Email Print

ZAKLJUČENO SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI


Usvojen Predlog nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine i Predlog nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018.godine

U Danu za glasanje, 1. jula, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 8. maja 2013. godine, Predlog zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 24. maja 2013. godine, Predlog zaključka Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva od 29. maja 2013. godine i Predlog zaključka Odbora za prava deteta od 31. maja 2013.godine, povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je Predlog zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 24. maja 2013. godine i Predlog zaključka Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva od 29. maja 2013.godine, povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu.

Usvojeni su i Predlog zaključka Odbora za kulturu i informisanje od 24. juna 2013. godine i Predlog zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 24. juna 2013.godine, povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2012. godinu.

Takođe, Narodna skupština usvojila je i Predlog zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 19. juna 2013.godine, povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2012. godinu i Predlog zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 24. juna 2013.godine, povodom razmatranja Godišnjeg izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2012. godinu.

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine i Predlog nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018.godine.

Usvojeni su i Predlog odluke o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović, zaključio je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013.godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 1.7.2013.