Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraOSIGURANICI REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IMAJU PRAVO NA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U INOSTRANSTVU NA OSNOVU POTVRDE O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I NA OSNOVU POLISE O PUTNIČKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji tokom sezone godišnjih odmora odluče da otputuju u inostranstvo, imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć ukoliko se za to ukaže potreba. To pravo građani ostvaruju na osnovu potvrde o zdravstvenom osiguranju i na osnovu polise o putničkom zdravstvenom osiguranju koje uplaćuju u nekoj od osiguravajućih kuća.

Portparol RFZO Sanja Mirosavljević rekla je Tanjugu da ta institucija ima sklopljen međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju sa više od 20 zemalja, među kojima su Austrija, Belgija, Slovenija, BiH, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Nemačka, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija,Rumunija, Slovačka, Francuska...

Procedura predviđa prethodnu proveru zdravstvenog stanja osiguranih lica i podrazumeva ukazivanje pomoći u hitnim i slučajevima iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekla je Mirosavljević.

Ona je građane uputila da potvrdu mogu uzeti sa veb stranice Fonda sa kojom potom idu kod svog izabranog lekara gde im se na osnovu zdravstvenog kartona upisuju podaci.

"Jako je važno da je osiguranik zdrav, da ne boluje od teških i akutnih bolesti", navela je Mirosavljević dodavši da hronični ili akutni pacijenti ne mogu dobiti potvrdu, jer njihovo zdravstveno stanje zahteva često pružanje zdravstvenih usluga, pa samim tim i veće troškove, navode u Fondu.

Na osnovu izvoda iz zdravstvenog kartona osiguranika, koji se vodi kod izabranog lekara opšte prakse i stomatologije, nadležna lekarska komisija RFZO daje nalaz, mišljenje i ocenu na osnovu koje se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite važi za period od 90 dana od dana izdavanja, u slučaju privatnog boravka u inostranstvu, rekla je Mirosavljević.

Osiguranici koji se ne pridržavaju propisane procedure ne mogu ostvariti pravo na naknadu troškova koji su nastali korišćenjem hitne medicinske pomoći za vreme boravka u inostranstvu, osim ako je međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Važno je, rekla je ona, da građani sačuvaju fiskalni račun od usluge koja im je ukazana, u slučaju da ne stignu da uzmu potvrdu fonda.

Fond, međutim, nema ugovor sa Grčkom i Turskom.

Menadžer u "Dunav osiguranju" Jugoslava Smiljković Stojanović kazala je Tanjugu da ta polisa podrazumeva zdravstvenu zaštitu na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

"To znači da će biti isplaćeni troškovi lečenja, smeštaja i boravka u bolničkim ustanovama, ali prevoz osiguranika u Srbiju ukoliko je to neophodno", kazala je ona.

Iako polisa putničkog zdravstvenog osiguranja nije obavezan dokument za zemlje sa kojima postoji bezvizni režim, može se desiti da je carinski službenik zatraži na graničnom prelazu, podsetila je ona.

Sagovornica Tanjuga kazala je da je u periodu januar-maj 2012. godine kompanija "Dunav osiguranje" zabeležila rast prodaje polisa putničkog zdravstvenog osiguranja u poređenju sa istim periodom prošle godine za više od 20 odsto, sto kako je kazala pokazuje da građani sve više shvataju značaj osiguranja.

Cena po danu iznosi jedan evro, a u toku letnje sezone obezbeđene su i mnoge pogodnosti i popusti za osiguranike.

Ona je navela da će ukoliko osiguranik ima i polisu putničkog zdravstvenog osiguranja i potvrdu od RFZO, refundacija troškova biti obavljena samo po onoj polisi ili potvrdi na koju se osiguranik pozove kada se desi nepredviđeni slučaj.

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja podrazumeva ukazivanje pomoći kako u državnim tako i privatnim klinikama, dodala je Smiljković Stojanović.

Izvor: Vebsajt Bizlife, 1.7.2012.