Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA DONELA ODLUKU DA NE POTPIŠE PROTOKOL VLADE RS I SINDIKATA ZA 2012-2013. GODINU


Predsedništvo USPRS je na svojoj sednici održanoj dana 26.septembra 2012. godine u Kragujevcu, uvažavajući stav članstva, donelo odluku da ne potpiše Protokol Vlade RS i sindikata za 2012-2013. godinu iz sledećih razloga:

Prvo: ponuđeno povećanje zarada za oktobar 2012. godine i april 2013. godine od po samo 2% daleko je od dogovora sa prethodnom Vladom i Zakona o budžetu za 2012. godinu, po kome je planiran rast na nivou inflacije za prethodnih 6 meseci, čime bi se bar održao korak sa rastom cena na malo i sačuvao realan nivo zarada. S obzirom da je inflacija više no dvostruko veća od ukupnog povećanja zarada u 2012. godini, ovo bi značilo da sindikati treba da prihvate novi pad realnih zarada koji traje još od 2009. godine, a nastavlja se i u narednom periodu. Kada se ovome doda da je povećanjem PDV sa 18% na 20% ponuđenih 2% već unapred anulirano, jasno je zašto Unija SPRS ne može prihvatiti ovako ponižavajuće povećanje;

Drugo: ponuda Vlade RS da nam se na ime Novogodišnje nagrade isplati po 4.000 dinara samo će prividno ublažiti realan pad zarada, jer taj iznos ne pokriva ni polovinu onoga što se gubi između ponuđenih 2% i šestomesečne inflacije koja je trostruko veća, a gubi se i u narednom periodu zbog manje osnovice sa kojom se ulazi u 2013. godinu;

Treće: Vlada RS ne nudi nikakve garancije da će u naredne tri godine vratiti odnos između najniže i najviše zarade sa 1:2 na 1:3, jer za to trebaju znatno veća sredstva od onih koja se planiraju u narednom periodu. Tako ostaje i veliki problem zaposlenih od prvog do četvrtog stepena stručnosti koji primaju minimalnu zaradu, bez ikakvih izgleda da će se uskoro izvršiti izmene Uredbe o koeficijentima i stvari dovedu u pređašnje stanje;

Četvrto: Vlada RS nema nameru da ukine u svetu nepoznati model vezivanja rasta plata u javnom sektoru sa rastom penzija, niti da isplatu jubilarnih nagrada prenese sa lokalne samouprave na ministarstvo, kako bi se izbegli nepotrebni sudski troškovi zbog samovolje nekih lokalnih moćnika, što je dovelo i do blokade računa u više desetina škola.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 28.9.2012.