Vesti - 30.06.2011 www.paragraf.rs


 • VLADA AP VOJVODINE NA SEDNICI OD 29. JUNA 2011. UTVRDILA PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE . . . dalje

 • ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK O USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJOM SE UPIS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI USLOVLJAVA POSEDOVANJEM DOKAZA O PLACENOM POREZU . . . dalje

 • MINISTARSTVO PRAVDE POZIVA SVE ADVOKATE DA RAZMOTRE PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU I EVENTUALNE PRIMEDBE I SUGESTIJE DOSTAVE ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE . . . dalje

 • TOKOM LETNJIH MESECI BICE USVOJEN ZAKON O JAVNOJ SVOJINI, A ZAKON O RESTITUCIJI POCETKOM JESENI . . . dalje

 • ZAKON O ENERGETICI I ZAKON O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE USKORO CE BITI PROSLEĐENI NA USVAJANJE VLADI RS I NARODNOJ SKUPŠTINI . . . dalje

 • KREDITI INVESTICIONE EVROPSKE BANKE ZA IZVOZNIKE: ROK 12 GODINA, POCEK 4 GODINE, KAMA 4% GODIŠNJE . . . dalje

 • NOVI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU BICE DONET NAKON ŠTO SRBIJA DOBIJE STATUS KANDIDATA I OTPOCNE PREGOVORE O ULASKU U EU . . . dalje

 • MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA PREDLOŽICE VLADI REPUBLIKE SRBIJE SMANJENJE PDV-A ZA ŠTAMPANE MEDIJE I IZDAVACE KNJIGA . . . dalje

 • 30. JUN 2011. DAN ZA ODGOVARANJE NA POSLANICKA PITANJA . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:


 • CLANSTVO U EU NE GARANTUJE AUTOMATSKI SLOBODU MEDIJA . . . dalje

 • TRANSPARENTNOST VLASNIŠTVA NAD MEDIJIMA, POSEBNO U SRBIJI, PREDSTAVLJA OGROMAN PROBLEM . . . dalje

 • PRIVREDA SRBIJE JE OD 2009. UŠTEDELA 120 MILIONA EVRA ZAHVALJUCI REFORMI PROPISA . . . dalje

 • NOVINSKI IZDAVACI IZ EVROPE KOD CVETKOVICA . . . dalje

 • ŽELEZNICE SRBIJE NISU VIŠE JAVNO PREDUZECE VEC ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO . . . dalje

 • UJEDINJENI REGIONI SRBIJE PREDLOŽICE DVE RADIKALNE NOVINE: UKIDANJE UPRAVNIH ODBORA I DA VLADA UOPŠTE NE BIRA DIREKTORE JAVNIH PREDUZECA . . . dalje

 • NBS OBJAVLJUJE: DINAR OPET SLABI . . . dalje

 • "GOLDONI" KUPUJE "21. MAJ" . . . dalje

 • OPREZNO SA TURISTICKIM ARANŽMANIMA . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 30.06.2011


 • SRBIJA 2012. GODINE POSTAJE PUNOPRAVNA CLANICA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE . . . dalje

 • POTPISAN SPORAZUM KOJIM SE U VOJSKU UVODE SVEŠTENICI OFICIRI . . . dalje

 • ODRAŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDUCNOSTI ŽELEZNICKOG SAOBRACAJA U AP VOJVODINI . . . dalje

 • PRODATO 1.945.528 DRŽAVNIH ZAPISA . . . dalje

 • UKUPNA KREDITNA AKTIVNOST BANKARSKOG SEKTORA U SRBIJI NA KRAJU PRVOG TROMESECJA OVE GODINE VECA JE ZA 0,2 ODSTO U POREĐENJU SA PRETHODNIM TROMESECJEM . . . dalje

 • KONFERENCIJA "MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30. juni 2011


 • Prilozi: . . . dalje

 • Službena mišljenja: . . . dalje

 • Sudska praksa: . . . dalje