Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


• GLOBALNA REGULATORNA REFORMA TRŽIŠTA KAPITALA - MiFID II: • Izmene planirane u okviru direktive utiču na OTC tržišta, kao i na trgovanje akcijama na organizovanim tržištima čime direktno utiču na poslovanje ne samo organizatora tržišta već i profesionalnih investitora, fondova, banaka, osiguravajućih društava, banaka, kao i nekih nefinansijskih institucija •

• PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Novembar 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex