Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


DRŽAVNI MONOPOLI, JAVNA PREDUZEĆA I ZAŠTITA KONKURENCIJE

IZBOR LICA KOJE JE U RADNO-PRAVNOM SPORU SA ŠKOLOM ZA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA I DUŽNOST NEPRISTRASNOG I OBJEKTIVNOG ZASTUPANJA INTERESA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex