Aktuelne vesti na dan 20. april 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 20. april 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 40 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 43 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 17 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 34 OD 18.4. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI UGOVORA O MIROVANJU DUGOVA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2012: • Zaokružen pravni okvir za sprovođenje sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava •
 • KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • OBRAČUN TAKSE U POSTUPKU PRED PRIVREDNIM SUDOM
 • USLOVI ZA PRODAJU DUGOTRAJNOG MLEKA U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR IZMENE PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2012
 • PRIJEM U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA: • Aktuelna pitanja iz prakse •

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

 • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.4.2012. GODINE
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2012. •
 • DOPRINOSI OSNIVAČA (PENZIONERA) DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU I NIJE REGISTROVAN ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
 • USLOVI POD KOJIMA PRAVNO LICE NEMA OBAVEZU SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI - "Sl. glasnik RS", br. 28/2012
 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 31/2012: • Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu •
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. APRILA 2012. GODINE

Ustavni sud je na 7. sednici odlučivao o 7 predmeta. U predmetu IUz-152/2008 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.
I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:
- utvrdio da odredba člana 38a Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02 i 135/04), nije u saglasnosti s Ustavom. (predmet IUz-225/2005)
- utvrdio da odredbe člana 13. stav 1. u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 6) i člana 16. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", broj 88/09) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata donetih, odnosno radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-1218/2010)
- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 18. stav 1. Zakona o štrajku ("Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05), u delovima koji glase: "Zaposlenom u državnom organu," i "i pripadniku policije". (predmet IUz-1442/2010)
II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:
- utvrdio da Zaključak Vlade 05 broj 113-1041/2010-4 od 17. februara 2010. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-577/2011)
III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:
- usvojio ustavnu žalbu preduzeća Rudnici "Kreka" d.o.o Tuzla izjavljenu protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2971/08 od 26. novembra 2008. godine, presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 2922/06 od 5. juna 2008. godine i presude Opštinskog suda u Novom Sadu P. 8526/05 od 25. januara 2006. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odredio da Vrhovni kasacioni sud, u roku od 60 dana od dana dostavljanja Odluke Ustavnog suda, ponovi postupak odlučivanja o reviziji podnosioca izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 2922/06 od 5. juna 2008. godine. (predmet Už-430/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Preduzeća za inženjering, proizvodnju, promet i usluge "MASTER FRIGO" d.o.o. Beograd i utvrdio da je presudom Vrhovnog suda Srbije U. 6824/07 od 20. maja 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Upravnom sudu u Beogradu da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda, ponovi postupak po tužbi podnosioca ustavne žalbe. (predmet Už-1779/2012)
- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-3981/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 19.4.2012.

 

SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. APRILA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 11. sednici II Velikog veća odlučivao o 41 predmetu.
I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 80. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09). (predmet IUz-251/2009)
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 439. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 72/09 i 76/10). (predmet IUz-1365/2010)
- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba člana 132. stav 2. tačka 1. i člana 137. stav 6. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 30/10 i 101/10). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-108/2011)
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba čl. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", broj 99/10). Sud je odbacio inicijativu za ocenu saglasnosti odredaba navedenog Zakona sa odredbama Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10) i Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", broj 107/05). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Zakona. (predmet IUz-229/2011)
II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupaka protiv V. J. iz Beograda, zbog osnovane sumnje da je izvršila prekršaj iz člana 364. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05, 62/06 i 9/10), nadležan je Prekršajni sud u Beogradu. (predmet IIIU-588/2011)
III U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:
- odbacio žalbu A. S. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. Sud je poništio rešenje Upravnog suda U. 18722/10 od 21. maja 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o tužbi podnositeljke žalbe izjavljene protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU-414/2010)
IV U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:
- obustavio postupak po zahtevu za izvršenje Odluke Ustavnog suda Už broj 1243/2008 od 23. juna 2011. godine. (predmet HU-115/2012)
V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:
- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-775/2009, Už-1160/2009, Už-1457/2009, Už-1735/2009, Už-1761/2009, Už-1795/2009, Už-2089/2009, Už-2119/2009, Už-2568/2009, Už-2596/2009, Už-1385/2010, Už-3350/2011, Už-3357/2011, Už-3360/2011, Už-3365/2011, Už-3428/2011, Už-3587/2011, Už-3588/2011, Už-3590/2011, Už-3740/2011, Už-3743/2011, Už-3760/2011, Už-3800/2011, Už-3810/2011, Už-3821/2011, Už-3834/2011, Už-3951/2011 i Už-4534/2011.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1468/2009, Už-1965/2009, Už-2489/2009 i Už-1075/2010.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2531/2010.
- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-4784/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 19.4.2012.

 

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Početak jula radnike kojima poslodavci ne uplaćuju poreze i doprinose neće ostaviti bez plate

Početak jula, kako stvari sada stoje, radnike kojima poslodavci ne uplaćuju poreze i doprinose, neće ostaviti bez plate. Ali, neće im doneti ni izvesnost da su im uplatom zarade izmireni troškovi socijalnog i penzionog.
Ostalo je malo više od dva meseca do početka primene novog člana Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim. red.) koji predviđa da banke ne dozvole isplatu plata ukoliko istovremeno nisu namireni i porezi i doprinosi.
- Postoji zakonska obaveza i svi moraju da je poštuju - kaže za "Novosti" Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija. - Primena zakona ne može da se odloži bez zasedanja Skupštine Srbije, a ona u ovom sazivu više neće zasedati.
U Poreskoj upravi ne spore da će primena početi u zakonskom roku, ali očigledno ne u punom kapacitetu. U prelaznom periodu, od šest meseci, banke će imati obavezu da, preko Narodne banke Srbije, Poresku upravu obaveštavaju o isplati plata. One to rade i sada, a poreznici na osnovu tih izveštaja mogu da kontrolišu poslodavce. Potpuniju primenu nove odredbe Poreska uprava najavljuje za početak 2013. godine.
- Radimo na novom sistemu naplate i kontrole poreza i doprinosa koji podrazumeva integrisani poreski i bankarski sistem - objašnjava za "Novosti" Dejan Vidojević, pomoćnik direktora Poreske uprave. - On će biti gotov početkom sledeće godine, a prelazni period ćemo iskoristiti da ovaj član uskladimo sa drugim zakonima, pre svega Zakonom o platnom prometu. Primena će se definisati podzakonskim aktima.
Činjenica je da je po Zakonu o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon i 31/2011 - prim. red.) jedini uslov da banka odobri isplatu - pravilno ispunjen nalog. Novi integrisani sistem Poreske uprave podrazumeva da će se svi porezi i doprinosi uplaćivati uz jednu prijavu, na jedan račun i jednim nalogom.
- Poslodavac će doći u banku sa nalogom za prenos sredstava na ime poreza i doprinosa, koje mu je obračunala Poreska uprava, a banka će sredstva preneti - dodaje Vidojević. - Sistem će biti integrisan i mi ćemo znati da je poslodavac preneo ta sredstva.

Izvor: Vebsajt Bizlife, 19.4.2012.
ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Izmene i dopune Plana numeracije

Na osnovu čl. 8. stav 1. tačka 1) i 72. st. 2. i 3. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 16. tačka 4. Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010), Upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije je, na sednici od 17.4.2012. godine, doneo
Izmene i dopune Plana numeracije: http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Plan_numeracije/PLAN%20NUMERACIJE%20-%20Izmene%20i%20dopune.pdf (ONLINE)
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je Agenciji dostavilo mišljenje da sa aspekta ustavnosti i zakonitosti nema primedaba na dostavljeni tekst Izmena i dopuna Plana numeracije.
Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 19.4.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE: Mlevenje mesa samo pred očima kupca

Premda je prodaja već pripremljenog mlevenog mesa zabranjena još u junu prošle godine, kada je na snagu stupio Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red.), još ima trgovaca koji svesno krše ovaj propis. Nakon nedavnog pisanja "Politikinog" "Potrošača" o tome da trgovci ne smeju kupcima da nude već samleveno meso, već jedino da ga melju pred njihovim očima, u objektima većine velikih trgovinskih lanaca počeli su da se pridržavaju ove prakse, ali u pojedinim prodavnicama, kako kažu čitaoci koji su se javljali našoj redakciji, kupcima se i dalje nudi već samleveno meso.
- Potrošači bi svakoga ko im nudi već samleveno meso trebalo da prijave Veterinarskoj inspekciji, jer mi oduvek sumnjamo u sastav i kvalitet mlevenog mesa. Zato potpuno podržavamo propise koji kažu da trgovac može da vam proda mleveno meso samo ukoliko parče svežeg mesa samelje pred očima potrošača. Iako zakon zabranjuje da trgovci imaju u frižiderima sa svežim i mleveno meso, još ima supermarketa i mesara koje to ne poštuju - kaže Papović, dodajući da rešenje vidi jedino u strožim i češćim kontrolama, kao i u kažnjavanju trgovaca.
Tako se godinu dana od uvođenja novi propisi i dalje zaobilaze, a razlog je verovatno to što bi trgovci da smanje redove i da ne moraju da zaposle više ljudi. Kako je za "Politikin" "Potrošač" nedavno rekla Sanja Čelebićanin, načelnica Republičke veterinarske inspekcije, inspektori zbog toga svakodnevno kontrolišu trgovce.
- Mleveno meso može da se prodaje, ali samo pod uslovom da je potrošač zatražio od trgovca da mu na licu mesta samelje neki komad ili može da se prodaje kao roštiljsko oblikovano meso u koje su dodati neki sastojci, recimo u ćevape ili pljeskavice. Ove obaveze trgovci do sada nisu poštovali i u radnjama se kao posebna kategorija nudi mleveno meso, koje nikako ne sme da se nađe u prodaji - rekla je Sanja Čelebićanin i dodala da se pored kazni za privredni prestup, to i dalje radi.
- To ćete videti i narednih ko zna koliko godina, i to uvek kada nema inspekcije. Danas odemo u kontrolu, sutra ćete opet naći mleveno meso u vitrinama - rekla je ona, ali kako je tada istakla, to ne znači da će inspekcija odustati.
- Ako se trgovcima koji krše propise isplati da stalno plaćaju kazne neka tako nastave. Videćemo ko će duže da izdrži oni ili mi koji ćemo dolaziti u kontrolu na petnaest, sedam ili svaka tri dana - rekla je načelnica Republičke veterinarske inspekcije.
Kvalitetom mlevenog mesa bavile su se nedavno i svetske novinske agencije, kada su navele da čak i na razvijenom američkom tržištu, zbog nedostatka regulative vezane za deklaraciju proizvoda, mleveno meso može da sadrži prilično diskutabilne sastojke. U Americi je reč o takozvanoj ružičastoj sluzi koja zapravo predstavlja najnekvalitetnije delove junećeg mesa, kojima se termičkom obradom uništavaju masnoće. Kako navode američki mediji, njihovi proizvođači nisu morali tu "ružičastu sluz" da navedu kao poseban sastojak, jer je i ona deo junećeg mesa. Kada se u celu priču uključio i poznati kuvar Džejmi Oliver, koji je u svojim emisijama upoznao decu sa sastavom prerađevina i proizvoda od mesa, u pojedinim lancima brze hrane prestali su da koriste ovaj dodatak mlevenom mesu. Dok Srbija ne dobije svog Džejmija Olivera, svakom potrošaču se upućuje savet da Veterinarskoj inspekciji sam prijavi onog trgovca koji prodaje već samleveno meso.
Osim nepoznanica oko mlevenog mesa, mnogi kupci malo znaju i o kategorijama. Niža cena obično znači i niža kategorija, objašnjavaju mesari. Tako, kažu, u prvu kategoriju svinjskog mesa spadaju but i slabina, u drugu leđa, plećka i vrat, a u treću trbuh, rebra, grudi i kolenice. A kako bi sve bilo poznato, trgovci će, prema ranijim najavama imati obavezu da i za sveže meso koje prodaju istaknu deklaraciju na kojoj će biti navedeni ime proizvođača, datum klanja, identifikacioni broj farme na kojoj je životinja uzgojena i kontrolni veterinarski broj klanice u kojoj je zaklana. Na taj način potrošači će dobiti potrebne informacije o mesu koje kupuju dok će inspekcijski organi, ukoliko dođe do problema, moći tačno da utvrde ko je u lancu zakazao.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika",19.4.2012.
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Zakon o javnim nabavkama treba da bude promenjen jer čak desetak odredbi ostavlja mogućnost za korupciju

Najveći rast, od čak 32,7 odsto raspisanih tendera u toku 2011. godine bio je u oblasti nabavke putničkih i specijalnih putničkih automobila, izjavila je danas predsednica Poslovnog udruženja ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki Jasmina Marković.
"U Vojvodini je broj javnih nabavki u 2011. porastao za čak 74,5 odsto, u Beogradu 39,4 odsto, dok je najmanji rast zabeležen na Kosovu i Metohiji - svega 19,6 odsto", rekla je Marković na konferenciji za novinare prezentujući rezultate istraživanja koje je u saradnji sa portalom tenderi.com uradilo to poslovno udruženje.
Ona je istakla da se zato očekuje da u ovoj godini poraste potražnja, odnosno javna nabavka rezervnih delova za automobile.
Marković je naglasila da se značajan rast vidi i u oblasti kupovine i prodaje nekretnina, za oko 16,8 odsto, a zanimljivo je da je najveći porast u Vojvodini i Centralnoj Srbiji, a najmanji u Beogradu - tri odsto.
Najveći pad u broju objavljenih tendera od oko 10,5 odsto je u oblati putničkih agencija - putovanja, ekskurzija i prodaja karata.
Marković je podvukla da je u većini privrednih grana, u toku 2011. godine zabeležen porast broja javnih nabavki u odnosu na 2010. godinu.
Povećan broj javnih nabavki vidljiv je u još nekim privrednim granama kao što su građevinski radovi (podizanje zgrada i objekata) - rast od devet odsto, građevinsko zanatski radovi i adaptacija prostora - rast od 10,1 odsto i izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena gde je ostvaren rast od 13,8 odsto.
Direktorka preduzeća Tenderi Jagoda Ratinac, istakla je da se ponuđači često žale da je konkursna dokumentacija neopravdano skupa i da je cena po kojoj se dobijaju ti papiri često daleko viša nego što je to Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008 - prim. red.) dozvoljeno.
Samo u toku prve nedelje aprila, u Srbiji je raspisano 223 tendera, od kojih je čak trećina imala "nezakonitu" cenu dokumentacije.
Oko 20 odsto ispitanika nezadovoljno je naplatom potraživanja, a naročito se na to žale građevinske firme. Takođe, veliki broj primedbi odnosi se i na neravnopravni položaj ponuđača, kroz navođenje usko stručne tehničke specifikacije.
Ratinac je istakla da procenjena vrednost javnih nabavki u 2011. godini prema podacima Ministarstva finansija iznosi 350 milijardi dinara, a prema analizi koja je urađena najviše javnih nabavki u vrednosti od oko 210 milijardi dinara sprovela su javna preduzeća, državni organi - 63 milijardi dinara, javne ustanove 42 milijarde dinara i oko 10 milijardi dinara su na javne nabavke potrošile gradska i lokalna uprava.
Ratinac je ukazala da Zakon o javnim nabavkama treba da bude promenjen jer čak desetak odredbi ostavlja mogućnost za korupciju.
Treba eleminisati koruptivne izazove, vratiti poverenje u tržište nabavki i time povećati konkurentnost koja se sada svela na 3,17 ponuda po postupku, ukazala je ona i dodala da je poređenja radi 2002. godine ta konkurentnost bila daleko veća jer je na jednom tenderu u proseku bilo 7,5 ponuda.
Anketa sprovedena među ponuđačima pokazala je da najviše ispitanih, čak 61 odsto smatra da je korupcija najveći problem u realizaciji javnih nabavki, a kao drugi po redu nedostatak, kod petine ispitanih, prepoznat je i problem naplate potraživanja.

Izvor: Tanjug, 19.4.2012.
UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Isplata zarada zdravstvenim radnicima na osnovu ispunjenosti norme

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković izjavio je da zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti neće biti smanjene plate zbog primene Uredbe o korektivnom obračunu zarada.
Stanković je, obraćajući se učesnicima protesta koji je organizovao Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, naveo da nije tačna informacija da će plate zaposlenima u zdravstvu biti smanjene za deset odsto.
On je istakao da će zaposleni u tom sektoru koji ispune normu svoje zdravstvene ustanove dobijati 100 odsto plate, onima koji je ne ispune plata će biti smanjena, dok će oni koji prebace normu imati povećanje plate.
Ministar je saopštio i da u zdravstvu neće biti otpuštanja radnika i napomenuo da zdravstveno osiguranje proteklih godina ne uplaćuje nekoliko hiljada ustanova, pri čemu dug za zdravstveno osiguranje iznosi 840 miliona evra.
Prema njegovim rečima, uprkos tome zdravstveni radnici redovno dobijaju plate, a isplaćivane su i jubilarne nagrade.
Jubilarne nagrade biće isplaćene i stomatolozima i radnicima u zavodima za javno zdravlje koji ih do sada nisu dobijali, naglasio je Stanković i dodao da je neophodno da sindikati prethodno naprave proračun kako bi se obezbedila sredstva za tu namenu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.4.2012.
ĐACI U SRBIJI BIĆE DEO NAJVEĆEG MEĐUNARODNOG TESTIRANJA UČENIKA U NAREDNIH MESEC I PO DANA: Primeri PISA zadataka

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/PISA-zadaci-na-sajtu-Politike.sr.html (ONLINE)
Oko 5.500 đaka iz 160 srednjih škola u Srbiji biće narednih mesec i po dana deo najvećeg međunarodnog testiranja učenika, zajedno sa pola miliona vršnjaka širom planete.
"Politika" je od decembra prošle godine dva puta nedeljno objavljivala PISA zadatke iz različitih oblasti, kako bi se nastavnici i đaci pripremili za ono što ih čeka tokom aprila i maja. Sada svih 30 zadataka objavljujemo i na našem sajtu.
Da podsetimo, u testiranju učestvuju đaci rođeni 1996. godine i nalaze se u prvom razredu srednjih škola, kao i manji broj učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Učenici će rešavati oko 60 zadataka tokom dva sata, a po prvi put, 40 odsto njih će nakon testa "papir - olovka" imati i elektronsko testiranje, objasnila je dr Dragica Pavlović Babić, PISA koordinator za Srbiju. Na rezultate ćemo, nažalost, morati da čekamo do decembra 2013. godine. Na prethodnim testiranjima naši đaci se nisu proslavili, iako su napravili značajan napredak, a ove godine se nadamo boljim rezultatima.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 19.4.2012.
BEOGRADSKI UNIVERZITET NE PRIHVATA STRATEGIJU OBRAZOVANJA

Kada već država ne finansira privatne fakultete, da li može da pomogne najboljim studentima da imaju smeštaj u domu, obrok u menzi i povlasticu u gradskom prevozu?
Zbog neslaganja sa delom o finansiranju univerziteta, Savet i Senat Univerziteta u Beogradu (UB) na zajedničkoj sednici nisu prihvatili Nacrt Strategije razvoja obrazovanja Srbije. Kamen spoticanja je stav da i studenti privatnih fakulteta budu finansirani iz budžeta, kao i stav koji je u poslednjem trenutku "nestao" iz strategije - da pravo na dom, menzu i prevoz imaju i akademci privatnih fakulteta.
Nacionalni savet za visoko obrazovanje takođe smatra da iz strategije mora biti izbačen deo o finansiranju, preneo je zaključak ovog tela njegov predsednik profesor dr Srđan Stanković.
Po svemu sudeći, slično mišljenje imaće i novosadski, niški i kragujevački univerzitet, čije su zajedničke sednice saveta i senata zakazane za petak i subotu, kako je najavio rektor UB profesor dr Branko Kovačević.
Kako se nezvanično čulo, protivljenje ovakvim rešenjima bio je razlog što profesor dr Slobodan Jauković više nije pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje, a kojem je na jučerašnjoj sednici odato priznanje za višegodišnju dobru saradnju sa UB.
- Čitava priča je vođena da bu privatnici ušli na budžet. Oni ne smeju da budu na budžetu i oko toga treba da se izjasne svi državni univerziteti. Ja pozdravljam što se grupa ljudi žestoko bori da ostvari svoje interese, ali nijedna država u Evropi nema takav koncept - rekao je profesor dr Branko Medojević sa Ekonomskog fakulteta, čiji je tekst iz "Politike" na ovu temu pominjan nekoliko puta tokom sednice.
Prorektorka za finansije dr Nevenka Žarkić-Joksimović rekla je da je najopasnije rešenje u ovom dokumentu deo koji predviđa da sufinansirajući studenti mogu biti upisani i na državnim i na privatnim neprofitnim univerzitetima.
- Ovo daje veliki manevarski prostor, jer privatni fakulteti mogu vrlo lako da se preregistruju kao neprofitni - ukazala je prorektorka i podsetila da državni fakulteti nemaju da plate račune za struju i grejanje.
Profesor dr Miloš Nedeljković, jedan od kreatora strategije, rekao je "da je bezobrazluk to što se povlači po novinama da će se po pravima izjednačiti studenti privatnih i državnih fakulteta", jer tog člana u ovom dokumentu nema.
On je rekao i da je dr Dragan Domazet podneo ostavku u radnoj grupi za finansiranje obrazovanja, nezadovoljan što je iz strategije izbačen deo o pravima akademaca sa privatnih fakulteta. To je za naš list juče potvrdio i većinski vlasnik i rektor privatnog univerziteta "Metropolitan",
- To je diskriminacija, to je isto kao i aparthejd, studenti koji upišu privatne fakultete su obeleženi - rekao je dr Domazet i pojasnio da su u grupi za finansiranje obrazovanja od početka bila suprotstavljena mišljenja i da je pokušano da se pronađe kompromis tako što bi se uvela sufinansirajuća kategorija studenata i na državnim i na privatnim univerzitetima.
- Tako je i bilo do pre dve nedelje, a onda je u poslednjem trenutku dodato da to važi samo za neprofitne privatne univerzitete, a njih u Srbiji nema. Insistirao sam da se to ne menja i na kraju podneo ostavku, jer ne mogu da branim ovaj deo strategije ukoliko se sa njim ne slažem - rekao je rektor "Metropolitana".
Dr Miću Jovanovića, rektora najvećeg privatnog univerziteta "Megatrend" juče smo pronašli u Parizu.
- Ovakav postupak državnih univerziteta samo pokazuje da se ne poštuje zakonom zagarantovana ravnopravnost državnih i privatnih univerziteta. Ta ravnopravnost je očigledno samo na papiru, jer nikada do sada nije ni u jednom telu prihvaćeno ništa što su predlagali privatni fakulteti - ocenio je Jovanović.
Po njegovim rečima, studenti sa privatnih visokoškolskih ustanova apsolutno moraju da budu izjednačeni sa svojim kolegama, jer kako je istakao, kada već država ne finansira privatne, onda može da pomogne najboljim studentima da imaju smeštaj u domu, obrok u menzi i povlasticu u gradskom prevozu. "Ovde ne traže privilegije profesori, već studenti koji na to moraju da imaju prava", istakao je rektor "Megatrenda".
Dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, i Vera Dondur, predsednica Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj, pokušali su u nekoliko navrata da "spuste loptu" i objasne da bez strategije nećemo imati ni para iz predpristupnih fondova i da, ukoliko se odloži ovaj posao, Srbija neće dobiti strateški dokument još dve godine.
- Univerzitet u Beogradu je u institucionalnom pogledu bio potpuno isključen iz rada na ovom dokumentu i spreman je da se u taj rad uključi - rekao je profesor dr Marko Ivetić, prorektor za nauku UB i predsednik radne grupe koja je razmatrala primedbe fakulteta.
Po njegovim rečima, sa fakulteta je stiglo mnogo primedaba, tako da radna grupa nije mogla da postupi drugačije osim da oceni da je za univerzitet ovakav nacrt neprihvatljiv i da zahteva stručnu doradu.
Dr Dondur je rekla da ovde nema suprotstavljenosti između radne grupe i univerziteta, jer je ona, na primer, čitav život provela na UB i dodala da je nesrećna slučajnost, što je rasprava o strategiji pala baš u vreme političkih promena.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika",19.4.2012.
U PRIPREMI JE "TEST INTEGRITETA" KAO JEDAN OD MODELA U BORBI PROTIV KORUPCIJE U POLICIJI

Srpski policajci uskoro bi mogli da budu testirani na korupciju, a da to i ne znaju. Njihove kolege iz Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije, mogle bi da odigraju ulogu prikrivenih islednika.
Kako je juče rekao Miloš Oparnica, načelnik Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije, u pripremi je "test integriteta", kao jedan od efikasnih modela u borbi protiv korupcije u policiji, koji primenjuju zemlje EU u okruženju. Pojava ovakvog instituta i njegova realizacija u zakonodavstvu, kazao je Oparnica, imali bi veću prevenciju od bilo koje druge mere, a bio bi dokazan i veliki broj krivičnih dela.
- "Test integriteta" obavljaće službenici Sektora unutrašnje kontrole, jer oni imaju ovlašćenja za postupanje prema policajcima. Oni bi bili neka vrsta prikrivenih islednika, opremljeni video i audio sredstvima potrebnim za dokazivanje dela, tako da bi celokupna konverzacija i postupanje policijskog činovnika bilo zabeleženo. Primenom ovog testa bio bi povećan broj prijavljenih krivičnih dela za nuđenje i davanje mita, jer policajci ne bi znali da li je taj sa kim komuniciraju građanin ili policajac - objasnio je Oparnica.
Prvi čovek Sektora unutrašnje kontrole kazao je da "test integriteta" sam po sebi nije dokaz. On ne provocira krivično delo.
- Test je samo dobar indikator za obradu niza slučajeva na kojima se radi, jer onaj ko jednom uzme mito, uradiće to više puta. "Test integriteta" ima procedure, načine i uslove pod kojima može da se primeni, tako da je isključena mogućnost zloupotrebe. Takođe, nijedna mera niti radnja neće moći da bude preduzeta bez odobrenja i saglasnosti istražnog sudije, odnosno tužioca - rekao je Oparnica na pauzi okruglog stola posvećenog borbi protiv korupcije, održanog juče u Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu.
Na ovoj tribini predstavljena je i publikacija Ženevskog centra za demokratsku kontrolu "Uputstva za očuvanje policijskog integriteta" koja imaju zadatak da pruže pomoć policajcima u sačinjavanju delotvornih mera za obuzdavanje korupcije u svojim redovima, pojačaju sposobnost policije u borbi protiv kriminala, poboljšaju javnu bezbednost i osnaže vladavinu prava i poverenje javnosti u policiju.
Oparnica je kazao da se više od polovine krivičnih prijava, koje se podnose protiv pripadnika unutrašnjih poslova, odnosi na korupciju, najčešće na primanje i davanje mita.
- Postoji sitna korupcija u dosta velikom broju. Korupcija, po obimu je mala, jer je platežna moć ljudi veoma niska. Ono što je problem je takozvana tamna brojka, koju imamo zbog "zida ćutanja" među samim policajcima - ocenio je Oparnica.
Procentualno, u broju krivičnih prijava podnetih u vezi sa korupcijom, rukovodeći kadar MUP-a učestvuje sa deset odsto, što je evropski prosek.
- Korupciju ne možete lečiti na taj način što ćete ukoliko vas boli prst, odseći celu ruku. Svaki policajac i rukovodilac u jedinici mora da se bavi problemom korupcije. Sistemsku korupciju ne stvara čovek, već loša zakonska rešenja ili njegovi akti koji omogućavaju da određena pojava bude veća - rekao je Oparnica.
Tokom prošle godine, na adresu Sektora unutrašnje kontrole stiglo je oko 3.500 pritužbi građani, od kojih je 10 do 15 odsto osnovano, a ostale su odbačene.
- Kada je reč o saobraćajnoj policiji, građani se uglavnom žale na primanje mita, kažnjavanje i naplaćivanje saobraćajnih kazna u kešu. U radu službe upravnih poslova, pritužbe se odnose na privilegovanje određenih osoba prilikom završavanja ličnih dokumenata. U vezi sa radom kriminalističke policije, građani se žale na odavanje službene tajne, davanje informacija da će biti sprovedena određena akcija, a pritužbe na račun granične policije najčešće se odnose na primanje mita - naveo je Oparnica.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika",19.4.2012.
ODREĐENO PODRUČJE SLOBODNE ZONE SMEDEREVO

Vlada republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2012. godine, donela je Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja slobodne zone "Smederevo" u Smederevu, kojim je privrednom društvu za upravljanje slobodnom zonom "Slobodna zona Smederevo" d.o.o. data saglasnost za određivanje područja pomenute slobodne zone, na površini od 100 ha 47 a 79 m², koja se određuje katastarskim parcelama br. 2/1, 210, 225/1, 225/5, 228, 229, 230/2, 230/3, 230/4, 230/10, 230/11, 231/3, 232/11, 232/17, 233/6, 233/48, 233/60, 233/61, 233/69, 233/80, 239, 242, 243, 244/1, 247/1, 248, 453, 518, 519, 520/1, 521, 522, 523, 524,525/2, 526/2, 527/1, 527/2, 527/4, 527/5, 527/6, 527/8, 527/9, 527/10, 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/15, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 609, 610/1, 610/2, 614/1, 615 i 617 Katastarske opštine Smederevo, koje su povezane u poslovnu celinu, prostorno ograđenu i posebno označenu.
Izvor: Redakcija, 19.4.2012.

U PROŠLOJ GODINI DRŽAVI JE UPLAĆENO 730 MILIONA EVRA OD NAMETA KOJI PLAĆA PRIVREDA, A DA NISU POREZI, POKAZALA JE ANALIZA NACIONALNE ALIJANSE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ (NALED)

"Uplaćeni iznos je na nivou dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno oko 40 odsto direktnih stranih investicija u Srbiji u 2011. godini", rekao je na predstavljanju analize u Medija centru programski koordinator NALED-a Milan Simić.
Kako je naveo, izdvajanja za skrivene poreze po zaposlenom iznose 570 evra godišnje. Podaci o prihodima odnose se samo na 77 nameta koje je država evidentirala, što znači da podaci o uplaćenim nametima nisu potpuni.
"Od početka svetske ekonomske krize, beleži se trend povećanja neporeskih nameta", istakao je Simić, koji je naveo da je u 2011. prihod od neporeskih nameta povećan za 22 odsto u odnosu na 2009. godinu.
Predstavnik NALED-a istakao je da registar neporeskih nameta nije sveobuhvatan, pogotovo što se oni stalno menjaju. Studija se odnosi na naknade, takse, dozvole, licence i sva plaćanja firmi, bez obzira na to da li ih je uvela republička, lokalna ili pokrajinska vlast, sa izuzetkom poreza, penala i kazni.

Izvor: Bizlife, 19.4.2012.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ORGANIZOVALA KONFERENCIJU O FRANŠIZINGU, KOJI BI TREBALO DA BUDE ALAT ZA EKONOMSKO POVEZIVANJE SA ZEMLJAMA ORGANIZACIJE ZA CRNOMORSKU EKONOMSKI SARADNJU (BSEC)•

Crnomorska ekonomska saradnja je ustanovljena na Samitu šefova država i vlada jedanaest zemalja Crnomorskog regiona 25. juna 1992. godine na inicijativu Turske, u Istanbulu. BSEC danas ima 12 zemalja članica - Albanija, Azerbejdžan, Bugarska, Gruzija, Grčka, Jermenija, Moldavija, Rumunija, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina, a odredjen broj zemalja i drugih organizacija ima status posmatrača - Austrija, Belorusija, Hrvatska, Češka, Egipat, Francuska, Izrael, Italija, Poljska, Slovačka, Tunis i SAD. Osnovni cilj je podsticanje, unapredjivanje i razvijanje aktivnosti izmedju zemalja članica na stvaranju i unapredjenju povoljne ekonomske i političke klime za saradnju u regionu, pre svega, u oblasti privrede.
"Iako je PKS najmladja članica Poslovnog saveta BSEC, od aprila 2006. godine, već drugi put imamo zadovoljsrvo da predsedavamo ovom važnom regionalnom organizacijom. Naš program predsedavanja počeli smo od franšizinga, jer smatramo da je naša regionalna organizacija dobar spoj davalaca i primaoca franšize koje je potrebno povezati", rekao je Mihailo Vesović potpredsednik PKS otvarajući u nacionalnoj asocijaciji srpske privrede medjunarodnu konferenciju "Franšizing - alat za ekonomsko povezivanje BSEC regiona". On je istakao da aktivnosti koje je Privredna komora Srbije započela na uvodjenju kvalitetnog franšiznog poslovanja u našoj zemlji, predstavljaju jedan od ključnih aspekata bržeg ekonomskog razvoja srpske privrede i njenog uključivanja u svetske i evropske integrativne tokove. Aktivno delujući od 2007. godine, Centar za franšizing PKS je realizovao prepoznatljive korake za isticanje ključne uloge franšize u sistemu privrednih društava.
Franšizni koncept poslovanja pogodan je za razvoj malih i srednjih preduzeća, jer pruža sigurnost u poslovanju, posebno u vreme krize. Popularizacija franšizinga je bitan faktor za povećanje zaposlenosti u Srbiji, kao i za unapredjenje sigurnijeg preduzetništva. Franšizing daje mogućnost kompanijama da započnu sigurno poslovanje pod okriljem već afirmisanog brenda. Primalac franšize kupuje profitno proveren poslovni model, a davalac franšize širi poslovanje i prepoznatljivost brenda. Na konferenciji u Privrednoj komori Srbije je naglašeno da globalna ekonomska kriza nije uticala na ovaj način poslovanja, koji je najviše zastupljen u sektoru usluga, ali gotovo da nema delatnosti u kojoj se franšizing ne može primeniti.
Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, naglasila je da je medju prioritetima Vlade Srbije izgradnja modernog, konkurentnog tržišta, koje podrazumeva i unapredjenje franšizinga, što je posebno značajno za mala i srednja preduzeća. Franšizing nosi manji rizik na putu uspeha, a brojna istraživanja pokazuju da pokretanje poslovanja kroz sistem franšizinga u veoma malom broju slučajeva vodi ka neuspehu. Ona je rekla da potencijal za razvoj preduzetništva, a time i franšizinga, još nije dovoljno iskorišćen u našoj zemlji. "Osim problema nedostatka novčanih sredstava, kao i zakonske regulative, problem je i nedostatak adekvatnog znanja", zaključila je Ljiljana Stanković.
O značaju franšizinga, njegovoj profitabilnosti i razvoju, govorili su istaknuti eksperti iz regiona i sveta, medju kojima su i Ljiljana Kukec, predsednik Nacionalne franšizne asocijacije Hrvatske, Sotiris Janakakis iz Franšizne asocijacije Grčke, Svetlana Knyazeva, Franšizna asocijacija Rusije i Filip Vidović, predsednik Makedonske franšizne asocijacije. Svetlana Knuazeva je podvukla da je u Rusiji franšizing počeo da se razvija od 1996. godine i da je u proteklom periodu zabeležio rast od 95 procenata, a Ljiljana Kukec je najavila da se u Hrvatskoj tokom narednih pet godina očekuje njegova velika ekspanzija. I ostali stručnjaci iz ove oblasti su ukazali na prednosti sigurnog i uspešnog franšiznog poslovanja, koji se u svetu svakodnevno razvija i unapredjuje, što bi trebalo da postane praksa i u Srbiji
Marica Vidanović iz Centra za franšizing PKS navela je procene da u Srbiji ima 110 franšiznih brendova, od čega je četvrtina domaćih, zatim 1550 prodajnih mesta, dok je oko 18 500 radnika zaposleno u franšizi. Ovo je značajan poslovni dogadjaj za rast i razvoj već postojećih sistema poslovanja, čiji je cilj da motiviše mala i srednja preduzeća, ali i velike kompanije da uoče puteve za unapredjenje sigurnijeg preduzetništva i za podsticanje zapošljavanja na svim nivoima, ocenila je Marica Vidanović.
Osim dinamične razmene ideja, informacija i identifikovanja poslovnih mogućnosti, učesnicima konferencije pružena je jedinstvena mogućnost za transfer znanja, sa namerom stvaranja mreže novih franšizera, koji zadržavaju poslovnu samostalnost, ali posluju pod imenom poznatog i tržišno pozicioniranog privrednog subjekta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 19.4.2012.
PROPUSTI U VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA ODSEKA ZA LIČNA STANJA GRAĐANA, VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I IZBORNA PRAVA SAVSKI VENAC

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu - Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Savski venac povredila je pravo pripadnika nacionalne manjine da ostvari upis ličnog imena u matičnu knjigu i na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripada, a koje je garantovano pozitivnim pravnim propisima, utvrdio je Zaštitnik građana
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2012-02-07-14-03-33/2275-2012-04-19-11-15-28 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 19.4.2012.
MIŠLJENJE SA PREPORUKOM MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU RADI UJEDNAČAVANJA POSTUPANJA MATIČNIH SLUŽBI

Zaštitnik građana uputio je Mišljenje sa preporukom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu radi ujednačavanja postupanja matičnih službi u Republici Srbiji, obezbeđenja pravne sigurnosti građana, kao i dodatnog pojašnjenja postupka odlučivanja po zahtevu za upis ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine
Dokumenti: Mišljenje sa preporukom Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-11-11-34-45/2276-2012-04-19-11-26-33 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 19.4.2012.
OBAVEŠTENJE O POVLAČENJU MEDICINSKOG SREDSTVA SA TRŽIŠTA

Proizvođač Instrumentation Laboratory Co., 113 Hertwell Ave., Lexington, MA 02421, SAD, izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva: HemosIL VWF Activity - Model PN 0020004700, LOT: B01424, B11498, B11655, B11687 (Hematologija, koagulacioni faktori). Prisustvo velike količine humanih anti-goveđih antitela, u uzorku, dovodi do povećanja rezultata aktivnosti fon Vilebrandovog faktora, što ima za posledicu netačne rezultate. Razlog ove interferencije je prisustvo anti-goveđih antitela u reagensima navedenih lotova. Vrednosti dobijene uz ovu interferenciju su u okviru normalnih vrednosti za aktivnost ovog faktora, iako su niže. Ovo može značajno uticati na terapiju pacijenata.. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod HemosIL VWF Activity, proizvođača Instrumentation Laboratory Co., 113 Hertwell Ave., Lexington, MA 02421, SAD, izdala dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva pod br 04-214/07 od 01.03.2007. godine, sa rokom važenja do 29.09.2012. godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće Makler d.o.o., Beogradska 39/7, Beograd. Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva HemosIL VWF Activity - Hematologija, koagulacioni faktori.
Detaljnije: http://www.alims.gov.rs/cir/servisi/2.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 12.4.2012.
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU RASPISUJE KONKURS - SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM: • od 12. 4. do 26. 4. 2012 godine •

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM u ukupnom iznosu do 90.000.000,00 dinara
1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.
Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica - nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).
1.2. Adaptacija i rekonstrukcija etno kuća
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.
Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica - nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.
1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina
Finansiraju se: radovi na izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.
Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.
Tekst konkursa http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Konkurs_12_4_12.pdf (ONLINE)
Obrazac - SALAŠARSKI TURIZAM http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Obrazac_Salasi_RPG_12_4_12.pdf (ONLINE)
Obrazac - ETNO TURIZAM http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Obrazac_Etno_RPG_12_4_12.pdf (ONLINE)
Obrazac - ETNO TURIZAM (udruženje građana) http://www.psp.vojvodina.gov.rs/?q=node/79 (ONLINE)
Obrazac - VINSKI TURIZAM http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Obrazac_Vinski_pravna_12_4_12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, 12.4.2012.
MEDEL: U SRPSKOM PRAVOSUĐU SVE POBRKANO

Ovo nisu reforme kakve je htela Evropska unija, bila bi nam potrebna tri dana da nabrojimo sve što nije dobro urađeno, istakla Simon Gaborio, stručnjak Evropskog udruženja sudija i tužilaca
Stručnjaci Medela, Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode, saopštili su da su potreseni stanjem u srpskom pravosuđu posle reformi i ocenili da je taj proces obavljen mimo svih preporuka Saveta Evrope i Venecijanske komisije.
"Ovo nisu reforme kakve je htela Evropska unija. Srpski narod zaslužuje više i građani ne mogu da imaju poverenja u pravosudni sistem koji ne poštuje ni suštinska prava sudija i demokratskog društva. Bila bi nam potrebna tri dana da nabrojimo sve što nije dobro urađeno", rekla je juče Simon Gaborio, penzionisana predsednica Apelacionog suda u Parizu, koja je zajedno sa sudijom Hansom Ernestom Bočerom iz Nemačke obavila reviziju situacije u srpskom pravosuđu.
Ona je, kao jednu od zamerki na reformu, istakla činjenicu da je više od 800 sudija i 150 tužilaca opozvano sa svojih funkcija bez poštovanja njihovih prava.
Stručnjaci Medela ocenili su da je lustracija u pravosuđu bila legitimna, ali da je u Srbiji "sve pobrkano" i da je princip nezavisnosti sudstva pretvoren u mere zastrašivanja.
Izveštaj delegacije Medela poslužiće kao osnov za otkrivanje žarišnih mesta i predlaganje boljih sistemskih rešenja, pošto su otkriveni mnogobrojni propusti u reformi pravosuđa. O tome je bilo reči i u rezolucijama Saveta Evrope i Evropskog parlamenta. Taj izveštaj biće do kraja meseca dostavljen svim domaćim i evropskim institucijama. Stručnjaci Medela ističu da su spremni da učine sve što je potrebno da doprinesu prevazilaženju krize u srpskom pravosuđu. Oni sutokom boravka u Srbiji obavili više razgovora s državnim i međunarodnim zvaničnicima, kao i predstavnicima nevladinog sektora, na osnovu čega su, kako kažu, došli do jasne slike o neusklađenosti domaćeg pravosudnog sistema sa evropskim standardima.
Razgovarali su i s predsednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović, predsednikom ustavnog suda, ombudsmanom, predstavnicima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, predstavnicima saveta i Agencije za borbu protiv korupcije, državnim revizorom, dekanima i profesorima Pravnog fakulteta i Pravnog fakulteta "Union", sudijama, tužiocima i predstavnicima Sindikata pravosuđa, Advokatske komore i Udruženja novinara Srbije.
"Ministarka pravde nije nas primila. Ne znamo da li je to zato što nije imala vremena ili je htela da nešto sakrije od nas", navela je Simon Gaborio.
Ona je pomenula primer sudije Blagoja Jakšića, koji je bio član Visokog saveta sudstva, ističući da će Medel posebno obratiti pažnju na ispravnost i nepristrasnost vođenja krivičnog postupka protiv njega.
Sudija Gaborio se osvrnula i na slučaj člana Visokog saveta sudstva (VSS) koji je dao ostavku sa obrazloženjem da nisu poštovana pravila rada tog saveta. Taj sudija, obrazložila je Gaborio, vraćen je na daleko nižu sudijsku funkciju od one na kojoj je bio, što je jasan primer pritiska. Ona nije pomenula ime ovog bivšeg člana VSS, ali jasno je da je reč o Milimiru Lukiću, bivšem sudiji Specijalnog suda za organizovani kriminal.
Organizacija Medel osnovana je 1985. godine, rukovođena potrebom da se sudije i tužioci, osim o svom statusu, odrede i po drugim pojavama od opšteg društvenog značaja. Ova organizacija okuplja 21 udruženje iz 13 evropskih država.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika", 16.4.2012.
EU OČEKUJE REVIZIJU 24 PRIVATIZACIJE

Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije, pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer (Vincent Degert). U Rezoluciji Evropskog parlamenta vlast u Srbiji je pozvana da odmah preispitaju sporne privatizacije i prodaje firmi, a posebno su pomenuti Sartid, Jugoremedija, Mobtel, C market i ATP Vojvodina.
 "To je jedno od pitanja za koja se očekuje da budu rešena u okviru poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Istina je da su se privatizacije u Srbiji u prošlosti odvijale uz velike teškoće", rekao je Dežer Politici u izdanju od 16. aprila. Dežer je podsetio da je Agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija u Srbiji i istakao da je to visok stepen za postupke koji bi trebalo da se pažljivo obavljaju.
Rezolucijom Evropskog parlamenta zatražena je hitna revizija 24 slučaja spornih privatizacija i primera visoke korupcije i ta rezolucija nije obavezujuća, ali Evropska komisija koja je u junu prošle godine poslala dopis sa istim zahtevom "još čeka povratnu informaciju", piše Politika.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da su aktivni postupci vezani za te 24 privatizacije i da je Republičko tužilaštvo "kompletnom analizom" tih predmeta utvrdilo da "negde nije bilo predmeta krivičnog gonjenja, a da su neki procesi u toku, dok su neki počinioci već osudjeni". "Za EU je uvek daleko interesantnije da se borimo protiv aktuelnog kriminala i korupcije koja se danas dešava i da se borimo protiv ljudi koji dana imaju realnu političku moć, nego protiv ljudi u prošlosti", rekao je Homen.
Homen je naveo da se "postupci ne mogu voditi zbog nečijeg dopisa".
"Ne mogu sada da iznosim detalje u javnost, ali postoje određeni postupci koji se vode vezano za privatizacije tih preduzeća. Ti problemi počinju od 2000. godine, a problematične privatizacije završavaju se sa 2007. godinom", rekao je Homen.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 16.4.2012.
POVERENIK UPOZORAVA DA SE U IZBORNOJ KAMPANJI NEOVLAŠĆENO KORISTE DRŽAVNE BAZE PODATAKA

Tokom izbornih kampanja povećava se zloupotreba ličnih podataka građana, kaže poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Šabić je upozorio da političke stranke u izbornoj kampanji koriste državne baze podataka.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je upozorio da političke stranke u izbornoj kampanji koriste državne baze podataka. 
"Primeri upućivanja različitih cirkularnih stranačkih pisama, ukazuju na to da stranke koriste baze podataka koje su inače u posedu organa vlasti i koje su ustanovljene u sasvim druge svrhe", rekao je Šabić.

Šabić je rekao da je očigledno da se tokom izbornih kampanja povećava zloupotreba ličnih podataka građana.

"Nažalost, više je nego evidentno da naše političke stranke ispoljavaju visok stepen neodgovornosti prema pravima građana", rekao je Šabić.

Šabić je podsetio i na slučajeve zloupotrebe ličnih podataka građana tokom izbora za Nacionalne savete manjina, ali je ukazao da je niko zbog toga nije optužen i osuđen.

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI: Srbija bi ove godine trebalo da postane članica Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV)

"Članstvo zahteva dosta truda, nove regulative i pravilnike, ali će se sav taj trud isplatiti time što će Srbija ostvariti mnogo bolju poziciju na međunarodnom tržištu i privući nove strane investicije", kazao je savetnik za poljoprivredu Ambasade Holandije Adri de Ru, navodi se u saopštenju Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Predstavnica misije USAID u Srbiji Rebeka Krživda istakla je da će kada uzgajivači budu sigurni da su njihove sorte zaštićene i u Srbiji, srpski proizvođači imati pristup boljim sortama, za kojim vlada velika potražnja na globalnom tržištu.
"Srpski izvoznici će tada moći i da zahtevaju veće cene," dodala je ona.
Međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti, sa sedištem u Ženevi, trenutno broji 70 zemalja članica koje zajedno rade na unapređenju sistema zaštite novih biljnih sorti.
Cilj konferencije je bio da se učesnicima i široj javnosti približi značaj članstva u ovoj organizaciji, kao i da se objasni šta podrazumevaju prava biljnih oplemenjivača.
Tokom konferencije stručnjaci iz Švajcarske, Italije, Nemačke i Holandije bavili su se pitanjima sprovođenja sistema zaštite prava oplemenjivača iznoseći primere iz prakse iz svojih zemalja.
Srbija je usvojila Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 88/2011 - prim. red.) 2009. godine, u koji su ugrađeni principi Konvencije o zaštiti novih biljnih sorti i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine Svetske trgovinske organizacije. Donošenje i primena ovog zakona, preduslov su za članstvo Srbije u UPOV-u.
Konferenciju su organizovali Agrobiznis projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Ambasadom Kraljevine Holandije i GIZ.

Izvor: Vebsajt Radio televizije Vojvodine, 19.4.2012.
STUDENTI PRIVATNIH FAKULTETA NEĆE MOĆI DA KONKURIŠU ZA MESTO U DOMU I ISHRANU U STUDENTSKIM MENZAMA, KAKO JE PRVOBITNO BILO PREDVIĐENO STRATEGIJOM OBRAZOVANJA

Studenti privatnih fakulteta neće moći da konkurišu za mesto u domu i ishranu u studentskim menzama, kako je prvobitno bilo predviđeno strategijom obrazovanja, saopšteno je na Senatu Beogradskog univerziteta.
Izbacivanje ove stavke usledilo je posle pritiska državnih univerziteta kako studenti privatnih fakulteta ne bi bili favorizovani zbog bolje prolaznosti.
 
Državni univerziteti i dalje nisu zadovoljni delom strategije koji se odnosi na finansiranje fakulteta jer je predviđeno uvođenje kategorije sufinansirajućih studenata na državnim i privatnim neprofitnim fakultetima, kojima bi država jednim delom finansirala školovanje.
 
- Ostavljen je veliki prostor za zloupotrebe jer se privatni fakulteti koji su osnovani da zarađuju veoma lako mogu preregistrovati u neprofitne. Državni fakulteti jedna sastavljaju kraj s krajem - kaže prof. dr Nevenka Žarkić-Joksimović, prorektor za finansije BU. Članovi Senata i Saveta BU zatražili su da se u celosti odbaci deo Strategije koji se odnosi na finansiranje fakulteta. Isto će tražiti i Novosadski,
Prof. Branko Medojević sa Ekonomskog fakulteta kaže da su u radnoj grupi koja je bila zadužena za finansiranje visokog obrazovanja bili predstavnici državnih i privatnih univerziteta i da je bilo ogromnih pritisaka da privatni uđu na budžet. On kaže da ne zna nijednu zemlju u Evropi gde privatne fakultete finansira država, osim Crne Gore. Prof. Dragan Domazet, koordinator tima koji je radio deo strategije o visokom obrazovanju, dao je ostavku.

- Zalagao sam se za vaučer sistem, odnosno da studenti po završenoj srednjoj školi dobiju određenu sumu novca sa kojom idu na državni ili privatni fakultet koji oni odaberu - kaže prof. Domazet, inače vlasnik privatnog Univerziteta „Metropolitan“.
Slavica Tuvić, Blic

OGROMNI PARAFISKALNI NAMETI OPTEREĆUJU PRIVREDU

Tanjug
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) predstaviće danas novu studiju o parafiskalnim nametima, koja je prepoznala više od 370 državnih taksi, naknada i drugih nameta koja preduzeća moraju da plate - a da pritom zauzvrat dobiju malo ili čak ne dobiju ništa.
Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pokazuje da parafiskalni nameti predstavljaju veliko opterećenje za firme i privredu ukupno koštaju više od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije - odnosno najmanje 730 miliona evra - svake godine, saopštio je USAID.
Oko 96 odsto privrednika obuhvaćenih Anketom preduzeća koju je BEP sproveo 2011. navelo je da parafiskalna opterećenja negativno utiču na njihove firme. Projekat je u prethodnom periodu izradio popis parafiskalnih nameta u Srbiji sa ciljem da oni budu pojednostavljeni ili ukinuti.
O studiji će biti održana panel diskusija u Medija centru, u organizaciji BEP-a i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

U diskusiji će učestvovati direktor BEP-a Džo Lauter, Milan Simić iz NALED-a, Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta, Amalija Pavić iz Američke privredne komore, Branko Radulović iz Balkanskog centra za regulatornu reformu, Dušan Vasiljević iz BEP-a i Darko Vukobratović iz firme "Kontango".
POKRENUTI PITANJE REVIZIJE PRIVATIZACIJA

Tanjug
Igor Mirović  je na konferenciji za novinare rekao da će jedan od ključnih zadataka biti da se u okviru Skupštine Vojvodine formira stručna, profesionalna i nezavisna komisija koja će imati zadatak da izvrši analizu i reviziju privatizacija u pokrajini.
"Zvanični podaci govore da je skoro svako treće preduzeće, koje je bilo u procesu privatizacije, danas u statusu preduzeća koje je doživelo šok i da su njihovi bilansi svedeni gotovo na nulu", rekao je Mirović.
Osnivanjem pomenute komisije, stvoriće se uslovi za donošenje mera kojima će se pokušati revitalizacija kolektiva koji su uništeni u procesu privatizacije.
"Najgore stanje je u poljoprivredi koja je u poslednjih 30, 40 godina bila nosilac ekonomskog razvoja Vojvodine", istakao je Mirović, dodajući da je potencijal poljoprivrednih preduzeća danas smanjen za 40 odsto u odnosu na potencijal koji su imala krajem 80-tih godina prošlog veka.

Na novinarsko pitanje da li će se ta komisija baviti i privatizacijom Naftne industrije Srbije, Mirović je odgovorio da je privatizacija NIS- a urađena u skladu sa državnim sporazumom Srbije i Rusije i da ima dugoročni razvojni karakter.
EVROPSKA KOMISIJA JE OCENILA KAO "PRILIČNO OPTIMISTIČKI" MAKROEKONOMSKI PLAN SRPSKE VLADE, KOJI PREDVIĐA RAST BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA OD 2,8 GODIŠNJE U RAZDOBLJU 2012-2014

U najnovijoj ekonomskoj analizi EK je navedeno da vlada u Beogradu predviđa da će budžetski deficit biti smanjen za 1,7 odsto i u 2014. biti sveden na 2,9 posto BDP-a.
Evropska komisija (EK) je ocenila kao "prilično optimistički" makroekonomski plan srpske vlade, koji predviđa rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 2,8 godišnje u razdoblju 2012-2014, ali Komisija u Briselu nije dala nikakvo sopstveno predviđanje rasta BDP Srbije
Takođe je ukazano na to da je u februaru odlučeno da se odloži analiza programa utanačenog između Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) zbog odstupanja od dogovorenog budžeta za tekuću godinu.
Kao bitan događaj, EK podvlači odobravanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u EU, ističe da je rast BDP-a, uprkos posustajanju od polovine prošle godine u 2011. dostigao 1,6 odsto, u odnosu na jedan postotak u 2010.
EK ističe da je višak finansijskog bilansa bio 40 odsto, dok su direktne strane investicije u 2011. udvostručene i premašile milijardu i 800 miliona evra.
Devizne rezerve NBS su porasle na 12 milijardi evra, što je dovoljno da se pokrije desetomesečni uvoz.
Spoljni dug Srbije je stabilizovan na oko 24 milijarde evra, što je oko 75 odsto BDP-a.
Doprinos izvoza rastu srpskog BDP-a je bio u padu, dok je uvoz porastao zbog nabavki poluproizvoda i kapitalnih dobara s ciljem da se podstaknu investicije.
Evropska komisija primećuje da je u ovoj godini došlo do pada industrijske proizvodnje, da su bruto plate porasle za 11,1 odsto godišnje u 2011, delimično zbog vraćanja indeksacije u javnom sektoru, a navodi da je pritisak na porast plata uočen i u ovoj godini.
Deficit platnog bilansa je povećan zbog porasta uvoza i smanjenja izvoza i dostigao je 9,5 odsto BDP u prošloj godini.

Zahvaljujući padu cena hrane i privatne potrošnje, kao i ograničenom uplivu od države nadziranih cena, inflacija u Srbiji je u februaru ove godine pala na 4,9 odsto godišnje, ali je u 2011. bila 11,2 odsto.
FORUM USPEŠNIH ŽENA U OBLASTI TURISTIČKE INDUSTRIJE: • 10. maj 2012. godine •

U organizaciji Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda 10. maja 2012. godine će se održati "FORUM USPEŠNIH ŽENA U OBLASTI TURISTIČKE INDUSTRIJE, koji će okupiti žene lidere turističke industrije iz oblasti hotelijerstva, turističkih agencija, restoraterstva, novinsko-izdavačke i srodnih industrija, kao i predstavnike udruženja žena i zvaničnih institucija iz Srbije, i zemalja iz regiona. Aktivnu ulogu u radu Foruma preuzeće i Udruženje "Klub prvih žena", Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije, preduzetnice sa teritorije rubnih zona Beograda i širom Srbije.
Rok za prijavu je utorak, 24.04.2012. godine. Za više informacija, kontakt osoba: Sanja Jakovljević, tel 2641 355 lokali 192 i 129, e mail adresa: turizam@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 19.4.2012.
PRODATO 46,80 ODSTO EMISIJE: • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 19.4.2012. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 19. aprila 2012. godine, prodato je 280.820 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.808.200.000,00 dinara. To predstavlja 46,80 odsto obima emisije.
Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10,48 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 18. oktobra 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 19.4.2012.
KONFERENCIJA "INTERNET DIJALOG SRBIJE": Neophodno je regulisati pitanja bezbednosti, sajber kriminala i pitanje zloupotrebe privatnih podataka na internetu

Upravljanje internetom je veliki izazov i zato je neophodno uspostaviti balans između svih zainteresovanih strana, odnosno građana, države i internet industrije, rekla je danas državna sekretarka za digitalnu agendu Jasna Matić.
Pitanje upravljanja internetom je u centru pažnje radnih grupa širom sveta.Dok jedni smatraju da je pristup svim sadržajima na mreži njihovo pravo, drugi teže zaštiti svih informacija, rekla je Matić novinarima, nakon konferencije "Internet dijalog Srbije".
 "Broj zainteresovanih strana za regulisanje pitanja upravljanja internetom se povećava zbog činjenice da je on dostupan gotovo polovini čovecanstva. Zemlje i vlade zainteresovane su da učestvuju u ovom procesu, ne samo na nivou sopstvene zemlje, nego i na globalnom planu, jer su ekonomske i društvene posledice interneta ogromne", kazala je Matićeva.
Kada je reč o Srbiji internet industrija nije toliko jaka i zbog toga nije bilo agresivne, ni aktivne kontrole interneta, kazala je Matić i dodala da su se rukovodili devizom, da ono što ne pravi problem ne treba kontrolisati i ne treba njime upravljati, ali će ovo svake godine biti sve veća tema.
Ona je istakla da nije sprono regulisanje pitanja bezbednosti sajber kriminala, koji postaje sve rašireniji i pitanje zloupotrebe privatnih podataka, dodavši da su to teme o kojima mora da se vodi računa. Matić je navela da je veliko pitanje šta je nacionalni suverenitet i da li treba da se ograniče informacije na internetu.
Ona je predočila da se u poslednje četiri godine u Srbiji podigao kvalitet pristupa internetu i da građani mogu da prate dinamiku u svakom segmentu.
Matićeva je dodala da su mobilne platforme postale glavni pristup informacijama, naglasivši da je potrebno sve više lokalnih sadržaja na jeziku zemlje u kojoj se nalaze, kako bi se građani zainteresovali za korišćenje interneta.

Izvor: Tanjug, 19.4.2012.
POVEĆANJE PENZIJA I PLATA U JAVNOM SEKTORU

Oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji dobiće u maju povišicu aprilske penzije od 3,46 odsto ili u proseku oko 828 dinara, a zaposleni u javnom sektoru dobiće procentualno isto povećanje plata, rečeno je danas Tanjugu u kabinetu potpredsednika vlade Jovana Karkobabića.
Sve penzionere u ovoj godini očekuje još jedno oktobarsko usklađivanje penzija.
Povećanje iznosa aprilskog čeka za penzionere rezultat je zbira rasta potrošačkih cena iz proteklih šest meseci (od oktobra 2011. do marta 2012.) koji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosio 2,67 procentnih poena i 50 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) iz 2011. godine koji je iznosio 1,58 odsto. To znači da se za obračun povećanja aprilskih penzija uzima 0,79 odsto, kao polovina rasta BDP-a u prošloj godini.
Ovo povećanje, kao i sva prethodna, ulaze trajno u osnovicu penzije svih penzionera.
Od kraja 2008. godine penzije su (od vanrednog do redovnih usklađivanja) uvećane za oko 25 odsto. Prosečna februarska penzija u Srbiji bila je 23.690 dinara, tako da će aprilski ček biti u proseku veći za 828 dinara, tako da će nova prosečna penzija ubuduće iznositi 24.518 dinara.
Prosečna vojna penzija, koja je isplaćena u februaru, iznosi 42.206 dinara, a uz najavljeno povećanje aprilskog čeka od 3,46 odsto (1460 dinara), vojni osiguranici će u maju proseku primiti po 43.666 dinara.

Izvor: Tanjug, 18.4.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE ISPORUKE DOBARA KAO NAKNADE U NATURI ZA PRUŽENE USLUGE FIZIČKIM LICIMA - Zakon o fiskalnim kasama: član 5
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PROMETA USLUGE ŠTAMPE DRUGIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRILIKOM PRUŽANJA TURISTIČKIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
Aktuelna sudska praksa

 • Ustavni sud: ODREĐIVANJE NAČINA OTKLANJANJA POSLEDICA KOJE SU NASTALE USLED PRIMENE ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE ODLUKOM USTAVNOG SUDA UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: ODREĐIVANJE NAČINA OTKLANJANJA POSLEDICA KOJE SU NASTALE USLED PRIMENE ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE ODLUKOM USTAVNOG SUDA UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Privredni apelacioni sud: BITNA ZABLUDA KAO RAZLOG ZA PONIŠTAJ UGOVORA U PRIVREDI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 18 i 61
 • Privredni apelacioni sud: JAVNO SAOPŠTAVANJE FONOGRAMA I NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE PRAVA PROIZVOĐAČA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 121, 124 i 125
 • Privredni apelacioni sud: KAMATA NA KAPITALIZIRANU RENTU - Zakon o obligacionim odnosima: član 188 stav 4 i član 189 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: ODNOS DUŽNIKA I PREUZIMAOCA DUGA POSLE ISPUNJENJA OBAVEZE POVERIOCU - Zakon o obligacionim odnosima: član 299
 • Privredni apelacioni sud: POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA U SLUČAJU ISPRAVKE REŠENJA O OTVARANJU POSTUPKA STEČAJA - Zakon o stečaju: član 117
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNOPRAVNA PRIRODA PUNOMOĆJA - Zakon o parničnom postupku: član 91 stav 2 i član 102
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE OSPORENOG NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU - Zakon o parničnom postupku: član 204
 • Privredni apelacioni sud: ZELENAŠKI UGOVOR - Zakon o obligacionim odnosima: član 141
Likvidacije:

U periodu od 9. do 12. aprila 2012. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

206403

HYDROPROJECT-ENERGO

Novi Sad - grad

12.04.2012

90

206374

SWEXEL

Novi Sad - grad

12.04.2012

90

206360

SRB KOMERC

Kikinda

12.04.2012

90

206348

PERKOVIĆ

Vrnjačka Banja

12.04.2012

90

206341

PUTON

Loznica

12.04.2012

90

206337

TANIMPORT

Beograd-Novi Beograd

12.04.2012

90

206334

PRO ARA

Beograd-Vračar

12.04.2012

90

206319

PVC MLADENOVIĆ

Beograd-Čukarica

12.04.2012

90

206313

EUROTRGOVINA

Čačak

12.04.2012

90

206289

BINIP INŽENJERING

Beograd-Vračar

11.04.2012

90

206280

ELMI

Loznica

11.04.2012

90

206271

GLOBAL COMMUNICATION

Kragujevac-grad

11.04.2012

90

206264

LAKORD TRADE

Stara Pazova

11.04.2012

90

206257

PROMETEUS

Kikinda

11.04.2012

90

206251

JANAUTO

Novi Sad - grad

11.04.2012

90

206247

CLEAN-FAST

Novi Sad - grad

11.04.2012

90

206242

ANGIRKO

Beograd-Savski Venac

11.04.2012

90

206244

BIRO CENTAR PEŠIĆ

Niš - Mediana

11.04.2012

90

206235

PLEJADE 9496

Beograd-Stari Grad

11.04.2012

90

206225

MEHANOKOP

Šabac

11.04.2012

90

206208

STRELAC

Beograd-Novi Beograd

11.04.2012

90

206186

SUNČEV SJAJ

Alibunar

11.04.2012

90

206168

AKI & SOFI

Smederevo

10.04.2012

90

206158

YUGOLOT

Beograd-Novi Beograd

10.04.2012

90

206130

PROXY MEDIA

Beograd-Zvezdara

10.04.2012

90

206128

KOPAONIK-ALFA

Sombor

10.04.2012

90

206122

OSG SISTEM

Beograd-Novi Beograd

10.04.2012

90

206124

OSKAR I PRINCEZA

Beograd-Zvezdara

10.04.2012

120

206117

VBN INTERNATIONAL

Beograd (grad)

10.04.2012

90

206110

ESTATE PROPERTIES

Beograd-Vračar

10.04.2012

90

206100

DTEK CONSULTING

Beograd-Zemun

10.04.2012

90

206097

Beograd-Čukarica

10.04.2012

90

206091

ORBIS-OIL

Beograd-Novi Beograd

10.04.2012

90

206082

USPEH KNJIGA

Beograd-Novi Beograd

10.04.2012

90

206079

BAČKO

Bačka Palanka

10.04.2012

90

206076

BJS

Beograd-Voždovac

10.04.2012

90

206072

ARCHICON

Beograd (grad)

10.04.2012

90

206070

AKVAMARK

Beograd-Stari Grad

10.04.2012

90

206066

INTER-KONTO

Valjevo

10.04.2012

90

206053

DVA GROŠA

Pančevo

09.04.2012

90

206049

BOKAN

Kikinda

09.04.2012

90

206043

SANID-ŠPED

Vranje

09.04.2012

90

206036

MYSTICUS AMO

Beograd (grad)

09.04.2012

90

206033

ELADA ROSTEN COMPANY

Pančevo

09.04.2012

90

206020

KULTURA PLUS

Beograd-Novi Beograd

09.04.2012

90

206014

EURO SUMAR INVEST

Beograd-Novi Beograd

09.04.2012

90

206010

RASTIKOM

Sombor

09.04.2012

90

206001

DOKSAT

Beograd-Zvezdara

09.04.2012

90

205996

CLIN MED

Valjevo

09.04.2012

90

205998

DAILIU

Novi Sad - grad

09.04.2012

90

205990

UNIT LOGISTICS

Beograd-Voždovac

09.04.2012

90

205983

MASTER COMPANY

Novi Sad - grad

09.04.2012

90

Stečajevi:

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 18.4.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o

 

5. St. broj 2142/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1083263?code=
CEB58869C723980184A98F4C98CAF449876CD775

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1425

 

Privredni sud u Beogradu, broj predmeta 5. St. 2142/2011 u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o - u stečaju iz Beograda, Žarkovačka 2d. Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, za 23. aprila 2012. godine u 12 časova. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik. Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Kumikum DOO Beograd

20138211

2. St. broj 2355/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1092598?code=
2096616257DA7DF01D42EC1D8FC5B209812AEC04

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2512

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom preduzećem Kumikum DOO Beograd, doneo je van ročišta dana 30. mart 2012. god.
REŠENJE
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad preduzećem Kumikum DOO Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57 JMB 20138211, PIB 104282743, za dan 14. maj 2012. god. u 9,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Autosrbija a.d. Mladenovac

07015186

9. St. broj 2950/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1018792?code=
7E12B96E86E2D0F1A492E3144D4A043B5EEC0962

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2890

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AUTOSRBIJA.shtml/seo=/companyid=204

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 2950/2011 od 2. aprila 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Autosrbija a.d. Mladenovac, Savića Mlin broj 6. (mat. br. 07015186, PIB 102008581).
II Imenovan je za stečajnog upravnika Željko Pešut iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine skupština poverilaca saziva se za prvo poverilačko ročište.
VI Ispitno ročište određuje se za 25. jun 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija

20521384

50. St-32/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2689803?code=
5FEAA4955937B41554EB1F170FBD9A474E07400E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2922

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-32/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija, Beograd, Jove Ilića 16, matični broj 20521384 PIB 106028527.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maj 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"FFIS" d.o.o.

 

22 St. broj 3059/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1029709?code=
FC0720956F2E1DE069470BD1E4B1E12A09D03DD5

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=884

 

Pozivaju se poverioci koji su podneli prijave potraživanja u postupku stečaja nad "FFIS" d.o.o., Beograd u stečaju, Ratarski put 8a, broj predmeta 22-St. 3059/2010 da prisustvuju dopunskom ročištu za ispitivanje potraživanja koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, 8. 5. 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 207, drugi sprat.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Caričin grad - Visokogradnja"

17077848

23. St. broj 384/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1054114?code=
6F23FB3A584FE209B70A8E37A0CE8B11130BCC56

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2866

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 384/2011 od 29. marta 2012. godine, otvorio je postupak stečaja nad "Caričin grad - Visokogradnja", privredno društvo za građevinski inženjering, promet i usluge, d.o.o. Beograd, Jugoslovenska 2/13, matični broj 17077848, PIB 101012652, po prijemu obaveštenja Narodne banke Srbije - prinudna naplata.
II - Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđe Zečević iz Beograda.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište određuje se za 11. septembar 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII - Određuje se prvo poverilačko ročište za 8. maj 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko te ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca istovremeno kada i prvo poverilačko ročište.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu suda 30. marta 2012. godine i naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Republike Srbije da izvrši upis zabeležbe o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Velefarm-VFB d.o.o.

20481862

50. St. broj 269/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2476679?code=
1885012B22DB21DB7328BFFE6FA23626DB727A72

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2880

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 269/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Velefarm-VFB d.o.o. za promet lekovima i drugim medicinskim proizvodima, Beograd, Vojvode Stepe broj 414-A, matični broj: 20481862, PIB: 105903852.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Ivan Stanković iz Beograda, Gorenjska 15.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maja 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o.

17148222

1. St. broj 2976/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1043030?code=
1AD2721051E140E1010DBC2EB0AB4505D6E7A401

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2371

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 1. St. - 2976/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o. iz Beograda, Stanka Opsenice 8, matični broj: 17148222, PIB: 101018180.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište na kome će se razmatrati prijave potraživanja sledećih stečajnih poverilaca koji su naknadno prijavili potraživanja i čije prijave nisu razmatrane na ispitnom ročištu održanom 16. marta 2012. godine: Poreska uprava - Filijala Čukarice, "Projan" d.o.o. iz Beograda, Livnica "Eutektikum", d.o.o. iz Beograda, "WBS Elektro" d.o.o. iz Beograda, "Hemoterm smart solutions" d.o.o. iz Beograda, Željko Josipović iz Beograda, Zanatska radnja "Vodice" iz Sopota.
Dopunsko ispitno ročište održaće se 26. aprila 2012. godine, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici broj 220 sa početkom u 9,45 časova.
Ovaj oglas biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, i u "Službenom glasniku RS", a obaveštenje o održavanju ročišta stečajni upravnik će dostaviti pismenim putem svim poveriocima čije se prijave potraživanja razmatraju na dopunskom ispitnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"M.B.R." d.o.o.

17250086

20. St. broj 3321/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022352?code=
853EA7D5D42979BBEA383B4C9C30A9115C15113A

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Vesna Debetić-Trogrlić kao stečajni sudija, odlučujući o predlogu predlagača, dužnika "M.B.R." d.o.o. iz Mladenovca, (varoš) ul. Vlaško polje b.b., matični broj 17250086, PIB 101281447, dana 20. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
I - Otkazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred ovim sudom za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.
II - Zakazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred Sudom za 3. april 2012. godine sa početkom u 10,15 časova u sudnici 229 na drugom spratu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/2011

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati dana 14. maj 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
III. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda dana 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o.

6869386

St. broj 237/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022727?code=
A3C8F056121DC87A07423CFD64924887868BD179

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2892

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je rešenje St. broj 237/11 dana 3. aprila 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o., Boljevac, Kralja Aleksandra 16, MB 6869386, PIB 100658237, na predlog dužnika, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Miletić Ranko, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 10. maj 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. avgust 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o.

 

St. broj 220/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1024734?code=
8764FA2F047719A727DBC78F8FC730CC901B07AA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2588

 

Ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 220/2011 od 28. decembra 2011. godine za dan 4. maj 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu, soba broj 58/1 se otkazuje.
ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o., u stečaju Torak zakazuje se za dan 21. jun 2012. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu, Kej drugog oktobra 1, u sobi broj 68/1.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Nemrak" d.o.o.

20128208

1. St. broj 450/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1093321?code=
D3FD63DE5AFF35ECD0E64F186F50ED0B6390A519

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. 450/11 od 30. marta 2012. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Nemrak" d.o.o., Vrnjačka Banja, Štulac, mat. br. 20128208, PIB 104363641.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva tel. 064/157-0212.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 3. septembar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 14. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren dana 30. marta 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 30. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja "Službenom glasniku RS" privrednom apelacionom sudu Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Knežević" KD Kraljevo

 

4. St. 436/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1074185?code=
E062DC3EDFF659360976A49A7DCE2B533A889749

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Knežević" KD Kraljevo, St. 436/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Kolektiv" ZZ Kraljevo

 

4. St. 295/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kolektiv" ZZ Kraljevo, St. broj 295/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Agroprom" d.o.o. Konarevo

 

4. St. 93/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1075101?code=
77F9236D48B7DEEAC5B7EDBE389D65614EAE2AA4

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Agroprom" d.o.o. Konarevo, Kraljevo, St. 93/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Palata" d.o.o. Metikoši

 

4. St. broj 182/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Palata" d.o.o. Metikoši, Kraljevo, St. broj 182/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin

17472798

3. St. broj 26/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1066155?code=
5C4035C9D8D92F3801C3B3C268474ED7F06FF3EF

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2888

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje stečajnog postupka prema Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, na ročištu održanom dana 29. marta 2012. godine, doneo je: rešenje.
I Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, PIB 102724106, matični broj 17472798, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svoj bor 130.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnoj masi.
V Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 10. juli 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 16, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu, soba broj 16.
VI Stečajni postupak je otvoren 29. marta 2012. godine, a rešenje i oglas istaknuti su na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

EMS d.o.o. Kruševac

 

5. St. broj 480/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1204370?code=
AF33549C2A68D5AFE5E38246ADA980D55E9AA4F6

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2122

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 480/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom EMS d.o.o. Kruševac, Bulevar Nikole Pašića 20/25.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Nikos d.o.o.

 

5. St. broj 401/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1021230?code=
E6891B35AB171A9953CC4E44D23C98B75931C025

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2123

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 401/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nikos d.o.o. iz Kruševca, Kajmakčalanska 8.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Agro Total" d.o.o. Rača

20483768

3. St. 11/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2489483?code=
52EE2CAAD744C6058EE53C68E6A72D99AC56D9AD

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2870

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 11/2012 od 29. marta 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175. Usvaja se predlog poverioca ,"VB LEASING" d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12, pa se otvara stečajni postupak prema stečajnom dužniku "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175, jer je utvrđena ispunjenost stečajnog razloga-trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Mihailo Marković iz Kragujevca, broj licence 155-0350. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 25. juna 2012. godine u 13,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 18.05.2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535, i na njemu će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i proceni stečajnog upravnika da li postoji mogućnost reorganizacije stečajnog dužnika. Za ovo ročište se saziva i sednica skupštine poverilaca, na kojoj će se izvršiti izbor predsednika skupštine poverilaca i članova odbora poverilaca, ukoliko se skupština poverilaca ne formira pre prvog poverilačkog ročišta. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. marta 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji RS. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje"

07301383

3. St. broj 412/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/3047755?code=
BA26CB072EA563482DB2B7EC8E6430DFD407A9D3

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AGROINDUSTRIJSKI+KOMBINAT+VRANJE+
-+u+likvidaciji.shtml/seo=/companyid=14568

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača za Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja, dana 23. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 23. avgust 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. maj 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 23. marta 2012. godine i Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda 23. marta 2012.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja.
Nalaže se zastupniku stečajnog dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 23. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Radijator"

 

2. St. broj 93/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1020392?code=
7441CC909D3703D29ADD156B5F1CB9F34C5048F1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1657

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Radijator" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, 30. marta 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "Salon knjiga"

20064790

2. St. broj 748/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082499?code=
B430DB15684F6A88B232C29321E90B4AAF94FD7E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2814

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Momir Tasić, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Salon knjiga" iz Niša, doneo je, dana 07. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Salon knjiga" iz Niša, Supovačka 6, matični broj: 20064790, PIB: 103977511.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dragan Paunković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 12. aprila 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 12. juna 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 07. marta 2012. godine i istog dana je Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

AD "Suko"

 

2 St. broj 86/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1099884?code=
D22567A29F6FC15E6AAC290CFA2D4B7C6C10A54A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1362

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
SUKO.shtml/seo=/companyid=169

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Suko" u stečaju iz Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine,
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS."

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Ero-fruit d.o.o.

06599494

1. St. broj 735/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1035070?code=
5968B0FFB517528547714B1E47BF6DCAD12602C9

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije od 14. februara 2012. godine, za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., doneo je, 28. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., matični broj 06599494, PIB 100992689.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dušanka Ćetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana, pod pretnjom prekluzije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 11. maja 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano dana 31. avgusta 2012. godine u sudnici 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7 a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 28. marta 2012. godine i tog dana je rešenje otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Zlatnik"

 

1. St. broj 336/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1068850?code=
AF69880CD811D3D239195B84DB6DBD2D374F89EB

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2517

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u stečajnom postupku stečajnog dužnika DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o Zahtevu stečajnog upravnika od 30. marta 2012. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca za dan 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Kolos"

869375

5. St. broj 17/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1072946?code=
B02206140863C3954E73538AFF0D8B39D5807A5E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2924

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Kolos" iz Glogonja, Lava Tolstoja 46, matični broj: 869375, PIB: 101061597, da je rešenjem stečajnog sudije St. 17/2012 do 2. aprila 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novačnim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gligorić Miroslav iz Pančeva, Ivana Milutinovića 2.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. septembra 2012. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 15. maja 2012. godine, u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 15. maj 2012. godine u 9,00 časova, kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja, za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Sankom" Ortačko društvo za trgovinu

 

4. St. broj 467/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1057990?code=
4D1D94129D1EEBD0704999A5BC50BE25813EC48E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2569

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju doneo je dana 29. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
Ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju zakazuje se za 24. april 2012. god. u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Plavex"

20260807

2. St. broj 413/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1209800?code=
31A165FBB602573823A3D268E47B7CD0306A860A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2183

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925 , donosi dana 30. marta 2012. godine, nakon održanog završnog ročišta , u prisustvu stečajnog upravnika i punomoćnika predlagača OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, Jelene Marković, sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika.
Nalaže se stečajnom upravniku da razlučnom poveriocu OTP banka Srbije a.d. Novi Sad preda u svojinu pokretne stvari - 5 mašina za pletenje na kojima razlučni poverilac ima upisano razlučno pravo.
Utvrđuje se da stečajni dužnik nema imovine pa se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da po pravnosnažnosti rešenja briše stečajnog dužnika iz registra Agencije za privredne registre .
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, putem ovog suda.
Izvod iz rešenja St. 413/2011 od 30. marta 2102. godine.
Stečajni sudija: Katica Popović, s.r.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Komital trade" d.o.o. eksport-import

08368988

St. broj 9/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 9/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Šiljegović Radovana, magistra ekonomije iz Subotice postupku stečaja nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 u celosti.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 261.211,13 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Dermik" d.o.o.

08386412

St. broj 42/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1089787?code=
30CC51AE6B799C6FC3F750D90CB0063DD694B65D

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2876

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. mart 2012. godine rešenjem St. broj 42/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412, na osnovu predloga podnetog dana 3. februar 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juli 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. mart 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Zlatno zrno" d.o.o.

08393249

St. broj 323/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1052586?code=
374DCED03C2675B2B54E6B64CAE5E516DE4EEDC1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2872

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 323/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249, na osnovu predloga podnetog dana 3. avgusta 2011. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. jun 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Mikassa" d.o.o. - eksport-import

8285926

St. broj 24/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1041960?code=
7ACFCBF719A0B169AA4F75291133A370C0281F8A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2874

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport- import Subotica, Banijska 58. - matični broj 8285926, na osnovu predloga podnetog dana 5. januara 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Soldo Radoslav iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport-import Subotica, Banijska 58. - matični broj 08285926 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. 5. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Euro-Color" d.o.o.

08650357

St. broj 91/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1051960?code=
6CD898E746D96CC27252A490CB2BF616EF789377

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2875

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 91/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3. - matični broj 08650357, na osnovu predloga podnetog dana 3. februara 2012. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3, - matični broj 08650357 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 9,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maja 2012. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Every day" d.o.o.

08501348

St. broj 24/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1104171?code=
AF7EC266BF4A2CA9F04B9027C770504DDC721750

 

 

Privredni sud u Subotici, je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Miščević Milana, dipl. ecc. iz Subotice u postupku stečaja nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 u celosti.
zaključuje se stečajni postupak nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića br. 21., matični broj 08501348.
utvrđuje se da stečajni dužnik "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 257.208,19 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službeni glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o.

17500104

2. St. broj 192/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1063959?code=
ABC158C2AA14F34561674BD7188C0461E5D5E930

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 192/2011 od 27. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o., u stečaju, Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, za 26. april 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kome će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 27. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc"

07389914

2. St. broj 71/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082464?code=
67D78BB7746D06ECAD6B64AE7FB7552575759FAA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1483

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 71/2011 od 26. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc", u stečaju, Čačak, Kneza Miloša 35, MB 07389914 za dan 26. april 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kom će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu narade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaj za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 26. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

Stečajevi:

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email:


OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.