Vesti - 17.08.2011

 • U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA . . . dalje

 • GOTOV NACRT ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI . . . dalje

 • ORGANIZACIJA IAB TRAŽI DA ICANN ODUSTANE OD UVOĐENJA KOMERCIJALNIH TLD • Rec je o domenima najvišeg nivoa (TLD) koji su do sada bili rezervisani i odobravani samo za države . . . dalje

 • POVECANJE PENZIJA I PLATA U JAVNOM SEKTORU U OKTOBRU . . . dalje

 • ZAVRŠEN PROCES PREREGISTRACIJE I UPISA SVIH POSTOJECIH UDRUŽENJA GRAĐANA U JEDINSTVENI ELEKTRONSKI REGISTAR UDRUŽENJA . . . dalje

 • ODRŽAN SASTANAK POVODOM PILOT PROJEKTA "EKOLOŠKE MREŽE NA OBALI REKE TISE" . . . dalje

 • IZMENAMA ZAKONA O REPUBLICKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA IZMENJENA VISINA TAKSE ZA POLAGANJE STRUCNIH ISPITA . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:

 • AGENCIJA ZA KREDITNE REJTINGE "FIC" SAOPŠTILA JE DA CE ZADRŽATI NAJVIŠI REJTING ZA SAD - AAA . . . opširnije

 • CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NEZADOVOLJNE PREDLOGOM ZAKONA O VRACANJU IMOVINE, ZBOG UKIDANJA MOGUCNOSTI TAKOZVANE ZAMENSKE RESTITUCIJE . . . opširnije

 • KOSTREŠ: RADNA VERZIJA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI GOTOVA . . . opširnije

 • ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI OMOGUCAVA DA SVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE IMAJU KAPACITET, MOGU DA DOBIJU STATUS GRADA . . . opširnije

 • FIRME SE GASE "KAO NA TRACI" . . . opširnije

 • Pogledajte ostale vesti za 17.08.2011

 • UVOĐENJEM JEDINSTVENOG BROJA ZA VANREDNE SITUACIJE DO EFIKASNIJE POMOCI UGROŽENIMA . . . dalje

 • EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ ODOBRILA SREDSTVA "ERSTE" BANCI U SRBIJI ZA KREDITE FIRMAMA U SEKTORU POLJOPRIVREDE . . . dalje

 • ARANŽMAN IZ PREDOSTROŽNOSTI SA MMF MOGUC OD OKTOBRA • Javni dug ne sme biti preko 45 odsto bruto domaceg proizvoda • . . . dalje

 • ZAKLJUCIVANJE ARANŽMANA SA MMF PREDSTAVLJALO BI GARANT DA CE SE POŠTOVATI FISKALNA DISCIPLINA . . . dalje

 • REOTVARANJEM 395. EMISIJE DVADESETCETVOROMESECNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE PRODATO 11,61 ODSTO OBIMA AUKCIJE . . . dalje

 • • BROJ LIZING UGOVORA GRAĐANA SA KAŠNJENJEM U OTPLATI VECIM OD DVA MESECA POVECAN JE U PRVIH SEDAM MESECI GODINE ZA 2,6 ODSTO . . . dalje

 • POLAGANJE STRUCNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUCNOG ISPITA ZA RIBOCUVARA BICE ODRŽANO 30. AVGUSTA 2011. GODINE • Rok za podnošenje prijava za nove kandidate je 23. avgust 2011. godine • . . . dalje

 • PREZENTACIJA IZVEŠTAJA NBS O INFLACIJI 17. AVGUSTA 2011. . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 17.08.2011

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA: . . . opširnije

 • SUDSKA PRAKSA: . . . opširnije