Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU OD NAREDNE GODINE, NEĆE SE PRIMENJIVATI PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA SEPTEMBAR 2013. GODINE

PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI U SEPTEMBRU 2013. GODINE

PRIZNAVANJE PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKU KOJI OBAVLJA DELATNOSTI SAVETOVANJA, OSIM PORESKOG SAVETOVANJA, OD 1. JANUARA 2014. GODINE

PRIZNAVANJE RASHODA ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DATE POZAJMICE OSNIVAČU U PORESKOM BILANSU

Izvor: Paragraf Lex