Email Print

NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE PROTIV PRELASKA NA BUDŽETSKO FINANSIRANJE JAVNIH SERVISA


Ukidanje pretplate i prelazak RTS i RTV na finansiranje iz budžeta ugrozilo bi nezavisnost ovih medijskih kuća, upozoravaju iz NUNS-a.

  • Nezavisno udruženje novinara Srbije protivi se ideji ukidanja pretplate i prelaska na budžetsko finansiranje javnih servisa. Ovakva promena načina obezbeđivanja sredstava za funkcionisanje Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine, upozorava NUNS u saopštenju, "nosi sa sobom rizik od dodatnog uticaja države na uređivačku politiku javnih servisa".

Uzrok teškoća u finansiranju javnih servisa u dobroj meri je odsustvo jasne podrške svih institucija sistema, od političkih stranaka, Skupštine, Vlade, do predsednika Srbije, konceptu javnog servisa, kao neophodnom uslovu, ne samo bolje informisanosti građana, već i demokratizaciji društva uopšte, ukazuje NUNS.

Zbog toga, NUNS upozorava da potpuno ukidanje pretplate i odustajanje od transformacije finansiranja javnih servisa kroz uvođenje takse, sistemski menja položaj RTS i RTV i na duži rok ugrožava nezavisnost i samostalnost ovih medijskih kuća, koje imaju ključnu ulogu u informisanju građana Srbije.

Ideju da se budžetskim finansiranjem pomaže materijalni položaj građana NUNS vidi kao "jeftinu demagogiju".

Kako napominje NUNS, i sredstva koja se slivaju u državnu kasu dolaze upravo od tih istih građana, samo kroz drugačije namete.

Građanima Srbije se mora reći da će oni, ukidanjem pretplate, i dalje plaćati javne servise, samo indirektno, preko budžeta, napominje NUNS.

Nezavisno udruženje novinara Srbije zato predlaže Ministarstvu kulture, ali i drugim političarima koji se bave pitanjem finansiranja javnih servisa, da još jednom razmotre sve mogućnosti, pre nego što se odluče da RTS i RTV dovedu u položaj da zavise od budžetskih izdvajanja.

Ukoliko se Ministarstvo kulture i Vlada Srbije, ipak, opredele za budžetsko finansiranje javnih servisa, NUNS insistira na rešenju koje se primenjuje za nezavisne institucije.

Budžet RTS i RTV bi morao da bude unapred određen, a iznos i periodika uplata ne bi smeli da se menjaju tokom budžetske godine, objašnjava NUNS i zaključuje da bi to bio minimum koji bi garantovao delimičnu nezavisnost RTS i RTV.

Izvor: