Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - DONETA JE ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - DONET JE NOVI PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - DONET JE NOVI PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA, SA PRIMENOM OD DRUGOG KVARTALA 2013. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - DONET JE PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU, KOJI NADGLEDA POSTUPKE JAVNIH NABAVKI VREDNOSTI PREKO MILIJARDU DINARA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - DONET JE PRAVILNIK O SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI, SA MOGUĆIM PRVIM DOSTAVLJANJIMA 10.2. / 31.3.2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2013. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00003/2013-09 od 29.3.2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex