Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PARAGRAF E-PRESS/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE - "Sl. glasnik RS", br. 91/2012: • Ukinuta naknada za motorna vozila •

Izvor: Paragraf Lex