Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSTUDENTI KOJI NE DIPLOMIRAJU DO KRAJA SEPTEMBRA 2014, ODNOSNO 2015 GODINE, AUTOMATSKI PRELAZE NA STUDIJSKI BOLONJSKI PROGRAM


Studenti koji su upisali fakultet po starim propisima, tačnije pre 2006. godine, imaju rok da diplomiraju do 30. septembra 2014, a akademci koji studiraju medicinu do kraja septembra 2015. godine. Svi koji do tada ne okončaju studije moraće da se prebace na nove studijske programe po Bolonji. U suprotnom će izgubiti status studenata, ali ne i pravo da završe fakultet, ističu za Danas u Ministarstvu prosvete i nauke.

Niko ne zna koliko na univerzitetima u Srbiji ima takozvanih „starih“ studenata. Fakulteti uglavnom vode statistiku samo o „aktivnim“ studentima, odnosno akademcima koji redovno obnavljaju godinu, dok je broj onih koji su nekada upisali fakultet i u međuvremenu odustali ili se „zaglavili“ na nekoj godini nepoznat. Ti popularno nazvani „večiti“ studenti su praktično izgubili status studenata, jer se ne pojavljuju i ne polažu ispite, bez obzira što su im dokumenta još uvek na fakultetima. Ukoliko ne diplomiraju do pomenutog roka, i ako se ne prebace na nove studijske programe, njima neće biti uskraćeno pravo da u budućnosti završe studije, ali će morati da studiraju po bolonjskim pravilima. Ko hoće da odustane, ispis sa fakulteta će platiti između 1.500 do 5.000 dinara.

Ranije statistike pokazuju da je najveći broj „večitih“ studenata na društvenim fakultetima - Pravnom, Ekonomskom i Filološkom, koji su i najmasovniji. Na beogradskom Pravnom fakultetu nemaju podatke o starim studentima, dok na Ekonomskom vode evidenciju samo o „aktivnim“.

- Na našem fakultetu je oko 1.820 aktivnih starih studenata koji su upisani ove jeseni. Iz profesorskog iskustva mogu da kažem da će istek zakonskog roka za završetak studija po ranijim propisima zateći nekoliko stotina studenata - kaže za Danas Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Prelazak na studije po bolonji velikom broju akademaca će doneti i dodatne ispite, jer se prebacivanje ne vrši automatski. Fakulteti gledaju koliko su srodni stari i novi programi i na osnovu toga određuju koji će položeni ispiti studentu biti priznati i na kojoj godini nastavlja studije.

- Na Ekonomskom fakultetu situacija je povoljna, jer su novi akreditovani programi prilično kompatibilni sa starim, tako da će prelaskom na bolonjski sistem studiranja stari studenti imati mali broj novih ispita. Studenti koji nisu upisali godinu su praktično izgubili taj status, ali tu postoji jedna pravna konsekvenca. Oni imaju pravo da se pojave i posle pet, deset godina i da nastave studije. Jednom položen ispit ne zastareva, sem ako taj predmet više ne postoji u studijskom programu. Ali ako je kompatibilan sa novim, onda se taj ispit priznaje - kaže Boričić.

Na BU upisano 6.814 „starih studenata“

Prema podacima Rektorata Univerziteta u Beogradu, na početku ove školske godine, na osnovne studije je upisano 86.618 akademaca, od čega 6.814 starih studenata. Na stare magistarske studije upisano je 639 studenata. „Većina tih akademaca su aktivni, a verovatno da u ovom broju ima i onih koji nisu obnovili godinu. Ne znamo podatke koliko ih je, ali je sigurno da ih nema mnogo“, kažu u Rektoratu BU. 

Izvor: Danas