PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 16. OKTOBAR 2014.

  • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAKLJUČENA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojen Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu . . . dalje
  • SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 15.10.2014. GODINE: Utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu . . . dalje
  • SAOPŠTENJE SA 31. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
  • SAOPŠTENJE SA 31. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje


  • PrelistavajuĆi dnevne novine:

  • ZAKONSKA PROCEDURA U VEZI ŠTRAJKA NE ODNOSI SE NA ADVOKATURU . . . dalje
  • DA LI JE KOMPROMITOVANA FUNKCIJA I ULOGA U DRUŠTVU USTAVNOG SUDA? . . . dalje