Email Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


  • REŠENJE O USVAJANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA

 

  • REŠENJE O ODBIJANJU PRIGOVORA NA ODLUKU O IZBORU KANDIDATA NA KONKURSU ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 

  • REŠENJE O ODBACIVANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA

 

  • REŠENJE O ODBJANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA
  • REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA: Revalorizacija se vrši na dan 30.6.2013. godine

 

PRIMENA IZEMENJENIH ODREDABA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJE SE ODNOSE NA PRIJEM U RADNI ODNOS

Izvor: