PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

  • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • SAZVANA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Na dnevnom redu više zakonskih predloga . . . dalje
  • PREDLOG ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA . . . dalje
  • ZAVOD ZA INTELEKTUAL SVOJINU: DONETA UREDBA O NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANJA I REEMITOVANJA AUTORSKIH DELA . . . dalje


  • PrelistavajuĆi dnevne novine:

  • KOMITET PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA: Netransparentnost i diskreciona primena procedura za izbor nosilaca sudijskih ili tužilačkih funkcija . . . dalje
  • ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Protiv rešenja Vlade, odnosno u slučaju kada se u roku ne donese rešenje, ne može se uložiti žalba Povereniku . . . dalje