Email Print

SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 28. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici II Velikog veća odlučio o 21 predmetu, a u predmetima IUz-102/2011 i IUz-913/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu zakonitosti Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Raška", broj 93/08). (predmet IUo-224/2009)  II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-141/2010, Už-1089/2010, Už-2019/2010, Už-2397/2010, Už-2947/2010, Už-2999/2010, Už-4266/2010, Už-4879/2010, Už-4915/2010, Už-5068/2010, Už-5137/2010, Už-1530/2012, Už-3105/2012, Už-3624/2012, Už-3988/2012, Už-4265/2012, Už-4270/2012 i Už-9695/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-903/2010 i Už-9721/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 28.2.2013.