Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSASTANAK REGULATORNIH AGENCIJA IZ REGIONA POVODOM REGULISANJA KABLOVSKOG EMITOVANJA PROGRAMA


Na inicijativu Republičke radiodifuzne agencije održan je drugi sastanak regulatornih agencija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije pod nazivom "Regulisanje kablovskog emitovanja programa: iskustva i perspektive".

Učesnici sastanka su zaključili da je zaštita autorskih i srodnih prava zajednička obaveza svih regulatornih agencija u regionu. Oni su se složili da će regulatorna tela prema svojim nadležnostima i ovlašćenjima kontrolisati primenu i poštovanje autorskih i srodnih prava TV programa koji se emituju putem kablovskih distributivnih sistema.

Sastanak predstavnika regulatornih agencija se sastojao iz dva radna dela.

Prvi se odnosio na pravni okvir za kablovsko emitovanje TV programa sa sledećim temama: Nadležnost i ovlašćenja regulatornih tela u regulisanju TV programa u kablovsko distributivnim sistemima; Primena i poštovanje pravila oglašavanja od strane stranih TV kablovskih kanala; Iskustva zemalja u regionu u pogledu primene obaveze distribucije pojedinih programa (must carry).

Drugi deo sastanka se odnosio na zaštitu autorskih i srodnih prava od strane kablovskih TV operatora sa temama: Kablovski operatori u ulozi provajdera audiovizuelnih sadržaja; Saradnja regulatornih tela u sprovođenju nadzora nad poštovanjem autorskih i srodnih prava (pravo reemitovanja, ekskluzivna prava, zatamnjivanje ekrana...).

Svi učesnici sastanka ocenili da ovakav vid saradnje treba da postane redovna praksa, s obzirom na veliki broj tema koje su zajedničke svima u radu.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 30.9.2012.