Vesti - 27.06.2011 www.paragraf.rs


 • SLUŽBENI GLASNIK BROJ 46 OD24.06.2011/ODABRANI DOKUMENTI . . . dalje

 • ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJ ZA MAJ 2011./PROSECNA BRUTO ZARADA IZNOSI 49064, A PROSECNA NETO ZARADA 35362 DINARA . . . dalje

 • MINISTARSTVO PRAVDE CE U OKTOBRU PREDSTAVITI SET ZAKONA KOJI IMAJU ZA CILJ BORBU PROTIV KORUPCIJE, ALI I REGULISANJE PITANJA IMUNITETA NARODNIH POSLANIKA, MINISTARA, SUDIJA I TUŽILACA . . . dalje

 • IZVRŠNI ODBOR NBS USVOJIO PAKET PROPISA KOJIMA SE PRAVILA ZA IZRACUNAVANJE ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I UPRAVLJANJE RIZICIMA USAGLAŠAVAJU SA BAZEL II STANDARDIMA . . . dalje

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE U VEZI UCEŠCA NOSILACA JAVNOTUŽILACKE FUNKCIJE NA SEDNICI DRŽAVNOG VECA TUŽILACA O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VECA TUŽILACA . . . dalje

 • POSTUPAK RAZGOVORA SA KANDIDATIMA ZA NOSIOCE JAVNOTUŽILACKE FUNKCIJE U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VECA TUŽILACA POCINJE 4. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • PREMA PREDLOGU NOVOG ZAKONA O ŠTRAJKU RADNICI CE MOCI DA ŠTRAJKUJU ISKLJUCIVO U KRUGU PREDUZECA, A MEĐU PREDLOŽENIM NOVINAMA JE I OBAVEZA FIRMI KOJE SE BAVE DELATNOSTIMA OD OPŠTEG ZNACAJA DA ŠTRAJK NAJAVE 15 DANA RANIJE UZ OBEZBEĐEN MINIMUM RADA . . . dalje

 • NAJVECI BROJ PRIMEDBI KOJE SU UPUCENE NA TEKST NACRTA MEDIJSKE STRATEGIJE ODNOSI SE NA PITANJE VLASNIŠTVA U MEDIJIMA . . . dalje

 • DA LI CE IZMENE ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE IZAZVATI DODATNI DEFICIT BUDŽETA­A . . . dalje

 • ODREDBA TACKE 4. ODLUKE O MERAMA ZA OCUVANJE I JACANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA PRIMENJIVACE SE NA SVE ODLUKE O ODOBRAVANJU KREDITA FIZICKIM LICIMA KOJE NADLEŽNI ORGAN BANKE BUDE DONEO 30. JUNA PA NADALJE . . . dalje

 • DEBATA "UVOĐENJE SISTEMA KVALITETA U OCD’' 29. JUNA 2011. . . . dalje

 • U PRIPREMI ZAKON O RACIONALNOJ POTROŠNJI ENERGIJE . . . dalje

 • BESPLATNA PRAVNA POMOC SVIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA . . . dalje

 • ZAŠTITNIK GRAĐANA PODSECA DA SRBIJA JOŠ NIJE ODREDILA ORGAN KOJI CE VRŠITI FUNKCIJU NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 27.06.2011


 • "JACANJE EFEKTNOSTI I EFIKASNOSTI OEBS-A’’ OD 6. DO 10. JULA 2011 . . . dalje

 • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ADMINISTRATORA I REGISTARA NACIONALNIH INTERNET DOMENA . . . dalje

 • DEKLARACIJA DUNAVSKE KONFERENCIJE . . . dalje

 • PROJEKAT "PODRŠKA CIVILNOM DRUŠTVU" . . . dalje

 • VLADA RS DONELA ZAKLJUCAK O OBUSTAVI INTERVENTNE PRODAJE ŠECERA . . . dalje

 • U PARIZU POSTIGNUT DOGOVOR O MERAMA ZA OGRANICAVANJE TRŽIŠNIH SPEKULACIJA ODGOVORNIH ZA NAGLI RAST CENE HRANE . . . dalje

 • NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA POCINJE POJACANA KONTROLA PRODAJE ALKOHOLNIH PICA, A OSOBE MLAĐE OD 18 GODINA NECE MOCI DA IH KUPUJU . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:


 • SKUPŠTINA O KREDITIMA EIB U IZNOSU OD 750 MILIONA EVRA . . . dalje

 • RAZLICITE VERZIJE SPORNOG ZAKONA O ŠTRAJKU . . . dalje

 • BIVŠI VLASNICI TRAŽE I ZAMENU ZA ODUZETU IMOVINU . . . dalje

 • NUNS: USAGLASITI STRATEGIJU . . . dalje

 • SERTIFIKAT ZA OPŠTINE SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM . . . dalje

 • "TELEKOM" MENJA CENE U FIKSNOJ TELEFONIJI PO ODLUCI RATELA . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 27. juni 2011


 • Prilozi: . . . dalje

 • Službena mišljenja: . . . dalje

 • Sudska praksa: . . . dalje