Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA ODREDBI NOVOG ČLANA 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJA JE U PRIMENI OD 30. MAJA 2013. GODINE
• Pitanje i odgovor - PRAVO FIZIČKIH LICA KOJA OSTVARUJU PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I OBVEZNICI SU POREZA NA DODATU VREDNOST NA OSTVARIVANJE PORESKOG KREDITA PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

Izvor: Paragraf Lex