Aktuelne vesti na dan 30. april 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 30. april 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 41 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 43 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 41 OD 27.4.2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
ZAKON O RADIODIFUZIJI: Saopštenje emiterima povodom dostavljanja snimaka

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava emitere koji emituju televizijski program da su dužni da svakog petka, počev od dana raspisivanja izbora do njihovog okončanja, dostavljaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji snimke (standardni DVD ili WMV format, najmanja rezolucija 320x240, 25fps i zvuk) svog celokupnog programa emitovanog u periodu koji je prethodio danu dostavljanja snimaka, shodno tački 13. glave I. Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012). Navedena obaveza odnosi se kako na emitere koji svoj televizijski program emituju putem zemaljskog prenosa, tako i na one koji to čine putem kablovskog, satelitskog ili drugog pogodnog načina prenosa.

S druge strane, emiteri koji emituju radio program imaju obavezu da, u skladu sa citiranom odredbom označenog propisa, svoj program snimaju i snimak čuvaju najmanje 30 dana od dana emitovanja, pri čemu su dužni da po nalogu Republičke radiodifuzne agencije u roku koji im je ostavljen dostave snimak programa.

Posebno napominjemo da će emiteru koji ne poštuje svoju obavezu u vezi sa dostavljanjem snimaka, u zakonom propisanom postupku biti izrečena mera predviđena Zakonom o radiodifuziji ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006, 86/2006 - ispr. i 41/2009) - opomena, upozorenje ili privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za emitovanje programa.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 29.4.2012.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Izveštaj Poreske uprave o primljenim prijavama za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu

Na osnovu izveštaja Regionalnih centara Poreske uprave i izveštaja Sektora za razvoj i računarsku podršku, ukupno je primljeno, zaključno sa 25.4.2012. godine, 20.199 prijava godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu. U toku je dalji unos i obrada primljenih prijava, prijem naknadno podnetih prijava po odobrenju za odlaganje podnošenja i prijava podnetih posle zakonskog roka tako da se očekuju izmene koje se mogu odraziti na broj primljenih prijava, na iznos najvišeg prijavljenog oporezivog dohotka i na strukturu podnosioca poreskih prijava.

Iznos najvećeg prijavljenog oporezivog dohotka (koji predstavlja osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a čini ga razlika između dohotka za oporezivanje iz člana 87. stav 6. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.) i ličnih odbitaka), na osnovu do sada obrađenih poreskih prijava, iznosi 185.336.103 dinara, a prijava je podneta u Filijali Savski Venac.

Iznos najvećeg prijavljenog oporezivog dohotka
(u dinarima)

Zanimanje obveznika

Organizaciona jedinica

1.

185.336.103

Diplomirani ekonomista

Savski Venac

2.

164.482.116

-

Novi Sad 2

3.

118.855.500

Diplomirani ekonomista

Savski Venac

4.

108.034.860

Lekar

Vračar

5.

106.623.644

Diplomirani inženjer

Vršac

6.

91.159.366

-

Stari Grad

7.

83.100.455

-

Surčin

8.

80.344.785

-

Savski Venac

9.

74.124.558

-

Novi Sad 2

10.

66.646.694

Predsednik izvršnog odbora

Savski Venac

*Tabela prvih deset obveznika, rangiranih po najvećem prijavljenom oporezivom dohotku, na osnovu navedenih izveštaja

U prvih 100 obveznika evidentirano je 92 muškarca i 8 pripadnica ženskog pola, evidentiran je 1 obveznik starosti do 31 godine, 88 obveznika starosti od 31 do 60 godina i 11 obveznika starosti preko 60 godina.

Najveći broj poreskih obveznika iskoristio je zakonsku mogućnost da u poreskoj prijavi, ne navede zanimanje. Tu mogućnost iskoristilo je više poreskih obveznika nego prethodne godine. Zastupljenost po zanimanjima su od diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, diplomiranih inženjera tehnologije, mašinskih inženjera, diplomiranih farmaceuta, menadžera, preduzetnika, direktora, kamenorezaca, mesara do doktora nauka...

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.4.2012.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNOM TUŽILAŠTVU: Saopštenje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

U obraćanju Ustavnom sudu Srbije povodom zahteva Ustavnog suda Srbije da Državno veće tužilaca Srbije dostavi podatak o tome u kom aktu su određeni rokovi za postupanje po predmetima, tzv. ažurnost, Državno veće tužilaca Srbije se poziva na odredbe Pravilnika o poslovanju i vođenju evidencije u javnom tužilaštvu (" Službeni glasnik RS", broj 28/81) koji je prestao da važi danom stupanja na snagu Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 77/2004, 52/2007, 2/2008, 11/2009 i 44/2009).

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 29.4.2012.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Popusti za legalizaciju biće produženi do juna 2013. godine

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je da će Vlada produžiti olakšice za legalizaciju bespravnih objekata do kraja juna naredne godine.

Dulić je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) naveo da će popusti važiti samo za one koji su zahteve za legalizaciju podneli u zakonskom roku - do 11. marta 2010. godine, pri čemu neće biti novog roka za njihovo podnošenje.

Troškovi legalizacije umanjeni su za 99 odsto za svakih 25 kvadratnih metara prostora po članu domaćinstva i 60 odsto za sledećih 100 kvadratnih metara ako se objektom koji je predmet legalizacije rešavaju stambene potrebe i ako vlasnik ne poseduje druge objekte, podsetio je ministar i dodao da je omogućeno i plaćanje na rate.

Na narednoj sednici Vlada će usvojiti izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011 - prim. red.) kojima će biti produžen rok važenja popusta od 99 odsto koji je trebalo da istekne 30. juna ove godine, na 30. jun 2013. godine, ukazao je Dulić.

Tih godinu dana će, kako je ocenio, biti dovoljni da građani koji su ušli u proces legalizacije reše svoje odnose sa lokalnim samoupravama i iskoriste mogućnost da dobiju taj veliki popust.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.4.2012.

U SRBIJI NE POSTOJI ZAKONSKA REGULATIVA KOJA BI SPREČILA KORIŠĆENJE DRUŠTVENIH MREŽA U POLITIČKE SVRHE TOKOM IZBORNE TIŠINE

U Srbiji ne postoji zakonska regulativa koja bi sprečila korišćenje društvenih mreža u političke svrhe tokom izborne tišine, a ne postoji ni način da se zabrani objavljivanje raznih informacija, kako na najpopularnijim sajtovima, poput Tvitera i Fejsbuka, tako i na nešto manje atraktivnim, kao što je Maj Spejs, smatraju Danasovi sagovornici Dragan Varagić i Nikola Marković. Kako kažu, neki od brojnih problema su nemogućnost nadgledanja svih sajtova, ali i zabrana rada inostranih servisa.

Dragan Varagić, potpredsednik "Internet grupe", ističe za Danas da čak i ukoliko političke stranke budu savetovale da se poštuje izborna tišina na društvenim mrežama, "to je nemoguće sprovesti". Na primer, objašnjava Varagić, Tviter koristi servis iz inostranstva, "tako da je nemoguće da naša zakonska regulativa zabrani njegovo korišćenje".

"Mogu predstavnici stranaka da kažu da bi bilo pravedno ako bi se izborna tišina ispoštovala i na društvenim mrežama, ali postoji hiljadu drugih načina da se to ne učini. Najbolje bi bilo da ništa ne spominju, jer neće imati nikakav efekat. Jednostavno, korišćenje društvenih mreža u te svrhe praktično se ne može sprečiti", naglašava Dragan Varagić.

Nikola Marković iz Društva za informatiku Srbije smatra da bi trebalo izbornu tišinu ispoštovati i na društvenim mrežama, ali da to onemogućavaju mnogi tehnički problemi. Prema njegovim rečima, valjalo bi da se društvo organizuje, kao i da se administratori "umire" tokom tog perioda, i da ne stavljaju vesti i neproverene informacije.

"Najveći problem je kako obezbediti opservaciju društvenih mreža. Kako nadgledati 5.000 sajtova? Trebalo bi apelovati na etiku ljudi da ne koriste društvene mreže u političke svrhe tokom izborne tišine", ukazuje Marković.

Kako dodaje, društvene mreže postaju sve dominantnije u izbornim propagandama, jer se najinteresantnije i najintrigantnije stvari pojavljuju upravo na ovim sajtovima.
Regulacije nigde nema

Još jedan problem su, objašnjava Nikola Marković, i strani serveri, jer se na njih ne može uticati. "Što se tiče zakonske regulative, ona praktično ne postoji ni u drugim zemljama. Inače, ostalo je malo vremena do izbora da bi se nešto pravnim putem moglo regulisati. U Srbiji pola stanovništva koristi internet, i oni spadaju u najuticajniji sloj. Većina njih su mladi, pa bi na njih trebalo apelovati da ne koriste društvene mreže tokom izborne kampanje", navodi Marković.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 29.4.2012.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Narodna banka Srbije novčano kaznila dve banke

Sastanak predstavnika službi bezbednosti i pravosuđa sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, povodom odluke Ustavnog suda da nema pristupa VBA i VOA telefonskim listinzima bez naloga suda, održan je juče. Janković je za Danas izrazio zadovoljstvo što je do sastanka došlo i pre zvaničnog objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku.

- Razgovori su vođeni na tehničkom nivou i biće nastavljeni. Važno je da su predstavnici bezbednosnih službi i pravosuđa aktivno pristupili sprovođenju odluke Ustavnog suda i da su zainteresovani da postupaju tako da budu osigurana prava građana, kao i posao policije na funkcionisanju bezbednosti - kaže Janković.

Beogradski centar za ljudska prava pozvao je juče VBA i sve druge relevantne državne organe, kao što su MUP i BIA, da imaju u vidu da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - prim. red.) nalaže da se samo na osnovu odluke suda mogu prikupljati i koristiti podaci o telekomunikacionom saobraćaju kao što su pozivani telefonski brojevi, vreme i dužina poziva i lokacija učesnika. Svako drugačije postupanje predstavlja povredu Ustava i zloupotrebu službenih ovlašćenja, navodi ova nevladina organizacija u saopštenju.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 29.4.2012.

POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SLUŽBI BEZBEDNOSTI I PRAVOSUĐA SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA

Sastanak predstavnika službi bezbednosti i pravosuđa sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, povodom odluke Ustavnog suda da nema pristupa VBA i VOA telefonskim listinzima bez naloga suda, održan je juče. Janković je za Danas izrazio zadovoljstvo što je do sastanka došlo i pre zvaničnog objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku.

- Razgovori su vođeni na tehničkom nivou i biće nastavljeni. Važno je da su predstavnici bezbednosnih službi i pravosuđa aktivno pristupili sprovođenju odluke Ustavnog suda i da su zainteresovani da postupaju tako da budu osigurana prava građana, kao i posao policije na funkcionisanju bezbednosti - kaže Janković.

Beogradski centar za ljudska prava pozvao je juče VBA i sve druge relevantne državne organe, kao što su MUP i BIA, da imaju u vidu da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - prim. red.) nalaže da se samo na osnovu odluke suda mogu prikupljati i koristiti podaci o telekomunikacionom saobraćaju kao što su pozivani telefonski brojevi, vreme i dužina poziva i lokacija učesnika. Svako drugačije postupanje predstavlja povredu Ustava i zloupotrebu službenih ovlašćenja, navodi ova nevladina organizacija u saopštenju.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 29.4.2012.

REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 6. MAJ 2012. GODINE: Započeto štampanje glasačkih listića za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine

Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 6. maj 2012. godine ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012 - prim. red.), danas je u štampariji JP "Službeni glasnik" počelo njihovo štampanje.
U prisustvu zamenika predsednika Republičke izborne komisije Slavoljuba Milenkovića i članova RIK-a, započeto je štampanje glasačkih listića za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine. Glasački listići će se štampati na papiru svetlo ljubičaste boje, dok će se kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na papiru boje kajsije.

Tom prilikom zamenik predsednika RIK-a Slavoljub Milenković izjavio je da je ukupan broj birača na dan 20. aprila 2012. godine 7.026.579, dok će se štampati 7.061.712 glasačkih listića, što je zbir ukupnog broja birača i rezerve od 35.133 koja predstavlja 0,5 procenata od ukupnog broja birača u Republici Srbiji. Štamparija je opremljena najsavremenijom opremom i ceo postupak štampanja i pakovanja biće pod video nadzorom. Predstavnici RIK-a i političkih stranaka mogu da kontrolišu i prisustvuju u svakom trenutku štampanju listića, dodao je Milenković.

Izvor: Vebsajt Republičke izborne komisije, 27.4.2012.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Majski javni konkurs za popunjavanje mesta izvršitelja

Na osnovu člana 315. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red.) i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012 - prim. red.), Ministar pravde raspisuje Javni konkurs za popunjavanje mesta izvršitelja

I Ministar pravde raspisuje Javni konkurs za popunjavanje mesta za izvršitelja za područja osnovnih i privrednih sudova određena Pravilnikom o određivanju broja izvršitelja (Sl. glasnik RS", broj 16/2012) koji se nalazi na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.rs. (ONLINE)

II Prijava na konkurs za imenovanje za izvršitelja se podnosi na obrascu koji je odštampan uz ovaj oglas i koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs.

III Za izvršitelja se može imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da je poslovno sposobno; da je steklo diplomu pravnog fakulteta; da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima; da je dostojno da obavlja poslove izvršitelja; da je položilo ispit za izvršitelja; da se nad ortačkim društvom čiji je ortak ne vodi stečajni postupak; da se protiv njega ne vodi istraga za krivično delo, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja.

IV Kandidat za izvršitelja uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:
 1.radnu i ličnu biografiju,
2.uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
3.izvod iz matične knjige rođenih,
4.diplomu o završenom pravnom fakultetu (diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine),
5.potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine na pravnim poslovima, sa tačnim opisom poslova izvršenja, odnosno pravnih poslova koje je kandidat obavljao,
6.uverenje o položenom ispitu za izvršitelja,
7.dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
8.dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja,
9.potvrda da se nad ortačkim društvom čiji je ortak ne vodi stečajni postupak,
10.fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte,
11.dokaz o posedovanju stručnih znanja i veština od koristi za obavljanje delatnosti izvršitelja (stručne specijalizacije, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računaru i sl.) - shodno odredbi člana 7. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja ("Sl. glasnik RS", broj 18/2012).

V Naknada za učešće na konkursu iznosi 6.300,00 dinara. Navedeni iznos se uplaćuje na račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj odobrenja 4410300AP00360742321, svrha uplate: Naknada za učešće na konkursu, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Zahtev za imenovanje za izvršitelja tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 240,00 dinara za podnošenje zahteva, a u iznosu od 420,00 dinara za rešenje. Ukupan iznos takse od 660,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

VI Prijava na konkurs za imenovanje za izvršitelja sa dokazima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije" na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Prijava na konkurs za imenovanje izvršitelja".

Osoba zadužena za kontakt povodom konkursa za imenovanje izvršitelja je Nenad Jovanović, telefon broj 011/3622-342.

Javni konkurs za popunjavanje mesta za izvršitelja sa obrascem prijave
Preuzmite dokument http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/majski-javni-konkurs-za-popunjavanje-mesta-izvrsitelja.html (ONLINE)

Prijava na konkurs za imenovanje izvršitelja
Preuzmite dokument http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/majski-javni-konkurs-za-popunjavanje-mesta-izvrsitelja.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 27.4.2012.

UNOŠENJE LEKOVA SA POSEBNE LISTE (OPIJATI) I OPOJNIH DROGA U REPUBLIKU HRVATSKU

Carinski organi Republike Hrvatske sprovode stroge kontrole kada je u pitanju unošenje lekova koji se nalaze na posebnoj listi (opijati). Na svim graničnim prelazima RS-RH, primetno je da prilikom ulaska u R.Hrvatsku (posebno pri kontroli autobusa), putnicima se postavlja pitanje da li u ličnom prtljagu poseduju lekove.

Prema članu 24. "Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga", osobe koje prelaze državnu granicu smeju posedovati lek koji sadrži opojnu drogu samo na osnovu medicinske dokumentacije i u količini nužnoj za ličnu upotrebu do najviše 5 dana. Osobe koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti zavisnosti i simtomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, prilikom prelaska državne granice izuzetno smeju posedovati lek koji sadrži opojnu drogu na osnovu medicinske dokumentacije i u količini nužnoj za ličnu upotrebu do najviše 15 dana. Naziv i količinu leka, uz pokazivanje medicinske dokumentacije, putnik je dužan da prijavi Carini prilikom ulasksa u R.Hrvatsku.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 27.4.2012.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NAČINU OBELEŽAVANJA TOG PROSTORA: Primena Pravilnika od 17.5.2012.

Od 17. maja ove godine počinje primena Pravilnika o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i načinu obeležavanja tog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 16/2012 - prim. red.). Da bi prodavcimapružila neophodne informacije o tome  kako da opasne hemikalije u maloprodajnim objektima drže na ispravan način, Agencija za hemikalije je snimila video uputstvo. U ovom kratkom filmu možete da saznate kako se ispravno obeležava prodajni prostor, gde opasne hemikalije treba da se nalaze i koje informacije je prodavac dužan da pruži potrošačima na njihov zahtev.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 27.4.2012.

SAOPŠTENJE REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE UPUĆENO EMITERIMA POVODOM POŠTOVANJA IZBORNE TIŠINE

Savet RRA upozorava sve emitere na neophodnost poštovanja izborne tišine koja počinje u četvrtak 3. maja, a završava se u nedelju 6. maja nakon zatvaranja biračkih mesta.

Savet na ovo posebno ukazuje zbog činjenice da je 6. maj slava Đurđevdan, kao i dan više gradova i opština, kao i slava nekih stranaka.

Emiteri su, bez obzira na to, dužni da se suzdrže od bilo kakvih izveštavanja sa ovih skupova ili direktnih prenosa sve do zatvaranja izbornih mesta.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA KOJIMA SE DOPRINOSI PROMOCIJI ZDRAVLJA I PREVENCIJI BOLESTI ZA 2012. GODINU

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Gradska uprava za zdravstvo raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 6.625.000,00 dinara.

III. Projekti zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:

1) analiza zdravstvenog stanja građana Grada Novog Sada sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje

 Analiza zdravstvenog stanja građana Grada Novog Sada sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje je projekat koji se realizuje u cilju unapređenja zdravstvenog stanja stanovništva, identifikacije prioritetnih zdravstvenih problema, praćenja promena zdravstvenog stanja stanovništva tokom vremena, komparacije sa drugim teritorijama i odabira i usmeravanja strategija za rešavanje problema.

Analiza zdravstvenog stanja građana Grada Novog Sada sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje obuhvata vitalno-demografsku situaciju, morbiditet registrovan u vanbolničkoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, organizaciju i korišćenje vanbolničke i bolničke zdravstvene službe, ostvarivanje preventivne zdravstvene zaštite, epidemiološku situaciju zaraznih bolesti, zdravstvenu ispravnost namirnica, stanje životne sredine, kao i predlog mera za očuvanje i unapređenje stanja u navedenim oblastima.

Pri izradi analize zdravstvenog stanja građana Grada Novog Sada sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje potrebno je koristiti podatke iz medicinske dokumentacije (rutinske evidencije i izveštaji zdravstvene službe), popisa stanovništva, registra vitalnih događaja, epidemioloških istraživanja, izveštaja o kvalitetu vazduha, namirnica, vode za piće, vode za piće sa javnih bunara, površinskih i otpadnih voda, kvaliteta životne sredine i dr.

2) projekti vaspitanja za zdravlje

 Projekti vaspitanja za zdravlje su projekti koji se realizuju u cilju usvajanja znanja, stavova i veština pojedinca, grupe ili zajednice u vezi sa zdravim stilovima života, determinantama zdravlja i smanjenjem faktora rizika za oboljevanje od zaraznih i nezaraznih bolesti.

3) projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa

Projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa su projekti koji se realizuju u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja osetljivih društvenih grupa koje su izložene većem stepenu rizika od oboljevanja u odnosu na ukupnu populaciju, bilo da se radi o specifičnim zdravstvenim stanjima ili faktorima socijalno-ekonomskog okruženja koji mogu dovesti do oboljevanja.

4) projekti prevencije i kontrole zaraznih bolesti

 Projekti prevencije i kontrole zaraznih bolesti su projekti koji se realizuju u cilju unapređenja zdravlja građana, prevencije nastanka zaraznih bolesti, kao i uspostavljanja adekvatnog odgovora na njih.

5) projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola
 Projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola imaju za cilj:
- edukaciju stanovništva o štetnosti upotrebe duvanskih proizvoda, izlaganja duvanskom dimu i prekomerne upotrebe alkohola;
- edukaciju pušača i zavisnika od alkohola o dostupnim i stručno - preporučenim metodama odvikavanja od pušenja i zloupotrebe alkohola i povećanje dostupnosti navedenih metoda;
- edukaciju svih aktera u sprovođenju mera kontrole duvana i kontrole zloupotrebe alkohola, i
- pojačanje uticaja nacionalnih kampanja pokrenutih sa sličnim ciljevima.

6) projekti prevencije HIV/AIDS-a

Projekti prevencije HIV/AIDS-a su projekti koji doprinose unapređenju prevencije HIV infekcija.

7) projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja

Projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja su projekti koji imaju za cilj pojačanje pozitivnog mentalnog zdravlja.

Programi za mentalno zdravlje treba da uključuju preventivne aktivnosti i aktivnosti za unapređenje mentalnog zdravlja.

Unapređenje mentalnog zdravlja treba da ima za cilj da zaštiti, podrži i održi emocionalnu i socijalnu dobrobit kroz unapređenje faktora koji jačaju i štite mentalno zdravlje, uz iskazivanje poštovanja prema kulturi, jednakosti, socijalnoj pravdi i ličnom dostojanstvu i kroz vođenje računa o socijalnim i ekonomskim faktorima i akcijama za zaštitu ljudskih prava.

8) projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka

Projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva, u skladu sa kalendarom zdravlja, kao i organizovanje zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Grad Novi Sad i čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:

- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),

- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i

- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.

Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.

Odluku o prigovoru donosi Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku konkursa.

Izveštaj sadrži predlog projekata za čiju realizaciju bi se odobrila sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

XVI. Na osnovu izveštaja iz tačke XV. ovog javnog konkursa, Gradska uprava za zdravstvo dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
Gradska uprava za zdravstvo NAČELNIK
Broj: XII-51-24/2012
23. april 2012. godine Mr sc. med. Mila Uverić-Radović NOVI SAD
Preuzmite obrazac_1.doc (application/msword 155 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-zdravstvenikh (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENJA, ZADUŽBINA I FONDACIJA U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA KOJIMA SE DOPRINOSI PROMOCIJI ZDRAVLJA I PREVENCIJI BOLESTI ZA 2012. GODINU

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Gradska uprava za zdravstvo raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 dinara.

III. Projekti udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:

1) projekti vaspitanja za zdravlje
 Projekti vaspitanja za zdravlje su projekti koji se realizuju u cilju usvajanja znanja, stavova i veština pojedinca, grupe ili zajednice u vezi sa zdravim stilovima života, determinantama zdravlja i smanjenjem faktora rizika za oboljevanje od zaraznih i nezaraznih bolesti.
2) projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa
 Projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa su projekti koji se realizuju u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja osetljivih društvenih grupa koje su izložene većem stepenu rizika od oboljevanja u odnosu na ukupnu populaciju, bilo da se radi o specifičnim zdravstvenim stanjima ili faktorima socijalno-ekonomskog okruženja koji mogu dovesti do oboljevanja.
3) projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola
 Projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola imaju za cilj:
- edukaciju stanovništva o štetnosti upotrebe duvanskih proizvoda, izlaganja duvanskom dimu i prekomerne upotrebe alkohola;
- edukaciju pušača i zavisnika od alkohola o dostupnim i stručno - preporučenim metodama odvikavanja od pušenja i zloupotrebe alkohola i povećanje dostupnosti navedenih metoda;
- edukaciju svih aktera u sprovođenju mera kontrole duvana i kontrole zloupotrebe alkohola, i
- pojačanje uticaja nacionalnih kampanja pokrenutih sa sličnim ciljevima.
4) projekti prevencije HIV/AIDS-a
Projekti prevencije HIV/AIDS-a su projekti koji doprinose unapređenju prevencije HIV infekcija.
5) projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja
 Projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja su projekti koji imaju za cilj pojačanje pozitivnog mentalnog zdravlja.
Programi za mentalno zdravlje treba da uključuju preventivne aktivnosti i aktivnosti za unapređenje mentalnog zdravlja.
Unapređenje mentalnog zdravlja treba da ima za cilj da zaštiti, podrži i održi emocionalnu i socijalnu dobrobit kroz unapređenje faktora koji jačaju i štite mentalno zdravlje, uz iskazivanje poštovanja prema kulturi, jednakosti, socijalnoj pravdi i ličnom dostojanstvu i kroz vođenje računa o socijalnim i ekonomskim faktorima i akcijama za zaštitu ljudskih prava.
6) projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka
 Projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva, u skladu sa kalendarom zdravlja, kao i organizovanje zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivanja doprinose promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:

- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

Uz projekat, učesnik konkursa je dužan da dostavi:

1. dokaz o upisu u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre, i
2. statut učesnika konkursa sa označenim ciljevima radi kojih je osnovan.
VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:
- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku konkursa.
Izveštaj sadrži predlog projekata za čiju realizaciju bi se odobrila sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

XVI. Na osnovu izveštaja iz tačke XV. ovog javnog konkursa, Gradska uprava za zdravstvo dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO NAČELNIK
Broj:XII-51-25/2012
23. april 2012. godine Mr sc. med. Mila Uverić-Radović
Preuzmite obrazac_2.doc (application/msword 176 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-udruzhe-zaduzh (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2012. GODINU KOJE REALIZUJU ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na osnovu člana 39. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Komisija za borbu protiv droga raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove
I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove.
II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.
III. Projekti prevencije zloupotrebe droga koje realizuju zdravstvene ustanove, a koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
1) projekti promocije zdravih stilova života
mladih bez upotrebe droga
Projekti promocije zdravih stilova života mladih, bez upotrebe droga imaju za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja mladih i usvajanje odgovornog ponašanja u vezi sa zdravljem.
2) projekti edukacije o štetnom uticaju droga
i preventivnim merama
Projekti edukacije o štetnom uticaju droga i preventivnim merama obuhvataju:
- edukaciju zdravstvenih radnika u cilju unapređenja znanja i veština iz ove oblasti, kao i povećanje njihove motivacije za rad na prevenciji zloupotrebe droga.
- edukaciju zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zloupotrebe droga, u cilju podizanja nivoa znanja vaspitača, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa i drugih zaposlenih o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga na telesno, socijalno i mentalno zdravlje dece i mladih, kao i edukaciju ovih lica (edukacija edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece i mladih za pravilne izbore i odupiranje pritiscima u izazovima savremenog društva (edukacija za vođenje psiholoških radionica, tribina, organizovanje i sprovođenje anketa, istraživanja i drugih kreativnih aktivnosti kojima se doprinosi prevenciji zloupotrebe droga).
3) projekti prepoznavanja i rane detekcije osoba koje su uzele drogu
Projekti prepoznavanja i rane detekcije osoba koje su uzele drogu imaju za cilj da se prepoznaju lica kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć, odnosno da se lica kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da prekinu ili smanje uzimanje droga, a lica koja imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.
4) projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i
distribucije edukativnog i promotivnog materijala
Projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i distribucije edukativnog i promotivnog materijala su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (svetski dan borbe protiv droga i sl.), kao i izradu i distribuciju edukativnog i promotivnog materijala radi upoznavanja građana Grada Novog Sada sa preventivnim merama i štetnim uticajima i posledicama zloupotrebe droga.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Grad Novi Sad i čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:
- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za borbu protiv droga.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za borbu protiv droga može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za borbu protiv droga ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za borbu protiv droga je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za borbu protiv droga u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za borbu protiv droga, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVI. Komisija za borbu protiv droga pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
Komisija za borbu protiv droga PREDSEDNIK
Broj: XII-50-1/2012-51-2
23. april 2012. godine Prof. dr Aleksandra Dickov
Preuzmite obrazac_3.doc (application/msword 155 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-preventsi-e--0 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2012. GODINU KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA, ZADUŽBINE I FONDACIJE

Na osnovu člana 39. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Komisija za borbu protiv droga raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 2.815.000,00 dinara.

III. Projekti prevencije zloupotrebe droga koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije, a koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
1) projekti promocije zdravih stilova života
mladih bez upotrebe droga i promocije volonterstva u
prevenciji zloupotrebe droga
Projekti promocije zdravih stilova života mladih, bez upotrebe droga imaju za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja mladih i usvajanje odgovornog ponašanja u vezi sa zdravljem.
Projekti promocije volonterstva u prevenciji zloupotrebe droga imaju za cilj promociju volonterskih aktivnosti i angažovanja šire društvene zajednice u prevenciji zloupotrebe droga.
2) projekti edukacije o štetnom uticaju droga
 i preventivnim merama
Projekti edukacije o štetnom uticaju droga i preventivnim merama obuhvataju:
- edukaciju dece predškolskog uzrasta,
- edukacija dece školskog uzrasta i mladih,
- edukaciju roditelja i staratelja, i
- edukaciju zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.
Edukacija dece predškolskog uzrasta ima za cilj unapređenje mentalnog zdravlja dece, podsticanje dečijeg samopoštovanja i zaštitu ličnosti od poremećaja zdravlja.
Edukacija dece školskog uzrasta i mladih ima za cilj podizanje nivoa znanja i svesti kod dece školskog uzrasta i mladih o štetnom uticaju i posledicama upotrebe droga, kao i edukaciju ovih lica (edukacija vršnjačkih edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece školskog uzrasta i mladih za pravilne izbore i odupiranje pritiscima i izazovima savremenog društva. Ovi projekti treba da budu informativnog i edukativnog karaktera, da su prilagođeni uzrastu dece i mladih, prihvatljivi i razumljivi.
Edukacija roditelja i staratelja ima za cilj edukaciju roditelja i staratelja o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga, njihovo osposobljavanje za dobru komunikaciju sa decom i jačanje sposobnosti porodice za rešavanje kriznih momenata.
Edukacija zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci ima za cilj podizanje nivoa znanja vaspitača, nastavnika, pedagoga, psihologa i drugih zaposlenih o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga na telesno, socijalno i mentalno zdravlje dece, kao i edukaciju ovih lica (edukacija edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece za pravilne izbore i odupiranje pritiscima u izazovima savremenog društva (edukacija za vođenje psiholoških radionica, tribina, organizovanje i sprovođenje anketa, istraživanja i drugih kreativnih aktivnosti kojima se doprinosi prevenciji zavisnosti od psihoaktivnih supstanci).
Projekti edukacije iz stava 1. ove podtačke mogu se realizovati putem predavanja, seminara, tribina, vršnjačke edukacije, projekata za mlade kroz terenski rad, kao i putem interneta i otvorene telefonske linije za davanje informacija o prevenciji zavisnosti od droga, drogama i njihovoj zloupotrebi.
3) projekti vršnjačkog savetovanja mladih i članova njihovih porodica
Projekti vršnjačkog savetovanja mladih i članova njihovih porodica imaju za cilj da se mladima i članovima njihovih porodica pruže adekvatni, efikasni i potpuni odgovori i saveti u vezi sa štetnim uticajem i posledicama upotrebe droga i preventivnim merama.
4) projekti sekundarne i tercijalne prevencije
Projekti sekundarne i tercijalne prevencije su projekti koji imaju za cilj da se roditeljima, starateljima, članovima porodice i licima kod kojih postoji zloupotreba droga pruži adekvatnija, efikasnija i potpunija pomoć u rešavanju problema zloupotrebe droga, odnosno da se izvrši rehabilitacija i socijalna reintegracija lica koja koriste ili su koristila droge njihovim uključivanjem u različite oblike društvenog života, poboljšanjem kvaliteta života i smanjenjem štetnih posledica prouzrokovanih korišćenjem droga. Cilj ovih projekata je i da se prepoznaju lica kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć, odnosno da se lica kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da prekinu ili smanje uzimanje droga, a lica koja imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.
Projekti sekundarne i tercijalne prevencije mogu se realizovati kroz neposredni kontakt sa roditeljima, starateljima, članovima porodice i licima kod kojih postoji zloupotreba droga, putem e-mail savetovanja, kao i putem uspostavljanja otvorene telefonske linije za davanje informacija o drogama, njihovoj zloupotrebi i lečenju.
5) projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i
distribucije edukativnog i promotivnog materijala
Projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i distribucije edukativnog i promotivnog materijala su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (svetski dan borbe protiv droga i sl.), kao i izradu i distribuciju edukativnog i promotivnog materijala radi upoznavanja građana Grada Novog Sada sa preventivnim merama i štetnim uticajima i posledicama zloupotrebe droga.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju imaju udruženja, zadužbine i fondacije čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivanja doprinose kontinuiranoj prevenciji zavisnosti od droga na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:
- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.
Uz projekat, učesnik konkursa je dužan da dostavi:
1. dokaz o upisu u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre, i
2. statut učesnika konkursa sa označenim ciljevima radi kojih je osnovan.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za borbu protiv droga.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za borbu protiv droga može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za borbu protiv droga ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za borbu protiv droga je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za borbu protiv droga u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za borbu protiv droga, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
XVI. Komisija za borbu protiv droga pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
Komisija za borbu protiv droga PREDSEDNIK
Broj: XII-50-1/2012-51-1
23. april 2012. godine Prof. dr Aleksandra Dickov
Preuzmite obrazac_4.doc (application/msword 175 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-preventsi-e-zl (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

SRBIJA SE PRIJAVILA ZA POLJOPRIVREDNE IPA FONDOVE

U srpsku poljoprivredu nije dovoljno ulagano u prethodnih 20 godina, iako je Srbija poljoprivredna zemlja, a poljoprivredni sektor je podneo veliki teret tranzicije. Stanje u srpskoj poljoprivredi tako je ocenio direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović. Kako je naveo, poljoprivredni budžet u prethodne tri godine opada, a ulaganja je potrebno povećati. Status kandidata za EU Srbiji je omogućio da makar mali deo potrebnih ulaganja u poljoprivredu finansira evropskim fondovima. Srbija se, kako navode u Kancelariji za evropske integracije, prijavila za korišćenje komponente pretpristupnih IPA fondova za ruralni razvoj i još čeka konačan odgovor iz Brisela. Prvi poziv za projekte može se očekivati 2014. godine.

"Evropska komisija nam je za sada preliminarno odgovorila da postoji mogućnost da nam otvori komponentu (za ruralni razvoj) samo sa skromnijim obimom sredstava", rekla je Daria Janjić iz Kancelarije za evropske integracije na okruglom stolu o korišćenju fondova za poljoprivredu u Privrednoj komori Beograda.

Može se očekivati nešto skromniji iznos nego što bi bio inače pošto se sadašnji višegodišnji budžetski okvir EU, u okviru kojeg se planiraju i pretpristupni fondovi, završava 2013. godine.

Sada se koristi prvi IPA za ruralni razvoj IPARD 1, dok će se u narednom sedmogodišnjem periodu verovatno koristiti IPARD 2 i IPARD 3. Janjićeva je rekla da se još ne zna koliki će biti godišnji iznos za Srbiju. Za Hrvatsku je bio 26 miliona evra, pa bi se po površini moglo očekivati da Srbija dobije i dva puta više, ali to nije izvesno, istakla je ona.

Srbija prvi poziv za korišćenje IPARD-a može da očekuje početkom 2014. godine, rekla je Janjić.

Korisnici IPARD fonda moraju prvo sami da finansiraju projekat, a naknadno im se vraća 50% novca, mada taj procenat u određenim slučajevima, na primer za mlade poljoprivrednike ili planinska područja, može da bude i viši, kazala je Daria Janjić.

Kako je navela, u Hrvatskoj je zbog toga osnovana razvojna banka koja je korisnicima davala kredit sa povoljnom stopom od jedan do tri odsto i velikim grejs periodom, pri čemu se novac iz fondova, kada stigne, automatski uplaćuje banci i dug smanjuje. Takvo rešenje se, rekla je Janjićeva, razmatra i u Srbiji.


Srbija je dobila status kandidata u martu ove godine, čime joj je otvorena mogućnost da koristi pretpristupne fondove za nove vrste projekata - komponentu 3 za regionalni razvoj, između ostalog za transport i životnu sredinu, 4 za razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, i 5 za poljoprivredu.
Da bi koristila novac za poljoprivredu, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa, Srbija mora da izgradi takozvani decentralizovani sistem, odnosno da osposobi administraciju da sama raspisuje tendere i upravlja fondovima, a to je, prema rečima Mirjane Nožić iz Ministarstva finansija predviđeno za sredinu ili kraj 2013. godine.

Nove komponente ne donose povećanje sredstava, već se novac preraspodeljuje. Srbija sada iz pretpristupnih IPA fondova dobija 200 miliona evra godišnje, a koristi ih za komponentu 1 za pomoć tranziciji i izgradnju institucija i komponentu 2 za prekograničnu saradnju.

U EU se budžet donosi u okviru sedmogodišnjeg budžetskog okvira. Sada je u toku okvir za period 2007-2013. Iznos pretpristupnih fondova u okviru narednog okvira još se ne zna, ali se prema prvim informacijama Srbija može nadati povećanju za oko 30%, na 260 miliona evra godišnje.

Pored toga, budući da manja gazdinstva koja isto imaju pravo na korišćenje fondova ne mogu da daju dovoljnu zalogu, u Hrvatskoj je osnovana i agencija za zaloge.

Janjićeva je navela da Srbija u ovom višegodišnjem budžetskom periodu ne može da koristi komponente 3 i 4, za regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, a kao jedno od obrazloženja navela je da se komponenta odnosi na infrastrukturne projekte koji iziskuju visoke iznose i koje Srbija za sada nije spremna da apsorbuje.

"Mnogi ekonomisti se stide da kažu da je Srbija poljoprivredna zemlja", rekao je na okruglom stolu direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović.
U Srbiji je, kako je naveo oko 70% teritorije poljoprivredno, a 43% stnaovništva živi u ruralnim područjima. Zemlja ima mnoge odlike potrebne za dobru poljoprivredu - zemljište, vodne resurse, klimatske uslove, dobre sorte hibrida, bolje od uvoznih, kao i objekte za proizvodnju u svim granama poljoprivrede.

Taj sektor se, međutim, zanemaruje. Ulaganja su mala u prethodnih 20 godina, mada, rekao je Cvijanović, od 1945. nije ulagano koliko treba.

Velike firme koje su dobro proizvodile su "nesmotreno" privatizovane, rekao je on, nagovestivši da je možda potrebno upotrebiti i težu reč. Ranije je u samo jednom postrojenju proizvođeno više hiljada bejbi bifa, a danas nema ni 1.000 tona za izvoz, istakao je on.

Stočarstvo, koje je ranije bilo dominantno, i koje je osnovna grana za razvoj poljoprivrede, kazao je on, danas zauzima malo mesto, a dominantne su žitarice sa 30% i voće i povrće sa 23%.

Produktivnost je mala, konkurentnost niska, zadruge uništene, gazdinstva rascepkana, organizacije nema, neće ni brat s bratom na sarađuje, nabrojao je dalje Cvijanović.
Sadašnji protest zbog plana da se subvencije daju po proizvodnji a ne po hektaru, po njegovom mišljenju nij eopravdan. Subvencije po količini podstiču specijalizaciju u proizvodnji i povećanje produktivnosti, ocenio je on. Prema stavu Instituta, potrebna je ne samo specijalizacija proizvođača, već i po regionima, budući da se zna koje tle je najbolje za određene kulture.

Potrebna je i podrška države za investicije, a subvencije po hektaru treba dati samo u slučajevima kada drugačije ne može, stav je ovog stručnjaka.
Potrebno je i povezivanje proizvođača, kako bi zajedno dobili niže cene za nabavku, bolje proizvodne cene, ali i ispunili zahteve savremenog tržišta. To su, kako je naveo, "pet K" - kvalitet, kvantitet, kontinuitet, kontrola i konkurentnost.

Da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi potrebno je podstaći udruživanje, povećati navodnjavanu površinu, podstaći specijalizaciju proizvodnje po proizvođaču i regionima, ali i podstaći gajenje kultura koje se uvoze a ne moraju, poput ranih trešanja.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 25.4.2012.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE USVOJIO ZAVRŠNI RAČUN TE INSTITUCIJE ZA PROŠLU GODINU: PIO fond ostvario suficit od 280,757 miliona dinara u 2011. godini

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) usvojio je danas Završni račun te institucije za prošlu godinu prema kojem su u prošloj godini ostvareni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 500,624 milijardi dinara, ukupni rashodi i izdaci iznose 500,344 milijarde dinarda a ostvareni budžetski suficit 280,757 miliona dinara.

Prema tom računu, novčana sredstva po osnovu privatizacije u 2011. godini iznose 557,461 milion dinara, preneta neutrošena sredstva do privatizacije iz 2010. godine 3,773 milijardi dinara, dok ukupna novčana sredstva po osnovu privatizacije koja se prenose u ovu godinu iznose 4,331 milijardi dinara.

Upravni odbor je, takođe, usvojio izveštaj o izvršenju Finansijskog plana PIO za 2011. godinu, prema kojem su ostvareni tekući prihodi u skladu sa planom u procentu od 99,7 odsto, primanja od prodaje nefinansijske imovine 85,13 procenata, a ukupni prihodi i primanja 99,8 odsto.

Ukupni rashodi i izdaci u skladu su sa planiranim u procentu od 99,64 odsto.

Na sednici je usvojena i odluka o redovnom popisu imovine i obaveza PIO fonda za 2011. godinu, koji je sastavila centralna komisija fonda, prema kojiem će manjak osnovnih sredstava koji je nastao zbog krađe biti knjižen na teret kapitala sa nabavnom vrednošću od 1,794 miliona dinara, otpisanom vrdnošću od 278.108 dinara i sadašnjom vredošću od 1,516 miliona dinara i evidentirati potraživanje u tom iznosu od osiguravajućeg društva "Dunav osiguranje.

Članovi Upravnog odbora PIO fonda doneli su odluku da sledeća sednica UO PIO fonda, koja će biti održana 18. maja, bude posvećena aktuelnim pitanjima vezanim za imovinu tog fonda.

Izvor: Tanjug, 25.4.2012.

EU OČEKUJE REVIZIJU 24 PRIVATIZACIJE

Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije, pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer (Vincent Degert). U Rezoluciji Evropskog parlamenta vlast u Srbiji je pozvana da odmah preispitaju sporne privatizacije i prodaje firmi, a posebno su pomenuti Sartid, Jugoremedija, Mobtel, C market i ATP Vojvodina.
 "To je jedno od pitanja za koja se očekuje da budu rešena u okviru poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Istina je da su se privatizacije u Srbiji u prošlosti odvijale uz velike teškoće", rekao je Dežer Politici u izdanju od 16. aprila. Dežer je podsetio da je Agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija u Srbiji i istakao da je to visok stepen za postupke koji bi trebalo da se pažljivo obavljaju.
Rezolucijom Evropskog parlamenta zatražena je hitna revizija 24 slučaja spornih privatizacija i primera visoke korupcije i ta rezolucija nije obavezujuća, ali Evropska komisija koja je u junu prošle godine poslala dopis sa istim zahtevom "još čeka povratnu informaciju", piše Politika.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da su aktivni postupci vezani za te 24 privatizacije i da je Republičko tužilaštvo "kompletnom analizom" tih predmeta utvrdilo da "negde nije bilo predmeta krivičnog gonjenja, a da su neki procesi u toku, dok su neki počinioci već osudjeni". "Za EU je uvek daleko interesantnije da se borimo protiv aktuelnog kriminala i korupcije koja se danas dešava i da se borimo protiv ljudi koji dana imaju realnu političku moć, nego protiv ljudi u prošlosti", rekao je Homen.
Homen je naveo da se "postupci ne mogu voditi zbog nečijeg dopisa".
"Ne mogu sada da iznosim detalje u javnost, ali postoje određeni postupci koji se vode vezano za privatizacije tih preduzeća. Ti problemi počinju od 2000. godine, a problematične privatizacije završavaju se sa 2007. godinom", rekao je Homen.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 16.4.2012.
AKTUELNI SAZIV SKUPŠTINE USVOJIO PREKO 1000 ZAKONA

FoNet

Aktuelni saziv Skupštine Srbije usvojio najviše zakona u istoriji, preko 1.000 zakona, ali je potrebna njihova jača kontrola.

Predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović izjavila je da će buduće kolege morati da pojačaju kontrolu primene usvojenih akata.

"U amanet im ostavljamo da pojačaju nadzornu funkciju nad primenom zakona," rekla je Đukić Dejanović za Novosti.

"Mi smo njihovim usvajanjem stvorili uslove za bolji život, a novi saziv će morati da koristi ingerencije za kontrolu primene donetih zakona", ocenila je ona.

RTV, FoNet

USTAVNI SUD ODBRANIO PRAVO NA PRIVATNOST RAZGOVORA I DRUGIH KOMUNIKACIJA GRAĐANA

Pre nekoliko dana Ustavni sud Srbije doneo je jednu veoma važnu odluku. Iako nije prošlo bez publiciteta, ipak, mislim da nije privuklo onakvu pažnju medija kakvu zaslužuje jer nije preterano reći da sa stanovišta zaštite osnovnih ljudskih prava predstavlja jedan od najvrednijih presedana u dosadašnjoj ustavnosudskoj praksi.

Reč je o odluci kojom je Ustavni sud utvrdio neustavnost odredaba Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (VBA i VOA) koje se odnose na pristup tzv. zadržanim podacima iz elektronske komunikacije.

Ustavni sud je odluku doneo godinu i po dana nakon što su poverenik za informacije i zaštitnik građana zajednički podneli predlog za ocenu ustavnosti. Dakle, dugo se čekalo na nju, ali je, za utehu, bar prava.

Odredbe Zakona o VBA i VOA osporene su zbog nesaglasnosti sa odredbom člana 41. Ustava Republike Srbije koja jemči da je ,,tajnost pisma i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva” i da su od te garancije odstupanja moguća samo ,,na osnovu odluke suda”.

A osporenim odredbama zakona propisano je pored ostalog da se ,,na osnovu naloga direktora ili lica koje on ovlasti” primenjuju posebni postupci i mere među kojima je i „tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja podataka o telekomunikacionom saobraćaju i lokaciji korisnika, bez uvida u njihov sadržaj”.
Pribavljanje i korišćenje podataka o tome sa kim neko komunicira, u kom vremenskom periodu, kojom vrstom veze i koju vrstu aparata koristi, kao i podataka o tome sa koje lokacije komunicira, pogotovo uzeti svi zajedno, nesumnjivo predstavlja odstupanje od načela nepovredivosti pisama i drugih sredstava opštenja.Uostalom, i Evropski sud za ljudska prava već više od 25 godina stoji na stanovištu da prikupljanje informacija o nazvanim telefonskim brojevima, vremenu i dužini poziva potpada pod pojam komunikacija (Malone protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 2. avgusta 1984).

Izuzetno je važno da je Ustavni sud na nedvosmislen način ustao u zaštitu ustavne garancije o tajnosti komunikacija. S pravom je to zaštitnik građana Saša Janković prokomentarisao rečima: „Ustavni sud je odbranio pravo na privatnost razgovora i drugih komunikacija građana, kako je ono zagarantovano Ustavom. To znači da će ne samo Vojnobezbednosna agencija, već i Bezbednosnoinformativna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke o razgovorima građana od sada morati da pribavljaju po odluci suda, a ne svojih rukovodilaca ili lica koje oni ovlaste”.

Reči zaštitnika građana su pored ostalog upozorenje na nešto što nije bilo predmet ustavno-sudskog postupka ali je s njim u direktnoj vezi.

Naime, osim VBA „posebne mere” primenjuju i BIA i policija. Ali u zakonima koji regulišu rad policije i BIA nije moguće identifikovati odredbu suprotnu Ustavu koja bi mogla biti osporena. Praksa policije i BIA ne zasniva se na nekoj zakonskoj odredbi već na „tumačenju” da listinzi poziva, lokacija korisnika i drugi elementi komunikacije „nisu obuhvaćeni” pojmom komunikacije, pa time ni zaštićeni odredbom čl.41 Ustava.

Odluka Ustavnog suda mora značiti kraj i takvom,,tumačenju” i takvoj praksi. Odgovorni u BIA i MUP-u, a posebno u Ministarstvu pravde, suočeni su zato sa dvostrukim zadatkom. Moraju praksu uskladiti sa Ustavom. Sudovi moraju kontrolisati njihov rad ali i delovati tako brzo da obezbeđuju uslove za efikasno ostvarivanje ciljeva državne bezbednosti i borbe protiv kriminala, što podrazumeva i nova organizaciona rešenja u radu sudova i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u sudskom postupku.

Mora se bez odlaganja pristupiti iznalaženju i stvaranju pravnih, organizacionih i tehničkih rešenja koja će dovesti u sklad ljudska prava s jedne i potrebe bezbednosti i borbe protiv kriminala s druge strane. Odlaganjem se ne postiže ništa osim što se ugrožava i jedno i drugo.

Poverenik za informacije od javnog značaja
Rodoljub Šabić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Saopštenje povodom izjava političara u izbornoj kampanji za predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore u Republici Srbiji

Sudska vlast je nezavisna i samostalna, stoga izjave pojedinih političara iskazane u izbornoj kampanji predstavljaju pokušaj uticaja na rad i urušavanje nezavisnosti pravosudnih organa.  
Obaveza svih organa i građana je da se poštuje prezumpcija nevinosti da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno.

Sudske odluke se mogu preispitivati isključivo od strane nadležnog suda u postupku predviđenim Ustavom i zakonom uz poštovanje garantovanih prava i međunarodnih standarda. 
Visoki savet sudstva je garant nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija.  

Pred Visokim savetom sudstva se sprovodi Postupak prispitivanja odluka o prestanku sudijske dužnosti. Odluka Saveta nije konačna i neizabrane sudije imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu i zaštitu svojih prava kao i ostali građani Republike Srbije mogu ostvariti i pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu.  

Zabranjeno je korišćenje javnog položaja, sredstava javnog obaveštavanja i bilo koje javno istupanje kojim se neprimereno utiče na tok i ishod sudskog postupka. Zabranjen je i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku. (Član 6 Zakona o uređenju sudova).

PREDSTAVNICI VISOKOG SAVETA SUDSTVA NISU SE POJAVILI NI NA JEDNOM OD ŠEST ZAKAZANIH ROČIŠTA KOJE JE USTAVNI SUD SRBIJE ODRŽAO PO ŽALBAMA NEIZABRANIH SUDIJA

Predstavnici Visokog saveta sudstva (VSS) nisu se pojavili ni na jednom od šest zakazanih ročišta koje je Ustavni sud Srbije, od 14. marta do 25. aprila, održao po žalbama neizabranih sudija. Nešto bolje, pokazali su se predstavnici Državnog veća tužilaca (DVT) koji su se, u istom periodu, pojavili na devet od 27 održanih ročišta.

– Ustavni sud je planovima za prva dva tromesečja ove godine kao prioritet predvideo rešavanje predmeta formiranih po žalbama neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluke VSS i DVT. S obzirom na to Ustavni sud je održao rasprave u svim predmetima u kojima su se odazvali podnosioci žalbe, u odsustvu uredno pozvanih predstavnika VSS i DVT, budući da njihovi predstavnici nisu opravdali svoj izostanak – rečeno je za „Politiku” u Ustavnom sudu Srbije.

Dok u Državnom veću tužilaca objašnjavaju da neprisustvo raspravama Ustavnog suda ne znači nepoštovanje neizabranih nosilaca tužilačke funkcije, u VSS-u nisu želeli da komentarišu navode Ustavnog suda.

– Državno veće tužilaca poštuje sve kandidate i njihova prava da zaštite svoj interes u skladu sa zakonom pred Ustavnim sudom. U procesu preispitivanja odluka prethodnog saziva, DVT je posvetio svakom kandidatu zavidnu pažnju i u skladu sa pravilima postupka doneo adekvatne odluke. Predstavnici DVT-a su ranije prisustvovali raspravama, a to što se sada ne odazivaju svakom pozivu znači da ovo telo ima apsolutno poverenja u jedan državni organ kao što je Ustavni sud, odnosno da će on postupati u skladu sa zakonima Republike Srbije – rekao je za „Politiku” Bruno Vekarić, portparol Državnog veća tužilaca.

Nasuprot stavu DVT-a, predstavnici strukovnih udruženja sudija i tužilaca, Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca, ovakvo ponašanje dva pomenuta državna tela, smatraju neprimerenim.

Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca smatra da bi prisustvo članova DVT-a raspravama Ustavnog suda pomoglo da se razjasne sporne odluke, a potom i isprave.

– Neodazivanje članova DVT-a pozivima Ustavnog suda može čak da stvori utisak da oni nisu spremni da se suoče sa svojim odlukama. Osim toga, verujem da je prisustvo članova DVT-a raspravama Ustavnog suda redovnije, ne bi dolazilo do grešaka za koje saznajemo od neizabranih tužilaca i zamenika tužilaca. Naime, saznali smo da se, kada je u pitanju ažurnost, članovi DVT-a pozivaju na pravilnik iz 1981. godine koji je još 2004. godine prestao da važi. Neposredno prisustvo raspravama onemogućavalo bi da se greške pojavljuju. Ujedno, prisustvo raspravama, članovima DVT-a pružilo bi priliku da se suoče sa sopstvenim odlukama i da isprave greške u slučaju da smatraju da ih je bilo – naveo je Ilić.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, smatra da je ponašanje VSS-a neprimereno jednom visokom državnom organu koji mora da se ponaša na zakonit način i sa poštovanjem prema drugom državnom organu.

– Iz ranijih iskustava, kada je u 2010. godini, pre izmene pravosudnih zakona Ustavni sud razmatrao nešto više od 60 predmeta, članovi VSS-a su se odazivali na pozive ovog suda, ali su im iskustva bila vrlo traumatična. Na prvih pet sednica pojavljivali su se svi članovi, i to svaki put drugi član VSS-a. Kasnije su se pojavljivali zaposleni u VSS-u što je za Ustavni sud bilo neprimereno, posebno što ti zaposleni nisu uopšte mogli da se izjasne na pitanja sudija o tome kako su donošene odluke VSS-a – objasnila je Dragana Boljević.

U pogledu revizije reizbora, navodi dalje predsednica Društva sudija Srbije, očigledno je da se članovi VSS-a boje raznih neugodnih pitanja sudija Ustavnog suda u vezi sa diskriminacijom izabranih i neizabranih, a i nereizabranih međusobno, u vezi sa primenom evropskih standarda. Najvažnije pitanje čini se, dodaje Boljević, ipak je ono kojom većinom su članovi VSS-a donosili odluke.

M. Derikonjić
Dalje na www.politika.rs

PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U MARTU 2012. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 56125 BRUTO, ODNOSNO 40562 DINARA NETO

Prosečna zarada isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 56125 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2012. godine, nominalno je veća za 1,1%, a realno je ostala ista.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 40562 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2012. godine, nominalno je veća za 1,4%, a realno je veća za 0,3%.
 
Mart 2012.

     • Prosečna zarada isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2011. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća za 9,6%.

     • Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2011. godine, nominalno je veća za 13,4%, a realno je veća za 9,9%.

Januar–mart 2012.

     • Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–mart 2012. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–mart 2011. godine, nominalno je veća za 10,9%, a realno je veća za 6,1%.

     • Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–mart 2012. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–mart 2011. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je veća za 6,4%.

DESET SVETSKIH KOMPANIJA KOJE KONTROLIŠU SVE

B92

Većinu proizvoda koje danas kupujemo kontroliše u svom vlasništvu tek nekoliko najjačih svetskih kompanija, piše Businessinsider.

Ta pojava se naziva "Iluzija izbora" i govori o tome da potrošači zavise od najvećih igrača, a pravi potrošački izbor zapravo i ne postoji.
Čini se da su sve velike kompanije na neki način povezane, ili preko vlasništva ili preko partnerstva ili na brojne druge načine.

Tako kompanija Unilever proizvodi sve od Dav sapuna pa do Klondajk čokoladica. Nestle poseduje velik udeo u Lorealu koji sa druge strane opet ima udele u velikom broju kozmetičkih kompanija ali i u Dizelu, popularnom brendu odeće.

Grafika pokazuje da neverovatnu količini brendova zapravo "drži" svega deset korporacija - Koka-Kola, Pepsiko, Dženeral Mils, Kelogs, Mars, Unilever, Džonson i Džonson, Prokter i Gembl, Nestle i Kraft.

Uprkos širokom broju proizvoda i marki koji su danas dostupni potrošačima čini se da su svi oni u rukama nekoliko najvećih igrača koji kontrolišu većinu proizvoda koje kupujemo.

MEĐUNARODNA AGENCIJA "STANDARD I PURS" POTVRDILA VRHUNSKI AAA REJTING NORVEŠKE

Tanjug

Međunarodna agencija "Standard i Purs" potvrdila je vrhunski AAA rejting Norveške, uz stabilnu prognozu.
Ova agencija je ukazala na "snažniju fiskalnu i spoljnu poziciju norveške vlade, koja nastavlja da ostvaruje korist od značajnih poreskih prihoda povezanih sa sektorima nafte i gasa".

"Standard i Purs" je, međutim, dodao da relativno visok nivo duga privatnog sektora predstavlja njenu slabost.

Takođe je rečeno da bi vladina fiskalna fleksibilnost mogla biti ograničena "teretom sve starijeg stanovništva, osim ukoliko vlasti ne preduzmu dalje korake za reformisanje penzionog, zdravstvenog i socijalnog sistema zaštite".

AMERIČKA KOMPANIJA VOTSON FARMASJUTIKALS KUPUJE VLASNIKA ZDRAVLJA

Američka kompanija Votson Farmasjutikals je sklopila konačan ugovor o kupovini privatne kompanije Aktavis za iznos od približno 4,25 milijardi evra.
Kao rezultat tog spajanja, Votson će postati treća najveća generička kompanija na globalnom nivou sa očekivanim obrtom kapitala u 2012. godini od približno osam milijardi dolara.

Preuzimanje Aktavisa trebalo bi, kako se navodi, da bude završeno u poslednjem tromesečju ove godine. Širom sveta, Aktavis ima više od 10.000 zaposlenih a u 2011. godini beležio je prihod od približno 2,5 milijardi dolara.

Islandski Aktavis je 2003. godine za 3,5 miliona evra kupio Zdravlje iz Leskovca.

Farmaceutska kompanija Aktavis saopštila je ranije da će ove godine uložiti 3,7 miliona evra u novi pogon za proizvodnju lekova protiv Parkinsonove bolesti, u fabrici u Leskovcu.

Ambasada SAD u Beogradu je pozdravila dolazak kompanije Votson u Srbiju kroz kupovinu farmaceutske kompanije Aktavis.

"To označava dolazak još jedne američke kompanije, čime se uvećava rastući broj američkih kompanija koje prepoznaju vrednost proširivanja svojih aktivnosti u Srbiji", navodi se u saopštenju.

Beta

KOMPANIJA TATRAVAGONKA IZ SLOVAČKE ULAŽE DVA MILIONA EVRA U SUBOTIČKO "BRATSTVO"

Tanjug

Kompanija "Tatravagonka" iz Slovačke uložiće dva miliona evra u novu opremu u subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo", najavljeno je danas prilikom puštanja u rad nove kompresorske stanice u ovom preduzeću.

Novo postrojenje svečano su pustili u rad predsednik Upravnog odbora Tatravagonke, koja je većinski vlasnik "Bratstva" Aleksej Beljajev i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić.

Beljajev je podsetio da je njegova kompanije preuzela "Bratstvo" pre nešto više od godinu dana, i da puštanjem u rad kompresorske stanice počinje investicioni ciklus u ovoj kompaniji.
Prema planovima koje je izneo Beljajev, u narednih godinu dana biće izgrađeni novi pogoni za peskarenje i farbanje vagona, kao i nova linija za obrtna postolja.

Predsednik UO Tatravagonke je izjavio da su plate radnika od momenta preuzimanja redovne, a da je uposleno 230 ljudi.

"Mesečno se remontuje za naše i potrebe železnica Srbije između 40 i 50 vagona, a proizvode se delovi za prvu ugradnju u teretnim vagonima koje proizvodimo u Slovačkoj. To sve stvara preduslove za ponovno pokretanje serijske proizvodnje vagona u Subotici", rekao je Beljajev.

U subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo" posle privatizacije od strane preduzeća "Vladel" početkom 2000, devet godina kasnije našlo se na ivici stečaja, a radnici su štrajkovali i glađu.
Naporima Saveza samostalnih sindikata, lokalne samouprave, Vlade Vojvodine i Vlade Republike Srbije, preduzeće je prvo podržavljeno, tako što je većinski vlasnik prepisao 55 odsto svojih akcija državi.

Preduzeće je zatim 21. marta prošle godine i prodato strateškom partneru – slovačkoj Tatravagonki iz Poprada.

Gradonačelnik Subotice je prilikom današnje posete fabrici taj datum označio kao "zaustavnu tačku" daljeg propadanja preduzeća i početak njegovog razvoja.

"Lokalna samouprava će i ovom investitoru uvek stajati na raspolaganju za sve probleme i zahteve koje budu imali", rekao je Vučinić.

DESET SVETSKIH KOMPANIJA KOJE KONTROLIŠU SVE
ANALIZOM PRIMENJENIH DIREKTIVA EU KOJE SU U PROTEKLIH NEKOLIKO GODINA UNESENE U DOMAĆE ZAKONODAVSTVO UTVRĐENO JE DA JE PROIZVODNJA PO JEDINICI (KOMADU) PROIZVODA U SRBIJI POSKUPELA ZA PROSEČNO 48,3%

Država je preuzimanjem obaveza u procesu pridruživanja EU morala da regulativu u oblasti privrede, koja se ogleda u uvođenju standarda, uskladi sa evropskim zakonodavstvom. Nažalost, ministarstva, brojne agencije i druge državne institucije tom prilikom najčešće nisu koristile mogućnosti, koje postoje pri sprovođnju direktiva EU, da finasijske i administrativne obaveze uvedene privredi budu implementirane postepeno i sa minimalizacijom troškova. Tako se desilo da je privreda Srbije, već opterećena brojnim troškovima i prekomernom administracijom iz prethodnih decenija, na ovaj način dodatno pritisnuta brojnim finansijskim davanjima. U Srbiji se zapravo desilo isto što i u Bugarskoj prilikom njenog pristupanja EU - direktive EU prepisivane su u punom obliku, ne vodeći računa o posebnostima i privrednim mogućnostima određenih privrednih grana i delatnosti. Budući da država najčešće nije predvidela zasebne fondove i finansijska sredstva za implementaciju evropskih zakona i standarda, privreda je bila prepuštena sama sebi u postupku njihovog uvođenja.

Danas je jasno, nakon obavljenih analiza, da je neophodna obimna i detaljna revizija evropskih direktiva u srpskom zakonodavstvu koje se odnose na privredu, zbog toga što su ovako uvedeni standardi skupi i onemogućavaju razvoj proizvodnje i sektora usluga. Posebno su prepreka razvoju preduzeća u srednje razvijenim i nerazvijenim delovima zemlje, gde privredni subjekti ne poseduju dovoljan investicioni i obrtni kapital, a nemaju imovinu ili druga sredstva obezbeđenja pomoću kojih bi se zadužili kod banaka.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 29.4.2012.

POTPISAN POSEBNI PROTOKOL O BLIŽEM UREĐIVANJU PITANJA OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA ŠKOLARINE ZA STUDENTE FAKULTETA PRIMENJENIH UMETNOSTI

Na zajedničkom sastanku predstavnika Ministarstva prosvete i nauke, uprave Fakulteta primenjenih umetnosti i predstavnika studenata, održanom u Ministarstvu, potpisan je Posebni protokol o bližem uređivanju pitanja obezbeđivanja sredstava za školarine za studente Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u školskoj 2011/2012. godini.

Potpisivanjem Posebnog protokola od strane državnog sekretara Ministarstva prosvete i nauke prof. dr Radivoja Mitrovića, dekana Fakulteta prof. Vladimira Kostića, predsednika Saveta fakulteta prof. Slobodana Kajteza, studenta prodekana Nemanje Šiljića, studenata prorektora Nikole Radeke i predsednika studentskog parlamenta Univerziteta umetnosti, Vesne Đoković, realizovani su Zaključci sa sastanaka održanog 11. aprila 2012. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Posebnim protokolom uređena su pitanja obezbeđivanja sredstava za školarine za studente Fakulteta primenjenih umetnosti koji imaju 60 ESPB bodova, odnosno od 48 do 59 ESPB bodova, a shodno Zaključku od 11.aprila, prema kome studenti koji imaju 60 ESPB bodova, ne plaćaju školarinu, a oni koji imaju od 48 do 59 ESPB bodova, plaćaju 50 odsto školarine. Sredstva, potrebna za realizaciju ovog Protokola, utvrđena su na osnovu evidencije o studentima, koju je sačinio Fakultet i koju je preko Univerziteta umetnosti, dostavio Ministarstvu.
Inspektori Ministarstva prosvete i nauke, inspekcijskim nadzorom na Fakultetu, utvrdili su činjenično stanje.

Dogovoreno je da Fakultet odmah obezbedi organizovanje i održavanje svih predviđenih oblika nastave za sve studente, kao i upis na studije i polaganje ispita za sve studente Fakulteta.
Fakultet je obavezan da obavesti Ministarstvo prosvete i nauke i dostavi odogovarajuću evidenciju o izvršenom povraćaju uplaćenih školarina, odnosno dela školarina od strane studenata na koje se Protokol odnosi.

Posebni protokol, koji je potpisan danas, potvrdiće i Vlada Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 29.4.2012.

PRVI PUT OD KADA SE SPROVODE IZBORI U REPUBLICI SRBIJI ZBIR BIRAČA UPISANIH PO BIRAČKIM MESTIMA NIJE VEĆI OD UKUPNOG BROJA BIRAČA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije saopštilo je da prvi put od kada se sprovode izbori u Republici Srbiji zbir birača upisanih po biračkim mestima nije veći od ukupnog broja birača.

U saopštenju se navodi da je do uvođenja jedinstvenog biračkog spiska zbir birača po biračkim mestima bio nekoliko stotina hiljada veći nego što je bio ukupan broj birača upisanih u biračke spiskove koje su vodile opštine i gradovi.

Ovo je još jedan u nizu pozitivnih efekata koje je donelo uvođenje jedinstvenog biračkog spiska, ukazuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 27.4.2012.

OD 1. JULA UKIDA SE PUTARINA ZA GRAĐANE MLADENOVCA, SOPOTA I GROCKE

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da Beograđani koji žive u Mladenovcu, Grockoj i Sopotu od 1. jula više neće plaćati putarinu, a Grad će plaćati do 100 miliona dinara godišnje za putarinu.

Đilas je gostujući na RTS-u rekao da će to važiti za građane koji imaju prebivalište u tim delovima grada, a koji će u naredna dva meseca moći da izvade povlastice na osnovu kojih će biti oslobođeni plaćanja putarine.

"Plan nam je da od 1. jula to potpuno zaživi", rekao je on i dodao da je sa "Putevima Srbije" dogovoreno da se utvrdi koliko će tačno koštati putarina za građane Mladenovca, Grocke i Sopota.

Izvor: Vebsajt Bizlife, 29.4.2012.

INDEKSI BEOGRADSKE BERZE OSTVARILI RAST VREDNOSTI

Indeksi Beogradske berze danas su ostvarili rast vrednosti - BELEX15 za 0,54 odsto na 495,86 indeksnih poena, a BELEXlajn za 0,34 odsto, na 978,33 poena.

Prema izveštaju Berze, promet akcija je više nego udvostručen, na 54.645.524 dinara.

Nešto više od polovine dnevnog trgovanja - 28.471.080 dinara, ostvareno je akcijama "Metalca", dok je akcijama "Naftne industrije Srbije" (NIS) postignuto 11.359.343 dinara.

Slede "Aerodrom Nikola Tesla", sa 2.950.992, vršačko saobraćajno preduzeće STUP, sa 2.325.000 i "Imlek", sa 2.218.826 dinara.

Umereni rast cene ostvarile su akcije "Metalca" (1,90), NIS-a (1,54), "Soja proteina" (1,51) i "Aerodroma Nikola Tesla" (1,48 odsto).

Najveći pad od 9,09 odsto pretrpele su hartije "Progresa", dok su akcije "Energoprojekt holdinga" izgubile 1,53 odsto vrednosti.

Udeo stranih investitora u trgovanju akcijama bio je 42,38 odsto, uz znatno veće učešće u kupovini (77,89), a manje u prodaji akcija (6,67 odsto).

Izvor: Tanjug, 26.4.2012.

PRAVILNIK O NAČINU DRŽANJA PASA KOJI MOGU PREDSTAVLJATI OPASNOST ZA OKOLINU: Vlasnici kućnih ljubimaca iz kategorije takozvanih opasnih pasa obavezni su da od ovog meseca plaćaju taksu u iznosu od 30.000 dinara za njihovo držanje

Taksa od 30.000 dinara je u Beogradu uvedena kao odgovor na učestale napade pasa koji imaju vlasnika, na građane pogotovo decu.

Kriterijum koji se koristi da bi se napravila jasna razlika između opasnog i ostalih pasa je Pravilnik Republičke uprave za veterinu.

Dok su nadležni uvereni da će ta mera u kratkom roku pokazati prve rezultate, nevladin sektor koji vodi računa o pravima životinja upozorava da je naplata takve takse potpuno besmislena.
Uz račune za struju i ostale komunalije vlasnicima 3.500 pasa koji su okarakterisani kao opasni stiglo je poresko rešenje za uplatu 2.500 dinara. Takva rešenja dobili su svi vlasnici koji su svoje pse prijavili Centralnom registru Uprave za veterinu. Jedan od njih je Ognjen, koji tvrdi da problem ne može biti pas, već je to isključivo njegov vlasnik.

"Sve zavisi od gazde da li će pas biti opasan ili ne. Ja sam 11 godina u stanu držao pitbula, nikada nije zarežao i zalajao. Imam ćerku, malu, koja se igrala stalno sa njim. Taksa mislim da nema svrhe i uopšte ta kategorizacija tih nekoliko vrsta pasa na opasne. Po meni su opasnije lutalice o kojima niko ne brine i povećava im se broj svakodnevno. Mislim da se događa veći broj tih pasa, nego opasnih - pod znacima navoda", objašnjava on za Radio B92.

Direktor Uprave javnih prihoda za grad Beograd Vladan Luković kaže da građani uglavnom plaćaju propisanu taksu za svog tzv. opasnog psa.

"Do sada je uplaćeno negde oko 500.000 dinara u budžet grada Beograda, jer su to, napominjem, sredstva koja se slivaju u budžet grada. Očekujemo i u budućem periodu da svi oni koji su dobili rešenja ispune svoje obaveze i postupe u skladu sa njima. Postupak se sprovodi u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim. red.) koji definišu redovnu i prinudnu naplatu: Ukoliko obveznik ne izvrši redovno svoju obavezu, biće mu naplaćena prinudno u skladu sa zakonom", kaže Luković.

Na gradskoj "crnoj listi" našli su se pitbul terijer, bul terijer, mini bul terijer, američki staford i njihovi mešanci, objašnjava Dušan Ljuština iz veterinarske inspekcije grada Beograda.
"U kategoriju su svrstani svi oni psi koji bez očiglednog povoda napadaju čoveka ili mu nanesu telesnu povredu. To su rase koje su sklone takvom ponašanju. To su bili kriterijumi od presudnog značaja za donošenje pravilnika. Svakako da taksa koju je grad propisao utiče na to da vlasnici shvataju stvari ozbiljno za razliku od pre kada je sve bilo na volji građana i vlasnika tih pasa", ističe Ljuština.

Deo javnosti koji nije saglasan sa primenom ove, uslovno rečeno, nove mere su nevladine organizacije za zaštitu prava životinja. Elvir Burazerović iz organizacije ORKA pita se zbog čega je pojam opasnog psa u Pravilniku Uprave za veterinu toliko uopšten da faktički osuđuje nekoliko rasa pasa.

"Osnovna primedba celoj ovoj priči jeste to što su u Pravilniku o opasnim psima pojedine rase utvrđene kao opasne, a druge kao tobože nisu. Trebalo je ići isključivo na individualnu odgovornost vlasnika, odnosno na proglašenje pojedinih pasa kao opasnih ako ne prođu test socijalizacije. Potpuno je sigurno da će se posle ove mere povećati broj napuštenih životinja i ono što već danas imamo kao praksu jesu dva najomiljenija načina za izbegavanje takse: Vađenje mikročipa i navodno otpremanje pasa van Beograda, na teritoriju gde se taksa ne plaća", objašnjava on.

Uz registrovanih 3.500 opasnih, procenjuje se da u Beogradu ima oko 100.000 pasa, od kojih je njih skoro 15.000 napušteno. U poslednjim akcijama veterinarska inspekcija je u azile u Ovči i Rakovici smestila ukupno 109 napuštenih pasa.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

VLADA PRIPREMA UREDBU KOJOM SE PREDVIĐA DA SVEŠTENICIMA PENZIJA BUDE ZAGARANTOVANA

Vlada će u najskorije vreme doneti uredbu kojom država preuzima obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Time će biti rešen jedan od najvećih problema svih konfesija u zemlji.

"Zakonom o doprinosima već je propisano da država može da plaća obaveze iz penzijsko-invalidskog osiguranja, ali nije bilo regulisano na koju osnovicu. Zato je ovom Uredbom konačno precizirano da će se porezi i doprinosi plaćati na minimalni iznos zarade. Samim tim, država će biti garant da će sveštenici i verski službenici dobijati penziju", objašnjava Radina Todović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike.

U Ministarstvu rada dodaju i da, osim republike, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje može da plaća i lokalna samouprava, pokrajina, pa i crkva ili samo sveštenstvo.
"Zato svi koji žele da imaju bolje penzije mogu sami da uplaćuju novac na osnovicu koju sami odaberu umesto da se zadrže na minimalcu koji im država garantuje", dodaje Todovićeva.
Svaki verski službenik prosečno će koštati državu oko 153.600 dinara godišnje. Toliko iznosi prosek opterećenja na godišnju minimalnu zaradu. Prema podacima Fonda PIO, oltarima u Srbiji služi oko 2.000 sveštenika svih konfesija. Najbrojniji su pravoslavni klirici, kojih je oko 1.700, dok ostatak čini sveštenstvo Rimokatoličke crkve, islamski imami, protestantski pastori...

Muke prilikom obračuna penzija i sitni iznosi na čekovima bili su zajednički svima, bez razlike na "kroj mantije". Penzionisani sveštenik SPC, primera radi, trenutno prima prosečnu penziju koja jedva prebacuje 20.000 dinara mesečno. Stanje je posebno bilo teško od 1997. godine, kada je država obustavila uplatu dela poreza i doprinosa, koji je do tada bio "odmeren" na polovinu ukupne plate.

Doprinosi iz državne kase biće izdvajani za sve ljude u mantijama bez obzira na mesto službovanja.

"Ovo je značajno jer se sveštenici u velikim gradovima i udaljenim selima puno razlikuju po visini primanja. To će osetno da popravi položaj najsiromašnijih sveštenika", napominju u Patrijaršiji.

Sveštenici i verski službenici su pokrenuli i pitanje povezivanja staža jer mnogima doprinosi godinama nisu uplaćivani, pa ih to koči u penzionisanju.

Zato je i Penzijski fond Srbije dostavio Patrijaršiji SPC spisak sveštenika i podatke o godinama za koje im nedostaju doprinosi.

U sedištu Srpske crkve očekuju da će inicijativu za povezivanje staža pokrenuti Ministarstvo vera.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova
ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova

Aktuelna sužbena mišljenja

Aktuelna sudska praksa

Likvidacije:

U periodu od 17. do 20. aprila 2012. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

206857

KODANIA

Novi Sad - grad

20.04.2012

90

206846

GORSKI

Čačak

20.04.2012

90

206839

AGIMI PETROL

Bujanovac

20.04.2012

90

206819

OLYMP FITNESS

Pančevo

20.04.2012

90

206805

MONTEGO

Prijepolje

20.04.2012

90

206802

A B C D

Kruševac

20.04.2012

90

206798

ĐUKNIĆ

Beograd-Čukarica

20.04.2012

90

206792

A.M.D.B.TRANSPORTE

Batočina

20.04.2012

90

206780

ATHLETIC

Vranje

19.04.2012

90

206752

STRITLAJF

Beograd-Stari Grad

19.04.2012

90

206739

OSI COM

Preševo

19.04.2012

90

206736

DXN GANODERMA MARKETING

Subotica

19.04.2012

90

206733

ABM CO INVEST

Beograd (grad)

19.04.2012

90

206728

V.D.R. TERMOMONT

Beograd-Novi Beograd

19.04.2012

90

206705

OPTAS

Beograd (grad)

19.04.2012

90

206702

PC-HELP

Beograd-Čukarica

19.04.2012

90

206696

MILK UNION

Beograd-Zvezdara

19.04.2012

90

206680

FUSION

Kanjiža

19.04.2012

90

206677

RINALDI

Subotica

19.04.2012

90

206647

2ETC

Beograd-Zvezdara

18.04.2012

90

206641

PLANET CANDY

Beograd-Novi Beograd

18.04.2012

90

206638

YA ZHOU YUDI

Novi Pazar

18.04.2012

90

206627

KOPNO

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206623

PONTOR

Sremska Mitrovica

18.04.2012

90

206618

GSN GROUP

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206611

TADEX

Kula

18.04.2012

90

206607

MAGFILTRAN

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206590

IVANOV COMMERCE

Beograd-Čukarica

18.04.2012

90

206587

CALL NET

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206581

RECONQUEST

Beograd (grad)

18.04.2012

90

206578

CARAMASOV

Beograd-Voždovac

18.04.2012

90

206572

ALPHA PROJECTS

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206569

TARBAH

Beograd-Obrenovac

18.04.2012

90

206567

LECOM

Beograd-Grocka

18.04.2012

90

206563

REX

Petrovac

18.04.2012

90

206557

JUMP 422

Niš - Mediana

18.04.2012

90

206551

CIPO AUTO POPOV JOVANA I GIGULOV RADISLAVA

Zrenjanin

18.04.2012

90

206548

MOOP

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206545

ATRIUMIDEA

Beograd-Zvezdara

18.04.2012

90

206531

TECMOTORS

Beograd-Voždovac

18.04.2012

90

206528

SREĆA

Novi Kneževac

18.04.2012

90

206509

DD MIRAŽ

Beograd-Rakovica

17.04.2012

90

206506

ZDRAVKOVIĆ-PREVOZ

Kruševac

17.04.2012

90

206500

KUĆICA

Beograd-Novi Beograd

17.04.2012

90

206493

BIDŽA-ŽAR

Svilajnac

17.04.2012

90

206455

DCI

Beograd-Novi Beograd

17.04.2012

90

206429

ANĐELKO

Beograd-Voždovac

17.04.2012

90

206426

Beograd-Voždovac

17.04.2012

90

206423

IASI

Beograd-Zemun

17.04.2012

90

206411

SPREGA

Beograd-Stari Grad

17.04.2012

90

Stečajevi:

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 18.4.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o

 

5. St. broj 2142/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1083263?code=
CEB58869C723980184A98F4C98CAF449876CD775

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1425

 

Privredni sud u Beogradu, broj predmeta 5. St. 2142/2011 u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o - u stečaju iz Beograda, Žarkovačka 2d. Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, za 23. aprila 2012. godine u 12 časova. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik. Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Kumikum DOO Beograd

20138211

2. St. broj 2355/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1092598?code=
2096616257DA7DF01D42EC1D8FC5B209812AEC04

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2512

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom preduzećem Kumikum DOO Beograd, doneo je van ročišta dana 30. mart 2012. god.
REŠENJE
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad preduzećem Kumikum DOO Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57 JMB 20138211, PIB 104282743, za dan 14. maj 2012. god. u 9,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Autosrbija a.d. Mladenovac

07015186

9. St. broj 2950/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1018792?code=
7E12B96E86E2D0F1A492E3144D4A043B5EEC0962

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2890

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AUTOSRBIJA.shtml/seo=/companyid=204

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 2950/2011 od 2. aprila 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Autosrbija a.d. Mladenovac, Savića Mlin broj 6. (mat. br. 07015186, PIB 102008581).
II Imenovan je za stečajnog upravnika Željko Pešut iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine skupština poverilaca saziva se za prvo poverilačko ročište.
VI Ispitno ročište određuje se za 25. jun 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija

20521384

50. St-32/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2689803?code=
5FEAA4955937B41554EB1F170FBD9A474E07400E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2922

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-32/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija, Beograd, Jove Ilića 16, matični broj 20521384 PIB 106028527.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maj 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"FFIS" d.o.o.

 

22 St. broj 3059/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1029709?code=
FC0720956F2E1DE069470BD1E4B1E12A09D03DD5

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=884

 

Pozivaju se poverioci koji su podneli prijave potraživanja u postupku stečaja nad "FFIS" d.o.o., Beograd u stečaju, Ratarski put 8a, broj predmeta 22-St. 3059/2010 da prisustvuju dopunskom ročištu za ispitivanje potraživanja koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, 8. 5. 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 207, drugi sprat.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Caričin grad - Visokogradnja"

17077848

23. St. broj 384/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1054114?code=
6F23FB3A584FE209B70A8E37A0CE8B11130BCC56

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2866

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 384/2011 od 29. marta 2012. godine, otvorio je postupak stečaja nad "Caričin grad - Visokogradnja", privredno društvo za građevinski inženjering, promet i usluge, d.o.o. Beograd, Jugoslovenska 2/13, matični broj 17077848, PIB 101012652, po prijemu obaveštenja Narodne banke Srbije - prinudna naplata.
II - Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđe Zečević iz Beograda.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište određuje se za 11. septembar 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII - Određuje se prvo poverilačko ročište za 8. maj 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko te ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca istovremeno kada i prvo poverilačko ročište.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu suda 30. marta 2012. godine i naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Republike Srbije da izvrši upis zabeležbe o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Velefarm-VFB d.o.o.

20481862

50. St. broj 269/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2476679?code=
1885012B22DB21DB7328BFFE6FA23626DB727A72

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2880

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 269/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Velefarm-VFB d.o.o. za promet lekovima i drugim medicinskim proizvodima, Beograd, Vojvode Stepe broj 414-A, matični broj: 20481862, PIB: 105903852.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Ivan Stanković iz Beograda, Gorenjska 15.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maja 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o.

17148222

1. St. broj 2976/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1043030?code=
1AD2721051E140E1010DBC2EB0AB4505D6E7A401

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2371

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 1. St. - 2976/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o. iz Beograda, Stanka Opsenice 8, matični broj: 17148222, PIB: 101018180.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište na kome će se razmatrati prijave potraživanja sledećih stečajnih poverilaca koji su naknadno prijavili potraživanja i čije prijave nisu razmatrane na ispitnom ročištu održanom 16. marta 2012. godine: Poreska uprava - Filijala Čukarice, "Projan" d.o.o. iz Beograda, Livnica "Eutektikum", d.o.o. iz Beograda, "WBS Elektro" d.o.o. iz Beograda, "Hemoterm smart solutions" d.o.o. iz Beograda, Željko Josipović iz Beograda, Zanatska radnja "Vodice" iz Sopota.
Dopunsko ispitno ročište održaće se 26. aprila 2012. godine, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici broj 220 sa početkom u 9,45 časova.
Ovaj oglas biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, i u "Službenom glasniku RS", a obaveštenje o održavanju ročišta stečajni upravnik će dostaviti pismenim putem svim poveriocima čije se prijave potraživanja razmatraju na dopunskom ispitnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"M.B.R." d.o.o.

17250086

20. St. broj 3321/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022352?code=
853EA7D5D42979BBEA383B4C9C30A9115C15113A

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Vesna Debetić-Trogrlić kao stečajni sudija, odlučujući o predlogu predlagača, dužnika "M.B.R." d.o.o. iz Mladenovca, (varoš) ul. Vlaško polje b.b., matični broj 17250086, PIB 101281447, dana 20. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
I - Otkazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred ovim sudom za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.
II - Zakazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred Sudom za 3. april 2012. godine sa početkom u 10,15 časova u sudnici 229 na drugom spratu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/2011

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati dana 14. maj 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
III. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda dana 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o.

6869386

St. broj 237/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022727?code=
A3C8F056121DC87A07423CFD64924887868BD179

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2892

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je rešenje St. broj 237/11 dana 3. aprila 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o., Boljevac, Kralja Aleksandra 16, MB 6869386, PIB 100658237, na predlog dužnika, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Miletić Ranko, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 10. maj 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. avgust 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o.

 

St. broj 220/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1024734?code=
8764FA2F047719A727DBC78F8FC730CC901B07AA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2588

 

Ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 220/2011 od 28. decembra 2011. godine za dan 4. maj 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu, soba broj 58/1 se otkazuje.
ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o., u stečaju Torak zakazuje se za dan 21. jun 2012. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu, Kej drugog oktobra 1, u sobi broj 68/1.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Nemrak" d.o.o.

20128208

1. St. broj 450/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1093321?code=
D3FD63DE5AFF35ECD0E64F186F50ED0B6390A519

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. 450/11 od 30. marta 2012. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Nemrak" d.o.o., Vrnjačka Banja, Štulac, mat. br. 20128208, PIB 104363641.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva tel. 064/157-0212.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 3. septembar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 14. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren dana 30. marta 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 30. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja "Službenom glasniku RS" privrednom apelacionom sudu Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Knežević" KD Kraljevo

 

4. St. 436/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1074185?code=
E062DC3EDFF659360976A49A7DCE2B533A889749

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Knežević" KD Kraljevo, St. 436/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Kolektiv" ZZ Kraljevo

 

4. St. 295/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kolektiv" ZZ Kraljevo, St. broj 295/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Agroprom" d.o.o. Konarevo

 

4. St. 93/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1075101?code=
77F9236D48B7DEEAC5B7EDBE389D65614EAE2AA4

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Agroprom" d.o.o. Konarevo, Kraljevo, St. 93/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Palata" d.o.o. Metikoši

 

4. St. broj 182/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Palata" d.o.o. Metikoši, Kraljevo, St. broj 182/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin

17472798

3. St. broj 26/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1066155?code=
5C4035C9D8D92F3801C3B3C268474ED7F06FF3EF

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2888

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje stečajnog postupka prema Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, na ročištu održanom dana 29. marta 2012. godine, doneo je: rešenje.
I Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, PIB 102724106, matični broj 17472798, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svoj bor 130.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnoj masi.
V Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 10. juli 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 16, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu, soba broj 16.
VI Stečajni postupak je otvoren 29. marta 2012. godine, a rešenje i oglas istaknuti su na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

EMS d.o.o. Kruševac

 

5. St. broj 480/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1204370?code=
AF33549C2A68D5AFE5E38246ADA980D55E9AA4F6

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2122

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 480/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom EMS d.o.o. Kruševac, Bulevar Nikole Pašića 20/25.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Nikos d.o.o.

 

5. St. broj 401/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1021230?code=
E6891B35AB171A9953CC4E44D23C98B75931C025

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2123

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 401/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nikos d.o.o. iz Kruševca, Kajmakčalanska 8.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Agro Total" d.o.o. Rača

20483768

3. St. 11/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2489483?code=
52EE2CAAD744C6058EE53C68E6A72D99AC56D9AD

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2870

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 11/2012 od 29. marta 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175. Usvaja se predlog poverioca ,"VB LEASING" d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12, pa se otvara stečajni postupak prema stečajnom dužniku "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175, jer je utvrđena ispunjenost stečajnog razloga-trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Mihailo Marković iz Kragujevca, broj licence 155-0350. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 25. juna 2012. godine u 13,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 18.05.2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535, i na njemu će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i proceni stečajnog upravnika da li postoji mogućnost reorganizacije stečajnog dužnika. Za ovo ročište se saziva i sednica skupštine poverilaca, na kojoj će se izvršiti izbor predsednika skupštine poverilaca i članova odbora poverilaca, ukoliko se skupština poverilaca ne formira pre prvog poverilačkog ročišta. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. marta 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji RS. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje"

07301383

3. St. broj 412/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/3047755?code=
BA26CB072EA563482DB2B7EC8E6430DFD407A9D3

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AGROINDUSTRIJSKI+KOMBINAT+VRANJE+
-+u+likvidaciji.shtml/seo=/companyid=14568

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača za Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja, dana 23. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 23. avgust 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. maj 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 23. marta 2012. godine i Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda 23. marta 2012.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja.
Nalaže se zastupniku stečajnog dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 23. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Radijator"

 

2. St. broj 93/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1020392?code=
7441CC909D3703D29ADD156B5F1CB9F34C5048F1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1657

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Radijator" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, 30. marta 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "Salon knjiga"

20064790

2. St. broj 748/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082499?code=
B430DB15684F6A88B232C29321E90B4AAF94FD7E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2814

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Momir Tasić, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Salon knjiga" iz Niša, doneo je, dana 07. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Salon knjiga" iz Niša, Supovačka 6, matični broj: 20064790, PIB: 103977511.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dragan Paunković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 12. aprila 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 12. juna 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 07. marta 2012. godine i istog dana je Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

AD "Suko"

 

2 St. broj 86/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1099884?code=
D22567A29F6FC15E6AAC290CFA2D4B7C6C10A54A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1362

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
SUKO.shtml/seo=/companyid=169

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Suko" u stečaju iz Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine,
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS."

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Ero-fruit d.o.o.

06599494

1. St. broj 735/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1035070?code=
5968B0FFB517528547714B1E47BF6DCAD12602C9

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije od 14. februara 2012. godine, za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., doneo je, 28. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., matični broj 06599494, PIB 100992689.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dušanka Ćetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana, pod pretnjom prekluzije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 11. maja 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano dana 31. avgusta 2012. godine u sudnici 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7 a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 28. marta 2012. godine i tog dana je rešenje otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Zlatnik"

 

1. St. broj 336/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1068850?code=
AF69880CD811D3D239195B84DB6DBD2D374F89EB

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2517

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u stečajnom postupku stečajnog dužnika DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o Zahtevu stečajnog upravnika od 30. marta 2012. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca za dan 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Kolos"

869375

5. St. broj 17/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1072946?code=
B02206140863C3954E73538AFF0D8B39D5807A5E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2924

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Kolos" iz Glogonja, Lava Tolstoja 46, matični broj: 869375, PIB: 101061597, da je rešenjem stečajnog sudije St. 17/2012 do 2. aprila 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novačnim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gligorić Miroslav iz Pančeva, Ivana Milutinovića 2.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. septembra 2012. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 15. maja 2012. godine, u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 15. maj 2012. godine u 9,00 časova, kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja, za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Sankom" Ortačko društvo za trgovinu

 

4. St. broj 467/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1057990?code=
4D1D94129D1EEBD0704999A5BC50BE25813EC48E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2569

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju doneo je dana 29. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
Ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju zakazuje se za 24. april 2012. god. u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Plavex"

20260807

2. St. broj 413/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1209800?code=
31A165FBB602573823A3D268E47B7CD0306A860A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2183

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925 , donosi dana 30. marta 2012. godine, nakon održanog završnog ročišta , u prisustvu stečajnog upravnika i punomoćnika predlagača OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, Jelene Marković, sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika.
Nalaže se stečajnom upravniku da razlučnom poveriocu OTP banka Srbije a.d. Novi Sad preda u svojinu pokretne stvari - 5 mašina za pletenje na kojima razlučni poverilac ima upisano razlučno pravo.
Utvrđuje se da stečajni dužnik nema imovine pa se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da po pravnosnažnosti rešenja briše stečajnog dužnika iz registra Agencije za privredne registre .
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, putem ovog suda.
Izvod iz rešenja St. 413/2011 od 30. marta 2102. godine.
Stečajni sudija: Katica Popović, s.r.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Komital trade" d.o.o. eksport-import

08368988

St. broj 9/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 9/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Šiljegović Radovana, magistra ekonomije iz Subotice postupku stečaja nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 u celosti.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 261.211,13 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Dermik" d.o.o.

08386412

St. broj 42/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1089787?code=
30CC51AE6B799C6FC3F750D90CB0063DD694B65D

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2876

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. mart 2012. godine rešenjem St. broj 42/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412, na osnovu predloga podnetog dana 3. februar 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juli 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. mart 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Zlatno zrno" d.o.o.

08393249

St. broj 323/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1052586?code=
374DCED03C2675B2B54E6B64CAE5E516DE4EEDC1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2872

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 323/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249, na osnovu predloga podnetog dana 3. avgusta 2011. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. jun 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Mikassa" d.o.o. - eksport-import

8285926

St. broj 24/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1041960?code=
7ACFCBF719A0B169AA4F75291133A370C0281F8A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2874

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport- import Subotica, Banijska 58. - matični broj 8285926, na osnovu predloga podnetog dana 5. januara 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Soldo Radoslav iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport-import Subotica, Banijska 58. - matični broj 08285926 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. 5. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Euro-Color" d.o.o.

08650357

St. broj 91/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1051960?code=
6CD898E746D96CC27252A490CB2BF616EF789377

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2875

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 91/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3. - matični broj 08650357, na osnovu predloga podnetog dana 3. februara 2012. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3, - matični broj 08650357 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 9,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maja 2012. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Every day" d.o.o.

08501348

St. broj 24/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1104171?code=
AF7EC266BF4A2CA9F04B9027C770504DDC721750

 

 

Privredni sud u Subotici, je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Miščević Milana, dipl. ecc. iz Subotice u postupku stečaja nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 u celosti.
zaključuje se stečajni postupak nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića br. 21., matični broj 08501348.
utvrđuje se da stečajni dužnik "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 257.208,19 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službeni glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o.

17500104

2. St. broj 192/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1063959?code=
ABC158C2AA14F34561674BD7188C0461E5D5E930

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 192/2011 od 27. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o., u stečaju, Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, za 26. april 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kome će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 27. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc"

07389914

2. St. broj 71/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082464?code=
67D78BB7746D06ECAD6B64AE7FB7552575759FAA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1483

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 71/2011 od 26. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc", u stečaju, Čačak, Kneza Miloša 35, MB 07389914 za dan 26. april 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kom će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu narade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaj za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 26. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

Stečajevi:

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: