Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ODGOVORI NA PITANJA O KAPITACIJI U ZDRAVSTVU, POSTAVLJENA RFZO I REDAKCIJI ČASOPISA BUDŽETSKI INSTRUKTOR: • Presek na dan 26.6.2012. godine •
• PRAVO VANREDNOG UČENIKA DA NAREDNI RAZRED U SLEDEĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI UPIŠE KAO REDOVAN UČENIK
• KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Jul 2012. godine •

Izvor: Paragraf Lex