Vesti - 24.06.2011 www.paragraf.rs


 • SAZVANO CETVRTO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2011. GODINI ZA 27. JUN 2011. GODINE . . . dalje

 • SAZVANO PETO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2011. GODINI ZA 27. JUN 2011. GODINE . . . dalje

 • NA SEDNICI VLADE RS OD 23. JUNA 2011. USVOJENO VIŠE PREDLOGA ZAKONA I DONETO VIŠE ZAKLJUCAKA I UREDBI . . . dalje

 • JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA . . . dalje

 • DOZVOLJENO IZMIRIVANJE OBAVEZA IZMEĐU REPUBLICKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZDRAVSTVENIH USTANOVA PUTEM ASIGNACIJE . . . dalje

 • DONETA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO DVE PREDSTAVKE . . . dalje

 • DONETA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JUHAS ĐURIC PROTIV SRBIJE . . . dalje

 • SAOPŠTENJE SA 26. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 23. JUNA 2011. GODINE . . . dalje

 • EVROPSKA KOMISIJA USVOJILA JE 20. JUNA NACRT ZAKONA KOJIM CE SE EFIKASNIJE UREDITI TRŽIŠTE DIJETETSKIH POIZVODA . . . dalje

 • STALNO STRUCNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU . . . dalje

 • KONFERENCIJA "ECOS 2011" BICE ODRŽANA OD 4. DO 7. JULA U NOVOM SADU . . . dalje

 • PRAVCI DELOVANJA DRŽAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE: IZMENE KRIVICNOG ZAKONIKA EFIKASNA PRETPOSTAVKA ZA OBRACUN SA KORUPCIJOM . . . dalje

 • OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE POSTAJE OBAVEZNA PRIMENA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJA . . . dalje

 • PROMOCIJA VODICA ZA PRIMENU ZAKONA O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA . . . dalje

 • OTVORENA PRVA DOMACA TRANSFER-STANICA ZA PRIKUPLJANJE I TRANSPORT LEKOVA KOJIMA JE ISTEKAO ROK TRAJANJA I DRUGOG FARMACEUTSKOG OTPADA . . . dalje

 • OD 1. JULA 2011. GODINE UNIJA POSLODAVACA SRBIJE POSTAJE CLAN NAJVECE POSLOVNE ASOCIJACIJE EVROPSKE UNIJE – BUSINESSEUROPE . . . dalje

 • SRBIJA DOBIJA STALNOG SAVETNIKA U OKVIRU ŠVAJCARSKE KONSTITUENCE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 24.06.2011


 • AGRAR TREBA DA POSTANE STRATEŠKA GRANA U SRBIJI . . . dalje

 • PRIJEMNI ISPITI NA NOVOSADSKOM UNIVERZITETU SLEDECE SEDMICE, PRVI UPISNI KRUG DO 18. JULA, A DRUGI OD 1. DO 20. SEPTEMBRA . . . dalje

 • OBEZBEDITI PODRŠKU DRŽAVE MEDJUNARODNIM TRANSPORTERIMA KAO IZRAZITO IZVONO ORJENTISANOJ GRANI PRIVREDE . . . dalje

 • UKUPNI DEPOZITI BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE NA KRAJU PRVOG TROMESECJA 2011. GODINE IZNOSILI SU 1.405 MILIJARDI DINARA . . . dalje

 • LETNJI VIVALDI FORUM POSVECEN MAKROEKONOMSKIM I PRIVREDNIM KRETANJIMA BITNIM ZA PLANIRANJE POSLOVANJA U NAREDNOJ GODINI . . . dalje

 • PRODATO 200.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesecnih državnih hartija od vrednosti održana 23. juna 2011. godine • . . . dalje

 • PREMA IZVEŠTAJIMA SUPERVIZORA NEMA PRIMEDABA NA ODRŽANO POLAGANJE MALE MATURE I TESTOVA IZ SRPSKOG, ODNOSNO MATERNJEG JEZIKA . . . dalje

 • SA "SITEL SBA" POTPISAN UGOVOR O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 2.500 EVRA PO NOVOOTVORENOM RADNOM MESTU . . . dalje

 • IMPLEMENTACIJA "BEJSLAJN" MODELA U AGRARU . . . dalje

 • IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRECIŠCAVANJE VODE ZA PICE U VRŠCU . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:


 • EU TRAŽI DA SE KRIVICNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA BRIŠE IZ KRIVICNOG ZAKONIKA . . . dalje

 • ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE TRAŽI DA SE ADVOKATIMA DA STATUS SLUŽBENIH LICA . . . dalje

 • NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU . . . dalje

 • ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA DOPRINEO JE RAZOTKRIVANJU NAJVECIH KORUPCIONAŠKIH AFERA. U PRIPREMI ZAKON O LOBIRANJU . . . dalje

 • TRECA JAVNA RASPRAVA O NACRTU MEDIJSKE STRATEGIJE KOJA PREDVIĐA POTPUNO POVLACENJE DRŽAVE IZ VLASNIŠTVA NAD MEDIJIMA . . . dalje

 • POSLANICI MOGU DA UKINU IMUNITET . . . dalje

 • POSKUPELO GORIVO . . . dalje

 • BALKANSKA MREŽA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 24. juni 2011


 • Prilozi: . . . dalje

 • Službena mišljenja: . . . dalje

 • Sudska praksa: . . . dalje

 • Stecajevi: . . . dalje