Aktuelne vesti na dan 23. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 39 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 14/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 14 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 12 OD 21.02.2012/ODABRANI DOKUMENTI

PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2012. GODINU

PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA I CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA (SA ILI BEZ SMEŠTAJNIH KAPACITETA), KAO I DRUGIM OBJEKTIMA UGOSTITELJSKOG TIPA

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU PRENOŠENJA IZVOĐENJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA (SA ILI BEZ SMEŠTAJNIH KAPACITETA), KAO I DRUGIM OBJEKTIMA UGOSTITELJSKOG TIPA SA KONCERATA, MUZIČKO-ZABAVNIH PRIREDBI I DRUGIH MUZIČKIH MANIFESTACIJA

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA SA NOSAČA ZVUKA ILI SLIKE I DELA KOJA SE EMITUJU

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA (SA ILI BEZ SMEŠTAJNIH KAPACITETA), KAO I DRUGIM OBJEKTIMA UGOSTITELJSKOG TIPA NA ZABAVNIM PRIREDBAMA

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • JEMSTVO KAO MERA OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG I NESMETANOG VOĐENJA KRIVIČNOG POSTUPKA
 • MOGUĆNOST SAČINJAVANJA PISANOG SPORAZUMA IZMEĐU POSLODAVCA I ZAPOSLENIH O ISPLATI ZAOSTALIH ZARADA
 • ODGOVORNOST ZA SASTAVLJANJE VANREDNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SLUČAJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA
 • PRIMENA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE NA POSTOJEĆE UGOVORE KOJI ZA PREDMET IMAJU ROBU NA KOJU SE ONA ODNOSI
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1196/2011 of 17 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 303/12 of 22. 11. 2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1249/2011 of 29 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 319/39 of 2.12. 2011 -
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2012. godine •
 • POJAČAN VASPITNI RAD I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI UČENIKA
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • POSLOVNE KNJIGE OGRANKA REGISTROVANOG U INOSTRANSTVU
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UNOŠENJA NENOVČANOG ULOGA U OBLIKU PRAVA SVOJINE NA UDELIMA
 • INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - JANUAR 2012. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • UVOZ POLOVNOG VILJUŠKARA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
 • CARINJENJE I SVRSTAVANJE ROBE KOJA SE UVOZI U DELOVIMA SUKCESIVNO
 • NEMOGUĆNOST UVOZA KORIŠĆENOG VILJUŠKARA RADI DALJE PRODAJE
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
VLADA RS DONELA ODLUKU O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE, OSIM U 23 OPŠTINE

Vlada Republike Srbije donela je danas odluku o ukidanju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije, osim u 23 opštine.

Ocenjeno je da su u najvećem broju opština postignuti rezultati u otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i da se posao potpunog saniranja posledica nevremena može okončati uz angažovanje redovnih službi.

Uslovi za ukidanje vanredne situacije još nisu stvoreni u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Trgovište, Surdulica, Vladičin Han, Bosilegrad, Vranje, Gornji Milanovac, Lučani, Ivanjica, Crna Trava, Medveđa, Vlasotince, Lebane, Boljevac, Sjenica, Nova Varoš, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Tutin, Novi Pazar i Kraljevo.

Vlada je donela ovu odluku na preporuku Republičkog štaba za vanredne situacije koji koordinira aktivnostima na otklanjanju posledica nastalih usled obilnih snežnih padavina i ekstremno niskih temperatura, koje su ugrozile normalno funkcionisanje života, materijalna dobra i životnu sredinu u Republici.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.2.2012.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 22. FEBRUARA 2012. GODINE

Na današnjoj sednici Vlade Vojvodine, kojom je predsedavala potpredsednica Ana Tomanova Makanova, prihvaćen je Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti održivog razvoja turizma između Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Republika Srbija i Svetske Turističke Organizacije /UNWTO/ i Univerziteta u Novom Sadu i Dunavskog centra za kompetenciju. U ime Vlade Vojvodine, ovaj dokument će potpisati predsednik dr Bojan Pajtić.

Na predlog Pokrajinskog sekretarijata za zdravtsvo i socijalnu politiku utvrđeni su iznosi novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci od 400.000,00 dinara, a za trojke i četvorke 600.000 dinara. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri istakao je da su u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu za ove namene obezbeđena ukupna sredstva u iznosu od 127.000.000,00 dinara. Ovaj iznos je projektovan po ugledu na prethodnu godinu u kojoj je u našoj pokrajini rođeno 280 blizanaca i 25 trojki.

Članovi Vlade Vojvodine prihvatili su mišljenje o Predlogu uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji AP Vojvodine. Novina je da će biti formirane tri nove ustanove, a reč je o centrima za porodični smeštaj i usvojenje. Centri će se nalaziti u Beloj Crkvi, Subotici i Novom Sadu. U skladu sa Uredbom, predviđeno je da ovi centri budu osnovani do 30. juna 2012 godine.Inače, osnivanje ovih centara za porodični smeštaj je neophodno, jer su u procesu reforme u našoj zemlji u ovoj oblasti postignuti značajni pozitivni rezultati. Na teritoriji AP Vojvodine postoji ukupno 1.494 hraniteljskih porodica u kojima je smešteno 2.300 dece. Ukoliko novi centri za smeštaj i usvojenje ne budu osnovani, deca već smeštena u hraniteljske porodice na teritoriji naše pokrajine se dovode u rizik, a dugogodišji rad na razvoju hraniteljstva i dosadašnji značajni rezultati bili bi dovedeni u pitanje.

Na sednici je usvojena i informacija o neophodnosti intervencije robama iz robnih rezervi AP Vojvodine u cilju ublažavanja posledica elementarnih nepogoda. Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine će u cilju pružanja pomoći najugroženijem delu stanovništva, intervenisati robama iz robnih rezervi i robama iz povraćaja po osnovu Programa o sufinansiranju proizvodnih pogona na teritoriji naše pokrajine. Pomoć narodnim kuhinjama upućena krajem 2011. i početkom 2012. godine iznosi 30 miliona dinara. Pomoć u prehrambenim artiklima povodom zahteva određenih ustanova, mesnih zajednica i ugroženih pojedinaca usled nepovoljne situacije izazvane izrazito lošim vremenskim uslovima, dostiže vrednost od 40 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.2.2012.

SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. FEBRUARA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici I Velikog veća odlučio o 15 predmeta, a u predmetima Už-44/2009 i Už-1885/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

 - odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 12b st. 1. i 3. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 18/91, 20/92 i 42/98). (predmet IUz-29/2011)
 - odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 15. stav 1. tač. 1), 2) i 7), člana 25, člana 39. stav 1, člana 61, člana 63. stav 1, člana 66. st. 1, 2, 4. i 5, člana 67, člana 68. tačka 1), člana 69. st. 1. i 3, člana 70. stav 1, člana 81. stav 5, člana 98. stav 3. i člana 159. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedenog Zakona. (predmet IUz- 732/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-312/2009, Už-2035/2009, Už-2048/2009, Už-2412/2009, Už-2524/2009, Už-2583/2009, Už-1914/2010, Už-1917/2010 i Už-3641/2010.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1448/2009, Už-2034/2009 i Už-2517/2009.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.2.2012.

UDRUŽENJE JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA POZIVA ČLANOVE DA DOSTAVE PREDLOGE I MIŠLJENJA O PREDLOGU MANIFESTA MEDEL-A: Rok za dostavljanje mišljenja i sugestija je 28. februar 2012. godine

Od 1. do 4. marta 2012. godine u mestu Vilamora u Portugaliji bice održan sastanak MEDEL-a na kome ce, izmeĐu ostalog, biti razmatrani problemi sa kojima se sudije i tužioci suočavaju u uslovima krize i način na koji sudije i tužioci treba da odgovore na njih u obavljanju svoje važne društvene funkcije.

Sa tim u vezi MEDEL ce usvojiti i Manifest, svoju "novu ličnu kartu".

U prilogu je predlog Manifesta http://www.uts.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=591&Itemid=106 (ONLINE) koji je sačinio Biro MEDELa. Predlog je sačinjen na francuskom i na engleskom jeziku, a u prilogu se nalazi i Manifest na srpskom jeziku, radi lakšeg praćenja.

Molimo vas da ga pažljivo pročitate i da dostavite predloge za dopunu ili izmenu Manifesta, ili svoje mišljenje o njemu do utorka 28.2.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 22.2.2012.

VLADA RS USVOJILA ARHUSKU KONVENCIJU: Vlada Srbije usvojila tekst Strategije za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija

Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija. Tekst Strategije možete preuzeti na http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/strategija_za_primenu_arhuske_konvencije.pdf.
Uz podršku misije OEBS-a u Republici Srbiji izrađena je Strategija i Akcioni plan za primenu Arhuske konvencije.

U Strategiji za primenu Arhuske konvencije su obrađene sledeće oblasti: mogućnosti i prepreke za sprovođenje Arhuske konvencije, analiza razvoja informacionih sistema, analiza celokupnog zakonodavstva u kontekstu usaglašenosti sa Arhuskom konvencijom, analiza institucialnog okvira za sprovođenje Arhuske konvencije, analiza uslova za ratifikaciju GMO amandmana, SWOT analiza implementacije Arhuske konvencije u Republici Srbiji.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja pokrenulo jednomesečnu javnu raspravu objavom Predloga Strategije za primenu Arhuske konvencije na svom sajtu. U saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji je pokrenuta široka kampanja uključivanja javnosti u javnu raspravu u okviru koje su organizovana četiri okrugla stola u Subotici, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu. U toku kampanje učesnici su iznosili primedbe na Predlog Strategije za primenu Arhuske konvencije i određeni broj predloga i primedbi su uvaženi i uneti u Strategiju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 22.2.2012.

PREDLOG KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA: Predviđeno je osnivanje Etičkog saveta koji ima zadatak da reaguje po prijavama protiv poslanika za koje se smatra da su prekršili odredbe Kodeksa • Savet radi bez prisustva javnosti a predviđeno je nekoliko mera koje može da izrekne: nejavna opomena, javna opomena i izvinjenje kao treća i najstroža kazna

Zakon o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010 - prim. red) i Poslovnik Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 52/2010 i 13/2011 - prim. red) propisuju da se u parlamentu radi tri dana u sedmici - utorak, sreda i cetvrtak, a da su petak i ponedeljak dani kada su poslanici u kontaktu sa građanima.

Predsednik skupštinskog Administrativnog odbora Nenad Konstantinović najavio je da je Radna grupa završila tekst Kodeksa ponašanja narodnih poslanika i da očekuje da će se na prvoj narednoj sednici Administrativnog odbora taj tekst naći na dnevnom redu, a potom upućen i skupštini na usvajanje.

Kodeksom ponašanja narodnih poslanika utvrđeni su etički principi koji podrazumevaju potpuno javan i transparentan rad poslanika kao i savestan odnos prema javnoj imovini i skupštinskim sredstvima, rekao je on.

Konstantinović je apostrofirao da rad poslanika mora da bude u potpunosti javan i transparentan i da niko nema pravo da od građana krije određene činjenice.

Prema njegovim rečima, poslanik je dužan da odgovori na pitanje koje mu postavljaju javnost, građani, nevladine organizacije, da bude u stalnoj komunikaciji sa biračima.

"To smo posebno izdvojili u Kodeksu, pokazujući da nije funkcija poslanika samo da sedi u skupštinskoj sali, kada su zasedanja, već i da učestvuje u radu odbora, delegacija, međunarodnih delegacija i bude u stalnom kontaktu sa građanima", rekao je Konstantinović.

On je objasnio da zato i Zakon o skupštini i Poslovnik o radu propisuju da se u parlamentu radi tri dana u sedmici - utorak, sreda i cetvrtak, a da su petak i ponedeljak dani kada su poslanici u kontaktu sa građanima.

"Želimo da postignemo to da veza poslanika i građana bude mnogo veća nego što je bila do sada i da građani imaju neposredniji uticaj na donošenje zakona, pa i na predlaganje amandmana, preko poslanika", rekao je on.

Takođe, podvukao je Konstantinović, svaki javni funkcioner mora da se ponaša odgovorno i prema sredstvima koje koristi u obavljanje svog posla i funkcije.

Važno je da svi javni funkcioneri, ne samo poslanici, shvate da moraju da se odnose prema državnoj imovini i državnim sredstvima sa mnogo više pažnje nego što bi se odnosili prema ličnoj imovini i da posao koji obavljaju obavljaju isključivo u korist i građana, naglasio je Konstantinović.

On je precizirao da se Kodeks ponašanja ne odnosi na slučajeve samo eventualnog remećenja reda u sali parlamenta, već na sveukupno ponašanje poslanika, koji mora da bude uzor u ponašanju i da to pokazuje ne samo u skupštinskoj sali, već i van nje, na tribinama, javnim nastupima, u medijima...

Kodeksom je predviđeno osnivanje Etičkog saveta koji, precizirao je Konstantinović, ima zadatak da reaguje po prijavama protiv poslanika za koje se smatra da su prekršili odredbe kodeksa ponašanja.

"Etički savet će isključivo razmatrati prijave koje podnesu drugi narodni poslanici. Naravno, svi građani imaju mogućnost da podnesu inicijativu bilo kom poslaniku kojom traže da se pokrene postupak i podnese prijave protiv nekog poslanika, ukoliko smatraju da je prekršio odredbe Kodeksa ponasanja", dodao je Konstantinović.

On je precizirao da Savet ima pet stalnih članova koje biraju Odbor za ustavna pitanja, Administrativni i odbori koji se bave ljudskim i manjinskim pravima.

Ukoliko neka stranka nema među njima svog člana, onda će šef te poslaničke grupe, koja nema svog predstavnika, biti šesti član Etičkog saveta, rekao je Konstantinović.

"Svaki narodni poslanik, može da podnese prijavu Etičkom savetu", istakao je Konstantinović.

Šef administrativnog odbora je objasnio da je predviđeno da Etički savet radi bez prisustva javnosti, jer je predviđeno nekoliko mera koje može da izrekne, među kojima je i nejavna opomena.

"Potpuno bi se izgubila svrha nejavne opomene ukoliko bi javnost prisustovala prilikom odlučivanja Etičkog saveta i izricanju nejavne opomene", objasnio je.

Pored nejavne, postoji i javna opomena koja za sobom povlači određenu finansijsku kaznu, a izvinjenje je predviđeno kao treća i najstroža kazna.

"Svaki poslanik kome se izrekne ta kazna je u obavezi da se na prvoj narednoj sednici u plenumu izvini skupštini ili onome prema kome je učinio određenu štetu", precizirao je Konstantinović.

Konstantinović očekuje da će Kodeks biti usvojen i da će u novom sazivu parlamenta biti ista ili slična vladajuća većina i da će DS biti dominatna partija.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Za prekršaje odgovornih bivših i sadašnjih funkcionera, protiv kojih je državni revizor ranije podneo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka ne važe opšti, nego posebni rokovi zastarelosti • Sud je mogao da pokrene postupak u roku od tri godine od dana pretpostavljenog prekršaja, a da se donese pravnosnažna odluka (rešenje) u roku od šest godina od dana učinjenog prekršaja

Vršilac dužnosti predsednika Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović izjavio je danas da prekršaji odgovornih bivših i sadašnjih funkcionera, protiv kojih je državni revizor ranije podneo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, ne zastarevaju brzo.

"Treba znati da za ove prekršaje, kako se radi o kršenju Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011 - prim. red), ne važe opšti rokovi zastarelosti, nego posebni. To znači da je sud mogao da pokrene postupak u roku od tri godine od dana pretpostavljenog prekršaja, a da se donese pravosnažna odluka (rešenje) u roku od šest godina od dana učinjenog prekršaja", rekao je Marinović Tanjugu.

Prema podacima sa kojima Marinović raspolaže, do sada je doneto više pravosnažnih presuda protiv odgovornih bivših i sadašnjih funkcionera, ministara, državnih sekretara i drugih odgovornih u državnim institucijama.

Najvišu novčanu kaznu, prema tim podacima, od 145.000 dinara, moraće da plati sada već bivši direktor Uprave za trezor Ivan Maričić, a izrečeni iznos kazne je za više učinjenih prekršaja.

Marinović je objasnio da je Maričić uložio žalbu Višem prekršajnom sudu, ali je i pored toga taj sud doneo pravosnažnu presudu.

Pravosnažna presuda doneta je i za bivšeg ministra za privredu Predraga Bubala, koji se žalio na presudu, ali je u Višem prekršajnom sudu potvrđena presuda po kojoj Bubalo treba da plati 50.000 dinara.

Povodom ranije podnete prekršajne prijave protiv ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Dulića, Marinović kaže da je presuda doneta, ali još uvek nije pravosnažna, jer je podneta žalba i trenutno se predmet nalazi u Višem prekršajnom sudu.

U slučaju ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića doneta presuda po kojoj on treba da plati 50.000 dinara, ali ni ta presuda još uvek nije pravosnažna.

Bivši ministar trgovine Slobodan Milosavljević oslobođen je optužbi. Ali, na tu odluku se žalio državni revizor podnevši zahtev za zaštitu zakonitosti pred Ustavnim sudom. Marinović kaže da on nema informaciju "kakva je sudbina tog zahteva".

Bivši ministar kulture Nebojša Bradić takođe je dobio presudu po kojoj treba da plati 30.000 dinara, ali je na to uložena žalba po kojoj još uvek nije odlučeno, tako da ta presuda još uvek nije pravosnažna.

Postupak protiv bivšeg ministra za državnu upravu i lokalnu samopravu Zorana Lončara je još uvek u toku, jer treba da saslušaju neki svedoci, naveo je Marinović, kao i protiv ministra zdravlja Tomice Milosavljevića - za ranije učinjene prekršaje.

Postupci još uvek traju i protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i sadašnjeg ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića.

Za prekršajne prijave koje su podnete prošle godine - protiv ministara Rasima Ljajića, Milutina Mrkonjića i Žarka Obradovića - postupci su još uvek u toku i nijedan nije okončan.
Marinović je za Tanjug objasnio i kada presuda postaje pravosnažna.

U slučaju kada presudu donese Prekršajni sud, a u roku od osam dana od dana donošenja presude ne bude podneta žalba, ta presuda postaje pravosnažna istekom roka za žalbu, dok u slučaju kada je predmet prosleđen Višem prekršajnom sudu, presuda je pravosnažna danom njenog donošenja i ne zavisi od momenta uručenja presude.
Prema njegovim rečima, postupak uručenja presude može da potraje, ali to ne odlaže izvršenje presude.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA EU: USKORO POČINJE IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ZA USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA EU, NAJAVLJENO IZ KANCELARIJE VLADE ZA PRIDRUŽIVANJE EU • 25 do 30 odsto zakona se ne sprovodi jer nisu donete uredbe i pravilnici •

Zamenik direktora kancelarije Vlade Srbije za pridruživanje EU Srđan Majstorović izjavio je danas da će uskoro početi izrada nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU.

Majstorović je, na konferenciji na kojoj je predstavljen novi broj časopisa "Izazovi evropskih integracija" posvećenom unapređenju zakonodavnog procesa u Srbiji, rekao da će usvajanje pravnih tekovina EU biti obaveza Srbije kao buduće države kandidata.

On je kazao da će uvod u izradu tog programa biti široki proces javnih konsultacija.

Majstorović je podsetio da je proces usklađivanja pravnog sistema sa zakonodavstvom EU počeo 2003. godine. Majstorović i drugi učesnici konferencije istakli su neophodnost omogućavanja sprovođenja zakona u Srbiji, navodeći da je zakonodavni proces jedan od ključnih izazova u procesu pridruživanje EU.

Predsednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije Vlatko Ratković kazao je da je jedna od mana u zakonodavnom procesu u Srbiji ta što nacrt zakona postaje javan tek prilikom dostavljanja parlamentu te da nema dovoljno participacije stručne javnosti u pripremi zakona.

On je ukazao na neophodnost specijalnih ljudskih resursa u vladi i parlamentu kako bi zakon mogao da se realizuje. Prema njegovim rečima, 25 do 30 odsto zakona se ne sprovodi jer nisu donete uredbe i pravilnici. Vođa projekta Kancelarije za pravnu reformu u Beogradu (GIZ) Majk Falke (Mike Falke) kazao je da pouzdan održiv pravni sistem omogućava vladavinu prava i dobru upravu.

On je rekao da će biti sprovedena analiza zakonodavnog procesa u Srbiji koje će sadržati mere i preporuke za unapređenje tog procesa u naredne dve godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva spoljnih poslova, 22.2.2012.

NACIONALNI SAVET ZA SARADNJU SA HAŠKIM TRIBUNALOM ODGOVORIO NA 18 ZAHTEVA

Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom održao je danas svoju redovnu sednicu na kojoj je doneo odluke o dostavljanju dokumentacije i odgovora povodom 18 zahteva Tužilaštva Tribunala i odbrana okrivljenih.

Na sednici je razmotreno aktuelno stanje saradnje između Srbije i Tribunala u oblastima koje se nalaze u nadležnosti ovog saveta, odnosno kada je reč o pristupu dokumentaciji, arhivima državnih organa i svedocima.

Zaključeno je da se na zahteve odbrana okrivljenih i Tribunala odgovara blagovremeno, kao i da se u postupku realizacije nalaze isključivo zahtevi novijeg datuma.

Nacionalni savet će i u narednom periodu preduzimati sve potrebne mere kako bi se saradnja u ovim oblastima i dalje odvijala nesmetano, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.2.2012.

AMERIČKA KOMPANIJA NCR OTVORILA OPERATIVNI I INFORMACIONI CENTAR U BEOGRADU: Vrednost projekta je 3,8 miliona evra a u centrima će biti zaposleno oko 300 visokoobrazovanih ljudi iz Srbije •

Američka kompanija NCR danas je u Beogradu otvorila operativni i informacioni centar, ukupne vrednosti od 3,8 miliona evra, u kome će zaposliti oko 300 visokoobrazovanih ljudi iz Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije je u okviru Programa za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj investicija kompaniji NCR dodelilo 1,5 miliona evra za nova radna mesta, rečeno je prilikom otvaranja.

Kako je istaknuto, NCR je svetski tehnološki lider u pružanju visokokvalitetne i stručne podrške kompanijama iz različitih industrija među kojima su vodeće firme iz oblasti finansija, turizma, ugostiteljstva, telekomunikacija, zabave, igara na sreću, javnog sektora i telekomunikacija u više od 100 zemalja.

Centar NCR-a u Beogradu, u kome trenutno ima 200 zaposlenih, pružaće podršku na devet jezika: holandskom, engleskom, francuskom, nemačkom, grčkom, mađarskom, italijanskom, španskom i turskom.

Otvaranju centra prisustvovao je predsednik Srbije Boris Tadić koji je poručio da su nova radna mesta najveći zahtev čitavog sveta.

"Borimo se za egzistenciju svakog čoveka u najtežim oklonostima. Nećemo odustati od strateških ciljeva. Strateški cilj su nova radna mesta, očuvanje integriteta i evropska perspektiva. Sve je to povezano", rekao je Tadić.

On je kazao da je jedna američka kompanija Ju-Es stil otišla iz Srbije i da će njoj biti nađena zamena, ali da je druga - NCR došla.

Tadić je izrazio nadu da će srpski radnici svojim delom dokazati da je izbor NCR da otvori centar u Srbiji bio dobar, ali i da će ta firma proizvoditi u Srbiji.

Tadić je ocenio da investitiori imaju loše reakcije na pomen Srbije zbog devedesetih godina prošlog veka, odnosno da je njihovo poimanje Srbije posledica nasleđa najgore dekade - devedesetih godina 20. veka.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić kazao je da će centar NCR u Beogradu pružati usluge korisnicima iz velikog dela Evrope i severne Afrike.

On je pozvao predstavnike američke kompanije da budu ambasadori Srbije jer nema boljeg promotera od onoga ko se lično uveri u prednosti određenog tržišta.

Dolazak NCR-a u Srbiju je, prema rečima Ćirića, veliki uspeh jer je, posle dužeg vremena Srbija uspela da privuče kompaniju koja pruža usluge iz oblasti visokih tehnologija.

Potpredsednik NCR za Evropu Džef Mek Kroski(Jeff Mccroskey) kazao je da je ta kompanija odabrala Srbiju zbog obrazovanih radnika koji govore više jezika, zatim solidne infrastrukture i podrške vladajuće strukture.

On je kazao da je godišnji obrt te kompanije, koja posluje u više od 100 zemalja, veći od 5,4 milijarde dolara.

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 22.2.2012.

SEMINAR ZA ČLANOVE I ČLANICE TIMOVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U OPŠTINAMA VOJVODINE BIĆE ODRŽAN 23. I 24. FEBRUARA 2012. GODINE

Zavod za ravnopravnost polova u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama (Kikinda) održaće u hotelu "Ceptor" na Andrevlju 23. i 24. februara 2012. godine seminar za članove i članice timova za rodnu ravnopravnost u opštinama Vojvodine.

U seminaru će učestvovati 20 članova i članica lokalnih novoformiranih timova za rodnu ravnopravnost koji su prošli osnovnu obuku o rodnoj ravnopravnosti, kao i članovi/ce opštinskih timova za rodnu ravnopravnost koji predstavljaju primere dobre prakse. Teme koje će biti obrađene na seminaru odnose se na rodnu statistiku, rodnu analizu i rodno budžetiranje.

Edukacija će omogućiti svim članovima/cama opštinskih timova da raspolažu istim korpusom znanja i veština, važnim za rad u Savetima, Komisijama ili Kancelarijama za rodnu ravnopravnost. Takođe, edukacija i mentorski rad treba da doprinesu dodatnoj koheziji lokalnih timova i njihovoj motivisanosti za buduće delovanje u lokalnim zajednicama.

Seminar je deo projekta "Jačanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i sprovođenje politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou" čiji cilj je da raznovrsnim aktivnostima unapredi kapacitete opštinskih Komisija, Saveta ili lica za rodnu ravnopravnost (tamo gde oni postoje), odnosno da podstakne i ubrza njihovo formiranje (tamo gde oni ne postoje).
Projekat finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.2.2012.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavila spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 22. februar 2012. godine:

Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00189-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 22.2.2012.

MEĐUNARODNI STRUČNI SEMINAR O ODNOSIMA IZMEĐU NACIONALNIH INSTITUCIJA ZA LJUDSKA PRAVA I PARLAMENATA: U proteklih pet godina Ombudsmanu se obratilo 36.000 građana, podneto je oko 10.000 formalnih pritužbi, gotovo 8.000 postupaka je okončano, a pokrenuto je skoro 3.000 postupaka kontrole

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da 96 odsto ispitanika danas podržava rad ombudsmana, iako je pre pet godina - kad je ustanovljena institucija zaštitnika građana - postojala sumnja da ombudsman može da radi nezavisno.

"Srbija pokazala da u njoj može da živi institucija koja se zasniva na veoma delikatnim mehanizmima i nijansama demokratije, što govori o potencijalu društva", rekao je Janković na Međunarodnom stručnom seminaru o odnosima između nacionalnih institucija za ljudska prava i parlamenata.

Janković je naveo da mu se u proteklih pet godina obratilo 36.000 građana, da je podneto oko 10.000 formalnih pritužbi, gotovo 8.000 postupaka je okončano, a pokrenuto je skoro 3.000 postupaka kontrole.

Prema njegovim rečima, u više od 750 slučajeva su otklonjeni propusti u radu čim je ombudsman obavestio da pokreće postupak kontrole, u 600 slučajeva je taj postupak vođen do kraja i utvrđeni su propusti na štetu građana, a vlada, parlament i drugi organi prihvatili su 25 zakonskih i normativnih principa ombudsmana.

Ustavni sud razmatrao je i prihvatio predlog ombudsmana da se odredbe jednog zakona proglase neustavnim, rekao je on.

Janković je, međutim, zaključio da broj i sadržina pritužbi i utvrđenih propusta koji govore o izostanku delotvorne zaštite i ostvarenja drugih prava, među kojima i pravo na suđenje u razumnom roku, mirno uživanje imovine, dobru upravu, a posebno prava pripadnika ranjivih grupa ne ostavlja prostor za zadovoljstvo nikome, a posebno ne zaštitniku građana.

On je podsetio da je institucija ombudsmana u Srbiji započela svoj pionirski rad pre pet godina i da je tada postojala sumnja da zaštitnik građana može da radi nezavisno i da snagom argumenata i bez prinude privoli druge državne organe koji imaju atribute državne moći, da isprave propuste u radu, na štetu prava građana.

Po Jankovićevim rečima, parlamenti i nacionalne institucije za ljudska prava su na istom zadatku i upućeni su na saradnju, a jedan od velikih protivnika tom poslu je populizam, koji zarad dnevnih interesa iziskuje povlačenje dugoročnog pogrešnog poteza.

"Princip slobodnog, a ne vezanog mandata narodnog poslanika u kome oni jednom izabrani, postaju slobodni da glasaju i rade po sopstvenoj savesti, a ne po diktatu svojih birača, prihvaćen je skoro univerzalno", rekao je Janković na seminaru u Domu Narodne skupštine.

Cilj seminara je izrada i usvajanje globalno primenljivih principa na kojima treba da se zasnivaju odnosi parlamenata i nacionalnih institucija za ljudska prava.

Seminar je otvorila predsednica parlamenta Slavica Đukić Dejanović koja je navela da ni najstriktnije poštovanje ljudskih prava ne polarizuje civilizovani svet, a da najviše zakonodavno telo ima obavezu da pravni okvir zemlje prilagodi životu građana, po meri tih prava.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

PRVA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA SRBIJE BIĆE ODRŽANA 22. I 23. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Sa zadovoljstvom obaveštavamo naše članove i sve zainteresovane da će prva Konferencija internih revizora Srbije u organizaciji UIRS biti organizovana u Beogradu 22. i 23. marta 2012. godine.

Konferencija će učesnicima pružiti priliku da upoznaju kolege i prisustvuju predavanjima priznatih stručnjaka iz oblasti interne revizije i drugih srodnih oblasti, kako iz Srbije tako i iz zemalja regiona i Evrope.

Na ovoj strani možete da preuzmete obrazac prijave kao i poziv za učešće na Konferenciji koji uključuje spisak predavača i tema. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, možete nam se obratiti e-mailom (office@uirs.rs) ili telefonom (0 11 2095 806).

Konačna satnica skupa biće objavljena u narednim danima. Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da nam se pridružite na ovom skupu i očekujemo vas 22. marta u hotelu Continental.

Poziv za učešće (ćirilica), poziv za učešće (latinica), obrazac prijave (srpski) i Booking form (english) možete preuzeti na http://www.uirs.rs/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=96:-22-23-2012-&catid=2:2008-08-23-19-24-42&Itemid=10 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Udruženja internih revizora Srbije, 22.2.2012.

"SRPSKO-AZERBEJDZANSKI BIZNIS FORUM": BIĆE ODRŽAN OD 15. DO 17. MAJA 2012. GODINE

U okviru programa Povezivanja sa partnerima i promocije privrede Srbije na međunarodnim izložbama i sajmovima, Privredna komora Srbije organizuje "Srpsko-azerbejdžanski biznis forum" zajedničko učešće privrede Srbije na Sajmu WORLD FOOD, Baku, Azerbejdzan, od 15. do 17. maja 2012. godine.

Izuzetan interes srpske privrede za saradnju sa Azerbejdžanskim firmama potvrđen je uspešnim sastancima i pregovorima između 220 srpskih i blizu 50 azerbejdžanskih firmi na Biznis forumu koji je održan u Beogradu 4. novembra 2011. godine. Privredna komora Srbije ocenila je neophodnim nastavak pregovora i realizaciju započetih razgovora i ideja o saradnji.

Imajući to u vidu, Privredna komora Srbije će u saradnji sa našom Ambasadom u Azerbejdžanu i Ambasadom Azerbejdžana u Beogradu, srpsko - azerbejdžanskom Komorom i Fondom "Azprom" organizovati Biznis forum u glavnom gradu Azerbejdžana u Bakuu 16. i 17. maja 2012. godine. U tom smislu molimo da Privrednoj komori Srbije dostavite predlog azerbejdžanske firme sa kojom želite susret na Biznis forumu u Bakuu ili sa kojom ste razgovarali u Beogradu.

Prijavljivanje učešća i dodatne informacije možete dobiti od savetnika Predsednika PKS za saradnju sa ZND Miroslava Mitkovića,tel 011/ 3304-508, i saradnika 011/3300-958, faks 011/3248-060. Takođe molimo da popunjenu prijavu za Biznis forum dostavite na e-mail adresu miroslav.mitkovic@pks.rs

U isto vreme srpske firme - proizvođači hrane će nastupati na Međunarodnom sajmu "World Food 2012" u Bakuu, gde će razgovarati sa kupcima i distributerima hrane i pića (u prilogu je informacija i prijava). Molimo da segledate svoje interese i u skladu sa tim se prijavite za učešće na navedenom Sajmu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Službu za promocije Privredne komore Srbije, tel: 011/ 3300-922, 3304-504, 3304-503, 3300-919; faks: 011/3300-993. E-mail: promocije@pks.rs Sajt sajma: www.worldfood.az

Prijavu za učešće na Srpsko Azerbejžanskom Biznis Forumu, Poziv za učešće i Pravila o učestvovanju na 18. Međunarodnoj izložbi WORLDFOOD 2012 možete preuzeti na http://www.pkv.co.rs/node/809 (ONLINE);

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 21.2.2012.

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U JANUARU 2012. GODINE

Na kraju januara devizne rezerve Narodne banke Srbije su iznosile 11.603,7 miliona evra. Tokom januara najveći devizni priliv zabeležen je po osnovu korišćenja kredita i donacija, a najveći odliv po osnovu manjeg izdvajanja obavezne rezerve banaka i plaćanja obaveza prema inokreditorima.

Neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju januara su iznosile 6.700,0 miliona evra.

Devizne rezerve Narodne banke Srbije obezbeđuju pokrivenost novčane mase M1 od 447,0 odsto, kratkoročnog duga od 1.791 odsto i istovremeno pokrivaju više od osam meseci uvoza robe i usluga.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 1.819,2 miliona evra i bio je za 281 milion evra manji nego u prethodnom mesecu.
U toku januara kurs dinara prema evru kretao se u pravcu deprecijacije i dinar je nominalno oslabio prema evru za 1,3% bez intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.2.2012.

SEMINAR: "KRITERIJUMI ZA PRIHVATANJE OTPADA NA DEPONIJE I POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADA" BIĆE ODRŽAN 21. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar: "Kriterijumi za prihvatanje otpada na deponije i postrojenja za tretman otpada" biće održan 21. februara 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Privredne komore Srbije i Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja zajednički organizuju jednodnevni seminar o kriterijumima za prihvatanje otpada na deponije i postrojenja za tretman otpada.

Nakon uvodnih govora Siniše Mitrovića, savetnika predsednika PKS i Aleksandra Vesića, pomoćnika ministra, privrednicima će o direktivama o deponijama Evropske unije govoriti Marija Amon, ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva, životne sredine i vodoprivrede, iz Austrije.

Tokom trajanja seminara, biće reči i o implementacije EU direktiva o deponijama i insineraciji otpada u Srbiji, standardima za ko-insineraciju opasnog otpada u EU, slanju opasnog otpada na tretman u Austriju i Nemačku i standardima za kvalitet alternativnih goriva.

Nakon prezentacija, uslediće diskusija, a stručnjaci iz EU i Srbije odgovaraće na pitanja privrednika.

Kontakt telefon: 011/ 3300 927

Dnevni red za 21. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 19.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI MODELI AKATA USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU
 • IZJAVA O ODRICANJU OD TUŽBENOG ZAHTEVA
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE NAKON DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE
 • TUŽBA ZA ČINIDBU
NOVA ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA: Grad je podeljen u šest zona, najviši nivo buke je 65 decibela

Od kad postoji grad na Kolubari, prvi put je na snazi Odluka o zaštiti od buke na teritoriji Grada Valjeva ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 - prim. red). Valjevo je podeljeno na šest zona, od bolnica i parkova, gde buka može da iznosi najviše 50, do centra grada gde ne sme da pređe 65 decibela.

Osnovna svrha merenja buke je da se dođe do podataka gde je potrebna izmena saobraćaja, odnosno, da se utvrdi gde vozila prave veću buku od dozvoljene.

- Najniži dozvoljeni nivo buke je u područjima za odmor i rekreaciju, kod bolnice, u gradskim parkovima - kaže Mirjana Medulović Marinković, načelnica Odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine. - Najveća buka dozvoljena je u centru grada, uz magistralne i regionalne saobraćajnice, dok u industrijskoj zoni, na primer, ne sme da prelazi graničnu vrednost buke onih područja sa kojima se graniči.

Nivo buke na 12 lokacija u tri intervala tokom dana, kao najpovoljniji ponuđači, po ceni od 75.000 dinara za godinu dana, meriće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Njihovi izveštaji biće od koristi prilikom izrade novih urbanističkih planova i izmena saobraćaja. Onima koji proizvode buku privrednicima i ugostiteljima, ostavljeno je tri meseca da objekte adaptiraju i izoluju.

- U objektima neće moći da instaliraju uređaje koji proizvode buku veću od dozvoljene - ističe Aleksandar Janković, načelnik Odeljenja za komunalno-inspekcijske poslove. - Zanatlije, poput kovača, ili oni koji rade sa na primer bušilicama, moći će da rade samo ako zatvore prozore i vrata. Ugostitelji zvučnike ne mogu da iznose u letnje bašte.

KAZNA

Za one koji ne poštuju odluku o dozvoljenom nivou buke u zavisnosti od akustičke zone predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara. Ako merenjem bude utvrđeno da je prijava neosnovana, troškove izlaska merača na teren plaća onaj ko je prijavio.

NAJBUČNIJE

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je nivo buke stalno veći od 70 decibela na najprometnijim raskrsnicama u Valjevu - poput Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića, odnosno Bulevara vladike Nikolaja i obilaznice za Užice.

B. PUZOVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 6.2.2012.

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • PRIGOVOR STRANKE NA SADRŽINU PISANOG OBLIKA TONSKOG ZAPISA
 • ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOJE JE SUPROTNA STRANA PROUZROKOVALA SVOJOM KRIVICOM
 • ZAHTEV ZA PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

Saopštenje Agencije za privredne registre o skraćenju radnog vremena za prijem stranaka, zbog mera Vlade Republike Srbije

ZBOG SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) SKRATIĆE RADNO VREME ZA PRIJEM STRANAKA

U okviru mera racionalizacije potrošnje električne energije, Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da će beogradska kancelarija danas, 13. februara, i u utorak, 14. februara, primati stranke u periodu od 9 do 12 sati.

Organizacione jedinice APR-a će danas, takođe, raditi skraćeno i to od 9 do 12 sati, dok u utorak, 14.02, neće uopšte raditi sa strankama.

Po preporuci Vlade Republike Srbije, beogradska kancelarija i organizacione jedinice APR-a u petak, 17.02, neće raditi.

Izvor: Agencijа za privredne registre, 13.2.2012.

SRBIJA MORA DA POVEDE RAČUNA O KREDITNOM ZADUŽENJU

Tanjug

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Vensan Dežer izjavio je danas da bi Srbija trebalo da povede računa prilikom kreditnog zaduživanja, s obzirom da je probila predviđeni limit javnog duga od 45 odsto BDP-a.

"Srbija bi trebalo dobro da izanalizira kredite koje uzima i da utvrdi prioritete, kao i da sagleda prednosti zajmova koje je uzela od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke, u odnosu na druge izvore finansiranja investicionih projekata", rekao je Dežer.

On, međutim, nije naveo na koje druge izvore finansiranja misli.

Dežer je, na tribini o značaju infrastrukture i energetike za razvoj Srbije, rekao da je našoj zemlji potrebna makroekonomska i finansijska stabilnost i dobro upravljanje dugovima, kao i da neki krediti nisu u skladu sa temeljnim evropskim principima, jer ograničavaju javne nabavke, jednak tretman i transparentnost.

Zvaničnik EU je napomenuo i da bi Srbija trebalo da uskladi vlastite prioritete sa svojom evropskom strategijom.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić je rekao, odgovarajući na pitanje novinara povodom Dežerove izjave, da Srbija sama zna da je na granici da bude prezadužena zemlja.

Mrkonjić je istakao da bez obzira na tu činjenicu smatra da Srbija ne može da se razvija bez investicionih kredita i da zbog toga još postoji prostor "da se malo zadužujemo".

"I zato prelazimo na te komercijalne kredite koje daju države kao što su kineski, ruski i azerbejdžanski kredit, a možda sutra bude i slovački kredit", ukazao je Mrkonjić.

On je rekao da se realizacijom komercijalnih zajmova ne ukida konkurencija i da Srbija za sve projekte raspisuje tendere.

Mrkonjić je istovremeno najavio da će u naredne dve sedmice biti potpisan prvi ugovor o realizaciji ruskog kredita u vrednosti od 800 miliona dolara, za razvoj železničke infrastruture u našoj zemlji.

Prema rečima ministra Mrkonjića, delegacija Srbije će boraviti u Moskvi 27. februara, kada se očekuje finalizacija pregovora o uslovima ruskog kredita.

NEPLAĆANJE DOPRINOSA ŠTETI ZDRAVSTVU

RTV (Jasmina Dabić)

Zdravstveni sistem Srbije neće moći da se održi ako deo poslodavaca nastavi da izbegava plaćanje zdravstvenih doprinosa. Pretpostavlja se da trenutno ima više od 100 hiljada zaposlenih kojima firme ne uplaćuju obavezno zdravstveno osiguranje.

Zdravstveni sistem doveden je u pitanje, kaže pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović i navodi da manjak u zdravstvenom fondu zbog neuplaćenih doprinosa dostiže alarmantnih 84 milijardi dinara.

"Od toga je gotovo polovina nenaplativa i to pre svega kod pravnih lica zbog postupka stečaja, likvidacije, privatizacije ili brisanja iz privrednog registra. Tako da je na kraju naplativih oko36 milijardi dinara", dodaje Pavlovićeva.

S druge strane, zaposleni u Fabrici oružja u Kragujevcu, danima protestuju zbog neoverenih zdravstvenih knjižica. Vlada Srbije preporučila je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da overi zdravstvene knjižice zaposlenima u privatizovanim firmama, njihovim zavisnim društvima, kao i preduzećima u grupaciji "Odbrambena industrija Srbije".

Preporuka nije obavezujuća, pa problem do sada nije ni rešen.

Doprinose za zdravstveno osiguranje, uglavnom, ne uplaćuju preduzeća koja su posle neuspelih privatizacija pretežno u državnom vlasništvu. Takav problem rešen je u Kikindi.

Kako saznaje Radio- televizija Vojvodine, radnici preduzeća Rasadnik, za koje je raskinut ugovor o privatizaciji, imali su problem jer im godinu dana nije uplaćivan doprinos za zdravstveno osiguranje, ali je taj problem rešen tako što je opština osnovala novo javno preduzeća Gradsko zelenilo i pijace, uposlila bivše radnike Rasadnika i za protekli period će im biti uplaćeni doprinosi.

Potpredsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata u Subotici ištvan Huđi smatra da sindikati moraju da se zauzmu za radnike, kada je reč o uplati doprinosa.

"Bilo je prethodnih godina dosta problema i preduzeća koja nisu bila u stanju da plaćaju doprinose i koja su ulazila u reprograme, dogovore, restrukturiranja, ali ove godine možemo reći da svi članovi Samostalnog sindikata u Subotici imaju markice za zdravstveno osiguranje u preduzećima koja broje više od 10 radnika", navodi Huđi.

Kako veliki broj radnika ne bi zbog nesavesnih poslodavaca ostao bez zdravstvenih usluga, Republički fond za zdravstveno osiguranje omogućio je overu knjižica na tri meseca, sa obavezom da poslodavac počne da uplaćuje doprinose, kaže Sanja Mirosavljević iz tog Fonda.

"RFZO je u dogovoru sa Vladom Srbije postigao da neredovnim platišama prethodna dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje miruju, a da mogu da overe knjižice na period od tri meseca. Kada krenu da uplaćuju moraju da uplate svaki mesec da bi im se knjižice overavale na period od tri meseca", dodaje Mirosavljević.

Očigledno da ta povoljnost nije bila dovoljna za mnoge poslodavce, pa je i dalje pod znakom pitanja overa knjižica zaposlenima u 750 preduzeća.

EVROPA NASTAVLJA DA ULAŽE U RAZVOJ INFRASTRUKTURE SRBIJE

Na tribini "Srbija u Evropi" koju je organizovalo Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije, predstavnik EIB Andreas Beikos je rekao da će IEB dati još 80 miliona evra za obilaznicu oko Beograda i 200 miliona evra za železničku prugu od Stare Pazove do Novog Sada.

On je istakoo da je EIB Srbiji u 2010. odobrio 690 miliiona evra kredita i da su prošle godine potpisani ugovori 711 miliona evra.

Prema rečima Beikosa, najviše novca EIB je investirao u puteve, ali ti projekti sporo napreduju zbog toga što se kasni sa pripremom i objavljivanjem tendera.

Za izgradnju autoputa od Niša do Dimitrovgrada i od Niša do Preševa odobreno je 579 miliona evra, rekao je on i istakao da ohrabruje što su obavljeni svi tenderi, tako da će taj novac moći da se povuče u drugoj polovini godine.

Direktorka kancelarije EBRD u Beogradu Hildegard Gacek je istakla da je ta banka u poslednjih 10 godina u Srbiji uložila tri milijarde evra u više od 180 projekata.

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA VOJVODINE RASTE

Vojvođanski izvoz raste, raste i uvoz, ali ohrabruje podatak da stopa uvoza robe široke potrošnje u ukupnom uvozu čini svega 10 odsto. Najviše uvozimo naftu, gas, dizel gorivo, laboratorijsku opremu i tzv. polufabrikate. Izvozimo hranu, kukuruz, ulja, podne obloge, a industrijskih proizvoda je najmanje.

Spoljnotrgovinska razmena Vojvodine raste, i u prošloj godini  bila je za dvadesetak procenata veća nego lane. Izvoz je takođe  porastao,  ali je i uvoz rastao , znatno brže.

Prema rečima Arijana Avramova iz Regionalne privredne komore NS, ovaj region sarađivao je sa firmama iz čitavog sveta.

"Izvoz je ostvaren u 85 zemalja, najviše u Rumuniju, Rusku federaciju, Bosnu i Hercegovinu dok smo uvozili iz 127 zemalja, najviše iz Ruske fedracije, Nemačke, Italije, Kine i Rumunije " zaključio je Avramov.

Vojvođanska privreda zabeležila je pozitivne izvozne rezultate zahvaljujući pre svega hrani.

UGOVORI O SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA

Tanjug

Vlada Srbije obezbedila je dodatnih 500 miliona dinara za subvencionisane stambene kredite u 2012. godini, tako da će za te namene ukupno biti na raspolaganju 1,7 milijardi dinara, izjavio je danas resorni ministar Oliver Dulić, koji je u vladi uručio prvih 11 ugovora za ovogodišnje subvencionisane kredite pod povoljnijim uslovima.

Predstavnici Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita istakli su da su do sada potpisali ugovore sa 11 banaka i da očekuju da će u narednih nekoliko dana potpisati ugovor sa još desetak novih banaka.

Ranije smo najavili da će Nacionalna korporacija za subvencije u 2012. imati na raspolaganju biti 1,2 milijarde dinara, za osiguranje stambenih kredita, ali smo "u međuvremenu pronašli još 500 miliona", rekao je Dulić.

Pri tom je istakao da će zahvaljujući tim dodatnim sredstvima, još nekoliko stotina porodica imati mogućnost da dođe do stana, pod uslovima koji su najpovoljniji u poslednjih nekoliko godina.

Dulić je rekao da subvencionisani stambeni kredit može da se dobije za bilo koji grad u Srbiji i da u Beogradu to ne mora da bude samo stan u novom naselju u izgradnji u naselju "Stepa Stepanović" na Voždovcu, gde se nekad nalazila kasarna.

S obzirom na to da se taj projekat realizuje u okviru državnog programa pomoći građevinarstvu u uslovima krize, Dulić je istakao da je bitno samo da je reč o novogradnji, jer na taj način država želi da poveća tražnju za novim stanovima i obezbedi građevinarima posao.

Dulić je pozvao sve građane Srbije da iskoriste priliku i konkurišu za dobijanje povoljnih subvencionisanih stambenih kredita, ukoliko ispunjavaju uslove koje predviđa nova uredba za 2012.

Ističući da su uslovi takvi da prosečna mesečna rata za kredit iznosi malo više od prosečne kirije u Beogradu, ministar je najavio da će, ukoliko bude veliko interesovanje i ako bude postojala potreba, Vlada Srbije, u toku ove godine, najverovatnije rebalansom budžeta obezbediti i dodatna sredstva za subvencionisane stambene kredite.

Novom Uredbom za 2012. godinu, vlada je smanjila obavezno učešće, sa 10 na pet odsto, povećala starosnu granicu i iznos primanja korisnika kredita i ublažila druge uslove.

Direktorka Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Vesna Ćirić je izjavila da je prva uredba o subvencionisanim stambenim kreditima doneta 2009. godine i da je od tada registrovano oko 5.000 korisnika.

Ona je navela da se očekuje da će ove godine biti veći broj korisnika, zbog relaksiranih uslova za dobijanje kredita.

Prvi korisnici kredita su rekli novinarima da je cela procedura od podnošenja zahteva do dobijanja ugovora trajala oko 20 dana.

GRČKA ATE BANKA NAMERAVA DA DO KRAJA GODINE OKONČA PRODAJU MANJINSKOG PAKETA AKCIJA KOJE POSEDUJE U NIŠKOJ AIK BANCI

Novosti

Reč je o vlasništvu od 20,3 odsto kapitala, a ceo paket običnih akcija na Beogradskoj berzi trenutno vredi oko 30 miliona evra.

Naime, upravni odbor ATE banke odlučio je da se nastavi međunarodni tenderski postupak prodaje udela u niškoj AIK banci i u skladu sa tim su angažovani konsultanti za prodaju: Investiciona banka Grčke i Evropska korporacija za privatizaciju i investicije EPIC, objavljeno je na Atinskoj berzi.

"ATE banka namerava da do kraja 2012. proda većinsko vlasništvo u rumunskoj ATE banci, kao i manjinske pakete akcija u AIK banci. ATE u AIK-u poseduje 20,3 odsto običnih akcija koje je stekla krajem 2006. godine na nivoima od oko 5.200 dinara po akciji, kao i 24,9 odsto prioritetnih akcija ove niške banke", navode analitičari Sinteza invest grupe.

Akcije AIK banke su proteklu sedmicu okončale na Beogradskoj berzi na 1.811 dinara, a na ovom nivou ATE-ov paket običnih akcija vredi oko 30 miliona evra.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV STEČAJNOG UPRAVNIKA

Policija u Boljevcu je podnela krivične prijave protiv stečajnog upravnika "Izgradnje" i još dve osobe zbog sumnje da su oštetili radnike tog preduzeća.

Kako je navela policija, prijava je podneta protiv stečajnog upravnika M. Z. (59) zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i u korist Fonda PIO oštetio radnike tog preduzeća za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema navodima prijave podnete Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, M.Z. je, u svojstvu stečajnog upravnika, nakon uplate Poreskoj upravi na ime doprinosa, propustio da Fondu preda overene obrasce, čime je povredio prava radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za isto krivično delo terete se i P. M. (52), jer u svojstvu šefa ekspoziture Poreske uprave u Boljevcu nije uknjižio obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene, i G.Č. (62) iz Boljevca, viši referent matične evidencije Fonda PIO.

ZAKON IZ 2006. PREDVIĐA OBAVEZU VERSKIH ZAJEDNICA DA SE UPIŠU U REGISTAR

Večernje novosti

Upisano samo 17 verskih zajednica od oko 60 koliko postoji. Legalni okupljaju oko 20.000 vernika, a neupisanih je desetine hiljada, pišu "Novosti".

Crkva Hristova ljubav, Crkva Božija, Slobodna crkva, Jehovini svedoci, Zavetna crkva Sion - samo su neke od verskih zajednica upisanih u Registar crkava i verskih zajednica koje vodi Ministartvo vera Srbije.

Na ovom spisku nalazi se ukupno 17 zajednica, od kojih je poslednja - Hristova Jevanđeoska crkva - registrovana prošle godine. Sve zajedno, one okupljaju više od 20.000 vernika. Najveći su adventisti, kojih ima desetak hiljada.

Reč je o malim verskim zajednicama koje ”prave društvo” tradicionalnim crkvama kojima je status priznat na osnovu trajanja i postojećih propisa. Pored Srpske pravoslavne crkve, to su i Rimokatolička, Slovačka evangelistička, Reformatorska i Evangelistička hrišćanska crkva, kao i Jevrejska i Islamska zajednica. Ovom krugu pripada i Eparhija Rumunske pravoslavne crkve ”Dakija Feliks”, čije je središte u Vršcu.

"Zakon iz 2006. predvideo je obavezu verskih zajednica da se upišu u registar," objašnjavaju u Ministarstvu vera. "Prva je to početkom 2007. godine učinila Adventistička crkva. Da bi imala status pravnog lica, potrebno je da verska grupa podnese potpise najmanje 100 građana."

Ipak, po rečima sociologa religije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Zorice Kuburić, broj malih verskih zajednica daleko je veći, ali nisu sve registrovane.
"U Srbiji postoji više od 60 različitih verskih grupa," objašnjava Kuburićeva. "Mnoge od njih zakon ne priznaje, jer nisu registrovane. Pojedine važeći zakon smatraju diskriminatorskim, dok ostale imaju stav da je registracija nepotrebna."

Prema nekim procenama, broj tih neregistrovanih zajednica premašuje 40, a tu su svrstani i neki krajnje mistični kultovi i viteški redovi, koje je šira javnost često žigosala pečatom satanizma. Niko nema ni približnu procenu koliko hiljada ljudi svi oni okupljaju. Desetak se ubrajaju u istočnjačke verske zajednice (Hare Krišna, Sai centar, Sathdža Sai Baba, Šri Činmoj...), ali tu su i TM (Savez za transcendentalnu meditaciju), sajentolozi, šamanisti...

To što nisu registrovane, tvrdi sociolog religije Živica Tucić, ne znači da će njihovi pripadnici biti uhapšeni, osim ako u ime vere ne počine neko krivično delo.

"One mogu biti registrovane i kao udruženja građana, a ne moraju biti registrovane uopšte, ali onda nemaju pravo ni da grade zvaničnu crkvu, jer nisu pravno lice," kaže Tucić.

On dodaje da su, za razliku od devedesetih, male verske zajednice, pa i ono što ljudi ovde zovu sektama, u stagnaciji, pa i padu. Polako se redukuju i izložene su unutrašnjim podelama.

DRŽAVA IZBEGAVA DA PRIMENJUJE ZAKON O DRŽAVNOJ POMOĆI?

FoNet

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradović izjavio je u intervjuu za nedeljnik Nova Naša reč iz Leskovca da Vlada Srbije, ne da nije počela primenu Medijske strategije, već radi protiv nje i ocenio da je srpsko novinarstvo u nikad gorem stanju.

Obradović je podsetio da je, prema Akcionom planu, u roku od 18 meseci posle usvajanja Strategije predviđeno donošenje novog zakona o javnom informisanju, utvrđivanje predloga zakona kojim se reguliše oblast elektronskih medija, kao i zakona o javnim RTV servisima.

Koliko je poznato, rekao je Obradović, rad na ovim zakonima još nije počeo, što je u neku ruku i očekivano, jer je iluzorno nadati se da će se vlast u predizborno vreme baviti osetljivim zakonodavnim poslom.

Ono što nas, međutim, brine je zapravo izbegavanje države da primenjuje Zakon o državnoj pomoći, što je obaveza iz Medijske strategije, koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine, rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, taj zakon zabranjuje svaku državnu pomoć kojom neki subjekt na tržištu stiče privilegovan položaj.

Vlada je, naime, već opredelila sredstva za Novinsku agenciju Tanjug, čime se druge dve agencije, Beta i FoNet, dovode u neravnopravan položaj, ukazao je Obradović.
Vrednost Medijske strategije, kao okvirnog dokumenta, ogledaće se upravo u realizaciji Akcionog plana kojim se predviđa stvaranje drugačijeg legislativnog ambijenta, u kojem ce država povući iz vlasništva u medijima, a njena uloga svesti na finansiranje javnog interesa.

Medijska strategija, precizirao je Obradović, trebalo bi da omogući i ravnopravnost svih medijskih subjekata na tržištu, pre svega kroz institut javnog konkursa i nezavisnih komisija.
On veruje da će vlast "u jednom trenutku" morati, "makar nevoljno", da se odrekne uticaja u državnim medijima, jer dosadašnja rešenja ne mogu pravno da opstanu, ukoliko Srbija želi i dalje da ide evropskim putem.

Postojeća rešenja, blago rečeno, nisu u skladu sa evropskom praksom, napomenuo je Obradović i konstatovao da je srpsko novinarstvo, "blago rečeno", u nikad gorem stanju".
"Nekome će zazvučati kao prejaka ocena, ali srpsko novinarstvo danas može se meriti, po mnogim parametrima, samo sa periodom Miloševićeve vladavine", smatra Obradović.
Pritisci na medije, kontrola medija, težak materijalni položaj novinara, srozavanje novinarskih standarda, objasnio je Obradović, to je ono što danas karakteriše srpsko novinarstvo.
Ne postoji politička volja da se uvede red u medijski sektor i da mediji, kao što je to slučaj u državama sa razvijenom demokratijom, zauzmu značajan kontrolni položaj, precizirao je Obradović.

U strogo kontrolisanom haosu, ocenio je Obradović, najlakše je manipulisati i medijima i novinarima i zato se ovakvo stanje svesno održava.
Upitan koliko su mediji i novinari profesionalni i samostalni, Obradović je odgovorio:

"Onoliko koliko su mediji oslobođeni od političkog i ekonomskog pritiska vlasti, tajkuna, određenih službi. Po mojoj proceni, jako malo".

DRŽAVNI TREZOR SRBIJE PONUDIO NA PRODAJU ZAPISE VREDNE 120 MILIONA EVRA, OD ČEGA JE PRODATO ZAPISA U VREDNOSTI 55,2 MILIONA EVRA

Beta, Novosti

Zapisi su prodati po godišnjoj diskontnoj stopi od 5,95 odsto, a na naplatu dospevaju 27. februara 2013. godine.

Naredna aukcija državnih hartija od vrednosti zakazana je za 22. februar, kada će na prodaju biti ponudjeni dvogodišnji državni zapisi u vrednosti pet milijardi dinara.

S obzirom na značajnu poresku olakšicu, koju odnedavno imaju strani investitori, moglo bi da se očekuje i veće interesovanje van granica Srbije. Stranci su, naime, sada oslobođeni plaćanja poreza na dobit koju ostvare po kamatama na ove hartije.

Naime, izmenama poreza na dobit pravnih lica, strane kompanije (nerezidenti) od sada ne moraju da plaćaju porez na prihode po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti. Ovo se odnosi na sve obveznice i zapise koje emituje Republika, pokrajina, opština ili Narodna banka Srbije

Inače, u državnim hartijama od vrednosti koje su vezane za stranu valutu nalazi se ukupno 552,9 miliona evra. Ova vrednost je već nekoliko meseci nepromenjena, pošto država Srbija nije emitovala nove, niti plaćala dug za već izdate ovakve hartije. Međutim, kod dinarskih vrednosnih papira situacija je drugačija.

"Stanje dinarskih državnih hartija u poslednjem tromesečju 2011. godine smanjeno je za 6,1 milijardu dinara, budući da je iznos koji je dospeo na naplatu bio viši od iznosa prodatih hartija. Podsetimo, u decembru su održane samo dve aukcije", navode analitičari Narodne banke Srbije u najnovijem izveštaju o inflaciji.

Interesantno je da je u poslednja tri meseca prošle godine zabeležen odliv po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti (takozvane portfolio investicije), i to u iznosu od 17,6 miliona evra. To je u suprotnosti sa prethodnim periodom kada su ove investicije nadmašivale direktne strane.

"Takvim kretanjima doprinela je veća averzija investitora prema riziku za ulaganja u regionu, kao i smanjen obim emisija državnih hartija od vrednosti dužih ročnosti", navode u NBS, dodajući da su već u januaru 2012. stranci ponovo počeli da kupuju državne hartije od vrednosti.

GUVERNER NBS UPOZORAVA DA SRBIJA NE BI SMELA VIŠE DA POVEĆAVA JAVNI DUG, KOJI JE VEĆ PREMAŠIO 45 ODSTO BDP

B92, Beta, Tanjug, Biznis

"Naš javni dug je prešao 45 odsto BDP-a. Veliki deo našeg duga je dug u devizama. Otuda kretanje kursa utiče i na nivo našeg duga. Ako ima depresijacije onda će dug mnogo lakše da probije granicu od 45 odsto BDP-a", upozorio je Šoškić u intervjuu za magazin "Biznis".

Sa druge strane, Ministarstvo finansija je danas objavilo da je javni dug Srbije na kraju januara 2012. godine bio je 14,47 milijardi evra, što je 43,2 odsto bruto domaćeg proizvoda.
Kako podsećaju iz Ministarstva, na kraju 2011. godine javni dug je iznosio 14,46 milijardi dinara i imao učešće od 45,1 odsto u BDP-u.

Učešće javnog duga u BDP je Zakonom o budžetskom sistemu ograničeno na 45 odsto.
Na pitanje kako će Srbija finansirati javni dug ove godine, Šoškić je upozorio na opasnost od rasta riziko premije zemlje, koji se može desiti i zbog odlaganja dogovora sa MMF-om.

On je precizirao da to može da se odrazi i na uslove i strukturu finansiranja javnog duga.

"Po svoj prilici, uslovi mogu biti nepovoljniji nego što su bili 2011. godine", upozorio je Šoškić i napomenuo da kao odgovorna država, moramo na vreme da pravimo alternative, a ne da budemo iznenađeni „snegom koji je pao u januaru“, kad mu je i vreme.

Govoreći o zaustavljanju aranžmana sa MMF-om, Šoškić je ocenio da bi vreme do njegovog nastavka Srbija trebalo da iskoristi za reformu javnog sektora i poreskog sistema.

Po njegovim rečima, nema razloga za paniku, ni za destabilizaciju i imamo mogućnost da sve nastavimo tamo gde smo stali.

Guverner NBS je naglasio da reforma javnog sektora mora da se ostvari bez obzira na to što je politički nepopularna i tema broj jedan za svaku vlast.

"Zaista verujem da je trebalo da učinimo napor da se ta pozitivna revizija aranžmana ostvari jer je to najjednostavniji način čuvanja poverenja prema Srbiji. Kako će se odsustvo pozitivne revizije aranžmana sa MMF-om odraziti na riziko premiju - sigurno ne dobro", kazao je Šoškić i naglasio da je od posebne važnosti da u ovom narednom periodu pokažemo da i bez nadzora MMF-a vodimo kredibilnu fiskalnu politiku.

U odgovoru na pitanje šta se planira sa sadašnjim državnim bankama, Šoškić je predočio da nova regulativa banaka - Bazel 2 zahteva dokapitalizaciju banaka jer se uvodi jedan novi rizik u obračun adekvatnosti kapitala.

"Zbog toga je većina stranih banaka izvršila dokapitalizaciju. To treba da se uradi i kod domaćih banaka", objasnio je guverner i napomenuo da neke domaće banke još uvek nemaju adekvatan kapital za nivo rizičnosti njihovih portfolija.

NBS je zbog toga uvela prinudnu upravu u jednu od tih banaka (Agrobanka), jer mora da se obezbedi puna solidnost svake finansijske insitucije i da kapital bude adekvatan rizicima u bilansima, jer je očuvanje finansijske stabilnosti ključno za Srbiju, smatra Šoškić.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

POČEO TRODNEVNI SEMINAR ZA EDUKACIJU ČLANOVA ANALITIČKIH GRUPA U REPUBLICI SRBIJI ZA PRIMENU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA

U Domu Garde na Topčideru danas je počeo trodnevni seminar za edukaciju članova analitičkih grupa u Republici Srbiji za primenu Nacionalnog akcionog plana. Pored pripadnika Ministarstva odbrane prisustvuju i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno - informativne agencije, Carine i članice agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje (UN Žene).

Načelnik Uprave za strategijsko planiranje general-major Božidar Forca u uvodnom obraćanju zahvalio je koleginicama i kolegama koji su učestvovali u izradi Nacionalnog akcionog plana, ali i predstavnicima organizacija koje su pomagale u projektu.

- Nadam se da ćemo na ovom trodnevnom skupu razmeniti iskustva koja će svima biti od koristi, rekao je general Forca, podsećajući da imamo resurse ali su nam potrebni kapaciteti, pre svega, edukacija.

Rukovodilac analitičke grupe u Sektoru za politiku odbrane Biljana Stojković objasnila je da analitička grupa ima ključnu ulogu u primeni Nacionalnog akcionog plana jer ona prati, meri i unapređuje njegovo sprovođenje. Ona je takođe istakla da je u Ministarstvu obdrane odlučeno da se merenje napretka u ostvarivanju ovog dokumenta obavlja dva puta godišnje i da se podaci prosleđuju kolegijumu ministra odbrane.

Predstavnica agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Zorica Skakun istakla je da seminar ima zadatak da pomogne učesnicima da izrade svoje godišnje planove.

- Rodna ravnopravnost ne sme biti samo formalna ravnopravnost koja se nalazi na papiru, već mora postojati i u stvarnosti. To je ravnopravnost jednakih šansi i za žene i za muškarce - rekla je predstavnica UN koja je posebno pohvalila političku volju da primena ovog dokumenta uspe u Srbiji.

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost jednoglasno je usvojena 31. oktobra 2000. godine, naglašavajući posledice krvavih konflikata na žene i devojke i važnost uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku zemlje.

Odlukom Vlade Republike Srbije, od 24. juna 2010. godine, obrazovana je multisektorska Radna grupa za izradu Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu te rezolucije, sa ciljem da uspostavi standarde i mehanizme za zaštitu žena i devojaka tokom i nakon sukoba, ali i da im obezbedi ravnopravnost učešća, napredovanja i odlučivanja u sektoru bezbednosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 22.2.2012.

FRANŠIZING JE JEDINI VID POSLOVANJA NA KOJI GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA NIJE BITNO UTICALA: Svest o prednostima franšiznog poslovanja i dalje nije na nivou na kojem bi trebalo da bude, a prema nezvaničnim analizama, u Srbiji posluje 110 franšiznih brendova, od čega je nacionalnih 25 odsto, broj prodajnih mesta je 1.550, a broj zaposlenih u franšizi je 18.500

Franšizing je jedini vid poslovanja na koji globalna ekonomska kriza nije bitno uticala, međutim, svest o prednostima franšiznog poslovanja i dalje nije na nivou na kojem bi trebalo da bude u srpskim poslovnim krugovima, saopštili su danas kompanija "Century 21" i Centar za franšizing Privredne komore Srbije.

U Srbiji trenutno, prema nezvaničnim analizama, posluje 110 franšiznih brendova, od čega je nacionalnih 25 odsto, broj prodajnih mesta je 1.550, a broj zaposlenih u franšizi je 18.500, navedeno je u saopštenju.          

Franšizing je najviše zastupljen u sektoru usluga, ali gotovo da nema delatnosti u kojoj se ne može uspešno primeniti.

Pre svega primalac franšize posao počinje uz primenu profitno proverenog poslovnog modela, dok davalac franšize širi svoju mrežu i prepoznatljivost brenda. Kroz franšizno poslovanje moguće je značajno olakšati nastup domaćim firmama na inostrana tržišta.

Ispunjavanjem kriterijuma validnog franšiznog koncepta, inostrana tržišta lakše će prihvatiti domaće brendove, a domaćim kompanijama je uprošćen način širenja distributivne mreže svojih proizvoda ili usluga.

Popularizacija franšiznog poslovanja je vrlo bitan faktor za smanjenje nezaposlenosti i zapošljavanja na svim nivoima u Srbiji, kao i za unapređenje sigurnijeg preduzetništva u Srbiji.

Kako je navedeno, najbolji primer za to je najveća svetska franšiza u oblasti nekretnina, "Century 21", koja gotovo svakodnevno otvara nove agencije širom sveta, a tako je i u Srbiji.
Uz moto "U poslu ste za sebe, ali niste sami" franšizno poslovanje u prometu nepokretnostima omogućava značajno bolje šanse za uspeh u odnosu na samostalni nastup na tržištu.
Centar za franšizing PKS uticao je na promenu svesti o prednostima i mogućnostima franšiznog poslovanja u Srbiji, kroz edukacije, konferencije, sajamske izložbe u zemlji i inostranstvu, konsultanske usluge i pružanje asistencija za ulazak u franšizno poslovanje i da broj zainteresovanih sve više raste.

Pregled trenutne ponude franšiznih brendova može se videti na sajtu Centra za franšizing PKS www.pks.rs/fransizing.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI UNAPREĐENJA PROIZVODNIH KAPACITETA U SRPSKOM STOČARSTVU IZMEĐU VLADA SRBIJE I KANADE

Vlade Srbije i Kanade potpisale su danas u Beogradu memorandum o razumevanju koji će omogućiti unapređenje proizvodnih kapaciteta u srpskom stočarstvu, i to pre svega kroz unapređenje rasnog sastava grla.

Memorandum su u Vladi Srbije potpisali ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i ambasador Kanade Roman Vaščuk.

Ministar Petrović je ukazao da stočarstvo trenutno čini svega 30 odsto poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, a cilj je da to učešće bude duplirano i iznosi 60 odsto, što će doprineti povećanju proizvodnje mesa, mleka i jaja.

"Srbija u ovom trenutku ima manjak dobre stoke, rasni sastav grla treba da bude promenjen što je pre moguće", naglasio je on, napominjući da je reč o vrlo složenom i komplikovanom procesu.

Petrović je ukazao da će današnjim potpisivanjem memoranduma i stvaranjem formalnog okvira za unapređenje saradnje taj proces biti ubrzan, naglašavajući da Kanada ima izuzetno kvalitetnu produkciju dobrog genetskog materijala u stočarstvu.

Kanadski ambasador je istakao da ta zemlja prepoznaje potencijal Srbije kao proizvođača visokokvalitetne hrane za zemlje u okruženju i Evropi, zbog čega želi da pomogne u unapređenju njenog proizvodnog kapaciteta u govedarstvu, proizvodnji mleka, svinjarstvu, kao i ostalim oblastima stočarstva.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

MREŽA MENTORA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA BIĆE PREDSTAVLJENA 24. FEBRUARA 2012. GODINE

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije predstaviće Mrežu mentora ženskog preduzetništva 24. februara u Matici iseljenika Srbije.
Tom prilikom biće predstavljeni mentori i preduzetnice kojima će biti pružena podrška za poboljšanje poslovanja u vidu mentoringa.

Nacionalna mreža mentora ženskog preduzetništva formirana je sa ciljem da se poveća broj uspešnih preduzeća kojima upravljaju žene. Tokom 16 meseci, 10 mentora će podržati 20 preduzetnica da bi one poboljšale svoje poslovne preformanse.

Mreže mentora ženskog preduzetništva formirane su u 17 država u Evropi i zajedno čine Evropsku mrežu mentora ženskog preduzetništva.

Projekat u Srbiji realizuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije, u okviru Programa za konkurentnost i inovacije (CIP), koji finansira Evropska komisija.

Izvor: Tanjug, 22.2.2012.

PRODATO 223.411 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 22. februara 2012. godine

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. februara 2012. godine, prodato je 223.411 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.234.110.000,00 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.2.2012.

PROMOVISAN OBRAZOVNI PORTAL "KLIK DO ZNANJA" - INTERNET KATALOG ZA OBRAZOVNE TEME

Obrazovni portal "Klik do znanja", koji je "onlajn" promovisan u "Majkrosoftovoj" kancelariji u Beogradu, predstavlja Internet katalog sa linkovima do korisnih sadržaja vezanih za nastavne predmete, ali i druge teme važne za obrazovanje.

Katalog je stvorila samoorganizovana grupa od oko 40 nastavnika iz mnogih gradova u Srbiji kao što su Bačka Palanka, Vršac, Aleksinac, Beograd, Požarevac, Kraljevo i ostali.
Oni su uložili mnogo sati volonterskog rada i organizovali bogatu riznicu znanja na Internetu.

Portal se nalazi na lokaciji www.klikdoznanja.edu.rs ili na www.klikdoznanja.obr.srb (adresa se piše na ćirilici).

Koordinatori projekta i administratori portala su nastavnica VI beogradske gimnazije Snežana Marković i nastavnica ŠC "Nikola Tesla" iz Vršca Svetlana Radlovački.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: IZDAVANJE RAČUNA ZA PROMET USLUGA PREVOZA KOJI SE VRŠI U OKVIRU INTEGRISANOG TARIFNOG SISTEMA PREVOZA PUTNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRILIKOM PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE NA STICAOCA KOJI NIJE KUPAC U POSTUPKU PRIVATIZACIJE - Zakon o porezima na imovinu: član 31
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA KONSTITUISANOG U KORIST VIŠE LICA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA POKLON KOD PRENOSA BEZ NAKNADE PRAVA SVOJINE NA STANU KOJI FIZIČKO LICE UČINI SVOM UNUKU - Zakon o porezima na imovinu: član 21
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: DOKAZIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE NA IME TROŠKOVA ANGAŽOVANJA ADVOKATA - Zakon o obligacionim odnosima: član 155
 • Privredni apelacioni sud: NAČIN UTVRĐENJA SADRŽINE STRANOG MERODAVNOG PRAVA - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 13 i član 20 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA NAVOĐENJA NOVE ADRESE TUŽENOG U SLUČAJU BEZUSPEŠNE DOSTAVE - Zakon o parničnom postupku: član 103 stav 4 i član 279 stav 1 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: ODREĐENOST TUŽBENOG ZAHTEVA ZA PREDAJU STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 187 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: REŠAVANJE DRUGOSTEPENOG SUDA O ŽALBI NA ODLUKU O TROŠKOVIMA SPORA - Zakon o parničnom postupku: čl. 149, 150 i 381
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 21.2.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

DP MID d.o.o.

27000258

9. St. broj 4660/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 4660/2010 od 12. januara 2012. godine zaključio je postupak stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika DP MID d.o.o. iz Beograda, Reljina 4 (matični broj 27000258, PIB 107330793).
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 17. januara 2012.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"REIT" d.o.o.

 

25. St. broj 2371/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2253

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "REIT" d.o.o. u stečaju, Beograd, Pregrevica 4, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj St. 2371/11.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 2. marta 2012. godine, u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

HDP Narodni univerzitet "Braća Stamenković - u likvidaciji"

07042167

32. St. broj 4109/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2689

 http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
NU+BRACA+STAMENKOVIC.shtml/
seo=/companyid=6090

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom HDP Narodni univerzitet "Braća Stamenković - u likvidaciji" Beograd, Mitropolita Petra 8, matični broj 07042167, PIB 100206687.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom, dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika od odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. februar 2012. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 22. jun 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 13. januar 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvršni upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Elita international" d.o.o.

17096583

41. St. broj 3442/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2685

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 41. St. broj 3442/2011 od 25. januara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Elita international" d.o.o., iz Beograda, Nušićeva 3a, matični broj 17096583, PIB: 10041176, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Radomir Stojičić iz Beograda, Dragiše Brašovana 9/7.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po isteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište se zakazuje za: 14. jun 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonosko-finajsijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za: 24. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce

17131486

50. St. broj 1848/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1807

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku 50. St. broj 1848/2011, nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, dana 29. decembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom: Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, matični broj: 17131486, PIB: 100302339.
II Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika: Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, matični broj: 17131486, PIB: 100302339.
IV Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 160-355628-95, koji se vodi kod Banka Intesa a.d. Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
V Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17131486.
VI Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100302339.
VII Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava II ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
VIII Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda dana 29. decembra 2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"ALT Tehnic" d.o.o.

20194987

42. St. broj 2890/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2248

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 42. St. broj 2890/11 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "ALT Tehnic" d.o.o. iz Beograda, Knez Danilova 49-51, matični broj 20194987, PIB 104589900.
Ispitno ročište nije održano 23. januara 2012. god. u 10,00 časova. Novo ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

DOO Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Posejdon"

06056105

3. St. broj 106/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1528

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 106/2011 od 12. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Mihajla Markovića, sa Završnim računom od 9. novembra 2011. godine. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Posejdon" Buljane Paraćin, matični 06056105, PIB 100955768. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 12. decembra 2011. godine, i naknadno u "Službenom glasniku RS". Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Mihailo Marković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Nikole Pašića 16, broj licence 155-350. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Silver-Inžinjering BIRO" DOO

06090770

2. St. broj 35/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1505

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Silver-Inžinjering BIRO" DOO Aranđelovac, ulica Maksima Gorkog 25/A, matični broj 06090770, PIB 100996985, dana 26.1.2012. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, dana 28. februara 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o :
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Stečajni postupak se neće zaključiti ukoliko, najkasnije do dana određenog završnog ročišta, zainteresovani poverioci ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i polože sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka, po nalogu stečajnog sudije.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

SP "Jugoprevoz" DP

 

1. St. broj 31/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=71

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom SP "Jugoprevoz" DP Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. broj 31/2010, održati 27. februara 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 535/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

AD za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava-elektro"

 

3. St. broj 423/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1678

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava-elektro" Rača, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 423/2011, održati dana 27. februara 2012. god. u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 535/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o.

20228296

2. St. broj 410/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1946

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, objavljuje da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, na završnom ročištu održanom dana 24. januara 2012. godine, doneto rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da stečajni dužnik Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, nema imovine, pa se stečajni postupak, otvoren nad stečajnim dužnikom rešenjem 2. St. broj 410/2011 od 4. jula 2011. g. zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka od 24. januara 2012. g. i završni račun stečajnog upravnika od 19. decembra 2011. g.
3) Odobrava se stečajnom upravniku da izvrši otpis nenaplaćenog potraživanja stečajnog dužnika prema osnivaču Milošević Draganu iz Jagodine, u ukupnom iznosu od 4.947,58 dinara.
4) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 51.043,70 dinara, kao i sredstva za troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase po zaključenju stečaja u iznosu od 17.783,00 dinara.
5) Razrešava se stečajni upravnik Branko Perić iz Jagodine, broj licence 155-0417.
6) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. januara 2012. g. i u "Službenom glasniku RS".
7) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

AG Verteh gradnja d.o.o.

20037849

5. St. broj 464/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

I. Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom AG Verteh gradnja d.o.o. Kruševac, Brijanova 8, mat. br. 20037849, PIB: 104367706, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od dve godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, broj 064/157-02-12.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište za razmatranje finansijskog izveštaja i I Skupština poverilaca zakazuje se za 2. mart 2012. godine u 9,30 časova, a ispitno ročište zakazuje se za 5. jun 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 15.
VI. Stečajni postupak je otvoren 26. januara 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 26. januara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd i Dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "B.M.A." d.o.o.

17548409

6. St. broj 549/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2686

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. br. VI St. 549/2011 od 26. januara 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "B.M.A." d.o.o. Kruševac, Miloša Obilića b.b., MB 17548409, PIB 103253687.
II Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog Suda.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 28. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica 1.
VII Ispitno ročište se zakazuje za 4. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica 1.
VIII Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 26. januara 2012. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za puteve "Niš" a.d.

07133812

1. St. broj 676/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2726

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
NIS+PZP.shtml/seo=
/companyid=600

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po predlogu predlagača Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, Generala Tranijea 13a, od 17. januara 2012. godine za sprovođenje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, koga zastupa privremeni stečajni upravnik Goran Paunović, doneo je 6. februara 2012. godine
REŠENJE
(I) Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, Generala Tranijea 13a, matični broj 07133812. PIB 100337472.
(II) Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
(III) Imenuje se za stečajnog upravnika Goran Paunović iz Pirota.
(IV) Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
(V) Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
(VI) Prvo poverilačko ročište će se održati dana 14. marta 2012. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 11,00 časova.
(VII) Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 27. juna 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 11,00 časova.
(VIII) Stečajni postupak je otvoren 6. februara 2012. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli suda.
(IX) Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina"

17035487

1. St. broj 49/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2684

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
TRUDBENIK+RASINA.shtml/
seo=/companyid=23064

Privredni sud u Nišu, kao stečajni sud, stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju RS, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj u likvidaciji, Partizanska 82 za pokretanje stečajnog postupka nad DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj u likvidaciji, Partizanska 82, na ročištu održanom 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj, u likvidaciji, Partizanska 82, matični broj 17035487 PIB 102255788.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 28. februara 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.
8. Stečajni postupak otvoren je 31. januara 2012. godine, godine i istog dana je Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli Suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

d.o.o. za trgovinu na veliko i malo "Mebl štof"

07632479

Posl. broj St. 3. 718/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2673

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Raiffeisen banka" a.d. Beograd, Bulevar dr. Zorana Đinđića 64a, nad d.o.o. za trgovinu na veliko i malo "Mebl štof" Niš, Ivana Gorana Kovačića 31, doneo je 26. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad d.o.o. za trgovinu an veliko i malo "Mebl štof" iz Niša, Ivana Gorana Kovačića 31, matični broj 07632479, PIB 102043671.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ćetković Dušanka iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da domah ispune svoje obaveze prema stečajnog masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 25. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren dana 26. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o.

07298714

2St. broj 759/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2702

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
DUBRAVA.shtml/seo=/
companyid=29268

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, za pokretanje stečajnog postupka nad DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, na ročištu održanom dana 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, matični broj 07298714 PIB 100991447.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano dana 28. februara 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak otvoren je dana 31. januara 2012. godine i istog dana je Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion"

07346565

2. St. broj 763/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2704

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
TEHNOUNION.shtml/seo=/
companyid=14124

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., za pokretanje stečajnog postupka nad DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., na ročištu održanom dana 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., matični broj 07346565, PIB 100992099.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 28. februara 2012. godine u 13,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u 13,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak otvoren je 31. januara 2012. godine. godine i istog dana je rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Fadip-merna tehnika" DOO

08238375

1. St. broj 1/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=103

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
FADIP+MERNA+TEHNIKA.shtml/
seo=/companyid=30056

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić u postupku stečaja nad dužnikom "Fadip-merna tehnika" DOO - u stečaju, MB 08238375, PIB 100434882 - po predlogu poverioca AD "Fadip" industrija i trgovina u stečaju iz Bečeja, Trg oslobođenja 3-4, 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Fadip - Merna tehnika d.o.o. u stečaju iz Bečeja za 21. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 31. januara 2012. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Komosar M" d.o.o.

20103132

Poslovni broj 2. St. 794/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2633

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Komosar M" d.o.o. iz Novog Sada, Radnička br. 16/a, MB: 20103132, PIB 104153116 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina br. 165/v od 23. maja 2011. godine, doneo je dana 17. januara 2012. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca NLB Banka AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Komosar M" d.o.o. iz Novog Sada, Radnička br. 16/a, MB: 20103132, PIB 104153116, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zvezdana Šparavalo iz Novog Sada, ul. Dubrovačka broj 21. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Ispitno ročište se zakazuje za 27. mart 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 17. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Junior HN d.o.o.

7775571

2. St. broj 771/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Junior HN d.o.o. u stečaju Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB: 7775571, PIB 102230122 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu predlagača OTP BANKE Novi Sad od 17. maja 2011. godine, doneo je 31. januara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 2. decembra 2011. godine i završni račun stečajnog upravnika od 2. decembra 2011. godine.
Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 50.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 170.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Junior HN d.o.o. u stečaju Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB:7775571, PIB 102230122.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

S-Comerc DOO

08391173

1 St. broj 154/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=768

 

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom S-Comerc DOO Novi Sad u stečaju, Železnička 34, MB: 08391173 po zahtevu poverioca "OTP banka Srbija" AD Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 80, 10. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 6. mart 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7, na koje se pozivaju stečajni upravnik i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Nov stan"

20136405

5. St. broj 371/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2722

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Nov stan" Pančevo, Maksima Gorkog 127, matični br. 20136405, PIB 104735336, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 371/2011 od 31. januara 2012. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik prezadužen jer je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđević Petar iz Pančeva Kikindska 13/24.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 8. maja 2012. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 13. marta 2012. godine u 11,30 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 13. mart 2012. godine u 11,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 31. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"DMG Inženjering"

17440551

Posl. 2. St. broj 236/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2659

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 236/2011 od 5. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "DMG Inženjering", Čačak, Đorđa Tomaševića 84, MB 17440551, a rešenjem St. broj 236/11 od 23. januara 2012. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Vesna Stanković-Vasović, iz Čačka, kontakt telefon 063/689-612.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 236/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Pantomarket Stočar"

17578120

2. St. broj 2/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 2/2012 dana 25. januara 2012. godine pokrenuo prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka po unapred pripremljenom planu reorganizacije nad stečajnim dužnikom DOO "Pantomarket Stočar" Čačak MB 17578120. Ročište za odlučivanje o predlogu unapred pripremljenog plana reorganizacije i eventualno glasanje o istom zakazano je za 1. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Čačku sudnica broj 3, Cara Dušana 6.
Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije i prispele primedbe na isti u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, danima kada sud radi u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Predlog plana reorganizacije zainteresovani mogu razgledati i u prostorijama stečajnog dužnika kome je naloženo da na prijemnom odeljenju istakne jasno obaveštenje o tome gde i kada poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije.
Pozivaju se sva zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu istog, naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave ovom sudu i neposredno stečajnom dužniku u roku od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS". Odgovor na primedbe predlagač je u obavezi da dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sud.
U ovom stečajnom postupku sud je imenovao privremenog stečajnog upravnika po službenoj dužnosti sa zadatkom da utvrdi tačnost podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije, a po potrebi kontroliše odgovore predlagača plana po eventualnim budućim primedbama i da postupa po naknadnim konkretnim nalozima koje bude izdavao sud. Stečajni upravnik po službenoj dužnosti u ovom stečajnom postupku je Vesna Stanković-Vasović, diplomirani ekonomista iz Čačka - licencirani stečajni upravnik, kontakt telefon 063-68-96-12.

Izvor: Redakcija, 22.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.