Vesti - 24.08.2011 www.paragraf.rs


 • U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA . . . dalje

 • IZMENE KRIVICNOG ZAKONIKA SRBIJE DO KRAJA GODINE:• Najviše ce biti promena u oblasti privrednog kriminala • . . . dalje

 • STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE OD 2011. DO 2015. GODINE: Efikasna pravna zaštita intelektualne svojine jedan od uslova za strane investicije . . . dalje

 • ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠCENOG LICA U BANCI • 20. septebmra 2011. godine u zgradi Poreske uprave . . . dalje

 • MMF: NEMA POTREBE ZA IZMENAMA PENZIONOG SISTEMA U SRBIJI . . . dalje

 • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE IZRADILA UPITNIK ZA ANONIMNO PRIKUPLJANJE PODATAKA O NECARINSKIM BARIJERAMA I FORMULAR ZA ZVANICNU PRIJAVU NECARINSKE BARIJERE . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:

 • HOMEN: IZ KRIVICNOG ZAKONIKA BICE BRISANA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA . . . opširnije

 • HOMEN: IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REHABILITACIJI PREDVIDJENO DA CE SE REHABILITOVANIM LICIMA VRACATI IMOVINA . . . opširnije

 • NENADIC: NOVI ZAKON O FINANSIRANJU POLITICKIH AKTIVNOSTI OBEZBEDICE VECU JAVNOST U FINANSIRANJU STRANAKA. . . . opširnije

 • MMF POSTAVIO SRBIJI TRI USLOVA ZA NOVI ARANŽMAN . . . opširnije

 • NA OSNOVU IPA PREKOGRANICNOG PROGRAMA, VOJVODINA JE OD EU DOBILA OKO 700.000 EVRA ZA REKONSTRUKCIJU PUTNIH PRAVACA . . . opširnije

 • SARADNJA UNIVERZITETA U NOVOM SADU I SEGEDINU . . . opširnije

 • TRI MILIONA EVRA ZA NOVI POGON MLEKARE . . . opširnije

 • PO PRIJAVI RRA SANKCIONISANO KRŠENJE ZAKONA O OGLAŠAVANJU . . . opširnije

 • DRUGI UPISNI ROK POCINJE 1. SEPTEMBRA . . . opširnije

 • BESPLATNI UDŽBENICI KRAJEM NEDELJE . . . opširnije

 • Pogledajte ostale vesti za 24.08.2011

 • POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE . . . dalje

 • UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OBJAVILA REZULTATE KONKURSA ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 24.08.2011

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA: . . . opširnije

 • SUDSKA PRAKSA: . . . opširnije