Email Print

ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI


Usvojen dnevni red

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 65 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka,

6. Predlog zakona o detektivskoj delatnosti, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o robnim rezervama, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, koji je podnela Vlada,

13. Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je podneo narodni poslanik dr Nebojša Stefanović,

14. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada,

15. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada,

16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada,

17. Predlog zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, koji je podnela Vlada,

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu, koji je podnela Vlada,

19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, koji je podnela Vlada,

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada,

21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, koji je podnela Vlada,

22. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac - Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export - Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada,

23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada,

24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada,

25. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada,

26. Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), koji je podnela Vlada,

27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada,

28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada,

29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, koji je podnela Vlada,

30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada,

31. Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine,

32. Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana,

33. Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana,

34. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

35. Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

36. Lista kandidata za izbor jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

37. Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

38. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović,

39. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije,

40. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica,

41. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada,

42. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jednistveni pretres o tačkama 6, 41, 42, 14, 15, 16. i 17. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6, 7, 18, 19, 20 i 21. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 24, i 25. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. predloženog dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 22 i 23. predloženog dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. i 40. predloženog dnevnog reda.

Pedsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, grupu pedagoga Srpske gimnazije u Budimpešti.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić, Bojan Đurić, Miloš Aligrudić, Nebojša Zelenović i prof. dr Janko Veselinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavlja rad u ponedeljak, 4. novembra, u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 31.10.2013.