Aktuelne vesti na dan 16. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 94 OD 14.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE, NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA I OBRADE ZAHTEVA, SPISKU POŠTA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PODNOŠENJE ZAHTEVA I OBLIKU I SADRŽINI IZVODA IZ ZAHTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O IMENOVANJU SUDSKIH VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Izbor preduzeća za reviziju i usvajanje izveštaja revizora

Uzastopnost vršenja revizije kod istog pravnog lica

Kriterijumi za formiranje cena revizorskih usluga

Pružanje drugih stručnih usluga od strane preduzeća za reviziju

Pravo uvida u svu dokumentaciju klijenta revizije

Mišljenje revizora o finansijskim izveštajima

Mišljenje revizora bez rezerve (pozitivno)

Modifikovano mišljenje revizora

MSR 706 - Pasusi o skretanju pažnje i pasusi o ostalim pitanjima u izveštaju nezavisnog revizora

 • EMITOVANJE I PIRATERIJA TELEVIZIJSKOG SIGNALA

Analogna i digitalna televizija

Televizijske platforme

Zemaljska televizija

Kablovska televizija

Satelitska televizija

Internet televizija (IPTV)

Emitovanje televizijskog signala

Sadržaj emisije - autorsko delo

Emitovani sadržaj dostupan javnosti

Emitovanje, odnosno javno saopštavanje dela žičnim ili bežičnim prenosom radijskih ili televizijskih programskih signala

Televizijska emisija

Piraterija televizijskog signala

Vrste neovlašćenog pristupa emitovanom signalu

Glavni uzroci piraterije u ovoj oblasti

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI IZRIČITIH I PREĆUTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TREĆA STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • POTPISAN UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI: • 1. jula 2013. godine Hrvatska će postati 28. država članica EU •
 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI - "Sl. glasnik RS", br. 92/2011

Uslovi za rad, poslovi, saradnja, organizacija i ovlašćenja policije

Radni odnosi u Ministarstvu

Plate, naknade plate i ostala primanja policijskih službenika i drugih zaposlenih

Disciplinska odgovornost

Zaključni osvrt na izmene Zakona

 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Ažurno dana 15.12.2011. godine •

1. PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2011. GODINU

2. MINIMALNA ZARADA ZA 2011. GODINU

3. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

4. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

5. NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

6. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

7. OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ZA PERIOD OD 1.11. DO 31.1.2012. - "Sl. glasnik RS", br. 80/2011

8. PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA POJEDINIH PRIMANJA PREMA ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ZA PERIOD OD 1.2.2011. DO 31.1.2012. GODINE

9. KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA* U 2011. GODINI

10. OTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*

11. REVALORIZACIJA RATA ZA OTPLATU STANOVA

12. VREDNOST JAVNIH NABAVKI U 2011. GODINI

13. INDEKS POTROŠAČKIH CENA U 2011. GODINI

14. NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

15. CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2011. GODINE

16. PREGLED POJEDINIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA - OSNOV ZA ISPLATU I PORESKI TRETMAN, SA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA

a) Primanja koja imaju tretman zarade - plate

b) Primanja koja imaju tretman naknade troškova i druga - ostala primanja zaposlenih

c) Isplate - primanja lica koja nisu zaposlena kod poslodavca

17. SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA PREMA UREDBI O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 • PRIZNAVANJE TROŠKOVA KAMATE PO KREDITU ZA INVESTIRANJE U AKCIJE ILI UDELE DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA U PORESKOM BILANSU
 • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.12.2011. GODINE
 • PORODILJSKO ODSUSTVO OBVEZNIKA (ADVOKATICE U SISTEMU PDV) PLAĆANJA POREZA NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD
 • NOVINE U DEVIZNOM REŽIMU TEKUĆIH POSLOVA: • Evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom od 24.11.2011. godine •

Obaveza evidentiranja kreditnih poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju

Evidentiranje poslova izvoza i uvoza unapred plaćene robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od 180 dana čija realizacija nije okončana

Nova podzakonska regulativa deviznih poslova

Evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Poslovi koji se evidentiraju

Rokovi i obrasci za evidentiranje

Uslovi i način obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

Uslovi pod kojima rezidenti mogu ulagati u dužničke dugoročne hartije od vrednosti u inostranstvu

Obavljanje poslova s finansijskim derivatima

 • PROMENA OSTALIH PROPISA U VEZI SA CARINSKOM TARIFOM ZA 2012. GODINU

Sezonske carinske stope

Posebne dažbine - prelevmani

Isprave koje prate robu

Sirovine za koje se smanjuju carinske dažbine ili se izuzimaju od plaćanja carinskih dažbina

Popunjavanje deklaracije

Naftni derivati

 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU

Usaglašavanje nomenklature sa HS2012

Usaglašavanje nomenklature sa CN 2012

Usaglašavanje visine preferencijalnih stopa za 2012. godinu

Usaglašavanje prevoda naimenovanja i napomena

Usaglašavanje jedinica mere

STOPA ZATEZNE KAMATE ZA NOVEMBAR 2011. IZNOSI 1,4045%

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2011. godine (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5%, stopa zatezne kamate za novembar 2011. godine iznosi 1,4045%. 

U USTAVNOM SUDU SRBIJE ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA ZA ZABRANU ORGANIZACIJE OBRAZ

U Ustavnom sudu Srbije u sredu je održana javna rasprava o predlogu Republičkog tužilaštva za zabranu klerofašističke organizacije Obraz.

"Obraz svojim delovanjem ugrožava temeljne principe demokratije i zato je zabrana te organizacije opravdana i u skladu je sa Konvencijom UN o ukidanju diskriminacije", rekla je u raspravi zamenica Republičkog tužioca Gordana Janjićijević.

Ona je kazala da pozivi na mržnju i diskriminaciju nisu ostali samo na rečima i na sajtu Obraza, i navela brojne nasilne akcije te organizacije i pobrojala krivične postupke i presude koje se vode protiv vođe Obraza Mladena Obradovića i njegovih saradnika.

"Pretnje nisu ostale samo na rečima. Obraz je prekinuo dodelu novogodišnjih paketića Pentakostalne crkve sa pozivima 'Ubi, zakolji, da sektas ne postoji'. Prekinuli su skup Žena u crnom povicima 'Nož, žica, Srebrenica' i "Ubi šiptara'. Prekidali su projekcije filmova...", kazala je Gordana Janjićević.

Vođa Obraza Mladen Obradović izjavio je da se taj pokret zalaže za državnu i strukturnu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja i da srpski svetosavski nacionalizam nije šovinizam i da nije isključiv.

Obradović je naveo da se Obraz zalaže za "zdravo društvo", što znači da negativne pojave budu prevaziđene i da je Obraz pokret "legalista i legitimista".

Posle javne rasprave sledi sednica Ustavnog suda na kojoj će biti odlučeno o predlogu zabrane, a ako sudija izvestilac Milan Marković proceni da je to dovoljno, zakazuje sednicu na kojoj treba da bude doneta odluka.

Izvor: Vebsajt Skupštinske mreže, 14.12.2011.

U SKUPŠTINI AP VOJVODINE ODRŽANA KONFERENCIJA "SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO KAO PODRŠKA SOCIO-EKONOMSKOM RAZVOJU AP VOJVODINE"

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Bačka, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i novosadskog Fakulteta za ekonomiju i industrijski menadžment, u Skupštini AP Vojvodine, održana je konferencija "Socijalno preduzetništvo kao podrška socio-ekonomskom razvoju AP Vojvodine". Cilj je da se afirmiše ova vrsta preduzetništva, kao novi koncept zapošljavanja i podstrek socio-ekonomskom razvoju u Pokrajini. Na skupu su govorili pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, direktor Fondacije Fridrih Ebert u Srbiji, Mihael Erke, Srđan Vezner iz Regionalne razvojne agencije Bačka i dr Dragan Ilić, sa Fakulteta za ekonomiju i inžinjerski menadžment.

Miroslav Vasin je izrazio očekivanje da će današnji skup pokrenuti niz pitanja iz ove oblasti, pre svega osnivanje socijalnih preduzeća i uvođenje opšte brige o posebno ugroženim kategorijama stanovništva. - Povoljan je momenat za takve aktivnosti, iz nekoliko razloga, smatra je Vasin. Prvi je da su u Vojvodini stvoreni uslovi osnivanjem regionalnih agencija za Srem, Banat i Bačku i postojanjem koordinatora, nosilaca aktivnosti u ovoj oblasti. Drugi je, da je saradnja sa NVO sektorom u Pokrajini, a naročito osnvanjem preko 400 udruženja žena, stvorili osnovnu bazu iz koje će se crpeti mogućnosti za osnivanje socijalnih preduzeća, dok je treći u zakonodavnoj sferi, jer se očekuje usvajanje vrlo značajnog zakona o zadrugama, koji bi trebalo u značajnoj meri da podstakne i socijalno preduzetništvo. Naveo je i da je stvaranje uslova za javno-privatno partnerstvo, takođe, zanačajan uslov za osnivanje socijalnih preduzeća. Prema rečima Vasina snaga je u 6000 NVO u Vojvodini, 450 udruženja žena, tri razvojne agencije i lokalni potencijal, garantuju da se rešavanje problema nezaposlenosti može rešavati i socijlnim zapošljavanjem.

Direktor Fodacije Fridrih Ebert, Mihael Erke, govorio je o iskustvima Nemačke u razvoju socijalne ekonomije. Između ostalog, objasnio je da je za socijalno preduzetništvo važno uključivanje osetljivih grupa stanovništva, njihova integracija na tržištu rada i približavanje tom tržištu i zapošljjavanje. Erke je istakao da je drugo važno pitanje i brga o starima, koje uključuje i pitanje socijalnog osiguranja. Naveo je i da u Nemačkoj ima 400 kompanija i 1200 zaposlenih u ovaj socijalni sektor.

Srđan Vezmar je govorio o projektima u narednoj godini koju ova agencija planira da sprovede sa svojim partnerima. Osim Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova saradnja se očekuje i sa Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj u pripremi operativnih programa za Vojvodinu. Naveo je i neke od podsticajne mera, kao što je lakši pristup fondovima EU za socijalna preduzeća, povećanje njihove vidljivosti kod kreatora javnih politika i podrška u kreiranju zakonodavnih okvira.

Na skupu je rečeno da je socijalno preduzetništvo definisano kao poslovni poduhvat sa socijalnom svrhom koji treba da ublaži, ili smanji socijalne probleme, ili minimizira tržišne nedostatke, da generiše socijalne vrednosti, da funkcioniše sa finansijskom disciplinom, da je inovativan i da bude konkurentan na tržištu rada.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.12.2011.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 14. DECEMBRA 2011. GODINE

Na današnjoj 132. sednici Vlade AP Vojvodine, kojom je predsedavala potpredsednica Ana Tomanova - Makanova doneta je odluka da se asistentu dr Vesni Tumbas sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu dodeli godišnja nagrada "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2011. godinu.

Odbor za dodelu nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača", napravio je izbor između kandidata i sa obrazloženjem podnela predlog Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je donela konačnu odluku o izboru kandidata. Odbor je pregledao prispele prijave i uzimajući u obzir sve relevantne elemente na osnovu kojih se mogu vrednovati rezultati i naučni doprinos kandidata, jednoglasno je doneo odluku da se ova prestižna nagrada dodeli asistentu dr Vesni Tumbas sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Članovi Vlade AP Vojvodine prihvatili su Memorandumu o razumevanju između Regiona Bretanja (Republika Francuska) i Autonomne Pokrajine Vojvodine (Republika Srbija). Memorandum se odnosi na započinjanje dijaloga i intenzivniju saradnju između dva regiona.

U toku 2010. godine, razmenjena su pisma zvaničnika ovih regiona, u kojima se izražava volja i namera da se saradnja uspostavi u što kraćem roku, kao i da se razgovara o mogućnostima ekonomske i kulturne razmene. Planirane aktivnosti baziraju se na poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Ovaj memorandum obe strane smatraju prilikom da se razmene iskustva u oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje, na osnovu kojih bi AP Vojvodina stekla potrebno znanje o korišćenju mehanizama poljoprivredne politike EU, kao i za punopravno članstvo Republike Srbije u EU.

Memorandum za uspostavljanje saradnje između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Regiona Bretanja, doprineće uspostavljanju saradnje u oblasti podrške malim i srednjim preduzećima, podrške investicijama, organizovanja razmena sa organizacijama i mrežama zadruga u Bretanji, kao i zaštiti kulturne baštine.

Region Bretanja, čiji je predstavnik potpredsednik Regionalnog saveta Bretanje gospodin Mišel Moren i predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine dr Bojan Pajtić tokom decembra meseca ove godine treba da potpišu usvojeni Memorandum o saradnji.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ADVOKATURI - ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE UPOZORAVA ADVOKATE DA IM PRAVO NA BAVLJENJE ADVOKATUROM PRESTAJE UKOLIKO U PERIODU DUŽEM OD ŠEST MESECI NE IZVRŠAVAJU MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI

Članom 83. stav 1. tačka 8). novog Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red) predviđeno je da advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom ukoliko ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori u periodu dužem od šest meseci.

Prestanak prava na bavljenje advokaturom povlači za sobom brisanje iz imenika advokata, bez vođenja posebnog postupka.

Advokat može ponovo da se upiše u imenik advokata ukoliko izmiri dospele obaveze, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom o advokaturi i statutom advokatske komore i plati upisninu u punom iznosu.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 14.12.2011.

POJEDINE ODREDBE PRETHODNOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA PRESTAJU DA VAŽE 31.12.2011. GODINE

U skladu sa čl. 150. ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010) , prethodni Zakon o telekomunikacijama je prestao da važi osim odredbe člana 6. stav 1. tačka 4), čl. 36, 37. i 39 prethodnog Zakona o telekomunikacijama

Znači, 31. Decembra 2011. Godine prestaju da važe sledeće odredbe prethodnog ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2003, 36/2006, 50/2009 - odluka US i 44/2010 - dr. zakon)

Član 6 /prestaje da važi 31.12.2011/

Ministarstvo je ovlašćeno da:

4) u skladu sa Planom namene radio frekvencijskih opsega, odlučuje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mreže, odnosno usluge za koje se, u skladu sa ovim zakonom, može izdati ograničeni broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje ovih dozvola, uključujući i najmanji iznos jednokratne naknade koja se plaća prilikom dobijanja dozvole;

Licenca (individualna licenca)

Član 36 /prestaje da važi 31.12.2011/

Licencu izdaje Agencija.
Licenca se izdaje po okončanju postupka javnog nadmetanja, posle donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Licenca se može izdati samo licu koje je učestvovalo u postupku javnog nadmetanja, ako to lice ispunjava sve uslove predviđene ovim zakonom i aktima Agencije.

Agencija opštim aktom donetim na osnovu ovog zakona bliže uređuje postupak za izdavanje licence.

Za dobijenu licencu plaćaju se jednokratna naknada prilikom izdavanja licence i periodična godišnja naknada, kao i troškovi izdavanja i/ili produžetka roka na koji je izdata licenca.
Najmanji (početni) iznos jednokratne naknade iz stava 5. ovog člana, koji utvrđuje Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom, objavljuje se u oglasu o javnom nadmetanju. Konačni iznos jednokratne naknade utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Visina periodične godišnje naknade iz stava 5. ovog člana utvrđuje se licencom, u iznosu koji obračunava Agencija.

Imalac licence se može obavezati i da obezbedi garanciju za plaćanje jednokratne naknade za dobijanje licence.

Licenca nije prenosiva bez prethodne saglasnosti Agencije, ali Agencija ne može odbiti davanje saglasnosti kada je imalac licence založio svoja prava iz licence banci ili drugoj finansijskoj instituciji u cilju obezbeđivanja sredstava za finansiranje aktivnosti koja je predmet izdate licence, a do prenosa treba da dođe u postupku namirenja banke ili druge finansijske organizacije iz založenog prava.

Period na koji se izdaje licenca, međusobna prava, obaveze i uslovi pod kojima se izdaje licenca za javnu telekomunikacionu mrežu ili usluge, kao i visina, rokovi i način plaćanja naknade, utvrđuju se u licenci.

Period na koji se izdaje licenca ne može biti duži od 20 godina.

Rok iz stava 11. ovog člana može se produžiti na zahtev imaoca licence, koji je dužan da zahtev podnese Agenciji najkasnije šest meseci pre isteka važeće licence.

Posebna pravila za izdavanje licence

Član 37 /prestaje da važi 31.12.2011/

Pri sprovođenju postupka javnog nadmetanja, Agencija je dužna da:

1) omogući da javno nadmetanje bude dostupno svim zainteresovanim licima pod ravnopravnim uslovima, objavljivanjem javnog oglasa;
2) utvrdi i objavi nediskriminatorske, objektivne i merljive kriterijume odlučivanja, koji odgovaraju aktivnostima ili uslugama za koje se dodeljuje licenca;
3) utvrdi ko od podnosilaca prijave ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom i aktima Agencije;
4) odluku o izboru najpovoljnije ponude donese na osnovu ekonomskih, tehničkih, iskustvenih i drugih kriterijuma od značaja za razvoj telekomunikacija u Republici Srbiji, objavljenih u oglasu za javno nadmetanje;
5) odluku o izboru najpovoljnije ponude donese najkasnije u roku od četiri meseca od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Oglas iz stava 1. tačka 1) ovog člana obavezno sadrži:
1) predmet licence;
2) rok za učešće na javnom nadmetanju, s tim što taj rok ne može biti kraći od 45 dana od dana objavljivanja oglasa;
3) kriterijume za učešće na javnom nadmetanju;
4) način dostavljanja ponude (pod šifrom ili punim nazivom ponuđača);
5) obaveštenje o datumu, vremenu i mestu otvaranja prispelih ponuda;
6) ime lica zaduženog za davanje svih informacija relevantnih za postupak javnog nadmetanja.
Oglas iz stava 1. tačka 1) ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i u najmanje jednoj široko dostupnoj međunarodnoj publikaciji i u najmanje jednom široko dostupnom domaćem sredstvu javnog informisanja.

Sadržaj licence i odobrenja

Član 39 /prestaje da važi 31.12.2011/

Licenca sadrži najmanje sledeće podatke i uslove:

1) vrstu usluge, oblast pokrivanja, dodeljene radio frekvencije, ako usluga podrazumeva korišćenje frekvencija;
2) specifikaciju tehničkih uslova za telekomunikacionu mrežu i sredstva;
3) standarde kojima se definiše zahtevani kvalitet i nivo usluge;
4) podatke o imaocu licence i eventualnoj promeni imaoca;
5) trajanje licence;
6) iznos i uslove plaćanja naknada za licencu;
7) obavezu imaoca licence da objavljuje tarife i druge uslove koji se primenjuju na korisnike usluge;
8) uslove za interkonekciju i posebne uslove za pristup mreži, koje imalac licence mora da zadovolji da bi se ostvario otvoreni pristup mreži i usluzi, kao i interkonekcija sa drugim mrežama;
9) obaveze za razvoj i dograđivanje mreže ili ponuđenih usluga, kao i vremenski raspored, odnosno plan razvoja mreže i uvođenja novih usluga;
10) uslove odnosno razloge za oduzimanje licence;
11) ograničenja prenosa licence;
12) novčane obaveze, ako ih ima, za finansiranje univerzalnog servisa;
13) zahteve za evidentiranje, registrovanje i objavljivanje informacija;
14) dostupnost brojeva iz plana numeracije;
15) pravila o zaštiti ličnih podataka i privatnosti, koja su specifična za određenu oblast telekomunikacija;
16) za javne telekomunikacione operatore sa značajnim tržišnim udelom, uslove koji zabranjuju antikonkurentske aktivnosti i ponašanje;
17) pravila za zaštitu korisnika, koja su specifična za određenu oblast telekomunikacija;
18) uslove vezane za planiranje korišćenja zemljišta i zaštitu životne sredine, uključujući uslove za sticanje prava pristupa javnom ili privatnom zemljištu i uslove za sukorišćenje lokacija i objekata.

Odobrenje obavezno sadrži podatke i uslove iz stava 1. tač. 1), 2), 5), 7), 9), 12) i 15) ovog člana.

BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE PDV-a : U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DODATU VREDNOST - PORESKA UPRAVA OBAVEŠTAVA OBVEZNIKE DA ĆE NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI IZVRŠITI BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE PDV-a • Obveznici koji su u 2011. godini ostvarili ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000 dinara brišu se iz evidencije, o čemu će dobiti potvrdu •

Obaveštavamo Vas da će nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti izvršiti brisanje obveznika iz evidencije PDV-a, ukoliko je obveznik u 2011. godini ostvario ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000 dinara o čemu će izdati potvrdu, u skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005 i 61/2007 - prim. red - dalje: Zakon).

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave izvršiće brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti i obveznika koji je podneo evidencionu prijavu u skladu sa odredbom člana 38. stav 1. Zakona, a koji je obavljao delatnost u toku cele kalendarske godine u kojoj se evidentirao za obavezu plaćanja PDV i u istom periodu ostvario ukupan promet manji od 2.000.000 dinara, uz napomenu da se u ukupan promet uračunava i promet ostvaren od 01.01.2011. - 31.12.2011. godine, bez obzira na datum evidentiranja za PDV.

S obzirom da su vam podaci o ukupnom prometu koji ste ostvarili u 2011. godini, dostupni pre saznanja Poreske uprave, potrebno je da sami utvrdite iznos Vašeg ukupnog prometa ostvarenog u 2011. godini. Napominjemo da ukoliko ste otpočeli sa obavljanjem delatnosti u toku 2011. godine i prilikom otpočinjanja obavljanja delatnosti podneli evidencionu prijavu, potrebno je da iznos ukupnog prometa utvrdite srazmerno periodu obavljanja delatnosti, odnosno primenom formule:

(Ukupan promet/period obavljanja delatnosti) h 365 dana.

Ukoliko utvrdite da je Vaš ukupan promet u 2011. godini manji od 2.000.000 dinara potrebno je da preduzmete sledeće radnje:

• PDV sadržan u zalihama dobara pri čijoj je nabavci ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza i iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza iskažete u PPPDV prijavi koju podnosite za poslednji poreski period 2011. godine. Napominjemo da u poreskoj prijavi treba iskazati samo iznos obračunatog PDV sadržanog u zalihama dobara, a ne i poresku osnovicu;
• Uz PPPDV prijavu koju podnosite za poslednji poreski period 2011. godine dostavite nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i popisne liste zaliha dobara pri čijoj je nabavci ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza (posebno iskazati PDV sadržan u zalihama za svaku jedinicu robe);
• Ako nemate zaliha dobara pri čijoj je nabavci ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza potrebno je da dostavite pisanu izjavu da ne posedujete zalihe dobara na dan 31.12.2011. godine;
• Uskladite poreske stope u svojim fiskalnim kasama, počev od 01.01.2012. godine, u delu koji se odnosi na slovnu oznaku poreske stope (nakon 01.01.2012. godine treba da nosi isključivo oznaku poreske stope "A").

Ovim putem Vas obaveštavamo da se u skladu sa važećim zakonskim propisima možete ponovo evidentirati za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane Zakonom, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije do 16.01.2012. godine, sa datumom početka obavljanja delatnosti 01.01.2012. godine, pod uslovom da procenjujete da ćete u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet u iznosu većem od 2.000.000 dinara.

Podnošenje evidencione prijave ne dovodi do prestanka napred navedenih obaveza a koje se odnose na obavezu plaćanja PDV sadržanog u zalihama dobara. Ukoliko Vas nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave izbriše iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti, a Vi se opredelite za obavezu plaćanja PDV od 01.01.2012. godine, nemate pravo da PDV plaćen pri brisanju iz evidencije za PDV odbijete kao prethodni porez od PDV koji dugujete za promet izvršen od 01.01.2012. godine, s obzirom na to da je reč o iznosu PDV obračunatom od strane prethodnih učesnika u prometu, odnosno plaćenom pri uvozu pre dana koji je u drugoj evidencionoj prijavi naveden kao datum početka obavljanja PDV aktivnosti.

Ukoliko Vas nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave izbriše iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti a ne opredelite se za podnošenje evidencione prijave nadležnoj organizacionoj jedinici do 16.01.2012. godine kojom biste se ponovo evidentirali za obavezu plaćanja PDV od 01.01.2012. godine, nećete biti u obavezi da obračunavate i plaćate PDV počev od 01.01.2012. godine.

Odeljenje za komunikaciju

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 14.12.2011.

PREDNACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA PREDSTAVLJEN NA KONFERENCIJI ZAŠTITNIKA GRAĐANA • Kritike na račun Prednacrta odnosile su se na dve odredbe: prva se tiče kažnjavanja dece, a druga je odredba kojom je propisano da deca do 10 godina ne smeju nigde da idu bez pratnje roditelja •

Zaštitnik prava građana Saša Janković poručio je danas da se ne može samo nasilje nad ženama i životinjama smatrati nasiljem, a nad decom kao vaspitavanje i najavio da će to biti promenjeno budućim zakonom o pravima deteta.

"Takav stav treba da preispitamo i promenimo neke stvari. Ako je ta promena dobra ne bi trebalo da nam teško padne", izjavio Janković na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Prednacrt zakona o pravima deteta.

Janković je istakao da je Prednacrt poslednjih meseci imao veliki broj kritičara i da tek očekuje ozbiljnu debatu.

"Zbog toga ne očekujem da će on uskoro biti usvojen", rekao je Janković i napomenuo da su se kritike na račun Prednacrta odnosile na dve odredbe.

Prva se tiče kažnjavanja dece, a druga je propisuje da deca do 10 godina ne smeju nigde da idu bez pratnje roditelja, ukazao je zaštitnik građana.

On je napomenuo da pred narod neće staviti tekst zakona s kojim se većina ne slaže i da zato očekuje podršku struke i šire javnosti.

Učesnik radne grupe sa Pravnog fakulteta univerziteta Union, Nevena Vučković Šahović, istakla je da u Srbiji mora da se oformi telo koje će se baviti implementacijom budućeg zakona i negodovala što u Srbiji ne postoji nijedna agencija koja se bavi pravima deteta.

"Naša deca nisu bezbedna ni od nasilja, ni od saobraćaja. Kao žene i životinje i decu moramo zaštititi od svakog oblika nasilja", rekla je Šahović.

Vaspitni udarac roditelja utiče na dostojanstvo i ličnost deteta, dodala je ona i ponovila da se zbog toga u novom zakonu mora naći odredba koja bi sankcinisala kažnjavanje deteta.
Ona je dodala da je Prednacrt zakona prošao ekspertizu Saveta Evrope i dobio podršku zaštitnika građana.

Šahović je napomenula da se novim zakonom šalje jasna poruka da su prava nedeljiva, kao i da su dostojanstvo, autonomija i vidljivost deteta polazni osnov.

Prednacrt je dao definiciju deteta, precizan i sređen katalog prava koji obuhvata sve živote sfere deteta, a posebna pažnja je posvećena pravima vezanim za zdravstvo, obrazovanje i posebnim merama zaštite.

Izvor: RTV, Tanjug, 14.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA - POKRENUTA PROCEDURA ZA FORMIRANJE NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović potvrdio je danas da je resorno ministarstvo pokrenulo proceduru za formiranje Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača.

Petrović je na konferenciji "Zaštita potrošača u Srbiji: Kako je poboljšati" u Centru "Sava" ukazao na to da će najvažniji zadatak tog tela biti da u razumnom roku izradi tekst strategije zaštite potrošača, kao i da vrlo jasno definiše ciljeve i vremenski okvir za njihovo ostvarenje.

On je objasnio da su u toku konsultacije o osnivanju ovog saveta, koji će činiti predstavnici države, asocijacija potrošača i trgovaca, odnosno poslovne zajednice, uz napomenu da će to biti svojevrstan forum za otvorenu raspravu o svim pitanjima od značaja za tu oblast.

Prema njegovim rečima, zaštita potrošača je važna jer utvrđuje sistem pravila i konstituiše sistem koji štiti one koji su slabiji, ili zbog svoje ekonomske moći, ili usled nedostatka informacija.

Petrović je, podsećajući na to da je prošle godine usvojen Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red), istakao da se podzakonska akta donose onoliko brzo koliko je to moguće, što nije ni lak ni jednostavan posao.

Srbija je pokazala i pokazuje potpuno jasnu nameru da svoj sveukupni privredni sistem i institucije prilagodi sistemima koji predstavljaju najbolju evropsku praksu, naglasio je ministar i napomenuo da naša zemlja zbog toga i želi da uđe u EU.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer ukazao je na to da EU nastavlja da pomaže usklađivanje propisa u Srbiji sa evropskom regulativom, kao i njihovu punu primenu, zbog čega i finansira projekat "Jačanje zaštite potrošača u Srbiji".

On je precizirao da će projekat, čija vrednost iznosi 2,5 miliona evra, trajati dve i po godine, odnosno do februara 2014. godine.

Dežer je istakao da EU pridaje veliki značaj zaštiti potrošača i da su u Uniji uspostavljeni takvi zakonski okviri koji omogućavaju ostvarivanje njihovih određenih prava.

Politika zaštite potrošača mora se stalno prilagođavati promenama koje se dešavaju, istakao je on i ocenio da je Srbija uložila ogromne napore kako bi u toku protekle godine uskladila svoje zakonske propise sa 15 direktiva EU u oblasti zaštite potrošača.

Vođa projekta "Jačanje zaštite potrošača u Srbiji" i glavni ekspert za pravna pitanja Tijeri Burgoanji objasnio je da je taj projekat prvenstveno usmeren na unapređenje postojećeg zakonodavstva u toj oblasti, poboljšanje koordinacije između relevantnih institucija i organizacija, kao i na podizanje svesti o potrošačkim pravima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM - OD NOVE GODINE I U SRBIJI JE ZABRANJENO BACANJE UPOTREBLJENOG JESTIVOG ULJA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 - prim. red) - otpadno jestivo ulje je svako ulje koje nastaje u ugostiteljskoj i turističkoj delatnosti, industriji, zdravstvenoj delatnosti, javnoj upravi i u drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

Od Nove godine i u Srbiji se Zakonom zabranjuje bacanje upotrebljenog jestivog ulja. Svaki restoran, menza, hotel ili bilo koje preduzeće i institucija koji proizvode više od 20 obroka dnevno moraće da ulje koje ostane nakon spremanja hrane zbrinjavaju na bezbedan način i sklope Ugovor sa preduzećem koje ima dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada - jestiva ulja i masti.

Spisak operatera koji su dobili dozvole za upravljanje otpadom možete pronaći na Sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. http://www.ekoplan.gov.rs/src/upload-centar/dokumenti/razno/operateri1.pdf

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 14.12.2011.

UPS POZIVA MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA DA DOSTAVE PREDLOGE I SUGESTIJE NA ZAKON O OGRANIČENJU ROKOVA PLAĆANJA I ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU

Lica iz stručnih službi Unije poslodavaca Srbije, kao predstavnici privrede, učestvuju u izradi dva navedena zakona koja su od velikog značaja za sve privredne subjekte i razvoj privrede u celini.

• Zakon o ograničenju rokova plaćanja

Molimo Vas da nam pošaljete svoje predloge za uređivanje rokova plaćanja u Srbiji, a posebno specifične sugestije ukoliko delatnost u kojoj poslujete zbog svoje prirode nalaže poseban tretman kada su u pitanju rokovi plaćanja. Sadašnji predlog Unije poslodavaca Srbije iznesen u okviru Radne grupe za izradu Zakona o ograničenju rokova plaćanja jeste, da se po uzoru na Direktivu EU 2011/7, rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

S obzirom da smo predstavnicima Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija, s kojim učestvujemo u izradi ovog zakona, predočili da će se stupanjem na snagu Zakona o ograničenju rokova plaćanja stvoriti jedna vrsta vakuuma zbog toga što se mnogo robe u Srbiji prodaje na odloženo plaćanje, predložili smo da se u ovim slučajevima preduzećima koja su prodala robu na odloženo plaćanje omogući šestomesečni period prilagođavanja u toku koga bi pokušali da ovu finansijsku "prazninu" popune i nakon tog perioda u potpunosti poštuju rokove plaćanja iz Zakona o ograničenom roku plaćanja.

• Zakon o regionalnom razvoju

Pozivamo mala, srednja i velika preduzeća, iz svih regija Republike Srbije, da stručnim službama Unije poslodavaca Srbije dostave predloge i ideje za stvaranje zakonskih preduslova za ravnomerni regionalni razvoj, koji bi uticao na stvaranje boljeg privrednog ambijenta na regionalnom nivou.

Ovde u obzir dolaze svi predlozi koji se odnose na potrebne infrastrukturne projekte, stvaranje industrijskih zona i zona slobodne trgovine, poboljšanje statusa gradova i opština na regionalnoj mapi Srbije u cilju privlačenja investicija i stvaranja preduslova za razvoj poslovnog okruženja. Takođe, otvoreni smo i za sve druge predloge za koje procenite da mogu pospešiti razvoj Vašeg grada, opštine ili celokupne regije.

Sve sugestije možete slati ma mejl a.ostupanj@poslodavci.rs ili na telefon 011 3160 248, kontakt osobe su Aleksandra Ostupanj i Dragoljub Rajić.

Izvor: Redakcija, 14.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM SVE ČEŠĆIH NAJAVA UVOĐENJA VIDEO NADZORA VELIKOG OBIMA U STAMBENIM ZGRADAMA U BEOGRADU

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom sve češćih najava uvođenja video nadzora velikog obima u stambenim zgradama u Beogradu, a i u drugim sredinama upozorava da je reč o aktivnostima kojima treba pristupati krajnje ozbiljno uz sagledavanje svih konsekvenci koje njihova realizacija podrazumeva.

S tim u vezi poverenik je apelovao na Vladu Srbije da proces implementacije savremenih standarda zaštite podataka o ličnosti u naš pravni poredak, proces koji već dve godine stoji u mestu, aktivira i da se, kao minimum minimuma dopuni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon - prim. red) odgovarajućim odredbama o video nadzoru. Poverenik je pripremio predlog za dopunu Zakona koju će i kao formalnu inicijativu dostaviti Vladi.

Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Najava sprovođenja akcija video nadzora u stambenim zgradama u dimenzijama kakve do sad nisu zabeležene je još jedna prilika da se podsetimo na činjenicu da opšti principi utvrđeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nemaju, kad je u pitanju video nadzor, svoju preciznu razradu.

Usled toga nemamo prave odgovore na neka veoma bitna pitanja. Ko i kako odlučuje o uvođenju video nadzora u stambene zgrade? Šta se konkretno nadzire, odnosno može nadzirati? Ko i pod kojim uslovima ima pravo pristupa bazama podataka o ličnosti koje se snimanjem u toku video nadzora formiraju? Koliko i kako se te baze podataka čuvaju od pristupa neovlašćenih lica? Da li robusno uvođenje video nadzora podrazumeva mere koje bi bile adekvatno reagovanje na dosadašnja loša iskustva sa povredama privatnosti?

S tim u vezi podsećam da se u velikoj većini zemalja uvođenje video nadzora u stambene zgrade, upravo zbog rizika po privatnost ne smatra običnom tehničkom odlukom i da se zato za donošenje ovakve odluke po pravilu traži kvalifikovana većina, znatno veća od uobičajene. Npr. zakoni Slovenije i Crne Gore predviđaju da je to saglasnost 70 % a Makedonije čak 100 % vlasnika stanova.

U mnogim zemljama video nadzor podrazumeva nadzor nad ulaskom i izlaskom u zajedničke prostorije, a ne i nadzor tokom boravka u prostoriji. U nekim od njih je čak takav nadzor nekih zajedničkih prostorija, uključujući i liftove, zabranjen. Isto tako u mnogim zemljama je zabranjeno snimanje ulaska i izlaska iz individualnih stanova.
Konačno, sa stanovišta najšire prihvaćenih standarda, moralo bi biti onemogućeno da se provera zapisa sistema video nadzora vrši putem interne ili javne kablovske televizije i na slične načine, jer omogućava neograničeno širokom krugu korisnika da bez stvarne potrebe i razloga zadire u privatnost građana.

Potreba i značaj preduzimanja mera radi zaštite imovine i lica, ne isključuje obavezu da te mere budu srazmerne svrsi, i da se njima ne povređuju Ustavom zajamčena prava građana."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 14.12.2011.

POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA PONOVNO UVOĐENJE VIZA ZA ZEMLJE ČIJI GRAĐANI U VELIKOM BROJU TRAŽE POLITIČKI AZIL U ŠENGENSKOJ ZONI • Do sada je bilo neophodno da se o tome saglase sve članice EU, i to na nivou šefova država i vlada, a od sada će o tome moći da odlučuju ministri unutrašnjih poslova šengenske zone •

Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije saglasili su se večeras da se uvede mehanizam kojim se pojednostavljuje ponovno uvođenje viza za zemlje iz kojih u velikom broju dolaze lažni azilanti.

Taj predlog Evropske komisije ministri su usvojili danas u Briselu, a da bi pojednostavljena procedura suspenzije bezviznog režima za zemlje čiji građani u velikom broju traže politički azil u šengenskoj zoni stupila na snagu potrebno je da je usvoji i Evropski parlament.

Mogućnost suspenzije bezviznog režima, pre svega bi mogla da se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, iz kojih je nakon ukidanja viznog režima primećen drastičan porast pridošlica, posebno Roma, koji traže politički azil u Belgiji, Nemačkoj, Švedskoj i Luksemburgu.

Do sada je važio mehanizam po kome je za ponovno uvođenje viznog režima za bilo koju zemlju bilo neophodno da se o tome saglase sve članice EU, i to na nivou šefova država i vlada. Od sada će o tome moći da odlučuju ministri unutrašnjih poslova šengenske zone, čime se procedura znatno pojednostavljuje.

Na istom sastanku odlučeno je i da se Lihtenštajn primi u Šengen, a odbijen je predlog Komisije da se zemljama članicama ograniči pravo na kontrolu granica unutar šengenske zone.

Izvor: RTV, Tanjug, 13.12.2011.

SKGO U SARADNJI SA CENTROM ZA DOBRO UPRAVLJANJE - OPTIMUS ZAPOČELA IMPLEMENTACIJU TROGODIŠNJEG PROJEKTA POD NAZIVOM "UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA NA LOKALNOM NIVOU KROZ REGULATORNU REFORMU" • Projekat ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama u Srbiji, kroz pojednostavljenje administrativnih procesa i procedura •

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Centrom za dobro upravljanje - Optimus, je u decembru započela implementaciju trogodišnjeg projekta pod nazivom "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu" koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).

Projekat ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama u Srbiji, kroz pojednostavljenje administrativnih procesa i procedura, koje u mnogim slučajevima ometaju ili usporavaju poslovne aktivnosti na lokalnom nivou i negativno utiču na lokalni ekonomski razvoj i novo zapošljavanje.

Aktivnosti projekta će biti zasnovane na dva glavna stuba, dizajniranih da odgovore na specifične potrebe kako manjih opština tako i većih i razvijenijih gradova i opština koji se vide kao potencijalna čvorišta ekonomskog razvoja, na sledeći način:

Razvoj modela za odabrane grupe pojednostavljenih administrativnih procedura, posebno dizajniranih za manje opštine i njihovo testiranje kroz sprovođenje u 10 izabranih opština, uz kontinuiranu izgradnju kapaciteta lokalnog administrativnog osoblja za njihovu primenu;

Sistemska regulatorna reforma poslovnih administrativnih procedura i uvođenje analize efekata propisa (AEP) u lokalnim propisima u 6 odabranih gradova/opština, sa ciljem smanjenja troškova, razvoja okvira za održive reforme i povećanja transparentnosti rada lokalnih uprava.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 14.12.2011.

PREDSTAVNICI SEKTORA TRGOVINE UPS ZATRAŽILI OD RESORNOG MINISTARSTVA FORMIRANJE STALNOG MEŠOVITOG RADNOG TELA MINISTARSTVA I SEKTORA TRGOVINSKIH KOMPANIJA KOJE BI RAZMATRALO PROMENE BROJNIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA DA BI SE OTKLONILO PREVELIKO ADMINISTRIRANJE

U Vladi Republike Srbije 13. decembra 2011. godine održan je sastanak ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušana Petrovića i državnog sekretara za trgovinu Vladimira Matovića sa predstavnicima Sektora trgovine UPS - najvećeg i jedinog reprezentativnog udruženja trgovinskih kompanija koje ukupno zapošljavaju 27 059 lica.

Sastanak sa ministrom organizovan je na inicijativu Sektora trgovine UPS kako bi se ministar zadužen za trgovinu i najuži saradnici upoznali sa realnim stanjem u grani trgovine, značajnim brojem fiskalnih i parafiskalnih opterećenja i brojnim manjkavostima desetina različitih zakona i podzakonskih akata koji uzrokuju milionske troškove trgovinskim kompanijama.

Predstavnici trgovinskih kompanija naveli su da je promet u maloprodaji u prvih devet meseci 2011. godine za čitavih 17,1% manji nego u 2008. godini, pre izbijanja ekonomske krize i da se iz dana u dan oseća pad kupovne moći građana koji kupuju sve manje, dok istovremeno troškovi poslovanja neprestano rastu zbog brojnih novih i starih opterećenja. Značajan broj velikih trgovinskih kompanija je u 2010. godini iskazao gubitke, a oni koji su poslovali pozitivno imali su profit ispod 1% ukupnih prihoda, što predstavlja minimalan profit u odnosu na zemlje u okruženju i zemlje EU.

Predsednik Upravnog odbora Sektora trgovine, Goran Kovačević i ostali članovi Sektora trgovine UPS su izneli zapažanje da se u medijima često iznose paušalne ocene o maržama koje trgovci koriste u svom poslovanju i da se tako stvara ubeđenje u javnosti da su naše trgovine skuplje nego u okruženju. Pošto ovakve tvrdnje ne odgovaraju realnom stanju, zamolili su ministra da se založi za objektivno sagledavanje i informisanje o ovoj materiji. Direktna poređenja koliko određeni proizvodi koštaju u istim trgovinskim lancima koji posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj gori i Hrvatskoj pokazala su da su, sem cena banana i kafe, svi proizvodi u Srbiji ili jeftiniji ili jednaki po ceni i maržama sa zemljama u regionu.

Predstavnici Sektora trgovine UPS takođe su izvestili ministra da bi država ukoliko želi da reguliše cene osnovnih životnih namirnica pre svega trebala da suzbije monopolsko ponašanje u svim fazama proizvodnje i prodaje, kako bi zdrava konkurencija dala željene rezultate. Svaki drugi pokušaj ograničavanja marži predstavljaće grubo mešanje države u slobodnu konkurenciju na tržištu i proizvešće pojavu značajnih količina ovih namernica koje će se prodavati van trgovinskih objekata, u sivoj zoni, što će naškoditi trgovinskim kompanijama, hiljadama zaposlenih u njima i budžetu Republike Srbije čiji će prihodi biti smanjeni. Država treba da, poput ostalih zemalja EU, stvaranjem što povoljnijeg poslovnog okruženja privuče što veći broj trgovinskih kompanija i pusti da jaka konkurencija niveliše cene i marže u njima, umesto da uvodi mere koje podsećaju na plansku privredu i vraćaju tržište u Srbiji 30 godina unazad.

Trgovci su od resornog ministra zatražili i da se formira stalno mešovito radno telo ministarstva i Sektora trgovine UPS u okviru koga bi se razmatrale promene brojnih zakona i podzakonskih akata koji kroz prekomereno administriranje i druge nepotrebne obaveze značajno poskupljuju poslovanje trgovinskih kompanija i onemogućavaju njihovo zdravo širenje i otvaranje novih radnih mesta.

Neki od iznetih problema bili su i:

- obaveza obučavanja 2% zaposlenih za pružanje prve pomoći u svakoj radnoj jedinici (marketu)
- godišnji trošak na preduzeću sa 80 prodajnih objekata prosečno 750 000 dinara
- obaveza periodičnog obnavljanja znanja za tzv. higijenski minimum na svake četiri godine - ova obaveza košta privredu 6,5 miliona evra na četvorogodišnjem nivou - problem provizije kod ukucavanja dopuna za mobilne telefone zbog monopolskog ponašanja mobilnih operatera i nepostojanja adekvatnog propisa koji ovo reguliše, gde su troškovi trgovaca veći od zarade, pa se javlja stalni gubitak na ovoj usluzi
- obaveza procene rizika radnog mesta za svaku poslovnu jedinicu, iako je to već urađeno u svim sličnim poslovnim jedinicima (bespotrebno ponavljanje), prosečno 8000 din po radnom mestu, samo u sektoru trgovine troškovi su 14,1 milion evra
- brojni problemi oko uzorkovanja i primene HACCP standarda, godišnji troškovi na nivou grane trgovine preko 1,5 miliona evra - periodično utvrđivanje mikroklimatskih uslova, osvetljenja, itd. i prteći troškovi
- stalno umanjenje rabata od strane duvanskih kompanija prodavcima cigareta koje istovremeno uslovljaju trgovce za značajan "izložbeni prostor"
- neujednačena tumačenja propisa u praksi od strane inspekcija, uzrok su mnogih kazni i troškova koji se u grani trgovine na godišnjem nivou mere milionima evra - problemi sa neažurnošću administracije (neevidentiranje učesnika u prometu hrane, higijenski minimum, kašnjenja u dostavljanju M4 obrazaca, itd.)

Ovome treba dodati na desetine drugih propisa koji su problematični za primenu u praksi i odvlače značajna sredstva.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 14.12.2011.

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ I "SOSIJETE ŽENERAL BANKA" U SRBIJI ZAKLJUČILE GOVORE U IZNOSU OD 160 MILIONA EVRA U CILJU JAČANJA KREDITNE PODRŠKE LOKALNOJ PRIVREDI

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i "Sosijete ženeral banka" u Srbiji zaključile su ugovore u iznosu od 160 miliona evra u cilju jačanja kreditne podrške realnoj ekonomiji zemlje, kroz kreditiranje srpske privrede i individualnih klijenata, saopštila je danas EBRD.

"Sosijete ženeral banka", koja je u stopostotnom vlasništvu francuske "Sosijete ženeral grupe", šesta je po veličini banka u Srbiji i nudi široku lepezu usluga preduzećima i stanovništvu, sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća (MSP).

Taj finansijski paket uključuje iznos od 150 miliona evra namenjen podršci strategiji rasta "Sosijete ženeral Srbija" u naredne tri godine. Sredstva kredita strukturisanog u tri tranše biće korišćena za dalje kreditiranje srpskih preduzeća, fizičkih lica, kao i za moguće kreditiranja opština.

Kreditom se obezbeđuju sredstva "Sosijete ženeral banci" za podršku u realizaciji strateških ciljeva u smislu povećanja kreditiranja MSP, unapređenja usluga za stanovništvo i širenja poslovne mreže, kao i povećanja kreditranja u domaćoj valuti.

Iznos od 10 miliona evra odobren je "Sosijete ženeral banci" na ime kreditne linije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, kao deo programa "Finansijski okvir za podršku privatnom sektoru zapadnog Balkana".

Sredstva iz kreditne linije za konkurentnost MSP namenjena su podršci domaćim preduzećima, čije su investicije usmerene na poboljšanje kvaliteta proizvoda, standarde bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine, što će srpskim MSP pomoći u usklađivanju poslovanja sa standardima EU.

Izvor: Tanjug, 14.12.2011.

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ ODOBRILA KREDITNU LINIJU OD 30 MILIONA EVRA "PROKREDIT BANCI" U SRBIJI ZA KREDITE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je povećala raspoloživost svojih finansija za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u Srbiji, odobrivši kreditnu liniju od 30 miliona evra za "ProKredit banku" u Srbiji, objavljeno je danas na sajtu EBRD.

"ProKredit banka Srbija" je vodeća institucija za finansiranje MMSP i poljoprivrednih proizvođača u Srbiji sa širokom regionalnom mrežom koja nudi univerzalne bankarske usluge.
Ta banka će iskoristiti kredit EBRD za podršku MMSP koja posluju u oblasti proizvodnje, usluga i poljoprivrede uz pomoć odobravanja subzajmova u vrednosti od prosečno 5.500 evra.
Taj projekat će doprineti jačanju finansijskog posredništva u Srbiji i bankarskog sektora, uz istovremeno povećanje raspoloživosti kredita za male preduzetnike.

Mada male kompanije predstavljaju glavni izvor za zapošljavanje u privatnom sektoru Srbije i pružaju glavni doprinos srpskoj ekonomiji, MMSP i preduzetnici se i dalje suočavaju sa ograničenim pristupom finansijama za svoj razvoj i rast, ukazala je EBRD.

"Zadovoljni smo nastavkom naše saradnje sa "ProKredit bankom Srbija" i nastavkom finansiranja srpskih MSP, naročito u vreme ograničene raspoloživosti finansija", izjavio je direktor EBRD za finansiranj malog biznisa Henri Rasel.

"Tokom decenije našeg prisustva u Srbiji više od 280.000 naših klijenata je prepoznalo našu opredeljenost za odgovorno bankarstvo. Ova kreditna linija će nam svakako omogućiti da dalje pojačamo naše napore za obezbeđivanje kredita za MSP radi zadovoljenja njihovih specifičnih potreba", ukazao je predsednik Upravnog odbora "ProKredit banke Srbija" Borislav Kostadinov.

EBRD je od početka poslovanja u Srbiji 2001. godine obezbedila oko 2,8 milijardi evra za različite sektore srpske ekonomije, pri čemu su njene ukupne investicije u Srbiju dostigle oko šest milijardi evra.

Izvor: Tanjug, 14.12.2011.

CARINSKI I DEVIZNI PREKRŠAJ I KONTROLA – 31. januar 2012.

Početkom primene Zakona o prekršajima Republike Srbije - 1. 01. 2010. izmenjena je nadležnost za vođenje određenih vrsta prekršaja što je uslovilo da prekršajni postupak vode Prekršajni sudovi za prekršaje koji pored kazne imaju propisanu zaštitnu meru oduzimanja robe. U tim slučajevima carinski organ je podnosilac zahteva (TUŽILAC). Pored navedenog u primeni je i novi Carinski zakon,  koji prekršajnu materiju tretira na potpuno nov način, a u određenim slučajevima primenjuje se  i ranije važeći Carinski zakon ukoliko je prekršaj izvršen pre stupanja na snagu novog zakona , a povoljniji je po učinioca …

Devizni prekršaji određeni su kao povrede Zakona o deviznom poslovanju.

Devizni prekršaji kao vrsta finansijskih prekršaja, veoma su kompleksni i zahtevaju poznavanje i praćenje velikog broja propisa. Podrazumevaju osim razuđenosti propisa, utvrđivanje često komplikovanog činjeničnog stanja, poznavanje različitih postupaka i isprava. Zbog velikog broja podzakonskih akata u kojima su propisani prekršaji kao dinamike u donošenju i izmenama, propisi se moraju pratiti veoma ažurno.

Ukoliko se prilikom devizne kontrole utvrdi devizni prekršaj, pored novčane kazne, imperativno je predviđeno izricanje zaštitne mere oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa zakonskim obavezama i procedurama kojih moraju da se pridržavaju, obzirom na visinu propisanih sankcija ukoliko se čine prekršaji, za koje nije potreban umišljaj već ponekad i nepažnja, a nepoznavanje propisa ne oslobađa odgovornosti.

Ciljna grupa:
Lica koja se bave deviznim i spoljnotrgovinskim poslovanjem ( uvoznici, vozar, carinski agent itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje sa propisima koji regulišu oblast carinskog i deviznog poslovanja u cilju sagledavanja potencijalnih odgovornosti.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Poznaje Carinski i Devizni Zakon i podzakonske akate u delu koji se odnosi na konkretne odgovornosti po pojedinim dozvoljenim postupanjima propisanih Zakonom i podzakonskim aktima, obzirom da će se prilikom obrade prekršaja na predavanjima sažeto objasniti pravila konkretnog postupanja vezano za konkretnu temu, način ostvarenja tog prava, pa s tim u vezi koji se prekršaji mogu izvršiti vezano za konkretno dozvoljeno postupanje.

Predavači:
Mirijana Otašević Lušić, šef Odseka za carinske prekršaje u Upravi carina.
Aurora Mladenović, diplomirani pravnik, načelnik Odeljenja za pravne i analitičke poslove i upravni postupak Deviznog inspektorata. Član radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i podzakonskih akata.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 31. januar 2012. od 9.30 - 15.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i hladnu zakusku.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a3c63893-4fab-4530-ae02-f0c254682c8a

OTVOREN SOS BROJ ZA PRIJAVU NASILJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović danas je, u okviru projekta čiji je cilj iskorenjivanje nasilja i stvaranje bezbednih škola, otvorio SOS broj putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela.

Obradović je na konferenciji za novinare istakao da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

Ministar je naveo da je namera uvođenja ove telefonske linije da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah.

Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije ili će rešavanje problema preuzeti ministarstva rada i prosvete.

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće telefonska sekretarica.

Nasilje će moći da se prijavi i anonimno, a osobama koje se jave biće postavljeno približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

VLADA VOJVODINE PRIHVATILA MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU FRANCUSKOG REGIONA BRETANJA I VOJVODINE

Memorandum se odnosi na započinjanje dijaloga i intenzivniju saradnju dva regiona.

Kako se navodi u saopštenju sa sednice vlade, planirane aktivnosti baziraju se na poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, a na osnovu saradnje Vojvodina bi stekla potrebno znanje o korišćenju mehanizama poljoprivredne politike EU.

Dodaje se da bi Memorandum trebao da doprinese i uspostavljanju saradnje u oblasti podrške malim i srednjim preduzećima i investicijama, organizovanja razmena sa organizacijama i mrežama zadruga u Bretanji, kao i zaštiti kulturne baštine.

Potpredsednik Regionalnog saveta Bretanje Mišel Moren i predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić tokom decembra trebalo bi da potpišu usvojeni Memorandum o saradnji.

ANEM TRAŽI OD SKUPŠTINE DA NE USVOJI PREDLOG ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI U TEKSTU KOJI JOJ JE VLADA UPUTILA NA USVAJANJE

Tekst predviđa značajna zahvatanja u sredstva koja Republička radiodifuzna agencija i Republička agencija za elektronske komunikacije naplaćuju od emitera i telekomunikacionih operatora.

U obrazloženju Vladinog Predloga zakona, navodi se da će se njegovim donošenjem obezbediti značajna dodatna sredstva za podsticanje domaće kinematografije, između ostalog i u formi zahvatanja u sredstva ostvarena od naknade koju emiteri, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, plaćaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) za dobijeno pravo na emitovanje programa, kao i sredstva ostvarena od naknada koje javni telekomunikacioni operatori plaćaju Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL).

Konkretno, predviđa se da se za kinematografiju izdvaja čak 20% sredstava koja naplaćuje RRA i čak 10% sredstava koja naplaćuje RATEL.

ANEM ukazuje da bi usvajanje ovakvog predloga bez analize uticaja koji bi on mogao imati na finansiranje rada nezavisnih regulatornih tela, kao i na sektore radiodifuzije i elektronskih komunikacija u Srbiji, bilo krajnje neodgovorno i opasno. ANEM godinama traži da se iznosi naknada koje elektronski mediji plaćaju agencijama, svedu na nivo pokrivanja opravdanih troškova regulacije.

Svaki drugi namet na elektronske medije, koji bi prevazilazio ove potrebe, i inače osiromašene elektronske medije gura u propast, a javnost u Srbiji u medijski mrak, saopšteno je iz ANEM-a.

Uvažavajući potrebu da država podstiče razvoj kinematografije, ANEM smatra krajnje neprihvatljivim da se to radi zahvatanjem u sredstva koja predstavljaju garanciju finansijske nezavisnosti sektorskih regulatora.

Propisivanje obaveze da se čak 20% te naknade preusmerava za podsticanje razvoja kinematografije, rezultiralo bi povećanjem naknada za emitovanje programa, a zahvatanje u naknade koje naplaćuje Ratel, povećanjem cena telekomunikacionih usluga, što je sve u suprotnosti sa nedavno usvojenom Medijskom strategijom, kažu iz ANEM-a.

ANEM podseća da se tim dokumentom država obavezala da će raditi na institucionalnom jačanju regulatornog tela iz oblasti radio-difuzije, te da će mu uređenjem finansiranja, omogućiti da svoju funkciju izvršava u potpunosti i nezavisno. Država se takođe obavezala da će podsticati tehnološke inovacije u medijskom sektoru i razvoj novih medijskih platformi, što je sve apsolutno nespojivo s propisivanjem dodatnih nameta na naknade telekomunikacionih operatora, smatraju u ovoj asocijaciji.

B92

MINISTARSTVO PRAVDE OBJAVILO JE DRUGI OGLAS ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNE IZVRŠITELJE

Tanjug

Ministarstvo pravde objavilo je drugi oglas za polaganje ispita za profesionalne izvršitelje na koji se kandidati mogu prijaviti do 29. decembra.

Za polaganje ispita mogu se prijaviti diplomirani pravnici sa dve godine iskustva na poslovima izvršenja ili tri godine iskustva na pravnim poslovima.

Pravnici koji su se prijavili na prvi oglas polagaće ispit u decembru, a dok kandidate koji prijave podnesu do kraja decembra očekuje ispit u januaru.

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je danas Tanjugu da očekuje da će rad te potpuno nove profesije u Srbiji znatno rasteretiti rad sudova i bitno uticati na skraćivanje postupaka izvršenja.

"Izvršenje sudskih odluka je ključno i za građane i za privredu i predstavlja pokazatelj snage države da osigura pravdu", ocenila je Malović.

Prema njenim rečima, samo efikasnim izvršenjem sudskih odluka moguće je poboljšanje poslovne klime u Srbiji.

"Investitori neće ulagati novac ako nisu sigurni da postoje pretpostavke za sigurno poslovanje. Uverena sam da ćemo doslednom primenom zakona o izvršenju i obezbeđenju poslovni ambijent u Srbiji učiniti daleko sigurnijim, naglasila je ministarka pravde".

Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od septembra ove godine predviđa uvođenje paralelnog sistema izvršenja u Srbiji, državnog i privatnog.

U nadležnosti sudova će ostati sprovođenje odluka u vezi sa porodičnim odnosima kao i odluke koje se tiču vraćanja zaposlenog na rad. U nadležnost privatnih izvršitelja preći će izvršenja radi ostvarenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga.

Za sprovođenje ostalih odluka građani odnosno poverioci će moći da izaberu koga žele da im izvršava odluku sudski ili privatni izvršitelji.

Konkurs za imenovanje profesionalnih izvršitelja biće raspisan nakon ispita i očekuje se imenovanje jednog izvršitelja na 25 hiljada stanovnika za područje osnovnog i privrednog suda.
Odredbe zakona o privatnim izvršiteljima stupaju na snagu 18. maja iduće godine.

S obzirom da će privatni izvršitelji biti kvalifikovana lica, čije će znanje biti provereno na ispitu očekuje se povećanje efikasnosti i stvaranje jače pravne sigurnosti, navode u ministarstvu pravde.

Pre donošenja zakona o izvršenju i obezbeđenju stopa naplate potraživanja je bila ispod pet odsto, a iskustva zemalja iz okruženja koja su uvela sistem privatnih izvršitelja pokazuju da je naplata potraživanja porasla gotovo deset puta.

Uvođenje privatnih izvršitelja, kako navode u ministarstvu pravde, jeste ozbiljna mera za unapređenje funkcionalnosti srpskog pravosuđa, koja će, s druge strane omogućiti da svi izabrani izvršitelji zarade višestruko višu platu od prosečne plate u Srbiji.

ZAKON O PRAVIMA DETETA NEĆE SKORO BITI USVOJEN

Tanjug

Zaštitnik prava građana Saša Janković poručio je danas da se ne može samo nasilje nad ženama i životinjama smatrati nasiljem, a nad decom kao vaspitavanje i najavio da će to biti promenjeno budućim zakonom o pravima deteta.

"Takav stav treba da preispitamo i promenimo neke stvari. Ako je ta promena dobra ne bi trebalo da nam teško padne", izjavio Janković na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Prednacrt zakona o pravima deteta.

Janković je istakao da je Prednacrt poslednjih meseci imao veliki broj kritičara i da tek očekuje ozbiljnu debatu.

"Zbog toga ne očekujem da će on uskoro biti usvojen", rekao je Janković i napomenuo da su se kritike na račun Prednacrta odnosile  na dve odredbe.

Prva se tiče kažnjavanja dece, a druga je propisuje da deca do 10 godina ne smeju nigde da idu bez pratnje roditelja, ukazao je zaštitnik građana.

On je napomenuo da pred narod neće staviti tekst zakona s kojim se većina ne slaže i da zato očekuje podršku struke i šire javnosti.

Učesnik radne grupe sa Pravnog fakulteta univerziteta Union, Nevena Vučković Šahović, istakla je da u Srbiji mora da se oformi telo koje će se baviti implementacijom budućeg zakona i negodovala što u Srbiji ne postoji nijedna agencija koja se bavi pravima deteta.’

"Naša deca nisi bezbedna ni od nasilja, ni od saobraćaja. Kao žene i životinje i decu moramo zaštititi od svakog oblika nasilja", rekla je Šahović.

   Vaspitni udarac roditelja utiče na dostojanstvo i ličnost deteta, dodala je ona i ponovila da se zbog toga u novom zakonu mora naći odredba koja bi sankcinisala kaznjavanje deteta
Ona je dodala da je Prednacrt zakona prošao ekspertizu Saveta Evrope i dobio podršku zaštitnika građana.

Šahović je napomenula da se novim zakonom šalje jasna poruka da su prava nedeljiva, kao i da su dostojanstvo, autonomija i vidljivost deteta polazni osnov.

Prednacrt je dao definiciju deteta, precizan i sređen katalog prava koji obuhvata sve živote sfere deteta, a posebna pažnja je posvećena pravima vezanim za zdravstvo, obrazovanje i posebnim merama zaštite.

POVERENIK POZVAO VLADU DA UREDI REGULATIVU O VIDEO NADZORU U ZGRADAMA

Tanjug

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pozvao je vladu da uredi regulativu o video nadzoru u zgradama.

On je upozorio danas da pitanju uvođenja video nadzora u stambenim zgradama treba pristupiti krajnje ozbiljno i pozvao Vladu da primeni savremene standarde zaštite podataka o ličnosti u domaći pravni poredak.

Povodom sve češćih najava uvođenja video nadzora velikog obima u stambene zgrade u Beogradu i drugim sredinama, Šabić je upozorio da je reč o "aktivnostima kojima treba pristupati krajnje ozbiljno, uz sagledavanje svih konsekvenci koje njihova realizacija podrazumeva", saopšteno je iz njegovog kabineta.

Poverenik je apelovao na Vladu da "aktivira proces implementacije savremenih standarda zaštite podataka o ličnosti u naš pravni poredak", proces koji, kako se dodaje u saopštenju, već dve godine stoji u mestu.

Najmanje što treba da bude učinjeno, rekao je Šabić, jeste da se dopuni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odgovarajućim odredbama o video nadzoru, a predlog za dopunu Šabić je pripremio i dostaviće Vladi kao formalnu inicijativu.

"Najava sprovođenja akcija video nadzora u stambenim zgradama u dimenzijama kakve dosad nisu zabeležene je još jedna prilika da se podsetimo na činjenicu da opšti principi utvrđeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nemaju, kad je u pitanju video nadzor, svoju preciznu razradu", rekao je Šabić.

Zbog toga, kako je dodao, nemamo prave odgovore na neka veoma bitna pitanja, kao što su ko i kako odlučuje o uvođenju video nadzora u stambene zgrade, šta se konkretno može nadzirati, ko i pod kojim uslovima ima pravo pristupa bazama podataka o ličnosti koje se snimanjem u toku video nadzora formiraju, kako se te baze podataka čuvaju od pristupa neovlašćenih lica.

Šabić je podsetio da se u velikoj većini zemalja za donošenje odluke o uvođenju video nadzora u stambene zgrade, upravo zbog rizika po privatnost, po pravilu traži kvalifikovana većina.

Tako zakoni Slovenije i Crne Gore predviđaju da je za to potrebna saglasnost 70 odsto, a Makedonije čak sto odsto vlasnika stanova, dodaje se u saopštenju.

U mnogim zemljama video nadzor podrazumeva nadzor nad ulaskom i izlaskom u zajedničke prostorije, ali ne i nadzor tokom boravka u prostoriji, pa je zabranjen nadzor nekih zajedničkih prostorija, uključujući liftove.

Provera zapisa sistema video nadzora, navedeno je u saopštenju, ne može se vršiti putem interne ili javne kablovske televizije i na slične načine, jer to "omogućava neograničeno širokom krugu korisnika da bez stvarne potrebe i razloga zadire u privatnost građana".

VOJVOĐANSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU POTPISAO SA OSAM PREHRAMBENIH PREDUZEĆA UGOVOR ZA PROJEKTE DEKLARISANJA ODSUSTVA GLUTENA U PROIZVODIMA

Vojvođanski sekretarijat za poljoprivredu potpisao je danas sa osam prehrambenih preduzeća ugovor za projekte deklarisanja odsustva glutena u proizvodima.

Kako se navodi u saopštenju tog sekretarijata, ugovori su vredni oko 1,8 miliona dinara.

Ukupno će se kontrolisati 112 proizvoda prerađevina mesa i mleka, mlinsko-pekarskih proizvoda, prerađevina od voća i povrća, proizvoda od soje koji se koriste u ishrani ili za pripremu hrane, biljnih ulja i namaza.

Kako je najavljeno, po okončanju projekta, u martu 2012, godine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će objaviti spisak proizvoda koji se mogu deklarisati kao proizvodi bez glutena i oni će biti dostupni svim zainteresovanim potrošačima.

Akcija sprečavanja alergijske reakcije na hranu pokrenuta je u okviru realizacije programa "Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda", čiji je nosilac Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

Kako se navodi, najčešći alergeni u hrani su gluten, koštunjavo voće, soja, jaja i mleko, a u razvijenim zemljama regulativa diktira da proizvođači primenjuju praksu deklarisanja odsustva alergena u prehrambenim proizvodima.

U našoj zemlji na tržištu odsustvo alergena je deklarisano samo u malom broju, uglavnom uvoznih i skupih proizvoda, čime je ishrana osoba sa ovom vrstom problema posebno otežana.

IZ BUDŽETA VOJVODINE BIĆE IZDVOJENO VIŠE OD 12,8 MILIONA DINARA ZA RAZVOJ POSLOVNIH INKUBATORA

Tanjug

Iz budžeta Vojvodine biće izdvojeno više od 12,8 miliona dinara za razvoj poslovnih inkubatora u pokrajini, jer su oni veoma značajni za stvaranje novih firmi i ukupni razvoj privrede, saopštio je danas Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Na osnovu Konkursa za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora u vojvođanskim opštinama i gradovima, pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor odlučio je da gradu Subotici dodeli 850.000 dinara za podmirivanje troškova poslovanja poslovnog inkubatora.

Za razvoj poslovnih inkubatora i proširivanje njihovih kapaciteta u opštinama i gradovima, putem kapitalnih transfera ostalim nivoima vlasti, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kanjiža, Bačkom Petrovcu i Senti dodeljeno je ukupno 12 miliona dinara.

Poslovni inkubatori su značajni elementi preduzetničke infrastrukture koji pomažu potencijalnim preduzetnicima da počnu, nastave i unaprede svoj biznis.

Imaju povoljne uslove za korišćenje poslovnog prostora, kvalifikovano osoblje za pružanje poslovnih saveta i administrativnih usluga za svoje korisnike, čime malim i srednjim preduzećima omogućuju da svoje poslove obavljaju na jednom mestu.

NOVOSADSKI SAJAM ĆE OD 16. DO 18. DECEMBRA BITI DOMAĆIN ČETVRTE BERZE SADNOG MATERIJALA

Tanjug

Novosadski sajam će od 16. do 18. decembra biti domaćin četvrte Berze sadnog materijala, na kojoj će oko 40 rasadnika i nekoliko naučnih ustanova predstaviti proizvode vrhunskog kvaliteta, saopštila je danas ta sajamska kuća.

Izvršni direktor Sajma Bojan Gajić je na konferenciji za novinare napomenuo da se berza organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, "u želji da se doprinese reafirmaciji rasadničarstva i proizvodnje sertifikovanog sadnog i loznog materijala".

Namera je da se tako izađe u susret posetiocima koji se sadnjom, setvom ili uređenjem eksterijera bave profesionalno ili iz hobija, kako bi na jednom mestu mogli da kupe sadni materijal vrhunskog kvaliteta.

Gajić je najavio učešće oko 40 rasadnika, zatim Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu - Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo i pejzažnu arhitekturu, Instituta za kukuruz Zemun Polje, kao i Instituta za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci.

U stručnom delu biće održan okrugli sto na temu "Proizvodnja sadnog materijala u Srbiji - stanje i predlog mera".

Kako je najavio prof. dr Zoran Keserović sa novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, namera tog skupa je da se preporuči izmena Zakona za prelazak sa proizvodnje standardnog na proizvodnju sertifikovanog materijala kako bi bilo omogućeno lakše podizanje matičnih zasada.

Keserović je istakao da je ove godine najveće interesovanje za podizanje zasada u proteklih nekoliko godina i dodao da je održavanje berze veoma važno za afirmisanje proizvodnje sadnog materijala u Srbiji.

Berza će biti održana u Hali "Master", radno vreme je od 10 do 18 časova, a u nedelju se završava sat ranije.

 

U VRŠCU POTPISANA DVA INVESTICIONA UGOVORA KOJIMA SE OTVARA MOGUCNOST ZA 651 NOVO RADNO MESTO

Tanjug

Potpredsednica Vlade Srbije zadužena za privredu i regionalni razvoja Verica Kalanović uručila je u Vršcu ugovore o investicijama kompanijama "Frezenijus medikal ker" (Fresenius Medical Care) i "Serbita šuz" (Serbita Shoes), koje će u tom gradu otvoriti 651 novo radno mesto.

"Frezenijus medikal ker" širi kapacitete za proizvodnju medicinskih sredstava, investira oko 24 miliona evra i planira da zaposli 551 novih radnika, a kompanija "Serbita šuz" će uložiti blizu 600.000 evra u opremanje fabrike za proizvodnju ženskih cipela i otvoriće 100 novih radnih mesta.

Te kompanije su za pokretanje posla i zapošljavanje novih radnika dobile podsticaje za investicije.

"Nezaposlenost je jedan od najvećih problema srpske ekonomije. Danas je sasvim jasno da bez novih investicija nema novih radnih mesta", izjavila je Kalanovićeva, istakavši da je Program direktne podrške investitorima ključna mera u borbi za nova radna mesta.

Ona je kazala da je Program podsticaja direktnih investicija sistemska mera koja daje konkretne rezultate, kao i da su u prethodnih pet godina otkako se taj program primenjuje stvoreni uslovi za otvaranje više od 33.000 novih radnih mesta širom Sbije.

Zbog toga je od presudne važnosti da država i u 2012. godini nastavi primenu ove mere, naglasila je ona i dodala da jedino sa proinvesticionim modelom možemo očekivati rast privredne aktivnosti i povećanje zaposlenosti.

"Pre samo tri dana smo podržali pet kompanija iz sektora malih i srednjih preduzeća u Nišavskom okrugu da otvore nova radna mesta, a danas po istom principu to radimo ovde na severu zemlje, u Vršcu", rekla je Kalanovićeva.

Potpredsednica vlade je podsetila je da je Vršac stavljen na listu gradova od posebnog interesa zato što ima stopu nezaposlenosti iznad republičkog proseka.

Zato su podsticaji koji se izdvajaju prema ovom Programu duplo veći za Vršac kao grad od posebnog ineteresa.

Program za podršku direktnim investicijama je napravljen upravo zbog ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, kazala je ona.

Šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić je prisustvovao uručenju ugovora tim kompanijama.

On je rekao da je, kao ministar ekonomije, prošlog oktobra sa kompanijom "Frezenijus medikal ker" razgovarao o mogućim dodatnim ulaganjima u Vršac.

"Ovde u Vršcu imamo tri fabrike, što znači da podsticaji daju rezultate, a Vršac ima ozbiljnu šansu da postane grad sa najvećim investricijama u Vojvodini. Uz farmaceutsku industriju, koja je zaštitni znak Vršca, zainteresovane su i druge kompanije, a uz sve te investicije smanjiće se nezaposlenost", rekao je Dinkić.

Dve kompanije izgradiće kapacitete u budućem tehnološkom parku u Vršcu, gde se očekuje, kako je najavljeno, dolazak oko 30 kompanija, čija je proizvodnja većinom namenjena tržištu Evropske unije.

 

PREDUZEĆA U SREMSKOM OKRUGU OSTVARILA SU U PRVIH DESET MESECI OVE GODINE IZVOZ VREDAN 554 MILIONA DOLARA

Tanjug

Preduzeća u Sremskom okrugu ostvarila su u prvih deset meseci ove godine izvoz  vredan 554 miliona dolara,  saopštila je  Regionalna privredna komora.

Istovremeno, uvezeno je opreme i sirovina za 494 miliona dolara, tako da je u trgovini s inostranim partnerima ostvaren suficit od gotovo 60 miliona dolara.

Najveći obim izvoza ostvarila su sremskomitrovačka  preduzeća. Ona su u ovom periodu na inostrano tržište isporučila raznih proizvoda u vrednosti 162 miliona dolara, što čini 29,30 odsto ukupnog izvoza čitavog regiona.

Glavni izvoznici su bili Iton, Sirmium stil i Metal fer.

Pogon Itona je najveći privredni objekat u regionu sa preko hiljadu zaposlenih, koji prvenstveno za inostrano tržište proizvodi elemente za distribuciju električne energije.

Zatim slede staropazovačka, rumska i šidska preduzeća, dok je na samom dnu liste iriška opština, koja je u ovom periodu ostvarila obim isporuka na inostrano tržište u vrednosti od samo 241 hiljade dolara, što čini tek 0,44 odsto ukupnog izvoza regiona.

INĐIJSKI AUTLET CENTAR U ZAVRŠNOJ FAZI

RTV

Radovi na izgradnji Fešn park Autlet centra ulaze u završnu fazu.

Otvaranje centra predviđeno je u martu i prema očekivanjima u prodavnicama će u prvoj fazi biti zaposleno oko 500 ljudi.

Kada počne da radi inđijski Autlet centar, kupcima će ponuditi robu poznatih svetskih brendova po znatno nižim cenama, što Inđijcima zvuči veoma primamljivo.

MDD GRUPA OTVORILA 19 KOMORA ZA SKLADIŠTENJE VOĆA

Beta, RTV

Kompanije MDD grupa danas je u Kaću otvorila pogon novih tehnologija, u koji je investirano 354 miliona dinara.

Kako je saopšteno prilikom otvaranja pogona, poslovni kompleks MDD grupe, koji se nalazi na magistralnom putu Novi Sad - Zrenjanin, sada raspolaže sa 19 komora za skladištenje voća.

Otvaranjem novog pogona direktno ili kroz različite vidove kooperacije biće zaposleno 280 radnika.

Pogon su pustili u rad predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrović.
Kako je saopšteno, Vlada Vojvodine je za otvaranje pogona MDD Grupe izdvojila 21 milion dinara.

Takvu vrstu pomoći vojvođanske vlade do sada je dobilo oko 90 kompanija za otvaranje fabrika ili pogona u kojima se primenjuju nove tehnologije, a u kojima je posao dobilo više od 20.000 ljudi.

Prema podacima Vlade Vojvodine, Pokrajina je otvaranje pogona sufinansirala sa oko 2,5 milijardi dinara, u koje su vlasnici investirali još oko osam milijardi dinara.

NA PUMPAMA NIS I "LUKOILA SRBIJA" POJEFTINIO BENZIN ZA PREKO TRI DINARA PO LITRU

Tanjug

Na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS) i "Lukoila Srbija" pojeftinio je benzin za preko tri dinara po litru, a očekuje se da će narednih dana i ostale naftne kompanije sniziti cene tog derivata.

NIS je snizio cenu benzina BMB 95 na benzinskim pumpama širom Srbije za 3,5 dinara i njegova cena sada iznosi od 123,8 do 131,9 dinara po litru.

Naftna kompanija "Lukoil Srbija" je, u okviru novogodišnje akcije, snizila cenu evropremijuma BMB 95 za tri odsto, pa taj derivat kod "Lukoila" sada košta 134,3 dinara za litar, saopštila je te kompanija.

Popust važi za sve klijente na 65 benzinskih stanica "Lukoila", kažu u toj kompaniji i navode da je evropremijum BMB 95 derivat evro 5 kvaliteta, koji se proizvodi u Lukoilovim rafinerijama i doprema na srpsko tržište.

Očekuje se da će i na ostalim pumpama cene benzina narednih dana biti niže, a koliko će to pojeftinjenje iznositi zavisi od svake kompanije pojedinačno, izjavio je Tanjugu predsednik Udruženja benzinskih pumpi Borisav Tatić.

U NIS-u ističu da ta kompanija nastoji da, u skladu sa svojom poslovnom politikom, očuva konkurentne cene proizvoda na maloprodajnom tržištu naftnih derivata u Srbiji i da kontinuirano prati kako bi one bile na nivou prosečnih cena u regionu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

DOGOVOREN NASTAVAK SARADNJE SKGO I ŠVAJCARSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I SARADNJU U ZASTUPANJU INTERESA GRADOVA I OPŠTINA

Početkom decembra meseca dogovoren je nastavak saradnje SKGO i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u institucionalnoj podršci SDC-a aktivnostima SKGO u oblasti zastupanja interesa gradova i opština. SKGO i SDC su dogovorile nastavak projekta "Institucionalna podrška SKGO " koji je sprovođen u prethodne dve godine.

Ugovor o nastavku ovog projekta potpisali su 1. decembra gospođa Beatris Majer, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji i gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO. Projekat će biti nastavljen i u 2012. i 2013. godini, a nova podrška Švajcarske Vlade iznosi 1.1. milion švajcarskih franaka.

Nastavak ove podrške je od velikog značaja za dalji razvoj saradnje lokalnih vlasti sa republičkim i pokrajinskim organima i za ostvarivanje interesa članica SKGO, posebno u procesu daljih reformi u okviru sistema lokalne samouprave, definisanju nacionalnih propisa i javnih politika i decentralizaciji nadležnosti, resursa i kapaciteta.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 14.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I RAZMENI PODATAKA IZMEĐU UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIJSKO-OBAVEŠTAJNE SLUŽBE ESTONIJE

Tokom 37. zasedanja Komiteta Manival, u Strazburu je, dana 14.decembra 2011. godine, potpisan sporazum o saradnji i razmeni podataka sa finansijsko-obaveštajnom službom Estonije. Uprava je do sada potpisala 31 sporazum o saradnji sa finansijsko-obaveštajnim službama širom sveta i još jednom pokazala da ostvaruje veoma dobre rezultate na polju međunarodne saradnje.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 14.12.2011.

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI CARINSKIH SLUŽBI I GRANIČNIH POLICIJA SRBIJE, BIH I HRVATSKE

Regionalna konferencija o prekograničnoj saradnji carinskih službi i graničnih policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske održana je danas u Banja Luci. Cilj današnje konferencije je postizanje konkretnih dogovora za zajedničko operativno delovanje na terenu u cilju suzbijanja nezakonitog prometa roba i sprečavanja krijumčarenja ljudi.

Na konferenciji koju je organizovala ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini učestvovali su predstavnici carinskih službi i graničnih policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Konferenciju je otvorio v.d. direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dr sc Miro Džakula, koji je istakao da sve zemlje u regionu imaju zajednički cilj, a to je zaustavljanje nezakonitog prometa roba i krijumčarenja ljudi i dodao da je na tom planu moguće imati potpune rezultate samo u slučaju dobro isplanirane zajedničke saradnje svih carinskih i policijskih uprava.

Jedna od tema konferencije bila je i mogućnost uspostavljanja posebnog Regionalnog operativnog centra za planiranje zajedničkih operacija i razmenu informacija.

Direktor Uprave carina Srbije Predrag Petronijević je naglasio da je bezbednosna uloga carinske službe sve izraženija i da se kroz regionalnu carinsku saradnju daje jasna poruka da su carinske službe regiona spremne da odgovore svim izazovima koje sa sobom nosi proces evropskih integracija.

Učesnici konferencije su zaključili da kriminal ne poznaje granice, zbog čega je od vitalne važnosti da nadležne uprave učine sve kako bi zaštitile bezbednost građana čitavog regiona.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 14.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OSNOVAN ODBOR UDRUŽENJA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

U Privrednoj komori Srbije održana je Konstitutivna sednica Odbora Udruženja za komunalne delatnosti. Za predsednika Odbora izabran je Cvijo Babić, direktor preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a za zamenika Olivera Maksimović, direktor JKP "Mladenovac"

Na sednici je usvojen i predlog Poslovnika o radu Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, a članovi su informisani i pozitivno ocenili rad Udruženja za komunalne delatnosti PKS u ovoj godini. U diskusiji o izveštaju posebno je razmatrana pozicija JKP u odnosu na usvojene zakonske propise.

Konstatovano je da će set zakonskih propisa koji su usvojeni i budućih podzakonskih akata kojima će se bliže definisati postupci koji su direktno u vezi sa poslovanjem JKP, zahtevati angažovanje svih članica i stručne Službe kako u pogledu njihovog donošenja tako i u pogledu budućih rešenja, koja bi morala da odražavaju interese javnih komunalnih preduzeća i korisnika njihovih usluga.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 14.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. DECEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. decembar 2011. godine •

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. decembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. decembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. decembra, NEĆE moći da polažu 22. decembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA OPREME KOJA SE NALAZI U INOSTRANSTVU, A KOJU OBVEZNIK PDV VRŠI DOMAĆEM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 11
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PDV IZGRADNJE NOVOG GRAĐEVINSKOG OBJEKTA U SLOBODNOJ ZONI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRIVREMENI PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG KAO RAZLOG UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA - Zakon o radu: član 174
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: UREĐENJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA OPŠTIM AKTOM - Zakon o radu: član 118

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVA UGOVORA O PREUZIMANJU DUGA OD MOMENTA PROMENE DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 448 i 449
 • Privredni apelacioni sud: DOSTAVA TUŽBE STAVLJANJEM NA OGLASNU TABLU SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 140
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTUPANJE PO NALOGU SUDA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA KOJI TUŽBU ČINE NEUREDNOM - Zakon o parničnom postupku: član 103 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: NEPREDUZIMANJE PROCESNIH RADNJI OD STRANE SUDA DOK TRAJE PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 216 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: NESAGLASNOST PREPISA PRVOSTEPENE PRESUDE SA IZVORNIKOM U SPISIMA PREDMETA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 12)
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA TAKSENE TARIFE KOJA VAŽI ZA PRIVREDNE SPOROVE U POSTUPKU PRED PRIVREDNIM SUDOM - Zakon o sudskim taksama: čl. 40 i 41

Likvidacije:

§§ Likvidacije:
U periodu od 5. decembra do 9. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174835

JUSTINIJAN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.12.2011

60

174807

TOREX - U LIKVIDACIJI

Smederevo

09.12.2011

60

174748

MONET UNION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174740

IVOREX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

09.12.2011

60

174736

MAX-PUT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

09.12.2011

60

174725

OLOSS-BAKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.12.2011

60

174706

OLI-PROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174655

VELNES MTW - U LIKVIDACIJI

Pančevo

09.12.2011

60

174629

BIOSAGA - U LIKVIDACIJI

Malo Crniće

09.12.2011

60

174621

AGIOS - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

09.12.2011

60

174598

ASTRA COSMETICS - U LIKVIDACIJI

Loznica

08.12.2011

60

174586

TRUCK & CAR SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.12.2011

60

174580

VSG - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174567

ZANTA GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.12.2011

60

174554

BIF 2000 - U LIKVIDACIJI

Bečej

08.12.2011

60

174545

ULTIMATE HAIR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174495

VESO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174482

KNJIGOVODSTVENI SVET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174474

H-MEČE-PROMET - U LIKVIDACIJI

Tutin

08.12.2011

60

174470

KR BABYLON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174452

ARDIVAS LOGISTICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174448

METAPLAST SISTEM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Mladenovac

07.12.2011

60

174427

GLOBALPREMER - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.12.2011

60

174419

AGROSEME - U LIKVIDACIJI

Smederevo

07.12.2011

60

174415

POLIFIL - U LIKVIDACIJI

Loznica

07.12.2011

60

174411

CRNI PANTER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174407

MIST & BEER - U LIKVIDACIJI

Vrbas

07.12.2011

60

174384

TOLIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174368

G - FAKTOR MEDIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.12.2011

60

174362

IN ALTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

07.12.2011

60

174349

PAL & BEČEJI - U LIKVIDACIJI

Subotica

07.12.2011

60

174333

SRDIJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

06.12.2011

60

174315

IVOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

06.12.2011

60

174313

JAVIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

06.12.2011

60

174294

POLI ŠPED - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

06.12.2011

60

174296

OFFICE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174283

HIDRO TWO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174275

MPA INFORMATIČKI INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

06.12.2011

60

174271

INTERTEKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174252

TERMOIZOLIR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.12.2011

60

174246

AG PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174231

CAO HUI - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174250

HITEC SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

06.12.2011

60

174215

TRAMONTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174207

PREMIER PROJECT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174189

MULTI BRAND - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

06.12.2011

60

174183

ZULI-ALUMINIJUM - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174179

ŠILTON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

06.12.2011

60

174466

HIPOKUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

05.12.2011

60

174167

KINA-SHANGAJ - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174156

ON TIME CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.12.2011

60

174142

DVORNET - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.12.2011

60

174138

OSKAR FIRMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

05.12.2011

60

174109

DELTING 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174103

LUCIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.12.2011

60

174079

DSD METALOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174077

ECO BRIDGE - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174060

MARKET - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174055

ICE DYP BALAS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174045

DUKTUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

05.12.2011

60

174043

IBERA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.12.2011

60

174031

XDX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 9.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"BEOFRUTO" DOO

 

15 St. 217/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to Predsednik veća Gordana Aranđelović i članovi veća, sudija Gordana Ratković i sudija Jelena Jovanović u predmetu stečaja broj 15 St. 217/10 nad "BEOFRUTO" DOO u stečaju, Beograd, Pazinska 6, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje IV ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 10,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.
Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Anja Company" d.o.o.

17589326

12. St. broj 2246/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2369

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12 St. broj 2246/2011 od 24. oktobra 2011. godine je:
I. Otvorio postupak stečaja nad "Anja Company" d.o.o. Lazarevac, Savska 1, matični broj 17589326, PIB 103605623 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 1. marta 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obavezuje prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za promet robe i usluge Vredenex

17543237

50. St. broj 2259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1643

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 2259/2011 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za promet robe i usluge Vredenex, u stečaju, Novi Beograd, Jurija Gagarina broj 141, matični broj 17543237 PIB 103315101, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Real Deal" d.o.o.

20023953

42. St. broj 1610/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1924

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1610/11 od 11. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Real Deal" d.o.o. iz Beograda, Birčaninova broj 34-36, matični broj 20023953, PIB 103803018.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Park Invest Jug"

20275260

32. St. broj 3592/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2430

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Park Invest Jug" Beograd, Trg Republike 3/II, matični broj: 20275260, PIB 105019593.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Svetozar Obrenović, Borivoja Stevanovića 33/5, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 26. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 18. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.

17307746

16. St. broj 3783/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1698

 

Privredni sud u Beogradu, doneo je 23. novembra 2011. godine rešenje 16. St. broj 3783/2010 i objavljuje oglas.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Preduzeće "KOMOTKO" iz Beograda, Slanački put 49, ima samo jednog poverioca, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. iz Beograda, Slanački put 49, matični broj 17307746, PIB 100036378, obustavlja.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Brankova 25 da izvrši upis obustave rešenja o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune otvorene u toku stečajnog postupka, a da eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na žiro račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izvrši upis obustave stečajnog postupka nad ovde stečajnim dužnikom.
Nalaže se poreskoj upravi da izvrši upis obustave postupka stečaja nad ovde stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o.

17414593

17. St. broj 2961/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2961/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o. Beograd, Otona Župančiča 8/35 čiji je matični broj 17414593 i PIB 101201030, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vesna Vuković iz Beograda, Triše Kaclerovića 24.
III - Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, se zakazuje za 10. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VII - Ispitno ročište se zakazuje za 26. april 2012. godine, sa početkom u 13,30 časova, u zgradi Privrednog sudu u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću

07563612

7. St. broj 3454/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/PIONIR-BEOGRAD.shtml/seo=
/companyid=13392

Ι. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 3454/11 od 24. novembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača stečajnog dužnika Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190, od 22. septembra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190.
ΙΙ. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
ΙΙΙ. Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
ΙV. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VΙ. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VΙΙ. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o.

 

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2664/2010 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd-Ugrinovci, ul. XXV nova broj 73, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Poslovni sistem "Stankom" a.d.

 

21. St. broj 641/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragana Kovačević, u postupku stečaja nad Poslovnim sistemom "Stankom" a.d. Beograd, Kraljice Katarine 53, 24. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas
Ι. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije Poslovnog sistema "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sala broj 100/I.
ΙΙ. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
ΙΙΙ. Plan reorganizacije stečajnog dužnika PS "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, je izložen u sobi 22 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
ΙV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VΙ. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VΙΙ. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće DP "Institut za novinarstvo"

 

15. St. broj 92/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/INSTITUT+ZA+NOVINARSTVO.shtml/seo=
/companyid=15377

U postupku stečaja u predmetu broj 15. St. broj 92/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzeće DP "Institut za novinarstvo" iz Beograda, Njegoševa 72.
Zakazuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o.

6769683

St. broj 686/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2399

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, matični broj 6769683 PIB 101016262 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Marjanović Jasmina iz Valjeva, Krfska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 13. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23.11.2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"MEGA-TEKS" OD

17260294

St. broj 59/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1430

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEGA-TEKS" OD u stečaju iz Loznice, dana 23.11.2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Zaključuje se postupak stečaja nad "Mega-Teks" OD u stečaju iz Loznice, ul. Marka Radulovića br. 10, matični broj 17260294, PIB 101197909. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Medovac" DOO

20063084

St. broj 866/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1381

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, ul. Karađorđeva bb, matični broj 20063084, PIB 103980212. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Veletrade" d.o.o.

8717354

St. broj 469/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1542

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, ul. Karađorđeva 64, matični broj 8717354, PIB 100789698.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Ingrap M" a.d.

17023110

St. broj 57/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=
/companyid=8837

Privredni suda u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, ul. Vojvode Mišića 7, matični broj 17023110, PIB 101392444.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Livas" d.o.o.

20191147

St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1581

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, ul. Milana Munjasa br. 64, matični broj 20191147, PIB 104581817.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto"

17500465

St. broj 524/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1973

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, doneo je 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, matični broj 17500465, PIB 102883316, zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o.

07309783

St. broj 215/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2402

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 215/11 25. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o. Prahovo, MB 07309783, PIB 100777129, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 2. tačka 1. i stav 3. tačka 2. istog člana Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Danijela Todorović, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Borprevoz"

 

1. St. 4/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz" Bor doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz", Bor.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

AD "Sloga"

 

1. St. broj 13/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GDP+SLOGA.shtml/seo=
/companyid=8830

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 12,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor.
Završno ročište se određuje jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Banat seme" a.d.

08120935

St. broj 224/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2389

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 224/11 od 23. novembra 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Banat seme" a.d., Zrenjanin, Vardarska 27, matični broj 08120935, PIB 10116520.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Neblagovremene prijave potraživanja biće odbačene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 4. april 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 23. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"DEPAR KG" DOO

20032090

2. St. broj 232/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "DEPAR KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, na završnom ročištu održanom dana 4.11.2011. godine, doneo rešenje:
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika "Depar KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. 232/11 od 12.4.2011. godine., zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 22.09.2011. godine.
3) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 505,28 dinara.
4) Razrešava se stečajni upravnik Saša Jovanović iz Paraćina.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 4.11.2011. godine. i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom

20144572

1. St. broj 152/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 152/2011 od 25. novembra 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom Kragujevac, Kneza Mihajla 175, matični broj 20144572, PIB 104359561, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popovič, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO

17386000

1. St. broj 238/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=287

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 238/2010 od 4. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO Jagodina, Vojvođanska L-10, matični broj 17386000, PIB 101325442, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 4. novembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Nenad Jeremić, licencirani stečajni upravnik iz Despotovca, broj licence 155-0211. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO

20349000

6. St. broj 497/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2425

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 497/2011 od 29.11.2011. godine otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO Kruševac, Mirka Tomića 26, MB 20349000, PIB 105266160.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović dipl. ecc. iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 25.1.2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 13.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VIII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 29.11.2011. godine. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d.

07214456

1 St. broj 323/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2437

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/RADAN.shtml/seo=
/companyid=1466

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 9. jula 2011. godine, dana 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalacionih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72 MB 07214456, PIB 100528718.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 20. januar 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,30 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 11,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 18. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Zavisno preduzeće "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme

 

5. St. broj 1/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Mitić Ćire i članove veća - sudija Stojanović Nadežde i Aleksić Radmile, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, za 22. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 1., Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2.
Na završnom ročištu će se raspravljati o svim pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku.
Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Jastrebčanka" d.o.o.

 

2. St. broj 289/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Jastrebčanka" d.o.o. u stečaju Reljinac, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 15.11.2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 25.11.2011. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 21.12.2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Mijoprom" d.o.o.

 

2. St. broj 317/11

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 30.11.2011. godine sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" doo iz Niša, za dan 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Mega bild company" d.o.o.

 

2. St. broj 344/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

MARKETING - MIX DOO

08296235

1. St. broj 942/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2377

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom MARKETING - MIX DOO Bačka Palanka, Bratstva i jedinstva 30, MB: 08296235, PIB: 101922177, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača HYPO ALPE - ADRIA - BANK AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:07726716, PIB:100228215, dana 24 novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom MARKETING - MIX DOO BAČKA PALANKA, Bratstva i jedinstva 30., MB: 08296235, PIB: 101922177, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Arhitekton d.o.o.

08614881

1. St. broj 773/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2415

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca NLB banka a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 165/v, 24. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Avramov Gavra iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Radan DOO

8435227

2. St. broj 489/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1757

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Radan DOO - u stečaju iz Zmajeva, Siriški put bb, MB: 8435227, PIB 100639724 po obaveštenju NBS Kragujevac od 20.01.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v od 23.05..2011. godine i Radan Frucht DOO iz Zmajeva, doneo je dana 25. novembra, 2011. godine rešenje:
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radan DOO u stečaju iz Zmajeva za 13. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u raspravnoj sali br. 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska br. 3. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS". Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 25. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Test - M&S

8766975

2. St. broj 860/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2378

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB: 8766975, PIB 102052279 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. aprila 2011. godine i po predlogu predlagača Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7 b, od 28. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banca intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB:8766975, PIB 102052279, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Igor Sekereš iz Novog Sada, Dunavska 26.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa"

 

1. St. broj 374/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2398

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/VODOVOD+OPERATIVA+PANCEVO.shtml/seo=
/companyid=29693

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa" iz Pančeva, da je rešenjem stečajnog sudija St. broj 374/2011 od 11. novembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 1. februara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 23. decembra 2011. godine u 9,00 časova u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 7. decembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo

20238011

5. St. broj 412/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, doneo je dana 28. novembra 2011. godine pod brojem St. 412/2011 rešenje sledeće sadržine:
I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, MB 20238011, PIB 104783729 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Mitar Bursać iz Iriga, ul. Vuka Karadžića br. 39.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV - Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI - Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 7. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Suda.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

AD "Vojvodinaprodukt"

 

2. St. broj 32/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudije Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije, donosi 23. novembra 2011. godine van ročišta, na osnovu čl. 122. Zakona o stečajnom postupku
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije.
Završno ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. Završnom računu stečajnog upravnika
2. Konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova
3. Prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada
4. Neraspodeljenim delovima deobne mase
5. Drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu suda 23. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

 

 

4. St. broj 11/2010 (04)

 

 

 

I Rešenjem Privrednog suda u Užicu St. broj 11/2010 (04) od 25. novembra 2011. godine određeno je završno ročište za 23.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici 52/III Privrednog suda u Užicu.
II Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, odlučivati o neraspoređenim delovima deobne mase kao i o eventualnim prigovorima na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, kao i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
III Pozivaju se poverioci da prisustvuju završnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Mediteran 92" d.o.o.

06169783

2. St. broj 126/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1701

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011, od 22. novembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3 u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, dana 28. oktobra 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 156. 166. 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Damljanović"

7667337

St. 2. St. broj 235/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2391

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 235/2011 od 15. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Damljanović" Gornji Milanovac, MB: 7667337, PIB 101152070, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati u Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 235/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 11. novembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Wester style" AD

 

2. St. broj 371/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1591

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se provodi nad "Wester style" AD - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 14,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 12.12.2011.