Email Print

OBRAZAC UPITNIKA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA


U vršenju nadzora nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) Komisija za hartije od vrednosti je na sednici od 1. jula 2013. godine donela odluku kojom je usvojila predlog obrasca Upitnika SPN-FT o sprovedenim aktivnostima obveznika, koji su u nadležnosti Komisije. Nadzor nad primenom tog zakona odnosi se na: društava za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, ovlašćene i kastodi banake.

Pri obavljanju svoje registrovane delatnosti, obveznici moraju postupati saglasno Zakonom propisanim obavezama, koji uređuju oblast otkrivanja i spečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Obavezni su da osiguraju poštovanje propisanih mera i aktivnosti na svim nivoima, tako da se celokupno poslovanje obveznika obavlja u skladu sa Zakonom.

Osnovni cilj izrade Upitnika SPN-FT jeste sagledavanje stanja poslovnih aktivnosti obveznika u posmatranom periodu, kao i kontinuirano praćenje aktivnosti u cilju primene Zakona.

Obveznici Zakona koji su u nadležnosti Komisije, dostavljaće Upitnik SPN-FT Komisiji, u štampanom obliku overen pečatom i potpisom i elektronskom obliku: irena.radulovic@sec.gov.rs Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. Upitnik treba dostaviti dva puta godišnje i to:

- za izveštajni period sa stanjem na 30.6. tekuće godine, do 15.7. tekuće godine,

- za izveštajni period sa stanjem na 31.12. tekuće godine, do 15.1. tekuće godine.

Preuzimanje dokumenta: Upitnik_SPN-FT1_(1.2).xls (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 1.7.2013.