Aktuelne vesti na dan 21.septembar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 29/15-30. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 68 OD 15.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • NOVINE U OBLASTI PORODIČNIH ODNOSA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

Vanbračna zajednica

Zajednica života lica istog pola

Slobodno odlučivanje o rađanju dece

Mere za podsticanje rađanja

Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta

Uvođenje crkvene forme braka kao punovažne

Surogat materinstvo

Pristanak od strane deteta za preduzimanje medicinskog zahvata

Nepotpuno usvojenje

Alimentacioni fondovi

Imovinski odnosi supružnika

Zajednička imovina namenjena detetu nakon razvoda roditelja

Bračni ugovor


 • ZAKON O HIPOTECI I PRINUDNO OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA: • Sporna pitanja u praksi i rešenja predviđena novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju •

Razlozi za donošenje Zakona o hipoteci

Rešenja sadržana u Zakonu o hipoteci - Izvršna vansudska hipoteka

Vansudski postupak namirenja

Sporno pitanje u primeni Zakona o hipoteci

Ugovor o hipoteci, odnosno založna izjava kao izvršna isprava

Naznačenje izvršnog dužnika u predlogu za izvršenje

Kada je izvršni dužnik istovremeno i vlasnik nepokretnosti

Kad je došlo do promena vlasnika nakon zaključenja ugovora o hipoteci


 • PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU I OBAVLJANJE SAMOSTALNE DELATNOSTI

 

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2011

Sadržina Pravilnika i značenje izraza

Obeležavanje medicinskog sredstva

Sadržaj i način obeležavanja spoljnjeg pakovanja medicinskog sredstva

Obeležavanje "CE" - oznakom

Obeležavanje in vitro dijagnostičkog medicinskog sredstva

Sadržaj i način obeležavanja unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva

Obeležavanje medicinskog sredstva koje pacijent samostalno upotrebljava

Obeležavanje spoljnjeg pakovanja medicinskog sredstva namenjenog za upotrebu od strane stručnih lica

Medicinsko sredstvo namenjeno za informisanje stručne javnosti

Uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva


 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE U VEZI BUDŽETSKOG POSLOVANJA

 

 • KAPITALNI DOBICI PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJI NASTAJU PRODAJOM HARTIJA OD VREDNOSTI I UDELA U KAPITALU PRAVNIH LICA

Utvrđivanje prodajne cene

Utvrđivanje nabavne cene

Odlaganje poreske obaveze po osnovu kapitalnih dobitaka

 

 • PRIMENA CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU IZ EFTA ZEMALJA - ISLAND: • Sporazum se primenjuje u trgovini sa Islandom od 1. oktobra 2011. godine •

Preferencijalne stope carine

Posebne dažbine

Sezonske carine


 • UVOZ POLOVNIH MOTORNIH VOZILA RADI IZNAJMLJIVANJA I PRODAJE
OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE: U skladu sa Predlogom zakona o javnoj svojini - poljoprivredno zemljište kategorisano je kao dobro od opšteg interesa, kao i šume, prirodna i kulturna dobra

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Ðelić izjavio je danas da je zakon o javnoj svojini snažna poluga za reformu javnog sektora i racionalniju upotrebu imovine u Srbiji.

"Zakon uz amandmane zavređuje i podršku šire od vladajuće koalicije", rekao je Ðelić uz napomenu da će od usvajanja zakona i građani u svakodnevnom životu imati koristi.

On je obrazlažući zakon pred poslanicima ukazao i da je ovaj zakon jedan od ključnih zakona koji obezbeđuje sprovođenje duha decentralizacije, onako kako je to propisao Ustav Srbije i naglasio da će ako skupština izglasa ovaj zakon "uraditi mnogo za funkcionisanje naše države".

Kako je zakon predvideo i da javna preduzeća imaju obavezu da odrede koja im je imovina potrebna, a koja ne. Omogućiće se i "oslobađanje" dela imovine koja će poslužiti za privlačenje stranih investicija.

Ðelić je podsetio da je usvojen deo amandmana koji je omogućio da se na još efikasniji način podele prava ali i odgovornost između tri nivoa vlasti koji su po zakonu i nosioci svojine - država, pokrajina i lokalna samouprava.

Kako je objasnio Autonomnoj Pokrajini Vojvodine pripašće putevi drugog reda.

Reč je o putevima koji spajaju gradove, dok će svi ostali putevi, kao što su autoputevi i drugi državni putevi ostati u vlasništvu Republike.

"Ulice, trgovi, parkovi, opštinski putevi i nekategorisani putevi će biti svojina lokalne samouprave", dodao je Ðelić i naveo da je do usvajanja tih amandmana došlo posle diskusije sa Vladom Vojvodine i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Ðelić je naglasio i da je u zakonu izvršena podela i kategorizacija na prirodna i mineralna bogatstva, dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi. On je podsetio da će prirodna bogatstva i mineralna bogatstva biti u vlasništvu Srbije, ali nije isključena mogućnost davanja koncesije i saradnja sa privatnim sektorom, ali bez mogućnosti otuđenja tog prirodnog bogatstva.

Poljoprivredno zemljište kategorisano je kao dobro od opšteg interesa, kao i šume, prirodna i kulturna dobra.

Dobra u opštoj upotrebi u zakonu su - javni putevi, pruge, mostovi, ulice, trgovi, javni parkovi, granični i administrativni prelazi…

Osvrćući se na status javnih preduzeća, Ðelić je rekao da će njima biti dat određeni vremenski rok da od osnivača traže upis imovine.Kada konačno upišu svojinu, preduzeća će moći efikasnije i racionalnije da posluju.

"Prema sadašnjem rešenju, naglasio je Elektroprivreda Srbije nije vlasnik ničega, te tako nijedna finansijska institucija neće da da kredit EPS-u a da ne traži garanciju države. Sada će EPS imati kapacitet da uradi sve sam i da ne opterećuje budžet Srbije", objasnio je Ðelić.

On je podvukao da zakon nije omogućio da gradske opštine imaju svojinu, ali je stvorio mogućnost da grad bude vlasnik, a da statutom odredi da gradske opštine budu korisnici javne svojine.
Kada je reč o objektima i zgradama omogućen je upis u svojinu onog nivoa koji koristi taj objekat, rekao je Ðelić. Pa će tako u zgradama gde su zajedno smeštene administracije različitih nivoa vlasti, biti omogućeno da, recimo, republički organi besteretno koriste te prostorije, ali uz nameru da se to pitanje reši što pre.

Vlada Srbije prihvatila je na jučerašnjoj vanrednoj sednici neke od "vojvođanskih" amandmana na Predlog zakona o javnoj svojini i uputila ih republičkom parlamentu. Vlada je prihvatila amandmane vojvođanske vlade koji se odnose na puteve drugog reda, kanalsku mrežu, pojedine objekte u inostranstvu i na objekte koji su građeni sredstvima za kapitalne investicije.

Vojvođanska administracija tražila je da pokrajini bude priznato vlasništvo nad regionalnom železničkom mrežom i pokrajinskim javnim preduzećima za upravljanje vodama i šumama, ali amandmani koji se tiču železnice, nisu prihvaćeni, što je bio uslov Saveza vojvođanskih Mađara za podršku tom zakonu.

Usvajanje ovog zakona jedan je od uslova da Srbija dobije status kandidata za članstvo u EU.

Izvor: Tanjug, 20.9.2011.

SEDNICA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ODRŽANA 20. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Vlada AP Vojvodine, na današnjoj sednici, donela je sledeći  zaključak:

"Povlači se  Predlog amandmana I - V na Predlog zakona o javnoj svojini, koji je Vlada AP Vojvodine utvrdila na 112. sednici održanoj 8. septembra 2011. godine i uputila Skupštini AP Vojvodine, s obzirom na to da je značajna većina Predloga amandmana na Predlog zakona o javnoj svojini koje je utvrdila  Vlada AP Vojvodine, ugrađena u tekst Amandmana Vlade Republike Srbije i time postala sastavni deo teksta Predloga zakona."

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine , 20.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE - 30. SEPTEMBRA ISTIČE ROK ZA TREĆI KVARTALNI IZVEŠTAJ U 2011. GODINI

Agencija za borbu protiv korupcije podseća nosioce obaveza da 30. septembra ističe rok za treći kvartalni izveštaj u 2011. godini, kao i da su izveštaji koje dostavljaju sami nosioci obaveza nezamenjiv izvor podataka na osnovu koga će se raditi analiza ispunjenosti preporuka iz Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana za 2011. godinu.

U prvoj polovini 2011. godine, Agencija za borbu protiv korupcije dobila je samo sedam kvartalnih izveštaja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana i jedan izveštaj o sprovođenju sektorskog akcionog plana.

Za prvi kartal 2011. izveštaje su dostavili Grad Beograd, Narodna banka Srbije, Mačvanski upravni okrug i Gradska opština Vračar.

Za drugi kvartal 2011. izveštaje su dostavili Grad Beograd, Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo izveštaj o sprovođenju sektorskog akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Agencija napominje da je kvartalno dostavljanje izveštaja o sprovođenju Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova zakonska obaveza nosilaca poslova iz Akcionog plana na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Na osnovu ovako malog broja prispelih izveštaja, a bez dopunske opsežne analize, nemoguće je dati ocenu postupanja po Strategiji i Akcionom planu za prvu polovinu 2011. godine, niti izvući zaključke o ukupnim antikorupcijskim naporima u Srbiji. U nastavku teksta izdvajamo neke od aktivnosti koje su nosioci obaveza naveli u svojim izveštajima:

Novoformirana Komunalna policija Grada Beograda uspostavila je procedure koje se odnose na pritužbe građana (preporuka br. 86).

Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda na osnovu novog Zakona o sportu iz 2011. godine, reguliše uslove, kriterijume i načine odobrenja za dodelu budžetskih sredstava koja su namenjena za dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave (preporuka br. 163).

Narodna banka Srbije je izradila Metodologiju upravljanja rizikom usklađenosti poslovanja kojom se ustanovljavaju sredstva i mehanizmi za identifikovanje i procenu rizika, kao i plan aktivnosti za njenu implementaciju. Metodologija je deo aktivnosti koje treba da pomognu ispunjenju preporuke koja se odnosi na preispitivanje postojanja diskrecionih ovlašćenja službenika organa uprave i javnih službi (preporuka br. 74).

Odeljenje za usklađenost poslovanja u Narodnoj banci Srbije preraslo je u posebnu organizacionu jedinicu - Jedinica Usklađenosti poslovanja i poslova kontrole operativnog rizika (preporuka br. 73) koja identifikuje rizike usklađenosti poslovanja (rizik od gubitaka koje NBS može trpeti zbog obavljanja poslova na način koji nije u skladu sa zakonom, drugim propisom ili opštim aktima, a koji naročito obuhvata pravni i reputacioni rizik), procenjuje ih i formuliše mere za njihovo smanjenje (preporuka br. 130).

Na zaposlene u NBS više se ne primenjuje Zakon o državnim službenicima, već Zakon o radu. Novi Pravilnik o radu ne sadrži odredbu o postupanju zaposlenog u slučaju kada smatra da je nalog rukovodioca nezakonit (preporuka br. 136). Međutim, Pravilnik o poslovnom ponašanju zaposlenih u NBS sadrži odredbu o dužnosti zaposlenih da Jedinicu za usklađenost poslovanja i poslove kontrole operativnog rizika bez odlaganja obaveste o svakoj situaciji koja predstavlja kršenje ili mogućnost kršenja odredaba tog pravilnika, kao i odredbu da zaposleni ne može trpeti nikakve negativne posledice zbog ispunjenja ove obaveze.

Ministarstvo prosvete i nauke usvojilo je i dostavilo Agenciji sektorski akcioni plan za borbu protiv korupcije (preporuka br. 90).

Poreska uprava je u martu 2011. donela Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi (preporuka br. 78).

S obzirom da su doneti pravilnici o internoj reviziji i finansijskom upravljanju, u 2010. godini je povećan broj podnetih izveštaja o finansijskom upravljanju i internoj reviziji, u odnosu na 2009. godinu. Tako je u 2010. izveštaje o finansijskom upravljanju dostavilo 97 korisnika javnih sredstava (2009. - 82), od čega 85 popunjenih godišnjih izveštaja (2009. godine - 69).
Izveštaje o internoj reviziji u 2010. poslalo je 96 (2009. - 79) od ukupno 150 (2009. - 143) korisnika javnih sredstava (preporuka br. 103).

Povodom preporuke o uvođenju posebne evidencije pravnih lica osuđenih za krivična dela i zabrane da učestvuju na javnim tenderima, Uprava za informacione tehnologije Ministarstva unutrašnjih poslova nabavila je opremu za unapređenje serverske i komunikacione infrastrukture, uspostavljen je kontakt s Agencijom za privredne registre i testiran je pristup njihovoj elektronskoj evidenciji pravnih lica, ali problem predstavlja nedostatak pravne regulative u oblasti razmene podataka između ovih institucija (preporuka br. 24).

Uprava za analitiku Ministarstva unutrašnjih poslova je izradila analizu krivičnih dela s elementom korupcije za period od 2006. do 2010. godine, a izrađen je i izveštaj o radu MUPa za period od januara 2010. do marta 2011. godine u okviru koga je prikazan rad Ministarstva u borbi protiv korupcije (preporuka br. 35).

Sektor za unutrašnju kontrolu MUP je u saradnji s Misijom OEBS u Srbiji izradio promotivni materijal kojim se građani obaveštavaju o mogućnostima i načinu podnošenja predstavki ovom sektoru, a naglašeno je da će se proveravati i anonimne predstavke (preporuka br. 48).

U okviru predloga za izmenu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP- u predviđeno je povećanje broja radnih mesta u Odseku za borbu protiv korupcije Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i u Sektoru za unutrašnju kontrolu (preporuka br. 61).

U periodu od 1. januara do 23. maja 2011. pokrenuti su disciplinski postupci za povredu službene dužnosti protiv 52 policijska službenika od kojih je 47 slučajeva rešeno (preporuka br. 67).

U toku je izrada programske aplikacije "KD i učinioci" na novoj Oracle platformi koja će pored brojnih novina u odnosu na postojeću aplikaciju omogućiti i unos podataka koji se odnose na krivična dela učinjena od strane pravnih lica. Ono što se može javiti kao problem za realizaciju ove aktivnosti je činjenica da je po Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, odredbom člana 32. stav 5. predviđeno da kaznenu evidenciju, odnosno evidenciju osuđenih pravnih lica, vodi prvostepeni sud na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica. Tako će unos podataka u aplikaciju MUP - a, biti moguć tek nakon dobijanja podataka od strane nadležnog suda ili nakon uspostavljanja veze sa informacionim sistemima drugih državnih organa i organizacija (preporuka br. 68).

U toku je realizacija projekta uvođenja Extranet mreže MUP - a, odnosno zaštićene mreže zasnovane na Internet protokolima za povezivanje sa informacionim sistemima - bazama, drugih državnih organa i institucija uz primenu svih neophodnih sigurnosnih mera za pouzdanu komunikaciju sa eksternim korisnicima (preporuka br. 73).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obrazovalo centralnu bazu ličnih podataka o građanima, gde se u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu podaci iz matičnih knjiga prebacuju u elektronsku bazu podataka kojoj pristup imaju oba ministarstva. Za sada je to omogućeno za 17 gradova u Srbiji (preporuka br. 86).

Agencija za borbu protiv korupcije podseća nosioce obaveza da 30. septembra ističe rok za treći kvartalni izveštaj u 2011. godini, kao i da su izveštaji koje dostavljaju sami nosioci obaveza nezamenjiv izvor podataka na osnovu koga će se raditi analiza ispunjenosti preporuka iz Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana za 2011. godinu.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 20.9.2011.

GODIŠNJE SАVETOVАNJE SUDIJА SRBIJE U ORGАNIZАCIJI VRHOVNOG KАSАCIONOG SUDА I VISOKOG SАVETА SUDSTVА BIĆE ODRŽАNO NА ZLАTIBORU OD 9. DO 12. OKTOBRА 2011. GODINE

Godišnje savetovanje sudija Srbije u orgаnizаciji Vrhovnog kаsаcionog sudа i Visokog sаvetа sudstvа, održаće se nа Zlаtiboru, u terminu od 9. do 12. oktobrа 2011. godine.

Teme:

- Prаvosuđe dаnаs
- Zаkoni i njihovа primenа
- Aktuelnа spornа prаvnа pitаnjа u sudskoj prаksi

Program savetovanja: http://www.vk.sud.rs/assets/files/aktuelno/program%2013%2009%202011.pdf

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 20.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - JAVNA RASPRAVA NA TEKST STRATEŠKE PROCENE BIĆE ODRŽANA 18. OKTOBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu učešća je 14. oktobar 2011. godine •

Osnovni preduslovi za korišćenje IPA komponenti III (Regionalni razvoj) i IV (Razvoj ljudskih resursa) su sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i akreditacija decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU. Vlada Republike Srbije započela je pripreme za korišćenje sredstava iz ovih komponenti tokom 2009. godine.

Na osnovu člana 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu kao i mišljenja relevantnih organa izrađen je izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Operativnog programa "Ekonomski razvoj na životnu sredinu".

Kako jedan od osnovnih principa upravljanja fondovima EU, podrazumeva saradnju, odnosno bliske konsultacije, tokom svih faza projektnog ciklusa, između Evropske komisije, svih nivoa vlasti zemlje članice, ekonomskih i socijalnih partnera, ovim pozivom očekuje se da zainteresovane strane dostave svoje komentare i sugestije na nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja

Operativnog programa "Ekonomski razvoj na životnu sredinu" do 18. oktobra 2011. godine
na sledeće email adrese:

bojana.milicevic@mfin.gov.rs
dusica.janic@mfin.gov.rs

Nacrt izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Operativnog programa "Ekonomski razvoj na životnu" sredinu dostupan je na sledećim internet stranama:

www.mfin.gov.rs
www.evropa.gov.rs

Javna rasprava biće održana 18. oktobra u prostorijama Ministarstva finansija. Zbog ograničenog prostora pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće prijave do 14. oktobra na prethodno pomenute adrese.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu Operativnog programa za ekonomski razvoj za period 2012-2013: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/SEA%20Final.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 20.9.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA U PRIORITETNIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA - INVESTITORI MORAJU DA POČNU DA SREĐUJU SVOJE OBJEKTE

Član Gradskog veća grada Beograda Miroslav Čučković i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić predstavili su danas Uredbu o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u prioritetnim turističkim destinacijama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2011 - prim. red.).

Oni su ispred hotela "Metropol" u Beogradu istakli da će od sada taj, ali i slični objekti u Srbiji morati da budu završeni u predviđenom roku ili će u suprotnom njihovi investitori morati da plate kaznu i do dva miliona evra na godišnjem nivou.

"Beograd je samo u prethodnih sedam meseci imao posetu 350.000 turista i 744.000 noćenja. Ako računamo da u svako noćenje ide potrošnja po turisti od 200 evra, potpuno je jasno koliki je gubitak za beogradsku privredu ukoliko se ovakvi objekti poput hotela "Metropol" ne stave u upotrebu u predviđenom roku", istakao je Čučković.

On je pojasnio da će uredba koju je nedavno usvojila Vlada Srbije konačno naterati nesavesne investitore da počnu da sređuju svoje objekte.

"Apsolutno nijedna prestonica u Evropi ne bi dozvolila da se neko na ovaj način ponaša sa preuzetim obavezama u centru grada. Ubuduće ćemo ovakve investitore ukloniti sa tih lokacija, jer ne možemo da dozvolimo da ta atraktivna mesta izgledaju razrušeno i nebezbedno za prolazak građana", rekao je Miroslav Čučković.

Prema rečima ministra Ćirića, glavne turističke destinacije u Srbiji su trenutno gradovi Beograd i Novi Sad, sa rastom broja gostiju za prvi period ove godine od sedam odsto, dok je rast broja stranih turista 16 odsto.

"Nakon inicijative i konkretnih odluka gradova Beograda i Novog Sada da se određeni delovi grada koji privlače najveći broj turista proglase prioritetnim zonama, Ministarstvo ekonomije je predložilo vladi, a vlada u junu usvojila uredbu koja pojašnjava Zakon o turizmu. Takođe određuje da svi hoteli i turistički objekti moraju imati kategorizaciju koju su imali pre početka privatizacije ili renoviranja, sa primarnom idejom da se više ne dozvoli situacija kakva je bila sa "Metropolom" i bivšim hotelom "Jugoslavija", naveo je Ćirić.

On je precizirao da je maksimalan rok naplate kazne dve godine od momenta usvajanja uredbe, ali da postoje mehanizmi da se oni naplate i ranije, ako se ustanovi da nema nikakvog pomaka u rekonstrukciji hotela ili nekog drugog turističkog objekta.

Učesnici su, u prisustvu državnog sekretara za turizam Gorana Petkovića, izrazili očekivanje da će nova uredba podstaći vlasnike navedenih objekata da krenu sa radovima. Prema njihovim rečima, postoje najave vlasnika "Metropola" da će jedan deo radova biti završen do kraja januara, a ceo hotel tokom naredne godine.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 20.9.2011.

SAOPŠTENJE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA POVODOM PREDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA

Institucija Pokrajinskog ombudsmana poziva pripadnike/ce nacionalnih zajednica u Vojvodini da na predstojećem popisu stanovništva slobodno iskažu svoju nacionalnu pripadnost.

Popis stanovništva, koji će se u Srbiji održati od 1. do 15. oktobra, predstavlja najvažniji izvor podataka o stanovništvu Srbije i osnovu za kreiranje budućih politika. Osim sa stanovišta statistike, razvojnih politika i evropskih integracija, popis stanovništva značajan je i zbog mogućnosti ostvarivanja prava i sloboda pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Pokrajinski ombudsman pozdravlja napore koje predstavnici manjina i manjinske organizacije i udruženja čine kako bi podstakle i ohrabrile što veći broj pripadnika/ca manjina da na Popisu deklarišu svoju nacionalnu pripadnost.

Budući da od broja pripadnika/ca određene manjine zavisi i obim ostvarivanja Ustavom i zakonima zajemčenih prava i ne potcenjujući važnost brojki, institucija Pokrajinskog ombudsmana smatra potrebnim da izričito naglasi da iskazivanje nacionalne pripadnosti mora biti u potpunosti slobodno i lišeno svakog pritiska. Po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, izjednačavanje nacionalne i verske pripadnosti, primetno u kampanjama pojedinih manjinskih institucija, predstavlja pritisak na pojedince/ke čiji je identitet lišen verskih sadržaja.

Pokrajinski ombudsman takođe smatra da je potrebno naglasiti da se na popisu ne dokazuje, nego samo iskazuje nacionalna pripadnost i da odgovori građana/ki dati u toku popisa predstavljaju službenu tajnu, da su popisivači/ce obavezni na čuvanje tajne, te da je svako ponašanje popisivača/ice, kojim bi se od građana/ki zahtevalo da se izjasne protivno svojoj volji, podložno sankcijama.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 20.9.2011.

POTPISANI UGOVORI O DODELI 45,4 MILIONA DINARA ZA FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA

Pomoćnik direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja Edib Kajević i predsednici 48 nedovoljno razvijenih opština Srbije potpisali su danas ugovore o dodeli 45,4 miliona dinara za finansiranje izrade projektne dokumentacije u tim područjima.

Sredstva su dodeljena na osnovu drugog javnog konkursa realizovanog tokom ove godine, a 46 projekata, koliko je prijavljeno na konkurs, usmereno je na brži razvoj tih opština, smanjenje siromaštva, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje standarda i kvaliteta života.

Kajević je nakon potpisivanja ugovora u Palati Srbije ukazao na to da se najviše zahteva - 32, odnosi na izradu projektne dokumentacije iz oblasti infrastrukture, za koje će biti izdvojeno 31,4 miliona dinara.

"Finansiranje izrade projektne dokumentacije dobra je osnova za to da ove opštine dalje konkurišu kod drugih ministarstava i finansijskih institucija", ocenio je Kajević.

On je najavio da će Kancelarija do kraja godine, u saradnji sa USAID-om i Programom evropskog partnerstva sa opštinama "Progres", nastaviti da finansira projekte u nerazvijenim opštinama.
U toku je i javni poziv za međugraničnu saradnju na finansiranju projekata, naveo je on i podsetio na to da na tom konkursu može da učestvuje 10 nerazvijenih opština.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.9.2011.

POTPISANA INICIJATIVA O REGIONALNOJ SARADNJI IZ OBLASTI PREKRŠAJNE MATERIJE

PREDSTAVNICI SRBIJE, HRVATSKE, ALBANIJE, CRNE GORE, RUMUNIJE, MAĐARSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, MAKEDONIJE I SLOVENIJE POTPISALI INICIJATIVU O REGIONALNOJ SARADNJI IZ OBLASTI PREKRŠAJNE MATERIJE: • "Konferencija o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema - razmena iskustava iz oblasti prekršajnih prava" održana u Beogradu •

"U Srbiji u ovom trenutku ima u prekršajnim sudovima više od milion predmeta i gotovo da nema odrasle osobe koja nema neki prekršajni postupak", izjavio je danas predsednik Višeg prekršajnog suda Zoran Pašalić.

On je istakao da je efikasnost prekršajnih sudova preko 60 odsto i napomenuo da je postignut cilj izvesnosti u kažnjavanju.

"Polemika koja se često javlja tiče se visine kazne, međutim svako ko umišljajno krene da čini prekršaj mora da bude svestan da će biti kažnjen, što predstavlja i vid prevencije za sve eventualne buduće prekršaje", rekao je Pašalić u pauzi "Konferencije o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema - razmena iskustava iz oblasti prekršajnih prava".

Pašalić, koji je predsednik tog udruženja, napomenuo je da su prekršajni sudovi, koji su do skora bili marginalizovani, postigli veliku efikasnost u radu i ostvarili ono čemu se težilo, pre svega izvesnost u kažnjavanju.

Predstavnica Ministarstva pravde Jelica Pajević rekla je da Srbija naročito insistira da se dođe do izvesnosti poznavanja počinilaca saobraćajnih, carinskih ili prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

"Regionalna saradnja u oblasti prekršajnog prava je preduslov za bolji život svih građana i jedan od prioriteta Ministarsva pravde", dodala je ona.
 "Srbija čini sve da bude lider u regionalnoj sradnji prekršajnih sudova", navela je Pajović istakavši da je regionalna saradnja deo težnje Srbije za stvaranje dobrosusedsnjih odnosa i rešavanje problema.

Predstavnici Srbije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije potpisali su inicijativu o regionlanoj saradnji iz oblasti prekršajne materije.

Inicijativa je dokument koji definiše način saradnje zemalja regiona, u cilju ujednačenog zakonodavstva i prakse i zajedničkog nastupa pred međunarodnim institucijama.
Konferenciji, koju organizuje Udruženje sudija prekršajnih sudova Srbije u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC) i ambasadom Holandije, prisustvovali su i predsednici apelacionih sudova svih zemalja Jugoistočne Evrope.

Izvor: Tanjug, 20.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU - REGISTAR SPORTSKIH UDRUŽENJA POČINJE SA RADOM 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta počeće sa radom 23. septembra 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 194. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011 godine).

Detaljne informacije o registru i procedurama u vezi postupka registracije, kao i primerke obrazaca za registraciju možete pronaći na stranici Agencije za privredne registre:

http://www.apr.gov.rs

22. juna 2011. godine na snagu su stupili sledeći Pravilnici:

• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS", br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se uređuje:

- sadržina i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu: Registar),
- predmet registracije, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka,
- dokumentacija koja se uz prijavu prilaže, kao i
- druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u vođenju Registra.

• Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ("Sl.glasnik RS, "br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se propisuje sadržaj i obrazac prijave za evidentiranje podataka o:

- sportskim organizacijama,
- sportskim savezima,
- sportskim društvima i
- sportskim centrima

koji su upisani u odgovarajući registar na teritoriji Republike Srbije.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS" br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijetive, 20.9.2011.i Redakcija

U PRIPREMI NOVA MERA KOJOM ĆE BITI SPREČENA ISPLATA NETO ZARADA BEZ UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

Do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će i u narednom periodu biti obezbeđena redovnost socijalnih davanja, kao i da će ona biti povećana za kategoriju najsiromašnijih građana.

Ljajić je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), naveo da je rebalansom budžeta predviđeno da resorno ministarstvo dobije 3,1 milijardu dinara za sva prava iz te oblasti.

On je istakao da je za boračku zaštitu predviđeno 500 miliona dinara, 1,4 milijarde za materijalno obezbeđenje porodice, odnosno klasičnu socijalnu pomoć i tuđu negu, a opredeljena su i sredstva za porodičnu zaštitu, odnosno isplatu dečjih dodataka i porodiljsko odsustvo.

Ministar je saopštio da je do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika, za šta je utrošeno 6,4 milijarde dinara, uz ocenu da se primena sporazuma u toj oblasti, uz sve teškoće, odvija sasvim zadovoljavajućom dinamikom.

"Reč je o socijalno odgovornoj meri koja je iz nužde primenjena jer poslodavci u minulom periodu nisu uplaćivali staž", napomenuo je ministar.

On je naveo da su neki od dogovorenih ciljeva u tom sporazumu, usvojenom pre nekoliko meseci, bili povezivanje staža za 100.000 radnika, minimalna zarada od 17.750 dinara i kontrola rasta cena osnovnih životnih namirnica.

Ljajić je naglasio da je u pripremi nova mera kojom će se sprečiti isplata neto zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa kako se ne bi svake dve ili tri godine primenjivala ista mera na način na koji je to učinjeno već dva puta u proteklih 10 godina.

I do sada je, kako je istakao, u zakonu postojalo rešenje da je obaveza poslodavca da uplaćuje i neto zaradu i poreze i doprinose, a sada će biti pronađeni jasni mehanizmi i predviđene sankcije za one koji to ne čine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

NOVA PROGNOZA MMF-A ZA SRBIJU I REGION

Tanjug

Srbija bi u ovoj godini trebalo da ostvari privredni rast od dva odsto, a u sledećoj tri odsto, objavio je danas Međunarodni monetarni fond u najnovijoj prognozi.

U izveštaju MMF-a se takođe navodi da će stopa inflacije u Srbiji ove godine iznositi 11,3 odsto, dok će u 2012. ipak biti značajno manja i usporiti na četiri odsto, objavljeno je na sajtu Fonda.
Kad je reč o susednim zemljama, MMF za Hrvatsku prognozira rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od tek 0,8 odsto 2011. i 1,8 odsto 2012. godine, dok bi rast potrošačkih cena trebalo da iznosi 3,2 odnosno 2,4 odsto.

Za Makedoniju se očekuje privredni rast od tri odsto u ovoj i 3,7 odsto u sledećoj godini, kao i stopa inflacije od 4,4 odnosno dva odsto. Istovremeno, prognoza za Crnu Goru ukazuje na rast BDP-a od dva odsto u 2011. i 3,5 odsto u 2012. godini, kao i inflaciju od 3,1 odnosno dva odsto.

MMF procenjuje da će Bosna i Hercegovina ostvariti privredni rast u ovoj godini od 2,2 odsto i u sledećoj od tri odsto, dok bi potrošačke cene istovremeno trebalo da porastu za četiri odnosno 2,5 odsto.

Prognoza je data u sklopu izveštaja MMF-a čitav evropski region u razvoju, koji obuhvata 14 zemalja.

U saopštenju MMF-a se navodi da "mnoge privrede centralne i istočne Evrope ostvaruju prilično snažan oporavak od duboke recesije u kojoj su bile", navodeći da se za taj region prognozira rast BDP-a od 4,3 odsto u 2011. ili tek nešto manje u odnosu na lanjskih 4,5 odsto. Ipak, rast će 2012. usporiti na 2,7 odsto, naveli su stručnjaci Fonda.

MMF je ipak upozorio da bi region mogli da ugroze problemi evrozone.

"Iako je direktna trgovinska i finansijska izloženost pomenutih privreda dugovima perifernih članica evrozone ograničena, eskalacija dužničke krize i problema finansijskog sektora ključnih članica bi mogla da ugrozi privredni rast centralne i istočne Evrope, s obzirom na čvrste finansijske i ekonomske veze ta dva dela 'starog kontinenta", navodi se u izveštaju.

AGENCIJA ZA RESTITUCIJU ĆE IZDAVATI UVERENJA O RECIPROCITETU NEOPHODNA ZA VRAĆANJE IMOVINE STRANIM DRŽAVLJANIMA

Beta, Tanjug

BEOGRAD – Po predloženom amandmanu na Predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, Agencija za restituciju će izdavati uverenja o reciprocitetu neophodna za vraćanje imovine stranim državljanima, rečeno je u Vladi.

Vlada je ranije usvojila dva amandmana na taj zakonski predlog kojima se precizira da pravo na povraćaj imovine nemaju pripadnici okupacionih snaga koji su bili strani državljani.

"Amandmanima je precizirano i da prava na vraćanje imovine imaju i sve žrtve fašizma u Srbiji, pored žrtava holokausta", kazao je Radosavljević.  

Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić veruje da će predložena zakonska rešenja dobiti potrebnu većinu, jer se radi o zakonu na koji se dugo čekalo i koji je važan za mišljenje Evropske komisije. 

Prema predloženim rešenjima, najveći deo restitucije biće obavljen naturalnim vraćanjem, a finansijsko obeštećenje će biti sprovedeno obveznicima u roku od 15 godina.
 
Građani koji su stariji od 70 godina te obveznice će moći da naplate u roku od pet godina, a predloženo je da maksimalno obeštećenje po vlasniku bude 500.000 evra.
 


Vlada Srbije usvojila je nekoliko amandmana, kojima je, pored ostalog, precizirala da pravo na povraćaj imovine nemaju strani državljani, pripadnici okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svetskog rata, što je bio uslov Saveza vojvodjanskih Mađara.

Kako je ranije rekao Đelić, obim restitucije će premašiti po vrednosti čitav proces privatizacije, jer će se od države u privatnu svojinu vratiti više od četiri milijarde evra u imovini i novcu.

Vicepremijer je tokom javne rasprave napominjao da su oko dve milijarde evra rezervisane za restituciju, plus imovina koja će biti vraćena u naturi, što po gabaritu prevazilazi ono što je uradjeno procesom privatizacije od 2001. godine do danas.

U izradi tog zakona pažnja je bila usmerena na tri ključna principa - ispraviti nepravdu učinjenu iz ideoloških razloga, ne praviti nove nepravde i uskladiti zakon sa raspoloživim državnim sredstvima tako da bude primenljiv i da ne ugrožava finansijsku stabilnost zemlje.

Na vanrednoj sednici, 13. u ovoj godini, na dnevnom redu pored tog zakona je i predloženi zakon o javnoj svojini i izmene Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.

POSLANICI O JAVNOJ SVOJINI

RTV, Beta, Tanjug

Na dnevnom redu Skupštine Srbije su bili predlozi zakona o javnoj svojini i o restituciji, a na početku rada poslanici su postavljali pitanja.

Predloženi zakon o javnoj svojini trebalo bi da omogući da i autonomna pokrajina i lokalne samouprave postanu vlasnici javne svojine.

Vlada je utvrdila svoje amandmane na Predlog zakona o javnoj svojini.

Kako je ranije najavljeno, amandmanima će biti precizirano da su putevi drugog reda u svojini pokrajine, kao što su putevi koji spajaju gradove između dva okruga unutar pokrajine.

Državni putevi prvog reda i autoputevi biće u svojini Republike, a lokalna samouprava biće nadležna da održava ulice, trgove, parkove i opštinske puteve i biće njihov vlasnik.

Kanalska mreža, sem plovnih puteva, biće u svojini Vojvodine koja može, kao korisnik naknade za imovinu, da nastupa u sudskim procesima u okviru sukcesije SFRJ, ukoliko je ta imovina bila ranije u njenom vlasništvu.

Vlada Vojvodine je amandmanima tražila i objekte železničke infrastrukture od regionalnog i lokalnog značaja.

Đelić: Zakon će imati širu podršku od vladajuće koalicije

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da je uveren da će većina za usvajanje zakona o javnoj svojini biti veća od koalicione većine.

"Na osnovu rasprave koju sam čuo, ne samo da postoji većina unutar vladajuće koalicije, nego će biti i šira", kazao je Đelić u parlamentu Srbije.

On je naveo da će se usvojiti i svi amandmani koji ne urušavaju koncept ovog zakona, a naročito ako ukidaju nelogičnosti koje nisu uočene u dosadašnjoj raspravi.
Đelić je rekao da je Vlada usvojila seriju amandmana kojima će biti obezbeđena ta većina.

Đelić se osvrnuo i na železničku infrastrukturu, ističući da treba imati u vidu da treba graditi železnicu za 21. vek, odnosno onu koja će izdržati tržišnu konkurenciju.
On je istakao da većina evropskih zemalja železničku infrastrukturu ima u državnom vlasništvu.

Francuska železnica, recimo, ukazao je on, izrazila je nameru da se objedini sa nacionalnom infrastrukturom, a razlog je upravo konkurencija nemačke železnice kojoj "ne pada na pamet" da deli transport i infrastrukturu.

Takođe, naveo je, i u Austriji je integralna infrastruktura državna, a postoji mogućnost samo za lokalne železničke puteve, da ih eventualno proda privatnim ili javnim licima i to isključivo samo za one pruge koje nisu vezane za prometne puteve.

"Uglavnom za ski stanice i to je jedini izuzetak koji sam uspeo da vidim", rekao je Đelić.

Potpredsednik Vlade je ukazao i da ne poznaje železnicu većeg gabarita na evropskom kontinentu a da ne dobija subvenciju države, jer ta infrastruktura mora biti unapređena za građane i ona ima svoju cenu.

Predlog da gradske opštine imaju svojinu (predlog URS), smatra Đelić, nije moguće prihvatiti jer gradske opštine nisu predviđene u kategorizaciji navedenoj u Ustavu Srbije.

"Takve opštine mogu biti obrazovane statutom grada i zbog toga se statutom može dati i svojina. Ne vise od onoga što omogućava ustav", rekao je Đelić i dodao: "Ako se želi ići dalje, onda treba promeniti Ustav".

VLADA VOJVODINE POVUKLA AMANDMANE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

RTV

Vlada Vojvodine je, na današnjoj sednici, povukla amandmane na Predlog zakona o javnoj svojini, donete na prošloj sednici Pokrajinske vlade održanoj 8. septembra.

U obrazloženu je navedeno da se povlače amandmani od I do V zbog toga što je "značajna većina predloga vlade Vojvodine ugrađena u amandmane vlade Srbije, čime su oni postali sastavni deo konačnog teksta Predloga zakona".

Prvobitni amandmani vlade Vojvodine trebalo je da se nađu na sednici skupštine Vojvodine 12. septembra, ali ona nije održana.

U tim amandmanima pokrajinska vlada je tražila da Vojvodina bude vlasnik lokalnih i regionalnih puteva, sporedne železničke infrastrukture, kanalske mreže, objekata građenih novcem Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, nekretninama koje koriste pokrajinski organi i institucije, kao i nekih zdanja u bivšim jugoslovenskim republikama na osnovu Sporazuma o sukcesiji.

"Vlada Republike Srbije prihvatila je većinu predloga pokrajinske vlade za dopunu Zakona o javnoj svojini. Ovi predlozi pretočeni su u amandmane koji se upućuju parlamentu Srbije i samim tim postaju sastavni deo zakona, istakao je Pajtić u pisanom saopštenju za medije.

Prema njegovim rečima tako definisan Predlog zakona o javnoj svojini omogućiće brže i bolje funkcionisanje kako lokalnih samouprava, tako i Autonomne Pokrajine Vojvodine, odnosno brži i efikasniji razvoj tih nivoa vlasti.

"Pored toga, ovim Zakonom definiše se i jasna podela odgovornosti, jasno preuzimanje nadležnosti, a uvodi se svojinski sistem kakav postoji u svim drugim evropskim zemljama," zaključio je Pajtić.

NVO POZVALE ZAKONODAVCE DA IZMENE ČLAN 85. PREDLOGA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU KOJI ONEMOGUĆAVA NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA DA IMAJU PRISTUP SUDU

Tanjug

NVO pozvale zakonodavce da izmene član 85. Predloga zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da imaju pristup sudu.

Predviđenim rešenjem, građani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat.

Time će, smatraju nevladine organizacije, najugroženiji građani Srbije koji su fizički onemogućeni da pristupe sudu ili nemaju novca, ostati bez mogućnosti da preduzimaju te radnje, ukoliko ne budu imali novca i za plaćanje advokatskih usluga.

"Stav 2 navedenog člana, u direktnoj je suprotnosti sa ustavnom garancijom da svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu", navodi se u saopštenju NVO.

Kako Ustav Srbije nije predvideo nikakva ograničenja, već je garantovao da svako ima pravo na pravni lek, predloženo rešenje prema kome stranku mora da zastupa advokat u postupku po pravnim lekovima direktno krši pravo na pravni lek garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, smatraju NVO.

Pored toga, nevladine organizacije ocenjuju da je pomenutim članom prejudicirano da besplatnu pravnu pomoć neće moći da pružaju udruženja granana, sindikati, pravne klinike pri fakultetima i drugi potencijalni pružaoci besplatne pravne pomoći.

Time će stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, žrtve nasilja u porodici i ostale kategorije socijalno najugroženijih granana praktično ostati bez prava na pristup sudu.

Pored svega navedenog, kako se ističe, ovakvim rešenjem krše se i odredbe člana 20. stav 2 Ustava Republike Srbije prema kom se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

"Zbog svega navedenog još jednom pozivamo nadležne državne organe da razmotre izmenu pomenute zakonske odredbe koja će, ukoliko bude usvojena, onemogućiti najugroženije i najsiromašnije granane Srbije da ostvare Ustavom zagarantovano pravo na pristup sudovima", navedeno je u saopštenju.

Među 44 NVO koje zahtevaju razmatranje pomenutog člana su Centar za integraciju mladih, Regionalni centar za manjine, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Centar za praktičnu politiku, Edukativni centar Roma…

STIŽU OSTAVKE POSLANIKA PO ODLUCI USTAVNOG SUDA

Tanjug

Posle odluke Ustavnog suda o nespojivosti funkcija, ostavke pojedinih poslanika Skupštine Vojvodine stigle su u skupštinsku službu a Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotriće ih na svojoj sledećoj sednici, izjavio je danas predsednik tog odbora Miloš Gagić.

Posle utvrđivanja razloga za prestanak mandata odnosno funkcije na koju je podneta ostavka, Administrativni odbor će tu odluku uputiti Skupštini Vojvodine radi izjašnjavanja o razrešenju, rekao je on novinarima uoči sednice na kojoj je usvojen predlog budžeta pokrajinskog parlamenta za iduću godinu.

Kako je početkom ovog meseca saopštio koordinator vladajuće koalicije u vojvođanskoj skupštini Dragoslav Petrović, usaglašeno je da svi poslanici na koje se odnosi odluka Ustavnog suda o nespojivosti funkcija podnesu ostavke.

On je tom prilikom izjavio da je "postignut dogovor sa svim pokrajinskim poslanicima koji su zatečeni u ovakvoj situaciji" da svoje ostavke istovremeno upute Agenciji za borbu protiv korupcije i nadležnim organima koji su ih imenovali, kako bi bio konstatovan prestanak njihove funkcije u skladu sa zakonom.

Ranije je objavljeno da se za jednu od funkcija opredelilo 19 poslanika Skupštine Vojvodine, od kojih njih 13 su i predsednici opština ili opštinskih skupština dok su njih šestoro članovi izvršnih organa vlasti u lokalnim samoupravama ili direktori javnih preduzeća.

PREDLOG JE DA BUDŽET SKUPŠTINE VOJVODINE ZA IDUĆU GODINU BUDE UKUPNO 865,3 MILIONA DINARA, ŠTO JE ZA 90,8 ODSTO VIŠE OD PRETHODNOG

Predloženo je da budžet Skupštine Vojvodine za iduću godinu bude ukupno 865,3 miliona dinara, što je za 90,8 odsto više od prethodnog, jer je skoro polovina tog iznosa predviđena za održavanje izbora, rečeno je na današnjoj sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanja.

Od ukupno 754,7 miliona dinara namenjenih finansiranju izvršnih i zakonodavnih organa Skupštine Vojvodine, više od 430,6 miliona je planirano za Pokrajinsku izbornu komisiju, odnosno za pokrivanje troškova izbora, bilo da se oni održavaju samostalno ili zajedno sa republičkim i lokalnim.

Za godišnje troškove skupštinske službe predviđeno je oko 110,6 miliona dinara što je skoro isti iznos kao i u prethodnom budžetu, istakao je sekretar Skupštine Vojvodine Milorad Gašić, napominjući da nije planirano povećanje broja zaposlenih.

Od ukupnog iznosa sledećeg skupštinskog budžeta, kako je precizirano, za finansiranje rada političkih stranaka predviđeno je oko 16 miliona dinara a konačan iznos namenjen redovnom radu stranaka i finansiranju izborne kampanje iz javnih izvora biće naknadno utvrđen prilikom donošenja budžeta pokrajine za iduću godinu.

Članovi odbora su usvojili predlog budžeta pokrajinske skupštine a predsednik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić je izdvojio mišljenje napominjući da su pojedine stavke neopravdano velike, poput one o plaćanju savetnika predsednika i potpredsednika skupštine, za koje je po osnovu ugovora o delu predviđeno 1,8 miliona dinara.

Mirčić je dodao da je previsok i iznos za finansiranje izbora jer, kako je rekao, dvokružni izborni sistem u Vojvodini je u suštini "besmislen" a uz to i iziskuje nepotrebne troškove zbog drugog kruga.

INDUSTRIJSKI I KUĆNI HEMIJSKI PREPARATI OD 1. OKTOBRA 2011. IMAĆE NOVA OBELEŽJA NA SVOJIM PAKOVANJIMA

Tanjug

Industrijski i kućni hemijski preparati od 1. oktobra imaće nova obeležja na svojim pakovanjima  kako bi potrošači imali bolji uvid  koliko su i da li su opasni po zdravlje ljudi i okolinu, najavljeno je danas iz Agencije za hemikalije Srbije.

Specijalista za klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija u toj ustanovi, Bojana Đorđević, kazala je Tanjugu da je cilj te mere smanjenje rizika koji mogu da nastanu usled upotrebe opasnih hemikalija.

Ona je rekla da će se nova pravila za obeležavanje  primenjivati na proizvodima koji se klasifikuju kao opasne hemikalije, a među kojima su "kućna hemija", sredstva za zaštitu bilja, biocidni proizvodi, različite laboratorijske i industrijske hemikalije i slično.

Đorđević je rekla da će se na osnovu klase opasnosti hemikalijama dodeljivati odgovarajući elementi obeležavanja.

"Kada su u pitanju smeše, za sada, elementi obeležavanja su slični, a grafički prikazi opasnosti (piktogrami) su oni isti koje su potrošači i navikli da viđaju na etiketi. To su svima poznati crni simboli za zapaljiva, toksična, korozivna svojstva, na narandžastoj podlozi", objasnila je Đorđevićeva.

Ona je navela da će se novi, takozvani GHS piktogrami od 1. oktobra naći na etiketama čistih supstanci, kao što su nerazblaženi alkohol ili kaustična soda (natrijum hidroksid) u čvrstom stanju.

Kod novih piktograma oblika romboida okvir će biti crvene boje, a odgovarajući simboli biće na beloj podlozi.

Agencija za hemikalije je u prethodnoj godini u vezi sa novim obeležavanjem sprovela  obuke za predstavnike industrije, a u planu je i informativna kampanja namenjena široj javnosti koja ima za cilj informisanje i upoznavanje krajnjih potrošača sa novim piktogramima i njihovim značenjem, podsetila je sagovornica Tanjuga.

Kada su u pitanju izuzeci u obeležavanju, oni su predviđeni samo za određene proizvode, poput malih pakovanja, manjih od 125 mililitara ili hemikalije u vidu aerosolnih raspršivača.
Ukoliko se neka opasna hemikalija nađe u prometu neobeležena, uslediće kazne, navela je Đorđević.

"Treba imati u vidu da se ovi uslovi za obeležavanje ne primenjuju na lekove, medicinska sredstva, kozmetičke proizvode, hranu, otpad, jer su oni uređeni posebnim propisima", kazala je ona dodajući da će kontrolu i nadzor nad primenom tih mera obavljati Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, tržišna i sanitarna inspekcija.

KAZNE ZA NEPOSEDOVANJE KOMPLETA PRVE POMOĆI OD OKTOBRA OD 6.000 DO 600.000 DINARA

Svaki vozač koji do 1. oktobra ne nabavi novi komplet prve pomoći, čija je cena između 2.000 i 2.500 dinara, rizikuje da plati kaznu od 5.000 dinara. Kazne predviđene za pravna lica iznose od 60.000 do 600.000 dinara.

Rok od godinu dana koji je, na osnovu pravilnika o tehničkim uslovima za motorna vozila, ostavljen učesnicima u saobraćaju za nabavku odgovarajućih kompleta za prvu pomoć, istekao je juče. Saobraćajna policija će do početka oktobra samo kontrolisati i upozoravati vozače na ovu obavezu i nepravilnosti.

Jedna od nedoumica kod srpskih vozača bila je da li mogu samo da zamene medicinska sredstva iz kompleta kojima je istekao rok trajanja ili moraju da kupuju ceo nov komplet.

- Vozači mogu da kupe novi i zamene upotrebljeni medicinski element ili onaj kojem je istekao rok trajanja. Važno je da su sva sredstva u kutiji na broju i da su ispravna, odnosno da imaju odgovarajući rok trajanja, bez obzira na datum naveden na kutiji - kaže Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja. U prodaji se nalaze odobreni kompleti sedam proizvođača, koji se mogu kupiti u apotekama, u svim objektima Auto-moto saveza Srbije, na benzinskim pumpama, kioscima, u auto-salonima...

… opširnije  http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/277960/Kazne-za-neposedovanje-kompleta-od-oktobra

PREMA UREDBI O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA PREDVIĐENO PLAĆANJE PENALA I DO DVA MILIONA EURA GODIŠNJE, ZA KAŠNJENJE U RADOVIMA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je danas da će investitori i vlasnici hotela u prioritetnim gradskim zonama imati rok do dve godine da izgrade nov ili rekonstruišu postojeći hotel, jer će u suprotnom plaćati kaznu i do dva miliona evra zbog kašnjenja radova.

Ideja Ministarstva ekonomije je bila da se u prioritetnim gradskim zonama Beograda i Novog Sada ne dozvoli da radovi na važnim turističkim hotelima traju duže od dve godine, zbog čega je i usvojena Uredba koja je na snazi od 1. juna, rekao je Ćirić u izjavi novinarima kod gradilišta hotela "Metropol" u Beogradu.

Uredbom o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama, predviđeno da ukoliko hotel, poput "Metropola" koji je u renoviranju, ne bude obnovljen i pušten u rad u roku od dve godine, njegov vlasnik plaćaće penale i do dva miliona evra godišnje, precizirao je Ćirić i napomenuo da je slična situacija u hotelu "Jugoslavija", gde su radovi na obnovi u zastoju više godina.

Ta vladina Uredba je i podstakla vlasnike hotela "Metropol", koji su iz Grčke, da nastave započete radove na rekonstrukciji, rekao je Ćirić i preneo obećanja grčkih hotelijera da će deo hotela biti završen do kraja januara sledeće godine, a ceo hotel u toku 2012.

"Mi na osnovu obećanja ne možemo da funkcionišemo i prihvatićemo samo konkretna dela i akcije", upozorio je Ćirić.

Nova Uredba, popularno nazvana i Uredba o "penalima na ružnoću", biće upozorenje i za buduće investitore i kupce hotela u prioritetnim gradskim zonama da moraju poštovati rokove za izgradnju i rekonstrukciju hotela, jer će u suprotnom plaćati visoke kazne, kazao je Ćirić.

U Beogradu ima ukupno 3.000 ležajeva u hotelima i to je nedovoljno kada se održavaju veliki poslovni skupovi ili sajamske manifestacije, primetio je ministar ekonomije.

Ocenjujući da su u Srbiji trenutno dva najvažnije turističke destinacije Beograd i Novi Sad, Ćirić je naveo da je u prvih sedam meseci ove godine u Beogradu bilo više od 300.000 turista, što je za sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. On je napomenuo da je broj stranih gostiju u prestonici ove godine bio veći za 16 odsto.

Državni sekretar za turizam Goran Petković rekao je da su Uredbom trenutno obuhvaćeni jedino Beograd i Novi Sad, gradovi koji su jedini podneli inicijativu za kategorizaciju turističkih destinacija.

"Interesovanje iz drugih gradova kao što su Golubac i Subotica takođe postoji, trenutno se radi na prikupljanju neophodne dokumentacije nakon čega će Uredbom biti obuhvaćena i ova dva grada", rekao je Petković i dodao da će se Uredba odnositi i na sve destinacije čije lokalne vlasti budu pokrenule inicijativu da se ona primenjuje i na njihovoj teritoriji.

NOVI SAD EMITOVAO OBVEZNICE, UŽICE NAJAVILO

RTV, Beta

Grad Novi Sad je emitovao hartije od vrednosti, municipalne obveznice, što uskoro planira da uradi i Užice, izjavio je danas član Komisije za hartije od vrednosti (HOV) Srbije Milko Štimac.

Pre sastanka predstavnika Grada Užica sa potencijalnim investitorima u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), on je novinarima rekao da se obveznicama Novog Sada trguje samo između institucionalnih investitora, ističući da za te hartije od vrednosti postoji veliko interesovanje.

Prema rečima Štimca, problem kod municipalnih obveznica je Zakon o javnom dugu koji ne dozvoljava da se na inicijalnu javnu ponudu (IPO) hartija jave svi zainteresovani, nego njima mogu da trguju samo institucionalni investitori.

U Srbiji su, kako je istakao, izgrađeni institucionalni investitori (privatni penzijski fondovi, osiguravajuća društva, investicioni fondovi manjih rizika) i municipalne obveznice su upravo ono što im treba - hartije od vrednosti niskog rizika i visokog kvaliteta.

Štimac je rekao da bi uskoro trebalo da bude izmenjen Zakon o javnom dugu, tako da će i "najšire građanstvo moći da učestvuje u finansiranju kapitalnih projekta u opštinama u kojima živi".
Pomoćnik generalnog sekretara SKGO za finansije Aleksandar Bućić je rekao da bi Užice, kao drugi grad u Srbiji, početkom novembra moglo da emituje municipalne obveznice u vrednosti od 100 miliona dinara (oko milione evra) kako bi obezbedio deo sredstava za izgradnju zatvorenog gradskog bazena.

"Očekujem da se početkom novembra obveznica saldira i da Užice dobije sredstva za taj projekat", rekao je rekao je Bućić, koji je i član Gradskog veća Užica (www.graduzice.org).
On je rekao da Užice sa pripremom za emitovanje municipalne obveznice razmatra uzimanje kredita, ali je izrazio uverenje da će na osnovu iskustva Novog Sada "uslovi obveznice biti povoljniji od kredita".

Novi Sad je, prema rečima Bućića, na obveznice dobio značajnije nižu kamatu nego što bi bila na kredite, tako da je ušteda oko tri miliona evra.

Glavni grad Vojvodine, kako je rekao, planira da emituje obveznice u vrednosti od 35 miliona evra.

Bućić je rekao da Užice razmatra i mogućnost refinasiranja starih dugova emitovanjem obveznica, tako da bi ukupan obim mogao da bude nešto iznad tri miliona evra, ako bude zainteresovanih pokrovitelja.

Prema njegovim rečima, Novi Sad i Užice neće ništa koštati izdavanje obveznica jer će biti finansirani kroz projekte Evropske unije, preko SKGO.

"Tu mogućnost će moći da iskoristi još jedna grupa gradova i opština koja želi da razmotri emitovanje municipalnih obveznica", rekao je Bućić na sastanku predstavnika Grada Užica sa potencijalnim pokroviteljima obveznica.

Od početka privatizacije raskinuto je 633 ugovora o prodaji, a za 214 preduzeća stečaj je bio jedino rešenje. Sa druge strane, Agencija za privatizaciju, dobila je novi zadatak, da u ime države ponovo upravlja preduzećima.  

DANI SRBIJE U EVROPSKOM PARLAMENTU

Tanjug

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić otputovao je danas u Brisel, gde će, u okviru manifestacije "Dani Srbije u Evropskom parlamentu", predstaviti Vojvodinu, njene resurse i mogućnosti, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Manifestaciju organizuje Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije, u saradnji s Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva.

"Dani Srbije u Evropskom parlamentu" traju danas i sutra, u okviru kojih će biti otvorena izložba "Milena Pavlović-Barili 1932-1939", predstavljane regije i gradovi Srbije u Komitetu regiona, a biće reči i o značaju Dunavske strategije.

Cilj manifestacije je predstavljanje umetnosti, kulture, tradicije i privrede Srbije poslanicima u Evropskom parlamentu.

VIŠE OD MILION PREKRŠAJNIH PREDMETA U TOKU

Tanjug

U Srbiji u ovom trenutku ima u prekršajnim sudovima više od milion predmeta i gotovo da nema odrasle osobe koja nema neki prekršajni postupak, izjavio je danas predsednik Višeg prekršajnog suda Zoran Pašalić.

On je istakao da je efikasnost prekršajnih sudova preko 60 odsto i napomenuo da je postignut cilj izvesnosti u kažnjavanju.

"Polemika koja se često javlja tiče se visine kazne, međutim svako ko umišljajno krene da čini prekršaj mora da bude svestan da će biti kažnjen, što predstavlja i vid prevencije za sve eventualne buduće prekršaje", rekao je Pašalić u pauzi Regionalne konferencije Udruženja sudija prekršajnih sudova Srbije.

Pašalić, koji je predsednik tog udruženja, napomenuo je da su prekršajni sudovi, koji su do skora bili marginalizovani, postigli veliku efikasnost u radu i ostvarili ono čemu se težilo, pre svega izvesnost u kažnjavanju.

Predstavnica Ministarstva pravde Jelica Pajević rekla je da Srbija naročito insistira da se dođe do izvesnosti poznavanja počinilaca saobraćajnih, carinskih ili prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Regionalna saradnja u oblasti prekršajnog prava je preduslov za bolji život svih građana i jedan od prioriteta Ministarstva pravde, dodala je ona.

"Srbija čini sve da bude lider u regionalnoj saradnji prekršajnih sudova", navela je Pajović istakavši da je regionalna saradnja deo težnje Srbije za stvaranje dobrosusedskih odnosa i rešavanje problema.

Predstavnici Srbije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije potpisali su inicijativu o regionalnoj saradnji iz oblasti prekršajne materije.

Inicijativa je dokument koji definiše način saradnje zemalja regiona, u cilju ujednačenog zakonodavstva i prakse i zajedničkog nastupa pred međunarodnim institucijama.

Konferenciji, koju organizuje Udruženje sudija prekršajnih sudova Srbije u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC) i ambasadom Holandije, prisustvovali su i predsednici apelacionih sudova svih zemalja Jugoistočne Evrope.

SRBIJA RATIFIKUJE NAGOJA PROTOKOL O GENETIČKIM RESURSIMA

Tanjug

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić učestvuje na Ministarskom sastanku u Njujorku posvećenom Nagoja protokolu koji će Srbija danas ratifikovati u sedištu UN i Međunarodnom sporazumu o genetičkim izvorima za ishranu i poljoprivredu.

Nagoja protokol, koji je do sada potpisala 41 država članica, unapređuje pristup i podelu dobiti genetičkih resursa i obezbeđuje veću pravnu sigurnost pružalaca i korisnika tih resursa, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Taj protokol je usvojen nakon šest godina pregovora, na 10. sastanku Konferencije članica (COP10) Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN 29. oktobra prošle godine u Nagoji.
Protokol bi trebalo da kreira inicijative za očuvanje biološke raznovrsnosti i njenog održivog korišćenja.

Svaka članica će preduzeti pravne, administrativne ili političke mere kako bi osigurala da koristi od genetičkih resursa budu podeljene jednako sa autohtonim zajednicama iz kojih su potekle, podseća se u saopštenju.

Tokom učešća na sastanku, koji će biti održan u okviru 66. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar Dulić će imati i više bilateralnih susreta sa resornim ministrima drugih zemalja.

SASTANAK KOMISIJE ZA SUKCESIJU IMOVINE BIVŠE SFRJ POSVEĆEN SPROVOĐENJU ANEKSA B SPORAZUMA O SUKCESIJI

Tanjug

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Ćurgus izjavio je da je današnji sastanak Komisije za sukcesiju imovine bivše SFRJ, posvećen sprovođenju aneksa B Sporazuma o sukcesiji, protekao uspešno i da je u Sarajevu, između ostalog, razmatrana prodaja stanova na Petoj aveniji u Njujorku i ambasade u Bonu.

"Prema izveštaju ovlašćene američke agencije stan u Njujorku vredi između 10 i 12 miliona dolara, a ambasada u Bonu tek treba da bude procenjena. Srbiji će pripasti po 39.5 odsto vrednosti od ova dva objekta," rekao je Ćurgus.

On je napomenuo da će proces prodaje biti veoma specifičan, s obzirom na rigorozne propise u Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj.

Prema njegovim rečima, sastanak je protekao u izuzetno dobroj atmosferi.

"Važno je istaći da je povodom ovog sastanka postojalo veliko interesovanje javnosti i da je na sastanku vladala pozitivna atmosfera. Srbiji je na neki način odato priznanje za veoma uspešno sprovođenje ovog procesa i ocenjeno je da je ponovo uspostavljeno međusobno poverenje u procesu sukcesije," rekao je Ćurgus.
 
Tema je bila i dalja raspodela nepokretnosti i realizacija podele nepokretnosti iz prve faze, prema rezoluciji iz Beograda od 19. maja ove godine.
Srbija je do sada, dobila ambasadu u Pragu, zatim rezidenciju u Vašingtonu i rezidenciju u Otavi (Kanada). Takođe, Srbija je dobila ambasadu i rezidenciju u Atini, ambasade u Rimu i Berlinu, rezidencije u Lisabonu i Londonu, podsetio je on.

"Zaključeno je da je uspešno okončana ta faza, od 13 objekata ostao je samo jedan gde primopredaja još nije završena a to je rezidencija u Rimu," rekao je Ćurgus koji je ovlašćeni predstavnik Srbije u procesu sukcesije zadužen za aneks B Sporazuma.

Učesnici sastanka u Sarajevu su, kako je dodao, ocenili da se saradnja na razmeni umetničkih dela, koja su se nalazila u objektima ambasada svih republika bivše Jugoslavije, uspešno odvija.

Nastavljeni su i razgovori oko sledeće faze raspodele dobara, a naredni sastanak će biti u Zagrebu do kraja godine, verovatno tokom novembra, rekao je Ćurugs.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o daljoj sudbini objekata za koje nijedna zemlja sukcesor nije zainteresovana.

To su prvenstveno objekti u Africi i Latinskoj Americi i neki objekti u Aziji. Zaključeno je da se, po izvršenim konsultacijama, prodaju i ti objekti, rekao je on.

SREMSKA PRIVREDA U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE OSTVARILA SUFICIT U ROBNOJ RAZMENI S INOSTRANIM PARTNERIMA

Tanjug

Sremska privreda u prvih sedam meseci ove godine ostvarila je robnu razmenu s inostranim partnerima u vrednosti 721.578.271 dolar i ostvarila suficit od 51.564.905 dolara, saopštila je Regionalna privredna komora.

Izvezeno je robe u vrednosti 386.571.588, a uvezeno za 335.006.683 dolara.

Najviše se izvozilo u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju, Sloveniju, Nemačku, Italiju i Hrvatsku, a uvozilo iz Austrije, Nemačke, Italije, Kine i Slovenije.

U strukturi izvoza dominantno učešće imali su elementi za distribuciju električne energije, ulje i proizvodi od ulja i nove pneumatske gume.

Najveći obim izvoza ostvaren je s područja Sremske Mitrovice, zatim Stare Pazove, Šida i Rume.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

NA RADNOM DELU SEMINARA "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" UČESNICI SU KONSTATOVALI ZAJEDNIČKI STAV DA SE PORESKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE MORA MENJATI, I TO NA NAČIN DA PODSTIČE PRIVREDNI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

U Beogradu, 15. i 16. septembra 2011. godine održan je seminar u zajedničkoj organizaciji Unije poslodavaca Srbije, Ujedinjenih Granskih Sindikata "Nezavisnost" i konfederacije poslodavačkih organizacija Evropske Unije - BUSINESSEUROPE, sa temom "Partnerstvo za promenu poreskog sistema".

Učesnici seminara ispred UPS-a i UGS "Nezavisnost" su imali prilike da čuju prezentacije Dr. Rudolfa Krikla o poreskom sistemu u Austriji, ulozi poreza na prihod kao instrumenta socijalne države i podsticanja ulaganja i razvoja, kao i o regulisanju naplate potraživanja u Austriji i pripremama Austrije za usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom Evropske Unije o kašnjenju plaćanja.

Takođe, učesnici su se kroz prezentaciju g. Gijoma Kravera, predstavnika BUSINESSEUROPE-a upoznali sa načinom na koji socijalni dijalog funkcioniše na nivou EU, i na koji način udruženja poslodavaca i sindikati mogu uticati na regulativu Evropske Unije.

Na radnom delu seminara, učesnici su konstatovali zajednički stav da se poreski sistem Republike Srbije mora menjati, i to na način da podstiče privredni razvoj i zapošljavanje.
Partneri iz UGS "Nezavisnost" i UPS-a su usaglasili svoje stavove o ovom pitanju i dogovorili dalje aktivnosti na ispunjavanju zajedničkih ciljeva u odnosima sa ostalim socijalnim partnerima.

NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE REALIZUJE PROJEKAT "VEĆA TRANSPARETNOST LOKALNIH SAMOUPRAVA - PRAVO GRAĐANA, OBAVEZA DRŽAVE"

Nezavisno udruženje novinara Srbije realizuje projekat "Veća transparetnost lokalnih samouprava - pravo građana, obaveza države" koji je pokrenut u okviru inicijative "Podrška civilnom društvu" Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Projekat bi trebalo da doprinese većem učešću građana u društveno ekonomskom razvoju lokalnih samouprava i unapređenju rada lokalnih organizacija civilnog društva kroz obezbeđivanje veće transparentnosti rada lokalne javne administracije.

Projekat ima za cilj poboljšanje profesonalnog izveštavanja o radu lokalnih samouprava, odnosno o načinu korišćenja odobrenih budžetskih sredstava, u četiri grada u Srbiji, u Kikindi, Kruševcu, Prijepolju i Čačku. Kroz našu saradnju sa četiri štampana medija i lokalnim organizacijama civilnog društva građani će dobiti uvid u funkcionisanje lokalne javne administracije i o budžetima namenjenim za razvoj njihove sredine.

Kao rezultat rada svaki mediji u ova četiri grada će, posle tromesečnog istraživanja, objaviti po dva štampana dodatka:

- prvi dodatak će istraživati procese javnih nabavki kod lokalnih samouprava, dok će
- drugi dodatak istraživati načine trošenja budžetskih sredstava lokalnih samouprava.

Pored štampanih dodataka u medijima, NUNS će u dnevnom listu "Danas" publikovati Specijalizovani Dosije koji će dati pregled projekta i najboljih tekstova kao i spisak sugestija koje mogu poboljšati komunikaciju predstavnika lokalnih samouprava sa medijima i gradjanima. Lista će biti distribuirana u četiri grada, ali i dostavljena ostalim opštinama Srbiji.

Projekat traje godinu dana i sprovodi se u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo iz Bosne i Hercegovine i štampanim medijima "Kikindske" iz Kikinde, "Čačanske" iz Čačka, "Grad" iz Kruševca i "Polimlje" iz Prijepolja.

Projekat "Veća transparetnost lokalnih samouprava - PRAVO GRAĐANA, OBAVEZA DRŽAVE" podržava Evropska unija.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijetive, 20.9.2011.

"8. MEĐUNARODNI MBAfairTM - JESEN 2011." BIĆE ODRŽAN 22. SEPTEMBRA 2011. GODINE

8. Međunarodni MBAfairTM - jesen 2011. održaće se ponovo na tradicionalnom mestu, u prestižnom Hotelu Hyatt Regency u Beogradu, u četvrtak, 22. septembra 2011. godine od 16:00 - 20:00h. Očekuje se više desetina izlagača i više stotina posetilaca, visokoobrazovanih mladih stručnjaka.

Ovaj unikatni događaj pokriva sve relevantne oblike visokog usavršavanja u oblastima ekonomije, PR i komunikacija, menadžmenta, psihologije, finansija, upravljanja projektima, ljudskih resursa i opšteg biznisa.

MBAfairTM je jedina međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu, gde poslovne škole i univerziteti nude svoje programe MBA, master i doktorskih studija, kao i profesionalni razvoj, namenjen obrazovanju menadžera i usavršavanju njihovih veština i sposobnosti, mladim poslovnim ljudima, HR profesionalcima i svima onima koji žele da unaprede svoja znanja i sposobnosti.

Ulaz na MBAfairTM je besplatan za registrovane posetioce. Registracija se vrši preko interneta na adresi: www.mbafair.net

Izvor: Redakcija, 20.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA ZEMLJIŠTE POD OBJEKTOM NA KOJI SE POREZ PLAĆA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2 i 12
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA POVRAĆAJ POREZA PLAĆENOG PRILIKOM REGISTRACIJE TERETNOG MOTORNOG VOZILA KOJE PREMA PROPISIMA U TO VREME NIJE BILO PREDMET OPOREZIVANJA - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 2
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: INSTRUKCIJA OPŠTINSKIM - GRADSKIM UPRAVAMA O SPROVOĐENJU ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: član 11

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST OPOZIVANJA JEMSTVA ZA ODREĐENU BUDUĆU OBAVEZU - Zakon o obligacionim odnosima: član 1001 st. 2 i 3 i član 1002
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA ISTICANJE PRIGOVORA LITISPENDENCIJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 197 i 302
 • Privredni apelacioni sud: POZIVANJE GLAVNOG DUŽNIKA NA ISPUNJENJE OBAVEZE IZ UGOVORA O JEMSTVU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 1001 i 1002
 • Privredni apelacioni sud: PRAVA PACIJENTA NA POVERLJIVOST SVIH LIČNIH INFORMACIJA PRILIKOM IZVOĐENJA DOKAZA MEDICINSKIM VEŠTAČENJEM - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: član 30
 • Privredni apelacioni sud: PUNOVAŽNOST MENIČNE OBAVEZE U MOMENTU IZDAVANJA BLANKO MENICE - Zakon o obligacionim odnosima: član 1001
 • Ustavni sud: NEPRIHVATANJE INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI ZAKONA O ZABRANI IZGRADNJE NUKLEARNIH ELEKTRANA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI - Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Saveznoj Republici Jugoslaviji: čl. 1 i 2
 • Ustavni sud: UTVRĐENJE DA JE ORGANIZACIJA "NACIONALNI STROJ" TAJNO UDRUŽENJE, ZABRANA DELOVANJA SAGLASNO USTAVU, UPISA U ODGOVARAJUĆI REGISTAR, KAO I DELOVANJA, PROMOVISANJA I ŠIRENJA PROGRAMSKIH CILJEVA I IDEJA - Zakon o udruženjima: član 1, član 2 st. 2 i 4, član 3 st. 1 i 2, član 4 stav 2, član 11 stav 1, član 12 st. 1 i 3 i član 26 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na današnji dan:

 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 825/2011 of 12 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 211/5 of 18.8.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2011 of 12 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 211/7 of 18.8.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2011 of 12 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 211/9 of 18.8.2011 -

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.