Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


UGOVOR O IZDAVANJU GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE PLAĆANJA U DEVIZAMA (ČINIDBENE GARANCIJE U DEVIZAMA)

UGOVOR O IZDAVANJU GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE PLAĆANJA U DINARIMA (ČINIDBENE GARANCIJE U DINARIMA)

UGOVOR O OTVARANJU NOSTRO DOKUMENTARNOG AKREDITIVA

PREGLED ODABRANIH STRUČNIH KOMENTARA POVODOM POČETKA PRIMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU 1.10.2013. GODINE

Izvor: Paragraf Lex