Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRAVNI OKVIR ZA TRŽIŠNU INSPEKCIJU I UPRAVU CARINA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI SPROVOĐENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
• VREMENSKI OKVIR U NOVOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU
• USKLAĐIVANJE OTVORENIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJE SE ODNOSE NA JAVNA AKCIONARSKA DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex