Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
• Pitanje i odgovor - NAČIN PODNOŠENJA MESEČNIH IZVEŠTAJA JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA O ROKOVIMA PLAĆANJA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA, U APLIKACIJU "RINO"

Izvor: Paragraf Lex