Aktuelne vesti na dan 23. mart 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 23. mart 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 39 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 41 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 16 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 16 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 21 OD 21.3. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • STRUČNI OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠENJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: • Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) i pristupanje dugu •
 • PRAVO NA UPRAVLJANJE RADNIM MAŠINAMA
 • RASPODELA DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA ČIJI JE OSNIVAČ UDRUŽENJE
 • ZABRANA ISPLATE ZARADE U NATURI
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • OBAVEZA PERIODIČNOG OVERAVANJA MERILA - VAGA
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • NEPRAVILNOSTI, GREŠKE I NEPOTPUNOSTI TOKOM SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI: • Greške prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije •
 • NEMOGUĆNOST "DVOSTRUKE" ISPLATE ZAPOSLENOM ZA OBAVLJENE POSLOVE U OKVIRU IPA PROJEKTA
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE PORESKOG ORGANA DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POZOVE OBVEZNIKA DA PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU ZA PDV
 • OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA KADA FIZIČKO LICE OSTVARUJE PRIHODE PO VIŠE OSNOVA
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM: • Uputstva Narodne banke Srbije za dostavu elektronskih obrazaca P-1, O-1 I P-2 •
 • STOPE CARINE NA UVOZ ROBE (ŽENSKIH ČARAPA I DONJEG VEŠA) IZ MAKEDONIJE, PRI ČEMU JE ROBA RAZLIČITOG POREKLA- MAKEDONSKOG, TURSKOG ILI KINESKOG
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud je na 4. sednici odlučivao o 5 predmeta, a u predmetima IUz-1442/2010 i IUo-151/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu Už-1902/2009 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 7. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2010) u delu koji glasi: "odnosno postojanja razloga koji ukazuju na povredu postupka u donošenju odluke o izboru pojedinog zamenika javnog tužioca ili predlogu za izbor pojedinog javnog tužioca i zamenika javnog tužioca", nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-1633/2010)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 4. stav 2. i člana 5a Pravilnika o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda, donacija i "đačkog dinara" Osnovne škole "Milica Pavlović" u Čačku, broj 104/2 od 20. aprila 2010. godine nisu u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-203/2009)
- utvrdio da Odluka o finansiranju prevoza učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Arilje 01 broj: 020-9/09 od 17. februara 2009. godine ("Službeni glasnik opštine Arilje", broj 1/2009), nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o finansiranju prevoza učenika osnovnih škola 01 broj: 400-35/03 od 29. septembra 2003. godine ("Službeni glasnik opštine Arilje", broj 4/03). (predmet IUo-234/2009)
- utvrdio da odredbe člana 57. stav 1. al. 1. i 2. Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", broj 15/2010 i "Službeni glasnik RS", broj 39/2010) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-246/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavna eparhija Banatska, Episkop banatski, i utvrdio da su presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 10968/10 od 27. oktobra 2011. godine povređena prava podnosioca ustavne žalbe zajemčena odredbama člana 32. stav 1. i člana 44. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Apelacionom sudu u Novom Sadu da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda, ponovi postupak odlučivanja o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Kikindi P. 523/10 od 17. septembra 2010. godine. (predmet Už-6875/2011)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.3.2012.

SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 8. sednici II Velikog veća odlučivao o 16 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti člana 43. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS" br. 35/2000, 69/2002, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 104/2009, 28/2011 i 36/2011). (predmet IUz-611/2011)
- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredbe člana 264. stav 5. tačka 8) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 i 53/2010). (predmet IUz-622/2011)

II U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev B. Lilića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz- 52/2008 ("Službeni glasnik RS", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se B. Liliću, kome je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine opštine Ćuprija o prestanku mandata odbornika, broj 06- 124/2009-02 od 12. oktobra 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda - Odeljenje u Kragujevcu Už. 552/10 od 18. novembra 2010. godine i određuje da Upravni sud ponovo, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, odluči o tužbi podnosioca. (predmet XU-7/2012)
III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-629/2009, Už-1491/2009, Už-1539/2009, Už-1585/2009, Už-1840/2009, Už-1930/2009, Už-2037/2009, Už-2137/2009, Už-2275/2009, Už-2359/2009 i Už-3449/2011.
- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-2615/2009.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-836/2009.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.3.2012.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 22. MARTA 2012. GODINE

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Izveštaj pregovaračkog tima Srbije o dosadašnjem toku dijaloga sa privremenim institucijama u Prištini u Briselu i o dogovoru o regionalnom predstavljanju Kosova* postignutom 24. februara.

Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, istakao da je pregovarački tim Srbije insistirao na punom i doslednom poštovanju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i Ustava Srbije.

U Briselu je, kako je podsetio, postignut dogovor o tome da predstavnici privremenih institucija u Prištini na regionalnim skupovima budu predstavljeni uz fusnotu koja je u skladu sa pomenutom rezolucijom i mišljenjem Međunarodnog suda pravde.

On je rekao i da je Vlada na današnjoj sednici utvrdila Opšti plan za odbranu od poplava od 2012. do 2018. godine, koji predviđa mere i institucionalno organizovanje odbrane od poplava.

Prema njegovim rečima, Vlada je usvojila i Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju Vlade Srbije i Indonezije u saradnji u oblasti odbrane.

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima je saopštio da je Vlada utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Alžira o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Belorusijom o saradnji u carinskim pitanjima.

Ministar vera i dijaspore u Vladi Republike Srbije Srđan Srećković rekao je da je Vlada danas donela odluku o formiranju Organizacionog odbora za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u Srbiju, na čijem će čelu biti predsednik Srbije Boris Tadić.

Srećković je naveo da će u Organizacionom odboru biti predstavnici Vlade, Srpske pravoslavne crkve, Srpske akademije nauka i umetnosti, Krunskog saveta, istoričari, kao i ambasadori Srbije u zemljama u kojima se nalaze posmrtni ostaci članova porodice Karađorđević.

Odlukom o formiranju takvog odbora, kako je naglasio, Vlada je potvrdila spremnost Srbije da se isprave istorijske nepravde i stavi tačka na ideološke podele.

Na taj način ispravlja se i istorijska nepravda prema članovima porodice Karađorđević, koji su rasuti po svetu, dodao je ministar.

Prema njegovoj oceni, dodatni značaj odluci daje i činjenica da je reč o dva nekadašnja šefa države - Petru Drugom Karađorđeviću i knezu Pavlu, pri čemu će biti preneti i ostaci kraljice Marije, kneginje Olge i kneževića Nikole.

Ministar je podsetio na to da se posmrtni ostaci članova porodice Karađorđević nalaze u Velikoj Britaniji, SAD, Francuskoj i Švajcarskoj i da će biti preneti u porodičnu kriptu crkve Svetog Ðorđa na Oplencu.

Sa scene polako odlaze problemi nastali kao posledica građanskog rata u Srbiji od 1941. do 1945. godine, sprovodi se Zakon o rehabilitaciji, usvojen je Zakon o restituciji i Srbija je uspela da ostvari nacionalno pomirenje, zaključio je Srećković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.3.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SLUŽBE SKUPŠTINE AP VOJVODINE I VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

Sekretar Skupštine AP Vojvodine Milorad Gašić i direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija prof. dr Božo Nikolić potpisali su danas u pokrajinskom parlamentu Sporazum o saradnji Službe Skupštine AP Vojvodine i Visoke tehničke škole strukovnih studija radi sprovođenja Programa saradnje ove dve institucije.

Ističući zadovoljstvo zbog potpisanog Sporazuma, sekretar Skupštine AP Vojvodine Milorad Gašić ocenio je da potpisivanje Sporazuma o saradnji između Službe Skupštine AP Vojvodine i Visoke tehničke škole strukovnih studija pruža obostranu i mnogostruku korist za obe institucije i dodao da pokrajinski parlament već tradicionalno omogućava mladim ljudima profesionalno usavršavanje.

"Putem ovog programa studenti će imati jedinstvenu priliku da steknu neophodno iskustvo, jer kao što svi znamo kroz studije većina studenata stiče odlična teorijska znanja iz oblasti kojom se bavi, no međutim, naše obrazovanje ponekad ne nudi dovoljnu količinu praktičnog znanja koje je potrebno jednoj mladoj osobi da bi uspešno počela da se bavi svojim budućim zanimanjem", rekao je sekretar Gašić.

On je naglasio da upravo ovakvi programi radne prakse omogućavaju da studenti dobiju neophodna praktična znanja i veštine, ali i da usavrše svoj veštine profesionalnog komuniciranja i međuljudskih odnosa kao i rad u timu.

Direktor direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija prof. dr Božo Nikolić istakao je da je karakteristika strukovnih studija primenjena nauka i posvećivanje pažnje praktičnom delu nastave.

"Naša ideja je da studenti završnih godina šestog semestra na trogodišnjim studijama i osmog semestra na četvorogodišnjim studijama, taj poslednji semestar provedu u praktičnom radu u nekoj instituciji. Današnje potpisivanje Sporazuma je za našu školu i studente veoma važno jer je teško naći adekvatno mesto za obavljanje ovakve prakse", istakao je Nikolić dodajući da je ovakav vid praktičnog studiranja uobičajen u Evropi i svetu.

Program radne prakse biće realizovan u periodu od oktobra 2012. godine do juna 2013. godine, Visoka tehnička škola će sprovesti konkurs i selekciju kandidata, dok će Služba Skupštine AP Vojvodine u procesu realizacije programa rasporediti polaznike, obezbediti mentore, edukacije i svaku drugu vrstu podrške koja će im pomoći u usvajanju novih znanja i sticanju radnog iskustva. Nakon završetka Programa, svi polaznici dobiće sertifikat koji će im poslužiti kao svojevrsna preporuka u razvoju dalje karijere.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.3.2012.

NOVA ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE: Odluka o povećanju minimalne cene rada za 13 dinara u odnosu na prošlu godinu i prethodna tri meseca ove godine, uprkos protivljenju Unije poslodavaca Srbije (UPS), stupiće na snagu 1. aprila 2012. godine • Očekuje se u novom "Službenom glasniku" ta odluka biti objavljena •

Odluka o povećanju minimalne cene rada za 13 dinara u odnosu na prošlu godinu i prethodna tri meseca ove godine, uprkos protivljenju Unije poslodavaca Srbije (UPS), stupiće na snagu 1. aprila, saglasni su predstavnici Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata.

Socijalno-ekonomski savet saglasio se, naime, da se od 1. aprila minimalna cena radnog sata poveća sa 102 na 115 dinara, ali se Unija poslodavaca Srbije kasnije predomislila i traži prispitivanje takve odluke sa obrazloženjem da će to povećanje negativno uticati na ionako loše stanje u privredi zemlje.

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da nema razloga da odluka o povećanju minimalne cene rada za 13 dinara ne stupi na snagu 1. aprila, kako je bilo predviđeno. On je rekao da promene minimalne cene neće biti i da će uvećana minimalna zarada od 1. aprila iznositi 20.010 dinara. On je Tanjugu rekao da je reč o socijalno odgovornoj odluci i povećanju za 12,7 odsto, koje će važiti do februara naredne godine.

Ministar rada je ocenio i da su nerealne najave Unije poslodavaca da će povećanje minimalne zarade usloviti nov talas otpuštanja u privredi Srbije, posebno ako se ima u vidu da su oni predlagali da minimalna cena bude 112 dinara po radnom času i da se ponovo u junu razmatra mogućnost njenog povećanja.

"Ne verujem da tri dinara po radnom satu mogu da dovedu do takvih katastrofičnih prognoza o otpuštanju velikog broja radnika", kazao je LJajić.

Portparol UPS-a Dragoljub Rajić rekao je da će odgovornost zbog toga što će do kraja godine još oko 60.000 ljudi ostati bez posla, snositi ne samo vlada, već i sindikati.

"Problem je što mi sada imamo svega 18,2 odsto firmi koje redovno isplaćuju zarade i 42,4 odsto firmi kod kojih su kašnjenja duža od 60 dana", rekao je on, dodavši da će povećana cena rada povećati iznos zarada na godišnjem nivou za 10 do 12 odsto.

Upitan zašto se UPS predomislio, Rajić je kazao da prilikom odlučivanja predstavnici te unije nisu bili u mogućnosti da izračunaju koliko će to koštati u svakoj grani u kojoj su potpisani kolektivni ugovori.

Predsednik najuticajnijeg Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) Ljubisav Orbović je Tanjugu rekao da je odluka doneta jednoglasno i da očekuje da će u novom "Službenom glasniku" ta odluka biti objavljena.

"Nema nikakvih dilema, odluka je doneta. Sve ostalo su priče i kombinacije. Bez potrebe se napravi fama", ističe Orbović.

Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Branislav Čanak se slaže sa svojim kolegom iz S S S S da je odluka o povećanju minimalne cene rada doneta konsenzusom a da će, ukoliko poslodavci budu otpuštali zaposlene ili im budu smanjivali zarade, morati da dokažu da sve to ima veze sa povećanjem minimalne zarade.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić je Tanjugu rekla da taj sindikat podržava povećanje minimalne zarade, ocenjujući da ako to predstavlja namet na poslodavca, država sa svoje strane treba privredi da umanji obavezna davanja.

Savićeva je kazala da je neosporno da će povećanjem minimalne zarade doći do opterećenja poslodavaca, ali i da je Unija poslodavaca mogla na vreme da se preračuna, a ne prvo da potpiše sporazum, pa da ga povlači.

Izvor: Tanjug, 22.3.2012.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Inspektori pojedinim lekarima naložili da zbog nepropisnog pisanja lekova na recept moraju da vrate sredstva Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

"Lekari u domovima zdravlja se ne usmeravaju da propisuju samo najjeftinije lekove, nego se insistira da poštuju propisane stručne kriterijume koji obezbeđuju najefikasniju i najracionalniju potrošnju lekova. Pacijent kome je potreban i najskuplji lek, dobiće ga na recept, na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ako je potrebno dobiće i sto kutija takvog leka. Međutim, nije pošteno da takav lek ne dobije i neko kome sleduje zato što je novac utrošen na nekorektan način, a onda leka ponestane za onoga kome treba." Ovako direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje profesor dr Aleksandar Vuksanović reaguje na ogorčenje lekara iz domova zdravlja, kojima su inspektori naložili da zbog nepropisnog pisanja lekova na recept moraju da vrate sredstva RFZO iz svog džepa. Ovih dana inspektori RFZO su utvrdili da je 875 lekara u domovima zdravlja na recept pisalo lekove mimo kriterijuma struke ili specijalnosti, pa su zato kažnjeni i iz svog džepa moraju da plate za lekove koji su izdali mimo propisa.

Nije reč o kažnjavanju, već je reč o meri kojom novac koji je nepravilno potrošen treba da se vrati osiguranicima. Stalno se zaboravlja da je novac kojim raspolaže RFZO novac svih nas. Svi mi smo zainteresovani da se naš novac koristi na najracionalniji način - naglašava direktor Vuksanović.

Lekari iz domova zdravlja žale se da su se našli na udaru iako samo prepisuju naloge lekara specijalista iz sekundarnog i tercijarnog nivoa koji pacijente ne obaveste šta se izdaje na recept, a šta se plaća.

Nepravedno je da lekari u domovima zdravlja u potpunosti podnesu teret nepravilnog prepisivanja lekova. Mi smo u dogovoru s Lekarskom komorom izdali uputstvo po kome će posledice nepropisnog propisivanja lekova, pa i one finansijske, snositi i lekari u klinikama i bolnicama. Jer, među njima ima mnogo onih koji ne razmisle o najracionalnijoj terapiji - kaže dr Vuksanović.

Da li bi se problem rešio, a kontrole pojačale vraćanjem pečata lekarima specijalistima, koji su često "široke ruke" kada u svojim izveštajima određuju terapiju, a recepte ipak ispisuju lekari u domovima zdravlja?

Ne možemo da vratimo pečate lekarima specijalistima i omogućimo im da direktno pišu lekove na recepte, jer se takva praksa pokazala kao loša. Istina, postoje lekari na sekundarnom i tercijarnom nivou, koji imaju pečate. Ti doktori se kontrolišu i sankcionišu isto kao i lekari iz domova zdravlja - uverava nas dr Vuksanović, dodajući da je bilo već sankcionisanih i lekara s klinika i bolnica.

Građani primećuju da jedni lekove dobijaju bez problema, zahvaljujući poznanstvu s lekarom ili "preko veze", a drugi ih kupuju sami da "ne opterećuju" pečat lekara u domu zdravlja. Da li takav subjektivan odnos znači i kršenje prava na ravnopravnost u lečenju?

Kriterijum za procenu koliko je doktor racionalno pisao lekove na recept nalazi se u kompjuteru, a kompjuter ne prepoznaje prijatelja lekara: nema tu prostora za subjektivizam - tvrdi dr Vuksanović.

Na poziv jednog od čelnika sindikata u zdravstvu da lekari odbiju da plate ono što im je naloženo da vrate i da se tuže sa RFZO, dr Vuksanović kaže:

Ako vidimo da pojedini predstavnici struke rade protiv interesa naših osiguranika, tj. pacijenata, onda će oni morati da snose konsekvence, pa i da budu spremni na oduzimanje pečata. Moja poruka je vrlo jasna: štitićemo prava osiguranika i kada je reč o kvalitetnom lečenju i kada je reč o trošenju novca.

Zaštitnik građana spreman da primi pritužbe lekara

Građani imaju pravo na lečenje, a lekari da bi ih lečili određuju terapiju. Ne postoji nikakav zakonski osnov niti takav zakonski osnov sme postojati - da se lekaru normom ograniči koliko kojeg leka sme da propiše, ako je lek koji je prepisan određen za lečenje određene bolesti. Lekari ne smeju na taj način sebe sami da ograničavaju, niti iko ima pravo da to od njih traži, kaže za "Politiku", zaštitnik građana Saša Janković.

Ombudsman ističe da je spreman da primi pritužbe lekara iz domova zdravlja i da pokrene postupak u kome će biti utvrđeno da li je postupanjem bilo koje inspekcije, pa i inspekcije RFZO učinjeno nešto što je na štetu ne samo lekara, nego i pacijenata.

- Ako je tačno da su kažnjeni zato što su propisivali lekove na recept pacijentima kojima su ti lekovi bili potrebni, staću iza ovih lekara. Međutim, ako su lekari pravili greške u propisivanju lekova, pa moraju da plaćaju to je druga stvar, jer onda je reč o zloupotrebi. Ne mogu da sudim unapred, ali zbog ove stvari, lekari treba da se obrate ombudsmanu, jer to može da bude ne samo kršenje prava lekara, već i suštinsko kršenje prava građana na lečenje, ako je istina da lekari imaju normu koju ne sme da prebace - kaže Saša Janković.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika", 22.3.2012.

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Reforma javno-komunalnih sistema tema sastanka u Privrednoj komori Vojvodine

Pravni okvir za reformu javno-komunalnih sistema bio je tema jučerašnjeg sastanka komunalaca u Privrednoj komori Vojvodine, s obzirom na to da je još prošle godine donet novi Zakon o komunalnim delatnostima i set drugih propisa kao što su zakoni o javnoj svojini, o javnom i privatnom partnerstvu i koncesijama, te o vodama. Sekretar Udruženja komunalno-stambene privrede i urbanizma u Privrednoj komori Srbije Branimir Ljumović izjavio je za naš list da je Zakon o komunalnim delatnostima u totalnoj suprotnosti sa zahtevima komunalaca i nacionalnim i državnim interesom jer je zbog mogućnosti privatizacije pojedinih delatnosti komunalne privrede, kao što je vodosnabdevanje, ugrožena bezbednost svih građana.

Ljumović kaže da nije dobro da se državni monopol u oblasti komunalnih delatnosti u potpunosti zameni privatnim jer interes profita ne prepoznaje uvek strateške, razvojne, bezbednosne i socijalne aspekte. Takođe, povoljni investicioni krediti i bespovratna sredstva iz fondova EU namenjena ovoj delatnosti, biće dostupniji javnom nego privatnom sektoru. Najosetljivija od svih je oblast vodosnabdevanja. Sagovornik kaže da su i svetski eksperti proglasili vodu strateškim resursom 21. veka, koja je kao nezamenljiv izvor života opšte dobro i za koju će se za petnaestak godina voditi ratovi, a prvi je već počeo u Libiji pod maskom rata za naftu.

Da stvaranje profita u okviru komunalnih sistema nije u širem društvenom interesu već su prepoznali u nekoliko evropskih država gde pokušavaju da ih ponovo nacionalizuju. U Engleskoj se planira nacionalizacija železnice, a u Parizu uspostavljanje državnog vlasništva nad vodovodom. I iz bečkog vodovoda su nam sugerisali da ne dozvolimo ovo što se dozvoljava Zakonom o komunalnim delatnostima.

Ako pogledamo vlasništvo nad vodovodom u evropskim zemljama, on je u državnom vlasništvu 100 odsto u Belgiji, Hrvatskoj, Kipru, Litvaniji, Luksemburgu, Malti, Holandiji i Švajcarskoj, 99 odsto u Švedskoj, 95 procenata u Austriji, Finskoj, Norveškoj, procenat manje na Islandu, 87 odsto u Poljskoj, 84 u Portugalu, 82 u Rumuniji, 77 u Slovačkoj...

Ljumović objašnjava da javno i privatno partnerstvo podrazumeva da će se nekome pružiti mogućnost da otkupi vlasništvo vodovoda do 49 odsto, nekome dati koncesija nad kanalizacijom i prečišćavanjem vode na 50 godina, što znači da bi taj neko imao punu kontrolu nad onim čime se bavi i voda time nije zaštićena jer je proizvodnja i distribucija vode, kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda deo jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema. Ljumović kaže da oni koji su napisali i doneli ovakav zakon to očito ne znaju, zbog čega će svima koji krenu u reformu komunalnih sistema trebati pomoć. U tu svrhu već su formirani ekspertski pravni timovi jer treba imati na umu onu narodnu: tri puta meri, jednom seci.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Dnevnik", 22.3.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Iz Sekretarijata za saobraćaj apeluju na sve građane i pravna lica da, u cilju zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju ne lepe plakate i nalepnice na saobraćajnu signalizaciju

Kako se u protekla dva meseca intenziviralo lepljenje promotivnih nalepnica i plakata na saobraćajnoj signalizaciji i nosačima saobraćajne signalizacije, iz Sekretarijata za saobraćaj apeluju na sve građane i pravna lica da, u cilju zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, to ne rade.

Iz ovog sekretarijata podsećaju sve građane i pravna lica da je članom 134. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011 – prim.red.), na saobraćajnoj signalizaciji i na njenom nosaču zabranjeno postavljanje bilo čega što nije u vezi sa značenjem same signalizacije. Takođe, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (čl. 326, 328. i 331) predviđene su kazne za nepoštovanje ove odredbe. Sekretarijat za saobraćaj želi da ovim apelom još jednom opomene sve građane da je neophodno da svi podjednako shvatimo ozbiljnost značenja saobraćajne signalizacije, kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i neželjene posledice koje nekada mogu biti i kobne za učesnike u saobraćaju.

Izvor: Vebsajt Gradske uprave grada Beograda, 22.3.2012.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: APR objavila informaciju o obradi finansijskih izveštaja za 2011. godinu • U APR primljeno je oko 150.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu, koje su obveznici dostavili u skladu sa Zakonom - od toga je evidentiran prijem preko 132.000 finansijskih izveštaja, a preko 100.000 tih izveštaja je u postupku obrade i registracije •

U Agenciji za privredne registre (APR) primljeno je oko 150.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu, koje su obveznici dostavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red). Od toga, evidentiran je prijem preko 132.000 finansijskih izveštaja, a preko 100.000 tih izveštaja je u postupku obrade i registracije.

Po okončanju postupka registracije svakog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu obveznicima će biti dostavljena potvrda o registraciji tih izveštaja, a obveznicima koji su dostavili finansijske izveštaje u kojima su u postupku formalne, računske i logičke kontrole utvrđeni nedostaci biće dostavljeno obaveštenje o nedostacima koje je potrebno otkloniti. Agencija danas počinje dostavljanje potvrda o registraciji finansijskih izveštaja za 2011. godinu, kao i obaveštenja o nedostacima u tim izveštajima.

Podsećamo da je Agencija, kao i prethodnih godina, obezbedila potpunu transparentnost postupka obrade i registracije finansijskih izveštaja, za svaki izveštaj posebno, na svojoj internet strani (www.apr.gov.rs) u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet - link Pretraga finansijskih izveštaja za 2011, gde upitom po matičnom broju obveznici mogu pratiti tok prijema, obrade i registracije dostavljenih izveštaja.

Po završetku preliminarne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu podaci iz tih izveštaja biće dostupni svim zainteresovnim korisnicima u okviru usluga koje se pružaju iz Registra finansijskih izveštaja i boniteta. Do tada, izveštaji o bonitetu, skoring, kao i sve druge usluge sadržaće podatke iz finansijskih izveštaja zaključno sa 2010. godinom. Napominjemo, da Agencija u toku postupka obrade finansijskih izveštaja za 2011. godinu, na zahtev obveznika, neće izdavati posebne potvrde vezano za status svakog pojedinačnog finansijskog izveštaja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 22.3.2012.

NEOPHODAN NOVI ZAKON O ZADRUGAMA

Broj zadruga u Srbiji iz godine u godinu sve je manji što je posledica krajnje nepovoljnog poslovnog ambijenta u kome posluju, izjavio je danas predsednik Zadružnog saveza Beograda Velimir Radojević.

On je istakao da se sve vrste zadruga u poslovanju suočavaju sa brojnim problemima što rezultira smanjenjem broja zadruga, zadrugara, zaposlenih u zadrugama, padom obima prometa i usluga i sve većim gubicima.

Radojević je na skupu o zadrugarstvu u Privrednoj komori Beograda ukazao da su razlozi za izuzetno teško stanje u tom sektoru objektivne i subjektivne prirode.

Kao objektivne razloge on je naveo nepostojanje jedinstvene zadružne politike na nivou države kao i opšteg zadružnog saveza, dodajući da je problem i što još uvek nije donet novi zakon o zadrugama.

Takođe, zadruge nisu u potpunosti obuhvaćene merama ekonomske i agrarne politike te je njihovo učešće u korišćenju povoljnih kredita izvoznih stimulacija i davanja za novozaposlene minoran.

Radojević je rekao da je među subjektivnim razlozima za takvo stanje to što Zadružni savez Srbije nije spreman da se transformiše, nema ideje i incijative i nema nikakvog uticaja na kreiranje i sprovođenje politike u zadrugarstvu jer ga država nije prepoznala kao ozbiljnog partnera.

Radojević je podsetio da je zemljoradničko zadrugarstvo dominantno u ukupnom zadružnom sektoru i njegovo učešće u ukupnom broju zadruga je 65 odsto.

Od ukupnog broja zaposlenih u zadrugama 79 odsto je zaposleno u poljoprivrednim zadrugama a 86 odsto ostvarenog ukupnog prihoda otpada na poljoprivredne zadruge, precizirao je Radojević ocenjujući da su "takvi pokazatelji minorni ako se uporede sa nekadašnjim a još minorniji kada se sagledaju mogućnosti".

On je zaključio da revitalizacije zadruga nema bez podrške države u normativnom, odnosno zakonodavnom smislu, kao i bez finansijske podrške za osnivanje novih zadruga, kao i da je neophodo restrukturirati i transformisati postojeće zadruge na svim nivoima.

Izvor: Tanjug, 22.3.2012.

UTVRĐENJE I PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA U VEZI SA RADOM ORGANA GRADSKE UPRAVE

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda i Gradski centar za socijalni rad grada Beograda - Odeljenje Čukarica, postupajući protivno propisima i principima dobre uprave, povredili su pravo građanina da prima novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica bez vremenskog ograničenja, utvrdio je Zaštitnik građana.
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građan:a http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti možete preuzeti na sajtu: http://www.ravnopravnost.gov.rs/index.php (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 22.3.2012.

DO KRAJA MARTA OBJAVLJIVANJE PREDLOGA STRATEGIJE OBRAZOVANJA SRBIJE DO 2020. GODINE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da bi Predlog strategije obrazovanja Srbije do 2020. godine trebalo da bude objavljen na sajtu resornog ministarstva do kraja marta.

Obradović je u izjavi za agenciju Beta istakao da su sva relevantna stručna tela i prosvetni saveti razmatrali taj dokument, i dodao da će nakon što oni daju konačnu reč strategija biti i predstavljena na internet prezentaciji.

Nakon toga slede javne rasprave posle kojih će Vlada usvojiti dokument koji određuje prioritetne ciljeve obrazovanja do 2020. godine, ukazao je ministar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije,22.3.2012.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE: Na regionalnoj konferenciji u Budvi pod nazivom "Zajedno protiv diskriminacije" najavljeno usvajanje Strategije

Direktor Uprave za ljudska i manjinska prava, Nenad Đurđević rekao je na regionalnoj konferenciji u Budvi pod nazivom "Zajedno protiv diskriminacije". da je Srbija posvećena borbi protiv diskriminacije i najavio je usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

"Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pristupilo je projektu Saveta Evrope "Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta" u kojem pored Srbije učestvuje Albanija, Italija, Letonija, Crna Gora i Poljska. Dalja saradnja sa Savetom Evrope od velike je važnosti jer će jedan od segmenata te strategije biti usmeren na LGBT populaciju", izjavio je Đurđević.

Cilj ovog projekta je upravo primena preporuka Komiteta ministara SE iz 2011. godine o merama za borbu protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, istakao je Đurđević i naglasio da Srbija u potpunosti podržava preporuke Saveta Evrope.

"U narednom periodu Srbija će uputiti poziv ekspertima SE da u Beogradu predstave preporuke zajedno sa izveštajem komesara za ljudska prava Tomasa Hamamberga, objasnio je Đurđević.

Sa regionalne konferencije upućena je i poruka da su zemlje jugoistočne Evrope posvećene unapređenju prava LGBT populacije i na tom planu preduzeće i zajedničke akcije.

Izvor: Vebsajt Uprave za ljudska i manjinska prava, 22.3.2012.

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR O MODERNIZACIJI RADA SEKTORA ZA KONTROLU PRIMENE CARINSKIH PROPISA

Dvodnevni seminar o modernizaciji rada Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja koje deluje u okviru Sektora za kontrolu primene carinskih propisa uspešno je priveden kraju uz prisustvo državnog sekretara Miodraga Đidića i direktora Uprave carina Predraga Petronijevića.

Na seminaru su obrađene brojne stručne teme, a glavni predavač bio je načelnik Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Saša Savković koji je prisutnima održao zapaženu prezentaciju o procedurama koje se primenjuju u radu Sektora:

 • Upotreba i rukovanje vatrenim oružjem
• Legitimisanje lica
• Informativni razgovor
• Pregled i pretres lica i vozila
• Nadležnosti, ovlašćenja, dužnosti i ograničenja carinskih službenika prema krivičnom zakonu republike srbije
• Kodeks ponašanja i poštovanje ljudskih prava
• Propisno nošenje uniforme, službena značka, legitimacija i obeležja
• Izveštaji, zapisnici, kancelarijsko poslovanje
• Korišćenje opreme
• " SPECT " - Softver Praćenja i Evidencije - Carinsko Targetiranje
• Pregled i pretres lica i prtljaga
• Pregled i pretres vozila

U fokusu celog seminara, bila je modernizacija Sektora sa prikazom novog programa za praćenje izveštaja, statistike, hronologije, opreme, pa i samih službenika (njihove biografije i kretanje u službi).

Svrha pomenutih predavanja i obuka je da se podigne nivo stručnog znanja službenika i da im se predoče metode za uspešniju borbu protiv krijumčarenja svih vrsta roba.

Uvedena je i obuka u bojevom gađanju, provera fizičke spremnosti, kao i testiranje stručnog znanja službenika, s obzirom da se od zaposlenih u Odeljenju za suzbijanje krijumčarenja očekuje da održe potreban nivo fizičke i stručne spremnosti kako bi odgovorili na izazove posla koji podrazumeva iznenadne akcije i fizički napor.

Nadležni u Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa su pokrenuli čitav niz projekata sa ciljem da se unapredi nivo znanja i da uz tehnološku modernizaciju pomenuti Sektor zauzme pravo mesto u sistemu bezbednosti celog društva.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 22.3.2012.

MINISTRI ODBRANE SVIH DRŽAVA ČLANICA EU DONELI JEDNOGLASNU ODLUKU O POČETKU PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE ADMINISTRATIVNOM ARANŽMANU SA EVROPSKOM ODBRAMBENOM AGENCIJOM (EDA)

Na danas održanom zasedanju Upravnog odbora Evropske odbrambena agencija (EDA), ministri odbrane svih država članica EU su doneli jednoglasnu odluku o početku pristupanja Republike Srbije administrativnom aranžmanu sa ovom agencijom EU. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostu politiku je dobila mandat da sa nama odmah započne pregovore, a najavljeno nam je da će već naredne nedelje direktorka EDA uputiti sve neophodne informacije o procesu samih pregovora.

Evropska odbrambena agencija kao svoj osnovni zadatak ima razvoj odbrambenih kapaciteta u oblasti upravljanja krizama i unapređenje saradnje u oblasti razvoja naoružanja, ali i jačanje evropske inudstrijske i tehnološke baze u oblasti namenske industrije, kako bi stvorila konkurentno tržište naroužanja i opreme i unapredila istraživanja.

Zahtev za uključivanje u EDA, koji smo podneli nakon potpisivanja dva sporazuma sa EU sredinom prošle godine, o razmeni tajnih podataka i uključivanju u misije Unije, bio je za mnoge iznenađenje. Nismo ga podneli samo zbog interesa ostvarivanja osnovnog strateškog cilja Republike Srbije i uključivanja u EU, već pre svega zato što kroz saradnju i aktivnosti Evropske odbrambene agencije vidimo veliki prostor za jačanje domaće namenske industrije.

Našim učešćem u EDA daje se mogućnost najboljeg iskorišćavanja postojećih kapaciteta namenske industrije, ali i njenog osnaživanja. Zajednički projekti sa državama članicama EU u oblasti istraživanja i razvoja naoružanja i vojne opreme, korištenje iskustava i proizvodnih linija srpskih fabrika iz oblasti namenske industrije, otvoriće vrata i za veliko tržište NVO u Evropi i na trećim tržištima. To, naravno, znači i mogućnost da se proširi proizvodnja ove vrste u Srbiji, otvaranje ne samo novih radnih mesta već i novih fabrika, što je najvažniji zadatak svih nas u institucijama Republike Srbije. Takođe, istraživački potencijali srpskih instituta, kako vojnih tako i civilnih, biće mnogo više uključeni u evropsku istraživačku zajednicu, i tako imati prilike da pokaže svoje znanje, inventivnost i sposobnosti.

Partnerski odnos sa EDA otvara mogućnost većeg korišćenja potencijala namenske industrije i njenog unapređenja. Integrativnim procesima Srbija svojoj namenskoj industriji otvara nova tržišta a korišćenjem razvojnih i istraživačkih programa i projekata EDA otvara mogućnost daljeg unapređenja vojne tehnologije.

Informacija o Evropskoj odbrambenoj agenciji http://www.mod.gov.rs/lat/vesti/images/evropska_odbrambena_agencija_lat.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 22.3.2012.

NACIONALNI IPA KOORDINATOR (NIPAK) DAO SAGLASNOST NA ODLUKU EVROPSKE KOMISIJE O USVAJANJU REGIONALNOG PROGRAMA PODRŠKE SEKTORU CIVILNOG DRUŠTVA (ZA 2011-2012 GODINU), U OKVIRU IPA KOMPONENTE POMOĆ TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Nacionalni IPA koordinator (NIPAK) je 20. marta 2012. dao saglasnost na odluku Evropske komisije o usvajanju regionalnog programa podrške sektoru civilnog društva (za 2011-2012 godinu), u okviru IPA komponente Pomoć tranziciji i izgradnja institucija.

Ovaj regionalni program u kome Republika Srbija učestvuje je koncipiran kao jedinstvena podrška civilnom društvu Zapadnog Balkana i Turske, i sastoji se iz nacionalnih i višekorisničkih inicijativa. U skladu sa relevantnim pravilima IPA regulative, program će biti implementiran na centralizovanoj osnovi od strane Evropske komisije. Preciznije, jedinica D3 u okviru Generalnog Direktorata za proširenje odgovorna je za implementaciju višekorisničkog aspekta / elementa programa, sa izuzetkom "People to People" programa za čiju implementaciju će biti nadležna jedinica D2. Za implementaciju nacionalnih projekata biti odgovorna Delegacija Evropske unije u odnosnoj državi korisnici (nosiocu konkretnog nacionalnog projekta).

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, 22.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (SEMAFORA) U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U APV U 2012. GODINI

Na osnovu članova 21. i 46. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", br. 4/2010 i 4/2011) i članova 9. i 19. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu ("Službeni list APV", br. 23/2011 i 3/2012-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti "Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini", dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu ("Službeni list APV", br. 23/2011 i 3/2012-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.
2. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
3. Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.
4. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini ", poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
5. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Dnevnik".
6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.
7. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
8. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
9. Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti:
- Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o ukupnom broju poginulih i teško povređenih lica u saobraćajnim nezgodama na predmetnoj raskrsnici za 2007,2008,2009,2010 i 2011. godinu.
10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.
11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.
12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon:021 487 43 24; putem faksa: 021 557 084 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za privredu, 22.3.2012.

POTPISANI UGOVORI ZA PROJEKAT NAVODNJAVANJA IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I TRI JAVNA VODOPRIVREDNA PREDUZEĆA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović potpisao je danas sa direktorima tri javna vodoprivredna preduzeća ugovore za projekat navodnjavanja koji podrazumeva rekonstrukciju 745 kilometara kanalske mreže.

Petrović je istakao da potpisivanje tih ugovora predstavlja formalni početak realizacije velikog projekta navodnjavanja, čiji je cilj da pod sistemima za navodnjavanje bude 1,1 milion hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta umesto sadašnjih približno 100.000 hektara.

Ministar je naveo da je planirano da projekat traje četiri godine, i dodao da su u budžetu za ovu godinu predviđena sredstva u iznosu od pet milijardi dinara za investicije u navodnjavanje.
On je saopštio da je tri milijarde dinara potrebno za čišćenje postojeće kanalske mreže na koju je naslonjeno najmanje 130.000 hektara obradivih površina, dok je dve milijarde dinara neophodno za pravljenje nove kanalske mreže.

Petrović je naglasio da će u prvoj fazi biti očišćena kanalska mreža koja će omogućiti efikasnije navodnjavanje 63.000 hektara zemljišta.

Ugovore su potpisali direktor "Srbijavoda" Nikola Marjanović, direktor "Voda Vojvodine" Atila Salvai i direktor "Beograd voda" Miloš Milovanović.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.3.2012.

UNAPREĐENJE SARADNJE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović i ministar pravde Vlade Hrvatske Orsat Miljenić razgovarali su danas o unapređenju saradnje i svim drugim otvorenim pitanjima između Srbije i Hrvatske u oblasti međunarodne pravne pomoći.

Malović je u izjavi za agenciju Tanjug istakla da je na ovom sastanku sa Miljenićem, održanom u Moroviću, u blizini srpsko-hrvatske granice, postignuta saglast o tome da je neophodno procesuiranje svih ratnih zločina i regulisanje tog pitanja međudržavnim sporazumom između Srbije i Hrvatske.

Na taj način bi se, kako je navela, u što kraćem periodu uklonile zakonodavne i druge prepreke u obe države za efikasno procesuiranje i saradnju u ovoj oblasti.

Tokom susreta posebno je razmotreno pitanje izručenja okrivljenih, kao i preuzimanje izvršenja krivičnih presuda.

Malović i Miljenić naglasili su i da je saradnja ministarstava pravde, kao i pravosudnih organa Srbije i Hrvatske, poslednjih godina izuzetno napredovala, ali i da je u budućnosti treba intenzivirati.

Takođe, na sastanku je bilo i reči o iskustvima Hrvatske u pregovorima sa EU o poglavljima 23 i 24, koja se tiču pravosuđa.

Malović je prenela da je sa Miljenićem razgovarala i o novim procedurama i zahtevima Evropske komisije tokom pristupnih razgovora, koji će biti postavljeni i institucijama Srbije kada započnu pregovori.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZRADA LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINAMA SRBIJE" • Konkurs je otvoren do 16. aprila 2012. godine

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, lokalne medije, sindikate, neformalne grupe građana i sve ostale aktere da samostalno ili u partnerstvu prijave svoju opštinu na: Konkurs za realizaciju projekta "Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije u opštinama Srbije"

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) uz podršku Ulof Palme Centra nastavlja inicijativu za izradu i implementaciju Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u opštinama Srbije. U ovom krugu Konkursa će, na osnovu pristiglih prijava, biti izabrane 4 opštine koje će imati priliku da prođu kroz proces izrade Lokalnog plana za borbu protiv korupcije.

Prijava treba da sadrži sledeće informacije:

• Informacije o podnosiocu (naziv, sedište, odgovorno lice i lice za kontakt)
• Partnerska izjava (ako ima više od dva aplikanta)

Dosadašnje iskustvo i rezultati na polju rada u oblasti:

• Transparetnosti,
• Odgovornosti,
• Borbe protiv korucije,
• Javnog zagovaranja i
• Izrade strateških dokumenata
• Ocena stanja korupcije i borbe protiv korupcije u opštini (maksimalno 2strane)
• Resursi/doprinosi aplikanta
• Motivacija za učešće u projektu

Nakon prvog kruga biće izvršena selekcija aplikanata sa kojima će se obaviti razgovori i izabrati četri opština u kojima će se sprovesti planirani projekat.

Aplikantima koji ne budu izabrani, a utvrdi se da imaju potrebne kapacitete, Biro za društvena istraživanja će ponuditi plan saradnje kako bi bili uključeni u postojeće aktivnosti na izradi loklanih planova za borbu protiv korupcije.

Konkurs je otvoren do petka 16.4.2012.

Prijave slati poštom ili na e-mail: Biro za društvena istraživanja Palmotićeva 17 11 000 Beograd ili office@birodi.rs www.birodi.rs

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 20.3.2012.

KONFERENCIJA "PRIVREDA I PRAVO"

ELSA Beograd organizuje konferenciju "Privreda i pravo".

Konferencija će se održati 21. i 22. marta 2012. godine sa početkom u 15h u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavači:

‐ predstavnici kompanije "Ernst & Young", Veljko Ćosović (TAX-BTA) i Miloš Stopić (Assurance‐FIDS)
‐ predstavnik "Agrobanke"
‐ advokat Milan Pavlica
‐ dr Tatjana Jovanić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
‐ Ivan Ivanović, student urednik Studentske revije za privredno pravo

Svi učesnici koji budu prisustvovali oba dana na konferenciji, dobijaju sertifikat o učešću.

Način prijavljivanja: mail sa imenom, prezimenom i brojem indeksa, sa naznakom "Privreda i pravo", slati na elsabelgrade@gmail.com

Broj mesta je ograničen.

Rok za prijavljivanje: 21. mart 2012. godine do 11h

Izvor: Vebsajt Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 20.3.2012.

BELEX15 U PADU, BELEXLAJN U MINIMALNOM PORASTU

Glavni indeks Beogradske berze BELEX15 izgubio je danas 0,52 odsto vrednosti i zaključen je na 544,61 indeksnih poena, dok je opšti indeks BELEXlajn povećan za minimalnih 0,02 odsto, na 1.030,75 poena.

Promet akcija je povecan za pet miliona, na 37.438.276 dinara, saopštila je Berza.

Najtrgovanije su bile hartije "Jedinstva Sevojno", sa 7.773.652 dinara, "Alfa plama", sa 6.996.250, "Aerodroma Nikola Tesla", sa 6.130.432, "Naftne industrije Srbije" (NIS), sa 2.176.000 dinara.

Maksimalan rast cene od 20 odsto ostvarile su akcije "Vino župe", uz solidan promet od 2.113.800 dinara. Osetan rast su imale i hartije "Vitala" (18,07), "Beogradske industrije piva" (11,54), prioritetne akcije bez prava glasa "AIK banke" (7,90) i "Privredne banke" (4,88 odsto).

Najveći pad cene pretrpele su akcije "Puteva" iz Užica (7,69), "Laste" (5,42), prioritetne akcije bez prava glasa "Komercijalne banke" (5,08), "Jedinstva Sevojno" (3,85) i "Metalca" (2,94 odsto).

Udeo stranih investitora u današnjem trgovanju akcijama je bio 35,24 odsto, a manje su kupovali (24,26), a više prodavali akcije (46,22 odsto).

Izvor: Tanjug, 15.3.2012

SEMINAR "POLITIKE I PRAVILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U OBLASTI JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 7. DO 9. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar "Politike i pravila Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti javnih nabavki", 07. - 09. mart 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje
Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizuju seminar o politikama i pravilima EBRD u oblasti javnih nabavki.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa politikama i primenom pravila javnih nabavki EBRD, identifikovanje osnovnih problema u realizaciji javnih nabavki i povećanje zainteresovanosti poslovne zajednice kako bi se obezbedila kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Privrednicima će se obratiti Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, Hildegard Gacek, predstavnik EBRD u Beogradu i Jan Jackholt, direktor Uprave za javne nabavke EBRD.

Trećeg dana seminara (petak, 09. mart), predstavnici EBRD održaće dodatne konsultacije u trajanju od 15 minuta, sa zainteresovanim učesnicima radionice.

Kontakt telefon: 011/ 3300 904

Detaljnije možete videti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA GLOBAL MAPPING PODACI GLOBAL MAP SRBIJE - VERZIJA 2 OBJAVLJENI NA SAJTU ISCGM-a

Saradnja između Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Japanske agencije za međunarodnju saradnju (JICA), razvijena kroz implementaciju projekta "Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji", omogućila je da Srbija postane deo globalne kartografske zajednice orijentisane ka praćenju klimatskih promena i očuvanju životne sredine na svetskom nivou.

Linkovi:

Global Mapping http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi (ONLINE)

Srbija je započela aktivnosti na projektu Global Mapping u martu 2011. godine. Tada je RGZ, kao članica asocijacije EuroGeographics, pristupio ovom projektu kao nacionalna kartografska organizacija i nadležna institucija za geoprostorne podatke u Republici Srbiji.

Izrada Global Map Srbije započela je učešćem predstavnika RGZ-a na obuci "Global Mapping for Sustainable Development", održanoj u Cukubi u Japanu od 9. juna do 25. avgusta 2011. godine. Tokom boravka u Japanu, polaznik iz RGZ-a prilagodio je već pripremljene podatke za projekat EuroGlobalMap u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Sva četiri vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija, naseljena mesta) završena su i uspešno su prošla proveru Programa za kontrolu podataka Global Map-a (GMDC). Takođe, izrađeni su i metapodaci za navedene vektorske slojeve. Na kraju obuke na sajtu ISCGM (International Steering Committee for Global Mapping) objavljen je Global Map Srbije sa četiri vektorska sloja. Pored ovih slojeva, za vreme obuke započeta je i izrada sloja zemljišni pokrivač i u toku je njegovo kompletiranje u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Znanje koje je stečeno od ljubaznih stručnjaka iz ISCGM-a prenosi se drugim inženjerima RGZ-a, čime je RGZ osposobljen da samostalno izrađuje i održava slojeve Global Map-a.

Srbija je na putu razvoja, a to podrazumeva i velika angažovanja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Objavljivanjem Verzije 2 Global Map-a, Srbija je jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

PREKO 250 RAZLIČITIH PARAFISKALNIH NAMETA OPTEREĆIJE PRIVREDU

Birokratske procedure i troškovi isisaju godišnje iz privrede 4,2 odsto bruto domaćeg proizvoda, odnosno čak 1,35 milijardu evra, pokazalo je istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Enlarge Close Po procenama ove organizacije, to je suma s kojom se može otvoriti dvadesetak fabrika koje bi zapošljavale više od 3.000 ljudi. Poređenja radi, u evropskim državama ti troškovi su neuporedivo niži: od 1,7 odsto u Holandiji do 2,9 odsto BDP-a u Češkoj.

U ovaj proračun je uključeno 157 procedura. S druge strane, istraživači NALED-a su izbrojali čak više od 250 različitih parafiskalnih nameta koje privrednici u Srbiji moraju da plaćaju. Iza termina parafiskalni kriju se oni nameti koji nisu propisani poreskim zakonima. Reč je o taksama koje se naplaćuju na osnovu različitih zakona i uredbi, ali većina ih ne ide u budžet već su prihodi različitih agencija i fondova. Na kraju je u birokratskoj šumi kakva je Srbija zapravo i nemoguće utvrditi kuda i kome sav taj novac odlazi. Druga strana medalje je to što sve te takse stravično opterećuju privredu.

Uvid u listu parafiskalnih nameta otkriva i mnoge koji, barem na prvi pogled, deluju potpuno besmisleno. Na primer, naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima su informacije od javnog značaja, naknada za stavljanje ambalaže u promet ili naknada za plastične polietilenske kese, takozvane treger-kese.

Preduzetnici su tako primorani da plate i naknadu za utvrđivanje uslova za obavljanje javnog prevoza putnika, odnosno stvari, ali i naknadu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju. Tu je i naknada za obavljanje poslova kontrole saobraznosti novih proizvoda iz uvoza koja se plaća na osnovu Uredbe o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja.

Tu su i čuvene administrativne takse za bukvalno sve i svašta: Pokrajina Vojvodina ih je propisala 11, a državni nivo vlasti čak 31.

Veliki je broj nameta koji se tiču ekoloških pitanja. Tako samo u vezi s korišćenjem voda postoji više od deset različitih nameta, između ostalih naknada za korišćenje vodnog dobra, naknada za ispuštenu vodu, naknada za zagađivanje voda, slivna vodna, naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave... Preduzetnici često navode da su prinuđeni na to da različitim državnim agencijama sami dokazuju da nisu u obvezi da plaćaju ovu ili onu taksu.

Među 250 različitih parfiskalnih nameta su i naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora, te naknada za procenu opravdanosti zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance.

Mnoge od ovih naknada preduzetnici su prisiljeni da plaćaju, čak i onda kada ne žele da rade ono što se odlukama o uvođenju parafiskalnog nameta određuje. Čuvena je komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru koju preduzetnik mora da plati čak i ako nema istaknutu firmu na svom poslovnom prostoru.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Dnevnik", 22.3.2012.

OMBUDSMAN SPREMAN DA PRIMI PRITUŽBE LEKARA I DA POKRENE POSTUPAK U KOME ĆE BITI UTVRĐENO DA LI JE POSTUPANJEM INSPEKCIJE RFZO UČINJENO NEŠTO ŠTO JE NA ŠTETU NE SAMO LEKARA, NEGO I PACIJENATA

Posledice nepropisnog propisivanja lekova snosiće i lekari u klinikama, mnogi i ne razmišljaju o najracionalnijoj terapiji, kaže profesor dr Aleksandar Vuksanović, direktor RFZO
„Lekari u domovima zdravlja se ne usmeravaju da propisuju samo najjeftinije lekove, nego se insistira da poštuju propisane stručne kriterijume koji obezbeđuju najefikasniju i najracionalniju potrošnju lekova. Pacijent kome je potreban i najskuplji lek, dobiće ga na recept, na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ako je potrebno dobiće i sto kutija takvog leka. Međutim, nije pošteno da takav lek ne dobije i neko kome sleduje zato što je novac utrošen na nekorektan način, a onda leka ponestane za onoga kome treba.” Ovako direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje profesor dr Aleksandar Vuksanović reaguje na ogorčenje lekara iz domova zdravlja, kojima su inspektori naložili da zbog nepropisnog pisanja lekova na recept moraju da vrate sredstva RFZO iz svog džepa. Ovih dana inspektori RFZO su utvrdili da je 875 lekara u domovima zdravlja ne recept pisalo lekove mimo kriterijuma struke ili specijalnosti, pa su zato kažnjeni i iz svog džepa moraju da plate za lekove koji su izdali mimo propisa.

– Nije reč o kažnjavanju, već je reč o meri kojom novac koji je nepravilno potrošen treba da se vrati osiguranicima. Stalno se zaboravlja da je novac kojim raspolaže RFZO novac svih nas. Svi mi smo zainteresovani da se naš novac koristi na najracionalniji način – naglašava direktor Vuksanović.

Lekari iz domova zdravlja žale se da su se našli na udaru iako samo prepisuju naloge lekara specijalista iz sekundarnog i tercijarnog nivoa koji pacijente ne obaveste šta se izdaje na recept, a šta se plaća.

– Nepravedno je da lekari u domovima zdravlja u potpunosti podnesu teret nepravilnog prepisivanja lekova. Mi smo u dogovoru s Lekarskom komorom izdali uputstvo po kome će posledice nepropisnog propisivanja lekova, pa i one finansijske, snositi i lekari u klinikama i bolnicama. Jer, među njima ima mnogo onih koji ne razmisle o najracionalnijoj terapiji – kaže dr Vuksanović. 

Da li bi se problem rešio, a kontrole pojačale vraćanjem pečata lekarima specijalistima, koji su često „široke ruke” kada u svojim izveštajima određuju terapiju, a recepte ipak ispisuju lekari u domovima zdravlja?

– Ne možemo da vratimo pečate lekarima specijalistima i omogućimo im da direktno pišu lekove na recepte, jer se takva praksa pokazala kao loša. Istina, postoje lekari na sekundarnom i tercijarnom nivou, koji imaju pečate. Ti doktori se kontrolišu i sankcionišu isto kao i lekari iz domova zdravlja – uverava nas dr Vuksanović, dodajući da je bilo već sankcionisanih i lekara s klinika i bolnica.

Građani primećuju da jedni lekove dobijaju bez problema, zahvaljujući poznanstvu s lekarom ili „preko veze”, a drugi ih kupuju sami da „ne opterećuju” pečat lekara u domu zdravlja. Da li takav subjektivan odnos znači i kršenje prava na ravnopravnost u lečenju?

– Kriterijum za procenu koliko je doktor racionalno pisao lekove na recept nalazi se u kompjuteru, a kompjuter ne prepoznaje prijatelja lekara: nema tu prostora za subjektivizam – tvrdi dr Vuksanović.

Na poziv jednog od čelnika sindikata u zdravstvu da lekari odbiju da plate ono što im je naloženo da vrate i da se tuže sa RFZO, dr Vuksanović kaže:

– Ako vidimo da pojedini predstavnici struke rade protiv interesa naših osiguranika, tj. pacijenata, onda će oni morati da snose konsekvence, pa i da budu spremni na oduzimanje pečata. Moja poruka je vrlo jasna: štitićemo prava osiguranika i kada je reč o kvalitetnom lečenju i kada je reč o trošenju novca.

Zaštitnik građana spreman da primi pritužbe lekara

Građani imaju pravo na lečenje, a lekari da bi ih lečili određuju terapiju. Ne postoji nikakav zakonski osnov niti takav zakonski osnov sme postojati – da se lekaru normom ograniči koliko kojeg leka sme da propiše, ako je lek koji je prepisan određen za lečenje određene bolesti. Lekari ne smeju na taj način sebe sami da ograničavaju, niti iko ima pravo da to od njih traži, kaže za „Politiku”, zaštitnik građana Saša Janković.

Ombudsman ističe da je spreman da primi pritužbe lekara iz domova zdravlja i da pokrene postupak u kome će biti utvrđeno da li je postupanjem bilo koje inspekcije, pa i inspekcije RFZO učinjeno nešto što je na štetu ne samo lekara, nego i pacijenata.

– Ako je tačno da su kažnjeni zato što su propisivali lekove na recept pacijentima kojima su ti lekovi bili potrebni, staću iza ovih lekara. Međutim, ako su lekari pravili greške u propisivanju lekova, pa moraju da plaćaju to je druga stvar, jer onda je reč o zloupotrebi. Ne mogu da sudim unapred, ali zbog ove stvari, lekari treba da se obrate ombudsmanu, jer to može da bude ne samo kršenje prava lekara, već i suštinsko kršenje prava građana na lečenje, ako je istina da lekari imaju normu koju ne sme da prebace – kaže Saša Janković.

Olivera Popović, Politika

U VIŠEM SUDU U SMEDEREVU ZAKAZAN NASTAVAK SUĐENJA OPTUŽENIMA U AFERI "INDEKS

Tanjug

U Višem sudu u Smederevu za danas je zakazan nastavak suđenja optuženima u aferi "Indeks", u kojoj se, među velikim brojem optuzenih, nalazi i dvadeset profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu i jedan iz Beograda.

Danas bi trebalo da budu saslušani svedoci T.S. i B. K., policijski službenici u Velikoj Plani.
 
T.S., koga nazivaju svedokom-insajderom, prema tekstu optužnice, ponuđeno je od strane prvooptuženog da završi Pravni fakultet u Kragujevcu bez polaganja ispita, a da za uzvrat ne piše krivičnu prijavu za nedozvoljenu trgovinu vozilima.

Protiv prvooptuženog S.J. pred ovim sudom vodi se drugi postupak zbog nedozvoljene trgovine vozilima. 

Pred Višim sudom u Smederevu u toku je jedinstveni krivični postupak po optužnicama Okružnog, sada Višeg javnog tužilaštva u Smederevu iz 2007. i 2008. godine i optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu iz 2010. godine protiv 87 optuženih za 122 krivična dela.

PROTOKOL O POVRAĆAJU I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Tanjug

Ministri kulture Srbije i Hrvatske Predrag Marković i Andrea Zlatar Violić potpisaće sutra u Zagrebu Protokol o povraćaju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku, čime će biti okončan dugogodišnji rad na povraćaju dobara otuđenih tokom ratova 1990-ih.

Tokom boravka u Hrvatskoj, Markovića će primiti i predsednik Hrvatske Ivo Josipović.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije saopštilo je da je u junu 2011. pripremilo Zbirni spisak koji sadrži konačnu listu kulturnih dobara iz Hrvatske - ukupno 1065 - koji se nalaze u institucijama i ustanovama kulture u Srbiji, kao i kompletan Izveštaj o stanju kulturnih dobara.

Zbirni spisak, uz dodatni spisak kulturnih dobara koja nisu bila navedena, Ministarstvo kulture Hrvatske verifikovalo je novembra 2011.

Protokolom, koji će sutra biti potpisan u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva, se ne uređuje povraćaj drugih nezakonito uvezenih/izvezenih, ukradenih, utajenih, otuđenih i na drugi način protivpravno stečenih kulturnih dobara, pronađenih na području Hrvatske ili Srbije, bez obzira na njihovo vlasništvo.

Njihov se povraćaj u Hrvatsku, odnosno, Srbiju, obavlja prema posebnim propisima i putem nadležnih organa unutrašnjih poslova obeju država, kao i u saradnji sa međunarodnim policijskim organima, upozorava ministarstvo.

Iz kabineta Josipovića saopšteno je da se potpisivanjem protokola o povraćaju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku dovršava dugogodišnji rad na povraćaju kulturnih dobara otuđenih za vreme rata 90-ih, a ujedno se zaključuje i jedno od otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije.

Uz ministre kulture, prijemu će prisustvovati i zvaničnici ministarstava kulture Hrvatske i Srbije, predsednice međudržavne komisije za povraćaj kulturnih dobara Branka Šulc i Dušica Živković, kao i članovi komisije i bivši ministri kulture Hrvatske, koji su u vreme svojih mandata započeli i radili na povraćaju i očuvanju kulturnih dobara.

POTPISAN UGOVOR O FINANSIRANJU SERVISA "KOBSON", KOJI ĆE KORISNICIMA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE OMOGUĆITI PRISTUP VELIKOM BROJU ELEKTRONSKIH KNJIGA I ČASOPISA

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović i v.d. upravnika Narodne biblioteke Srbije Dejan Ristić potpisali su danas Ugovor o finansiranju servisa "Kobson", koji će korisnicima Biblioteke omogućiti pristup velikom broju elektronskih knjiga i časopisa.

Servis "Kobson" je najveći pojedinačni projekat koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, a osnovan je 2001. godine pri Centru za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.

Centar održava kompletan rad "Kobsona", koji obezbeđuje pristup naučnoj literaturi, koja se uglavnom izdaje samo u elektronskom formatu, a omogućava brže, lakše i jeftinije distribuiranje i efikasniju komunikaciju naučne zajednice širom sveta.

Projekat trenutno obezbeđuje pristup do više od 35.000 inostranih naučnih časopisa i više od 20.000 knjiga, a prema podacima, preko "Kobsona" je tokom 2010. godine preuzeto oko 1,8 miliona članaka.

Obradović i Ristić su u Narodnoj biblioteci Srbije potpisali i Protokol o saradnji između resornog ministarstva i Biblioteke.

"Ovim ugovorom stavljamo mogućnost da svi posetioci Narodne biblioteke imaju uvid u fond ove značajne ustanove, mogućnost da koriste stranu literaturu, da se upoznaju sa onim što je u svetu aktuelno", naglasio je Obradović.

On je ukazao da je, ako građani žele da prate savremene svetske trendove i budu vrednovani onako kako zaslužuju, sasvim logično da moraju da prate i sve što je aktuelno u nauci preko časopisa koji se bave određenom tematikom.

Svi posetioci biblioteke, rekao je ministar, moći će da ostvare uvid u časopise i budu deo svetskih naučnih trendova.

Prema njegovim rečima, ono što poseduje Narodna biblioteka je od neprocenjivog značaja i dobro je to što ima da stavi na uvid građanima.

"Suština je da je Biblioteka otvorena za sve, da mi sa potpisivanjem i Protokola i Ugovora želimo ne samo da realizujemo različite projekte..., nego i da zajednički radimo na projektima koji mogu biti od značaja za unapređenje nauke i obrazovanja u Srbiji", naglasio je Obradović.

Ristić je kazao da je saradnja Ministarstva prosvete i nauke i Narodne biblioteke Srbije, kada je u pitanju servis "Kobson", već godinama uspešna.

Potpisivanjem Protokola se, kako je naveo, stvara prostor za širu saradnju sa Ministarstvom.

Ristić je najavio i da će Biblioteka i njeni fondovi u budućnosti biti "otvoreniji" i za učenike mlađih razreda osnovnih škola.

Izvor: RTV, Tanjug, 21.3.2012.

USKORO ĆE BITI OBELODANJENI NOVI SPISKOVI SA 1.500 IMENA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA KOJI GODINAMA NE PLAĆAJU POREZ DRŽAVI

Na novom spisku naći se po 500 novih imena fizičkih, pravnih lica i preduzetnika, koji su izbegavanjem plaćanja poreza oštetili državu za milionske iznose.

Prema izvoru lista Politika, i na ovom novom spisku biće vrlo zvučnih imena koja u javnosti važe za ugledne biznismene i uspešna preduzeća.

Protiv većine onih koji će se naći na ovom spisku poreznici su već podneli prekršajne i krivične prijave.

Izvor lista navodi da je nakon objavljivanja prvog spiska sto najvećih dužnika u Srbiji stepen naplate poreza u januaru bio 109,7 odsto, a u februaru 105 odsto, pa se u budžet Srbije slilo 130 milijardi dinara (više od milijardu evra).

Na prvom objavljenom spisku poreskih dužnika našli su se ugašene banke Beobanka, Invest banka i Astra banka, kao i preduzeća Sartid, Valjevska pivara, Jagodinska pivara, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, Simpo, Mostogradnja, Borba, Verano motors, Srbijašume, IMR, RTB Bor, te Zastava kamioni.
Politika

ITALIJANSKA KOMPANIJA DANIJELI ULAŽE U SRBIJI 500 MIL EUR

Italijanska kompanija Danijeli, veliki proizvođač opreme i proizvodnih linija za industriju gvožđa i čelika, uložiće uskoro 500 miliona evra u Srbiji.

Kako piše Blic, predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je u utorak u Arilju da su pri kraju razgovori sa jednom kompanijom za proizvodnju čelika, koja će Srbiji omogućiti izvoz od 750 miliona evra.

"To će biti veliki doprinos i industriji Fijat i imaćemo zatvorenu sistem proizvodnje, a sa druge strane biće veliki doprinos izvozu, jer se radi o proizvodnji vrednoj između 750 miliona i milijardu evra, a u budućnosti i više ako se izmene okolnosti na tržištima", poručio je on.

Italijanska grupa Danijeli, koja osim u matičnoj zemlji posluje u SAD, Holandiji, Nemačkoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Indiji, Tajlandu, Kini, Austriji, Vijetnamu i Japanu bavi se planiranjem, gradnjom i ugradnjom mašina i postrojenja u metalskoj industiji po sistemu ključ u ruke.

Danijeli pokriva ceo proizvodni ciklus - od rude do gotovih proizvoda od čelika. Kompanija zapošljava 9.392 ljudi i prošle godine je ostvarila profit pre oporezivanja od 386 miliona evra.

Ulaganje italijanskog investitora u Srbiju vredeće pola milijarde evra i biće to najveća grinfild investicija do sada, najavljeno je ranije iz Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

U tom slučaju, Danijeli bi s proizvodnjom od 750.000 do milijardu evra godišnje učestvovao u srpskom izvozu sa više od 13 odsto, čime bi postao ubedljivo najveći pojedinačni izvoznik. Trenutno tu poziciju drži Železara Smederevo, bivši Ju-Es stil, koji učestvuje sa oko 10 odsto u ukupnom domaćem izvozu.

Izvor: Blic

EVROPSKA KOMISIJA TUŽILA NEMAČKU ZBOG SPORA U VEZI SA ZAKONOM KOJI ŠTITI DRŽAVNE INTERESE U NEMAČKOM AUTOMOBILSKOM KONCERNU

Tanjug

Evropska komisija je tužila Nemačku zbog spora u vezi sa zakonom koji štiti državne interese u nemačkom automobilskom koncernu Folksvagen (VW).

Komisija je o svojoj odluci da podnese novu tužbu u tom slučaju obavestila Evropski sud pravde još krajem novembra, a tužba je stigla prošlog meseca.

Spor oko zakona o Folksvagenu traje već niz godina. Komisija tvrdi da Nemačka nije ispunila sve uslove ranijeg rešenja Evropskog suda pravde.

Sud je 2007. godine zaključio da pomenuti zakon krši pravila EU o slobodnom kretanju kapitala. Nemačka je posle toga promenila zakon, ali je sačuvala uslov da velike strateške odluke u kompaniji mora da odobri više od 80-procentne većine.

Savezna država Donja Saksonija je vlasnik više od 20 odsto u koncernu, što joj garantuje pravo veta u važnim odlukama.

Evropska komisija sada traži od suda da Nemačkoj odredi kaznu od najmanje 46,5 miliona evra, ukoliko to pravo veta ne bude ukinuto.

Pravo veta pomoglo je da se spreči da nemački proizvođač sportskih automobila Porše preuzme VW.

SAOPŠTENJE POVODOM PROSLAVE SINDIKATA PRAVOSUĐA

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Nеvеnа Pеtrušić nајоštriје оsuđuје skаndаlоznе i uvrеdlјivе fоtоgrаfiје sа prоslаvе sindikаtа prаvоsuđа, nа kојimа sе vidi dа је hrаnа "sеrvirаnа" nа nаgim žеnskim tеlimа i trаži оd nаdlеžnih оrgаnа dа prеispitајu svе оkоlnоsti оvоg dоgаđаја i hitnо i аdеkvаtnо rеаguјu.
Оvim činоm zlоupоtrеbе, iskоrišćаvаnjа i nаsilја pоnižеnе su i оmаlоvаžеnе svе žеnе u Srbiјi, pоvrеđеnо је njihоvо lјudskо dоstојаnstvо i mоrаlni intеgritеt. Оvај dоgаđај svеdоči о tоmе kаkvе su rаzmеrе i pоslеdicе diskriminаciје žеnа u Srbiјi, čеmu sе mоrа stаti nа put. Pоvеrеnicа upоzоrаvа dа svi kојi su оdgоvоrni zа оvаkаv srаmni čin mоrајu dа оdgоvаrајu i snоsе rigоrоznе pоslеdicе zа svоје pоnаšаnjе.
Izvor: Vebsajt Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 19.3.2012.

KREIRANJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA I JAČANJE SARADNJE U POGRANIČNIM REGIJAMA MAĐARSKE I SRBIJE

U ponedeljak, 19. marta, u dvorcu Fantast nadomak Bečeja (Bačkotoploski put b.b.), s početkom u 11.00 časova, biće održana konferencija "Kreiranje zajedničkih projekata i jačanje međuopštinske saradnje u pograničnim regijama Mađarske i Srbije".
Konferenciju organizuju Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem i Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat.
Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 19.3.2012.

SUFICIT SA CEFTA U JANUARU 54 MILIONA DOLARA

Srbija je u januaru ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od 54 miliona dolara, što je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Srbija je u zemlje CEFTA tokom januara najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik, a najviše je uvozila kameni ugalj, koks i brikete, gvožđe i čelik, struju, kao i povrće i voće.
Izvoz Srbije, za posmatrani period, iznosio je 151,1 miliona dolara, a uvoz je bio 97,1 miliona dolara, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 155,6 odsto.
Srbija je u 2011. godini ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od oko 1,5 milijardi dolara, što je, takođe, bio rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda.
Region CEFTA je jedno od retkih tržišta sa kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmeni, odnosno na koje više izvozi nego što uvozi, i prema učešću u ukupnom izvozu Srbije, to tržište je drugo po značaju, posle tržišta EU.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI: • Sredstva za oko 200 objekata i oko 2.000 kredita

U okviru Programa finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti iz prve tranše biće adaptirano između 150 i 200 javnih objekata i finansirana kamata za oko 2.000 kredita, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornoh planiranja Bojan Đurić.
"To znači da će u svakoj opštini moći da se sredi 1,5 do dva objekta", naveo je Đurić gostujući na RTS i ukazao da su lokalne samouprave u obavezi da obezbede 10 odsto sredstava.
Prema njegogovim rečima, odluku o tome koji će se projekti finansirati donosiće komisija, a ispaćivaće se redosledom kojim su pristizali u Ministarstvo.
Govoreći o subvencionisanim kreditima za građane, Đurić je istakao da će Ministarstvo subvencioniše skoro kompletan iznos kamatate i da će biti sredstava za oko 2.000 kredita.
On je istakao da će građani moći da uzmu kredit za sve što poboljšava energetsku efikasnost, a kao primer je naveo da se samo zamenom spoljne stolarije može uštedeti 70 odsto energije.
"To se može isplatiti kroz nekih četiri, pet sezonskih računa za struju i zbog toga pozivam građane da se oprede ze kredit, jer će vraćati onoliko koliko pozajme. Teret kamate pada na Ministarstvo", naveo je Đurić.
Vlada Srbije utvrdila je prošle sedmice Program finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u tekućoj godini kojim je obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE (EU) U SRBIJI I UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE ORGANIZOVAĆE U BEOGRADU KONFERENCIJU ZA NOVINARE POVODOM ZAVRŠETKA TVINING PROJEKTA KOJI JE EU FINANSIRALA SA 1, 4 MILIONA EVRA

Tokom 19 meseci trajanja projekta, Uprava carina Francuske je kroz niz seminara, stručnih obuka i studijskih poseta pružila Upravi carina Srbije stratešku pomoć u jačanju administrativnih kapaciteta i usklađivanju sa EU standardima.
Projekat je pre svega rezultirao povećanom budnošću, povećanjem naplate dažbina i smanjenjem carinskih prevara, a građani i privredna zajednica će takođe imati brojne koristi, ističe se u saopštenju Uprave carina.
Analiza rizika omogućava da carinske kontrole budu manje učestale i precizno ciljane, što ubrzava protok putnika i robe preko graničnih prelaza i smanjuje zadržavanja, a primena pojednostavljenih procedura omogućava srpskim kompanijama da budu efikasnije, poboljšava njihovu konkurentnost na svetskom tržištu i stimuliše zapošljavanje.
"Odlučna borba protiv krivotvorene robe značajno utiče na bezbednost potrošača, a suprotstavljanje organizovanom privrednom kriminalu i podržavanje legalnih tokova robe i novca direktno utiče na smanjenje broja carinskih prevara", navode u Upravi.
Novinarima će se obratiti generalni direktor Uprave carina Srbije Predrag Petronijević, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, ambasador Francuske u Srbiji Fransoa Gzavije Denio, državni sekretar Ministarstva finansija Miodrag Ðidić i šef Direkcije za međunarodne odnose Uprave carina Francuske Žan Fransoa Ditej.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

KOMPANIJA JAHU PODNELA JE TUŽBU PROTIV DRUŠTVENE MREŽE FEJSBUK ZBOG KRŠENJA VLASNIČKIH PRAVA NAD PATENTIMA

Kompanija Jahu (Yahoo Inc.) podnela je tužbu protiv društvene mreže Fejsbuk (Facebook Inc.) zbog kršenja vlasničkih prava nad patentima, jer je kako u tužbi tvrdi Yahoo Facebook zloupotrebio 10 patenata koji se odnose na reklamiranje preko interneta, kontrolu privatnosti i društvene mreže.

Jahu je u februaru najavio da će podneti tužbu i zatražio od Fejsbuka da licencira svoje patente.

U Fejsbuku navode da su razočarani potezom Jahua i dodaju da su odlučni da dokažu pred sudom da ne postoji njihova krivica. Ukoliko sud ipak presudi u korist Jahua, to bi značajno moglo da utiče na pozicije Fejsbuka u trenutku kada kompanija namerava da prvi put javno ponudi svoje akcije na proleće.

Krajem 2011. godine samo 56 patenata pripisavano je Fejsbuku, što je jako mali broj u odnosu na druge velike kompaniju u IT sektoru.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PREDSTAVNICI MINISTARSTAVA ODBRANE BiH, MAKEDONIJE, CRNE GORE, SRBIJE I PROGRAMA UN ZA RAZVOJ POTPISALI ZAJEDNIČKU IZJAVU O POČETKU PROJEKTA "PODRŠKA INTEGRACIJI NAČELA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U REFORMI SEKTORA BEZBEDNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU"

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Dragan Šutanovac ocenio je na otvaranju skupa posvećenog većem angažovanju žena u sektoru bezbednosti država regiona da žene danas imaju značajno mesto u oružanim snagama.

Šutanovac je naveo da je pre dve godine pokrenuta inicijativa da Ministarstvo odbrane zauzme važno mesto u implementaciji Rezolucije 1325 SB UN.

Prema njegovim rečima, Srbija se usvajanjem Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje te rezolucije, formiranjem političkih i operativnih tela i definisanjem indikatora za praćenje moguće diskriminacije svrstala među 34 zemlje koje su usvojile ovakva dokumenta.

Žene su u raznim oružanim sukobima bile borci, ali i žrtve, istakao je ministar i ukazao na neophodnost njihove zaštite u tim ekstremnim uslovima.

Odgovor na bezbednosne izazove i globalne pretnje koje zahtevaju saradnju među državama zahteva i angažovanje svih segmenata društva, naglasio je Šutanovac i napomenuo da u toj borbi nije presudan pol, već znanje i sposobnost.

Šutanovac je izrazio zahvalnost predstavnicima UNDP i SEESAC na svestranoj podršci naporima Srbije da učini napredak u primeni Rezolucije 1325 SB UN, ali i na tome što su prepoznali našu zemlju kao lidera u ovoj oblasti u regionu.

Takođe, ministar je iskazao zahvalnost i svim predstavnicima zemalja iz regiona zapadnog Balkana na interesovanju za to da se problem ugradnje standarda rodne ravnopravnosti i primene politike jednakih rodnih mogućnosti u sektoru bezbednosti tretira kao problem koji se može efikasno rešavati zajedničkim snagama, uz aktivnu podršku nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

Na današnjem sastanku predstavnici ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su zajedničku izjavu čime je ozvaničen početak projekta "Podrška integraciji načela rodne ravnopravnosti u reformi sektora bezbednosti na zapadnom Balkanu".
U ime Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije izjavu je potpisala državni sekretar Tanja Miščević.

Potpisnici izjave postigli su, između ostalog, dogovor o zajedničkom planiranju aktivnosti, informisanju i konsultovanju o pitanjima od zajedničkog interesa na planu promovisanja principa rodne ravnopravnosti u politikama odbrane i bezbednosti.

Projekat rodne ravnopravnosti u reformi sektora bezbednosti ima za cilj da pomogne ministarstvima odbrane u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji da unaprede rodnu ravnopravnost u sektoru bezbednosti putem regionalne saradnje.

Ostali ciljevi projekta su uspostavljanje i podrška strukturama koje su nadležne za rodnu ravnopravnost, veće zapošljavanje i zadržavanje žena u službi i promene u organizacionoj kulturi.
Skupu u Domu Vojske Srbije prisustvovali su ambasador Kraljevine Švedske Krister Asp, vojni ataše Ambasade Kraljevine Norveške Esben Os, stalni predstavnik Ujedinjenih nacija u Srbiji Vilijam Infante i predstavnici zemalja u regionu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.3.2012.

PRIVREDNICIMA PREDSTAVLJEN BAS PROGRAM I KREDITNE LINIJE ZA ODRŽIVE ENERGIJE ZA ZAPADNI BALKAN I LINIJE DIREKTNOG FINANSIRANJA PROJEKATA ODRŽIVE ENERGIJE ZA ZEMLJE OVOG PODRUČJA • Uskoro počinju rad prve mini hidroelektrane •

Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije (PKS) u saradnji sa EBRD BAS, Programom Evropske banke za obnovu i razvoj, Kreditnom linijom za održive energije za Zapadni Balkan WeBSEFF i Linijom direktnog finansiranja projekata održive energije za zemlje Zapadnog Balkana organizovali su skup o kreditnim linijama za održivu energiju za Zapadni Balkan.

Prve mini hidroelektrane u Srbiji finansirane iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za održivu energiju za Zapadni Balkan, počeće da proizvode struju u junu ove godine.

Skup je otvorio sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije (PKS) Slobodan Petrović, koji je istakao da ova delatnost ima dosta investitora koji žele kroz projekte da je podrže. Po njegovim rečima mnogi investitori sad kreću u gradnju vetroparkova, što je dosta dobro. On je još naglasio da su prva ulaganja investitora bila u hidroenergiju. Sve što se radi uliva nadu da će Srbija imati održivi razvoj.

Učesnici skupa su upoznati sa mogućnostima finansiranja projekata energetske efikasnosti i projektima korišćenja obnovljivih izvora energije namenjenih privatnom sektoru. Prikazane su i pogodnosti koje nude ovi programi, kao i najbolji primeri implementarnosti.

Tako je u prezentaciji BAS programa Aleksandra Miladinović, iz EBRD BAS Srbije ukazala na barijere za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Ona je istakla da pomoć kroz povoljne kredite mogu da dobiju preduzeća u većinskom privatnom i domaćem vlasništvu. Kada je reč o industrijskim granama tu spadaju svi sektori osim, bankarskog, finansijskih usluga, vojne i duvanske industrije i igara na sreću. Kroz ove budžetske linije, kako je rekla, pre svega, mogu biti podržani projekti iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine. Do sada je podršku dobilo oko 300 firmi, a najveći broj njih ima do 50 zaposlenih.

Govoreći o linijama za održive energije za Zapadni Balkan - WeBSEFF Gordana Vasiljević je istakla da ove linije podržava osam banaka. Iz programa EBRD preko banaka Inteza, Unikredit i Sosijete ženeral u Srbiji je realizovano 20 kredita, ukupne vrednosti 21,6 miliona evra. Za Srbiju je u toku razmatranje za odobravanje još osam kredita.

Po njenim rečima, iz regionalne kreditne linije za korišćenje obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini do marta ove godine odobrena su ukupno 64 projekta, ukupne vrednosti 33 miliona evra. Realizacijom, tih projekata godišnje će se štedeti oko 553.000 megavat sati eletkrične energije i biće smanjena emisija ugljen dioksida za oko 104.000 tona godišnje. Kako je rekla Gordana Vasiljević, u toku je odobravanje kredita u vrednosti 21 milion evra, a preostalo je nerasporedjeno još oko 10 odsto sredstava, odnosno oko 5,8 miliona evra iz programa za održivu energiju za Zapadni Balkan (WeBSEFF).

Tu se radi o linijama koje direktno finansiraju projekte. Po njenim rečima linije su podržane fondovima za tehničku saradnju, kojima se finansira identifikacija i priprema predloga projekata, kao i fondovima za podsticajna sredstva na osnovu procenjenog smanjenja emisije CO2 kao rezultat pojedinačnog projekta. Podsticajna sredstva za ove namene odobravaju se tako da se glavnica duga smanjuje - investitor ne dobija gotov novac, već ima korist od smanjenja kamata i anuiteta tokom perioda otplate kredita. Ona je posebno istakla da novoizgradjeni objekti ne mogu biti kreditirani ovim sredstvima.

Izv or: Vebsajt Privredne komore Srbije, 22.3.2012.

OBJAVLJEN POZIV ZA DODELU NAGRADE "E-INCLUSION AWARDS 2012" Nagrada "Budi digitalno uključen/a - Prvaci digitalnog uključivanja" - dodeljuje se organizacijama (ili pojedincima izvan organizacija) koje promovišu digitalno uključivanje primenom i podrškom relevantnim projektima.

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je poziv za dodelu nagrade "e-Inclusion Awards 2012" otvoren za prvake digitalnog uključivanja u Srbiji.

Evropska komisija je osmislila nagradu e-uključenost kako bi nagradila primere dobre prakse, odnosno projekte koji se bave digitalnim uključivanjem i pristupom tehnologijama, kao i pojedince čiji je život poboljšan korišćenjem tehnologija. Ovom inicijativom traga se za primerima kojim može da se pokaže kako digitalno uključivanje može da promeni život nabolje.

Mislite da su svi na mreži? Grešite - skoro četvrtina Evropljana starijih od 16 godina nikada nisu koristili internet! Ukoliko ste nekome pomogli da se priključi na internet kroz projekat, neku uslugu ili proizvod, prijavite se na ovo takmičenje i ispričajte svoju priču o tome kako je kvalitet života te osobe poboljšan.

Evropska komisija uspostavila je nagradu e-Uključenost (eInclusion) kako bi se podigla svest, podstaklo učešće i odalo priznanje primerima dobre prakse u korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) sa ciljem postizanja socijalne i digitalne uključenosti u Evropi. Nagrada je prvi put dodeljena 2008. godine.

U 2012. godini nagrade se dodeljuju pojedincima, kao i organizacijama iz javnog, poslovnog i civilnog sektora. Postoje dve kategorije učesnika u ovogodišnjem takmičenju (i dve nagrade u okviru svake kategorije):

Nagrada "I am Part of IT" ("Digitalno sam uključen/а") - dodeljuje se osobama koje su osnažene kroz proces digitalnog uključivanja. Posebna pažnja poklanja se (ali ne i isključivo) uspešnim pričama koje se tiču povećanja zapošljivosti, sticanja novih veština i prekvalifikacije, kao i unapređenog kvaliteta života i socio-ekonomskog položaja osoba pod rizikom od socijalne isključenosti i izolovanosti.

Nagrada "Be Part of IT - Digital Inclusion Champions" ("Budi digitalno uključen/a - Prvaci digitalnog uključivanja") - dodeljuje se organizacijama (ili pojedincima izvan organizacija) koje promovišu digitalno uključivanje primenom i podrškom relevantnim projektima.

Prijave u obe kategorije treba da budu propraćene pisanim i audiovizuelnim materijalima. Rok za dostavljanje prijava je 4. maj 2012. godine. Organizacije/projekti mogu podneti najviše dve prijave, što znači da mogu prijaviti različite aspekte ili podprojekte.

Dvanaest finalista u svakoj kategoriji biće pozvani da predstave svoje projekte na Konferenciji u Briselu 21. i 22. juna 2012. godine. Na samoj konferenciji biće proglašeni pobednici ovog takmičenja.

OVDE SE MOŽETE PRIJAVITI http://www.e-inclusionawards.eu/how-to-enter/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 20.3.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU "UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI" IZMEĐU REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA I NEMAČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Republički geodetski zavod (RGZ) i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) potpisali su memorandum o saradnji na projektu "Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji".

Glavni cilj projekta je osnaživanje sposobnosti lokalnih samouprava radi ostvarivanja ekološki održivog, socijalno uravnoteženog i ekonomski efikasnog prostornog razvoja, saopštio je RGZ.
Velika pažnja biće posvećena pružanju tehničke podrške u vidu stručne ekspertize, savetodavnih i konsultantskih delatnosti.

Memorandum su potpisali direktor RGZ - a Nenad Tesla i šef projekta Harald Miler u ime GIZ - a.

Osnovu tog dokumenta čine Sporazum o tehničkoj saradnji između vlade Nemačke i Srbije.

Izvor: Tanjug, 22.3.2012.

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA POSVEĆENA MLADIM PREDUZETNICIMA "STARTUP LIVE BELGRADE" BIĆE ODRŽANA OD 20. DO 22. APRILA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Prva međunarodna konferencija posvećena mladim preduzetnicima "STARTUP LiVE Belgrade" održaće se od 20. do 22. aprila 2012. godine u prostorijama Privredne komore Beograda, najavio je organizator "E-front".

Cilj konferencije je da se podstakne preduzetništvo u Srbiji i da se okupe i povežu inovativni i kreativni ljudi različitih profesionalnih profila. Tokom tri dana takmičiće se 20 najzanimljivijih projekata prijavljenih preko Web sajta www.startuplive.in/belgrade/1/, a oni koju uđu u finale moći će da svoje ideje predstave pred publikom i stručnim žirijem.

Projekti koji osvoje najviše poena žirija, mentora i publike dobiće priliku da se predstave i na regionalnim događajima i tako prikupe još više sredstava i dođu do finalne realizacije projekta koji su osmislili.

Učesnici će moći da predstave svoje ideje i projekte potencijalnim investitorima i saradnicima, kao i da dobiju savete od pažljivo biranih stranih i domaćih mentora čiji je zadatak da motivišu i usmere timove kako bi njihov projekat ostvario svoj maksimalni profesionalni i komercijalni potencijal.

Događaj se realizuje u saradnji sa organizacijom "STARTeurope" iz Beča, koja se već nekoliko godina bavi organizovanjem sličnih događaja u Austriji i drugim zemljama regiona.

Konferencije tog tipa održavaju se u više od 14 gradova širom Evrope i već četiri godine okupljaju veliki broj preduzetnika, investitora i stručnjaka iz različitih oblasti privrede. Do sada je uspešno realizovan veliki broj startap projekata koji su proizašli kao rezultat učestvovanja na ovim događajima.

Organizacija "STARTeurope", od koje je potekla sama ideja podrške startap projektima, osnovana je 2009. godine u Beču.

Izvor: Tanjug, 22.3.2012.

21. MARTA 2012. GODINE MINISTARSTVO FINANSIJA SAOPŠTILO MAKROEKONOMSKE I FISKALNE PODATKE

Saopštenje: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Saopstenje.pdf (ONLINE)
Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%201%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.pdf (ONLINE)
Tabela 2. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini, prema Zakonu o budžetu, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%202%20Budzet%2001.pdf (ONLINE)
Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini za sve izvore finansiranja, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%203%20Budzet%20svi%20izvori.pdf (ONLINE)
Tabela 4. Konsolidovani bilans sektora države u periodu 2005. - 2012. godine, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%204%20Konsolidovani%20sektor%20drzave.pdf (ONLINE)
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 29.2.2012. godine, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%205%20Javni%20dug%20Republike%20Srbije.pdf (ONLINE)
Tabela 6. Uporedni pregled stanja javnog duga na dan 29. februar 2012. godine, ažurirano 21.3.2012. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20mart/Tabela%206%20Uporedni%20pregled%20stanja%20javnog%20duga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 21.3.2012.

NBS SAOPŠTILA ANALIZU DUGA RS

Analiza duga Republike Srbije - decembar 2011. http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/dug/dug_IV_2011.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt NBS, 21.3.2012.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBJAVIO PRIRUČNIK ZA PRONALAZAČE

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je verzija Priručnika za pronalazače na srpskom jeziku dostupna na našem sajtu. Priručnik predstavlja vodič kroz najvažnije etape pretvaranja pronalaska u komercijalni proizvod. Prateći pronalazača u čitavom procesu od ideje do konačnog proizvoda, ovaj vodič razmatra važne elemente procesa, među kojima su smanjenje rizika i kontrola troškova, sastavljanje biznis plana, smernice za postizanje dogovora sa eksternim stranama i razni drugi.

Priručnik za pronalazače pogledajte ovde: http://www.zis.gov.rs/приручник-за-проналазаче.493.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 21.3.2012.

22.3.2012 GODINE POČINJE ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA ZA FEBRUAR

Ministarstvo rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije saopštilo je da će isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za februar početi u četvrtak, 22. marta.

Istog dana počeće i isplata svih socijalnih davanja i to posebnih novčanih naknada, dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i naknada za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju, dodaje se u saopštenju

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.3.2012

RAZVOJNA BANKA KINE ZAINTERESOVANA ZA UČEŠĆE U INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA


Ministar za infrastrukturu i energetiku u Vladi Republike Srbije Milutin Mrkonjić i predstavnici Razvojne banke Kine ocenili su da izuzetne političke veze Srbije i Kine i višedecenijsko prijateljstvo dva naroda mogu vrlo brzo biti krunisani velikim investicijama i direktnim ulaganjima u strateške razvojne projekte u Srbiji.

U saopštenju Ministarstva za infrastrukturu i energetiku navodi se da je Mrkonjić tokom sastanka sa delegacijom pomenute banke istakao da je Srbija počela realizaciju velikog broja projekata u oblasti infrastrukture i energetike.

On je ocenio da postoje velike mogućnosti za saradnju srpske privrede i Razvojne banke Kine, i to kroz obezbeđivanje povoljnih kreditnih aranžmana za realizaciju projekata na Koridoru 11, izgradnju termo i hidrocentrala, kao i u oblasti železničkog i vodnog saobraćaja.

Ministar je naglasio da angažovanje pomenute kineske banke u Srbiji može da se odvija po modelu koji je uspostavljen sa Azerbejdžanom, koji će uskoro početi radove na Koridoru 11 od Ljiga do Preljine, sa učešćem od 51 odsto.

Generalni direktor Sektora za planiranje Razvojne banke Kine Đang Džigang istakao je da je ta banka veoma zainteresovana za učešće u realizaciji mnogobrojnih razvojnih projekata u srpskoj infrastrukturi i energetici.

Savetnik predsednika Vlade Srbije za energetiku Petar Škundrić naglasio je da u Srbiji ima dosta mogućnosti za to da Razvojna banka Kine investira sredstva, pre svega, u izgradnju termobloka u Kostolcu, kao i u projekte u oblasti obnovljivih izvora energije i izgradnje malih, srednjih i velikih hidrocentrala.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.3.2012

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OKVIRU AKCIJE "VELIKO SPREMANJE SRBIJE"


Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije "Veliko spremanje Srbije".

Idući u susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i sprovođenju višegodišnjih aktivnosti koje Ministarstvo organizuje tim povodom, a u okviru projekta "Očistimo Srbiju",
Ministarstvo i ove godine nastavlja sa akcijama uređenja prostora pod sloganom "Veliko spremanje Srbije". I ove godine velika pažnja biće posvećena neposrednom aktivizmu građana i njihovih udruženja. U tom smislu Ministarstvo poziva nevladine organizacije da se priključe akciji, kroz realizaciju sopstvenih programa i projekata kako bi zajednički sproveli "Veliko spremanje Srbije", 09.06.2012.godine.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su od javnog interesa i doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz sprovođenje akcije čišćenja i uređenja prostora (sanacije divljih smetlišta), kao i aktivnosti organizacije i koordinacije u okviru akcije "Veliko spremanje Srbije".

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 05. april 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 36-2222-1 i 011/36-2222-0.

Celokupan Tekst Konkursa, obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se naći na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs) (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 21.3.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA SOFTVERA I SOFTVERSKIH LICENCI KOJE STRANO LICE DOSTAVLJA ELEKTRONSKIM PUTEM DOMAĆEM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 10 i 12
 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGA ADVOKATA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA ŠTAMPANJA KOVERATA, KOVERTIRANJA DOKUMENATA U ODŠTAMPANE KOVERTE I PREDAJE KOVERATA U CILJU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA PRIMAOCU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Uprava carina: DIJAGONALNA KUMULACIJA POREKLA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA UKLJUČENIH U PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA EU I TURSKE - Zakon o potvrđivanju Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane: član 3 Protokola 3
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Nišu: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 521 stav 4
 • Apelacioni sud u Nišu: POKRETNA STVAR IZ ZAJEDNIČKE IMOVINE KAO PREDMET IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KRAĐA - Krivični zakonik: član 203 stav 1
 • Apelacioni sud u Nišu: PREDMET KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE KOD NEOVLAŠĆENOG ISKORIŠĆAVANJA AUTORSKOG DELA - Krivični zakonik: član 199
 • Apelacioni sud u Nišu: UTVRĐENJE ČINJENICE O ZASNOVANOM RADNOM ODNOSU NA NEODREĐENO VREME - Zakon o radu: član 15 i član 175 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: MOGUĆNOST PRENOŠENJA MESNE NADLEŽNOSTI ZA POSTUPANJE U PREDMETIMA ZA KRIVIČNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE - Zakon o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva: član 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: član 77 stav 1
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Putevi" d.o.o.

17159933

21 St. broj 689/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2802

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 689/11 od 23. februara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Putevi" d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 303, matični broj 17159933, PIB 100153770.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28/IV.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. april 2012. godine u 11,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 7. jun 2012. godine. u 11,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 23. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Celpap" d.o.o.

07884397

21-St. broj 3221/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3221/11 od 23. februara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Celpap" d.o.o. Beograd, Ljutice Bogdana 1a, matični broj: 07884397, PIB: 100124417.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanje u smislu odredbe član 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Srdanović iz Novog Beograda, Otona Župančića 36/71.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. april 2012. godine u 11,40 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano jeza 7. juni 2012. godine u 11,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda, sa datumom 23. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Privredno društvo "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/11

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42, održati 27. marta 2012. godine u 13,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda, dana 6. marta 2012. godine.
III. Broj predmeta 22. St. broj 2935/2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo "Trudbenik gradnja" d.o.o.

 

36. St. broj 2351/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2024

 

Privredni sud u Beogradu, poziva poverioce u predmetu 36. St. broj 2351/2011 u postupku stečaja nad Privrednim društvom "Trudbenik gradnja" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Pančevački put 56, da prisustvuju drugom ispitnom ročištu.
Ispitno ročište određuje se za 30. mart 2012. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 27. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće Šelkom

6737382

23 St. br. 2358/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2811

 

I Privredni sudu Beogradu, rešenjem 23 St. br. 2358/2011, od 14. februara 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad preduzećem Šelkom, Beograd, Paunova 8a, matični broj 6737382, PIB 100375854.
II Imenovan je za stečajnog upravnika Zoran Milovanović iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", u listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 17. aprila 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 29. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "DRA DIV" za proizvodnju, promet i usluge

08411956

36. St. broj 4161/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1218

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću "DRA DIV" za proizvodnju, promet i usluge u stečaju, Beograd, Rakovački put 40, matični broj 08411956, PIB 100455637, otvorenim rešenjem ovog suda 36. St. broj 4161/2010 od 10. decembra 2010. godine na predlog poverioca "Agrobanka" a.d. iz Beograda, doneo je dana 6. marta 2012. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "DRA DIV" za proizvodnju, promet i usluge u stečaju, Beograd, Rakovački put 40, matični broj 08411956, PIB 100455637, koje će se održati 27. marta 2012. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Industrija građevinskog materijala Trudbenik a.d.

07026013

25 St. 2939/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1987

 

Privredni sud u Beogradu u predmetu broj 25 St. 2939/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom industrija građevinskog materijala Trudbenik a.d. iz Beograda - u stečaju, Slanački put br. 26, matični broj 07026013, PIB broj 100003009, objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija građevinskog materijala Trudbenik a.d. iz Beograda - u stečaju, Slanački put 26, matični broj 07026013, PIB broj 100003009, podnetog od strane predlagača - Green Village društvo sa odgraničenom odgovornošću Beograd, Višnjička 15, matični broj 20433795, PIB 105710497, koga zastupa direktor Jelena Varajić.
Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati dana 2. aprila 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici 100, na - prvom spratu, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klase predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u Službenom glasniku RS i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Radan Štrbac & Štrbac" d.o.o.

 

12. St. broj 2804/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2358

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2 u postupku stečaja nad dužnikom "Radan Štrbac & Štrbac" d.o.o., iz Novog Beograda, Stojana Aralice 19, zakazuje drugo ispitno ročište koje će se održati 18. maja 2012. godine u 11,00 časova kod ovog suda u sudnici broj 133/I.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 5. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Društveno preduzeće za proizvodnju i promet na veliko i malo "Dunav"

07032226

10. St. broj 242/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2818

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
DUNAV.shtml/seo=
/companyid=13394

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 242/2012 od 24. februara 2012. godine otvorio je stečajni postupak nad Društvenim preduzećem za proizvodnju i promet na veliko i malo "Dunav" u likvidaciji iz Beograda, Pančevački put 42, matični broj 07032226 PIB 101726865 po predlogu koji je podneo dana 18. januara 2012. godine likvidacioni upravnik kao predlagač, a iz razloga prezaduženosti.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Republike Srbije, Beograd, Terazije 23.
III. Nalaže se likvidacionom upravniku predlagača Društveno preduzeće za proizvodnju i promet na veliko i malo "Dunav" u likvidaciji iz Beograda, Pančevački put 42, Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju iz Beograda, Terazije 23 - preko poverenika Mire Štavljanin da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 20. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 1. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društveno preduzeće "Proex Agencija" za izvoz - uvoz

077022166

3. St. broj 3449/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/
1033508?code=
79BEEE05394B005
C6BB647C77DC566781C0EE2A8

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2421

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
PROEKS+AGENCIJA.shtml/
seo=/companyid=7281

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 3449/2011 od 24. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem "Proex Agencija" za izvoz - uvoz iz Beograda, Terazije 16/I - u likvidaciji, matični broj 077022166, PIB 101821036, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Rešenjem od 3. februara 2012. godine Sud je odložio ispitno ročište i naredno zakazao za 9. april 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat, što poveriocima služi umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

European colors Trade d.o.o.

20118377

15. St. broj 3209/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2758

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 15. St. broj 3209/2011 od 6. februara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad European colors Trade d.o.o., iz Beograda, Hilandarska br. 3, matični broj 20118377, PIB 104212153 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 1. avgusta 2011. godine.
Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđe Jokić iz Zemuna.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. mart 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
Ispitno ročište određuje se za 25. maj 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "NESH & CO" d.o.o.

08000344

8. St. broj 3230/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2766

 

I. Usvaja se predlog predlagača Dijamant AD iz Zrenjanina od 26. oktobra 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "NESH & CO" d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 138, matični broj 08000344, PIB 100655247.
III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
IV. Imenuje se Korenić Branko iz Beograda, Nehruova 77/23, za stečajnog upravnika.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. april 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 205, sprat II.
VIII. Ispitno ročište zakazuje se za 20. april 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 205, sprat II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

TVCOM d.o.o.

17544730

21-St. broj 2374/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2786

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2374/11 od 23. februara 2012. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TVCOM d.o.o., Beograd, Kosovska 8, MB 17544730, PIB 103339681.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Jugović Branko iz Beograda, Požeška 37/1-2.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. april 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje zakazano je za 7. jun 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 23. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o.

17558366

St. broj 685/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2554

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o. u stečaju, Koceljeva, Dušanova 35, dana 12.3.2012. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o. u stečaju, Koceljeva, Dušanova 35., matični broj 17558366, PIB 103390739, zakazuje se za 10. 4. 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Društvo za preradu i obradu metala "Mašinoservis" a.d.

07329261

St. broj 1/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1515

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
MASINOSERVIS.shtml/
seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvom za preradu i obradu metala "Mašinoservis" a.d. u stečaju Valjevo, Donja Grabovica b.b., matični broj 07329261, PIB 102340036, dana 28. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za preradu i obradu metala "Mašinoservis" a.d. u stečaju Valjevo, Donja Grabovica b.b., matični broj 07329261, PIB 102340036.
II. Stečajnu masu u iznosu od 4.344,00 dinara, čine sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnice u korist stečajnog dužnika.
III. Za zastupnika stečajne mase iz prethodnog stava imenuje se stečajni upravnik Miodrag Ćosić.
IV. Stečajni upravnik će Stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravnosnažnosti postupaka koji su u toku.
V. Na osnovu Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika konačna visina nagrade stečajnog upravnika iznosi po osnovu namirenja razlučnih poverilaca 417.373,00 dinara a po osnovu namirenja stečajnih poverilaca 809.692,00 dinara. Naknada troškova stečajnom upravniku iznosi 35.060,00 dinara.
Odobrava se stečajnom upravniku isplata iznosa od 689.692,00 dinara što predstavlja razliku konačno utvrđene i isplaćene preliminarne nagrade.
VI. Neraspodeljeni deo stečajne mase koju čine novčana sredstva u iznosu od 51.880,09 dinara stečajni upravnik će upotrebiti za:
- proviziju platnog prometa i održavanje računa iznos od 6.880,09 dinara
- taksa APR u iznosu od 7.500,00 dinara
- arhiviranje stečajne građe u iznosu od 10.000,00 dinara
- taksa ALSU u iznosu od 2.500,00 dinara
- advokatske usluge u iznosu od 25.000,00 dinara.
VII. Predmet zavesti pod nov poslovni broj.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar-Metal" d.o.o.

6340954

St.605/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2166

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju i promet "Jadar-Metal" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Dušanova 24, doneo je dana 6.3.2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju i promet "Jadar-Metal" d.o.o. u stečaju, Valjevo, ul. Dušanova br. 24., matični broj 6340954, PIB 101899882, zakazuje se za 4.4.2012. godine sa početkom u 12,40 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Sokos"

 

1 St. 2/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2782

 

Stečajni sudija Privrednog suda u Zaječaru doneo je dana 28. februara 2012. godine
REŠENJE
Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom DOO "Sokos" Sokobanja, Knjaza Miloša b.b., dana 28. februara 2012. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Dragana Todorović licencirani stečajni upravnik - preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanje u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 5. april 2012. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 27. jul 2012. god sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 28. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju i promet poliuretana i nameštaja "Blagotin" DOO

 

2. St. 35/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=86

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
BLAGOTIN+%28ZAD%29.shtml/
seo=/companyid=3146

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet poliuretana i nameštaja "Blagotin" DOO Belušić, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 2. St. 35/2010, održati dana 28.3.2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Privredno društvo za trgovinu, usluge, projektovanje i ineženjering "Mnogo bolja distribucija" d.o.o.

17321960

1 St. broj 625/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2798

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 625/2011 od 01. marta 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu, usluge, projektovanje i ineženjering "Mnogo bolja distribucija" d.o.o. Donja Mutnica, Donja Mutnica bb, matični broj: 17321960, PIB: 101954465. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Perić iz Jagodine, Vojvode Putnika 22, broj licence: 155-0417. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 18. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 04. jun 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 1. marta 2012. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Privredno društvo za proizvodnju, preradu, promet i usluge "Laudon" d.o.o.

17268473

3. St. broj 173/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1045574?code=
0E28E993D18E2E68AF
87DD2574867428DA7CAC97

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=571

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. broj 173/2010 od 28. decembra 2011. godine, usvaja se Završni račun stečajnog upravnika Dušana Petkovića iz Kragujevca od 5. januara 2012. godine. Zaključuje se stečajni postupak prema stečajnom dužniku Privredno društvo za proizvodnju, preradu, promet i usluge "Laudon" d.o.o., Aranđelovac, Gavrila Principa 10, matični broj 17268473, PIB 100766536. Imenuje se stečajni upravnik Dušan Petković iz Kragujevca, broj licence 155-0235, za zastupnika stečajne mase stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, preradu, promet i usluge "Laudon" d.o.o., Aranđelovac, Gavrila Principa 10, matični broj 17268473, PIB 100766536, koju čine novčana sredstva na računu stečajnog dužnika kod Banca Intesa AD Beograd, na dan 20. februara 2012. godine, broj računa: 160340800-56 u iznosu od 267.383,19 dinara, i sredstva koja se ostvare pravnosnažnim okončanjem parnice Posl. broj P. 231/2011 koja se vodi pred Privrednim sudom u Kragujevcu, u korist stečajnog dužnika. Stečajna masa iz stava 3. ovog rešenja registrovaće se u registru stečajnih masa na osnovu ovog rešenja. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli Suda dana 28. februara 2012. godine, i naknadno u "Službenom glasniku RS". Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društvo za trgovinu, proizvodnju i ostale delatnosti "Duga" d.o.o.

07594038

3. St. broj 633/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/1052488?
code=CD38B6C2F6F9A1F985
B44AFDFB597EA1A4B8F89C

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2788

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. broj 633/2011 od 1. marta 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu, proizvodnju i ostale delatnosti "Duga" d.o.o. Paraćin, Kneza Mihaila 100, matični broj 07594038, PIB 100875580 usvaja se predlog poverioca "Fond za razvoj Republike Srbije" Niš, Bulevar Nemanjina 14a, matični broj 07904959, PIB 100121213, pa se otvara stečajni postupak prema stečajnom dužniku Društvo za trgovinu, proizvodnju i ostale delatnosti "Duga" d.o.o. Paraćin, Kneza Mihaila 100, matični broj: 07594038, PIB: 100875580. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Kocić iz Kragujevca, Bosanska 63, broj licence 155-0407. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 30. aprila 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici br. 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 19. aprila 2012. godine u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici br. 535. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 1. marta 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji RS. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Kasper Panta d.o.o.

20085088

3. St. broj 542/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1087985?code=10DB7851AD94E
171CC79E3939A81D7625B7C2A93

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2409

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Kasper Panta d.o.o. u stečaju, Zanatlijska 3, matični broj 20085088, PIB-104110420 koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 535/V dana 29. marta 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova. Na završnom ročištu raspravljaće se o: završnom računu i završnom izveštaju stečajnog upravnika; konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova; podnetim primedbama na završni račun ili na zahtev za isplatu nagrada i naknada;neraspodeljenim delovima stečajne mase i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika;zaključenju stečajnog postupka u smislu člana 13. stav 2. Zakona o stečaj. Pozivaju se stečajni poverioci zainteresovani da se stečajni postupak sprovede u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju, da se najkasnije na završnom ročištu izjasne o spremnosti da po nalogu stečajnog sudije polože sredstva neophodna za pokriće troškova sprovođenja stečajnog postupka. Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Fero Stil"

 

6. St. broj 444/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1049240?code=E37A11055461F
689CFEE6200341D88C691D10C9E

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2329

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Fero Stil", u stečaju d.o.o. Vrnjačka Banja, obaveštava poverioca da će se dopunsko ispitno ročište održati 28. marta 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1. ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Saobraćajno-turističko preduzeće "Sport Turist" d.o.o.

07368887

3. St. broj 439/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1026092?code=B1CF9BEEBD43
D70C8721A161A7544FE96AC48CBD

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2827

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu predlagača OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, za pokretanje stečajnog postupka nad Saobraćajnim - turističkim preduzećem "Sport Turist" d.o.o. iz Novog Pazara, Palih boraca 41, na ročištu održanom 28. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Saobraćajnim-turističkim preduzećem "Sport Turist" d.o.o. iz Novog Pazara Palih boraca 41, PIB 102168690, matični broj 07368887, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđenja i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 7. jun 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 16a, poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 2. april 2012. godine u 12,00 časova u istom sudu soba broj 16.
VI. Stečajni postupak je otvoren 28. februara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Župski uzor"

 

6. St. broj 15/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1065621?code=E410E4A7CF8E
02DCBBEC719086EE2FE194209EBB

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
ZUPSKI+UZOR.shtml/
seo=/companyid=5907

Privredni sud u Kraljevu vrši ispravku oglasa objavljenog u "Službenom glasniku RS" broj 13, od 24. februara 2012. godine. Tačan tekst glasi:
"Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Župski uzor" - u stečaju Aleksandrovac, je rešenjem St. broj 15/2010 od 1. februara 2012. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati 28. marta 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće trgovina Vučje

07196261

1. St. broj 2/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1108572?code=3E448B9C3D4
EFFF6503D48A3DC0B4C0815CDA1D7

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
TRGOVINA.shtml/seo=
/companyid=20942

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Društveno preduzeće trgovina Vučje, Koste Stamenkovića 10 - u likvidaciji, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 4. januara 2012. godine, dana 24. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Društveno preduzeće trgovina Vučje, Koste Stamenkovića 10 - u likvidaciji.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće trgovina Vučje, Koste Stamenkovića 10 - u likvidaciji, MB 07196261, PIB 100544514.
III. Stečajni razlog prezaduženosti.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 6. april 2012. godine, sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 6. juli 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sa početkom u 10,00 časova.
IX. Stečajni postupak otvoren je 24. februara 2012. godine istog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Jugekspres teretni saobraćaj" za prevoz robe i stvari u zemlji i inostranstvu p.o.

07207867

6. St. broj 408/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1026666?code=3F136598100CC
05473739B0F3B572ECC68F78FDE

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2780

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
JUGEKSPRES+TERETNI+
SAOBRACAJ.shtml/seo=
/companyid=11709

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DP "Jugekspres teretni saobraćaj" za prevoz robe i stvari u zemlji i inostranstvu p.o. Leskovac, Tranzitni put b.b. u likvidaciji, matični broj 07207867, PIB broj 100580631, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić, 7. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Jugekspres teretni saobraćaj" za prevoz robe i stvari u zemlji i inostranstvu p.o. Leskovac, Tranzitni put b.b. u likvidaciji, matični broj 07207867, PIB broj 100580631, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 23. decembra 2011. godine, od strane predlagača Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 7. avgust 2012. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ulici Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 15. mart 2012. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ulici Bulevar oslobođenja, broj 2, u sudnici broj 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 7. februara 2012. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP "Jugekspres teretni saobraćaj" za prevoz robe i stvari u zemlji i inostranstvu p.o. Leskovac, Tranzitni put b.b.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 7. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DP za prikupljanje sekundarnih sirovina "Feroteks" DP

17040111

St. broj 409/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1049216?code=4493EC697A62ADA
6B473ECFE03F0D3BEAB33F4BA

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2729

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
FEROTEKS.shtml/
seo=/companyid=11701

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DP za prikupljanje sekundarnih sirovina "Feroteks" DP Leskovac u likvidaciji, Božidara Veličkovića 114, matični broj 17040111, PIB broj 101908343, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Dragana Milošević, 7. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za prikupljanje sekundarnih sirovina "Feroteks" DP Leskovac u likvidaciji, Božidara Veličkovića 114, matični broj 17040111, PIB 101908343, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 23. decembra 2011. godine, od strane predlagača Agencije za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Dragan Milošević.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 7. avgust 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ulici Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ulici Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 7. februara 2012. godine, i istog dana je rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP za prikupljanje sekundarnih sirovina "Feroteks" DP Leskovac, Božidara Veličkovića 114.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
XI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 7. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

DP "Vlasinka trikotaža"

07140231

7. St. broj 21/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1092430?code=ABE5F0514997BE
363DFA657D26851B7EC553F78C

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Zoranu Simiću, odlučujući po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda, ul. Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika DP "Vlasinka trikotaža" u likvidaciji iz Vlasotinca, ul. 29 Novembar 47, za otvaranje stečaja nad dužnikom DP "Vlasinka trikotaža" u likvidaciji iz Vlasotinca, ul. 29 Novembar 47, sa MB 07140231, PIB 103209834 u prisustvu poverenika likvidacionog upravnika Zorana Cvetkovića iz Niša, ul. Obrenovićeva 23/6, dana 27. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom DP "Vlasinka trikotaža" u likvidaciji iz Vlasotinca, ul. 29 Novembar 47, sa MB 07140231, PIB 103209834.
II. Stečajni postupak se neće sprovoditi, s obzirom na to da je imovina neznatne vrednosti.
III. Zaključuje se stečajni postupak nad navedenim stečajnim dužnikom DP "Vlasinka trikotaža" u likvidaciji iz Vlasotinca, ul. 29 Novembar 47, sa MB 07140231, PIB 103209834.
IV. Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika, te se nalaže stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju - Centar za stečaj, unovčenje imovine radi namirenja nastalih troškova sprovođenja stečaja, a ukoliko o pokriću ovih troškova preostanu sredstva da sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
V. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Albina"

 

1. St. broj 310/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1087479?code=099DC96F74E
410FDB8EAD990A37B1DC7CB9E5517

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=788

 

Privredni sud u Nišu stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Albina" u stečaju Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Pavle Nikolić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je, 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Albina" u stečaju, Pirot, za 29. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Melbat" d.o.o.

 

2 St. broj 11/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1121784?code=9D8381A433E
4027A17B09ABA8F8924963D6A2B73

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Melbat" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, doneo je dana 8.3.2012. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Melbat" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 28.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Radijator" DOO

 

2. St. broj 93/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1020392?code=27B8250BEBC0249
F548DF0FC18501203AFF82FBA

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1657

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, u postupku stečaja nad stečajni dužnikom "Radijator" DOO u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, 29. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Radijator" d.o.o., u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Ljubomir Kostić, stečajni upravnik iz Niša u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Radijator" d.o.o., u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Deus" d.o.o.

 

2. St. broj 156/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1082008?code=73663C5EC7BC
848E5CF9053FCE811E1A6876EED1

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1081

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, u postupku stečaja nad stečajni dužnikom "Deus" d.o.o. u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, doneo je dana 29. februara 2012. godine
REŠENJE
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Deus" d.o.o. u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Ljubomir Kostić, stečajni upravnik iz Niša u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Deus" d.o.o. u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Fox" d.o.o.

 

2. St. broj 539/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1046469?code=A6F23F52A1267E
0F8AB096E73B112521BAE9CAE8

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2413

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Fox" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Bratislav Rajković, doneo je 8. marta 2012. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Fox" d.o.o. u stečaju iz Niša, za 29. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Boss group" DOO

20124946

2 ST broj 721/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1093247?code=393967146DC7835
D55596D0291D24BA03F883D02

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Hypo Alpe-Adria-Bank AD Beograd, koga zastupa advokat Vladimir Domazet iz Niša, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku "Boss group" DOO iz Niša, Cara Konstantina 82 - 84, doneo je, dana 1. marta 2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Boss group" DOO iz Niša, Cara Konstantina 82 - 84, matični broj 20124946, PIB 104328923.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Gordana Jovanović iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 3. aprila 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 12. juna 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 1. marta 2012. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP Za trgovinu na veliko i malo "Ukusprom" sa p.o.

06992544

3. St. broj 51/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
3073491?code=3C3C5255B1186D
2C3A57B826F350686D5A158D11

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2805

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
UKUSPROM.shtml/
seo=/companyid=15084

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju Beograd, putem poverenika Dragana Davidovića iz Paraćina, Beogradska 6, u postupku prema stečajnom dužniku DP Za trgovinu na veliko i malo "Ukusprom" sa p.o., iz Ražnja, Mihajla Vujića 1, doneo je, 2. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DP Za trgovinu na veliko i malo "Ukusprom" sa p.o., iz Ražnja, Mihajla Vujića 1, matični broj 06992544, PIB 106447672.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanje oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 10. april 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 22. maj 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Stečajni postupak je otvoren 2. marta 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Bačka AD Kucura

 

St. broj 102/10 (Reo - 8/2011)

 

 

 

Ročište povodom razmatranja i eventualnog glasanja o Planu reorganizacije stečajnog dužnika Bačka AD Kucura u stečaju, br. St. 102/2010, se zakazuje za 2. april 2012. godine sa početkom u 9.30 časova, u Privrednom sudu u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3., u prizemlju, u sudnici br. 7., na koje se pozivaju svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DOO "Izopan"

07898169

St. broj 337/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Izopan" Pančevo, Cara Dušana 128A, matični broj 07898169, PIB 100973934, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 337/2011 od 22. februara 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Mićović Milisav iz Pančeva, Stevana Šupljikca 153/27.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 27. juna 2012. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 4. aprila 2012. godine u 9,00 časova, u sali 112, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 4. april 2012. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 22. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DP "HIP Društvena ishrana" sa p.o.

 

5. St. broj 481/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
3046409?code=A47A3147228593E
3226FBB4F193B2C7F3512DCDA

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=617

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
HIP+DRUSTVENA+ISHRANA+
-+u+stecaju.shtml/
seo=/companyid=29985

Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 481/2010 od 24. februara 2012. godine odredio je završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika DP "HIP Društvena ishrana" sa p.o. u stečaju, Pančevo, Spoljnostarčevačka 80, koje će se održati 27. marta 2012. godine, u 11,00 časova u sali 125/I, Privrednog suda u Pančevu.
Na završnom ročištu raspravljaće se:
- o završnom računu stečajnog upravnika,
- o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na završno ročište objavljivanjem ovog rešenja na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"BOJAL CO" DOO

08681520

3. St. broj 498/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1038974?code=2CB6F55610BD79
DA0B37AF748BFEF6AD6A03EFD0

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=813

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, vrši ispravku oglasa objavljenog u "Službenom glasniku RS" broj 15, od 2. marta 2012. godine. Tačan tekst rešenja glasi:
"Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL CO" DOO iz Starih Banovaca, MB: 08681520, PIB: 102110856, doneo je dana 21. februara 2012. godine pod brojem St-498/2010
REŠENJE
Utvrđuje se da pronađena imovina stečajnog dužnika je neznatne vrednosti, pa se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL-CO" u stečaju, iz Starih Banovaca, Zdravka Jekića 41, MB: 08681520, PIB: 102110856.
Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika, pa se nalaže stečajnom upravniku isplata sa računa stečajnog dužnika nastalih troškova sprovođenja stečaja.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a putem ovoga suda."

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Plavex" d.o.o.

20260807

2. St. broj 413/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1209800?code=487C0F4B9186868
BCF78011DA425C2B89DF9F911

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2183

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući po sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o., u stečaju iz Beške, MB 20260807, PIB 104881925, donosi dana 1. marta 2012. godine van ročišta, na osnovu člana 145. Zakona o stečaju
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o., u stečaju iz Beške, MB 20260807, PIB 104881925.
Završno ročište će se održati 30. marta 2012. godine u 8,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. završnom računu stečajnog upravnika
2. končanim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika
3. primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknade i nagrade
4. neraspodeljenim delovima stečajne mase
5. drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu Suda 1. marta 2012. godine i biće objavljeno u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Bojal Co" DOO

08681520

3. St. broj 498/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1038974?code=2CB6F55610BD79
DA0B37AF748BFEF6AD6A03EFD0

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=813

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Bojal Co" DOO iz Starih Banovaca, MB 08681520, PIB 102110856 doneo je 26. januara 2012. godine pod brojem St-498/2010
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Bojal Co" DOO iz Starih Banovaca, MB 08681520, PIB 102110856 za 21. februar 2012. godine u 15,00 časova sudnica 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Astracommerce" d.o.o. preduzeće za trgovinu na veliko

08214476

St. broj 68/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1060366?code=00A37E1163BC03E
81C44073557DED2CBB28D880D

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=115

 

Privredni sud u Subotici je dana 9. februara 2012. godine u doneo rešenje St. broj 68/2010 kojim rešenjem je usvojio Završni račun stečajnog upravnika Stojanović Zorana, dipl. ecc. iz Bačke Topole postupku stečaja nad "Astracommerce" d.o.o. preduzeće za trgovinu na veliko iz Bačke Topole, S. Miletića broj 13, matični broj 08214476 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Stojanović Zorana, dipl. ecc. u iznosu od nula dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Stojanović Zorana u iznosu od 19.500,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Astracommerce" d.o.o. preduzeće za trgovinu na veliko iz Bačke Topole, S. Miletića broj 13, matični broj 08214476.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Astracommerce" d.o.o. preduzeće za trgovinu na veliko iz Bačke Topole, S. Miletića broj 13, matični broj 08214476 na dan 9. februara 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 13.123,76 dinara.
Preostali novčani iznos od 13.123,76 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za završne radnje steč. post. 9.223,76 dinara.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22, tačka 1. 3.900,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Premium servis" d.o.o.

20296810

St. broj 97/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1463172?code=AE150A7E198E7A
79548D424BD6AB1B9334CD9A74

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=209

 

Privredni sud u Subotici je dana 9.2.2012. godine rešenjem St. broj 97/2010 odbio primedbe RS - Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala iz Subotice koje su dostavljene sudu dana 9.2.2012. godine nakon zaključenja završnog ročišta kao neosnovane.
Usvaja se Završni račun stečajnog upravnika Salatić Stane, dipl. ecc. iz Subotice postupku stečaja nad "Premium servis" d.o.o. Subotica, I. G. Kovačića 3., matični broj 20296810 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Salatić Stane iz Subotice u iznosu od 130.000,00 dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Salatić Stane u iznosu od 3.676,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Premium servis" d.o.o. Subotica, I. G. Kovačića 3., matični broj 20296810.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Premium servis" d.o.o. Subotica, I. G. Kovačića 3., matični broj 20296810 na dan 9.2.2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 28.959,04 dinara.
Preostali novčani iznos od 28.959,04 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za okončanje steč. postupka 9.459,04 d.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1. 19.500,00 d.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na dalju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Autocentar Ivić" d.o.o.

08807302

St. broj 31/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1052895?code=79DE598F3FCBD
28FE04AA52B6F2C83ACBE2B10F6

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1786

 

Privredni sud u Subotici je dana 9. februara 2012. godine rešenjem St. broj 31/2011 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Vignjević Dragana iz Subotice postupku stečaja nad "Autocentar Ivić" d.o.o. iz Subotice, Franje Kluza 26, matični broj 08807302 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Vignjević Dragana iz Subotice u iznosu od 75.000,00 dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Vignjević Dragana u iznosu od 6.912,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Autocentar Ivić" d.o.o. iz Subotice, Franje Kluza 26, matični broj 08807302.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Autocentar Ivić" d.o.o. iz Subotice, Franje Kluza 26, matični broj 08807302 na dan 9. februara 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 9.000,00 dinara.
Preostali novčani iznos od 9.000,00 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za završne radnje stečajnog postupka - 5.100,00 dinara;
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1. - 3.900,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

"Futura kom" d.o.o.

20150190

2. St. broj 15/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1105992?code=BF11D77B7FA374C
4A4D81A1779A48400921AA2BB

 

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 15/2012. godine od 2. marta 2012. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom "Futura kom" d.o.o., Užice, Veliki park 8 u likvidaciji, MB 20150190, PIB 104391722, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika određen je Slobodan Jovanović, dipl. inž. iz Užica, Užičke Republike 143/1. Određeno je ispitno ročište za dan 10. avgust 2012. godine sa početkom u 10,00 sati, soba br. 50/III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika, bez odlaganja. Određeno je prvo poverilačko ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, soba br. 50/III, te će se istog dana održati sednica Skupštine poverilaca. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda, sa oglasom 2. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Preduzeće "Elektron" d.o.o.

7361475

St. broj 83/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1033020?code=33701CEF72FB3C
37DA4004F9C57A4C29DE6DA9DA

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 83/10 nad preduzećem "Elektron" d.o.o. u stečaju Prijepolje, MB 7361475, PIB 101955499, dopunsko ispitno ročište zakazano za 9. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AS Trans d.o.o.

 

1. St. broj 172/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce da će se u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AS Trans d.o.o. Užice, koji se vodi pod poslovnim brojem ovog suda St. broj 172/11, nastavak ispitnog ročišta održati dana 29. marta 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sprat 3, sudnica 48.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

GP "Graditelj"

 

3. St. broj 26/10

 

 

 

Privredni sud u Čačku u postupku stečaja nad dužnikom GP "Graditelj" u stečaju Ivanjica, rešenjem St. broj 26/10 od 1. marta 2012. godine, odredio je dopunsko ispitno ročište za 10. april 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu soba broj 3, s tim što se oglašavanjem ovog rešenja smatra da su svi poverioci stečajnog dužnika uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DOO "Tilia"

 

2. St. broj 151/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1064062?code=EB27A798071D64
EECFBBEFE842B913EF15CE4809

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=113

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
GRADITELJ+AD.shtml/
seo=/companyid=10846

Privredni sud u Čačku u postupku stečaja nad dužnikom DOO "Tilia" - u stečaju Ivanjica, rešenjem St. broj 151/2011 od 29. februara 2012. godine, odredio je dopunsko ispitno ročište za 29. mart 2012. godine sa početkom u 13,00 časova u ovom sudu, soba broj 3, s tim što se oglašavanjem ovog rešenja smatra da su svi poverioci stečajnog dužnika uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Grozd" d.o.o.

 

2. St. broj 120/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1069558?code=2BAB71833552D5BE3DE674684FAB7837558EE9C1

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1577

 

Privredni sud u Čačku, u postupku stečaja nad dužnikom "Grozd" d.o.o. u stečaju Ivanjica, rešenjem St. broj 120/2011 od 29. februara 2012. godine odredio je dopunsko ispitno ročište za 27. mart 2012. godine sa početkom u 13,30 časova u ovom sudu soba broj 3, s tim što se oglašavanjem ovog rešenja smatra da su svi poverioci stečajnog dužnika uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"International Socks", d.o.o.

20269120

2. St. broj 288/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1270724?code=036430AFE2BCFA
2A3C62A720880E8A68DE706CB1

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=2593

 

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika "International Socks", d.o.o. Čačak, Preljina, Ibarski put b.b., MB 20269120, da je prvo poverilačko ročište zakazano rešenjem o otvaranju stečajnog postupka St. broj 288/2011 od 22. decembra 2011. godine, za dan 17. februar 2012. godine sa početkom u 13,00 časova odloženo, i isto se zakazuje za 29. mart 2012. godine, sa početkom u 13,00 časova, u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

Kompanija "Novi dani" a.d., za grafičko-izdavačku delatnost

 

St. broj 109/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/
1039992?code=62DB62D1E0C8
BBF5A7A8F4723B5826F29CEAD588

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp
?Id=87&case_id=1591

http://www.priv.rs/
Agencija+za+
privatizaciju/90/
NOVI+DANI.shtml/
seo=/companyid=631

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Kompanija "Novi dani" a.d., za grafičko-izdavačku delatnost, u stečaju, Čačak, Miroslava Erovića b.b., da je ročište za raspravljanje o planu reorganizacije i glasanje o istom od strane poverilaca koje je bilo zakazano za 27. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova odloženo, i isto se zakazuje za 2. april 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 21.03.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.