Aktuelne vesti na dan 28. februar 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 28. februar 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 39 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 14/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 14 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 13 OD 24.2. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

 • ODLUKA O IDENTIFIKACIONOJ LEGITIMACIJI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA ODBRANU OD POPLAVA
 • ODLUKA O PLANU REALIZACIJE MERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2012. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA POKRAJINSKIH SLUŽBENIKA IZ POKRAJINSKIH ORGANA ZA 2012. GODINU
 • POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, VAN KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (KRT 581), NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE UČEŠĆA AP VOJVODINE U REGRESIRANJU DELA TROŠKOVA CELODNEVNOG, ODNOSNO POLUDNEVNOG BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI, ODNOSNO OSNOVNOJ ŠKOLI ZA DETE TREĆEG, ODNOSNO ČETVRTOG REDA ROĐENJA U 2012. GODINI
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
 • UGOVOR O STABILNOSTI, KOORDINACIJI I UPRAVLJANJU U EKONOMSKOJ I MONETARNOJ UNIJI • Evropa u dve (više) brzina
 • OBAVEZA PRODAVCA DA OMOGUĆI KUPCU DA KAO VLASNIK VRŠI SVOJINSKA OVLAŠĆENJA NA NEPOKRETNOSTI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O PRODAJI
 • POVEZANOST PRAVNIH LICA PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA I NEMOGUĆNOST UGOVORNE KOMPENZACIJE NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
 • STICANJE OBRAZOVANJA PUTEM PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • STRATEŠKI PLAN (RAZVOJ) DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
 • POPUNJAVANJE MATIČNE EVIDENCIJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE U SLUČAJU PRESTANKA POHAĐANJA ŠKOLE
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • IZMENA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 13/2012: • Izmenjen je način popunjavanja Obrazaca SU i SU 2 koji se odnose na procenat umanjenja obračunatog poreza za 2011. godinu po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članovima 50a i 50b Zakona o porezu na dobit •
 • PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POKLONA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA • Primeri obračuna poreza i doprinosa sa neoporezivim iznosom koji se primenjuje od 1. februara 2012. godine
 • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2012. godine •
 • ZARADE: • Objavljeni podaci za januar 2012. godine •
 • NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MARTA 2012. GODINE
 • OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U FEBRUARU 2012. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • PRAKSA PREKRŠAJNIH SUDOVA IZ OBLASTI CARINSKIH PREKRŠAJA I PROBLEMI U PRAKSI
 • IZUZECI OD PODNOŠENJA CARINSKE DEKLARACIJE U PISMENOJ FORMI U POSTUPKU IZVOZA
 • USLOVI ZA IZDAVANJE JEDINSTVENOG I RETROAKTIVNOG ODOBRENJA POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 27.2. DO 4.3.2012. GODINE
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2012
PROSEČNA NETO ZARADA ISPLAĆENA U JANUARU IZNOSI 36.639 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji, isplaćena u januaru iznosila je 36.639 dinara i u odnosu na prosečnu zaradu u prethodnom mesecu nominalno je manja za 16,5 odsto, a realno za 16,6 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Prosečna bruto zarada u januaru iznosila je 50.829 dinara i u odnosu na prosečnu zaradu u decembru, nominalno je manja za 16,8 odsto, a realno za 16,9 odsto.

Prosečna neto zarada u januaru 2012. godine, u odnosu na prosečnu zaradu u januaru 2011. godine, nominalno je veća za 7,7 odsto, a realno za dva odsto.

Prosečna bruto zarada u Srbiji u januaru 2012. godine, u odnosu na prosečnu zaradu u istom mesecu lane nominalno je veća za 7,3 odsto, a realno za 1,6 odsto.

Izvor: Tanjug, 27.2.2012.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MARTA 2012. GODINE

U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 - usklađeni din. izn.) najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2012. godini


Period primene

Iznos najviše osnovice

"Sl. glasnik RS"

1.1.2012. do 31.1.2012.

266.195 (5 x 53.239)

99/2011

1.2.2012. do 29.2.2012.

305.580 (5 x 61.116)

6/2012

1.3.2012. do 31.3.2012.

254.145 (5 x 50.829)

Napomena: najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu, odnosno ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od navedene osnovice, a ne i za koji broj sati je takva zarada ostvarena.


       Period primene                                           Iznosi najniže osnovice                               "Sl. glasnik RS"
od 1.11.2011. do 31.01.2012.              18.817  (53.762 x 35%)                                        80/2011
od 1.02.2012. do 30.04.2012.              19.498  (55.708 x 35%)                                          6/2012
ZAKLJUČENO PRVO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI

U Danu za glasanje, 27. februara, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, izabrala Miroljuba Tomića, sudiju u Apelacionom sudu u Kragujevcu za člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova.

Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika izabrala je za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Vladimira Đorđevića i Miodraga Markovića, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju Branislava Mihajlovića i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu Vesnu Ostojić.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu izabran je Miroslav Rakić, a za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu izabran je Bojan Prstojević.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koju su tokom sednice ukazali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović zaključila je Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 27.2.2012.

IZABRAN NOVI ČLAN VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Skupština Srbije izabrala je danas sudiju u Apelacionom sudu u Kragujevcu Miroljuba Tomića za člana Visokog saveta sudstva (VSS).

Izbor Tomića za člana VSS iz reda sudija apelacionih sudova predložio je Visoki savet sudstva, koji je u obrazloženju te odluke naveo da se na taj način stvaraju uslovi za rad tog tela u punom sastavu.

Poslanici Skupštine Srbije su, na predlog Državnog veća tužilaca, izabrali i zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i u osnovnim javnim tužilaštvima u Vranju, Kragujevcu, Novom Sadu i Šapcu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.2.2012.

SEDNICA SKUPŠTINE AP VOJVODINE ODRŽANA 27. FEBRUARA 2012. GODINE:

Doneto više odluka i pokrajinskih skupštinskih odluka

Skupština AP Vojvodine održala je danas sednicu kojom su predsedavali predsednik Skupštine Šandor Egereši i potpredsednici. Na početku, Skupština je konstatovala da je poslaniku prof. dr Nenad Vunjaku prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima AP Vojvodine. U obrazloženju, pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli je rekao da je zbog jedinstva sistema, potrebno staviti van snage odluku o pitanjima koja se odnose na sukob interesa javnih funkcija u Pokrajini i pojasnio da je Agencija za borbu protiv korupcije donela pravilnik koji sadrži i rešenja iz Pokrajinske skupštinske odluke.

U nastavku sednice, Skupština je donela Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit", Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" i Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za dalekovod 2x400 tc "Pančevo 2"-Granica Rumunije. Uvodna obrazloženja je prethodno podnela pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački. Ona je ocenila da su prostorni planovi za područja posebne namene specijalnih rezervata prirode "Koviljsko - petrovaradinski rit" i "Gornje Podunavlje", izuzetno kvalitetni dokumenti koji sadrže sve potrebne mere zaštite korišćenja tih prostora, u skladu sa njihovim održivim razvojem i standardima EU u oblasti zaštite i upravljanja zaštićenim prostorima. Budući da se radi o izuzetno značajnim resursima sa velikim prirodnim, ambijentalnim, kulturno-istorijskim, privrednim i turističkim vrednostima, njihove prostorne planove ne treba shvatiti kao ograničenja, već kao razvojnu šansu kako za lokalne samouprave na čijem se području nalaze, tako i za Vojvodinu i širi region, kazala je Sremački. Kada je u pitanju Prostorni plan područja posebne namene za infrastrukturni koridor dvostrukog dalekovoda od 400KV TC Pančevo 2 - granica Rumunije, ona je pojasnila da je inicijativu podnelo JP Elektromreža Srbije, jer je interes da se na tom području obezbede uslovi za izgradnju bolje elektroenergetske mreže između Srbije i Rumunije, smanje prenosni gubici na mreži i unaprede alternativni vidovi proizvodnje energije.

Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici donela i tri Pokrajinske skupštinske odluke s ciljem da se ojača finansijski potencijal Razvojne banke Vojvodine. U pitanju su Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku rada Fonda za razvoj AP Vojvodine, Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine i Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu. Rešenja iz navedenh pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su detaljno obrazložili predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić. Oni su ukazali da je neophodno da se u uslovima globalne ekonomske krize svi razvojni finansijski potencijali u AP Vojvodini koncentrišu i usmere na obezbeđivanje potrebne finansijske podrške privredi i poljoprivredi, kao i otvaranju novih radnih mesta. Izdavanjem obveznica biće omogućeno da finansijski potencijal Razvojne banke bude uvećan za više od četiri milijarde dinara. Sredstva će se usmeravati prevashodno u linije koje se odnose na otvaranje novih radnih mesta, podršku izvozu i linije koje se odnose na osnaženje poljoprivrede. Fond za razvoj se stapa sa Razvojnom bankom Vojvodine jer prema mišnjelju Vlade, nema razloga da dve institicije rade jedan isti posao već će se kroz objedinjavanje finansijskih potencijala postići veći i snažniji efekat. Rebalans budžeta se vrši samo zbog toga da bi u tehničkom smislu takva ideja mogla da se realizuje, naveli su predstavnici pokrajinske Vlade.

Na kraju zasedanja, Skupština AP Vojvodine je donela Odluku o izmeni odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 27.2.2012.

REPUBLIČKI I LOKALNI IZBORI NA TERITORIJI CELE ZEMLJE BIĆE RASPISANI 13. MARTA, A ODRŽANI 29. APRILA ILI 6. MAJA 2012. GODINE

Predsednica skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da će republički i lokalni izbori na teritoriji cele zemlje biti raspisani 13. marta.

"Mi ćemo na teritoriji čitave zemlje raspisati izbore, ali to neće biti opšti lokalni izbori jer nekim odbornicima mandati ne ističu u ovom periodu", rekla je Đukić Dejanović za RTS i dodala da će se izbori na Kosovu i Metohiji odvijati u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kako predviđa Rezolucija 12 44.

Đukić Dejanović je ponovila i da će izbori biti održani 29. aprila ili 6. maja.

Odluka o statusu kandidata Srbiji za ulazak u EU, dodala je Đukić Dejanović, neće uticati na raspisivanje izbora jer su to dve odvojene radnje u proceduralnom i pravnom smislu, ali i političkom.

"Raspisivanje izbora je nešto o čemu govorimo nezavisno od odluke", podvukla je predsednica skupštine.

Ona je dodala da će poslanici danas završiti prvu vanrednu sednicu i glasati o kadrovskim rešenjima u oblasti pravosuđa, a potom započeti novu sednicu na kojoj će se ratifikovati veliki broj različitih sporazuma i ugovora.

Sutra će, navela je Đukić Dejanović biti dan za podnošenje amandmana i dodala da kada bude glasanje ne očekuje da će biti iznenađenja, jer su poslanici Srpskog pokreta obnove "odlučili da stranačke interese podrede parlamentarnim".

Predsednica skupštine je dodala da se na dnevnom redu današnje sednice ne nalaze zakonski predlozi, jer se zasedanje mora završiti do 29. februara.

Komentarišući sporazume i ugovore koji će se naći na sednici koja će danas početi, a koji se odnose na zaduživanja, Đukić Dejanović je rekla da je "bitnije od zaduživanja, da li će ona biti podsticajna za život građana".

Ona je dodala i da postoji saglasnost da se odobri kredit "Galenici" jer za njega postoji pokriće, zato što se tom preduzeću duguje.

Izvor: Tanjug, 27.2.2012.

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 1844. GODINE:

Pojedine odredbe Zakonika iz 1844. godine, kao što su odredbe o ugovoru o poklonu, o odbeglom roju pčela i o promeni vlasništva prilikom odrona zemljišta, još uvek se primenjuju u Srbiji, jer ta materija nije regulisana novim zakonima

Pojedine odredbe Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine još uvek se primenjuju u Srbiji, jer ta materija nije regulisana novim zakonima, potvrdilo je agenciji Beta više pravnika i advokata.

Srpski građanski zakonik se de fakto primenjivao sve do 1978. godine, kada je donet novi Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja - prim. red), koji ipak nije regulisao celokupnu materiju, pa se Srpski građanski zakonik i danas koristi u pojedinim odredbama.

On se i danas koristi kada je u pitanju ugovor o poklonu. Koristi se i kada je u pitanju odbegli roj pčela i predviđa da ukoliko vlasnik ne pronađe odbegli roj u roku od 24 sata, on pripada onome koji ga je našao.

"Roj od tvoga preseda tvoj je, i ti imaš vlasti ustopce vijati ga, i gde god nađeš, uzeti ga. No ako ti njega za 24 sata vijati prenebregneš, prestaje biti tvoj, i pripada kao i druga divljač onome, koji ga uhvati", navodi se u tom zakoniku iz polovine 19. veka.

Takođe, ovim zakonikom se određuje i promena vlasništva prilikom odrona zemljišta. Srpski građanski zakonik pisao je pravnik i književnik Jovan Hadžić, po ugledu na Austrijski građanski zakonik, uz unošenje delova iz "Zakonopravila" svetog Save i iz srpskog običajnog prava.

Rad na donošenju tog zakonika inicirao je knez Miloš Obrenović, koji je Hadžića angažovao uz pomoć austrijskih vlasti, jer je Vojvodina u to vreme pripadala Habsburškoj Monarhiji.
Zakonik je interesantan i jer ga je Hadžić pisao jezičkim stilom kakvim se pričalo u Vojvodini u 19. veku. Jovan Hadžić, poznat i pod pseudonimom Miloš Svetić, rođen je u Somboru 1799. godine a umro u Novom Sadu 1869. godine. Bio je književnik, prvi predsednik Matice srpske, dopisni član Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva. Hadžić je bio i jedan od najistaknutijih boraca protiv reforme srpskog jezika, koju je predvodio Vuk Stefanović Karadžić.

AUTOR: (BETA)
Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 27.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA:

Prema procenama Transparentnosti Srbije, ukidanjem Uprave za javne nabavke ukida se jedino kontrolno telo koje je u sistemu javnih nabavki radilo svoj posao i otvara se prostor za nove malverzacije

Javne nabavke su prošle godine vredele tri milijarde evra, što je 10 odsto bruto društvenog proizvoda Srbije, a svaka peta je bila neispravna, procena je Transparentnosti Srbije, piše današnji Blic.

Trougao vlast - partija - javno preduzeće obezbeđivao je poslove stranim firmama za proviziju, nabavljali su se rezervni delovi koji se nisu mogli upotrebiti, plaćalo se održavanje neinstaliranih softvera…

Ministri su koristili državne pare za banje i stomatologe, a tenderi su bili namešteni i pre objavljivanja, pokazuju istraživanja, a navodi list, uz konstataciju da izmene Zakona o javnim nabavkama otvaraju prostor za nove malverzacije.

Vladin Odbor za privredu i finansije usvojio je izmene Zakona o javnim nabavkama, predviđajući ukidanje Uprave za javne nabavke, jedinog kontrolnog tela koje je u sistemu javnih nabavki radilo svoj posao.

Srbija zbog korupcije u javnim nabavkama godišnje gubi između pola miljarde i 800 miliona evra. Istraživanja pokazuju da trošenje držanog novca u više od 25 odsto slučajeva nije bilo zakonito, a izveštaji Državne revizorske institucije da su nepravilnosti bile najčešće u javnim nabavkama, isplatama zarada, troškovima za reprezentaciju, piše Blic.

Izvor: RTV, 27.2.2012.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI:

Ukoliko lokalna samouprava obezbedi minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje programa zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u sufinansiranju tog programa ili mere        • Nacionalnoj službi za zapošljavanje je 136 lokalnih samouprava podnelo zahtev za sufinansiranje lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2012. godini u ukupnoj vrednosti od 787 miliona dinara •

Nacionalnoj službi za zapošljavanje je 136 lokalnih samouprava podnelo zahtev za sufinansiranje Lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2012. godini u ukupnoj vrednosti od 787 miliona dinara, što će sa dodatnim sredstvima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja omogućiti zapošljavanje više od 4.800 lica. U toku je postupak obrade podnetih zahteva u NSZ na osnovu čijeg predloga će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja doneti odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje.

Zahtevi su podneti u svim regionima Srbije (Beograd, Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Kosovo i Metohija). Od 136 ukupno podnetih zahteva, 135 se odnosi na lokalne samouprave dok je jedan zahtev podnet od strane Pokrajinskog sekretarijata AP Vojvodina.

Najviše sredstava prema LAPZ u 2012. godini opštine su izdvojile za subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima - 327 miliona dinara, zatim za sprovođenje javnih radova 259 miliona, te za subvencije za samozapošljavanje - 191 milion dinara, kao i za programe obuka nezaposlenih lica - 9 miliona dinara.

Najviše sredstava za programe zapošljavanja izdvojili su gradovi Niš - 35 miliona dinara, Vranje - 30 miliona dinara, Čačak - 30 miliona dinara i Kruševac - 25 miliona dinara. Ipak najzanimljiviji je podatak su opštine Kuršumlija i Tutin, koje spadaju u devastirana područja, prepoznale važnost podsticanja zapošljavanja i u ovoj godini iz lokalnog budžeta izdvojile po 15 miliona dinara, slično je uradila i opština Surdulica koja takođe spada u najnerazvijenije opštine koja je izdvojila 10 miliona dinara. Ove godine zahteve su podnele i opštine sa Kosova i Metohije, kao i Pokrajinski sekretarijat Vojvodine. Više zahteva podneto je iz opštine koje spadaju u nerazvijene (III i IV grupa razvijenosti) 82 zahteva, dok su razvijene opštine (I i II grupa razvijenosti) podnele 53 zahteva, što govori da su lokalne samouprave prepoznale važnost decentralizacije politike zapošljavanja čiji je cilj smanjenje regionalnih razlika i uključile se u rešavanje problema nezaposlenosti na lokalnom nivou.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 - prim. red) predviđeno je da ukoliko lokalna samouprava, obezbedi minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje programa zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u sufinansiranju tog programa ili mere. Onim lokalnim samoupravama koje prema stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava. Da bi opštine dobile sredstva iz budžeta potrebno je da imaju donet Lokalni akcioni plan zapošljavanja koji je usklađen sa Nacionalnim planom zapošljavanja, kao i formiran savet za zapošljavanje odnosno da ispune formalne uslove predviđene pozivom. Lokalne samouprave su za ovogodišnje sufinansiranje mera mogle da podnesu zahtev NSZ do 31. januara 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 27.2.2012.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA:

Na okruglom stolu "Problemima potrošača u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa" ocenjeno da je tarifni sistem za obračun električne energije nerazumljiv i da ga treba promeniti

Komunalna privreda je uvek bila u funkciji zaštite potrošača. Uskoro se očekuje strategija u ovoj oblasti i njihovo restrukturiranje.

U okviru projekta "Aktivni potrošači" koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, Centra za zaštitu potrošača "Forum Niš" u saradnji sa Udruženjem za trgovinu Privredne komore Srbije (PKS) organizovan je okrugli sto za kojim se govorilo o "Problemima potrošača u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa". Skup je otvorila sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Gordana Hašimbegović.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS Branimir Ljumović je rekao da u Srbiji postoji 305 preduzeća u oblasti komunalnih delatnosti. On je naglasio da je komunalna privreda uvek bila u funkciji zaštite potrošača. Po rečima Ljumovića, javna komunalna preduzeća su monopolisti. Njihova pozicija je jasno definisana, a uskoro se očekuje strategija u ovoj oblasti i njihovo restrukturiranje. Pored toga očekuje se i povraćaj imovime lokalnim vlastima, zastim uspostavljanje javnog i privatnog partnerstva gde je god to moguće. Inače, obaveza je države da svim građanima pod istim uslovima pruža kvalitetne usluge u ovoj delatnosti. Iznenađujuće u javnosti deluje odluka grada Novog Sada da se krene u postupak prodaje gradskog vodovoda. Protiv takve odluke se izjasnilo 26.000 građana. Slično je urađeno u Budimpešti pa je država ponovo krenula u postupak vraćanja vodovoda u svoju nadležnost.

Predsednik Centra za zaštitu potrošača "Forum Niš" Jovan Jovanović je istakao da imamo već treći Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red),. On je istakao da se cene usluga u ovoj oblasti moraju izračunavati tako da se potrošačima prikaže stvarna i realna cena. Međutim, rekao je Jovanović, oni koji pružaju ove usluge često su monopolisti pa se tako ponašaju da su iznad sudske vlasti. Primer je, recimo, nerazumljiv tarifni sistem kada je u pitanju električna energija. Takav sistem služi za prikrivanje stvarne cene od potrošača.

Po rečima asistenta na beogradskom Pravnom fakultetu Mihajla Cvetkovića potrošačima se uvek mogu naplaćivati samo stvarne usluge. Sad se traži da se ukine postojeći tarifni sistem kod električne energije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 27.2.2012.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA KONSULTANTA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZBOR STRATEŠKOG PARTNERA ZA EKSPLOATACIJU ULJNIH ŠKRILJACA:

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS", odnosno 25. mart 2012. godine do 11h

Javni poziv za konsultanta za pripremu i sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za eksploataciju uljnih škriljaca, objavljen u Službenom glasniku broj 13 od 24. februara 2012. godine.

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku usluga u otvorenom postupku.

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 116/08, u daljem tekstu: ZJN) Vlada je, u svojstvu zastupnika Republike Srbije (u daljem tekstu: naručilac), donela Odluku 05 Broj: 404-91/2012-3 od 12. januara 2012. godine o pokretanju postupka javne nabavke konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za ekploataciju, pripremu, preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata iz uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, primenom otvorenog postupka. Rešenjem naručioca 05 Broj: 02-118/2012-01 od 12. januara 2012. godine obrazovana je Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke, a Zaključkom 05 broj: 404-92/2012-1 od 12. januara 2012. godine, naručilac je ovlastio Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja da u ime i za račun Vlade sprovede postupak javne nabavke.

U skladu sa navedenim zaključkom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Beograd, Omladinskih brigada 1, sprovodi postupak javne nabavke i poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje ponude pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Predmet javne nabavke: usluge menadžmentskog konsaltinga-izbor konsultanta, koji će pružati stručnu pomoć u pripremi i sprovođenju postupka izbora strateškog partnera za ekploataciju, pripremu, preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata iz uljnih škriljaca Aleksinačkog basena.

Uslovi za učestvovanje u predmetnom postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan članom 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem dokumenata navedenih u konkursnoj dokumentaciji (mogu da budu neoverene kopije). Ponuđač čija ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija dužan je da u roku od tri dana, na osnovu pismenog zahteva naručioca, dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama.

Ako ponuđač ima sedište u stranoj državi, dokumentacija za dokazivanje uslova mora biti overena od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sedište, upravnog ili sudskog organa, odnosno privredne komore, odnosno ambasade te države u Srbiji, prevedena na srpski jezik i overena kod sudskog tumača.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 45. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.

Podnošenje ponuda (mesto, rok, vreme, način, naznaka...):

Ponude se podnose u pismenom obliku, u zapečaćenoj koverti, na adresu: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.
Koverat sa ponudom mora da ima oznaku: "ponuda-ne otvarati"; mora da se naznači predmet javne nabavke, a na poleđini koverte naziv i adresa ponuđača, i kontakt telefon.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS". Blagovremenim ponudama smatraće se sve one koje stignu naručiocu najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 11 časova.

Ukoliko rok ističe u dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili u dan državnog praznika, kao poslednji dan roka smatraće se prvi sledeći radni dan. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu poštom, mora da obezbedi da ista stigne naručiocu do poslednjeg dana navedenog roka do 11 časova.

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda obaviće se javno, istog dana po isteku roka za podnošenje ponuda u 11 časova i 15 minuta, kod naručioca na adresi Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda podnose punomoćje za učešće u postupku.

Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom, a naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponudu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Kriterijumi i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa konkursnom dokumentacijom i to po sledećim elementima kriterijuma: reference, radni plan, i ponuđena cena.

Opis i vrednosno izražavanje kriterijuma za ocenjivanje ponuda sadržani su u konkursnoj dokumentaciji.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (mesto, vreme, uslovi, rok, troškovi...):

Uvid u konkursnu dokumentaciju može da se izvrši svakog radnog dana od objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS" od 10 do 14 časova u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, VI sprat -kancelarija 613.

Konkursna dokumentacija neophodna za davanje ponude može da se bez naknade preuzme u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, u vremenu od 10 do 14 časova, uz ovlašćenje zainteresovanog ponuđača.

Ponudu može da podnese samo ponuđač koji je na propisan način preuzeo konkursnu dokumentaciju.

Ponuda se podnosi na srpskom jeziku.

Vrednosti u ponudi mogu biti iskazane u dinarima ili u eurima bez obračunatog poreza na dodatnu vrednost.Ako su vrednosti u ponudi date u eurima, za preračun u dinare koristiće se odgovarajući srednji kurs Narodne banke Srbije na dan kada je započeto otvaranje ponuda.

Ponude moraju da budu jasne i nedvosmislene, a važnost ponuda je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda, u skladu sa zakonom.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje predmetne nabavke usluga delimično poveriti podizvođaču. Ponuđač nije obavezan da izvršenje predmetne usluge delimično poveri podizvođaču.

Ponudu može da podnese grupa ponuđača.

Ponuđači mogu u pisanom obliku da traže dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.
Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude je 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Oluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će dostaviti svim ponuđačima, u roku od tri dana od dana donošenja iste.

Osobe za kontakt su: Dragan Zlatanović, telefon: 011/3-346-755 i Ljubodrag Milovanović, telefon: 011/31-32-576.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 27.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Na osnovu člana 8, razdeo 10, člana 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) i , člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.204.507,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja - 4.300.000, 00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja - 4.489.299,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika, ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje, za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
• materijal za obrazovanje; i
• usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije

1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja - 3.602.825,00 dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja - 3.812.383,00 dinara.
Navedena sredstva namenjena su za:
• unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
• obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
• dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
• dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
• ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
• dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
• dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. značaj programa/projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe/projekte koji se realizuju tokom tekuće 2012 godine;
3. postojanje drugih izvora za finansiranje programa/projekta.

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.  detaljan opis programa/projekta sa osnovnim podacima (naziv programa/projekta, cilj programa/projekta, mesto održavanja, vreme održavanja, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost programa/projekta, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo, program realizacije aktivnosti i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa/projekta;
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje ni oni zahtevi podnosilaca kojima su, tokom tekuće 2012. godine, već dodeljena finansijska sredstva iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju istog programa/projekta.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata (Upitnik sa prilozima), overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.
Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se realizovati tokom tekuće 2012. godine.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu. Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa/projekta. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa/projekta.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, "Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika sa prilozima, se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs
Upitnik za nevladine organizacije na teritoriji AP Vojvodine za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu i Upitnik za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Akonkurs-za-u-oblasti-osnovnog-i-srednjeg-obrazovanja-u-ap-vojvodini-za-2012&catid=1%3Anovosti&Itemid=3&lang=srl (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 27.2.2012.

TRIBINA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I NADLEŽNOSTIMA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA U OVOJ OBLASTI ZA PREDSTAVNIKE LOKALNE SAMOUPRAVE BIĆE ODRŽANA 2. MARTA 2012. GODINE

Predstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana će u petak, 2. marta 2012. posetiti Apatin. Tom prilikom organizovaće se dva događaja: tribina o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti za predstavnike lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, a potom i razgovor sa građanima ove opštine i primanje njihovih predstavki.

Satnica pomenutih događaja je sledeća:

- 11.00 - 12.30 h Tribina (zgrada Opštine Apatin, Srpskih vladara 29)
- 12.45 - 14.30 h Primanje građana/ki i njihovih predstavki

Uvodno izlaganje na tribini imaće zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, a prisutnima će se obratiti i predstavnici/e lokalne samouprave.

Osim što će imati prilike da na licu mesta podnesu predstavku ovoj instituciji, tokom razgovora sa zamenicom pokrajinskog ombudsmana i njenom saradnicom građani će takođe moći i da dobiju savete o mogućnostima ostvarivanja svojih prava u odnosu na pokrajinske i opštinske organe uprave, javna preduzeća i službe.

Posete opštinama tokom kojih se održavaju pomenute tribine, razgovori sa građanima i primanje njihovih predstavki institucija Pokrajinskog ombudsmana organizuje uz podršku Agencije UN za žene (UN Women). Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svesti javnosti o kršenju prava i diskriminaciji na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i mogućnosti zaštite žena. Očekuje se da će tribine za predstavnike lokalne samopurave i neposredni razgovori sa građanima, prvenstveno ženama, doprineti tome da se na lokalnom nivou povećaju institucionalni i lični kapaciteti građana i građanki za prepoznavanje kršenja njihovih prava na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa, rodnog identiteta i drugih ličnih svojstava. Budući da institucija Pokrajinskog ombudsmana kontroliše rad organa uprave, javnih preduzeća i ustanova na lokalnom i pokrajinskom nivou, prepoznavanje slučajeva kršenja ljudskih prava i diskriminacije na osnovu ličnih svojstava u ovim organima unapredilo bi i njihovo postupanje prema građanima.

Molimo medije da prema svojim mogućnostima najavljuju primanje građana/ki i njihovih predstavki u ovim opštinama.

Vreme predviđeno za davanje izjava medijima je 30 min pre početka tribine.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 24.2.2012.

LEKARSKA KOMORA SRBIJE OBJAVILA SPISAK BESPLATNIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Poštovane kolege, obaveštavamo Vas da su sledeći programi, podržani od Lekarske Komore Srbije, potpuno besplatni:

• Etiko legalni aspekti kraja života A-1-909/11
• Lekarska delatnost A-1-1910/11
• Stručna greška A-1-1911/11
• Odnos lekar pacijent u današnjem trenutku A-1-2260/11
• Lekar i umirući pacijent A-1-2261/11
• Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11
• Neželjeni ishodi lečenja A-1-2321/11
• Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11
• Kretanje može da zameni mnoge lekove A-1-3277/11
• Kongenitalne anomalije koštano-zglobnog sistema A-1-3290/11
• Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11
• Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija A-1-3932/11
• Efekti psihosocijalnog stresa na zdravlje i mogućnosti prevencije A-1-3933/11
• Nasilje među mladima i sprečavanje suicida mladih A-1-3934/11
• Obuka Sudija sudova časti LKS A-1-3937/11
• Psihoonkologija A-1-3938/11
• Sudskomedicinsko veštačenje A-1-3781/11
• Sudovi časti LKS i medicinsko pravo A-1-3782/11

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 27.2.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA I ŠVEDSKE ASOCIJACIJE LOKALNIH VLASTI I REGIONA

U okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija", Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije i Švedska asocijacija lokalnih vlasti i regiona (SALAR) potpisali su 24. februara u Stokholmu sporazum o saradnji kojim su se obavezali na zajedničko sprovođenje pomenutog programa.

Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija" finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida) i njegova realizacija počela je sredinom decembra prošle godine. Reč je o trogodišnjem programu čiji je opšti cilj da doprinese ojačanoj demokratiji, ravnomernom i održivom razvoju lokalne samouprave i bližim vezama između Srbije i EU. Očekuje se da na kraju sprovođenja ovaj program doprinese osnaženim kapacitetima lokalnih vlasti u Srbiji da odgovore na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje Evropskoj uniji.

Program je podeljen u četiri tematske oblasti/komponente i deo koji se odnosi na unapređenje kapaciteta SKGO. Komponente programa, od kojih svaka identifikuje probleme u određenim oblastima i nudi rešenja problema kroz različite vidove intervencija, jesu:

- pristupanje Srbije EU i implikacije na lokalni nivo vlasti
- zaštita životne sredine
- rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
- unapređenje regulatornog okvira za povoljnije poslovno okruženje i
- izgradnja kapaciteta SKGO.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 27.2.2012.

DONETE NOVE PREPORUKE FATF POD NAZIVOM MEĐUNARODNI STANDARDI ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Na plenarnom sastanku FATF 16.2.2012. godine u Parizu donete su preporuke, pod nazivom Međunarodni standardi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Novim preporukama objedinjeno je nekadašnjih 40 preporuka za borbu protiv pranja novca i 9 specijalnih preporuka za borbu protiv finansiranja terorizma, uvedena je preporuka za procenu rizika na nacionalnom nivou a takođe se tretira i pitanje širenja oružja za masovno uništenje.

Nove preporuke možete naći na vebsajtu FATF www.fatf-gafi.org (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 24.2.2012.

RAZVOJ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

INFO DAN POSVEĆEN POZIVU 6 U OKVIRU PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU POLITIKE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (CIP-ICT PSP) BIĆE ODRŽAN 2. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Dana 2. marta 2012. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, održaće se Info dan posvećen Pozivu 6 u okviru Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP).

Uprava za digitalnu agendu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom komisijom organizuje Info dan posvećen Pozivu 6 u okviru Programa podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP). Info dan će se održati 2. marta 2012. godine u velikoj sali Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, sa početkom u 9.30 časova.

Cilj Info dana je predstavljanje Radnog programa za 2012. godinu, uspešnih primera učestvovanja u Programu, načina podnošenja predloga projekta, načina finansiranja i pronalaženja partnera. Ovo je takođe prilika da zainteresovani dobiju odgovore na pitanja u vezi sa Programom. Više informacija o Info danu posvećenom Pozivu 6 u okviru Programa podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP možete pronaći na http://www.digitalnaagenda.gov.rs/projekti/ict-psp/ (ONLINE)

Agenda Info dana http://www.digitalnaagenda.gov.rs/wp-content/uploads/2012/02/Info-day-call-6-agenda.pdf (ONLINE)

Prijavni formular http://www.digitalnaagenda.gov.rs/aktivnosti/press-centar/najave/info-dan-posvecen-pozivu-6-u-okviru-programu-podrske-razvoju-politike-informaciono-komunikacionih-tehnologija-cip-ict-psp/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 27.2.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU:

U organizaciji Unije poslodavaca Srbije, 1. marta 2012. godine biće održana obuka poslodavaca za samostalno obavljanje poslova bezbednosti i priprema za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - prim. red) uveo je obavezu poslodavcima sa jednim i više zaposlenih koja se odnosi na sprovođenje procene rizika za sva radna mesta u preduzeću. Prema ovom Zakonu poslodavac je u obavezi da ima Akt o proceni rizika u pisanoj formi, za sva radna mesta u radnoj okolini. Na obuci se upoznaje sa zakonskom regulativom i praktičnim pristupima izrade Akta o proceni rizika nakon čega se dodeljuje Sertifikat o pohađanju obuke poslodavaca za samostalno obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Sadržaj obuke:

• Sistem bezbednosti i zdravlja na radu
• Međunarodni izvori prava - Institucionalni okvir
• Nacionalni izvori prava
• Procena rizika - Zašto se događaju incidenti - Pravilnik o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
• Identifikovanje opasnosti i procena rizika - Šta je opasnost - Šta je rizik
• Metode za procenu rizika - Kinney metoda - Metoda "5 koraka"
• Praktična vežba - Izrada akta za karakteristično radno mesto

Po uspešno položenom testu i programom definisanih zahteva, polaznik dobija sertifikat

Kotizacija 10.000.00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 7.000,00 dinara.

Agendu možete preuzeti na http://www.poslodavci.org.rs/images/events/agenda_bzr.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 23.2.2012.

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA:

Vlada Republike Srbije bi trebalo da u propisanom roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona donese podzakonska akta, kojima će se urediti sadržina ugovora o javno-privatnom partnerstvu, kao i nadzor nad sprovođenjem tih ugovora

Tokom rada 13. Zimske škole evropskog prava, koja na Zlatiboru traje do 26. februara, Miroslav Miletić, potpredsednik PKS, održao je predavanje o "Pravnom okviru za primenu modela privatno - javnog partnerstva"

Podsećajući da je Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - prim. red) stupio na snagu 2. decembra prošle godine, Miroslav Miletić, potpredsednik PKS rekao je da bi trebalo da Vlada u propisanom roku od tri meseca donese podzakonska akta, kojima će se urediti sadržina ugovora o javno - privatnom partnerstvu, kao i nadzor nad sprovođenjem tih ugovora. Zakon definiše javno - privatno partnerstvo kao dugoročnu saradnju, kako bi se obezbedili finansiranje, izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje ili održavanje infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanje usluga od javnog značaja. Saradnja javnog i privatnog partnera može biti ugovorna, sa ili bez elemenata koncesije, ali i institucionalna, kada su partneri članovi zajedničkog privrednog društva koje je nosilac realizacije projekta. Kao primere javno - privatnog partnerstva, Miroslav Miletić je naveo javni prevoz i tretman odlaganja čvrstog otpada u glavnom gradu, zatim Beogradski vodovod i kanalizaciju, parking usluge u Kikindi i održavanje čistoće i deponija u Smederevskoj Palanci. Potpredsednik PKS posebno se osvrnuo i na zakonsku regulativu Slovenije i Hrvatske i detaljno je elaborirao istorijat i zakonodavne oblike koje države članice Evropske unije imaju u normativnom uređenju javno - privatnog partnerstva., čijem jačanju doprinose i izvan evropskih granica. U tom kontekstu, Miroslav Miletić je istakao da Globalni fond za efikasnost energije pruža mogućnosti podele rizika i sufinansiranja za komercijalne i javne ulagače u zemljama u razvoju. Trenutno finansiran od Evropske komisije, nemačke i norveške vlade, ova institucija ulaže u investicione fondove specijalizovane za finansiranje u zamenu za deoničarstvo - malim i srednjim regionalnim projektima i privrednim društvima.

U organizaciji Udruženja za evropsko pravo - Centar za pravo EU,  Privredne komore  Srbije i  Nemačkog udruženja za međunarodnu saradnju (GIZ),  na Zlatiboru se već 13. put održava Zimska škola evropskog prava.Tema ovogodišnje škole je "Prilagođavanje javnih preduzeća pravu EU" i posvećena je usklađivanju poslovanja i reorganizaciji javnih preduzeća u skladu sa zahtevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelaznog trgovinskog sporazuma (PTS).

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 23.2.2012.

OTVOREN KONKURS ZA DODELU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 19. marta 2012. godine

Na današnjoj konferenciji za novinare u pres centru Vlade Vojvodine, predstavnici Fonda za razvoj poljoprivrede APV najavili su konkurs za kreditne linije Fonda za 2012. godinu, koji je otvoren od 24. februara do 19. marta. Radi se o kreditima za nabavku novih sistema za navodnjavanje, novih zaštićenih plastenika, staklenika i njihove opreme, nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme u pčelarstvu, za podizanje višegodišnjih zasada voće, vinove loze i opreme za vinogradarstvo i nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu.

Direktor Fonda Jožef Sabo govorio je o novinama u ovogodišnjim uslovima konkurisanja koji se odnose na kreditne linije za sisteme za navodnjavanje, gde su smanjene kamatne stope sa prošlogodišnjih 1,3% na 1,2%. - Ovaj trend će se verovatno nastaviti i u narednom periodu zbog velikog interesovanja, o čemu govori dosadašnji broj od blizu 1000 korisnika, a iznos dodeljenih sredstava premašio je pet miliona evra, kazao je Sabo i dodao da je više od 340 korisnika konkurisalo za sredstva za plasteničku proizvodnju, a iznos dodeljenih sredstava premašio je 1,5 miliona evra. Sabo je ukazao i na probleme kvota u vinogradarstvu, pošto očekuje da neće biti iskorišćena dozvoljena kvota od 40 hiljada hektara, čime bi trebalo da se resorno Ministarstvo više pozabavi, obzirom da su kvote predmet trgovine u EU. U kreditne linije za voćarstvo uvedena je nova biljka, aronija, za koju je zainteresovano sve veći broj proizvođača u Vojvodini. Sabo je najavio da će Fond nastaviti politiku pomaganja registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima veličine od 5-6, odnodno, 10-15 hektara, jer kako je rekao, interes je da se ta gazdinstva budu vitalna i ne ugase se.

Viši savetnik Stojan Marinković naveo je da se u 2012. godini računa sa preko tri miliona evra na raspolaganju Fondu. Sredstva za ove kreditne linije pristižu iz revolvinga, odnosno povraćaja sredstva koji je u ovom Fondu jako dobar i iznosi više od 92%. Takođe je istakao izuzetno povoljne kamatne stope na ovim kreditnim linijama, gde je najveća kamatna stopa 2%, a najniža 1,2% na godišnjem nivou. - Ukupno do sada smo plasirali preko 12 miliona evra, naveo je Marinković očekujući da će do maja pristići još novca kako bi se kreditno ispratile još četiri kreditne linije, za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, nabavku kvalitetnih teladi za tov, nabavku protivgradnih mreža i izgradnju novih skladišta i silosa.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u vrednosti od 5.000 evra odobrava se sa kamatom od 1,2% na godišnjem nivou i rokom otplate od 24 meseca, a za vrednost opreme do 15.000 evra sa rokom otplate od 30 i grejs periodom od 12 meseci. Za plasteničku proizvodnju maksimalan iznos kredita je 15000 evra, sa 2% godišnje kamate i grejs periodom od 12 meseci. Za pčelarsku proizvodnju kredit je od 1000-5000 evra, grejs period od 24 meseca i rokom otplate od 18 meseci. Zasadi voća kreditiraće se maksimalno do 10.000 evra, sa 2% kamate na godišnjem nivou.Za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze maksimalan iznos odobrenih sredstava je 10.000 evra, rok otplate kredita je 24 meseca, grejs period od 36 meseci i kamatom od 2% na godišnjem nivou.

Direktor Fonda Jožef Sabo precizirao je da za četiri preostale kreditne linije, između ostalih i nabavku nove mehanizacije, nije vreme da se sada otvore zato što sredstva iz budžeta namenjena Fondu, nisu još na njegovom računu. - Želimo ipak da naši poljoprivredni proizvođači budu informisani pre početka Novosadskog poljoprivrednog sajma, nakon kojeg će kreditna linija biti otvorena još nedelju dana, kazao je Sabo.

Tekst konkursa možete preuzeti na http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=6413&Itemid=1 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA (PROJEKATA) U OBLASTI STUDENTSKOG STANDARDA - UVOĐENJE, NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE HACCP I ISO SISTEMA U STUDENTSKIM CENTRIMA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU:

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. razdeo 10, čl. 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red), člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

• uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
• nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
• održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2. postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1. kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa (projekta);
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Za konkurs - programi (projekti) u studentskom standard, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)
 Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Konkursi/2012/Studentski_standard/Konkurs%20za%20finansiranje%20programa%20u%20oblasti%20studentskog%20standarda.doc (ONLINE)

Upitnik za ustanove studentskog standarda za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti studentskog standarda u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU:

Rok za podnošenje prijave je 30. mart 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.850.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Prijava mora da sadrži:

• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Registrovane crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i organizacije i ustanove čiji su one osnivači, pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti putem zahteva koji podnose neposredno pokrajinskom sekretaru u toku godine.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2012/verske/Konkurs_verske.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA U MEĐUGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine

Na osnovu Odluke o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010, 14/2011 i 1/2012 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu
Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini, i to: na iznos od 130.000.000,00 dinara za prevoz učenika srednjih škola i 40.000.000,00 dinara za prevoz studenata.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

1. Učenički prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj učenika srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2011).

2. Studentski prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj studenata u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine (grada); svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija; i
• mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju uslove iz prethodne alineje.

3. Način podnošenja zahteva

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22. februara 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom "Za konkurs - regresiranje prevoza", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade APV).

4. Odlučivanje po zahtevima

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat (Komisija) zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na Internet sajtu Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.
Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Upitnik za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2012. godinu i Upitnik za regresiranje prevoza studenata za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

FOND ZA RAZVOJ NAJAVIO DA SE OČEKUJE 13 MILIJARDI DINARA ZA KREDITIRANJE PRIVREDE U 2012. GODINI:

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 5. marta, a novine ove godine su odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva i smanjenje limita za odobravanje kredita

Fond za razvoj najavio je da se očekuje 13 milijardi dinara za kreditiranje privrede u 2012. godini.

Kamate bi trebalo da ostanu iste, izuzev njihovog smanjenja kod kredita za preduzetnike. Ona sada iznosi 3,5 odsto godišnje ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka, odnosno 2 odsto ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Posebnu pažnju Fond će posvetiti i starim zanatima.

Kamatne stope u 2012. godini kreću se, inače, od jedan do 4,5 odsto i zavise od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sredine u kojoj posluje privredni subjekat.

Ove godine novina je odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva, za šta je planirano 200 miliona dinara. Krediti bi bili od pola miliona do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od dva do tri odsto godišnje I grejs periodom od 12 meseci.

Druga novina je smanjenje limita za odobravanje kredita.

"Programom Fonda predviđeno je značajno ograničenje sredstava za velike privredne subjekte, a prioritet u kreditiranju imaće mala i srednja preduzeća. I sama procedura odobravanja kredita za njih će biti pojednostavljena", izjavila je Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj.

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 05. marta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim. red), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2012. godine.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

• Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red).

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja;
- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
- kapacitete ugostiteljske ponude;
- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
- nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- unapređenje marketinga domaće turističke ponude;

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Integralni tekst konkursa i prateći materijali dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

POSLANICI SKUPŠTINE RS NASTAVLJAJU RAD 29. FEBRUARA 2012. GODINE

B92, Beta,Tanjug, RTV

Poslanici Skupštine Srbije završili su rad, a sednicu će nastaviti u sredu, 29. februara, kada bi trebalo da zaokruže raspravu o tačkama na dnevnom redu druge vanredne sednice, ali i da se o njima izjasne. 

Poslanici tog dana moraju da završe tu sednicu, budući da sutradan, 1. marta, počinje prolećno zasedanje parlamenta.

Danas su završili načelni pretres 13 zakonskih predloga koji se odnose na davanje garancija za zaduživanje nekoliko javnih preduzeća i institucija, kao i 14 predloga zakona o ratifikaciji raznih međudržavnih sporazuma.

Na početku radnog dana završili su prvu vanrednu sednicu, odnosno usvojili nekoliko kadrovskih odluka iz oblasti pravosuđa, među kojima su za člana V S S izabrali sudiju Miroljuba Tomića.

U sredu bi trebalo da razmotre 60 do sada pristiglih amandmana na prvi set zakona, a potom i da se izjasne o svim tačkama na dnevnom redu.

Reč je o davanju garancija za zaduživanje u korist "Galenike", "Jat Airways", EPS, Građevinske direkcije Srbije, grada Beograda i drugo.

U raspravi o više predloženih zakona o davanju garancija za ta zaduživanja, poslanici opozicije kritikovali su novo zaduživanje po, kako su naveli, nepovoljnim kamatama, a posebno su kritikovali zaduživanje "Galenike" od 70 miliona evra za refinansiranje kratkoročnih finansijskih obaveza te farmaceutske kompanije.

Opozicija je ocenila da su predložena zaduživanja katastrofalna i da su "besmislena i suluda".

Šefica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju Nada Kolundžija odbacila je navode opozicije da su predložena zaduživanja zbog izborne kampanje i navela da će ta sredstva biti namenjena za završetak značajnih projekata.

Nakon te rasprave, parlament je počeo razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji sa Vladom Azerbejdžana, potvrđivanje sporazuma sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) o davanju statusa pridruženog članstva kao i nekoliko međunarodnih sporazuma o saradnji u oblasti saobraćaja, odbrane, zaštite podataka i bezbednosti.

Rakić zamenik javnog tužioca u Novom Sadu

Za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu Vladimira Đorđevića i Miodraga Markovića, u Osnovom tužilaštvu u Vranju Branislavu Mihajlović, dok je Vesna Ostojić izabrana za zamenika tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu izabran je Miroslav Rakić, a za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu Bojan Prstojević.

Poslanici nisu prihvatili da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu izabere Milena Pajić Simić.

Kada poslanici Skupštine Srbije budu ratifikovali ugovore koji se nalaze na dnevnom redu, Srbija će biti zadužena za još milijardu i četiristo miliona evra.

Za nove državne garancije za kredite nekoliko javnih preduzeća, o kojima je parlament danas raspravljao, opozicija tvrdi da bi ta sredstva bila korišćena za predizbornu kampanju, dok je vladajauća većina poručila da je njihov cilj zapravo završetak velikih infrastrukturnih projekata.

Pošto su poslanici opozicije kritikovali nameru države da da garancije za nova zaduživanja pojedinih javnih preduzeća, posebno kompanije Galenika i tvrdnji da će vlast taj novac koristiti za predizbornu kampanju, poslanici vladajuće većine naveli su da ta sredstva nisu namenjena potrošnji, a nikako predstojećim izborima.
SKUPŠTINA AP VOJVODINE USVOJILA REBALANS POKRAJINSKOG BUDŽETA ZA 2012. GODINU I ODLUKU DA VLADA VOJVODINE EMITUJE OBVEZNICE U VREDNOSTI ČETIRI MILIJARDE DINARA

Beta, RTV

Skupština AP Vojvodine je usvojila rebalans pokrajinskog budžeta za 2012. godinu i odluku da Vlada Vojvodine emituje obveznice u vrednosti četiri milijarde dinara radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

Skupština je u objedinjenoj raspravi donela i odluku o prestanku rada Fonda za razvoj Vojvodine koji će se stopiti sa Razvojnom bankom.

Rebalansom budžeta predviđeno je povećanje prihoda u tekućoj godini za 8,5 milijardi dinara. Od toga bi četiri milijarde bilo obezbeđeno emitovanjem dugoročnih obveznica, a ostatak će biti preneta sredstva kojima raspolaže Fond za razvoj.

Ukupan budžet za 2012. godinu povećan je za 13 odsto i iznosi oko 73,7 milijardi dinara. Budžetski suficit iznosi oko 2,7 milijarde dinara, koje će Pokrajina koristiti za kupovinu akcija Razvojne banke.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je novinarima uoči sednice da je od republičkog premijera Mirka Cvetkovića dobio obećanje da će i Vlada Srbije pomoći rad Razvojne banke sa nekoliko milijardi dinara, ali će ona ostati u većinskom vlasništvu Pokrajine.

Kako je predviđeno, rok otplate obveznica je do deset godina, sa periodom mirovanja od dve godine, a datum emitovanja odrediće Vlada Vojvodine u zavisnosti od procene javnog interesa Pokrajine.

Prema danas usvojenoj odluci, menadžmentu Fonda za razvoj mandat će prestati 31. decembra 2012. godine, kada će fond i formalno prestati da postoji.

Fond će do tada nastaviti da radi na naplati potraživanja, a sva prikupljena sredstva biće preneta u budžet pokrajine. Na kraju 2010. iznos kapitala Fonda je iznosio 64,3 miliona evra.

Fond za razvoj osnovan je 2002. godine i imao je najpovoljnije kamatne stope za korisnike. Do sada je Fond objavio 50 konkursa.

Prema najavama Bojana Pajtića, deo zaposlenih u Fondu za razvoj preći će u Razvojnu banku Vojvodine. 

Poslanici opozicije kritikovali su predloge Vlade Vojvodine i ocenili da je veoma loše da se Pokrajina dodatno zadužuje pred izbore, jer je pitanje kako će u uslovima finansijske krize sredstva biti vraćena.

Stapanje pokrajinskog Fonda za razvoj Vojvodine sa Razvojnom bankom Vojvodine predstavlja očajnički pokušaj vlasti da se spase banka koja funkcioniše po političkom, a ne prema komercijalnom principu, izjavio je danas poslanik Demokratske stranke Srbije (DSS) u vojvođanskoj skupštini.

Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke (SRS) u Skupštini Vojvodine izjavio je danas da je ``odluka o ukidanju pokrajinskog Fonda za razvoj katastrofalna`` i dodao da svuda u svetu postoje razvojni fondovi iz kojih se po povoljnim uslovima podstiče privreda.

Predlog da se raspravlja o prodaji NIS-a odbijen 29. Put

Poslanici Skupštine Vojvodine danas su 29. put odbili da se u dnevni red zasedanja uvrsti predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) o obeštećenju Vojvodine od prodaje Naftne industrije Srbije (NIS).

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević rekla je da je neophodno da Pokrajina bude obeštećena zbog "sramne prodaje najvećeg dobra Vojvodine, jer je 90 odsto kapitala NIS-a u Vojvodini i čine ga ulaganja građana u izgradnju nekadašnjeg Naftagasa".

"Knjigovodstvena vrednost NIS-a u momentu prodaje iznosila je 1,4 milijarde dolara, ukupne naftne rezerve u tom momentu vredele su oko sedam milijardi dolara, a NIS je prodat za 400 miliona evra, što je vrednost godišnje eksploatacije nafte i gasa na teritoriji Vojvodine", rekla je ona.

Sedlarević je kritikovala predsednika Vlade Vojvodine Bojana Pajtića, što je pre tri i po godine obećao da će vladine stručne službe i nadležni sekretarijati izaći sa mišljenjem o prodaji NIS-a pred Skupštinu Vojvodine, ali se to do danas nije dogodilo.

"Pretpostavljam da je ovo poslednji put da podnosimo ovu inicijativu. Kad-tad Pokrajina će morati da se izjasni o sramnoj prodaji NIS-a, ali LSV neće biti sramota zbog toga, jer smo se jedini u ovoj Skupštini sve vreme zalagali da istina izađe na videlo", rekla je Maja Sedlarević.

O odluci o prestanku rada Fonda za razvoj Vojvodine razgovarali smo sa koordinatorom vladajuće koalicije u Skupštini Vojvodine Dragoslavom Petrovićem.

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE UPOZORILO VSS DA MINISTARSTVO NEOVLAŠĆENO MENJA IZVEŠTAJE O KVALITETU RADA SUDIJA

Politika

Društvo sudija Srbije obavestilo je Visoki savet sudstva da je Ministarstvo pravde izmenilo izveštaje u kojima se prikazuje kvalitet rada sudija.

U saopštenju Visokog saveta sudstva navodi se da je predsednica VSS Nata Mesarović tim povodom usmeno kontaktirala predsednicu Društva sudija Draganu Boljević i ministarku pravde Snežanu Malović, koja je „obavestila predsednicu saveta da sa tim pitanjem nije upoznata”.

Ministarstvo pravde je početkom februara 2012. godine obavestilo sudove da su izmenjeni svi izveštaji u kojima se prikazuje kvalitet rada sudija i da će se ubuduće kvalitet prikazivati u odnosu na procenat potvrđenih odluka kojima se predmeti rešavaju, nezavisno od toga da li su odluke meritorne, navodi se u pismu Društva sudija.

Ukazuje se da VSS treba da odlučuje o načinu vrednovanja rada sudija, a da Ministarstvo pravde ima ovlašćenje da prikuplja statističke podatke, ali ne i da određuje merila kojima bi se vrednovao rad sudija. Društvo sudija smatra da ministarstvo time dira u samostalnost i nezavisnost sudija i neovlašćeno preuzima nadležnost Visokog saveta sudstva, čime direktno narušava princip podele vlasti na kome počiva vladavina prava.

Na svom internet sajtu Društvo sudija objašnjava da ministarstvo, „radi navodnog usavršavanja sistema ’Mega libra’ protivpravno menja način vrednovanja rada sudija”.

Ovakvo postupanje posebno je opasno zato što je 2012. poslednja godina trogodišnjeg perioda u kojoj, prvi put u istoriji srpskog sudstva, treba da bude vrednovan rad svakog sudije i što time nenadležna izvršna vlast retroaktivno propisuje pravila igre za sudije, navodi se u saopštenju Društva sudija.

Svim sudovima je predloženo da o tome obaveste VSS, a savet je pozvan da preuzme funkciju ustavnog garanta nezavisnosti sudova i sudija.

Visoki savet sudstva je juče poslao dopise Prvom i Drugom osnovnom sudu u Beogradu, sa zahtevom da se upute pismena od „Mege” na koje se Društvo sudija poziva, da bi se situacija razjasnila, navodi se u saopštenju Visokog saveta sudstva.

Dalje se objašnjava da je u VSS stigao podnesak iz čije se sadržine vidi da se rukovodilac građanskog odeljenja u Prvom osnovnom sudu obraća sudijama sa obaveštenjem „Mege” da postupa po naredbi Ministarstva pravde, kao i da su promenjeni svi izveštaji sudova koji se odnose na način prikazivanja kvaliteta rada sudija.

Predsednica saveta obaveštena je od predsednice Društva sudija Srbije da su podneske iste sadržine dobili i predsednici drugih prvostepenih sudova u Srbiji, piše je u saopštenju VSS-a.

Najavljeno je da će problem biti razmotren na sednici saveta zakazanoj za utorak.

Očekuje se da ministarka pravde iznese objašnjenje, saopšteno je iz Visokog saveta sudstva.

Za sledeću nedelju bila je zakazana i opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na kojoj je trebalo da se razmotri izveštaj o radu svih sudova u Srbiji. Međutim, kako navode u VSS-u, zbog novonastale situacije to se neće desiti jer se mora razjasniti da li je bilo naknadnih izmena u izveštajima o radu sudova i ako jeste zbog čega i po čijem nalogu i da li to može imati uticaja na postupak preispitivanja rada sudija koje su izabrane na trogodišnji mandat

PRIMEDBE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE NA NEPRAVILNOSTI U TROŠENJU BUDŽETA NOVOG SADA FORMALNE SU, A NE SUŠTINSKE PRIRODE IZJAVLJUJE GRADONAČELNIK

Tanjug

Primedbe Državne revizorske institucije (DRI) na nepravilnosti u trošenju budžeta Novog Sada formalne su, a ne suštinske prirode i odnose se uglavnom na vođenje evidencije nepokretnosti Grada Novog Sada, rekao je Tanjugu gradonačelnik Igor Pavličić.

Pavličić je pojasnio da je osnovna zamerka što se evidencija o imovini kojom raspolaže Novi Sad vodi na nekoliko mesta, u JP "Poslovni prostor", Stambenoj agenciji, komisijama Skupštine grada i Zavodu za izgradnju grada, te je po preporuci DRI naložio pravljenje Centralnog registra gradske imovine.

Pavličić je rekao da će odgovarati po prekršajnoj prijavi DRI i za visine zarada u Gradskoj upravi, pošto je formalni izvršilac budžeta, ali da na osnovu iskustva koje je već imao, očekuje da će biti oslobođen, budući da odluku o zaradama od 2004. godine, donosi Skupština grada, a on, kako kaže, mora da postupa po toj odluci.

Državna revizorska institucija podnela je prekršajne prijave protiv gradonačelnika više gradova u Srbiji među kojima i  Novog Sada, jer je njihov godišnji izveštaj pokazao nepravilnosti u trošenju novca iz gradskog budžeta.

IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA OTVARAJU PROSTOR ZA NOVE MALVERZACIJE

Blic

Javne nabavke su prošle godine vredele tri milijarde evra, što je 10 odsto bruto društvenog proizvoda Srbije, a svaka peta je bila neispravna, procena je Transparentnosti Srbije, piše današnji Blic.

Trougao vlast - partija - javno preduzeće obezbeđivao je poslove stranim firmama za proviziju, nabavljali su se rezervni delovi koji se nisu mogli upotrebiti, plaćalo se održavanje neinstaliranih softvera…

Ministri su koristili državne pare za banje i stomatologe, a tenderi su bili namešteni i pre objavljivanja, pokazuju istraživanja, a navodi list, uz konstataciju da izmene Zakona o javnim nabavkama otvaraju prostor za nove malverzacije.

Vladin Odbor za privredu i finansije usvojio je izmene Zakona o javnim nabavkama, predviđajući ukidanje Uprave za javne nabavke, jedinog kontrolnog tela koje je u sistemu javnih nabavki radilo svoj posao.

Srbija zbog korupcije u javnim nabavkama godišnje gubi između pola miljarde i 800 miliona evra. Istraživanja pokazuju da trošenje držanog novca u više od 25 odsto slučajeva nije bilo zakonito, a izveštaji Državne revizorske institucije da su nepravilnosti bile najčešće u javnim nabavkama, isplatama zarada, troškovima za reprezentaciju, piše Blic.

UPRAVA ZA JAVNI DUG MINISTARSTVA FINANSIJA PLANIRALA JE ZA MART AUKCIJE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI U DINARIMA U UKUPNOJ VREDNOSTI OD OKO 46 MILIJARDI DINARA

Tanjug

Planirana je i aukcija hartija denominovanih u evrima u vrednosti od 50 miliona, objavljeno je na sajtu ministarstva.

Za 26. mart planirana je aukcija dvogodišnjih državnih obveznica u ukupnoj vrednosti od 50 miliona evra, sa godišnjim kuponom od 5,75 odsto i polugodišnjom isplatom, a planirana su ponovna otvaranja emisije.

Prvog marta biće održana aukcija šestomesečnih državnih zapisa vrednosti šest milijardi dinara, a pet dana kasnije reotvaranje emisije osamnaestomesečnih zapisa u vrednosti od oko 5,05 milijardi dinara.

Za 13. mart zakazana je aukcija dvogodišnjih državnih zapisa u vrednosti od pet milijardi dinara, a nedelju dana kasnije aukcija pedesettronedeljnih zapisa u vrednosti deset milijardi dinara i planirana su ponovna otvaranja obe emisije.

Za 27. mart zakazana je aukcija trogodišnjih državnih obveznica, sa godišnjim kuponom od 10 odsto i polugodišnjom isplatom, a u pitanju će biti ili nova emisija ili reotvaranje emisije od 28. februara zavisno od rezultata te aukcije.

AKCIONARSKA DRUŠTVA U SVETLU NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

B92

Za svako akcionarsko družtvo u Srbiji od posebnog je značaja donošenje novog Zakona o privrednim društvima.

Značajnije promene koje donosi Zakon se ogledaju, pre svega u poboljšanom i preciznijem definisanju instituta, ali takođe sadrže i neke od suštinskih izmena.

Statut postaje glavni akt akcionarskog društva kojim se reguliše upravljanje i drugi elementi. Društvo je dužno da vrši najmanje jednom godišnje izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje, kao i bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prema novom Zakonu o privrednim društvima, akcionarsko društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije, sa nominalnom vrednošću od minimalno 100 dinara i bez nominalne vrednosti. Akcije se mogu slobodno prenositi, osim ako je statutom prenos akcija ograničen pravom preče kupovine ostalih akcionara ili prethodnom saglasnošću društva. Zakon reguliše i zamenjive obveznice i varante.

Organi akcionarskog društva, prema novom Zakonu, mogu biti kod jednodomnog upravljanja skupština i jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora, a kod dvodomnog upravljanja skupština, nadzorni odbor i jedan ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor. Kako će se upravljati jednim akcionarkim društvom, određuje statut društva.

Akcionar koji se ne slaže sa odlukom akcionarskog društva može da traži od društva da otkupi njegove akcije.

Ako društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna, prodajna ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30 odsto ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo. Jednim sticanjem će se smatrati i više povezanih sticanja izvršenih u periodu od godinu dana.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako ga predhodno ili naknadno odobri Skupština Društva. Skupština Odluku o odobrenju sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

Prema novom Zakonu o privrednim društvima Statut akcionarskog društva postaje akt kojim se utvrđuje način upravljanja privrednim društvom. Kupovinom odrđenog broja akcija, čiji je minimum tačno propisan, akcionari sa određenim brojem akcija stiču pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Jednim akcionarskim društvom se može upravljati na dva načina: postoji Jednodomno i Dvodomno upravljanje.

Jednodomno upravljanje – Zakon propisuje uslove i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora. Direktora imenuje Skupština. U Javnom akcionarskom društvu predlog kandidata za direktora mogu dati Komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine. Mandat direktora ne može biti duži od 4 godine. Ako društvo ima manje od 3 direktora, svaki je izvršni, dok Javno akcionarsko društvo mora imati neizvršne direktore čiji broj mora biti veći od broja izvršnih direktora. Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva. Javno akcionarsko društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor). Ako društvo ima odbor direktora, direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora. U Javnom akcionarskom društvu Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora. Odbor direktora Javnog akcionarskog društva mora na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora. Zakon definiše i odgovornost direktora.

Dvodomno upravljanje - Društvo sa dvodomnom organizacijom upravljanja ima jednog ili više izvršnih direktora i Nadzorni odbor. Ako društvo ima tri ili više izvršnih direktora, oni čine Izvršni odbor. Javno akcionarsko društvo ima najmanje tri izvršna direktora. Nadzorni odbor može imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za Generalnog direktora društva, a u Javnim društvima mora imenovati Generalnog direktora. Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno. Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora. Na uslove i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru shodno se primenjuju odredbe koje se odnose na uslove koje mora da ispunjava direktor, uz dodatni uslov da ovo lice ne sme biti zaposleno u društvu. Nadzorni odbor ima najmanje tri člana.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština i oni imaju ograničen mandat, a mogu biti i ponovo birani i kooptirani. Javno akcionarsko društvo ima najmanje jednog člana nadzornog odbora koji je nezavisan od društva.

Ovaj model je bio insajderskog tipa, odnosno kontrolni paket akcija je deljen zaposlenima i bivšim zaposlenima, a ostatak akcija su zaposleni mogli da kupuju po povlašćenim uslovima.
2001. godine donet je novi Zakon o privatizaciji, koji je orijentisan ka pronalaženju strateškog partnera. U zavisnosti od veličine društvenog preduzeća, sprovođene su aukcije i tenderi u kojima je kupac sticao 70 odsto akcija. Ostatak su dobijali bivši i sadašnji radnici (aukcija) ili svega 15% ako je u pitanju bio tender (ostalih 15% je išlo u Privatizacioni registar). Na ovaj način su privatizovane cementare (Popovac, Beočin i Kosjerić), duvanske industrije (DIN i DIV), Beopetrol, šećerane (Crvenka i Šajkaška) itd. Ova akcionarska društva nisu imala važniju ulogu na Beogradskoj berzi s obzirom da su u startu imala većinskog vlasnika odnosno mala količina akcija je ostala slobodna za trgovanje.

Krajem 2007. godine, donet je Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu, koji je kasnije u nekoliko navrata menjan. Inicijalno, bilo je predviđeno da se građanima podeli 15% akcija preduzeća: NIS, Aerodrom "Nikola Tesla", EPS, Telekom, Galenika i JAT, kao i zaposlenima u tim firmama, u zavisnosti od godina staža. U međuvremenu, građani su dobili akcije NIS-a i Aerodroma (kao i zaposleni), dok se u skorije vreme očekuje podela akcija Telekoma.

U bliskoj budućnosti, građani bi trebalo da dobiju i 15 odsto akcija EPS-a, dok još uvek nije poznato šta se biti sa Galenikom i JAT-om, koje je država bezuspešno pokušavala da proda.

ITALIJANSKA KOMPANIJA PACI & PAGLIARI GRADI FABRIKU PELETA OD DRVETA U SVILAJNCU

Predstavnici opštine Svilajnac i italijanska kompanija Paci e Palari (Paci & Pagliari) potpisali su protokol o saradnji o izgradnji fabrike peleta od drveta, u koju će  italijanska firma uložiti više od četiri miliona evra, a biće otvoreno 50 novih radnih mesta.

Predsednik italijanske kompanije Patrisio Paci rekao je da će fabrika proizvoditi od 30.000 do 50.000 tona tog bio-goriva godišnje, a da su se za Srbiju odlučili jer ima dovoljno drveta za proizvodnju.

"Opština je obezbedila sve dozvole i uslove koje su investitori tražili i očekujemo do kraja godine da počne proizvodnja", rekao je zamenik predsednika opštine Svilajnac Predrag Milanović.

On je naveo da će to biti prvo ulaganje Italijana u Svilajnac, odnosno peta strana investicija u poslednjih nekoliko godina u tom gradu.

Paci e Palari je italijanska kompanija koja je više od 25 godina prisutna na evropskom tržištu u oblasti zoo-tehnike, organske proizvodnje stočne hrane, sena, lekovitog bilja. Poslednjih godina isključivo se bave proizvodnjom organske robe, koju izvoze najviše u zemlje severne Evrope.

Drveni peleti su se prvi put pojavili 70-ih godina prošlog veka kao odgovor na energetsku krizu. Drveni peleti su ugljenik-neutralno bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i ekonomično grejanje.

U procesu proizvodnje drvenih peleta koristi se piljevina, strugotina i otpadno drvo, odnosno nusproizvodi drugih industrija koji bi u suprotnom završili na deponijama.

AMERIČKA AGENCIJA ZA OCENU KREDITNIH REJTINGA SNIZILA JE PROJEKCIJU REJTINGA EVROPSKOG FONDA ZA FINANSIJSKU STABILNOST

Tanjug

Američka agencija za ocenu kreditnih rejtinga "Standard end Purs" snizila je projekciju rejtinga Evropskog fonda za finansijsku stabilnost (EFSF).

Rejting fonda iz kog se spasavaju finansijski ugrožene članice evrozone snižen je na "negativnu" projekciju, što znači da bi mogao da bude snižen u budućnosti zbog dužničke krize.

"Zaključili smo da verovatno ne predstoji povećanje kreditne sposobnosti EFSF koja bi bila dovoljna da potre, kako mi smatramo, smanjenje kreditne sposobnosti garanata tog fonda", navedeno je u saopštenju S&P.

S&P je prošlog meseca snizio vrhunski rejting EFSF za jedan stepen, na "AA+" posle sniženja vrhunskog rejtinga nekih od članica 17-očlane zone evra, kao što su Francuska i Austrija, koje su garanti tog fonda.

"Više ne očekujemo da učesnice EFSF obezbede dalje povećanje kreditnog kapaciteta tog fonda", ukazao je S&P pre nego što je snizio prognozu i objasnio da negativna projekcija rejtinga EFSF "predstavlja odraz negativne prognoze Francuske i Austrije".

"U odsustvu dodatnog povećanja kreditnog kapaciteta EFSF možemo sniziti njegov rejting ako snizimo dugoročne suverene kreditne rejtinge bilo koje članice EFSF, rangirane sa "AAA" ili "AA+" (Nemačke, Francuske, Holandije, Austrije, Finske ili Luksemburga) na nivoe ispod "AA+", navedeno je u saopštenju.

S&P je u januaru iznenadio i užasnuo evrozonu kada je snizio rejtinge nekih njenih članica i EFSF, ali su tržišta na taj dogadjaj reagovala relativno mirno, s obzirom da se taj potez već neko vreme očekivao.

ZA SPASAVANJE SRPSKE PRIVREDE NEOPHODNO REPROGRAMIRATI DUGOVE FIRMI KOJE IMAJU PERSPEKTIVU, SMANJITI OBAVEZNU REZERVU BANAKA DA BI MOGLE DA SNIŽAVAJU KAMATE I OSNOVATI RAZVOJNU BANKU

Tanjug

Za spasavanje srpske privrede od posledica krize u Evropi treba pod hitno reprogramirati dugove firmi koje imaju perspektivu, kaže Toplica Spasojević.

Predsednik kompanije ITM Grup kaže i da treba smanjiti obaveznu rezervu banaka da bi mogle da snižavaju kamate i osnovati Razvojnu banku.

"Ključni problemi danas u Srbiji su nedostatak novih kreditnih linija i visoke kamatne stope. Da bismo mogli da aktiviramo sve potencijale koje Srbija ima, i ljudske i prirodne resurse, da bismo mogli da zaposlimo ljude, mi moramo da imamo više novca koji je jeftiniji", objasnio je Spasojević.

Prema rečima Spasojevića, privrednici danas u Srbiji ne mogu da dobiju kredit sa kamatom ispod 10 odsto, a zapadnoevropske firme u svojim zemljama dobijaju zajmove sa godišnjojm kamatom od dve do tri odsto.

"Imamo situaciju da je Mercedes prošle godine ostvario 100 milijardi evra prometa, sa šest milijardi evra profita. Kada bi Mercedes radio sa 10 odsto kamate, kao što mi danas radimo ovde, ništa ne bi bilo ni od profita, a ne bi bilo ništa ni od razvoja", predočio je on.

Spasojević smatra da bi trebalo što pre reprogramirati dugove firmi koje imaju perspektivu, smanjiti obaveznu rezervu banaka da bi one mogle da snižavaju kamate i osnovati Razvojnu banku.

Predsednik kompanije ITM Grup smatra da bi banke, u većinskom državnom vlasništvu, trebalo odmah da naprave posebne ponude za firme koje imaju izvoznu orijentaciju i imaju nameru da zapošljavaju nove ljude.

"Jer, sa ovakvom stopom nezaposlenih, mi ne možemo daleko da doguramo. Imaćemo uskoro i demonstracije na ulicama i jedno opšte socijalno nezadovoljstvo. Da bismo to predupredili, mi moramo da aktiviramo potencijale koje Srbija ima. Oni su možda najvidljiviji u energetici, poljoprivredi, reindustrijalizaciji i, pre svega, u robi namenjenoj za izvoz", poručio je Spasojević.

GRČKI BOGATAŠI KOJI SU BOGATSTVO U PROTEKLOJ DECENIJI STEKLI ORGANIZOVANIM RADOM NA CRNO ILI UTAJOM POREZA, BOGATSTVO SU SKLONILI NA TAJNE INOSTRANE RAČUNE I PROCENJUJE SE DA JE REČ O 200 MILIJARDI EVRA

Tanjug, Dojče vele

U trenutku kada se Grčka suočava sa sve većim problemima ocenjuje se da su neki Grci utajom poreza i nezakonitom trgovinom sakupili više od 200 milijardi evra.

Grčki bogataši koji su bogatstvo u protekloj deceniji stekli organizovanim radom na crno ili utajom poreza, bogatstvo su sklonili na tajne inostrane račune i niko ne zna o kojim sumama je reč.

Pa ipak, atinski stručnjaci procenjuju da je reč o više od 200 milijardi evra. Grčko ministarstvo finansija u pregovorima sa bankama u Švajcarskoj pokušava da dođe do tih računa. To im je uspelo samo u jednom jedinom slučaju. Reč je o menadžeru čiji je račun sa 158 miliona evra blokiran u švajcarskoj banci.

Pre pet sedmica je grčko ministarstvo finansija na Internetu objavilo listu sa četiri hiljade utajivača poreza. Svako ime sa liste duguje Grčkoj 170 hiljada evra. Niko od njih ne želi taj novac da vrati, naprotiv, novac svakodnevno odlazi iz Grčke.

Grčki građani su od početka krize sa svojih računa podigli 65 milijardi evra. U proseku je dakle, svaki Grk podigao oko šest hiljada evra. Grčki ministar finansija je sproveo istraživanje koje je pokazalo da je većina podignutog novca ostala u Grčkoj. Radi se o 49 milijardi. Vanizelos kaže da novac leži u sefovima u bankama, dušecima, škrinjama ili potkrovlju.

Grci novac podižu zbog straha da bi evro moglao da bude pretvoren u bezvredne drahme i zato evre radije čuvaju kod kuće. Samo mali broj Grka je ušteđevinu prebacio u inostranstvo. To su male sume u poređenju sa mogućih 200 milijardi evra od utajenog poreza, koji se nalaze na tajnim računima.

Zato ne treba da čudi što je nemačko ministarstvo finansija objavilo da se 160 nemačkih poreznika prijavilo da volonterski pomognu Grčkoj u efikasnijoj naplati poreza.

Istovremeno, konzervativni nemački ministar unutrašnjih poslova Hans Peter Fridrih otvoreno predlaže da Grčka napusti evrozonu. Fridrih, član konzervativne Hrišćansko socijalne unije, tvrdi da će Grčka imati veće šanse da sredi finansije ako prestane da koristi evro.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

KONFERENCIJA ZELENE EKONOMIJE - "ZELENA SRBIJA" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Konferencija "Zelena Srbija", koja će biti održana u sredu u Beogradu, okupiće predstavnike biznisa iz raznih oblasti zelene ekonomije, kao i zvaničnike Vlade Srbije, Evropske unije, međunarodnih institucija i poslovnih asocijacija, najavili su organizatori.

Konferencija će biti održana pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, i to će biti prilika da se razmene iskustva, iznesu novi predlozi i utiče na sve donosioce odluka da uvedu rešenja koja zadovoljavaju interese kako industrije, tako i celokupne zajednice, a da u isto vreme pomognu Srbiji da i u ovoj oblasti zadovolji evropske standarde.

Učesnici će na skupu razmatrati Nacionalnu strategiju zaštite životne sredine Srbije od 2011. do 2019, a biće reči o koristima i troškovima vezanim za evropske ekološke integracije, o fiskalnim opterećenjima koje država nameće industriji, stanju komunalne infrastrukture, ulozi lokalnih samouprava u kandidovanju projekata, upravljanju otpadom i iskustvima razvijenih zemalja u ovoj oblasti.

Konferenciju će otvoriti ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić, a govoriće šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Austrije Georg Rebernig, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor, ambasador Finske u Srbiji Peka Orpana, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 27.2.2012.

PREDAVANJE "ENERGETSKA EFIKASNOST - KUĆA NA KLIK" BIĆE ODRŽANO 1. MARTA 2012. GODINE

Cilj predavanja je upoznavanje projektanata i izvođača radova sa savremenim "Houm automejšn" sistemima

Inženjerska komora Srbije i Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja organizovaće 1. marta predavanje "Energetska efikasnost - Kuća na klik", na kojem će biti prikazano kako se objekti na lak način mogu automatizovati bez radova, majstora i kompjutera.

Biće predstavljena upotreba sistema "Houm automejšn" (Home Automation) kod projektovanja, izvođenja i eksploatacije, kao i uštedama zbog poboljašanja energetske efikasnosti objekata.

Skup će biti održan u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), saopštila je Inženjerska komora Srbije.

Predstaviće se i kompanija "Vukom" (Vucomm) koja je specijalizovana za projektovanje rešenja multiservisnih LAN i WAN mreža upotrebom najnovije generacije komunikacione i IP video sigurnosne opreme.

Cilj predavanja je upoznavanje projektanata i izvođača radova sa savremenim "Houm automejšn" sistemima.

Izvor: Tanjug, 27.2.2012.

POSLOVNI FORUM SRPSKIH I RUMUNSKIH PRIVREDNIKA BIĆE ODRŽAN 21. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavu učešća je 6. mart 2012. godine •

Privrednu komoru Srbije će 21.marta 2012. godine posetiti privredna delegacija iz Rumunije koju će predvoditi potpredsednik Privredne komore Rumunije g-din Gheorghe Aldea.

Tokom ove posete u Privrednoj komori Srbije će se održati Poslovni forum srpskih i rumunskih privrednika u cilju informisanja rumunskih privrednika o privrednom ambijentu, mogućnostima za saradnju i investiranje u Srbiji.

Bilateralni razgovori privrednika dve zemlje u cilju pronalaženja novih poslovnih partnera će biti održani u nastavku rada Poslovnog foruma (spisak privrednika u prilogu).

Pozivamo vas da učestvujete na forumu i bilateralnim razgovorima privrednika koji će se održati 21. marta 2012. godine u Privrednoj komori Srbije (Resavska 15, sala 2 sa početkom u 11,00 časova)

Molimo vas da svoje učešće potvrdite popunjavanjem prijavnog lista (u prilogu) do 06. marta 2012. godine (kontakt osoba Bojana Ružić, tel: 011/ 3231-027, e-mail: bojana.ruzic@pks.rs, faks 011/3248-060.

Prijavni list, Spisak rumunskih privrednika i Program foruma možete preuzeti na http://www.pkv.co.rs/node/819 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 27.2.2012.

KRETANJE INFLACIJE U JANUARU 2012. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena je u januaru iznosio 0,1%. Međugodišnja inflacija se, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, nalazi u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja i u januaru je iznosila 5,6%.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu, prvenstveno zbog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije s početka prethodne godine. Zbog toga očekujemo da će se međugodišnja inflacija privremeno spustiti do nivoa oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali će se potom stabilizovati oko cilja sredinom godine. Brzina pada inflacije zavisiće od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike u zemlji.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 23.2.2012.

PRODATO 223.411 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 22. februara 2012. godine

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. februara 2012. godine, prodato je 223.411 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.234.110.000,00 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.2.2012.

PROMOVISAN OBRAZOVNI PORTAL "KLIK DO ZNANJA" - INTERNET KATALOG ZA OBRAZOVNE TEME

Obrazovni portal "Klik do znanja", koji je "onlajn" promovisan u "Majkrosoftovoj" kancelariji u Beogradu, predstavlja Internet katalog sa linkovima do korisnih sadržaja vezanih za nastavne predmete, ali i druge teme važne za obrazovanje.

Katalog je stvorila samoorganizovana grupa od oko 40 nastavnika iz mnogih gradova u Srbiji kao što su Bačka Palanka, Vršac, Aleksinac, Beograd, Požarevac, Kraljevo i ostali.
Oni su uložili mnogo sati volonterskog rada i organizovali bogatu riznicu znanja na Internetu.

Portal se nalazi na lokaciji www.klikdoznanja.edu.rs ili na www.klikdoznanja.obr.srb (adresa se piše na ćirilici).

Koordinatori projekta i administratori portala su nastavnica VI beogradske gimnazije Snežana Marković i nastavnica ŠC "Nikola Tesla" iz Vršca Svetlana Radlovački.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: DOKAZ O PLAĆENOM PDV ZA UNOS NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NA TERITORIJU APKM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 61
 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA BIBLIOTEKE KOJA DEO SREDSTAVA DOBIJA IZ BUDŽETA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 33 i 38
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE KAO ULOG U PRIVREDNO DRUŠTVO (TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA CELINA) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA SAVETODAVNIH USLUGA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE ZA KOJI SE NAKNADA OSTVARUJE OD NADLEŽNOG MINISTARSTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET I UVOZ MEDICINSKIH PERIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo finansija: VREME NASTANKA OPOREZIVOG PROMETA USLUGE ULAGANJA U ZAKUPLJENU NEPOKRETNOST - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 15
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: NAČIN ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE IZMEĐU PRAVNIH LICA - Zakon o platnom prometu: čl. 3 i 32
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE DONETE MEĐU ISTIM STRANKAMA POVODOM ISTE PRAVNE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 422 stav 1 tačka 6)
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O OTVARANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA STEČAJNOM DUŽNIKU - Zakon o stečaju: čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA UPLATE PREDUJMA U POSEBNOM POSTUPKU U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE - Zakon o stečaju: član 10 i čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OTVARANJE STEČAJA I PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNI USLOVI ZA ZASNIVANJE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA U FAZI PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 81
 • Privredni apelacioni sud: RAZLOZI ZA DUGOTRAJNU NESPOSOBNOST PLAĆANJA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečaju: član 153
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST VOLJA UGOVORNIH STRANA U MOMENTU ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O ARBITRAŽI - Zakon o arbitraži: član 10
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA NA KOJIMA SE ZASNIVA PRIZANJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 88
Likvidacije:

 • Privredni apelacioni sud: NAČIN ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE IZMEĐU PRAVNIH LICA - Zakon o platnom prometu: čl. 3 i 32
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE DONETE MEĐU ISTIM STRANKAMA POVODOM ISTE PRAVNE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 422 stav 1 tačka 6)
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O OTVARANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA STEČAJNOM DUŽNIKU - Zakon o stečaju: čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA UPLATE PREDUJMA U POSEBNOM POSTUPKU U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE - Zakon o stečaju: član 10 i čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OTVARANJE STEČAJA I PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNI USLOVI ZA ZASNIVANJE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA U FAZI PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 81
 • Privredni apelacioni sud: RAZLOZI ZA DUGOTRAJNU NESPOSOBNOST PLAĆANJA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečaju: član 153
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST VOLJA UGOVORNIH STRANA U MOMENTU ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O ARBITRAŽI - Zakon o arbitraži: član 10
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA NA KOJIMA SE ZASNIVA PRIZANJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 88
Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.