Aktuelne vesti na dan 29. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 39 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 14/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 14 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 14. OD 2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • OGRANIČENJA AUTORSKOG PRAVA PO ZAKONU O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA I POJEDINA REŠENJA U UPOREDNOM PRAVU
 • RASPRAVA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM U PARNIČNOM POSTUPKU
 • DOKAZ O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI TAHOGRAFA
 • POSTUPANJE PO ODLUCI USTAVNOG SUDA KOJOM JE UVAŽENA USTAVNA ŽALBA I PONIŠTENA ODLUKA DRUGOSTEPENOG SUDA
 • PROMENA OSNIVAČA I PREREGISTRACIJA SPORTSKOG DRUŠTVA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
 • STICANJE OBRAZOVANJA PUTEM PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • KOMISIONE USLUGE (PRODAJA) KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: • Zakonska regulativa i računovodstvena evidencija •
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE: • Ažurno dana 28.2.2012. godine •
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PO OSNOVU STATUSNIH PROMENA I KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU U SLUČAJU POVLAČENJA OSNIVAČKOG ULOGA KOJI JE VIŠESTRUKO VEĆI OD UNETOG
 • ZARADE:  PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U JANUARU 2012. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • PLAĆANJE ROBE U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU - BANKARSKA DOZNAKA I DOKUMENTARNI INKASO: • Rizik i prednosti ugovaranja plaćanja robe uz efektivnu isporuku i uz dokumentarnu isporuku •
 • KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2012. godine •
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:

PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA POVODOM OBAVEŠTENJA MINISTARSTVA PRAVDE O STANDARDIZACIJI POSLOVNOG SOFTVERA U RADU U SUDOVIMA

Ministarstvo pravde je 24. februara 2012. godine dostavilo Visokom savetu sudstva obaveštenja sledeće sadržine:

"Povodom obaveštenja Komiisje za dalju standardizaciju poslovnog softvera u radu u sudovima, od 03. februara 2012. godine, sastavljene od predsednika sudova i Ministartsva pravde, na osnovu pitanja iz pojedinih sudova, da je potrebno da se kvalitet rada u sudovima u AVP poslovnom softveru u odnosu na sve materije računa u odnosu na sve konačne odluke (nezavisno od toga da li su one meritorne ili nemeritorne), a da su nakon obaveštenja pojedine sudije osnovnih sudova izrazile neslaganje sa ovakvim obaveštenjem Komisije, obaveštavamo vas da se odluka Komisije neće primenjivati dok se ponovo ne preispita ovo pitanje u saradnji sa sudijama svih nivoa sudova".

"Obaveštavamo vas da je u AVP poslovnom softveru osnovnih i viših sudova izmenjen način računanja kvaliteta u izveštajima, odnosno da se kvalitet ponovo računa samo na meritorne odluke kojima se okončava postupak".

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 28.2.2012.

ZAHTEVI ZA RESTITUCIJU: Zahteve za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, građani će od 1. marta moći da predaju na šalterima 150 pošta u Srbiji. Za uslugu prijema i obrade zahteva podnosioci ne plaćaju nadoknadu

Zahteve za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, građani će od 1. marta moći da predaju na šalterima 150 pošta u Srbiji, saopšteno je danas iz Pošte Srbije.

Prijem zahteva će se obavljati na šalterima koji će biti posebno obeleženi, a za uslugu prijema i obrade zahteva podnosioci ne plaćaju nadoknadu.

Obrazac zahteva dostupan je na sajtu www.posta.rs, a za podnosioce koji nisu u mogućnosti da ga preuzmu, zahtev može da odštampa službenik na šalteru.

S obzirom na obim dokumentacije koja je propisana, procedura na šalteru neminovno će trajati nešto duže.

Kako bi korisnicima maksimalno izašli u susret, obavezno je zakazivanje termina za podnošenje zahteva posredstvom Kontakt centra Pošte, na telefon 011 3607 505.

Detaljna uputstva o proceduri i neophodnoj dokumentaciji podsnosioci zahteva mogu da preuzmu i na sajtu www.restitucija.gov.rs (ONLINE), na kome će biti dostupne i informacije o statusu podnetog zahteva i na kome će Agencija za restituciju jednom mesečno objavljivati izvod iz evidencije o primljenim zahtevima.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

PORESKA UPRAVA PODSEĆA PORESKE OBVEZNIKE DA JE ZAKONSKI ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2011. GODINU - 15. MART 2012. GODINE

Poreska uprava Republike Srbije podseća poreske obveznike da je zakonski rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu - 15.mart 2012. godine.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prethodnu godinu, dužni su da podnesu:

- Fizička lica - rezidenti, uključujući i stranca - rezidenta, koja su ostvarila dohodak (godišnji zbir oporezivih prihoda) veći od 1.898.388 dinara.

Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG - 5, prema mestu prebivališta poreskog obveznika.

Svako fizičko lice koje ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je ne podnese nadležnom poreskom organu, ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, biće kažnjeno za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 - 50.000 dinara.

Odeljenje za komunikaciju
Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 28.2.2012.

POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA SA PREDSTAVNICIMA 43 VOJVOĐANSKE OPŠTINE

Kroz novi program aktivnog zapošljavanja u Vojvodini će oko 2.500 ljudi dobiti posao, a još njih oko 750 biće obučeno kako bi ostvarili pravo i mogućnost da se zaposle, izjavio je danas predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić.

Pajtić i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, potpisali su sa predstavnicima 43 vojvođanske opštine ugovore o sufinansiranju programa aktivnog zapošljavanja, za šta je izdvojeno 126 miliona dinara pokrajinskih sredstava.

Zajedno sa namenskim sredstvima pojedinačnih opština i gradova Vojvodine, tim novcem biće ostvareni programi zapošljavanja za javne radove i pripravnike, rekao je Vasin.
On je dodao da su lokalne samouprave izdvojile 205 miliona dinara, koje će, uz pokrajinska sredstva, već tokom marta raspoređivati prema svojim potrebama.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, izvršila usklađivanje poslovnih imena privrednih subjekata

Agencija je, po službenoj dužnosti, izvršila usklađivanje poslovnih imena, dok će krajem aprila APR automatski izvršiti i usklađivanje kapitala kod privrednih društava i preduzetnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - prim. red) i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 - prim. red).

Automatskim sprovođenjem ove dve administrativne procedure, Agencija je ostvarila uštedu za privredu u vrednosti od 300 miliona dinara.

Video izjavu direktora Agencije za privredne registre Zvonka Obradovića o ovim i ostalim novinama za pravna lica i preduzetnike, pogledajte na http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx#270220121 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 28.2.2012.

ZAKON O SPORTU I ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA: APR podseća sve sportske organizacije da je rok za ponošenje prijave za prevođenje 12. april, a da zadužbine i fondacije imaju još jedan dan za podnošenje prijava za preregistraciju

U skladu sa odredbama Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni - prim. red), sve sportske organizacije imaju obavezu da do 12. aprila podnesu prijavu za prevođenje, dok postojeće zadužbine i fondacije imaju još tri dana za podnošenje prijava za preregistraciju, u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red).

Video izjavu Registratorke za sportske organizacije, zadužbine i fondacije Nives Čulić o ovim zakonskim obavezama pogledajte na: http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx#270220121 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 27.2.2012.

NACRT ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ SLUŽBI: Nije predviđena konverzija papirne građe u elektronsku formu, a Arhivu je dodeljeno dosta nadležnosti, iako on nije adekvatno osposobljen za primene informacionih tehnologija • Primedbe će biti upućene Ministarstvu i Arhivu Srbije i biće zatraženo odlaganje usvajanja Zakona •

Na stručnom skupu održanom u Privrednoj komori Beograda o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, dr Milenko Ostojić je ukazao da je učinjen napredak u regulisanju arhivske građe.

Ostojić je, međutim, istakao i da je bila potrebna javna rasprava, a ne slanje Zakona u parlament po hitnom postupku.

On je, takođe, naveo da je gro nadležnosti dodeljeno Arhivu, a da on nije adekvatno osposobljen za primene informacionih tehnologija, kao i da nije predviđena konverzija papirne građe u elektronsku formu.

Ostojić je rekao i da u Nacrtu zakona nisu jasni termini digitalizacija, čuvanje digitalnih dokumenata, upravljanje tokovima dokumenata, kao i da akredaticiono i sertifikaciono telo nisu isti pojam i ostalo.

On je istakao i da je najveći deo materije o elekrtonskoj arhivi ostao neregulisan i da je zato potrebno predložiti poseban Zakon o elektronskoj arhivi.

Posle stručne diskusije, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Dušan Rakić je na osnovu iznetih predloga zaključio da se primebe na Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi upute ministarstvu za kulturu, informacije i informaciono društvo i Arhivu Srbije i zatraži razgovor o iznetim primedbama i odlaganje usvajanja Zakona.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: U skladu sa ovim propisima odsustvo zbog nege bolesnih od retkih bolesti je teško ostvarivo

Instituciji Pokrajinskog ombudsmana u nekoliko navrata obraćale su se majke dece koja boluju od retkih bolesti i kojoj je potrebna stalna posebna nega i pomoć. Roditelji ove dece ne mogu da im obezbede negu i pomoć na način primeren ni njihovoj bolesti, niti situaciji u kojoj se cela porodice obolele dece nalaze.

Retkom bolešću se u Evropi smatra svaka bolest koja se javlja kod jednog od 2.000 građana, dok se u Americi ovakvom bolešću smatraju one koje se javljaju kod jednnog od 200.000 stanovnika. Međutim, postoje i bolesti koje se ispoljavaju samo kod jedne osobe u nekoliko miliona ljudi, te se procenjuje da je savremena medicina do sada identifikovala između 6.000 i 8.000 ovakvih bolesti. Oko 50 posto njih tipične su za decu, koja usled oboljenja imaju znatno snižen kvalitet života i skraćen životni vek. Osim što se teško dijagnostifikuju, a njihovo lečenje je dugotrajno i skupo, čak 80 ovih bolesti, između ostalog, ubrzo izaziva i degenerativne promene kod obolelih zbog kojih im je potrebna trajna nega i pomoć trećih lica.

Uprkos svojoj trajnoj prirodi, ove bolesti u najvećem broju slučajeva ni u zakonskim propisima u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i drugih relevantnih oblasti nisu prepoznate kao izuzetno specifična stanja koja znatno utiču na kvalitet života obolelih i njihovih porodica. Važeći zakonski propisi Republike Srbije zaposlenim roditeljima dece obolele od retkih bolesti, omogućavaju odsustvo sa rada radi nege bolesnog deteta najduže do četiri meseca, a tokom ovog odsustva isplaćuje im se pun iznos zarade. Pritom pravo na ovaj iznos zarade mogu koristiti samo dok dete ne navrši pet godina života, a potom mogu da ostvare pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice predviđeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011 - prim. red).

Budući da oboleli od ovih bolesti, pogotovo deca, najčešće zahtevaju celodnevnu brigu i pomoć trećeg lica, njihovi zaposleni roditelji suočeni su sa stalnim pronalaženjem načina kako da obezbede, odnosno zadrže stalni izvor prihoda potreban za negu i lečenje svoje dece. Ova situacija je naročito pogađa osobe u porodicama koje imaju više obolelih lica kojima je potrebna stalna nega, poput starijih roditelja, kao i porodice u kojima roditelji obolelih nemaju rođaka ili drugih osoba koje bi im barem delimično pomogle.

Institut roditelja-negovatelja, čije uvođenje je predloženo tokom postupka izmene Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - prim. red) 2011. godine, imao bi u vidu, pre svega, najbolji interes dece, ali ovaj predlog amandmana na kraju nije usvojen. Dok se potrebne izmene u korist lakšeg ostvarivanja prava i dužnosti roditelja kao staratelja svoje bolesne dece ne unesu u zakone i druge propise koji regulišu zdrvstvenu i socijalnu zaštitu i oblast radnih odnosa, oboleli i njihove porodice će i nadalje morati da se snalaze na razne načine. Ilustracija ove tvrdnje je izjava jedne majke da od nadležnih službi nisu mogli ni invalidska kolica da dobiju za svoje dete budući da retka bolest njenog deteta "nije na spisku".

Inicijativu pod nazivom "Dan retkih bolesti" je 2008. godine započeo Evropski savez udruženja građana koja okupljaju ljude pogođene retkim bolestima (EURORDIS) sa ciljem da Svetska zdravstvena organizacija poslednji dan februara proglasi Međunarodnim danom retkih bolesti. 2009. godine inicijativi su se pridružile i srodne organizacije iz SAD, da bi se događaji koji pažnju javnosti i nadležnih insituticija na zdravstvene, ali i socijalno-ekonomske implikacije retkih bolesti poslednjeg dana februara 2011. godine održali u 56 zemalja.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 28.2.2012.

PRAVILNIK O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NAČINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA: Operatori sa značajnom tržišnom snagom imaju obavezu objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude i obavezu nediskriminatornog postupanja prilikom pružanja usluga na relevantnom tržištu

U skladu sa Pravilnikom o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011), u daljem tekstu: Pravilnik) i rešenjima Republičke agencije za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu: operator sa ZTS) na relevantnim tržištima, a kojima je, između ostalog, određena obaveza objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude i obaveza nediskriminatornog postupanja prilikom pružanja usluga na relevantnom tržištu, operatori sa ZTS na odgovarajućim tržištima su pripremili standardne ponude i objavili ih na svojim Internet stranicama.

Standardne ponude Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.:

Standardna ponuda za usluge međupovezivanjasa javnom fiksnom komunikacionom mrežom Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija"a.d. http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standardna%20ponuda%20za%20medjupovezivanje%20sa%20fiksnom%20mrezom%20telekoma%20srbija.pdf

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standardna%20ponuda%20za%20usluge%20pristupa%20elementima%20mreze%20i%20pripadajucim%20sredstvima.pdf

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standardna%20ponuda%20za%20usluge%20sirokopojasnog%20pristupa%20u%20veleprodaji.pdf

Standardna ponuda za uslugu iznajmljivanja linija u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standardna%20ponuda%20za%20uslugu%20iznajmljivanja%20linija%20u%20veleprodaji.pdf

Standardna ponuda za uslugu raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standardna%20ponuda%20za%20uslugu%20rasclanjenog%20pristupa%20lokalnoj%20petlji.pdf

Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. (međupovezivanje) http://www.telekom.rs/Dokumenta/ponude/standradna%20ponuda%20za%20uslugu%20terminacije%20poziva%20u%20mobilnoj%20mrezi%20telekoma%20srbija.pdf

Standardna ponuda Telenor d.o.o.:
Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži operatora Telenor d.o.o. (međupovezivanje) http://www.telenor.rs/media/TelenorSrbija/Terminacije%20poziva.pdf

Standardna ponuda Vip mobile d.o.o.:
Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži Vip mobile d.o.o. (međupovezivanje) http://www.vipmobile.rs/upload/documents/VIP-STANDARDNA-PONUDA-ZA-USLUGU-TERMINACIJE-POZIVA-U-MOBILNOJ-MREZI.pdf

Standardna ponuda Društva za telekomunikacije Orion telekomd.o.o.:
Standardna ponuda za međupovezivanje sa javnom fiksnom mrežom Društva za telekomunikacije Orion telekom d.o.o. http://oriontelekom.rs/upload/documents/inter-202543-kon.pdf

Operator sa ZTS je u obavezi da pruža usluge iz standardne ponude svim operatorima korisnicima koji koriste ili nameravaju da koriste ove usluge pod jednakim uslovima kao za sopstvene potrebe, potrebe povezanih lica ili partnera.

Standardne ponude za međupovezivanje i pristup, pored toga što će odrediti buduće ugovore između operatora, imaće uticaj i na postojeće ugovore, saglasno odredbi člana 14. Pravilnika, kojom je propisano da su ugovorne strane, od kojih je najmanje jedna operator sa ZTS, u obavezi da ugovore koji su zaključeni, a koji regulišu međupovezivanje (interkonekciju), pristup i raščlanjeni pristup lokalnoj petlji, usklade sa standardnim ponudama koje su sačinjene u skladu sa Pravilnikom u roku od 30 dana od početka primene odgovarajuće standardne ponude.

Standardna ponuda primenjuje se po isteku roka od 30 dana od dana njenog objavljivanja.

Ukoliko Agencija utvrdi da standardna ponuda nije sačinjena i objavljena u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i drugim aktima Agencija, može zahtevati izmenu standardne ponude. Zahteve za eventualne izmene Agencija će operatorima sa ZTS dostaviti u okviru propisanog roka, nakon čega će (tako izmenjene) standardne ponude određivati međusobne odnose između operatora korisnika veleprodajne usluge i operatora sa ZTS na tom veleprodajnom tržištu.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 28.2.2012.

ZA PREDSTOJEĆE IZBORE BIĆE SPREMAN NOVI JEDINSTVENI ELEKTRONSKI BIRAČKI SPISAK: Građani će u svako doba putem interneta ili SMS moći da provere da li su i gde upisani u birački spisak, moći će da izaberu gde će glasati, a prednost je i što će se, u sadejstvu sa elektronskim matičnim knjigama, birački spisak automatski ažurirati

Ministar za ljudska prava i državnu upravu Milan Marković izjavio je da će za predstojeće izbore biti spreman novi jedinstveni birački spisak.

"Posle dvadeset godina višestranačja, mnogobrojnih sumnji u regularnost biračkih spiskova i javnih polemika posle svakog izbornog ciklusa, Srbija će napokon imati jedinstveni birački spisak kao elektronsku bazu podataka", rekao je Marković za današnje "Novosti", dodajući da postoji više prednosti ovakvog sistema.

"Prvo, otklanjaju se sumnje koje su postojale pri ranijim izbornim procesima, građani će u svako doba putem interneta ili SMS moći da provere da li su i gde upisani u birački spisak. Moći će da izaberu gde će glasati, a ne da putuju na dan izbora u mesto svoga prebivališta. Prednost je i što će se, u sadejstvu sa elektronskim matičnim knjigama koje razvijamo od 2009. godine, birački spisak automatski ažurirati", kazao je ministar Marković.

Prema njegovim rečima, ugovorena vrednost za nabavku Sistema za uspostavljanje jedinstvenog biračkog spiska je tačno 7.786.730,32 dinara, a posao je dobio konzorcijum koji čine "Telekom", Privredna komora Srbije i "Komtrejd".

"Pri izboru izvođača rukovodilo se ponuđenom cenom. Posao kasni šest meseci greškom izvođača. Međutim, to se donekle može razumeti, ako se ima u vidu činjenica da 20 godina postoji višestranački sistem u Srbiji, a da niko nije uradio jedinstveni birački spisak. Naplatili smo penale za kašnjenje. Bilo kakva promena izvođača u ovom momentu značila bi prekid rada, pa se na to nismo odlučili", naveo je ministar Marković.

On ne očekuje da će predizborna utakmica zaustaviti najvažnije poslove u državi i smatra da naša zemlja u svakom slučaju treba da nastavi s reformama zbog dobrobiti građana.

"Nadam se da predstojeća izborna kampanja neće negativno uticati na potrebu da se u Skupštini izglasaju neke važne odluke. U krajnjem slučaju, ništa nije tako važno da bi se uskratila većina samo nekoliko nedelja pre raspisivanja izbora", kazao je Marković.

Na pitanje da li su ugrožena prava Bošnjaka u Srbiji, kako tvrde neki njihovi predstavnici, ministar je rekao da su "učestale izjave bošnjačkih političkih i verskih lidera deo predizborne retorike, koja je preterana čak i za naše prilike".

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

VELIKI FORUM MENADŽERA U ORGANIZACIJI SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA BIĆE ODRŽAN 1. MARTA 2012. GODINE

Srpska asocijacija menadžera (SAM) organizovaće u četvrtak, 1. marta 12. Veliki forum menadžera, na kome će biti reči o aktuelnim društveno-ekonomskim temama.
Specijalni gost Foruma menadžera je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, saopštila je SAM.

Učesnici panela biće i generalni direktor "Telekoma Srbija" Branko Radujko, predsednik "MK grupe" Miodrag Kostić i predsednik Izvršnog odbora "Erste banke" Slavko Carić.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU: Između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane: Holandija ratifikovala Sporazum • Sporazum još nisu ratifikovale Belgija, Rumunija i Litvanija •

Holandija je ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 - prim. red), saopštila je danas ambasada Holandije u Beogradu.

"Holandija je 27. februara zvanično ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih članica i Republike Srbije", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ambasade Holandije.

U saopštenju se podseća da su EU i Srbija potpisale S S P 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu i da bi stupio na snagu treba da ga ratifikuju parlamenti svih 27 članica.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU i Srbije još nisu ratifikolave Belgija, Rumunija i Litvanija.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

OBJAVLJENI ZAKLJUČCI SAVETA O PROŠIRENJU I PROCESU STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA: Savet za opšte poslove preporučuje da se Srbiji da status kandidata

Zaključci Saveta o Proširenju i Procesu stabilizacije i pridruživanja, 3150. sastanak Saveta za opšte poslove, Brisel, 28. februara 2012. godine.

Savet za opšte poslove usvojio je sledeće zaključke:

"Savet se poziva na Mišljenje Komisije iz oktobra 2011. o zahtevu Srbije za članstvo, i na odluke Saveta od 5. decembra 2011. U skladu sa zaključcima Evropskog saveta od 9. decembra 2011, Savet je ispitao i potvrdio da je Srbija nastavila da pokazuje kredibilnu privrženost procesu i ostvarila dalji napredak u sprovođenju dogovora postignutih u okviru dijaloga Beograd-Priština sa iskrenim namerama, uključujući dogovor o integrisanom upravljanju prelazima, da je postigla dogovor o inkluzivnoj regionalnoj saradnji i da je aktivno sarađivala kako bi omogućila EULEX-u i KFOR-u da vrše svoje mandate. U skladu sa zaključcima ove provere, Savet preporučuje da se Srbiji da status kandidata i očekuje da ova odluka bude potvrđena na martovskom zasedanju Evropskog saveta.

Što se tiče Kosova*, Savet se poziva na svoje zaključke od 5. decembra 2011. Ne prejudicirajući stavove država članica o statusu, niti buduće odluke Saveta, Savet prima k znanju nameru Komisije da započne izradu studije izvodljivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova.

Savet poziva obe strane da nastave da sprovode sve do sada postignute sporazume.

* Ova oznaka ne prejudicira pozicije vezane za status, u saglasnosti je sa UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti."

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 28.2.2012.

EVROPSKA KOMISIJA UPOZORILA OSAM ČLANICA EU DA IMAJU ROK OD DVA MESECA DA OTVORE ZA KONKURENCIJU SVOJE MREŽE ZA TRANSPORT GASA I ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI ĆE ONA POKRENUTI PROCEDURU PROTIV NJIH PRED EVROPSKIM SUDOM PRAVDE

Evropska komisija upozorila je osam članica EU da imaju rok od dva meseca da otvore za konkurenciju svoje mreže za transport gasa i električne energije ili će ona pokrenuti proceduru protiv njih pred Evropskim sudom pravde. Te članice treba da u tom roku usklade svoje zakone sa novim evropskim propisima u oblasti energetike koji predviđaju liberalizaciju tržišta ali i razdvajanje delatnosti proizvodnje i transporta energenata. Novi propisi su deo napora za uspostavljanje jedinstvenog energetskog tržišta u EU koje bi, pošto bude konačno formirano u 2014, trebalo da podstakne i privredni rast Unije.

"Ovih osam zemalja - Španija, Holandija, Luksemburg, Bugarska, Rumunija, Slovačka, Kipar i Estonija - nisu apsolutno ništa učinile da bi se uskladile (sa propisima EU)", rekla je portparol evropskog komesara za energetiku Marlen Holcner (Marlene Holzner) i naglasila da te zemlje nisu čak ni pokušale da to učine.

Članice EU su imale rok do 3. marta 2011. da svoje zakone usklade sa evropskim propisima prema kojima se energetska tržišta moraju otvoriti za konkurenciju kako bi se potrošačima omogućilo da biraju preduzeća koja će ih snabdevati gas ili strujom. Cilj je i da se kompanijama u tom sektoru omoguće jednaki uslovi na tržištu.

U saopštenju Evropske komisije se navodi da je Španija, Holandija, Luksemburg, Bugarska, Rumunija, Slovačka i Kipar nisu obavestile da su uskladile zakone sa direktivama o gasu i električnoj energiji a da Estonija to nije učinila u vezi sa Direktivom o gasu. Komisija je 27. februara uputila pismo člnicama i dala im rok od dva meseca da usklade svoje zakone kako se ne bi pokrenula proceduru protiv njih pred Evropskim sudom pravde.

Komisija je navela da analizira mere koje su preduzele članice koje su samo delimično prenele direktive, kao i da će u narednim mesecima odlučiti o odgovarajućim koracima.

Stvaranje jedinstvenog energetskog tržišta, čije je uspostavljanje predviđeno za 2014, trebalo bi da poveća rast EU za 0,6% do 0,8% bruto domaćeg proizvoda do 2020, ali još mnogo toga ostaje da se uradi, rekla je protparolka evropskog komesara za energetiku.

Evropska komisija je preduzela korake protiv monopola u sektoru gasa i električne energije u septembru 2011, kada je otvorila proceduru protiv 18 članica, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Španiju, koje su ključne zemlje na evropskom energetskom tržištu.

Sve članice su imale rok da početkom marta prošle godine da usklade zakone sa direktivama o električnoj energiji i gasu iz trećeg energetskog paketa koji, takođe, predviđa razdvajanje proizvodnje, s jedne strane, i transporta energenata. To razdvajanje delatnosti treba da stupi na snagu 2012.

U februaru 2011. šefovi vlada ili država EU saglasili su se da je do 2014. potrebno dovršiti stvaranje jedinstvenog energetskog tržišta. Da bi se to postiglo potrebno je da članice u potpunosti prenesu zakone EU o jedinstvenom tržišta gasa i električnoj energije u nacionalne zakone.

U saopštenju Evropske komisije navodi se da treći energetski paket sadrži ključne odredbe za pravilno funkcionisanje energetskih tržišta, uključujući nove propise o razdvajanju mreža, propise o većoj nezavisnosti i nadležnosti nacionalnih regulatornih tela i boljem funkcionisanju snabdevanja krajnjih korisnika.

Proces otvaranja energetskog tržišta u EU za konkurenciju počeo je pre 10 godina, čime su građanima i privredi omogućeni veći izbor, niže cene, bolja usluga i već sigurnost u snabdevanju. Od jula 2004, mala preduzeća u svim članicama mogu da promene snabdevača gasom i strujom, a od jula 2007. svi potrošači imaju tu mogućnost.

U članicama su formirana nezavisna nacionalna regulatorna tela koja prate poslovanje i snabdevanje u energetskom sektoru. Evropska komisija pomoću njihovih godišnjih izveštaja prati prilike na tržištu i otkriva prepreke i nedostatke.

 Background

Evropska komisija je u septembru 2007. iznela predloge o daljem otvaranju tržišta gasa i električne energije. U julu 2009. Evropski parlament i Savet EU usvojili su treći paket propisa za jedinstveno tržišta gasa i struje u EU. Taj set propisa je stupio na snagu 3. septembra 2009, a članice EU su imale rok od 18 meseci da prenesu direktive u nacionalne zakone, kao i još tri propisa - o uslovima pristupa transportnim mrežama prirodnog gasa, uslovima pristupa mreži za prekograničnu razmenu struje i o formiranju Agenciju za saradnju energetskih regulatornih tela.

Izvor: EurActiv.rs, 27.2.2012.

TACSO KANCELARIJA RASPISALA POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE: Raspisan poziv za predstavnike mreža, platformi i inicijativa organizacija civilnog društva da podnesu predloge aktivnosti koje TACSO projekat može finansijski podržati. Rok za slanje aplikacija za ovaj otvoreni poziv je 16. mart 2012. godine

TACSO kancelarija u Srbiji raspisuje poziv za predstavnike mreža, platformi i inicijativa organizacija civilnog društva da podnesu predloge aktivnosti koje TACSO projekat može finansijski podržati. TACSO kancelarija u Srbiji želi da pruži podršku mrežama, platformama i inicijativama, tako što će omogućiti članovima mreža/ platformi/ inicijativa da se sastanu u svrhu strateškog planiranja i definisanja zajedničkih platformi i aktivnosti u određenim tematskim oblastima.

Ko može da konkuriše?

Mreže, platforme i inicijative OCD iz Srbije koje se bave određenim sektorima i temama mogu se prijaviti ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:
- Mreža funkcioniše i sprovodi aktivnosti na državnom ili pokrajinskom nivou;
- Mreža je neformalna ili formalno registrovana u Srbiji, ili je trenutno u procesu registracije;
- Organizacija koja se prijavljuje u ime mreže za ovu podršku je registrovana u Srbiji;
- Mreža može predstaviti glavne rezultate i promene koji su nastali kao rezultat njenog postojanja i njenih dosadašnjih aktivnosti.

Procedura za konkurisanje

Rok za slanje aplikacija za ovaj otvoreni poziv je 16. mart 2012. Molimo vas da prijave šaljete na adresu prijava.rs@tacso.org sa naslovom: "Prijava za podršku mrezama/ platformama/ inicijativama". Sve detalje vezano za uslove i način apliciranja možete pronaći u dokumentu Otvoreni poziv.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U 2012. GODINI ZA NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA: Konkurs je otvoren do 23. marta 2012. godine

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja raspisuje konkurs za dodelu sredstava za izradu projektne dokumentacije u 2012. godini.
Na osnovu odluke 058 broj: 401-01-21/2012-01 od 22.02.2012. godine, direktor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava za izradu projektne dokumentacije u 2012. godini za nedovoljno razvijena područja

I Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje izrade projektne dokumentacije koja ima za cilj:

- stvaranje preduslova za brži razvoj nedovoljno razvijenih područaja
- smanjenje siromaštva
- otvaranje novih radnih mesta u nedovoljno razvijenim područjima
- unapređenje standarda i kvaliteta života u nedovoljno razvijenim područjima

II Pravo učešća na konkursu imaju:

- Najnerazvijenije opštine u Republici Srbiji svrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti, i to: Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, LJubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrnjig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka.
- Opštine iz treće grupe razvijenosti koje su u prethodnom periodu započele realizaciju projekata sredstvima Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, i to: Alibunar, Bela Crkva, Žabari, Knić, Majdanpek, Nova Crnja i Osečina

III Međusobna prava i obaveze u vezi sa dobijenim novčanim sredstvima po ovom konkursu biće uređeni Ugovorom koji će zaključiti Kancelarija i korisnik sredstava.
IV Finansiranje projekata:

Kancelarija će finansirati i sufinansirati izradu projektne dokumentacije u iznosu do 800.000,00 dinara i to za:

- projekte regionalnog karaktera, koji su bazirani na identifikovanim zajedničkim potrebama i ciljevima (projekti koji donose dobrobit regionu),
- GIS - geografski informacioni sistem
- projekte lokalne strategije održivog razvoja
- izradu urbanističkih planova (generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije)
- izradu projektne dokumentacije za razvoj infrastrukture (putna, infrastruktura, vodosnabdevanje, kišna i fekalna kanalizacija)
- projekte za povećanje obima turističkog prometa
- biznis inkubatore i industrijske zone (prethodno obezbeđen investitor)

Sredstva mogu biti korišćena i kao učešće lokalnih samouprava u realizaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodnih izvora finansiranja.

Predloženi projekti treba da budu usaglašeni sa osnovnim principima održivog razvoja.

V Podnošenje zahteva za dodelu sredstava za izradu projektne dokumentacije

Zahtevi za dodelu sredstava za izradu projektne dokumentacije podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija, a koji se mogu preuzeti sa sajta Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja: www.kornrp.gov.rs (ONLINE).

Rok za podnošenje zahteva sa pratećom dokumentacijom, po ovom konkursu je mesec dana od dana objavljivanja na sajtu Kancelarije.

Predlog projektne dokumentacije dostavlja se na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina, napisan na računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom po ovom konkursu podnosi se lično na pisarnici ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Ul. Nemanjina br.11, 11000 Beograd, Sa naznakom "Zahtev za dodelu sredstava za izradu projektne dokumentacije po I javnom konkursu u 2012. godini za nedovoljno razvijena područja -ne otvarati"

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Bliže informacije se mogu dobiti preko telefona broj 011/3114227 i 011/2135754

VI Zainteresovani kandidati, koji žele da konkurišu po ovom konkursu, dostavljaju sledeću dokumentaciju:

- OBRAZAC I - Zahtev - popunjen i overen (preuzeti sa sajta kancelarije)
- OBRAZAC II - Projekat - popunjen i overen (preuzeti sa sajta Kancelarije)
- OBRAZAC III - Izjava-potpisana (preuzeti sa sajta Kancelarije)
- Plan javnih nabavki - kopija
- Odluka o pokretanju javne nabavke - kopija
- Ime kontakt osobe i broj telefona

Rezultati ovog konkursa biće objavljeni na sajtu Kancelarije www.kornrp.gov.rs.

VII Sprovođenje ovog programa nadzire Kancelarija.

Korisnici sredstava šestomečno dostavljaju izveštaj Kancelariji o realizaciji i načinu korišćenja sredstava sa potrebnom dokumentacijom.
Kancelarija će izveštaj o realizaciji ovog programa podneti Vladi Republike Srbije.

Konkurs je objavljen na sajtu Kancelarije 23. februara 2012. godine i biće otvoren do 23. marta 2012. godine.

Ovde možete preuzeti pozivno pismo i obrazac za prijavu http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4827&sectionId=1 (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.2.2012.

SEMINARI POD NAZIVOM "UČEŠĆE JAVNOSTI KROZ LOKALNA PARTNERSTVA": Biće Održani 12, 13. I 14. marta 2012. godine u Leskovcu, Pirotu I Babušnici. Rok za prijavu je 9. mart 2012. godine.

Građanske inicijative, Tim TRI i Opšta udruženja preduzetnika Leskovca, Pirota i Babušnice pozivaju sve zainteresovane predstavnike/ce lokalne zajednice iz ova tri mesta na jednodnevne seminare pod nazivom "Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva".

Seminari se održavaju u sledećim terminima:

- Leskovac: 12. mart 2012. u prostorijama Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom (Južnomoravskih brigada bb - stari zanatski kod pošte); od 8:30 do 18:00
- Pirot: 13. mart 2012. u sali hotela "Gali" (Srpskih vladara 175); od 8:30 do 18:00
 -Babušnica: 14. mart 2012. u restoranu "UR Slavuj" (Saše Ivkovića 60); od 9:30 do 19:00

Ovde možete preuzeti prijavne formulare za sva tri seminara. http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4828&sectionId=1 (ONLINE)

Svi zainteresovani svoje učešće na seminarima mogu potvrditi na e-mail adresu dejana@gradjanske.org ili na telefon 011/3284-193 do 9. marta (petak) 2012. godine. Kontakt osoba je Dejana Mitev.

Za one koji se prvi put prijavljuju, potrebno je da E-mail-om pošalju popunjen formular. Napominjemo da je broj mesta za seminar ograničen.

Seminari su namenjeni predstavnicima organizacija civilnog društva, MSP, lokalne samouprave i ostalim predstavnicima lokalne zajednice kao potencijalnim akterima u uspostavljanju lokalnih partnerstava, a prilagođen je njihovim potrebama i kapacitetima koji su prethodno utvrđeni analizom.

Seminar je zamišljen kao interaktivan događaj, sa vežbama i praktičnim radom, kao i obiljem materijala koji ćemo podeliti učesnicima za dodatno upoznavanje sa temom. Za učesnike/ce seminara obezbeđena je hrana i osveženje.

Ovaj seminar se održava u okviru projekta koji Građanske inicijative realizuju u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije i Asocijacijom malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS), a finansira Evropska unija.

Cilj ovog projekta je da kroz uključivanje javnosti i međusektorsku saradnju u vidu uspostavljanja lokalnih partnerstava (LP), doprinese rešavanju lokalnih socio-ekonomskih problema.
Projektom je planirano i iniciranje Programa za uspostavljanje LP oko identifikovanih socio-ekonomskih problema, kao i lokalna kampanja za promociju koncepta LP i budućeg nacrta Memoranduma o upostavljanju LP kako bi se uključio što veći broj zainteresovanih učesnika koji mogu da doprinesu rešavanju određenog problema. Po potrebi biće obezbeđena i dodatna podrška lokalnim organizacijama/institucijama u vidu svake vrste konsultacija.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.2.2012.

BESPOVRATNA POMOĆ LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predstavnicima 25 opština dodeljena bespovratna pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer uručili su danas predstavnicima 25 opština bespovratnu pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU.

Ljajić je na svečanosti uručenja ugovora, održanoj u Palati Srbije, naveo da je Srbija sa 74.500 izbeglih i približno 200.000 interno raseljenih osoba 13. zemlja u svetu i prva u Evropi po broju izbeglica.

Ministar je napomenuo da je 1996. godine u Srbiji bilo oko 700 kolektivnih centara i skoro 600.000 izbeglica, pri čemu je od tada do danas urađen veliki posao na rešavanju tog problema.

On je istakao da je taj posao završen zahvaljujući naporima Komesarijata za izbeglice, EU i međunarodne zajednice, i dodao da 3.500 ljudi i dalje živi u kolektivnim centrima.
Sve dok u potpunosti ne bude rešeno pitanje izbeglih lica neće biti ozbiljnog pomirenja u regionu, saopštio je Ljajić.

On je naglasio da je projektima socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica dodeljen novac u iznosu od 41.000 do 133.000 evra i da se većina njih, odnosno 21 projekat, odnosi na kućnu negu i pomoć osobama sa invaliditetom.

Kroz te projekte biće zaposleno skoro 150 osoba koje će proći neophodnu obuku, naveo je Ljajić.

Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izrazio je nadu da će u narednih pet do osam godina 16.780 porodica dobiti krov nad glavom, da će se neki vratiti u svoje domove u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i da će tako biti rešeno izbegličko pitanje u Srbiji.

Dežer je saopštio da je na konkurs prijavljeno 37 projekata, a izabrano 25, i napomenuo da u njihovom sprovođenju učestvuje 28 opština.

Opštine koja su dobile bespovratna sredstva su Batočina, Mladenovac, Kraljevo, Zvezdara, Čukarica, Temerin, Surdulica, Savski venac, Zaječar, Novi Sad, Beočin, Vlasotince, Žabari, Alibunar, Paraćin, Aleksinac, Pećinci, Kragujevac, Subotica, Knjaževac, Knić, Kuršumlija, Bela Palanka, Bojnik i Zemun.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.2.2012.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA USPOSTAVLJEN PORTAL ZA INFORMACIJE O BIODIVERZITETU

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je u saradnji sa Kancelarijom UNDP i Agencijom za zaštitu životne sredine uspostavilo "clearing-house mechanism" (CHM) - web portal za informacije o biodiverzitetu, kao jednu od obaveza iz Konvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti. Srpski CHM portal se hostuje u Evropskoj agenciji za životnu sredinu, a dostupan je na adresi: http://biodiverzitet-chm.rs/ (ONLINE).

Ovim se Srbija pridružuje velikom broju zemalja koji su CHM već uspostavile. Na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs sa leve strane nalazi se baner/link za CHM.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 27.2.2012.

ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE-OBAVEŠTENJE: Zdravstveni savet Srbije objavio obaveštenje da je doneo odluku da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora

Na sastanku Radnog tela Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika održanog 17.01.2012. godine odlučeno je da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora.

U slučaju kada organizator nije izvorni autor materijala neophodno je da to navede u aplikaciji (i to u okviru recenzije) i da dostavi ovlašćenje nadležnog lica za korišćenje tuđe intelektualne svojine (testova, video zapisa, slajdova i dr.) gde će biti definisano u kom obliku i u kom obimu je dozvoljeno korišćenje tuđe intelektualne svojine.

Odluka je jednoglasno doneta zbog nastalih problema na koje nam je ukazao Evropski Resuscitacioni Savet, kao i Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (European Resuscitation Council, Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore, Dopis ZSS Evropskom resuscitacionom savetu, Dopis ZSS Resuscitacionom savetu Srbije i Crne Gore).

Izvor: Vebsajt Zdravstvenog saveta Srbije, 27.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA (PROJEKATA) U OBLASTI STUDENTSKOG STANDARDA - UVOĐENJE, NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE HACCP I ISO SISTEMA U STUDENTSKIM CENTRIMA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU:

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. razdeo 10, čl. 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red), člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

• uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
• nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
• održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2. postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1. kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa (projekta);
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Za konkurs - programi (projekti) u studentskom standard, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)
 Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Konkursi/2012/Studentski_standard/Konkurs%20za%20finansiranje%20programa%20u%20oblasti%20studentskog%20standarda.doc (ONLINE)

Upitnik za ustanove studentskog standarda za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti studentskog standarda u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU:

Rok za podnošenje prijave je 30. mart 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.850.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Prijava mora da sadrži:

• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Registrovane crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i organizacije i ustanove čiji su one osnivači, pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti putem zahteva koji podnose neposredno pokrajinskom sekretaru u toku godine.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2012/verske/Konkurs_verske.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA U MEĐUGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine

Na osnovu Odluke o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010, 14/2011 i 1/2012 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu
Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini, i to: na iznos od 130.000.000,00 dinara za prevoz učenika srednjih škola i 40.000.000,00 dinara za prevoz studenata.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

1. Učenički prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj učenika srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2011).

2. Studentski prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj studenata u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine (grada); svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija; i
• mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju uslove iz prethodne alineje.

3. Način podnošenja zahteva

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22. februara 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom "Za konkurs - regresiranje prevoza", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade APV).

4. Odlučivanje po zahtevima

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat (Komisija) zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na Internet sajtu Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.
Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Upitnik za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2012. godinu i Upitnik za regresiranje prevoza studenata za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

FOND ZA RAZVOJ NAJAVIO DA SE OČEKUJE 13 MILIJARDI DINARA ZA KREDITIRANJE PRIVREDE U 2012. GODINI:

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 5. marta, a novine ove godine su odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva i smanjenje limita za odobravanje kredita

Fond za razvoj najavio je da se očekuje 13 milijardi dinara za kreditiranje privrede u 2012. godini.

Kamate bi trebalo da ostanu iste, izuzev njihovog smanjenja kod kredita za preduzetnike. Ona sada iznosi 3,5 odsto godišnje ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka, odnosno 2 odsto ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Posebnu pažnju Fond će posvetiti i starim zanatima.

Kamatne stope u 2012. godini kreću se, inače, od jedan do 4,5 odsto i zavise od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sredine u kojoj posluje privredni subjekat.

Ove godine novina je odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva, za šta je planirano 200 miliona dinara. Krediti bi bili od pola miliona do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od dva do tri odsto godišnje I grejs periodom od 12 meseci.

Druga novina je smanjenje limita za odobravanje kredita.

"Programom Fonda predviđeno je značajno ograničenje sredstava za velike privredne subjekte, a prioritet u kreditiranju imaće mala i srednja preduzeća. I sama procedura odobravanja kredita za njih će biti pojednostavljena", izjavila je Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj.

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 05. marta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim. red), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2012. godine.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

• Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red).

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja;
- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
- kapacitete ugostiteljske ponude;
- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
- nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- unapređenje marketinga domaće turističke ponude;

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Integralni tekst konkursa i prateći materijali dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

VLADA RS USVOJILA PREDLOG ZAKONA PO KOME DRŽAVA TREBA DA BUDE GARANT ZA KREDIT OD PET MILIONA EVRA KOMPANIJE JAT TEHNIKA

Novosti

Vlada RS usvojila  predlog zakona po kome država treba da bude garant za vraćanje kredita od pet miliona evra koji će uzeti kompanija Jat tehnika.

Kredit će Jat tehnika uzeti za izgradnju hangara potrebnog za održavanje i popravku aviona "Boing 737 NG" i osvajanja tehnike održavanja i opravke "Erbasa 320".

Kredit se podiže kod Unikredit banke, sa godišnjom kamatom od 6,49 odsto plus tromesečna vrednost euribora, sa periodom počeka od tri godine i rokom otplate od pet godina.

Predlog zakona upućen je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

SKUPŠTINA RS IZABRALA ČLANA VSS I ZAMENIKE JAVNIH TUŽILACA

Autor: M. R. M

Skupština Srbije izabrala je juče sudiju u Apelacionom sudu u Kragujevcu Miroljuba Tomića za člana Visokog saveta sudstva. Za Tomića je glasalo 126 poslanika, među kojima i poslanici SPO.

Poslanici SPO su pre tri sedmice odbili da podrže te odluke, nezadovoljni što vladajuća većina nije izašla u susret njihovim zahtevima za smenu ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića i državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Sanje Čeković, njihovih doskorašnjih stranačkih kolega. Izbor Tomića predložio je VSS. Poslanici su na predlog Državnog veća tužilaca, izabrali za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Vladimira Đorđevića i Miodraga Markovića, u Osnovom tužilaštvu u Vranju Branislavu Mihajlović, a u Kragujevcu Vesnu Ostojić. Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu izabran je Miroslav Rakić, dok je za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu izabran Bojan Prstojević.

Danas

AKTIVNOSTI KOJE APR PREDUZIMA U SKLOPU USKLAĐIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

APR

Agencija je, po službenoj dužnosti, izvršila usklađivanje poslovnih imena, dok će krajem aprila APR automatski izvršiti i usklađivanje kapitala kod privrednih društava i preduzetnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Automatskim sprovođenjem ove dve administrativne procedure, Agencija je ostvarila uštedu za privredu u vrednosti od 300 miliona dinara. 

Video prezentacija… dalje
http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx

APR UPOZORAVA DA SE BLIŽE SE ROKOVI ZA PREVOĐENJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

APR

U skladu sa odredbama Zakona o sportu, sve sportske organizacije imaju obavezu da do 12. aprila podnesu prijavu za prevođenje, dok postojeće zadužbine i fondacije imaju još tri dana za podnošenje prijava za preregistraciju, u skladu sa ZAKONOM O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon)
Član 68

Zadužbine, fondacije i fondovi osnovani i upisani u registre prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima ("Službeni glasnik SRS", broj 59/89) nastavljaju sa radom kao zadužbine i fondacije s tim što su dužni da u roku od 12 meseci od dana početka primene ovog zakona usklade svoj statut i druge opšte akte sa odredbama ovog zakona i da podnesu prijavu za upis u Registar u skladu sa odredbama ovog zakona.

Uz prijavu za upis u Registar usklađivanja iz stava 1. ovog člana i dokumentaciju propisanu aktom ministra, dostavlja se i potvrda o ranije izvršenom upisu u registar prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima ("Službeni glasnik SRS", broj 59/89), koju izdaje Ministarstvo.

Fondovi iz stava 1. ovog člana od dana početka primene ovog zakona nastavljaju sa radom pod nazivom pod kojim su upisani u registar, kao fondacije.

Zadužbine i fondacije koje ne postupe u skladu sa odredbama ovog člana, istekom roka iz stava 1. ovog člana prestaju sa radom.

Za prijavu za upis u Registar usklađivanja iz stava 1. ovog člana ne plaća se naknada za upis u Registar.

Video prezentacija… dalje
http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx

SINDIKAT PODRŽAO ZAHTEVE DA SE STAVI VAN SNAGE UREDBA VLADE SRBIJE O SMANJENJU KOEFICIJENATA ZA PLATE ZAPOSLENIH U OPŠTINSKIM I GRADSKIM UPRAVAMA

Tanjug

Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata Novog Sada podržalo je danas zahteve da se hitno stavi van snage Uredba Vlade Srbije o smanjenju koeficijenata za plate zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama,  jer se njome krše odredbe zaključenog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

Ovom Uredbom istovremeno se narušava pravni sistem države, s obzirom na to da se pristupa otvorenoj diskriminaciji zaposlenih u organima uprave, koji su za isti posao na različit način vrednovani, a u zavisnosti od mesta rada, saopštio je taj Sindikat.

Sindikat  podseća da Uredba predviđa tri grupe koeficijenata za iste poslove i to posebno za Beograd i teritorijalnu autonomiju, posebno za gradove i posebno za opštine.

Takođe, Uredbom se značajno smanjuju zarade zaposlenima sa srednjom i nižom stručnom spremom, što je, u postojećoj ekonomskoj situaciji, nedopustivo, dodaje se u saopštenju.

Gradsko veće SSS Novog Sada ocenjuje da je o ovom problemu potrebno da raspravljaju i Socijalno - ekonomski saveti Novog Sada i Srbije, kako bi zajedno sa Gradskim odborom sindikata uprave pravosuđa i društvenih organizacija Novog Sada, uputili preporuku Vladi Srbije da Uredbu hitno stavi van snage.

DRŽAVNI ORGANI U SRBIJI DUŽNI SU DA DO 1. MARTA 2012. OBAVESTE AGENCIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O POKLONIMA KOJE SU FUNKCIONERI PRIMILI U 2011. GODINI

RTV, Tanjug, Beta

Državni organi u Srbiji dužni su da do 1. marta obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije o poklonima koje su funkcioneri primili u 2011. godini.

Agencija će listu do 1. juna objaviti na svom sajtu.

Izmenom Pravilnika Agencije propisana je obaveza državnih organa da sačine spisak poklona za svakog funkcionera.

Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, funkcioner je dužan da poklon vrednosti veće od pet odsto prosečne plate, preda organu nadležnom za postupanje javnom imovinom.
Poklone vrednosti manje od te, odnosno 1.900 dinara, funkcioner može da zadrži kao ličnu svojinu.

Funkcioner ne sme da zadrži prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine, čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji.

Funkcioner, prema zakonu, ne sme da primi poklon u vezi sa obavljanjem javne funkcije, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona, ali ni tada, ako je u novcu i hartijama od vrednosti.
Zakonom je utvrđeno da funkcioner kome je ponuđen poklon koji ne sme da primi, dužan da ponudu odbije i da saopšti poklonodavcu da poklon, ako ga primi, postaje javna svojina.

Ako funkcioner nije mogao da odbije prijem poklona, dužan je da poklon preda organu nadležnom za postupanje sa imovinom u javnoj svojini.

ZAHTEVI ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE OD 1. MARTA 2012. GODINE NA ŠALTERIMA 150 POŠTA

Tanjug

Zahteve za vraćanje oduzete imovine, odnosno, obeštećenje, građani će od 1. marta moći da predaju na šalterima 150 pošta u Srbiji, saopšteno je danas iz Pošte Srbije.
Prijem zahteva će se obavljati na šalterima koji će biti posebno obeleženi, a za uslugu prijema i obrade zahteva podnosioci ne plaćaju nadoknadu.

Obrazac zahteva dostupan je na sajtu, a za podnosioce koji nisu u mogućnosti da ga preuzmu, zahtev može da odštampa službenik na šalteru.

S obzirom na obim dokumentacije koja je propisana, procedura na šalteru neminovno će trajati nešto duže.

Kako bi korisnicima maksimalno izašli u susret, obavezno je zakazivanje termina za podnošenje zahteva posredstvom Kontakt centra Pošte, na telefon 011/ 3607-505.

Detaljna uputstva o proceduri i neophodnoj dokumentaciji podnosioci zahteva mogu da preuzmu i na sajtu, na kome će biti dostupne i informacije o statusu podnetog zahteva i na kome će Agencija za restituciju jednom mesečno objavljivati izvod iz evidencije o primljenim zahtevima.

PREDSEDNIK AMERIČKE KOMPANIJE NJU DŽENEREJŠN NAJAVIO IZGRADNJU ENERGETSKIH POSTROJENJA VREDNIH ČETIRI MILIJARDE DOLARA U SRBIJI

B92, Beta

Predsednik američke kompanije Nju dženerejšn pauer Čirinijev Katurija najavio je izgradnju energetskih postrojenja vrednih četiri milijarde dolara u Srbiji.

Elektroprivreda Srbije je saopštila da je Katurija najavio da će ta energteska kompanija i konzorcijum firmi sa kojima sarađuje, sa EPS-om 20. marta potpisati pismo o namerama za gradnju 1.430 megavata energetskih kapaciteta vrednih skoro četiri milijarde dolara.

"Reč je o projektima od 50 megavata korišćenja solarne energije, 200 megavata na biomasu, 50 megavata za korišćenje otpada, 450 megavata vetroenergije i 680 megavata velikih hidroprojekata", rekao je Katurija u Briselu na debati "Upoznajte Srbiju kao investicionu destinaciju".

Precizrao je da se da su u konzorcijumu firme sa kojima Nju dženerejšn pauer sarađuje, kao što su Iton, Džouns Lang Lasal, Martifer grupa, Tošiba, Orenco Hidropauer.

"U Beloj knjizi EPS-a pronašli smo potencijal za korišćenje obnovljivih izvora i ako Srbija želi da bude članica EU, a jasno je da želi, treba da se pripremi za 2020. godinu kada 20 odsto energije treba da bude 'zelena' energija", rekao je Katurija.

Skup Upoznajte Srbiju kao investicionu destinaciju održan je u organizaciji "Prijatelja Evrope", pod pokroviteljstvom Vlade Srbije i uz podršku EPS-a, Transnafte i Dunav osiguranja.

Kako je istakao EPS, predstavnik nemačke kompanije RVE rekao je da zajednička kompanija za EPS-om za gradnju pet hidroelektrana na Velikoj Moravi uveliko radi i da su u toku geološka istraživanja.

"Planirano je pet hidroelektrana ima snagu 150 megavata i godišnju proizvodnju 650 miliona kilovat sati", rekao je on.

Hajl je istakao da se očekuje da gradnja prve hidroemtrane počne 2014. ili 2015. godine, dok bi prva proizvodnja krenula 2017. ili 2018. godine.

 

NOVI PROTOKOL O KONVENCIJI O PRAVIMA DECE, POTPISALO DVADESET ZEMALJA, MEĐU KOJIMA JE I SRBIJA

B92

Novi protokol o Konvenciji o pravima dece, potpisalo dvadeset zemalja, među kojima je i Srbija.

Protokol daje mogućnost deci da se obrate UN u slučaju nekog sudskog spora u njihovoj zemlji.

Protokol je potpisan u okviru zasedanja Saveta UN za ljudska prava u Ženevi, izjavila je neimenovana vladina organizacija, koja se zalaže za primenu tog protokola.

Ukupno 12 zemalja iz Evrope (Nemačka, Austrija, Belgija, Španija, Finska, Italija, Luksemburga, Crna Gora, Portugal, Srbija, Slovačka i Slovenija), pet iz Južne Amerike (Brazil, Čile, Kostarika, Peru i Urugvaj) i dve afričke (Mali i Marok), kao i Maldivi, potpisali su taj protokol.

Da bi protokol stupio na snagu treba da ga ratifikuje najmanje deset država.

Taj dokument će ojačati Protokol o zaštiti dece i dva već postojeća protokola o zabrani prodaje i prostituciji dece, dečje pornografije, kao i uključivanja dece u oružane konflikte.

Ovaj protokol je 19. decembra 2011. godine usvojila Generalna skupština UN.

MEDIJSKA STRATEGIJA ZA OPORAVAK MEDIJA NA MAĐARSKOM JEZIKU

RTV, Beta

Medijska strategija koju je izradio Nacionalni savet Mađara, predviđa mere za oporavak medija na mađarskom jeziku, formiranje Mađarske medijske mreže i izveštavanje "u mađarskom duhu" s ciljem očuvanja identiteta Mađara u Vojvodini.

"Strategija predstavlja vodič u formiranju racionalnog i funkcionalnog medijskog sistema vojvođanskih Mađara koji obuhvata celu Vojvodinu, a istovremeno je povezan i sa mađarskom medijskom mrežom Karpatskog basena", navodi se u tom dokumentu, čiji nezvanični prevod na srpski jezik može da se pronađe na sajtu Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Originalni tekst Medijske strategije vojvođanskih Mađara za period od 2011. do 2016. godine može da se pronađe na sajtu Nacionalnog saveta Mađara, ali jedino na mađarskom jeziku.
Ta strategija predviđa i konkretne mere za povećanje gledanosti i čitanosti medija na mađarskom jeziku, među kojima je i jačanje masovnih komunikacija tipa javnog servisa, koje su "u mađarskom duhu" i koje izgrađuju, održavaju i razvijaju zajednicu.

Očekivanja koja su formulisana strategijom su obaveznog karaktera za medije poput javnog servisa kojima je Nacionalni savet Mađara osnivač ili suosnivač, a za objavljene sadržaje i za pridržavanje i ostvarivanje predočenih smernica u Medijskog strategiji odgovoran je direktor i glavni urednik.

Predviđeno je da poštovanje formulisanih smernica nadzire stručno telo čiji je osnivač Nacionalni savet Mađara. Trećina njegovih članova će se birati na predlog štampanih medija, trećina na predlog elektronskih medija, a trećina na predlog Odbora za informisanje Nacionalnog saveta.

"Nacionalni savet očekuje od svih članica buduće Medijske mreže vojvođanskih Mađara da se pridržavaju vrednosnog sistema", piše u strategiji.

Prema tom dokumentu, zadatak medija na mađarskom jeziku u Vojvodini je da, između ostalog, efikasno doprinose jačanju samosvesti o identitetu vojvođanske mađarske zajednice, produbljivanju osećaja uzajamne pripadnosti, jačanju kohezije zajednice.

Mediji treba da doprinesu i poštovanju i podržavanju porodičnih vrednosti, kao i podsticanju zasnivanja porodice i rađanja dece, piše u strategiji.

Medijima se sugeriše da "dostojno obeleže, prezentuju vest i izveštavaju" o praznicima mađarske nacije i vojvođanske mađarske zajednice, kao i o značajnim datumima i događajima koji čuvaju tradiciju, ali i da "obavezno" objavljuju informacije o Mađarima u dijaspori i u "enklavama".

Takođe, od medija se očekuje da neguju i jačaju verski identitet kao "organski deo identitetske svesti vojvođanske mađarske zajednice".

Medijska strategija, koja je usvojena krajem novembra prošle godine, donosi i pregled stanja u medijima na mađarskom jeziku, koji se oslanja na istraživanje Društva za regionalne nauke iz Subotice.

Prema tom istraživanju, za vojvođanske Mađare mediji su najvažniji zbog informacija, zatim zabave, kao i zbog očuvanja svesti o mađarskoj nacionalnoj pripadnosti.

Rezultati pokazuju da se pretežni deo ispitanika informiše iz vojvođanskih mađarskih medija, kao i iz medija u Mađarskoj, dok je u porastu informisanje vojvođanskih Mađara kroz medije na srpskom jeziku, što Nacionalni savet vidi kao problem.

"Na ovo svakako treba reagovati i sprečiti da se trajno odvuče značajniji deo vojvođanskih mađarskih medijskih korisnika", piše u strategiji.

Navodi se da u Vojvodini postoji više od 100 pokrajinskih, regionalnih i lokalnih medija koji u potpunosti ili delimično informišu na mađarskom jeziku, ali ih istovremeno karakteriše i profesionalno nazadovanje novinara i gubitak tržišta.

U strategiji se ocenjuje da se privatizacija medija pokazala kao "najlošije rešenje", jer ona "po pravilu" vodi ka ukidanju sadržaja na manjinskim jezicima.

Ocenjuje se i da je radio-stanicama na mađarskom jeziku raspodeljeno manje dozvola nego što bi bilo opravdano, zbog čega su srednji i južni Banat ostali bez radijskog programa na mađarskom jeziku.

Strategijom se predviđa i osnivanje Mađarskog medijskog i kulturnog centra u Novom Sadu.

TRGOVINSKI SPORAZUMI PRUŽAJU SPRSKOJ PRIVREDI MOGUĆNOST PRISTUPA TRŽIŠTU OD JEDNE MILIJARDI LJUDI POD POVLAŠĆENIM USLOVIMA

Srbija mora dobro da se pripremi za zaštitu privrede od štete, poput nelojalne konkurencije, koju bi mogli da izazovu trgovinski sporazumi.

Predstavnik nemačke ambasade u Beogradu Kristof Ajhen je na 2. godišnjoj konferenciji o spoljnotrgovinskim instrumentima kao primer koristi od trgovinskih sporazuma naveo činjenicu da srpski izvoznici imaju tri puta veću korist nego evropski izvoznici od primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije.

"Prema podacima koje je nedavno objavila Vlada Srbije evropski izvoznici su od Prelaznog trgovinskog sporazuma u periodu 2009-2011. imali korist od 439 miliona evra a srpski oko tri puta veću, 1,48 milijardi evra", istakao je Ajhen.

Kako je naveo, trgovinski sporazumi sa Rusijom, Belorusijom, Turskom i drugi bilateralni sporazumi, kao i CEFTA i povlašćeni položaj na tržištima SAD i EU, pružaju sprskoj privredi mogućnost pristupa tržištu od jedne milijardi ljudi pod povlašćenim uslovima.

Ajhen je ocenio da zato Srbija može biti centar za proizvodnju robe namenjenje bescarinskom izvozu i kao primer naveo nemački Simens koji je pokrenuo u Srbiji proizvodnju generatora za vetrenjače, namenjenih izvozu.

Na skupu je ukazano da je potrebno iskoristiti pogodnosti slobodne trgovine, ali i zaštititi privredu, zbog čega je EU od novembra 2007. do novembra 2009. sprovela projekat za jačanja kapaciteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u izradi trgovinske politike i pregovaranju o trgovinskim sporazumima.

ŠVAJCARSKA ĆE MORATI DA PRIHVATI AUTOMATSKU RAZMENU PODATAKA O KLIJENTIMA SVOJIH BANAKA SA EU

Capital

Švajcarska će morati da prihvati automatsku razmenu podataka o klijentima svojih banaka sa EU, izjavio je direktor Rajfajzen banke Pjerin Vinćenc.

On objašnjava da će do toga doći ukoliko strategija te zemlje za odbranu tajnovitosti banaka bude neuspešna pred merama za suzbijanje utaje poreza.

Globalna akcija protiv utaje poreza koju u poslednjih nekoliko godina sprovode vlade kojima nedostaje novac ugrozila je švajcarsku tradiciju garantovanja poverljivosti podataka o klijentima banaka.

Zahvaljujući ovoj politici, švajcarski bankarski sektor dostigao je vrednost od dva biliona dolara.

Vinćenc je rekao da državna strategija sklapanja poreskih sporazuma sa pojedinačnim evropskim državama može da propadne ukoliko vlasti u Bernu pristanu da predaju velike količine podataka Americi, na čemu Vašington insistira.

Ukoliko Amerikanci dobiju podatke o hiljadama klijenata i Evropljani će to tražiti. Moramo konačno pokazati da je švajcarska politika `čistog novca` ozbiljna. To će biti moguće samo u okviru strategije koja ima međunarodnu podršku”, rekao je on.

Švajcarska je postigla sporazume sa Nemačkom i Britanijom koji je omogućio građanima da plaćaju porez na tajne račune bez objavljivanja njihovog identiteta, ali se tome usprotivila Evropska komisija, koja želi da primora Švajcarsku da prihvati automatsku razmenu bankarskih podataka.

Švajcarska lobira već godinu dana za okončanje istrage koju provode vlasti SAD o radu 11 banaka, uključujući švajcarske “Kredit Svis” i “Julijus Ber”, u zamenu za plaćanje velikih nadoknada i transfer imena nekoliko hiljada američkih državljana koji su klijenti švajcarskih banaka.

Pritisak američkih istražnih vlasti doveo je do prekida saradnje najstarije švajcarske banke Vegelin sa Rajfajzenom, koji je otkupio Vegelinove poslove u SAD.

USTAVNI SAVET FRANCUSKE UKINUO ZAKON O PORICANJU GENOCIDA, OCENIVŠI DA JE TO U SUPROTNOSTI SA SLOBODOM IZRAŽAVANJA

B92, Beta

Ustavni savet Francuske ukinuo je zakon kojim se negiranje jermenskog genocida 1915. inkriminiše, ocenivši da je to u suprotnosti sa slobodom izražavanja.

Zakon o negiranju genocida nad Jermenima je izazvao diplomatsku krizu između Pariza i Ankare.

"Savet je ocenio da se sprečavanjem osporavanja ili postojanja sudske kvalifikacije neke vrste zločina čini nešto neustavno" i krši se sloboda izražavanja i komunukacije, navodi se u saopštenju.

Turska je sa "zadovoljstvom" danas prihvatila odluku Ustavnog saveta. "Velika kriza je izbegnuta između Francuske i Turske", izjavio je neimenovani portparol turske diplomatije.

Zakon, koji je usvojen u francuskom parlamentu 23. januara, podržao je predsednik Nikola Sarkozi, koji je obećao 1. februara novi tekst u slučaju ustavne cenzure.

Zakon o poricanju genocida, među kojima i jermenski 1915. godine, izglasan je uprkos pretnjama Turske i prisustvu nekoliko hiljada demonstranata tada ispred parlamenta u Parizu.

Velika većina poslanika glasala je za nacrt zakona, koji predviđa godinu dana zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negiranje genocida, koji je zakonom priznat.

Francuska priznaje dva genocida: prema Jevrejima u Drugom svetskom ratu i prema Jermenima, ali je do sada samo kažnjavala za poricanje prvog genocida.

Francuska je 2011. godine priznala postojanje genocida Otomanskog carstva nad Jermeninima između 1915. i 1917. godine, kada je stradalo, prema Jermenima, milion i po ljudi.

Turska priznaje da je poginulo do 500.000 Jermena, ali tokom sukoba i njihove nasilne deportacije prema Iraku, Siriji i Libanu, tada takođe pod Otomanskim carstvom.

Turska odbacuje termin genocid i smatra da je broj ubijenih Jermena preuveličan, a ukazuje i na to da je u tom sukobu žrtava bilo na obe strane.

Turska je pre usvajanja zakona zapretila da će početi da osuđuje "francuski kolonijalizam" na međunarodnim skupovima kao uzvratnu meru na plan Francuske da proglasi krivičnim delom poricanje da su masovna ubistva Jermena u otomanskoj Turskoj bila genocid.

Turska je tada zapretila da će, ako taj predlog bude usvojen, povući ambasadora iz Francuske, a turski premijer Redžep Tajip Erdogan rekao je da bi Francuska trebalo da ispita šta je ona radila u Africi, uz ocenu da je Francuska odgovorna za smrt hiljada ljudi u Alžiru i Ruandi.

RUMUNSKI PARLAMENT JE USVOJIO ZAKON O LUSTRACIJI, KOJI ONEMOGUĆAVA KOMUNISTIMA KOJI SU NEKADA IMALI VISOKE POLOŽAJE DA PONOVO DOĐU NA VLAST

B92, Beta

Rumunski parlament je usvojio Zakon o lustraciji, koji onemogućava komunistima koji su nekada imali visoke položaje da ponovo dođu na vlast

Rumunska javnost 20 godina čeka donošenje zakona o lustraciji. Bivši komunisti su se vratili na vlast, što objašnjava nerešene ili loše rešene probleme u Rumuniji.

Odmah posle rumunske revolucije, u martu 1990, usvojena je Temišvarska deklaracija, kojom se predviđa da bivši komunisti koji su bili na položajima i bili angažovani u političkoj policiji dobiju 20-godišnju zabranu obavljanja zvaničnih dužnosti.

Režim Jona Ilijeskua, koji je preuzeo vlast posle revolucije, nije prihvatio tu deklaraciju, a ni kasnije nisu uspeli pokušaji da se izglasa zakon o lustraciji.

Sadašnji zakon predviđa petogodišnju lustraciju za osobe koje su imale plaćene političke položaje u komunističkoj partiji – u centralnom, regionalnom i lokalnom aparatu, članove centralnog komiteta komunističke partije, članove Državnog saveta, ministre, osobe koje su radile u represivnom aparatu, direktore izdavačkih kuća, tužioce koji su praktikovali političku policiju.

Mnogi smatraju da je zakon o lustraciji prekasno usvojen i da neće doprineti ozdravljenju rumunskog društva, pošto su mnogi na koje se zakon može primeniti već stari, a mlađi ljudi su već "očistili" svoju prošlost antikomunističkim stavom posle revolucije i sada su na dobrim funkcijama.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE SPOLJNOTRGOVINSKIH INSTRUMENATA: Štampana verzija koju je pripremilo Ministarstvo ekonomije spakovana je u osam fascikli, a vodič postoji i u elektronskoj verziji

Zaštita srpske industrije, primenom antidampinških i drugih mera, od sada će biti efikasnija zahvaljujući praktičnom priručniku za korišćenje spoljnotrgovinskih instrumenata koje je pripremilo srpsko ministarstvo ekonomije, u saradnji sa ministarstvom ekonomije Nemačke.

Glavni saveti se odnose na zaštitu od dampinga, a to je praksa da izvoznik prodaje proizvod za izvoz po nižoj ceni nego što prodaje isti (ili sličan) proizvod na svom domaćem tržištu, ili kada je cena na domaćem tržištu izvoznika viša nego izvozna cena.

Priručnik je predstavljen danas u Privrednoj komori Srbije i predstavlja zapravo Administrativni vodič koji je spreman za praktičnu primenu, a sadrži i detaljno opisane postupke za zaštitu srpskih izvoznika na svetskom tržištu, ukoliko neka od drugih zemalja pokrene postupak protiv njih.

Štampana verzija spakovana je u osam fascikli, a vodič postoji i u elektronskoj verziji.

Kako su istakli predstavnici Ministarstva ekonomije, priručnik je prilično obiman, pa je za privrednike koji su zainteresovani da primene neki od postupaka zaštite najbolje da se jave Grupi za mere zaštite pri Ministarstvu ekonomije, koje će im dostaviti delove priručnika ali i upitnik na koji će privrednik koji traži zaštitu svojih proizvoda, morati da odgovori.

Na osnovu odgovora iz upitnika, nadležni u tom ministarstvu će znati da li ima osnova za pokretanje postupka zaštite.

Na konkretnom primeru, to bi izgledelo ovako: Proizvođač u Srbiji gubi udeo na svom domaćem tržištu zbog dampinškog uvoza, a za to postoje dokazi.

Proizvođač se obrati Ministarstvu za zaštitu od dampinškog i štetnog uvoza.

Grupa za mere zaštite, nakon što proveri da li je zahtev dovoljno osnovan, prihvaća ga i vlada pokreće postupak. Vlada obično ima dva meseca da odluči o tome.

Sledi ispitivanje, i na kraju vlada može uvesti dodatne dažbine na uvoz pomenutog proizvoda.

Postupak se smatra pokrenutim objavljivanjem u Službenom glasniku, a ispitivanje počinje na dan objavljivanja.

Pomoćnik ministra ekonomije Bojana Todorović izjavila je da je Srbija počela da se uključuje u brojne međunarodne trgovinske tokove, da taj proces traje već deset godina i da ga čini niz ugovora koji već jesu ili treba da budu zaključeni - od uključivanja u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa do uslova trgovanja u CEFTA regionu, Trgovinski sporazum o pridruživanju sa EU, ugovoreni sporazumi o slobodnoj trgovini sa nizom zemalja.

Zbog toga je, kako je istakla, neophodno da predstavnici državne administracije ali i privrednici budu upoznati sa pravilima zaštite svojih proizvoda i poslovanja na tržištu u zemlji i svetu.
Potpredsednik u PKS Mihailo Vesović izjavio je da je određeni nivo administriranja neminovan, ali taj postupak bi, bez obzira na to, trebalo da se pojednostavi kako bi se olakšalo privredi.

Upravo je priručnik jedan od instrumenata za to, istakao je Vesović i dodao da on predstavlja i dobru "branu" od nelojalne konkurencije i pomoći će da se u tržišnoj utakmici obezbedi ravnopravni tretman svih učesnika na tržištu.

Izvor: Tanjug, 28.2.2012.

PRODATO 891.008 DRŽAVNIH OBVEZNICA • Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održana 28. februara 2012. godine •

Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 28. februara 2012. godine, prodato je 891.008 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 8.910.080.000 dinara, što predstavlja 44,55 odsto obima emisije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 14,7 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 01. marta 2015. godine. Godišnja kuponska stopa iznosi 10 odsto, a isplata kupona vršiće se polugodišnje do datuma dospeća.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 28.2.2012.

POSLOVNI FORUM SRPSKIH I RUMUNSKIH PRIVREDNIKA BIĆE ODRŽAN 21. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavu učešća je 6. mart 2012. godine •

Privrednu komoru Srbije će 21.marta 2012. godine posetiti privredna delegacija iz Rumunije koju će predvoditi potpredsednik Privredne komore Rumunije g-din Gheorghe Aldea.

Tokom ove posete u Privrednoj komori Srbije će se održati Poslovni forum srpskih i rumunskih privrednika u cilju informisanja rumunskih privrednika o privrednom ambijentu, mogućnostima za saradnju i investiranje u Srbiji.

Bilateralni razgovori privrednika dve zemlje u cilju pronalaženja novih poslovnih partnera će biti održani u nastavku rada Poslovnog foruma (spisak privrednika u prilogu).

Pozivamo vas da učestvujete na forumu i bilateralnim razgovorima privrednika koji će se održati 21. marta 2012. godine u Privrednoj komori Srbije (Resavska 15, sala 2 sa početkom u 11,00 časova)

Molimo vas da svoje učešće potvrdite popunjavanjem prijavnog lista (u prilogu) do 06. marta 2012. godine (kontakt osoba Bojana Ružić, tel: 011/ 3231-027, e-mail: bojana.ruzic@pks.rs, faks 011/3248-060.

Prijavni list, Spisak rumunskih privrednika i Program foruma možete preuzeti na http://www.pkv.co.rs/node/819 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 27.2.2012.

KRETANJE INFLACIJE U JANUARU 2012. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena je u januaru iznosio 0,1%. Međugodišnja inflacija se, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, nalazi u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja i u januaru je iznosila 5,6%.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu, prvenstveno zbog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije s početka prethodne godine. Zbog toga očekujemo da će se međugodišnja inflacija privremeno spustiti do nivoa oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali će se potom stabilizovati oko cilja sredinom godine. Brzina pada inflacije zavisiće od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike u zemlji.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 23.2.2012.

PRODATO 223.411 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 22. februara 2012. godine

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. februara 2012. godine, prodato je 223.411 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.234.110.000,00 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.2.2012.

PROMOVISAN OBRAZOVNI PORTAL "KLIK DO ZNANJA" - INTERNET KATALOG ZA OBRAZOVNE TEME

Obrazovni portal "Klik do znanja", koji je "onlajn" promovisan u "Majkrosoftovoj" kancelariji u Beogradu, predstavlja Internet katalog sa linkovima do korisnih sadržaja vezanih za nastavne predmete, ali i druge teme važne za obrazovanje.

Katalog je stvorila samoorganizovana grupa od oko 40 nastavnika iz mnogih gradova u Srbiji kao što su Bačka Palanka, Vršac, Aleksinac, Beograd, Požarevac, Kraljevo i ostali.
Oni su uložili mnogo sati volonterskog rada i organizovali bogatu riznicu znanja na Internetu.

Portal se nalazi na lokaciji www.klikdoznanja.edu.rs ili na www.klikdoznanja.obr.srb (adresa se piše na ćirilici).

Koordinatori projekta i administratori portala su nastavnica VI beogradske gimnazije Snežana Marković i nastavnica ŠC "Nikola Tesla" iz Vršca Svetlana Radlovački.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST KUPCA PRVOG STANA DA OSTVARI PRAVO NA REFUNDACIJU PDV KADA JE CENA STANA ISPLAĆENA OSNIVAČU PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE PRODAVAC - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA LICA KOJE NIJE OBVEZNIK DA KAO PORESKI DUŽNIK OBRAČUNA I PLATI PDV NA PROMET KOJI MU JE IZVRŠILO STRANO LICE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA - Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja: član 6
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NOVČANIH SREDSTAVA KOJA FOND DOBIJA OD DONATORA I UVOZA DOBARA ČIJA SE NABAVKA FINANSIRA SREDSTVIMA DONACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 26
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA KONTINUIRANOG OBRAZOVANJA MEDICINSKIH RADNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE DECE KOJI VRŠI SPECIJALNA BOLNICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET USLUGA IZ OBLASTI ZOOHIGIJENE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo finansija: STOPA PO KOJOJ SE OBRAČUNAVA PDV NA PROMET I UVOZ MIKROBIOLOŠKOG ĐUBRIVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA PETU NEDELJU 2012. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA SEDMU NEDELJU 2012. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: KOPIJE CERTIFIKATA O POREKLU ROBE OBRAZAC FORM CT-2 KOJI SE IZDAJE OD STRANE KAZAHSTANSKIH NADLEŽNIH ORGANA - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan: član 11 Priloga 3
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O IZGLEDU I POČETKU IZDAVANJA CERTIFIKATA O POREKLU ROBE FORM CT-2 NA OSNOVU PRIMENE SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE - Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine: član 11 Priloga B
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA TRANZITNIH DOZVOLA ZA ITALIJANSKE PREVOZNIKE KOJE SU GREŠKOM ODŠTAMPNE KAO ŠPANSKE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 42
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O POČETKU PRIMENE NOVE LISTE OSTALIH DERIVATA NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°C NA KOJE SE PLAĆA AKCIZA - Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°c: član 1
 • Uprava carina: OTVORENA EX POZICIJA U TARIFNOM BROJU 3002 RADI PRIMENE POSEBNE PORESKE STOPE PRILIKOM UVOZA MIKROBIOLOŠKOG ĐUBRIVA - Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV: član 5a
 • Uprava carina: ROKOVI PREDAJE ROBE ODREDIŠNOJ CARINARNICI ZA PERIOD DOK TRAJU VREMENSKE NEPOGODE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: član 411 stav 6
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTACI NARUČENOG DELA KOJI GA ČINE NEUPOTREBLJIVIM - Zakon o obligacionim odnosima: član 210 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PLAĆANJE CENE ZA ISPORUČENU ROBU PRIMLJENU BEZ PRIGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 454
 • Privredni apelacioni sud: ZAHTEV STRANKE ZA NADOKNADU TROŠKOVA PREVOZA - Zakon o parničnom postupku: čl. 149 i 150
 • Upravni sud: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI LICA KOJE JE OSTVARILO PRAVO NA NAKNADU PLATE - Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti: član 67
 • Upravni sud: NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI OSNIVAČA PREDUZEĆA - Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti: član 105 stav 1 tačka 5)
 • Upravni sud: PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA RAZGLEDANJE SPISA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 70
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BACKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 47997/06) - POVREDA PRAVA NA PRISTUP SUDU I OCENA PRIGOVORA NEISCRPLJENOSTI UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1
Likvidacije:

 • Privredni apelacioni sud: NAČIN ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE IZMEĐU PRAVNIH LICA - Zakon o platnom prometu: čl. 3 i 32
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE DONETE MEĐU ISTIM STRANKAMA POVODOM ISTE PRAVNE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 422 stav 1 tačka 6)
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O OTVARANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA STEČAJNOM DUŽNIKU - Zakon o stečaju: čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA UPLATE PREDUJMA U POSEBNOM POSTUPKU U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE - Zakon o stečaju: član 10 i čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OTVARANJE STEČAJA I PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNI USLOVI ZA ZASNIVANJE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA U FAZI PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 81
 • Privredni apelacioni sud: RAZLOZI ZA DUGOTRAJNU NESPOSOBNOST PLAĆANJA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečaju: član 153
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST VOLJA UGOVORNIH STRANA U MOMENTU ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O ARBITRAŽI - Zakon o arbitraži: član 10
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA NA KOJIMA SE ZASNIVA PRIZANJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 88
Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.