Email Print

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA: STUPA NA SNAGU 3. JULA 2013. GODINE


Usvojen je novi Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013). Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 55/2013 od 25.6.2013. godine i stupa na snagu 3. jula 2013. godine.

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 1.7.2013.