Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



ODLAŽE SE PRIMENA ODREDBI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA O POKRETANJU POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE PREDUZEĆA


Agencija za privredne registre (APR) objavila je da se odlaže primena odredbi Zakona o privrednim društvima o pokretanju postupka prinudne likvidacije preduzeća, a na osnovu mišljenja prethodnog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

"Za sprovođenje prinudne likvidacije ne postoji dovoljan pravni okvir koji bi u celosti regulisao ovu materiju", navodi se u mišljenju ministarstva koje je APR objavila na svom sajtu.

"Zakon o privrednim društvima ne sadrži upućujuće norme kojima se propisuje shodna primena odredba kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije ili nekih drugih zakonskih odredaba", dodaje se.

Kako su "van pravne regulative ostala pitanja pravnih posledica pokretanja postupka prinudne likvidacije i i sprovođenja prinudne likvidacije, kao i svrhu odredaba o prinudnoj likvidaciji koje imaju za cilj zaštitu poverilaca, mišljenja smo da postoji realna opasnost da se ovako nedovoljno regulisan institut prinudne likvidacije zloupotrebi pri čemu bi interesi poverilaca mogli biti izigrani".

"Imajući u vidu svrhu odredaba o prinudnoj likvidaciji, statusni karakter upisa u registar, prava i obaveze članova društva i poverioca, primenu za slučaj izostanka odlučivanja nadležnog organa ili člana društva, mišljenja smo da postoji potreba odlaganja primene ovog instituta do donošenja izmena i dopuna Zakona kojima bi se ova pitanja detaljnije uredila", navodi se u mišljenju koje je doneto 8. juna ove godine.

Izvor: Tanjug