Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2013. godine •
• Stručni komentar - UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU KAO ZAKONSKI OKVIR PRIMENE SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U 2013. GODINI
• Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRENOSA POTRAŽIVANJA NEREZIDENTA OD DUŽNIKA - REZIDENTA PO OSNOVU UVOZA ROBE NA DRUGOG REZIDENTA - NOVOG POVERIOCA
• Pitanje i odgovor - TRETMAN KUPOPRODAJE IZMEĐU DVA DOMAĆA LICA ČIJI JE PREDMET ROBA KOJA NE ULAZI NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE, SA ASPEKTA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

Izvor: Paragraf Lex