Email Print

ERSTE BANKA ODOBRILA JE VOJVOĐANSKOM IKT KLASTERU


Erste banka odobrila je Vojvođanskom IKT klasteru kredit koji će biti iskorišćen za učešća u projektima finansiranim iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije.

Kompanije iz Srbije koje žele da koriste bespovratna sredstva iz IPA fonda, pored detaljne pripreme projekata treba da obezbede i 15 odsto sopstvenih sredstava, dok preostalih 85 odsto dobijaju bespovratno.

Vojvođanskom IKT klasteru će iz IPA fonda biti finansirana dva projekta, za koja je deo sopstvenih sredstava obezbedio posredstvom kredita Erste banke.

  • "Kredit Vojvođanskom IKT klasteru je prvi kredit koji odobravamo sa ovom namenom. Postoji veliki potencijal da domaće kompanije koriste bespovratna sredstva iz IPA fondova, a ovo je jedan od načina da banka pomogne da se ova sredstva više iskoriste“, prokomentarisala je koordinatorka EU kancelarije Erste banke Mirjana Šakić.

Ona je dodala da se kompanije sve više interesuju za mogućnosti učestvovanja u projektima koje delimično finansira Evropska unija, jer preko njih mogu da realizuju investicije za koje nemaju dovoljno sopstvenih sredstava.

"Međutim, zbog komplikovane procedure prijave ili zbog nedostatka sredstava za sufinansiranje koja se kreću od 15 do 50 odsto vrednosti projekta, iskorišćenost nije dovoljna. Za kompanije je trenutno otvoren javni poziv za kofinansiranje eko-inovativnih projekata čiji je cilj sprečavanje ili smanjenje ekološkog zagađenja i optimalna upotreba resursa. Ta finansijska podrška ima oblik granta i iznosi do 50 odsto opravdanih troškova po projektu dok je ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv blizu 35 miliona evra“, kazala je koordinatorka Erste EU kancelarije.

  • Direktor Vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja je istakao da je i do sada apsorpcija EU fondova u Srbiji bila na niskom nivou, a da će se ta stopa smanjiti još više budući da će Srbiji sa sticanjem statusa zemlje kandidata za članstvo u EU uskoro biti dostupna daleko veća sredstva iz ovih fondova nego ranijih godina.

"Očekujem da se i država ozbiljnije uključi u podršku svima koji planiraju da apliciraju za povlačenje sredstava iz EU i u tom pravcu je moguće razviti čitav niz instrumenata podrške", naveo je on.

Rusi daju milione, Srbija na potezu

Izvor: Tanjug