Email Print

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast BDP-a u prvom tromesečju 2013, u cenama prethodne godine, revidiran je naviše sa 1,9% na 2,1%.

Industrijska proizvodnja je u maju, prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležila pad od 3,7%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 0,5%. Posmatrano prema strukturi ukupne industrije, sektor rudarstva je ostvario međugodišnji rast od 10,0%, dok su prerađivačka industrija i sektor snabdevanja električnom energijom, gasom i parom zabeležili međugodišnji pad aktivnosti od 1,1% i 1,3%, respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u maju zabeležila pad od 6,3%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje prehrambenih i metalskih proizvoda. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji dala je proizvodnja derivata nafte i proizvodnja osnovnih metala.

Međugodišnje posmatrano, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet robe u trgovini na malo je u maju bio realno niži za 3,8%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u maju je zabeležen pad izvoza robe u evrima u odnosu na prethodni mesec od 10,6% i pad uvoza od 6,5%. Međugodišnje posmatrano, u maju je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 10,8%, dok je istovremeno uvoz smanjen za 4,9%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije,