Email Print

PREDSTAVLJANJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013 - 2018.: 8. JUL 2013. GODINE


Privredna komora Beograda organizuje stručni skup na kome će se govoriti o reformi pravosuđa kao prioritetu Republike Srbije u cilju poštovanja vladavine prava, unapređivanja nezavisnosti pravosudnog sistema, nepristrasnosti i kvaliteta pravde, unapređenja stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

Na skupu će govoriti vodeći stručnjaci radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa kao i Akcionog plana za sproveđenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013 - 2018. godine:

• Čedomir Backović - pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde i državne uprave

• Miroslav Nikolić - v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda

Stručni skup biće održan u ponedeljak, 8. jula 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na VI spratu, sa početkom u 10:00 časova.

Dolazak možete da potvrdite na tel. 2641-355 lok 169, faks 3618-003 ili e-mail: milivoj@kombeg.org.rs. Osoba za kontakt: Milivoj Janković.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 1.7.2013.