Budvanski pravnički dani 2013


SAVEZ UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE ORGANIZUJE 19. BUDVANSKE PRAVNIČKE DANE OD 12. DO 16. JUNA 2013. GODINE • Tema: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva •

Od 12. do 16. juna 2013. godine, Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske organizuje 19. budvanske pravničke dana u kongresnom centru hotela Mediteran u Budvi.

Tema skupa: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, a glavne teme će biti:

• Imovinsko pravni odnosi, postupci

• Ugovorni, privredno pravni odnosi, harmonizacija - EU

• Upravno i radno zakonodavstvo

Na ovogodišnjim budvanskim pravničkim danima biće, između ostalog, razmatrane i sledeće aktuelne teme obrađene u posebnim referatima:

I

1. RESTITUCIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

2. ZAKLJUČENJE RESTRIKTIVNOG SPORAZUMA I OSLOBAĐANJE OD MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE

3. NAČELA STEČAJA I STEČAJNOG POSTUPKA

4. STRANCI KAO VLASNICI NEPOKRETNOSTI U SRBIJI I REPUBLICI SRPSKOJ

5. OSNIVANJE JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI I PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

6. DRŽAVA I PRIVREDA

7. NARUŠAVANJE KONKURENCIJE U OSIGURANJU RESTRIKTIVNIM SPORAZUMOM

8. KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O UPOTREBI ELEKTRONSKIH SREDSTAVA KOMUNIKACIJE U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA - NAČELA HARMONIZACIJE I ODNOS SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

9. ODGOVORNOST PRUŽAOCA USLUGA INFORMACIONOG DRUŠTVA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

10. NEZAVISNI DIREKTORI

11. REŠAVANJE KVALIFIKOVANOG MOBILNOG SUKOBA ZAKONA U STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI

12. SUBJEKTIVNI DOMAŠAJ ARBITRAŽNOG SPORAZUMA I TREĆA LICA: IZUZECI OD PRINCIPA INTER PARTES U ZASNIVANJU NADLEŽNOSTI ARBITRAŽE

13. PONUDA, PRIHVAT I VREME ZAKLJUČENJA KOD INTERNET UGOVORA

14. LEGALIZACIJA - PROCES DUG PETNAEST GODINA

15. RESTITUCIJA I REHABILITACIJA

16. SPORAZUM O SUKCESIJI IMOVINE BIVŠE SFRJ I NJEGOVA PRAKTIČNA PRIMJENA

17. POSEBNA PRAVILA PREUZIMANJA IMOVINE I OBAVEZA BANAKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

18. ZAJEDNIČKA IMOVINA PORODIČNE ZAJEDNICE

19. PRIVATNE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE KARTELNIH PROPISA U EU I U SRBIJI

20. NEDOPUSTIVOST NEIZVRŠAVANJA RATIFIKOVANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA U VEZI BEČKOG SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

21. RESTITUCIJA ODUZETE IMOVINE I ODNOS SA POSTUPKOM PRIVATIZACIJE

22. PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE - RAZLOZI DONOŠENJA, KONCEPCIJA I NAJVAŽNIJE NOVINE

II

1. OSVRT NA SISTEM SOCIJALNE SIGURNOSTI

2. NEZAPOSLENOST KAO PROBLEM U PROCESU TRŽIŠNE TRANSFORMACIJE I EKONOMSKE KRIZE

3. SPORNA PITANJA U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

III

1. ODSUSTVO ZAŠTITE STRANKE KOD ODLOŽNOG DEJSTVA UPRAVNE TUŽBE

2. OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKOG LICA - NEREZIDENTA

3. JAVNE NABAVKE, OVLAŠĆENJA I OBAVEZE UČESNIKA U POSTUPKU, KONTROLA ZAKONITOSTI I ZAŠTITA PRAVA

4. NOVINE U ZAKONU O VANPARNIČNOM POSTUPKU

5. TENDENCIJE RAZVOJA I PROCES REFORME JAVNE UPRAVE U DEMOKRATSKOJ PRAVNOJ DRŽAVI

6. PRIMENA EVROPSKIH STANDARDA U UPRAVNOM SPORU U SRBIJI

7. POSTUPANJE SPORTSKOG INSPEKTORA PRI VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

8. ELEKTRONSKA UPRAVA - ZAKONODAVSTVO


Informacije o satnici, smeštaju, cenama i drugim detaljima naćićete na linku: http://www.paragraf.rs/referati/budvanski_pravnicki_dani.pdf

Izvor: Redakcija, 24.5.2013