Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 1.7.2013. GODINE: OGLAS O KONKURSU ZA DIREKTORE JP "PUTEVI SRBIJE" I "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" U ROKU OD OSAM DANA


Vlada Republike Srbije donela je na sednici odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Putevi Srbije", pri čemu je zadužila Ministarstvo saobraćaja da u roku od osam dana objavi oglas o javnom konkursu.

Vlada je donela odluku i o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" i zadužila Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da u roku od osam dana objavi oglas o javnom konkursu.

Na sednici Vlada Srbije je donela odluku o produženju roka za podnošenje prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbijeˮ. Novi rok za dostavljanje prijava je 20. jul ove godine do 12 časova, na adresu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.7.2013.