Email Print

PROPISI


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 28.3.2013. godine)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2012. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2009, 23/2011, 56/2012 i 13/2013 - rešenje o usklađivanju din. izn.)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA PARKIRALIŠTU I POLIGONU ZA OBUKU VOZAČA KOD "NAJLON PIJACE" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI ĐURE JAKŠIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA U NASELJENOM MESTU PETROVARADIN ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA AUTOBUSE U PETROVARADINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI ARSE TEODOROVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 108/2012 i 15/2013)
 • ODLUKA O JAVNOM INFORMISANJU OD ZNAČAJA ZA GRAD NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • ODLUKA O MLADIMA ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Niša", br. 109/2012 i 15/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA FINANSIRANJE DEFICITA TEKUĆE LIKVIDNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (ULICA LESKOVAČKA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANJA U NIŠU (ULICA BALKANSKA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (ULICA ČEMERNIČKA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (ULICA LIPOVAČKA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (ULICA UDARNIČKA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (ULICA DR VOJISLAVA STOJANOVIĆA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (ULICA LUDVIGA HIRŠFELDA) ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2013)
 • ODLUKA O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2008 i 1/2013)
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2013)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI NOVI BROJEVI OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 8/2013 OD 21.3. I BR. 9/2013 OD 21.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 2/2013 OD 18.3, BR. 3/2013 OD 22.3. I BR. 4/2013 OD 27.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 29/2013 OD 29.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: INFO: INSTRUKCIJA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE: • Pretraga propisa koji su u martu 2013. godine stupili na snagu, odnosno objavljeni, izmenjeni ili prestali da važe •
Izvor: Paragraf Lex