Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 2.1. - Zakon o stečaju: član 11, član 13 stav 3 i čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3.1. - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3.2. - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3.3. - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3.4. - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 1
 • Viši prekršajni sud: IZREKA PRESUDE KOJOM SE OKRIVLJENI OGLAŠAVA KRIVIM ZA JEDNU OD RADNJI IZ ČINJENIČNOG OPISA PREKRŠAJA - Zakon o prekršajima: član 222
 • Viši prekršajni sud: PREKRŠAJNA ODNOSNO KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA PROTIVPRAVNE RADNJE USMERENE PREMA OVLAŠĆENOM SLUŽBENOM LICU - Zakon o javnom redu i miru: član 23
 • Viši sud u Subotici: DEOBA SUSVOJINE NA NEKRETNINI KOJA JE BILA PREDMET ZAOSTAVŠTINE - Zakon o nasleđivanju: čl. 228 i 229
 • Viši sud u Subotici: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNETOG OD STRANE LICA KOJE NEMA STRANAČKU LEGITIMACIJU - Zakon o parničnom postupku: čl. 413 i 418
 • Viši sud u Subotici: PRIJAVA I UTVRĐIVANJE PODATAKA O UPLATI DOPRINOSA NA IME OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: čl. 3 i 7
 • Viši sud u Subotici: SUDSKA NADLEŽNOSTI U PREDMETU U KOME JE PREDLOG ZA IZVRŠENJE KVALIFIKOVAN KAO TUŽBA - Zakon o parničnom postupku: član 64
 • Viši sud u Subotici: UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANO POLJOPRIVREDNO I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - Zakon o ekproprijaciji: član 42 stav 1
 • Viši sud u Subotici: VEROVATNOĆA DA ĆE SE OSTVARENJE POTRAŽIVANJA OSUJETITI ILI ZNATNO OTEŽATI KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 293 i 296
 • Viši sud u Subotici: ZAKONITOST REŠENJA O OBUSTAVI IZVRŠNOG POSTUPKA ZBOG BEZUSPEŠNOG POKUŠAJA POPISA - Zakon o izvršnom postupku: član 79 stav 4
 • Vrhovni sud Srbije: OBAVEZA KOLEGIJALNOG ORGANA KOJI ODLUČUJE U UPRAVNOM POSTUPKU DA SASTAVI POSEBAN ZAPISNIK - Zakon o opštem upravnom postupku: član 69
Izvor: Paragraf Lex