Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 86 OD 30.9.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 • ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA CRNE GORE U REPUBLIKU SRBIJU SA VAŽEĆOM LIČNOM KARTOM
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE U REPUBLICI SRBIJI
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VELIKA PLANA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE RADEČE, REPUBLIKA SLOVENIJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2010. GODINI
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2013. GODINE
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 572-2/13
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 572-3/13
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 575-2/13
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 575-3/13
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU” STARA PAZOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA „URBANIZAM” STARA PAZOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA” STARA PAZOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „ČISTOĆA” STARA PAZOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE „RADIO TELEVIZIJA STARA PAZOVA”
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU JAGODINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO STAMBENU DELATNOST „STANDARD” JAGODINA
 • EŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA „NOVI PUT” JAGODINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „GRADSKA TOPLANA” JAGODINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZOOLOŠKI VRT” JAGODINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP „GOLUBAC” IZ GOLUPCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE GOLUBAC” IZ GOLUPCA
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HOTELI „SLAVIJA” BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O. BEOGRAD
Izvor: Paragraf Lex