Email Print

SAOPŠTENJE SA 32. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 31. OKTOBRA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 32. sednici odlučio o 2 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o političkim strankama ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), i to: člana 8. u delu koji glasi: "najmanje 10.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije"; člana 9. u delu koji glasi: "najmanje 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije"; člana 30; člana 36; člana 45. stav 2. u delu koji glasi: "kao i izjave članova političke stranke o članstvu u političkoj stranci koje sadrže overu potpisa najmanje u broju koji je potreban za osnivanje političke stranke saglasno čl. 8. i 9. ovog zakona" i stava 3. istog člana. Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti navedenog Zakona u celini, kao i inicijative za ocenu ustavnosti odredaba čl. 4, 10, 11. i 12, člana 14. stav 3, člana 24. stav 4, člana 38. stav 1, člana 42. i člana 45. stav 1. navedenog Zakona. (predmet IUz-116/2009)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-497/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 31.10.2013.