Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNE UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 1.4. do 7.4.2013. godine

Izvor: Paragraf Lex