Aktuelne vesti na dan 29.avgust 2011


Trenutno se nalazite u arhivi vesti!
Pogledajte aktuelne vesti na dan: OVDE
www.paragraf.rsPrelistavajući dnevne novine


Trenutno se nalazite u arhivi vesti!
Pogledajte aktuelne vesti na dan: OVDE
www.paragraf.rsPogledajte ostale vesti na dan 29.avgust 2011


Trenutno se nalazite u arhivi vesti!
Pogledajte aktuelne vesti na dan: OVDE
www.paragraf.rsObjavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
29.avgust 2011


Trenutno se nalazite u arhivi vesti!
Pogledajte aktuelne vesti na dan: OVDE
www.paragraf.rs


Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 24-25/1-31 avgust >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 26-27/1-31 avgust >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 63 OD 26.8.2011/ODABRANI DOKUMENTI

JAVNI POZIV ZA UPIS UDELA BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

NAREDBA O POPISNIM OBRASCIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

ODLUKA O IZMENI ODLUKE VLADE 05 BROJ 337-6322/2011-001 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O STRUČNOJ SPREMI I ZDRAVSTVENIM USLOVIMA LICA KOJA RADE SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE MERENJA RADI PROCENE STEPENA IZLOŽENOSTI JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA LICA KOJA RADE SA IZVORIMA ZRAČENJA, PACIJENATA I STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)


PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

PRAVILNIK O ODMORU I OPORAVKU STUDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 756/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 757/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 761/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 762/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 763/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 772/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 773/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 774/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 775/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 776/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - "Sl. glasnik RS", br. 31/2011: Nova zakonska rešenja sadržana u odredbama koje se odnose na izvršenje novčanih i nenovčanih potraživanja

U čemu se sastoje izmene u odnosu na sredstvo izvršenja na pokretnim stvarima?
Da li ima novih rešenja kod izvršenja na nepokretnosti?
Kakve izmene su predviđene u vezi sredstva izvršenja na potraživanju izvršnog dužnika?
Da li je izmenjena procedura u vezi sa izvršenjem na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima?
Kakve se izmene predviđaju u vezi sa izvršenjem na računu izvršnog dužnika?
Šta sadrže odredbe o posebnim pravilima za namirenje?
Da li su izmenjene odredbe o izvršenju radi ostvarenja nenovčanih potraživanja?
Šta predviđa posebni postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga?


 • MOMENAT ZAKLJUČENJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
 • PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU KAO I IZVEŠTAJA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA: • Septembar 2011. godine •
 • NADLEŽNOST LOKALNE SAMOUPRAVE DA ODREDI VRSTU ROBE KOJA ĆE SE PRODAVATI NA PIJACI
 • PRODAVNICA SPECIJALIZOVANA ZA PRODAJU OPREME ZA DOMAĆINSTVO KAO TRGOVINSKI FORMAT
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI: 1 - 15. septembar 2011. godine

1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

2. Minimalna zarada za 2011. godinu

3. Propisane osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

4. Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima

5. Naknada troškova i druga primanja

6. Vrednost javnih nabavki

7. Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini


KOMENTAR NOVE ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA - "Sl. glasnik RS", broj 60/2011

Najznačajnja novina uvedena Odlukom se odnosi na Napomene uz finansijske izveštaje koje moraju da sadrže najmanje: dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • VISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM
 • KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Septembar 2011. godine
 • CARINSKI TRETMAN ROBE (OPREME) UVEZENE PO OSNOVU STRANOG ULOGA UZ OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA, U SLUČAJU NJENOG IZVOZA PRE ISTEKA ROKA OD TRI GODINE
TRADICIONALNO XIX SAVETOVANJE PRIVREDNIH SUDOVA SRBIJE Od 4. do 7.9.2011. godine na Zlatiboru

Privredni apelacioni sud organizuje tradicionalno XIX Savetovanje privrednih sudova Srbije u periodu od 4. do 7.09.2011. godine na Zlatiboru.

Svečano otvaranje održaće se 5.9.2011. godine u 10h u Kongresnom centru "Srbija" na Zlatiboru, uz prisustvo predstavnika Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda, sudija Privrednog apelacionog suda i 16 privrednih sudova Srbije prvog stepena, velikog broja naučnih radnika, advokata, privrednika i gostiju iz inostranstva.

Tokom savetovanja biće razmotrena sporna pitanja iz oblasti privrednog prava, koje su postavile sudije, privredna društva, osiguravajuća društva, banke i drugi privredni subjekti, tokom prethodne radne godine.

Izvor: Redakcija, 26.8.2011.

KONFERENCIJA O REGIONALNOJ SARADNJI U OBLASTI PREKRŠAJNOG PRAVA "RAZMENA ISKUSTAVA IZ OBLASTI PREKRŠAJNE PRAKSE - BEOGRAD 2011. GODINE": 20. i 21. septembra 2011. u Beogradu

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, organizuje Konferencija o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema"Razmena iskustava iz oblasti prekršajne prakse - Beograd 2011. godine": • 20. i 21. septembra 2011. u Beogradu •

Organizacione informacije kao i dokumenta: Poziv za regionalnu konferenciju (Invitation for regional conference)", Inicijativa " Dnevni red ", mogu se preuzeti sa vebsajt udruženja http://www.usudprek.org.rs/Konferencija%20o%20regionalnoj%20saradnji%20septembar%202011.html.

Gostima iz regiona je obezbedjen hotelski pansion počevši od 19.09. u 20h do 22.09. u 10h. Obezbedjen je avio (povratna avio karta), autobuski(povratna autobuska karta) i sopstveni prevoz (refundacija utrosenog goriva i putarina).

 Simultani prevod ukoliko je potreban, materijali za konferenciju. Potvrdu učešća i imena učesnika potrebnoje poslati do 26.08.2011 uz napomenu, da li je potreban simultani prevod, koji cete vid prevoza da koristite i ime i prezime osobe koja će u ime delegacije potpisati Inicijativu.

Potvrdu mozete poslati na e mail miranikolic@usudprek.org.rs.

Za sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e mail/a tako i na sledećim brojevima telefona + 381 11 344 27 18, mob +381 63 311 407.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije ,26.8.2011.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE OD 26. AVGUSTA 2011: Donet zaključak kojim se podržava očuvanje odeljenja sa manje od 15 učenika koja realizuju nastavu i školski program na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica

Na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje upravu i nacionalne zajednice, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine na današnjoj sednici donela je zaključak, kojim se u najvećoj meri podržava očuvanje odeljenja sa manje od 15 učenika, koja realizuju nastavu i školski program na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica, u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zaključak Pokrajinske Vlade danas je dostavljen i Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije i nadležnim školskim upravama sa teritorije AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje upravu i nacionalne zajednice, mr Andor Deli, najavio je ovom prilikom, da će se narednih nekoliko dana odvijati intezivni pregovori Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Ministarstva prosvete i nauke, o konačnom broju odeljenja na manjinskim nastavnim jezicima, a posebno onih sa manje od 15 učenika, ističući, takođe, uverenje, da će ishod razgovora uroditi očekivanim rezultatima, uz maksimalno poštovanje principa zaštite prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na obrazovanje na maternjem jeziku.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 26.8.2011.

ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU

Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo poljoprivrede i trgovine organizovaće u ponedeljak, 29. avgusta završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o tržišnom nadzoru, najavljeno je danas iz PKS.

Okrugli sto, na kome će učestvovati predstavnici izvršne vlasti i privrednici zainteresovani za sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mera nadzora nad proizvodima koji se plasiraju na tržište, otvoriće, Lidija Stojanović, pomoćnica ministra poljoprivrede i trgovine i Mihailo Vesović, potpredsednik PKS.

Cilj ovog zakona je da proizvodi ispunjavaju zahteve kojima se obezbeđuje visok nivo zaštite javnih interesa kao što su bezbednost, život i zdravlje ljudi, zaštita potrošača, zaštita imovine, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radnom mestu.

Kako je istaknuto, neophodno je istovremeno obezbediti slobodan promet robe bez nepotrebnih ograničenja, osim kada se ograničenja preduzimaju primenom propisanih mera sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti u skladu sa zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine analiziraće sve sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi, kako bi se pripremio kvalitetan Predlog zakona, koji bi posle usvajanja na sednici Vlade Srbije, bio upućen u skupštinsku proceduru, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 26.8.2011.

STUPANJE NA SNAGU ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU PLANIRANO ZA KRAJ SEPTEMBRA MESECA

Vlada Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao dr Bojan Pajtić, razmatrala tekst Nacrta zakona o javnoj svojini. Podržavajući donošenje ovog zakona, Vlada Vojvodine je, u delu teksta koji se odnosi na pitanja javne svojine autonomne pokrajine, a u cilju zaštite interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrdila predloge za izmene i dopune teksta Nacrta zakona.

Sa ovim predlozima su predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić i članovi Vlade Vojvodine, kao i članovi radne grupe za pripremu ovog zakona, upoznali danas u Novom Sadu, u okviru sprovođenja javne rasprave, potpredsednika Vlade Republike Srbije Božidara Đelića.

Nakon sastanka, predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić je izjavio:
"Pokrajinska vlada danas je jednoglasno usvojila zaključke koji se odnose na Nacrt zakona o javnoj svojini. Za te zaključke glasali su predstavnici svih stranaka koje čine koaliciju na pokrajinskom nivou. Ti zaključci bazirani su na tri principa koji moraju biti ispoštovani. To su prinicipi funkcionalnosti i ekonomičnosti, kao i princip implementacije nadležnosti Pokrajine, koje su uspostavljene na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine".
...
Bojan Pajtić je rekao da će sekretar Skupštine Vojvodine Milorad Gašić, koji je i vodio pokrajinsku radnu grupu u prethodnim danima, kao predstavnik Pokrajine sarađivati sa potpredsednikom Đelićem i drugim predstavnicima republičke Vlade u pravcu implementacije zaključaka Vlade Vojvodine, odnosno usavršavanja teksta ovog Zakona.

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić je izjavio da je izuzetno bitno za sve građane naše zemlje da se što pre izglasaju Zakon o javnoj svojini i Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
...
U prvoj nedelji septembra na Vladi Srbije će se raspravljati o Zakonu o javnoj svojini i Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji će po redovnoj proceduri biti upućeni Skupštini Srbije, da bi u drugoj polovini septembra bili doneti i stupili na snagu već krajem septembra.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 26.8.2011.

KONFERENCIJA ZАJEDNICА DRŽАVNIH PRАVNIH FАKULTETА U SRBIJI TRAŽI OD DRŽAVE DA NASTAVI SA DONOŠENJEM PO HITNOM POSTUPKU ZАKONА O REZERVISАNIM ZАNIMАNJIMА

Prаvne poslove u držаvnim orgаnimа trebа dа obаvljаju sаmo svršeni studenti držаvnih prаvnih fаkultetа, zаključаk je Konferencije zаjednicа držаvnih prаvnih fаkultetа u Srbiji.

Oni su, u sаopštenju zа jаvnost, zаtrаžili dа držаvа nаstаvi sа donošenjem po hitnom postupku Zаkonа o rezervisаnim zаnimаnjimа po kojem se, kаko se ističe, obаvljаnje prаvnih poslovа u držаvnim orgаnimа poverаvа isključivo licimа kojа su zаvršilа držаvne prаvne fаkultete. Uz opаsku dа tаkаv zаkon imа većinа zemаljа Evropske unije, u zаključku Konferencije se objаšnjаvа dа "držаvа imа posebnu odgovornost zа obrаzovаnje kаdrovа koji će rаditi u držаvnim orgаnimа".

Profesor Prаvnog fаkultetа u Beogrаdu i nekаdаšnji ministаr prosvete, Gаšo Knežević, komentаrišući zаhtev držаvnih prаvnih fаkultetа izdvаjа "zа" i "protiv" tаkvog predlogа.

"Tаj zаhtev se bаzirа nа pojmu kvаlitetа, tvrdiće se dа oni koji su zаvršili držаvne fаkultete imаju po definiciji viši nivo znаnjа nego što imаju oni sа privаtnih fаkultetа. U ovoj fаzi je to nаjverovаtnije istinа, jer jа osim držаvnih fаkultetа znаm sаmo dvа ozbiljnijа prаvnа fаkultetа, dok ostаli služe zа izdаvаnje diplomа. S druge strаne, ukoliko je držаvа otvorilа mogućnosti privаtnog studirаnjа, nije ukinulа ni jedаn fаkultet kroz proces аkreditаcije, ondа ne vidim nikаkаv osnov dа se trаži dа sаmo sа držаvnih fаkultetа mogu licа dа se zаpošljаvаju u držаvnom sektoru", kаže Knežević.

On ističe dа tržište rаdа može donekle dа reguliše ono što se trаži ovаkvim zаhtevom: аko oni koji odlučuju o zаpošljаvаnju prepoznаju kvаlitet nа držаvnim fаkultetimа, dаće prednost mlаdimа koji ih zаvršаvаju u odnosu nа one koji imаju diplomu privаtnog fаkultetа.

Jelenа Čаlijа

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, izvod iz vesti sa vebsajta dnevnih novina "Politikа", 26.8.2011.

PREDSTАVLJENА АNTIKORUPCIJSKА АNАLIZА ZАKONА O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SАNKCIJА I ODGOVАRАJUĆIH PRАVILNIKА

25. аvgustа, u Medijа centru u Beogrаdu, u orgаnizаciji Centrа zа ljudskа prаvа iz Nišа, održаnа je konferencijа zа novinаre nа kojoj je predstаvljenа аntikorupcijskа аnаlizа Zаkonа o izvršenju krivičnih sаnkcijа i odgovаrаjućih prаvilnikа koju je izrаdio Zorаn Gаvrilović iz Biroа zа društvenа istrаživаnjа. Nа konferenciji je učestvovаlа i Anа Jerosimić, sаvtnicа u Odseku zа sprovođenje Strаtegije i propise Agencije zа borbu protiv korupcije.

Predstаvnicа Agencije upoznаlа je prisutne s аktivnostimа ove institucije u oblаsti аnаlize propisа. Anаlize su vаžne zаto što određeni nedostаci u prаvnom okviru u nаjvećem broju slučаjevа izаzivаju sistemsku korupciju, pа ukoliko u propisu postoji neki tаkаv propust, on uvek otvаrа prostor zа korupciju i stvаrа situаciju u kojoj ceo sistem zаvisi od ličnog integritetа pojedinаcа i njihove sposobnosti dа u svаkom slučаju prepoznаju jаvni interes i u sklаdu s tim tumаče i primenjuju propise.

Ovаkvu korupciju je nemoguće suzbiti sаmo kаžnjаvаnjem pojedinаcа koji su mаnjkаvost propisа iskoristili, već je neophodno preventivno delovаnje, odnosno izmene propisа kojimа se, nаrаvno pod uslovom dа su izmene urаđene kаko trebа, obаvljа ne ceo, аli veliki deo poslа u suzbijаnju sistemske korupcije.

Tаkođe, zbog njenog sistemskog kаrаkterа i sаm odgovor nа nju morа dа bude sistemski, tаko što će svi delovi društvа prepoznаti svoju ulogu i nаći reаlno mesto zа sebe u tom odgovoru. Neke od vаžnih pretpostаvki zа ozbiljаn pristup аnаlizаmа propisа kаo veomа vаžnom segmentu prevencije korupcije su dа one trebа dа se vrše u kontinuitetu, dа budu dostupne zаinteresovаnoj jаvnosti, dа se uspostаvi mehаnizаm koji će gаrаntovаti efikаsno postupаnje po urаđenim аnаlizаmа, kаo i dа u аnаlizаmа učestvuju svi zаinteresovаni delovi društvа.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 26.8.2011.

MINISTARSTVO PRAVDE RS UPUTILO HRVATSKOJ PREDLOG IZMENA I DOPUNA SPORAZUMA O IZRUČENJU DOMAĆIH DRŽAVLJANA KOJI BI PORED KRIVIČNIH DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA OBUHVATIO I SVA DRUGA KRIVIČNA DELA, IZUZEV RATNIH ZLOČINA

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Slobodan Homen izjavio je danas da je Ministarstvo pravde uputilo Hrvatskoj predlog izmena i dopuna Sporazuma o izručenju domaćih državljana koji bi pored krivičnih dela organizovanog kriminala obuhvatio i sva druga krivična dela, izuzev ratnih zločina.

Homen je u izjavi agenciji Tanjug rekao da je takođe i Bosni i Hercegovini (BiH) upućen predlog za zaključenje proširenog sporazuma koji Srbija ima sa tom državom o ustupanju dokaza, koji pored ostalog reguliše mogućnost da okrivljeni služi kaznu u državi čiji je državljanin.

"Posle trojnog sastanka ministara pravde BiH, Srbije i Hrvatske početkom jula u Sremskim Karlovcima, došlo je do novih rešenja na tom polju", naveo je Homen.

On je ukazao da su Hrvatskoj i BiH dostavljeni predlozi Srbije za proširenje postojećih sporazuma koji bi omogućili međusobno izručenje državljana koji su počinili krivična dela svih vrsta klasičnog kriminala, a ne samo kao do sada, organizovanog kriminala.

"Jedno od pitanja kojima se nismo bavili i koje će ostati za budućnost je pitanje ratnih zločina. Ono i dalje ostaje na nivou nacionalnih zakonodavstava", naveo je državni sekretar Ministarstva pravde.

Prema njegovim rečima, na osnovu predloga sporazuma postoji mogućnost međusobnog ustupanja predmeta i kod novih krivičnih dela, kao i dogovora, gde će određeno lice služiti kaznu.

Homen je istakao da se sa kompletnim sporazumima i jačanjem regionalne saradnje na tom nivou Srbija i ceo region približavaju Evropskoj uniji, u kojoj ne postoje ograničenja da sve zemlje međusobno izručuju sopstvene državljane.

On je podsetio na značaj zajedničke regionalne borbe protiv organizovanog kriminala i svih drugih vrsta kriminala jer se više puta do sada ispostavilo da više ne postoji kriminalni nivo jedne zemlje, već da je u pitanju međuregionalni i međuetnički kriminal.

"Ta vrsta kriminala do sada je koristila sve moguće načine i pravne prepreke da spreči države da se bore protiv njega i upravo zbog toga Srbija je pre pune tri godine, inicirala potpisivanje raznih međunarodnih sporazuma, pre svega sa zemljama u regionu", podsetio je Homen.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.8.2011.

USKORO REGISTAR KUPOPRODAJNIH UGOVORA ZA NEPOKRETNOSTI

Republički geodetski zavod (RGZ) priprema Registar kupoprodajnih ugovora za nepokretnosti, a poseban akcenat se stavlja na procenu vrednosti stanova i poljoprivrednog zemljišta.

Registar treba da omogući transparentnost tržišta i predstavlja osnov za dalji rad na masovnoj proceni nepokretnosti.

Potrebno je još dopuniti zakonsku regulativu za bližu saradnju više institucija, koja je neophodna za određivanje vrednosti nekretnina u Srbiji, objavljeno je na sajtu RGZ.

Izvor: Tanjug, 26.8.2011.

VLADA OSNIVA AGENCIJU ZA ISTRAGU POMORSKIH NESREĆA?!

Nataša Bogović

Predlog zakona o pomorskoj plovidbi, koji je Vlada usvojila iako Srbija nema more, predviđa osnivanje nezavisnog državnog organa koji će ispitivati pomorske nesreće.

Predlogom zakona o pomorskoj plovidbi, koji bi hitno trebalo da bude usvojen u Skupštini, predviđeno je osnivanje organa koji će se baviti utvrđivanjem uzroka pomorskih nezgoda, a još nije poznato koliko će to novo telo koštati građane Srbije, kao ni ko će u njemu sedeti. Kako je navedeno u obrazloženju predloga zakona o pomorskoj plovidbi, to pitanje biće rešeno donošenjem posebnog propisa.

Iako je “Blic nedelje” uredno poslao dopis nadležnom Ministarstvu za infrastrukturu još pre nekoliko dana, nismo dobili odgovor na pitanje zašto se osniva još jedno telo za kojim nema praktične potrebe.

Osnivanje novog organa neuspešno su pokušali da objasne pisci samog zakona u kome stoji da će se to telo baviti ispitivanjem uzroka pomorskih nesreća, predlaganjem mera u cilju njihovog izbegavanja i unapređenjem pomorske plovidbe. Paradoks je veći kada se dalje čita tekst zakona u kome piše da Srbija nema pomorske brodove.

- To je jedna neracionalna i veoma problematična aktivnost države koja ne razmišlja o okolnostima u kojima se nalazi. Osnivanje neke pomorske agencije ili nekog tela meni deluje kao nemarnost koja se ne tako retko ovde događa - kaže za “Blic nedelje“ analitičar Dejan Vuk Stanković.

U obrazloženju zakona navodi se i da se novi propisi o pomorskoj plovidbi donose jer to traži Evropska unija, kao i da Srbija ima preko 5.000 pomoraca koji rade na stranim brodovima.

- U svakom trenutku naši političari mogu se pozivati na EU kao alibi za svoje poteze. Cilj je zapravo da zaposle još malo partijskih kadrova ili nekog rođaka. Ne mogu da zamislim da Unija traži usvajanje pomorskog zakona od neke države koja nema pomorsku flotu - smatra Stanković.

Više agencija, saveta, fondova, zavoda... s istim poslom

DUGOVANJA DRŽAVE DA ISPITA JAVNI TUŽILAC

Tanjug

Dugovanja države prema privatnom sektoru, kako spekulišu neki domaći mediji, premašuju milijardu evra, zbog čega predstavnici vlade najavljuju da će u septembru biti usvojena Uredba kojom bi se ograničili rokovi plaćanja države prema privatnom sektoru, a Transparentnost Srbija upozorava da su takva dugovanja praktično nezakonita i da takve slučajeve treba da ispita i javni tužilac.

Neki domaći mediji procenili su da državne institucije, lokalne samouprave, javna i komunalna preduzeća duguju više od milijardu evra, tačnije oko 107 milijardi dinara firmama koje su obavile radove, isporučile robu ili pružile usluge u javnim nabavkama.

Prvo država da počne da raskida sa praksom kreiranja dugova

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić ove nedelje je najavio da bi Vlada Srbije u septembru trebalo da objavi tačan iznos dugovanja države prema privatnom sektoru i da usvoji Uredbu kojom bi se ograničili rokovi plaćanja države prema privatnom sektoru i tako prekinuo "lanac" nelikvidnosti.

"Očekujem, a imao sam i razgovore sa predstavnicima Ministarstva finansija, da je u septembru realno da vlada usvoji Uredbu koja će regulisati, odnosno ograničiti rokove plaćanja države prema privatnom sektoru i samim tim početi da prekida lanac nelikvidnosti", rekao je Ćirić novinarima nakon održanog Okruglog stola o mogućem udaru nove globalne ekonomske krize na Srbiju, u organizaciji agencije Tanjug.

Ministar nije mogao da saopšti o kojoj visini dugovanja države prema privredi je reč, naglašavajući da su te analize još uvek u toku i da su jako složene jer obuhvataju i dugovanja na nivou lokalnih samouprava.

Ćirić je kazao i da, kada su u pitanju dugovanja javnih preduzeća, taj problem ne treba posmatrati jednostrano i dodao da ta preduzeća, na primer, mogu da duguju jedan dinar, a sa druge strane da potražuju iz budžeta dva ili tri dinara.

"Ali ja i dalje mislim da prvo država treba da počne da raskida sa praksom kreiranja dugova, odnosno kašnjenja, a da će onda to biti pozitivan signal i uticati na privatna preduzeća da ne kasne", poručio je on.

Dugovanja javnog sektora nezakonita

Povodom neizmirenih dugovanja javnog sektora prema firmama, programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić je u izjavi Tanjugu rekao da je činjenica da na osnovu Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetskom sistemu, do ovakvih dugovanja uopšte nije smelo da dođe, jer su praktično nezakonita.

Zbog toga Transparentnost Srbija smatra da bi u tom smislu, svaki takav slučaj trebalo da ispita i javni tužilac, rekao je Nenadić.

"Ako pogledate Zakon o javnim nabavkama, tamo imate odredbu da se sa nabavkom ne može početi, ukoliko ona nije upisana u plan javnih nabavki i ukoliko za nju nisu obezbeđena sredstva. Znači, ta sredstva moraju biti predviđena u budžetu, ili finansijskom planu, ali moraju i stvarno postojati u vreme kada se postupak nabavki započinje", objasnio je Nenadić.

KRIZA SMANJILA BROJ OBVEZNIKA PDV-A

Izvor: NIN

Beograd -- Od početka 2008. do kraja prošle godine broj obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV) smanjen je za više od 27.000, potvrdila je za NIN Poreska uprava Srbije.

U 2008. je iz sistema PDV-a izašlo 6.703 privrednih subjekata, godinu dana kasnije još 10.750, a lane 9.548 firmi.

To znači da te firme nemaju veći ukupan prihod od 3.330 evra mesečno.

Iako izlazak iz sistema PDV-a ne mora automatski da znači i pad prihoda u državnu kasu, Milica Bisić, profesorka javnih finansija na FEFA, kaže da je to jasan indikator sve težih uslova poslovanja u Srbiji.

“Sve je veći broj firmi koje ne mogu da ’dobace’ ni do prihoda od četiri miliona dinara ili oko 40.000 evra godišnje. S jedne strane, to je posledica pada kupovne moći i potrošnje stanovništva, a sa druge povećanog rada ’na crno’, jer čim se izda račun odmah se plaća PDV, a na naplatu isporučene robe se ponekad čeka i duže od pola godine“, objašnjava Bisić.

Ona kao dodatni razlog za gašenje firmi navodi sve veći broj taksi, čija visina ne zavisi od ekonomske snage. Takve fiksne naknade ubijaju male firme, koje ne mogu da izdrže toliki teret, upozorava Milica Bisić.

Finansijski eksperti objašnjavaju da u nastojanju da izbegnu sve veće namete mnogi iz legalne prelaze u sivu zonu. Neki otvaraju „srodne“ firme, jer je to najlakši način za izbegavanje PDV-a.

MMF BI MOGAO DA PRIHVATI POVEĆANJE DEFICITA

Agencije

BEOGRAD - Član fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković izjavio je da bi Međunarodni monetarni fond mogao da prihvati malo povećanje deficita budžeta Srbije za ovu godinu.

Vučković je kazao da su objektivni razlozi za povećanje budžetskog deficita visoka inflacija, slabiji prihodi budžeta u drugoj polovini godine i novi talas svetske ekonomske krize.

Postoji dobra volja Vlade Srbije i MMF-a da se sklopi novi kreditni aranžman iz predostrožnosti, kazao je on i dodao da bi taj aranžman omogućio makroekonomsku stabilnost u Srbiji i povećao poverenje investitora.

Predstavnici Vlade Srbije i MMF-a razgovaraju o kreditnom aranžmanu koji bi Srbiji omogućio da povuče milijardu evra ukoliko joj bude potrebno.

Deficit konsolidovanog budžeta Srbije koji obuhvata i republički budžet i budžete lokalnih samouprava trebalo bi da iznosi 4,1 odsto bruto domaćeg proizvoda na osnovu Zakona o budžetu koji je usaglašen sa MMF-om.

Misija MMF boraviće u Beogradu do 31. avgusta i razgovaraće sa predstavnicima Vlade Srbije o novom aranžmanu i realizaciji ovogodišnjeg budžeta i pripremama budžeta za 2012. godinu.

FIRME DUGUJU 230 MILIJARDI DINARA ZA NEPLAĆENE DOPRINOSE

Suzana Bojadić

Mehanizme koje će naterati poslodavce da redovno uplaćuju doprinose pre dve godine je prvi obećao Mlađan Dinkić, tadašnji ministar ekonomije. Sličan predlog početkom 2011. je najavio i direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević, ali Vlada punih 25 meseci uspeva da ignoriše ovakvu inicijativu.

Poznavaoci tvrde da će teško zaživeti aktuelni predlog da uplate doprinosa kontrolišu banke i da penzionerima preostaje da se nadaju da će sve zaduženija država imati novca za penzije.  
Trenutno oko 1,8 miliona radnika izdržava više od 1,6 miliona penzionera. Godišnje na najstarije ode oko četiri milijarde evra, od čega polovina iz budžetske kase. Samo za ovu godinu država će za penzije, iz ionako praznog budžeta, dati 230 milijardi dinara, tačno onoliko koliko duguju poslodavci za doprinose.

Da su srpski penzioneri žitelji Hrvatske ili Makedonije, ne bi trebalo da brinu hoće li država imati za penzije. Dugovanja za doprinose susedne zemlje su svele na minimum, jer su sistem uplate i kontrole učinile efikasnijim. U Hrvatskoj, recimo, poslodavac mora da dostavi dokaz banci da je uplatio doprinose. Bez toga nema nikakvih isplata, pa ni plata. 
 
Do pre desetak godina, stroga kontrola je postojala i u Srbiji. Praktično, nijedan nalog privrednika nije mogao da prođe u banci bez pečata SDK koji je bio dokaz da je firma uredno izmirila obaveze. Danas imamo samo obećanja vlasti, te Poresku upravu i PIO fond koji očigledno nemaju mnogo moći.

- Od 230 milijardi duga za doprinose, 54 milijarde je moguće naplatiti, i to nekako naplaćujemo. Ostatak je dug preduzeća u stečaju i privatizaciji, ali nam zakoni zabranjuju naplatu poreza i doprinosa. Možemo da blokiramo račun poslodavca, ali se dešava da on u međuvremenu otvori još deset računa. Jedino rešenje je da uplatu doprinosa kontrolišu banke koje ne bi smele da odobre nijednu transakciju preduzeća bez dokaza da je poslodavac platio obaveze. To, međutim, zavisi od Ministarstva finansija, gde smo i poslali ovaj predlog - kažu u Poreskoj upravi.

U realizaciju ovakvih namera poznavaoci, međutim, ne polažu velike nade. Podsećaju da se o uključenju banaka u sistem naplate pričalo i ranije, ali da epiloga nema, verovatno zbog toga što bi direktno zadiralo u bankarsku dobit.

- Preko banaka ide sav platni promet, a mnogim bankama je to i najvažniji posao. S druge strane, zabrana svih poslova za privrednika koji ne plati doprinose bankarima bi nesumnjivo smanjila promet, što im predstavlja direktan gubitak - priča jedan bankar za “Blic”.

U kabinetu premijera su nam samo rekli da za septembar spremaju mere za redovno plaćanje zarada i doprinosa.

Na pitanje da li PIO fond može da ukaže državnim institucijama koji poslodavci ne uplaćuju doprinose, direktorka fonda kaže da je to moguće evidentiranjem poslodavaca koji nisu podneli M4 obrazac gde se navodi uplata doprinosa.

- Ali, kako se podnošenje obrasca za tekuću godinu obavlja u narednoj godini, obično u martu ili aprilu, PIO fond tek nakon 15 meseci saznaje ko od poslodavaca nije plaćao doprinose. Tada možemo podneti prekršajne prijave - objasnila je Kalinović.

Kazne po ovim prijavama nisu male, od 10.000 dinara do 800.000 dinara. PIO fond je prošle godine podneo 300 ovakvih prijava, ali koliko je poslodavaca i platilo novčanu kaznu, znaju samo sudovi gde postupci u proseku traju i dve godine. PIO je prošle godine poslao i 4.000 opomena.

Ekonomisti tvrde da je reč o problemu koji se ne rešava preko noći.

- Naša proizvodnja je na nivou od 38 odsto proizvodnje iz 80-ih. Da nismo zatvarali preduzeća, danas bismo imali tri miliona zaposlenih i dva radnika na jednog penzionera - zaključuje ekonomista Zoran Popov.

PRESS

OD SLEDEĆE GODINE FISKALNE KASE ZA SVE TAKSISTE

Iz Ministarstva poljoprivrede i trgovine najavljuju da će svi taksisti u Srbiji od naredne godine morati da imaju fiskalne kase u svojim vozilima.

Tako će ova obaveza za taksi usluge biti sprovedena nakon dve godine čekanja na primenu. U taksi udruženjima kažu da nemaju ništa protiv ovakve kontrole, ali predlažu umesto kasa uređaje za štampane račune gde će osim iznosa biti i podaci o startu, ceni po kilometru, lokaciji.

Izmena uredbe

U Ministarstvu trgovine objasnili su nam da uredba koja je sprečavala uvođenje fiskalnih kasa u taksi vozila ističe do kraja godine, nakon čega će svi taksisti u Srbiji morati da kupe kasu.

- Vlada je donela pomenutu uredbu u avgustu 2010. godine, kojom su pojedine delatnosti iz objektivnih razloga oslobođene navedene obaveze, dok je za delatnost taksi prevoza obaveza odložena do 31. decembra 2011. godine. Kojim zakonom će biti regulisano? S obzirom na to da delatnost taksi prevoza nije oslobođena Zakonom o fiskalnim kasama, već kao što smo naveli, uredbom, uvođenje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase može da bude regulisano izmenom navedene uredbe u delu koji se odnosi na delatnost taksi prevoza, a o tome će odlučivati Vlada Srbije - objasnio nam je Vladimir Matović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i trgovine.

Uvođenje fiskalnih kasa za taksiste trebalo je da bude sprovedeno još 2009. godine, ali je Vlada Srbije sve odložila za mart prošle godine. Međutim, do drugog odlaganja došlo je zbog usaglašavanja sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju koji obuhvata celu problematiku ove delatnosti.

Marko Čubrilo iz Sekretarijata za saobraćaj Beograda kaže da će zakon o prevozu ući u proceduru do kraja godine.

- Ako se usvoji, onda će svi taksisti na teritoriji Srbije biti fiskalizovani i moraće da poštuju taj zakon pošto su oni preduzetnici. To je značajno kako za korisnike taksi usluga, tako i za budžet Republike Srbije. Na taj način, biće uveden red u plaćanje poreza, a poreske inspekcije moći će da kontrolišu taksiste - objasnio je Čubrilo.

Radovan Ž. Marković

blic

POSLEDNJI PREMER ZEMLJIŠTA OD PRE 130 GODINA

Izvor: RTV

Poslednji državni premer zemljišta u vršačkoj opštini urađen je još za vreme Austrougarske, pre 130 godina. Nova komasacija je počela pre tri godine, a njen završetak se očekuje početkom decembra 2012.

NEMAČKA ZAKONSKI UREĐUJE INTERNET PRODAJU

Tanjug

Nemačka vlada je pripremila Nacrt zakona za zaštitu prava potrošača prilikom kupovine posredstvom Interneta, objavljeno je u Berlinu.

Ovaj zakon ima za cilj sprečavanje sve češćih mahinacija, kada se za reklamirane besplatne proizvode i usluge potrošaču kasnije ispostavlja račun, izveštava Radio stanica Dojče vele.

Takođe je predviđeno uvođenje takozvanog signalnog tastera na Internetu. Bilo koja transakcija koja predviđa plaćanje može se realizovati tek posle pritiskanja tog tastera na kome će biti izrazito naglašena obaveza plaćanja.

Nacrt zakona čeka usvajanje u Bundestagu - nemačkom parlamentu, a očekuje se da će taj zakonski dokument početi da se primenjuje već početkom 2012. godine.

Nemačka ministarka pravosuđa Sabina Lojthojser-Šnarenberger je izjavila da signalni taster mora da se uvede ne samo u Nemačkoj već i u svim zemljama Evropske unije (EU).

Ona je rekla da je već obavila potrebne konsultacije u Briselu, uz napomenu da nadležni organi EU mogu da odobre realizaciju pokrenute inicijative već ove jeseni.

OBNAVLJANJE SVILARSTVA - BAR 10.000 NOVIH RADNIH MESTA

Tanjug

Ponovno pokretanje proizvodnje svile u Srbiji značilo bi novo zapošljavanje bar desetak hiljada radnika, a najviše mogućnosti za razvoj svilarstva ima Vojvodina, izjavio je danas stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije Branislav Gulan. 

On je ukazao da je za ponovno uvođenje te veoma isplative proizvodnje neophodno obnoviti gajenje svilene bube u našoj zemlji, za šta je prethodno nužno obnoviti zasade njene biljke hraniteljke - belog duda.

Gulan je podsetio da je Jugoslavija pred Drugi svetski rat bila peta sila u svetu po proizvodnji svile, a onda je prednost data sintetici, "dudovi su posečeni, svilare u Srbiji su brzopleto ukinute šezdesetih godina prošlog veka, skupe mašine uništene i surovo ugašena industrijska grana od koje je bilo samo koristi."
 

- Ono što nas u Srbiji tera na ponovno uvođenje ove proizvodnje, jeste njena isplativost i upošljavanje radnika. Uzgojem bube bili bi popunjeni i mnogobrojni nenamenski građeni pogoni - kazao je Gulan.

TELEKOM SRBIJA PROŠIRIO POSLOVANJE NA HRVATSKU

Tanjug

Generalni direktor Telekoma Srbija Branko Radujko izjavio je na promociji povodom dokapitalizacije TV kanala ''Arena Sport'', da je partnerstvom sa tom kompanijom Telekom proširio svoje prisustvo u regionu, tako da sada posluje i u Hrvatskoj, osim što je već prisutan u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Telekom Srbija postao je većinski vlasnik kompanije HD WIN i njena sva četiri TV kanala Arena Sport, pošto je dokapitalizacijom u iznosu od 7,7 miliona evra stekao 51 odsto vlasništva nad tom kompanijom.  

Telekom je prepoznao Arenu Sport kao najatraktivniji TV kanal u regionu, zbog čega je i ušao u aranžman sa kojim će biti prisutan na kablovskoj televiziji Open TV IPTV, tablet računarima i mobilnim telefonima, preko interneta i 3G mobilne mreže, rekao je Radujko u petak uveče na promociji povodom dokapitalizacije TV kanala ''Arena Sport''.

Korisnici usluge, koja će promotivno krenuti od 1. septembra, moći će da prate utakmice Lige šampiona u fudbalu, košarkaške utakmice i druge sportove na domaćem terenu i u svetu, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija.

Radujko je naglasio da će nova usluga doprineti razvoju sportova u Srbiji u svim njenim vidovima.

Ova investicija predstavlja najznačajnije ulaganje Telekoma Srbija posle kupovine većinskog paketa Telekoma Srpske i osnivanja operatora m:tel u Crnoj Gori.

Na ovaj način, Telekom Srbija je postao prvi telekomunikacioni operator u Srbiji koji će pored distribucije imati značajnu ulogu i u proizvodnji multimedijalnih sadržaja.
 
Telekom Srbija će, tako, svojim korisnicima preko internet televizije (Web TV) i televizije putem mobilnih uređaja, telefona i tablet računara (Mobile TV) omogućiti gledanje televizijskog programa čak 14 kanala.

TV Arena Sport i Telekom Srbija već su pokrenuli i nove zajedničke projekte koji će uskoro biti ponuđeni na tržištima Srbije, BiH i Crne Gore.

Telekom Srbija će na ovaj način korisnicima ponuditi sopstvene sadržaje i tako proširiti već značajnu ponudu multimedijalnih servisa.

Za razliku od klasične televizije, korisnici će putem interneta i mobilnog telefona uz Web i Mobile TV, pored TV programa, moći da prate i specijalne i ekskluzivne sadržaje kao što su prenosi utakmica, koncerata, filmova ili različitih zabavnih i informativnih emisija koje nisu na redovnom programu.

RAZGOVOR SA PRIVREDNICIMA O PROBLEMIMA TEKSTILNE INDUSTRIJE

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić razgovaraće sutra u Privrednoj komori Srbije (PKS) sa preduzetnicima o problemima i perspektivama daljeg razvoja tekstilne i kožarsko prerađivačke industrije u Srbiji, saopštila je PKS.

Na sastanku, kome će prisustvovati i predsednik PKS Miloš Bugarin, biće razmotrena pitanja važna za poboljšanje ambijenta privređivanja, a biće reči i o mogućnosti smanjenja poreza i doprinosa na plate da bi se olakšalo poslovanje privrede.

Ministar će sa preduzetnicima razgovarati i o favorizovanju stranih investitora kada je reč o upošljavanju nove radne snage, kontroli visine nameta lokalne samouprave i o problemu osposobljavanja stručnjaka.

NETO IMOVINA PENZIJSKIH FONDOVA OKO 11 MILIJARDI DINARA

Tanjug

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji na kraju drugog kvartala 2011. godine premašila je 11 milijardi dinara. U odnosu na prethodni kvartal, beleži se rast neto imovine od 6,1 odsto, dok rast za poslednjih godinu dana iznosi 29,2 odsto, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

U drugom kvartalu 2011. godine na individualne račune članova dobrovoljnih penzijskih fondova uplaćeno je 636,5 miliona dinara što je najviše uticalo na rast neto imovine fondova.
 
Ukupne uplate članova, po odbitku naknade pri uplati u ovom periodu iznose 621,9 miliona dinara.
 
S druge strane, članovi su po osnovu isplata u toku ovog kvartala povukli 123,3 miliona, dok je ukupan iznos naknada koji su društva naplatila u tom periodu 67,4 miliona.

ZAPOČEO DRUGI DEO OBUKE ŠKOLSKIH TIMOVA OSNOVNIH ŠKOLA ZA IMPLEMENTACIJU OGLEDNOG PROJEKTA FOOO (funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih )

Projekat pokrenulo Ministarstvo prosvete i nauke, uz bespovratnu donaciju Evropske unije

Priprema za implementaciju pilot projekta "Druga šansa" ušla je u poslednju fazu. Uoči početka nastave za odrasle u septembru u 40 osnovnih škola u Srbiji, za predmetne nastavnike je započeo drugi u nizu treninga "Integralnog programa obuke za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO)".

Obuke za predmetne nastavnike svih 40 osnovnih škola realizuju se kroz dve grupe radionica, od kojih se jedna održava na Avali, a druga na Zlatiboru, i to u trajanju od 16 časova po pojedinačnom predmetu. Planirano je da se obuka za predmetne nastavnike svih 40 osnovnih škola završi do kraja avgusta. Posebna obuka biće sprovedena u Beogradu od 25. do 27. avgusta za andragoške asistente čija je uloga da pomažu odraslim polaznicima da se lakše (re)adaptiraju na školski sistem i završe osnovno obrazovanje, ali i da asistirau nastavnicima u sprovođenju nastave.

Prvi deo obuke školskih timova održan je krajem juna meseca, kada je preko 550 direktora, stručnih saradnika, nastavnika i andragoških asistenata iz 40 osnovnih škola prošlo obuku o osnovnim andragoškim veštinama i izgradnji školskog tima.

"Integralni program obuke za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih" obavezan je za nastavno osoblje svih osnovnih škola koje će u predstojećoj školskoj godini, pored redovne nastave sa decom, raditi i sa odraslima. Članovi školskih timova koji uspešno završe predviđene treninge dobiće sertifikat o završenoj obuci i time se kvalifikovati za realizaciju Projekta funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Detaljni uslovi Programa ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, kao i nastavni plan i program, objavljeni su u Prosvetnom glasniku br. 6 od 18. jula 2011. godine. Ministarstvo prosvete i nauke objavilo je na svom sajtu Konkurs za ostvarivanje programa ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih na koji treba da se prijave sve osnovne škole i škole za osnovno obrazovanje odraslih koje će raditi na realizaciji projekta "Druga šansa".

Projekat "Druga šansa" - Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji pokrenulo je Ministarstvo prosvete i nauke, uz bespovratnu donaciju Evropske unije od 4 miliona evra. Ogledna faza osnovnog obrazovanja odraslih realizovaće se u naredne dve školske godine, a planirano je da do 4,000 odraslih na ovaj način dobije "Drugu šansu" da živi bolje. Zainteresovani građani treba da se prijave osnovnoj školi koja u njihovom mestu prebivališta realizuje projekat.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u bilo kojoj osnovnoj školi, lokalnoj opštini, mesnoj zajednici, ili filijali Nacionalne službe za zapošnjavanje.

 Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Srbiji, 26.8.2011.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ I KULTURI NACIONALNIH MANJINA

Predlozi se podnose od 29. avgusta do 23. septembra 2011. godine

Na osnovu člana 5. Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", broj 36/10),
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva uputilo je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeće kulturne delatnosti:

 • istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;
 • bibliotečko-informacione delatnosti;
 • knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;
 • scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);
 • kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;
 • umetnička fotografija;
 • digitalno stvaralaštvo i multimediji;
 • naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 • ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

 Podnosioci predloga mogu biti:

 • umetnička udruženja,
 • strukovna udruženja,
 • ustanove kulture,
 • nacionalni saveti nacionalnih manjina i
 • druga pravna i fizička lica.

Rok i način dostavljanja predloga:

Zainteresovani predloge mogu podneti od 29. avgusta do 23. septembra 2011. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom "JAVNI POZIV ZA DODELU PRIZNANJA UMETNICIMA ODNOSNO STRUČNJACIMA U KULTURI ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA", Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, ili ličnom dostavom.

Posebno priznanje dodeljuje se i isplaćuje umetniku u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u neto iznosu od 50.000,00 dinara
Formular - predlog za dodelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji, profesionalnu biografiju i spisak najznačajnijih nagrada i priznanja, popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na personalnom računaru, a može se pruzeti sa vebsajta ministarstva http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=6203

Dodatne informacije mogu se dobiti u
Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva
 telefonom na broj: 011/33-98-652, ili
putem elektronske pošte, na adresu: vladimir@kultura.gov.rs.

 Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, 26.8.2011.

ODRŽAVA SE KONFERENCIJA O REGIONALNOJ SARADNJI U OBLASTI PREKRŠAJNOG PRAVA I SISTEMA "RAZMENA ISKUSTAVA IZ OBLASTI PREKRŠAJNE PRAKSE - BEOGRAD 2011. GODINE": • 20. i 21. septembra 2011. u Beogradu •

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, organizuje Konferencija o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema"Razmena iskustava iz oblasti prekršajne prakse - Beograd 2011. godine": • 20. i 21. septembra 2011. u Beogradu •

Organizacione informacije kao i dokumenta: Poziv za regionalnu konferenciju (Invitation for regional conference)", Inicijativa " Dnevni red ", mogu se preuzeti sa vebsajt udruženja http://www.usudprek.org.rs/Konferencija%20o%20regionalnoj%20saradnji%20septembar%202011.html.

Gostima iz regiona je obezbedjen hotelski pansion počevši od 19.09. u 20h do 22.09. u 10h. Obezbedjen je avio (povratna avio karta), autobuski(povratna autobuska karta) i sopstveni prevoz (refundacija utrosenog goriva i putarina).

 Simultani prevod ukoliko je potreban, materijali za konferenciju. Potvrdu učešća i imena učesnika potrebnoje poslati do 26.08.2011 uz napomenu, da li je potreban simultani prevod, koji cete vid prevoza da koristite i ime i prezime osobe koja će u ime delegacije potpisati Inicijativu.

Potvrdu mozete poslati na e mail miranikolic@usudprek.org.rs.

Za sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e mail/a tako i na sledećim brojevima telefona + 381 11 344 27 18, mob +381 63 311 407.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije ,26.8.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST REFUNDACIJE PDV PRILIKOM KUPOVINE PRVOG STANA SRAZMERNO SUSVOJINSKOM DELU SUPRUŽNIKA KOJI KAO SUVLASNICI KUPUJU STAN - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST ODBITKA PRETHODNOG POREZA OBRAČUNATOG PRILIKOM KUPOVINE STANA KOJI ĆE PREDUZETNIK (OBVEZNIK PDV) KORISTITI ZA POTREBE STANOVANJA ILI ZA DALJU PRODAJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PREDAJE PREDMETA LIZINGA KAO PROMETA DOBARA ILI USLUGA U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI JE UGOVOREN PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA PREDMETU LIZINGA NAJKASNIJE OTPLATOM POSLEDNJE RATE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 5
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: IZDAVANJE GARANCIJE KAO SLOBODNA VOLJA TRGOVCA - Zakon o zaštiti potrošača: član 56
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: PREGLED AKTUELNIH PROMENA U PODZAKONSKIM PROPISIMA KOJI REGULIŠU POTROŠAČKO PRAVO I KOJE SE ODNOSE NA DOMAĆINSTVO - Zakon o zaštiti potrošača: član 56
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBRAČUNA ZAPOSLENOM PRILIKOM SVAKE ISPLATE ZARADE I NAKNADE ZARADE I DUŽNOST VOĐENJA MESEČNE EVIDENCIJE - Zakon o radu: čl. 121 i 122
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: USLOVI ZA UMANJENJE ZARADE ZAPOSLENOM PO OSNOVU RADNOG UČINKA - Zakon o radu: član 107 st. 1 do 3
 • Uprava carina: CENE SIROVE KAFE PREMA PONUDAMA EVROPSKIH KOMPANIJA (prikazane cene su od 12.8.2011. godine) - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: PROMET ROBE SA GRUZIJOM - DEKLARACIJE IZDATE U GRUZIJI OD 13.7.2011. GODINE IMAJU BAR KOD - Carinski zakon: član 84
 • Uprava carina: SPISAK CARINARNICA OVLAŠĆENIH DA POSTUPAJU SA TIR KARNETIMA (Ažurirano 15.8.2011. godine) - Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata: tač. 2 i 3
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JT INTERNATIONAL" A.D. SENTA - Zakon o duvanu: član 37
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "PHILIP MORRIS OPERATIONS" A.D. NIŠ - Zakon o duvanu: član 37

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NAVOĐENJE VREMENA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA U IZRECI OSUĐUJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 356
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEUNOŠENJE KOMPLETNE SADRŽINE ZAPISNIKA U OBRAZLOŽENJE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 361
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO POTPISA OKRIVLJENOG NA ZAPISNIKU O SASLUŠANJU - Zakonik o krivičnom postupku: član 177
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIVIDNI STICAJ KRIVIČNIH DELA RAZBOJNIŠTVA I TEŠKOG UBISTVA - Krivični zakonik: član 114 stav 1 tačka 4)
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAMENA PRITVORA MEROM ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA - Zakonik o krivičnom postupku: član 136
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST STUPANJA NA SNAGU STATUTA TENISKOG SAVEZA SRBIJE DANOM USVAJANJA NA SEDNICI SKUPŠTINE - Ustav Republike Srbije: član 196 st. 1 i 4
 • Ustavni sud: ODBIJANJE PREDLOGA ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI ODREDABA ZAKONA DA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA OBAVLJA DELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA U SEDIŠTU I OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI JER SU IZMENAMA ZAKONA OTKLONJENI RAZLOZI ZBOG KOJIH JE POSTUPAK POKRENUT - Zakon o visokom obrazovanju: član 32 stav 4, član 41 stav 14, član 43 stav 4, član 67 stav 1, član 90 st. 2 i 4 i član 107 stav 1 tač. 1) i 3)
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST ZBOG NEJEDNAKOG POSTUPANJA SUDA U ISTOJ ČINJENIČNOJ I PRAVNOJ SITUACIJI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU I NALOG UPRAVNOM SUDU DA PREDUZME SVE NEOPHODNE MERE KAKO BI SE POSTUPAK ZA IZVRŠENJE PRESUDE OKONČAO U NAJKRAĆEM ROKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex