Email Print

CARINSKI INSTRUKTOR


• FINANSIRANJE IZVOZA PUTEM FAKTORINGA, FORFETINGA I LIZINGA: • Osnovne karakteristike, prednosti i razlike •

• SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Jun 2013. godine •

• POPUNJAVANJE JCI (RUBRIKA 8) KADA SU UVOZNIK I VLASNIK ROBE RAZLIČITA PRAVNA LICA  

Izvor: Paragraf Lex